słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


W drodze do Emaus

ks. Franciszek Mickiewicz, ks. Antoni Paciorek

Biblia w liturgii Mszy Świętej. Słowo wstępneOn, podobnie jak uczniom w Emaus,
wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb
(V modlitwa eucharystyczna)

Jednym z najbardziej znanych Łukaszowych tekstów jest opowiadanie o ukazaniu się Zmartwychwstałego dwom uczniom na drodze wiodącej do wsi zwanej Emaus (Łk 24, 13-35). Pan Jezus, nawiązując do ostatnich wydarzeń w Jerozolimie, zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego (w. 27). Wykład ten zakończył się wraz z osiągnięciem celu podróży, czyli dotarciem do Emaus, a był do tego stopnia niezwykły, że obydwaj uczniowie zapragnęli przedłużyć obecność Nauczyciela pośród siebie. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu - opowiada Ewangelista - wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy (w. 30-31).

Przywołane opowiadanie składa się z dwóch części. W pierwszej Pan Jezus, odwołując się do świętych Pism, objawia uczniom tajemnicę swej zbawczej misji. W części drugiej najważniejsze jest to, że Jezus - jak czytamy - wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Ten dwupodział w strukturze opowiadania ewangelicznego nie jest przypadkowy.

Powielkanocne spotkanie Jezusa z uczniami odzwierciedla dwie główne części każdej Mszy św., a mianowicie liturgię słowa i liturgię Eucharystii. Pierwsza ma celu pełniejsze poznanie Jezusa dzięki jego słowom zawartym w Ewangelii, dzięki słowom proroków, a wreszcie dzięki słowom uczniów apostolskich wyjaśniających tajemnicę Jezusa. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się w nich w blaskach swego bóstwa i człowieczeństwa jako Nauczyciel i Zbawca. Uczestnicy liturgii słowa, pouczeni i przygotowani na podobieństwo uczniów zmierzających do Emaus, zbliżają się następnie do stołu eucharystycznego, aby także ich wzorem przyjąć łamany chleb, czyli tego Jezusa, którego zobaczyli i rozpoznali w usłyszanym i przyjętym Słowie Bożym.

(...)

Szerszy fragment książki można znaleźć TUTAJ

Jest to fragment książki:

Biblia w liturgii Mszy Świętej. Adwent - Narodzenie Pańskie

Wydawnictwo: Edycja Świętego Pawła

Książka jest >>TUTAJ<<

Słowa Piątej modlitwy eucharystycznej: „On, podobnie jak uczniom w Emaus, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb” uzmysławiają, że każda Msza św. zbudowana jest według schematu wydarzenia z Emaus: najpierw wyjaśnienie Pisma, czyli liturgia słowa, a następnie łamanie chleba, czyli liturgia eucharystyczna.

Książka "Biblia w liturgii Mszy Świętej" z serii W Drodze do Emaus w swoisty sposób powtarza doświadczenie drogi do Emaus. Zawiera zwięzłe objaśnienia wszystkich czytań mszalnych, które pomogą kapłanom przygotowującym się do sprawowania Mszy św., lektorom, którzy będą mogli zapoznać się z treścią odczytywanych tekstów, i wreszcie wszystkim, którzy chcą nieco bliżej zaznajomić się ze słowem Bożym czytanym podczas każdej Mszy św.opr. ac/ac wyślij znajomym

Zobacz także:
Paweł Siedlanowski, Święte Dni
Słowo wśród nas, Ja jestem Chlebem Życia
Andrzej Cichoń, Tomasz
Justyna Kapłańska, Zejdź prędko
Piotr Lorek SDB, Uczciwy obywatel
Marek Gancarczyk, Proszę Państwa, więcej powagi
Olgierd Nassalski MIC, Mój Biały Tydzień
Marek Jędraszewski, Aby dać świadectwo
Włodzimierz Zatorski OSB, Modlitwa dziękczynienia
Andrzej Cichoń, Człowiek najważniejszy
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła