słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!


Audiobooki w odcinkach

 


ks. Paweł Wiatrak

Maryjo, cała jestem Twoja


Życie Pauliny Jaricot pokazuje nam, że duchowość maryjna oznacza w swej najgłębszej istocie odwzorowanie duchowych postaw Maryi. Nie można być prawdziwie chrześcijaninem, nie naśladując życia Maryi.

Kreśląc rysy duchowości Pauliny Jaricot, w sposób zamierzony mówimy o jej relacji z Maryją dopiero w ósmej części cyklu. Czynimy to w październiku – w miesiącu, w którym rozważamy tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne różańca świętego. Życie naszej Założycielki od momentu jej nawrócenia było nieustannym kroczeniem za Jezusem. Ona nie tylko rozważała w medytacji różańcowej, w duchowej wspólnocie z Maryją, główne wydarzenia zbawcze, które dokonały się w Chrystusie, ale całe swoje życie – na wzór Maryi – łączyła z Wcielonym Synem Bożym.

Żyjemy w czasach posoborowych, kiedy to mariolodzy stanęli przed bardzo ważnym zadaniem, by ukazać duchowość i pobożność maryjną jako integralną część duchowości chrześcijańskiej. Uprawianie mariologii w duchu scholastycznym (jakie miało miejsce na przełomie XIX i XX w.), w praktyce duszpasterskiej zaowocowało tym, że o Maryi mówiło się zawsze przy użyciu przymiotników w stopniu najwyższym. Takie przedstawianie Matki Zbawiciela czyniło niemożliwym naśladowanie Jej w codziennym życiu. Maryja była bardziej kimś, kogo się podziwia i wychwala, niż naśladuje. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus sama wyznała, że miała trudności z mowami pochwalnymi, z kazaniami, jakie słyszała, a które wynosiły Maryję tak wysoko, że zniechęcało to maluczkich i prostych do pójścia w Jej ślady. Tym, co zachęcało św. Teresę do dojrzałej relacji z Maryją, była wspólna dola. Wyraziła to w wierszu Dlaczego kocham Cię, Maryjo: „Żyłaś, cierpiałaś, jak ja, Matko Zbawiciela!”.

Duchowa wielkość Pauliny Jaricot wyrażała się w tym, iż potrafiła ona w sposób harmonijny połączyć cześć oddawaną Maryi z naśladowaniem Jej w codziennym życiu. W wymiarze zewnętrznym wyraziło się to kupnem domu na główną siedzibę Żywego Różańca. Wybrane miejsce nie było przypadkowe. Zakupiona posiadłość była otoczona parkiem, ze ścieżką prowadzącą ze wzgórza Fourviére bezpośrednio do sanktuarium maryjnego Notre Dame. Siedziba Żywego Różańca górowała nad miastem i miała w ten sposób przypominać, że matczyna opieka Maryi obejmuje wszystkich bez wyjątku. Wymowna jest też nazwa nadana temu miejscu przez Paulinę: Loretto. Znamienne jest, że dni, w których przejęto na własność budynek i odbyła się uroczysta inauguracja utworzonej w nim kaplicy, były świętami maryjnymi. W każdym pokoju i na fasadzie budynku umieszczono pierwsze litery słów Ave Maria.

Pomimo wielu trudnych i przykrych doświadczeń Paulina zachowała pogodę ducha do ostatnich chwil swego życia. 4 kwietnia 1857 r. napisała, że gdyby nie przejmująca troska o drobnych wierzycieli, przez cały dzień śpiewałaby Magnificat i Laudete. Jej ostatnie słowa przed śmiercią brzmiały: „Maryjo! Matko moja! Cała jestem Twoja!”.

Po śmierci Pauliny w jej rzeczach osobistych znaleziono dwie prośby. Jedna z nich zaadresowana była do Maryi. Tekst prośby ukazuje Paulinę jako osobę, która w Maryi widziała swoją najczulszą Matkę. Najważniejszym zaś pragnieniem panny Jaricot było to, aby Maryja pomagała jej wytrwać na drodze wierności woli Boga.opr. aś/aśKwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - Cegiełka na Opokę."
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Papież Franciszek, Jak mama
Papież Franciszek, Prośmy Maryję o opiekę nad osobami starszymi
Papież Franciszek, Ewangelia spotkania młodych i starszych
Sławomir Zatwardnicki, Rys nieskalania, rysa skalania
Agnieszka Ścibik, Gdzie w Polsce objawiła się Maryja?
Papież Franciszek, Umiejcie powiedzieć "nie" bałwochwalstwu pieniądza
Beata Mackiewicz, Jestem Jej własnością. Prymas, który wszystko postawił na Maryję
Tomasz Jelonek, Oczyszczenie Maryi
Tomasz Jelonek, Oczyszczenie Maryi
Tomasz Jelonek, Bogarodzica
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła