słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


W drodze do Emaus

ks. Franciszek Mickiewicz, ks. Antoni Paciorek

Biblia w liturgii Mszy Świętej. Słowo wstępneOn, podobnie jak uczniom w Emaus,
wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb
(V modlitwa eucharystyczna)

Jednym z najbardziej znanych Łukaszowych tekstów jest opowiadanie o ukazaniu się Zmartwychwstałego dwom uczniom na drodze wiodącej do wsi zwanej Emaus (Łk 24, 13-35). Pan Jezus, nawiązując do ostatnich wydarzeń w Jerozolimie, zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego (w. 27). Wykład ten zakończył się wraz z osiągnięciem celu podróży, czyli dotarciem do Emaus, a był do tego stopnia niezwykły, że obydwaj uczniowie zapragnęli przedłużyć obecność Nauczyciela pośród siebie. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu - opowiada Ewangelista - wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy (w. 30-31).

Przywołane opowiadanie składa się z dwóch części. W pierwszej Pan Jezus, odwołując się do świętych Pism, objawia uczniom tajemnicę swej zbawczej misji. W części drugiej najważniejsze jest to, że Jezus - jak czytamy - wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Ten dwupodział w strukturze opowiadania ewangelicznego nie jest przypadkowy.

Powielkanocne spotkanie Jezusa z uczniami odzwierciedla dwie główne części każdej Mszy św., a mianowicie liturgię słowa i liturgię Eucharystii. Pierwsza ma celu pełniejsze poznanie Jezusa dzięki jego słowom zawartym w Ewangelii, dzięki słowom proroków, a wreszcie dzięki słowom uczniów apostolskich wyjaśniających tajemnicę Jezusa. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się w nich w blaskach swego bóstwa i człowieczeństwa jako Nauczyciel i Zbawca. Uczestnicy liturgii słowa, pouczeni i przygotowani na podobieństwo uczniów zmierzających do Emaus, zbliżają się następnie do stołu eucharystycznego, aby także ich wzorem przyjąć łamany chleb, czyli tego Jezusa, którego zobaczyli i rozpoznali w usłyszanym i przyjętym Słowie Bożym.

(...)

Szerszy fragment książki można znaleźć TUTAJ

Jest to fragment książki:

Biblia w liturgii Mszy Świętej. Adwent - Narodzenie Pańskie

Wydawnictwo: Edycja Świętego Pawła

Książka jest >>TUTAJ<<

Słowa Piątej modlitwy eucharystycznej: „On, podobnie jak uczniom w Emaus, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb” uzmysławiają, że każda Msza św. zbudowana jest według schematu wydarzenia z Emaus: najpierw wyjaśnienie Pisma, czyli liturgia słowa, a następnie łamanie chleba, czyli liturgia eucharystyczna.

Książka "Biblia w liturgii Mszy Świętej" z serii W Drodze do Emaus w swoisty sposób powtarza doświadczenie drogi do Emaus. Zawiera zwięzłe objaśnienia wszystkich czytań mszalnych, które pomogą kapłanom przygotowującym się do sprawowania Mszy św., lektorom, którzy będą mogli zapoznać się z treścią odczytywanych tekstów, i wreszcie wszystkim, którzy chcą nieco bliżej zaznajomić się ze słowem Bożym czytanym podczas każdej Mszy św.opr. ac/ac wyślij znajomym

Zobacz także:
Andrzej Cichoń, Szmer Boga
AC, Oddanie życia Jezusowi
Andrzej Cichoń, Przemienienie
Justyna Kapłańska, Teologia biblijna dla każdego
Grzegorz Ginter SJ, Agnieszka Wawryniuk, Recepta na przemianę
Fundacja "Opoka", O sakramentach świętych
Fundacja "Opoka", V Modlitwa Eucharystyczna
Fundacja "Opoka", IV Modlitwa Eucharystyczna
Fundacja "Opoka", III Modlitwa Eucharystyczna
Fundacja "Opoka", Obrzędy Mszy św.
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła