słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Jan Paweł II

W POSZUKIWANIU JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN W EUROPIE

Do Wspólnego Komitetu Rady Konferencji Episkopatów Europy i Konferencji Kościołów Europy. 20 II 1998Zwracając się 20 lutego do członków Wspólnego Komitetu Rady Konferencji Episkopatów Europy i Konferencji Kościołów Europy, Jan Paweł II wyraził nadzieję, że w obchodach Wielkiego Jubileuszu wezmą udział wszyscy chrześcijanie. W perspektywie Roku 2000 wszystkie Kościoły powinny na trwałe zaangażować się w sprawę ekumenizmu, «aby usunąć przeszkody i zadawnione urazy, które mogą jeszcze występować».

Księże Kardynale, drodzy Bracia w Chrystusie!

1. Z radością goszczę was z okazji spotkania w Rzymie Wspólnego Komitetu Rady Konferencji Episkopatów Europy i Konferencji Kościołów Europy. Cieszę się z waszego braterskiego spotkania oraz z licznych form refleksji, modlitwy i ekumenicznej wspólnoty, jakie są regularnie praktykowane w wielu krajach Europy. W perspektywie Wielkiego Jubileuszu, w którym wezmą udział — jak ufam — wszyscy chrześcijanie, trwałe zaangażowanie wszystkich Kościołów w sprawę ekumenizmu dodaje nam otuchy w dążeniu do jedności chrześcijan.

2. Sobór Watykański II nadał nowy impuls ruchowi ekumenicznemu, podkreślając, że potrzebny jest dialog między braćmi, prowadzony pod przewodnictwem Ducha Świętego; chrześcijanie muszą też okazywać sobie wzajemną miłość i wolę nawrócenia, aby przezwyciężyć własne słabości, które są źródłem podziałów, oraz by «bardziej nieskazitelne wieść życie w duchu Ewangelii» (por. Unitatis redintegratio, 7). «Zaangażowanie ekumeniczne musi się opierać na nawróceniu serc i na modlitwie, które doprowadzą także do niezbędnego oczyszczenia pamięci historycznej» (Ut unum sint, 2).

Aby usunąć przeszkody i zadawnione urazy, które mogą jeszcze występować, należy się coraz głębiej angażować w ekumenizm życia i modlitwy; pożyteczne jest też realizowanie wspólnych programów, choć należy przy tym respektować odrębność form działalności, prowadzonej przez różne wyznania chrześcijańskie. Dzięki nieustannie pogłębianemu życiu duchowemu poszczególni chrześcijanie i całe wspólnoty poddadzą się przewodnictwu Ducha Świętego, który doprowadzi ich do całej prawdy i uzdolni do odważnego działania. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek Chrystus przynagla nas do działania, a «koniec drugiego milenium wzywa nas wszystkich do rachunku sumienia, a także do stosownych poczynań ekumenicznych» (Tertio millennio adveniente, 34).

3. Dobrze się stało, że zagadnienia ekumeniczne weszły już na stałe do programów studiów teologicznych w seminariach, w kościelnych ośrodkach nauczania i w formacji permanentnej. Dzięki temu ci, którzy otrzymują chrześcijańską formację w swoich Kościołach, będą bardziej wyczuleni na wszystko, co może sprzyjać jedności chrześcijan, i dołożą starań, aby ją osiągnąć. Pomogą też braciom lepiej poznać inne chrześcijańskie Kościoły, co jest nieodzownym warunkiem postępu na drodze braterstwa i jedności. Cieszę się także z tego, że rozwija się i nasila wymiana wykładowców i studentów między różnymi ośrodkami formacji oraz między chrześcijańskimi Wspólnotami wyznaniowymi.

4. Podczas waszych spotkań, a także zgromadzeń w Bazylei i następnie w Grazu daliście wyraz trosce o wzajemne zbliżenie między Wschodem i Zachodem Europy, która w ciągu stuleci zbyt długo była podzielona i rozdarta. Chrześcijańskie Wspólnoty różnych wyznań są dziś powołane, aby przezwyciężyć swoje obawy i włączyć się odważnie w dążenie do pełnej jedności, by ofiarować innym swoje duchowe bogactwa i dzielić się nimi w postawie ufnego dialogu. W ten sposób chrześcijanie otworzą dostęp do skarbów życia duchowego ludziom naszych czasów, aby mogli oni pogłębić swoją więź z Chrystusem; przyczynią się też do zgromadzenia w jedności wszystkich rozproszonych dzieci Bożych, zgodnie z wolą samego Chrystusa (por. J 17, 11-23). Ta wymiana darów wzbudzi z pewnością większy szacunek dla odmiennych punktów widzenia i form działalności duszpasterskiej poszczególnych wyznań chrześcijańskich, zakorzenionych w określonej historii i w specyficznych tradycjach.

5. Program waszego spotkania obejmuje ocenę nowatorskich projektów, które mają nadać większy rozmach ekumenizmowi; w świetle dotychczasowych doświadczeń zastanawiacie się nad metodami, kryteriami i treścią nowych form współpracy. Oby dzięki dialogowi między przedstawicielami Kościołów Europa stała się terenem coraz bardziej wytężonego, a zarazem respektującego wymogi prawdy, poszukiwania jedności chrześcijan żyjących na kontynencie, a w szerszym wymiarze — wszystkich rozproszonych po całym świecie! Uczniowie Chrystusa są razem powołani, aby otwarcie głosić Ewangelię we współczesnych kulturach; powinni też wnosić wkład w życie społeczne na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej i socjalnej, stając się zaczynem budowy kontynentu w duchu poszanowania dla świata stworzonego i dla słusznej autonomii spraw ziemskich.

Europa stoi dziś wobec problemu przyjęcia i integracji grup ludzkich i społeczności o innych tradycjach religijnych, zwłaszcza wyznających islam lub religie azjatyckie; chrześcijańskie Kościoły powinny przyjąć postawę ufnej otwartości i głębiej włączyć się w «dialog życia», do którego miałem już sposobność wezwać wiernych katolików oraz naszych braci muzułmanów; dialog ten otwiera drogę dla wspólnej służby ludziom w wielu różnych dziedzinach (por. Unitatis redintegratio, 12). Pragnąc sprostać temu wyzwaniu, współpracujecie między sobą i zachęcacie do współpracy swoich wiernych, aby znaleźć rozwiązanie problemów społecznych, przed jakimi staje dziś człowiek. Nie można też zapominać o konfliktach nękających narody naszego kontynentu, o trudnościach ekonomicznych osłabiających rodziny, a także o deptaniu godności i praw ludzi i narodów, zwłaszcza gdy dotyczy to kobiet i dzieci.

«Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. (...) Jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał» (J 17, 11. 21). Ta modlitwa Chrystusa staje się dziś naszą modlitwą. Przypomina nam, że świadectwo jedności jest istotnym elementem prawdziwej i głębokiej ewangelizacji. Przez zjednoczenie się we wspólnym Kościele uczniowie Chrystusa pomogą swoim braciom odkryć tajemnicę Trójcy Świętej, doskonałej komunii miłości. My zaś pozostaniemy niespokojni, dopóki nie zdołamy wypełnić — posłuszni działaniu Ducha — tej modlitwy Chrystusa: «aby byli jedno!»

Na zakończenie naszego spotkania zanoszę modlitwę w intencji was wszystkich o pomoc Ducha Świętego, którego owocem jest «miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność» (Ga 5, 22), i który przychodzi, aby wszystko uczynić nowym. Życzę wam wszelkiej pomyślności w waszych pracach i proszę Boga o błogosławieństwo dla was, a także dla waszych współpracowników i wszystkich, którzy są powierzeni waszej pasterskiej opiece.
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Konferencja Episkopatu Polski, Chrześcijański kształt patriotyzmu
Justyna Kapłańska, Książka pełna emocji
Marek Gancarczyk, Młodzi bogowie
Jan Paweł Konobrodzki OSB, Przestań się lękać
Jan Paweł Konobrodzki OSB, Byłeś fujarą?
GMV, Przesłanie dla Europy
Marek Gancarczyk, Unijna pielgrzymka
Damian Wojciechowski SJ, Nie ludzie winni, tylko religia
Damian Wojciechowski SJ, W imię dialogu i tolerancji
Papież Franciszek, Dialog jest wyrazem wielkiej potrzeby miłości Boga
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła