słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach

 


Jan Paweł II

Świadkowie Opatrzności Bożej

Msza św. beatyfikacyjna na placu św. Piotra, 21.03.2004«Niech przykład i wstawiennictwo nowych błogosławionych pomagają nam postępować śladami Jezusa Chrystusa i być narzędziami Jego miłosierdzia oraz współpracownikami Opatrzności. Zachęcam was jednocześnie, byście nie tracili nadziei, otuchy i wielkoduszności wobec cierpienia tak wielu rodzin, mieszkańców Madrytu i całej Hiszpanii, spowodowanego niedawnym zamachem terrorystycznym. Miłość jest silniejsza od nienawiści i śmierci!» Z tym przesłaniem Ojciec Święty zwrócił się po modlitwie «Anioł Pański» do hiszpańskich pielgrzymów, którzy przybyli do Rzymu na beatyfikację swych rodaków. Nawiązał w nim do okrutnego zamachu terrorystycznego, w którym 11 marca br. śmierć poniosło ponad 190 osób.

21 marca na placu św. Piotra Jan Paweł II wyniósł do chwały ołtarzy czworo sług Bożych: dwie Hiszpanki i dwoje Włochów. Wszyscy oni żyli na przełomie XIX i XX w. Choć nie prowadzili działalności «na wielką skalę», ani nie mieli spektakularnych osiągnięć apostolskich, dzięki wytrwałej współpracy z Bożą łaską stali się zaczynem świętości w swych środowiskach: we wspólnotach zakonnych, w sierocińcach, wśród ubogich, w konfesjonale, w radzie miejskiej czy na uczelni.

Po odczytaniu formuły beatyfikacyjnej Ojciec Święty ogłosił dni liturgicznych wspomnień nowych błogosławionych: bł. Alojzego Talamoniego (1848-1926) — 3 października, bł. Matyldy od Najświętszego Serca Jezusa (1841-1902) — 30 maja, bł. Piety od Krzyża (1842-1916) — 26 lutego, bł. Marii Kandydy od Eucharystii (1884-1949) — 14 czerwca.

Wśród kilkunastu tysięcy pielgrzymów wyróżniali się przedstawiciele społeczności lokalnych, które nowi błogosławieni obrali sobie za miejsce swojej misji. Towarzyszyli im ich biskupi, którzy wraz z Ojcem Świętym koncelebrowali Mszę św., m.in.: kard. Dionigi Tettamanzi z Mediolanu, bp Amadeo Rodríguez Magro z Plasencii, bp Manuel Ureńa Pastor z Cartageny, bp Paolo Urso z Ragusy, abp Edward Nowak, sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

W homilii Jan Paweł II nazwał nowych błogosławionych szczególnymi świadkami Opatrzności Bożej, towarzyszącej w drodze rodzinie ludzkiej, którzy «stawiali czoło trudom i doświadczeniom ziemskiego pielgrzymowania».

1. «Jeśli więc ktoś [pozostaje] w Chrystusie, jest nowym stworzeniem» (2 Kor 5, 17).

W tych słowach apostoła Pawła możemy zawrzeć przesłanie dzisiejszej liturgii beatyfikacyjnej, która w połowie wielkopostnej drogi łączy się harmonijnie z Niedzielą Laetare.

Drugie czytanie oraz Ewangelia tworzą swoisty hymn na dwa głosy, wielbiący miłość Boga, Ojca miłosiernego (Łk 15, 11-32), który pojednał nas z Chrystusem (2 Kor 5, 17-21). Hymn ten wzywa nas usilnie: «pojednajcie się z Bogiem!» (2 Kor 5, 20).

Wezwanie to wyraża pewność, że Pan nas miłuje. Miłował Izraelitów i sprawił, że dotarli do ziemi Kanaan po długiej wędrówce opisanej w Księdze Wyjścia, której fragmentu wysłuchaliśmy w pierwszym czytaniu, przepojonym głęboką tęsknotą. Pascha, którą świętowali «wieczorem, na stepach Jerycha» (Joz 5, 10), a także pierwsze miesiące spędzone w ziemi obiecanej są dla nas wymownym symbolem wierności Boga, obdarzającego swym pokojem naród wybrany po smutnym doświadczeniu niewoli.

2. Szczególnymi świadkami przepełnionej miłością Opatrzności Bożej, towarzyszącej w drodze ludzkiej rodzinie, są czterej nowi błogosławieni, których Kościół nam dzisiaj ukazuje: Alojzy Talamoni, Matylda od Najświętszego Serca Jezusa Téllez Robles, Pieta od Krzyża Ortiz Real i Maria Kandyda od Eucharystii.

Umocnieni niezachwianą ufnością w Ojca niebieskiego, stawili czoło trudom i doświadczeniom ziemskiego pielgrzymowania. Chrystus był dla nich zawsze wsparciem i otuchą w trudnych chwilach życia. Doświadczyli na sobie prawdy słów, że żyć w Nim znaczy stawać się «nowym stworzeniem» (por. 2 Kor 5, 17).

3. Wiernym odzwierciedleniem Bożego miłosierdzia jest kapłan Alojzy Talamoni. Najbardziej znany z jego wychowanków z Niższego Seminarium w Monzie, Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI, powiedział, że «ze względu na świętość życia, światło wiedzy, wielkość serca, znajomość Magisterium, gorliwość apostolską i zasługi na polu działalności publicznej jest on dumą Monzy, klejnotem duchowieństwa ambrozjańskiego, przewodnikiem i ojcem niezliczonych dusz». Nowy błogosławiony niestrudzenie posługiwał w konfesjonale i niósł pomoc ubogim, więźniom, a zwłaszcza biednym chorym. Jakże wspaniałym przykładem jest dla nas wszystkich! Kapłanów oraz Zgromadzenie Sióstr Miłosiernych zachęcam, aby w szczególny sposób naśladowali jego przykład.

4. «Jeśli więc ktoś [pozostaje] w Chrystusie, jest nowym stworzeniem» (2 Kor 5, 17). Słowa św. Pawła trafnie odnoszą się do m. Marii Matyldy Téllez Robles. Zakochana w Chrystusie, zawierzyła się Mu jako prawdziwa uczennica uosabiająca ową nowość. Ta niestrudzona i religijna kobieta o głębokim życiu modlitwy poświęciła swe siły przemianie społeczeństwa tamtych czasów, otaczając opieką osierocone dziewczynki, obłożnie chorych w domach, pracujące kobiety oraz uczestnicząc w działalności kościelnej.

Głęboka pobożność eucharystyczna i kontemplacja Jezusa w Sakramencie Ołtarza sprawiły, że pragnęła być niczym łamany i dzielony między wszystkich chleb. Do tego zachęcała również swoje współsiostry córki Maryi Matki Kościoła.

Jej świetlane świadectwo jest dla nas wezwaniem, by poświęcać własne życie adoracji Boga i służbie braciom, na tym bowiem opiera się chrześcijańskie zaangażowanie.

5. M. Pieta od Krzyża Ortiz, która urodziła się w Bocairente, założycielka Zgromadzenia Sióstr Salezjanek Najświętszego Serca Jezusa w Alcantarilla (Murcia), jest wspaniałym przykładem pojednania, o którym mówi św. Paweł w drugim czytaniu: «w Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat» (2 Kor 5, 19). Bóg prosi jednak ludzi o współpracę, by doprowadzić do końca swe dzieło pojednania (por. ww. 19-20). M. Pieta zgromadziła wiele młodych dziewcząt, które pragnęły ukazać ludziom prostym i ubogim miłość Ojca objawioną w Sercu Jezusa, i założyła nową rodzinę zakonną. Wzór cnót chrześcijańskich i zakonnych, zakochana w Chrystusie, w Najświętszej Maryi Pannie i w ubogich, pozostawia nam przykład surowej prostoty życia, modlitwy i miłosierdzia dla potrzebujących.

6. «Nowym stworzeniem» stała się Maria Barba, która ofiarowała całe swoje życie Bogu w Karmelu, gdzie przyjęła imię Maria Kandyda od Eucharystii. Była prawdziwą mistyczką Eucharystii, z której uczyniła ośrodek jednoczący całą jej egzystencję, inspirując się tradycją karmelitańską, a zwłaszcza przykładami św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża.

Do tego stopnia zakochała się w Jezusie eucharystycznym, że stale i żarliwie pragnęła być niestrudzoną apostołką Eucharystii. Jestem pewien, że z nieba bł. Maria Kandyda wciąż pomaga Kościołowi, by coraz większym podziwem i miłością otaczał tę największą tajemnicę naszej wiary.

7. «Laetare, Ierusalem — Raduj się, Jerozolimo» (Antyfona na wejście).

Wezwanie do radości, wyróżniające dzisiejszą liturgię, rozbrzmiewa głośniej dzięki darowi błogosławionych Alojzego Talamoniego, Matyldy od Najświętszego Serca Jezusa Téllez Robles, Piety od Krzyża Ortiz i Marii Kandydy od Eucharystii. Pomagają oni nam, pielgrzymującym na ziemi, zaznać radości raju i są dla wszystkich wierzących świadkami pocieszającej nadziei.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 30.09.2015
Charles de Pechpeyrou, Kiedy spotkałem Teresę
Elżbieta Wiater, 'Nielegalny' pasterz
Papież Franciszek, Odważne kobiety
Mirosław Tykfer, Francesco Marcoaldi, Nie politycznie, ale ewangelicznie
Mirosław Tykfer, Andrea Riccardi, Kiedy peryferie stają się centrum
Marian Zawada OCD, Rosa światłości na górach Hermonu
Jacek Prusak SJ, Modlitwa nie jest w twojej głowie
Karol Dąbrowski CSMA, Kontemplacja tajemnicy miłosierdzia
Joanna Świerkula, Adrian Pyra, Marcin Dąbrowski, Świat widziany od strony ołtarza
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła