słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Paolo Sartor

ABC o Eucharystii

ISBN: 978-83-7318-814-3

wyd.: WAM 2007
Fragmenty dostępne na naszych stronach:

WPROWADZENIE

Zanim rozpoczniemy refleksję nad tajemnicą eucharystyczną, zatrzymajmy się przez chwilę przy samym słowie „Eucharystia”. Wydaje się to tym bardziej uzasadnione, że terminem tym poprawnie możemy określać różne — choć jednocześnie ze sobą powiązane — rzeczywistości. Przede wszystkim „Eucharystia” oznacza celebrację eucharystyczną, którą powszechnie nazywamy Mszą świętą. Tego samego terminu używamy również na określenie konsekrowanego Chleba (rzadziej w odniesieniu do konsekrowanego Wina, może ze względu na fakt, że Komunię świętą pod postacią wina powszechnie przyjmują tylko kapłani). W tym sensie mówimy również: „Idę na Eucharystię” lub „Uczestniczę w Eucharystii”, mając na myśli przystąpienie do Komunii świętej. Widzimy zatem, że zarówno celebracja Mszy świętej, konsekrowany Chleb, jak i Komunia święta mogą być określane terminem „Eucharystia”. Ujmując te trzy aspekty, możemy powiedzieć za teologiem Pierpaolo Caspanim, że „Eucharystia to tajemnica dokonująca się w celebracji (Mszy świętej), podczas której - dzięki modlitwie eucharystycznej - chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa, które spożywane są przez wiernych w Komunii, które zanosi się chorym oraz adoruje także poza celebracją”. Mówiąc o „Eucharystii”, będziemy przede wszystkim odnosić się do celebracji eucharystycznej. Aby jednak nie pominąć również pozostałych aspektów, treść niniejszej książeczki została podzielona na cztery części.

1. Pierwsza, oznaczona kolorem żółtym, ma na celu pomoc w zrozumieniu istoty Eucharystii przez zwrócenie uwagi na wybrane aspekty biblijne oraz ukazanie rozwoju doktryny eucharystycznej w historii Kościoła.

2. Część druga - pomarańczowa - poświęcona jest celebracji eucharystycznej z uwzględnieniem poszczególnych jej elementów. Stanowi pewne wprowadzenie do wybranych refleksji o charakterze nieco bardziej teologicznym, z podkreśleniem niektórych kluczowych elementów doktryny katolickiej.

3. Trzecia - koloru czerwonego - podejmuje kwestie związane z Eucharystią poza Mszą świętą. Mówi o tym, że konsekrowany Chleb jest rzeczywistą i stałą obecnością Chrystusa, zatem również poza celebracją eucharystyczną z pożytkiem możemy przeżywać chwile adoracji, procesje oraz inne przejawy czci, którą oddajemy obecnemu wśród nas Chrystusowi.

4. Część czwarta - zielona - jest poświęcona aktualnym aspektom kultu eucharystycznego. Podkreśla jego artystyczne i symboliczne znaczenie, zwraca uwagę na potrzebę odpowiedniego, osobistego przygotowania duchowego oraz jego wartość ekumeniczną.

Tekst ubogacony został cytatami z Pisma Świętego, dokumentów Kościoła oraz z innych pism Tradycji, stanowiących pomoc w lepszym zrozumieniu tajemnicy Eucharystii. Naturalnie te króciutkie fragmenty nie zastąpią lektury kompletnych tekstów. Są jedynie zaproszeniem do poznania bogactwa ich treści, a także do kontynuacji zaproponowanej tu refleksji w oparciu o źródła oraz inne lektury, będące prawdziwymi skarbami wiary chrześcijańskiej. Ojciec Święty Jan Paweł II, zwracając się do episkopatu, kapłanów i wiernych w Roku Eucharystii (który obchodzony był w Kościele od października 2004 roku do października roku następnego), życzył, aby jego owocem było „ożywienie we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich sprawowania Mszy świętej niedzielnej i poświęcenie więcej czasu oraz uwagi adoracji eucharystycznej poza Mszą [...]. W każdym razie dobrą jest rzeczą mierzyć wysoko, nie zadowalając się miernością, bo wiemy, że zawsze możemy liczyć na pomoc Bożą” (Jan Paweł II, Mane nobiscum Domine, 29).

Podejmując to wezwanie, chcemy, aby ta książeczka służyła pomocą nie tylko tym, którzy już uczestniczą w celebrowaniu i adoracji Eucharystii, ale również wszystkim ludziom, którzy szczerym sercem szukają Pana Jezusa uobecniającego się dla swojego Kościoła we Mszy świętej.

opr. aw/aw
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Andrzej Cichoń, Emaus
Agnieszka Czylok, Liturgiczne piękno
Kazimierz Matwiejuk, Monika Lipińska, Transmisja Mszy św. - duchowy „stymulator”
Słowo wśród nas, Ja jestem Chlebem Życia
Andrzej Cichoń, Tomasz
Marek Gancarczyk, Proszę Państwa, więcej powagi
Olgierd Nassalski MIC, Mój Biały Tydzień
Włodzimierz Zatorski OSB, Modlitwa dziękczynienia
Henryk Zieliński, Problem Boga
Hanna, Xavier Bordasowie, Pić ze Źródła Miłości
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła