słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Jan Paweł II

Głód zagrożeniem dla pokoju

5 XII 2003 — Spotkanie Jana Pawła II z uczestnikami 32. konferencji FAO5 grudnia 2003 r. Jan Paweł II spotkał się w Sali Klementyńskiej z uczestnikami 32. konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). W przemówieniu przestrzegł przed zgubnymi konsekwencjami polityki bezwzględnego pragmatyzmu, która nie licząc się z godnością człowieka, pozostaje obojętna na problem głodu zagrażający pokojowi na świecie.

Panie Przewodniczący, Panie Dyrektorze Generalny, Ekscelencje, Panie i Panowie!

1. Z radością witam szanownych uczestników 32. konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa. Serdecznie pozdrawiam pana Jima Suttona, ministra rolnictwa z Nowej Zelandii, który przewodniczy obecnej sesji, oraz pana Jacques'a Dioufa, dyrektora generalnego. Nasze dzisiejsze spotkanie jest dla mnie okazją, by w imieniu Kościoła katolickiego wyrazić uznanie za ważną służbę, jaką FAO pełni na rzecz całej ludzkości.

Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzeba takiej służby. Głód i niedożywienie, spotęgowane rosnącą nędzą, są poważnym zagrożeniem dla pokojowego współistnienia ludów i narodów. FAO, dzięki swym wysiłkom, by zaradzić problemowi braku pożywienia, nękającemu ogromne obszary naszego globu, przyczynia się w dużej mierze do umacniania pokoju na świecie.

2. Jest oczywiste, że ze względu na ścisłą zależność między głodem a pokojem, decyzje oraz strategie gospodarcze i polityczne muszą być w coraz większej mierze podyktowane dążeniem do globalnej solidarności oraz poszanowaniem fundamentalnych praw człowieka, w tym prawa do należytego wyżywienia. Decyzje przynoszące korzyść nielicznej garstce szczęśliwców, a nie uwzględniające cierpień licznych grup rodziny ludzkiej, podejmowane w imię samego tylko pragmatyzmu, dalekiego od obiektywnych wymogów prawa moralnego, są pogwałceniem godności człowieka. Zgodnie z zasadą pomocniczości poszczególne osoby, grupy społeczne, a także stowarzyszenia obywatelskie, związki wyznaniowe, rządy poszczególnych krajów i instytucje międzynarodowe są zobowiązane do solidarnego budowania wspólnego dobra ludzkości, na miarę swych kompetencji i zasobów.

3. Jestem przekonany, że działania FAO na rzecz ustanowienia Międzynarodowego Przymierza w celu Walki z Głodem zaowocują praktycznymi rozwiązaniami oraz decyzjami politycznymi wynikającymi ze świadomości, że ludzkość jest jedną rodziną. Podobnie jak w każdej rodzinie, należy zatroszczyć się przede wszystkim o tych, którzy są pokrzywdzeni i doświadczają niedostatku. Świat nie może pozostać głuchy na błagania ludzi, którzy proszą o jedzenie potrzebne do przeżycia!

4. Dlatego życzę wam i modlę się, aby niniejsza konferencja pomogła FAO coraz skuteczniej realizować jej szczytne cele i zamiary. Z całego serca proszę Boga, by obdarzył was wszystkich błogosławieństwem mądrości, wytrwałości i pokoju.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
GMV, Niewolnicy pokoju
GMV, Poza słowami
Henryk Zieliński, Pragnienie pokoju
Papież Franciszek, Wojna światowa o wodę
Papież Franciszek, Przyjmować, chronić, promować i integrować
Paweł Rozpiątkowski, Wiedza z Fatimy
Waldemar Cisło, Małgorzata Godzisz, Dekalog. Dziesięć prostych słów
JKD, Cukierki od sióstr albertynek
L'Osservatore Romano, Aby błagać o pokój
G.M.V., Milczenie i modlitwa
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła