słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA

Papież Franciszek

Prawdziwa wolność i nowe formy niewolnictwa

10 IX 2016 — Katecheza podczas dziewiątej audiencji jubileuszowej Roku MiłosierdziaDrodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Fragment, którego wysłuchaliśmy, mówi nam o miłosierdziu Boga, które urzeczywistnia się w odkupieniu, to znaczy w zbawieniu, które zostało nam dane przez krew Jego Syna Jezusa (por. 1 P 1, 18-21). Słowo «odkupienie» jest rzadko używane, a jednak ma zasadnicze znaczenie, ponieważ wskazuje na najbardziej radykalne wyzwolenie, jakiego Bóg mógł dokonać w stosunku do nas, całej ludzkości i całego stworzenia. Wydaje się, że współczesny człowiek niechętnie już myśli o tym, że został wyzwolony i zbawiony przez działanie Boga; współczesny człowiek łudzi się bowiem co do swojej wolności jako siły pozwalającej uzyskać wszystko. Nawet się tym chlubi. W rzeczywistości jednak tak nie jest. Ileż złudzeń jest sprzedawanych pod pretekstem wolności, i jak wiele nowych form niewolnictwa powstaje w naszych dniach w imię fałszywie pojmowanej wolności! Tylu, tak wielu jest niewolników: «Robię to, bo chcę to robić, biorę narkotyki, bo tak mi się podoba, jestem wolny, robię tamto». To są niewolnicy! Stają się niewolnikami w imię wolności. Wszyscy widzieliśmy tego typu ludzi, którzy ostatecznie kończą na ziemi. Potrzebujemy, aby Bóg nas wyzwolił z wszelkiego rodzaju obojętności, egoizmu i poczucia samowystarczalności.

Słowa apostoła Piotra bardzo dobrze wyrażają sens nowego rodzaju życia, do jakiego jesteśmy powołani. Pan Jezus, stając się jednym z nas, nie tylko przyjmuje naszą ludzką kondycję, ale nas wywyższa, dając możliwość bycia dziećmi Bożymi. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Jezus Chrystus, Baranek bez zmazy, pokonał śmierć i grzech, aby nas wyzwolić spod ich panowania. On jest Barankiem, który został za nas złożony w ofierze, abyśmy mogli otrzymać nowe życie, składające się z przebaczenia, miłości i radości. Piękne są te trzy słowa: przebaczenie, miłość i radość. To wszystko, co On przyjął, zostało także odkupione, wyzwolone i zbawione. Oczywiście prawdą jest, że życie wystawia nas na próbę, i nieraz z tego powodu cierpimy. Jednakże w takich chwilach winniśmy skierować spojrzenie na Jezusa ukrzyżowanego, który cierpi za nas i z nami, jako niezbity dowód, że Bóg nas nie opuszcza. Nie zapominajmy wszak nigdy, że w strapieniach i prześladowaniach, jak również w codziennych cierpieniach jesteśmy zawsze wyzwalani przez miłosierną dłoń Boga, który nas podnosi ku sobie i prowadzi do nowego życia.

Miłość Boga jest bezgraniczna: możemy odkrywać wciąż nowe znaki, wskazujące na uwagę, jaką nam poświęca, a przede wszystkim na Jego pragnienie dotarcia do nas i uprzedzenia nas. Całe nasze życie, choć naznaczone jest słabością spowodowaną przez grzech, toczy się pod okiem Boga, który nas kocha. Ileż stronic Pisma Świętego mówi nam o obecności, o bliskości i o czułości Boga względem każdego człowieka, zwłaszcza najmniejszych, ubogich i udręczonych! Bóg darzy wielką czułością, wielką miłością małych, najsłabszych, odrzucanych ze społeczeństwa. Im bardziej jesteśmy potrzebujący, z tym większym miłosierdziem patrzy na nas. On odczuwa litościwe współczucie w stosunku do nas, gdyż zna nasze słabości. Zna nasze grzechy i nam przebacza; zawsze przebacza! Tak bardzo dobry, tak bardzo dobry jest nasz Ojciec.

Dlatego, drodzy bracia i siostry, otwórzmy się na Niego, przyjmijmy Jego łaskę! Gdyż, jak mówi Psalm, «u Pana (...) jest łaska i w obfitości u Niego odkupienie» (130, 7).

Do Polaków:

Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków. Bracia i siostry, dzisiejsza audiencja jubileuszowa przypomina nam, że w naszych trudnościach, zmartwieniach i bólach nie jesteśmy sami. Blisko nas jest zawsze Bóg Odkupiciel. Swoim Słowem umacnia nas i wspiera. Wyzwala z grzechu, podnosi ku sobie i prowadzi nas do nowego życia. Zawsze ufajmy Jego miłosierdziu. Wam wszystkim z serca błogosławię.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Henryk Zieliński, Wolność jest nam zadana
Marek Gancarczyk, Raj na ziemi
Papież Franciszek, Jezus wzywa nas do poświęcenia się na rzecz jedności i miłości
Maciej Górnicki, O pobożności trydenckiej i posoborowej
Papież Franciszek, Ewangelia rodziny radością dla świata
Andrzej Cichoń, Tęsknota za Rajem
Robert Grohs, Jeśli nie działa, to znaczy, że czegoś brakuje
Papież Franciszek, Zdecydowane głoszenie
Papież Franciszek, Błogosławieństwa na wspak
Małgorzata Borkowska OSB, Ukoronowanie
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła