słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Benedykt XVI

Tajemnica Boga w Trójcy Jedynego

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 11 czerwca 2006Drodzy Bracia i Siostry!

W tę niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Dzięki Duchowi Świętemu, który pomaga zrozumieć słowa Jezusa i prowadzi do poznania całej prawdy (por. J 14, 26; 16, 13), wierzący mogą poznać, by tak rzec, bliskość samego Boga i odkryć, że nie jest On nieskończoną samotnością, lecz jednością światła i miłości, życiem dawanym i otrzymywanym w odwiecznym dialogu Ojca i Syna w Duchu Świętym — Miłującego, Miłowanego i Miłości, by posłużyć się słowami św. Augustyna. Na tym świecie nikt nie może zobaczyć Boga, ale On sam dał się nam poznać, toteż jak apostoł Jan możemy powiedzieć: «Bóg jest miłością» (1 J 4, 8. 16), «myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam» (Encyklika Deus Caritas est, 1; por. 1 J 4, 16). Ten kto spotyka Chrystusa i nawiązuje z Nim relację przyjaźni, przyjmuje do swej duszy wspólnotę samej Trójcy Przenajświętszej, zgodnie z tym, co Jezus obiecał swym uczniom: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy» (J 14, 23).

Temu, kto wierzy, cały wszechświat mówi o Bogu w Trójcy Jedynym. Od międzygwiezdnych przestrzeni aż po mikroskopijne cząsteczki wszystko, co istnieje, odsyła do tego Bytu, który się objawia w wielości i różnorodności elementów, niczym w wielkiej symfonii. Wszystkie byty są uporządkowane według harmonijnej siły, którą przez analogię można nazwać «miłością». Lecz jedynie w osobie ludzkiej, wolnej i rozumnej, ten dynamizm staje się duchowy, staje się miłością odpowiedzialną, jako odpowiedź dawana Bogu i bliźniemu w szczerym darze z siebie. W tej miłości człowiek odkrywa swą prawdę i swe szczęście. Spośród różnych analogii, poprzez które wierzący mogą poznać coś z niewysłowionej tajemnicy Boga w Trójcy Jedynego, chciałbym tu wspomnieć analogię do rodziny. Ma ona być wspólnotą miłości i życia, w której różnice winny przyczyniać się do stworzenia «obrazu komunii».

Pośród wszystkich stworzeń arcydziełem Trójcy Przenajświętszej jest Maryja Dziewica. W Jej pokornym i pełnym wiary sercu Bóg przygotował sobie godny przybytek, aby mogła się wypełnić tajemnica zbawienia. W Niej miłość Boża spotkała się z doskonałą odpowiedzią, i w Jej łonie Jednorodzony Syn stał się człowiekiem. Z dziecięcą ufnością zwróćmy się do Maryi, abyśmy z Jej pomocą mogli czynić postępy w miłości, a nasze życie stało się hymnem ku chwale Ojca za sprawą Syna w Duchu Świętym.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Papież Franciszek, Wojna światowa o wodę
Wayne Weible, Medjugorie i Eucharystia
Wojciech Przybylski, Idźmy do Maryi
Papież Franciszek, Rewolucyjna modlitwa Maryi
Rosanna Virgili, Błogosławieństwo Elżbiety
Agnieszka Czylok, Oto Matka twoja!
Rafał Dudziński, Niesamowity prezent
Grzegorz Kasjaniuk, W hołdzie Niepokalanej
Janusz Królikowski, Objawienia maryjne
L'Osservatore Romano, Aby błagać o pokój
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła