słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Jan Paweł II

JESTEŚMY MIESZKAŃCAMI ZIEMI I NIEBA

Rozważanie przed modlitwą "Regina caeli" 27 maja 20011. We Włoszech i w innych krajach obchodzona jest dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Jezusa. Według tradycji uroczystość przypadała w ubiegły czwartek, ale ze względów duszpasterskich została przeniesiona na dzisiejszą niedzielę.

Wniebowstąpienie Jezusa jest wydarzeniem, które pozostawiło niezatarty ślad w pamięci pierwszych uczniów i dlatego znajdujemy jego opis w Ewangeliach i w Dziejach Apostolskich. Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Jezus zaprowadził swoich uczniów na Górę Oliwną, «ku Betanii» i «kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba» (Łk 24, 50-51). Oni oczywiście dalej stali w miejscu i patrzyli w górę, ale wtedy dwaj aniołowie napomnieli ich słowami: «dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus (...) przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba» (Dz 1, 11).

2. «Jak w niebie tak i na ziemi»: te słowa, które powtarzamy codziennie w modlitwie «Ojcze nasz», dobrze opisują nową sytuację uczniów, których przemieniło doświadczenie tajemnicy paschalnej Chrystusa. Są oni jednocześnie mieszkańcami ziemi i nieba.

Chrystus stworzył bowiem w samym sobie pomost między niebem i ziemią: On jest Pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem, między Królestwem Niebieskim i historią świata. Zjednoczeni z Nim w Jego własnym Duchu, wierni tworzą nową wspólnotę, Kościół, który ze swej natury jest widzialny i duchowy, pielgrzymujący w świecie i uczestniczący w chwale niebieskiej (por. Lumen gentium, 8. 48-51).

3. Pośród wszystkich stworzeń, najściślej związana jest z tą tajemnicą Maryja. Jako nowa Ewa, z której narodził się nowy Adam, wskazuje Ona drogę naszej działalności na ziemi; a ponieważ została wzięta do nieba z ciałem i duszą, zachęca nas, byśmy dążyli do naszej prawdziwej ojczyzny, gdzie czeka nas pełnia życia w miłości Boga w Trójcy Jedynego.

Wypływając na ocean nowego tysiąclecia, Kościół nie traci z oczu gwiazdy polarnej, która wyznacza kierunek jego żeglugi. Tą gwiazdą jest Chrystus, Pan wieków. Obok Niego obecna jest Jego i nasza Matka, która towarzyszy nieustannie swoim dzieciom w ich ziemskiej pielgrzymce. Na Nią patrzymy ze szczerą nadzieją. Jej zawierzamy oczekiwania i zamierzenia Kościoła, które wyłoniły się podczas zakończonego w ostatnich dniach Konsystorza Nadzwyczajnego. Ją prosimy o dar pokoju dla całego świata, śpiewając z odnowioną ufnością Regina caeli.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Andrzej Cichoń, Przemienienie
Papież Franciszek, Kiedy otwieramy się na łaskę, niemożliwe staje się rzeczywistością
Małgorzata Borkowska OSB, Ukoronowanie
Papież Franciszek, Niezawodna nadzieja na życie po śmierci
Papież Franciszek, Odwaga kobiet
Papież Franciszek, Topografia ducha
Papież Franciszek, Dwóch adwokatów
Papież Franciszek, To nie są tylko gwiazdy
Papież Franciszek, Otwarte szuflady
Papież Franciszek, Zadziwienie w obliczu dziecka
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła