słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Benedykt XVI

Czeka w Eucharystii na człowieka

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 18 czerwca 2006Drodzy Bracia i Siostry!

Dziś we Włoszech i w innych krajach obchodzona jest uroczystość Bożego Ciała, która w Rzymie została już uczczona w miniony czwartek procesją po ulicach miasta. Jest to uroczyste i publiczne święto Eucharystii, sakramentu Ciała i Krwi Chrystusa. Tajemnica ta, ustanowiona w czasie Ostatniej Wieczerzy i każdego roku uroczyście upamiętniana w Wielki Czwartek, w tym dniu jest ukazywana wszystkim, otaczana żarliwą wiarą i pobożnością przez wspólnotę kościelną. Eucharystia stanowi w istocie «skarb» Kościoła, cenne dziedzictwo, które zostawił mu Pan. I Kościół strzeże jej z największą troską, czcząc ją każdego dnia we Mszy św., adorując w kościołach i kaplicach, rozdzielając chorym i, jako wiatyk, tym, którzy wyruszają w ostatnią drogę.

Jednakże oddziaływanie tego skarbu, przeznaczonego dla ochrzczonych, nie kończy się w Kościele: Eucharystia to Pan Jezus, który daje siebie «za życie świata» (J 6, 51). W każdym czasie i w każdym miejscu On pragnie spotkać człowieka i nieść mu życie Boże. I nie tylko. Eucharystia ma także wymiar kosmiczny: przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa stanowi w istocie początek przebóstwienia samego stworzenia. Dlatego uroczystość Bożego Ciała wyróżnia w sposób szczególny tradycja procesji z Najświętszym Sakramentem, która ma bogatą wymowę. Niosąc Eucharystię przez ulice i place, pragniemy przybliżyć Chleb, który zstąpił z nieba, do naszego codziennego życia; chcemy, aby Jezus szedł tam, gdzie my chodzimy, aby żył tam, gdzie my żyjemy. Nasz świat, nasze życie winny stać się Jego świątynią. Wspólnota chrześcijańska w tym świątecznym dniu głosi, że Eucharystia jest dla niej wszystkim; jest jej życiem, źródłem miłości, która zwycięża śmierć. Z komunii z Chrystusem--Eucharystią rodzi się miłość, która przemienia nasze życie i podtrzymuje nas wszystkich na drodze ku niebieskiej ojczyźnie. Dlatego w liturgii śpiewamy: «Dobry Pasterzu, prawdziwy Chlebie, / (...) Ty, który wszystko wiesz i wszystko możesz, który karmisz nas na ziemi, / prowadź Twych braci / do niebieskiego stołu / w chwale Twych świętych».

Maryja jest «Niewiastą Eucharystii», jak określił Ją Papież Jan Paweł II w swej Encyklice Ecclesia de Eucharistia. Módlmy się do Najświętszej Dziewicy, aby każdy chrześcijanin pogłębia! wiarę w tajemnicę eucharystyczną i mógł żyć w stałym zjednoczeniu z Jezusem oraz być Jego wiarygodnym świadkiem.

Światowy Dzień Uchodźcy

W najbliższy wtorek, 20 czerwca, przypada Światowy Dzień Uchodźcy, organizowany z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego celem jest zwrócenie uwagi wspólnoty międzynarodowej na sytuację tak wielu osób, które z powodu groźnych form przemocy są zmuszone do ucieczki z własnej ziemi. Ci nasi bracia i siostry szukają schronienia w innych krajach, kierując się nadzieją, że wrócą do ojczyzny lub że przynajmniej znajdą gościnę tam, gdzie docierają. Zapewniam o pamięci o nich w modlitwie i o nieustannej trosce Stolicy Apostolskiej. Ufam, że prawa tych osób będą zawsze szanowane. Zachęcam też wspólnoty kościelne, aby przychodziły im z pomocą w potrzebach.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, List okólny do Biskupów na temat chleba i wina do sprawowania Eucharystii
Maciej Górnicki, O pobożności trydenckiej i posoborowej
Wayne Weible, Medjugorie i Eucharystia
Wojciech Przybylski, Idźmy do Maryi
Aleksander Dembowski, Być dobrym jak chleb
Papież Franciszek, Rewolucyjna modlitwa Maryi
Paweł Siedlanowski , Pokarm dla słabych
Małgorzata Borkowska OSB, Kana
Andrzej Tubacki, Relaks z Bogiem
Marek Gancarczyk, Nasz styl życia
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła