słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Bł. Władysław Findysz

(biogram beatyfikacyjny)Urodził się 13 grudnia 1907 r. w Krościenku Niżnym koło Krosna na Podkarpaciu. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1932 r. Pracował jako wikariusz w Borysławiu, Drohobyczu, Strzyżowie i Jaśle. W 1941 r. został administratorem, a w następnym roku proboszczem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie koło Jasła, w ówczesnej diecezji przemyskiej.

W czasie II wojny światowej ofiarnie i gorliwie pełnił posługę duszpasterską, organizował pomoc materialną dla potrzebujących, utrzymywał listowny kontakt z parafianami wywiezionymi do pracy przymusowej do Niemiec. Wysiedlony razem z wiernymi w 1944 r., powrócił do parafii w styczniu 1945 r. Po powrocie organizował katolickie pogrzeby ofiar wojny i pomoc materialną dla poszkodowanych oraz brał udział w odbudowie miasteczka. Pomocą obejmował wszystkich mieszkańców, bez względu na narodowość i wyznanie, dzięki czemu wiele rodzin łemkowskich uniknęło wysiedlenia w ramach tzw. akcji «Wisła». Jego gorliwa działalność duszpasterska, mająca na celu przede wszystkim odnowienie wiary, praktyk religijnych oraz życia moralnego i sakramentalnego, naraziła go na prześladowania ze strony władz komunistycznych. Od 1946 r. Urząd Bezpieczeństwa inwigilował ks. Findysza. W 1952 r. został zawieszony przez władze szkolne w obowiązkach katechety w miejscowym liceum, a władze powiatowe odebrały mu pozwolenie na pobyt w strefie nadgranicznej, uniemożliwiając sprawowanie posługi duszpasterskiej w znacznej części parafii.

W latach Soboru Watykańskiego II ks. Findysz aktywnie włączył się w dzieło «Soborowego czynu dobroci», zainicjowane przez Episkopat Polski, mające na celu pogłębienie wiary oraz duchowe wsparcie dzieła soborowego. 25 listopada 1963 r. został aresztowany. W czasie pokazowego procesu, który odbył się w grudniu 1963 r. w Rzeszowie, zarzucono mu zmuszanie obywateli do praktyk i obrzędów religijnych, w związku z czym został skazany na karę dwóch i pół roku więzienia.

Mimo złego stanu zdrowia — lekarze podejrzewali chorobę nowotworową przełyku i wpustu żołądka — przez kilka miesięcy był więziony, najpierw w Rzeszowie, a następnie w Krakowie. W obronie uwięzionego kapłana, wymagającego natychmiastowego leczenia, interweniowały władze diecezji przemyskiej. Prokuratura odrzucała kolejne apele. Do gwałtownego pogorszenia zdrowia więźnia przyczyniło się fizyczne i psychiczne znęcanie się nad nim. 29 lutego 1964 r., w stanie skrajnego wycieńczenia, został warunkowo zwolniony z więzienia i powrócił do Nowego Żmigrodu. Zmarł po kilku miesiącach, 21 sierpnia. Jego pogrzeb stał się wielką publiczną manifestacją wiary i sprzeciwu wobec działań władz komunistycznych. Na grobie swojego proboszcza parafianie, którzy od początku widzieli w nim prawdziwego męczennika za wiarę, umieścili figurę Jezusa Dobrego Pasterza.

(Artykuł o życiu i działalności bł. Władysława Findysza zamieściliśmy w n. 3/2005, s. 54.)


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Paweł Siedlanowski, Teatr marionetek?
GMV, Biskup i Papież
Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap, Pierwsza wileńska beatyfikacja
L'Osservatore Romano, Przypadek ofiarowania życia w procesie kanonizacyjnym
Krzysztof Tadej, Nadia Sawczenko, Marzę o wielkiej, wspaniałej Ukrainie
Grzegorz Górny, Cud fatimski w Austrii
Joanna Przybyła , "Wujek Wicek"
Robert Gołębiowski, Mieczysław Mokrzycki, Uczyłem się od nich
AW, Święci łowcy dusz
Papież Franciszek, Solidarność z prześladowanymi chrześcijanami
Komentarze internautów:

o parafi (ae, 2006-02-26 11:44:55)
 po beatyfikacj...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła