słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Partia i sformułowanie bibline: przypadkowa zbieżność?

Mariusz Kierasiński

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆSłysząc w kościele podczas czytań mszalnych sformułowanie "prawo i sprawiedliwość" niejeden katolik uśmiecha się pod nosem, myśląc - no tak, nawet Pismo święte wykazuje jawną sympatię w stosunku do jednej z polskich partii politycznych. Czy zbieżność tej frazy z nazwą partii jest całkowicie przypadkowa? A jeśli nie - to czy możemy mieć nadzieję, że konkretna partia faktycznie zrealizuje biblijne ideały? [MG]


Fraza „Prawo i Sprawiedliwość” dość często występuje na kartach Pisma Świętego. W psalmie 33 czytamy o Bogu, że „On miłuje prawo i sprawiedliwość; ziemia jest pełna łaskawości Pana”(por. Ps 33,5). Paralelnie czytamy o Bogu w psalmie 11, że jest On sprawiedliwy i miłuje sprawiedliwość, dlatego ludzie prawi zobaczą Jego oblicze, oblicze sprawiedliwości. (zob. Ps 11,7). Jakby było mało tego, psalm 37 mówi o tym, że Bóg miłuje sprawiedliwość , a swoich świętych (sprawiedliwych) nie opuszcza, w przeciwieństwie do ludzi nikczemnych. Wręcz nikczemni wyginą, a potomstwo występnych będzie wytępione (zob. Ps 37,28). Tak ostre słowa mogą mrozić krew w żyłach, szczególnie tym, którzy umiłowali doczesność oraz związany z doczesnością grzech. Natomiast psalm 99 mówi o Bogu, który jest nie tylko potężny, ale który kocha sprawiedliwość. Który prawo i sprawiedliwość ustanowił w Jakubie (Izraelu) (zob. Ps 99,4). Zatem to Bóg jest nie tylko twórcą prawa, ale i sprawiedliwości. Dlatego Bóg gromi pyszałków, a przeklęci są wszyscy ci, którzy odstępują od Jego przykazań(zob. Ps 119,21). Bowiem Jego przykazania są i prawem i sprawiedliwością.

Prawo i sprawiedliwość w księdze Jeremiasza to konkretne czyny, jak: uwolnienie uciśnionego z rąk ciemięzcy, czy zakaz uciskania obcego, sieroty, czy wdowy oraz stanowczy zakaz rozlewania niewinnej krwi (zob. Jr 22,3). Tam, gdzie Jeremiasz mówi o królu Jozjaszu wspomina, że „... on wykonywał prawo i sprawiedliwość i dlatego zażywał pomyślności” (por. Jr 22,15). Jeremiasz prorokując o Mesjaszu, także podkreśla, że będzie to mąż, który będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi (zob. Jr 23,5). 

W księdze Ezechiela czytamy: „Tak mówi Pan Bóg: Niechże wam to wystarczy, wy, władcy Izraela! Połóżcie kres gwałtowi i uciskowi, a wypełniajcie prawo i sprawiedliwość! Zaprzestańcie obdzierania ludu mojego! - wyrocznia Pana Boga”(por. Ez 45,9). Zatem te napomnienia skierowane są do władców, oczywiście nie tylko do władców Izraela. Wypełnianie prawa i sprawiedliwości to przede wszystkim powstrzymanie się każdej władzy od ucisku, współcześnie w domyśle podatkowego, czy administracyjnego. To kres wszelkim gwałtom, także, a może przede wszystkim gwałtom, które obecnie nazywamy aferami politycznymi, czy gospodarczymi, a także obyczajowymi. Zatem współcześni władcy, którzy mieliby wypełniać prawo i sprawiedliwość winny być ludźmi prawymi, na wysokim poziomie moralnym. Dla których podstawowe i fundamentalne wartości są niezbywalne. Niewątpliwie takie wartości, to szacunek dla prawdy o naszej ludzkiej kondycji, między innymi i takiej, że życie ludzkie winno być chronione od poczęcia, aż po naturalną śmierć, czy wszelkiego rodzaju nieformalne, a także tej samej płci związki międzyludzkie są dewiacyjne. Reasumując ten wątek, trzeba stwierdzić, że tylko ludzie prawi mogą zagwarantować prawo i sprawiedliwość w społeczeństwie i w państwie. Zatem wybór ludzi do władzy państwowej pozbawionych moralności, inaczej mówiąc prawości będzie skutkował uciskiem społecznym, tak w wymiarze duchowym (prawna możliwość aborcji, eutanazji, In vitro, legalizacja par homoseksualnych, antykoncepcji oraz w edukacji wpajanie fałszywych informacji, choćby związanych z gender itp.), jak w wymiarze fizycznym (nadmierny fiskalizm, połączony z licznymi aferami gospodarczymi, które zubożają i osłabiają całe narody).

W Polsce zaistniał pewnego rodzaju fenomen. Bo oto jedna z partii politycznych nazwała się Prawo i Sprawiedliwość. Już samą nazwą wyróżnia się od innych, aczkolwiek taka nazwa niezwykle zobowiązuje, choćby i do tego, aby działający w niej ludzie byli prawi. Osoba, która taką nazwę tej partii wymyśliła, albo jej nadała, najprawdopodobniej kierowała się powyższymi znaczeniami i Biblijnym jej pochodzeniem. Jest to swego rodzaju fenomen, tym bardziej w świecie współczesnej polityki, aby polityczna partia już w swojej nazwie nawiązywała do istoty sprawowania władzy. Być może i z tego powodu ludzie prawi, szukający prawości i tęskniący za sprawiedliwością, w jakiejś mierze pokładają nadzieje, że Prawo i Sprawiedliwość za pomocą prawych ludzi będzie sprawowała władzę sprawiedliwie przy poszanowaniu niezbywalnych praw jednostki ludzkiej i przy poszanowaniu wartości, na których została zbudowana nasza chrześcijańska cywilizacja.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
GMV, Poza słowami
GMV, Utopia życia
Henryk Zieliński, Po co nam katolickie media?
Maciej Zięba, Tomasz Maćkowiak, Problem kultury, a nie ekonomii
Marek Gancarczyk, Żarłoczny weekend
Marek Gancarczyk, Ogrzać wyziębione dusze
Henryk Zieliński, Jak za sanacji?
Paweł Siedlanowski, Teatr marionetek?
Henryk Zieliński, Wolność jest nam zadana
Justyna Kapłańska, Drugie dno polityki
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła