słodki cukiereczek

Drodzy Czytelnicy,

Każdego dnia miliony ludzi szukają Tego, który zaspokoi tęsknotę ich serc. Sam do nich nie dotrzesz, lecz z Opoką przemówisz do 4 mln osób! Wyraź swoją troskę o dzieło ewangelizacji i twórz z nami jeden z największych portali katolickich.

Potrzebujemy zebrać deklaracje regularnych, comiesięcznych wpłat po 10zł (lub więcej) od 4000 osób. Mała kwota ma ogromne znaczenie, jeśli dodasz ją do kilku tysięcy innych!

Ustaw stały przelew na konto: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, z tytułem "Wspieram Opokę regularnie". Powiadom nas o tym pisząc na wspieram_regularnie@opoka.org.pl - będziemy w kontakcie!

Kliknij tutaj i zobacz siebie oraz swoich przyjaciół na liście Darczyńców.

Dziękujemy
Zespół Fundacji "OPOKA"

Dołącz do grona Darczyńców!

kwota
Wpłacając zgadzasz się na przetwarzanie danych w celu obsługi darowizny
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Katechetom i duszpasterzom Homilie Materiały Katechezy

Audiobooki w odcinkach

 

Sławomir  Brejnak

BIBLIA  -  DRZEWO  I  BIBLIOTEKA

dla  klasy  VI

Cel katechezy:

Biblia jest jak ewangeliczne drzewo, wyrosłe z ziarna gorczycy (Mk 4,30-32), które dotyka nieba i ku niemu prowadzi. Jest to jednocześnie drzewo genealogiczne, ukazujące rodowód chrześcijańskiej rodziny.

Biblię możemy porównać również do biblioteki, posiadającej w swoich zbiorach różnorodne i cenne księgi.

Posługując się tymi dwoma obrazami, katecheza ma na celu odkrycie istoty Biblii, jej struktury i pochodzenia, a w szczególności jest próbą pracy ucznia z tą niezwykłą księgą.

    

 

1.  Biblia - drzewo imion

W Biblii możemy odnaleźć wiele różnych imion: Abraham, Salomon, Maria, Piotr... Jednak czytając Biblię od początku zauważymy, że pierwsze imię zapisane w niej nie brzmi Adam, jakby się mogło wydawać, ale Ewa (Rdz 3,20). Natomiast ostatnim wspomnianym imieniem jest Jezus (Ap 22,21).

Na stronach Biblii zapisane są imiona: "korzeni, pnia i liści". Z imienia na imię drzewo Biblii rośnie dotykając nieba. Oto niektóre imiona:

  • KORZENIE: Adam, Noe, Abraham i jego syn Izaak, Ezaw i jego brat Jakub (nazwany także Izraelem), Józef (jeden z dwunastu synów Izraela), Mojżesz, Eliasz, Izajasz, Jeremiasz, Jesse i jego syn, król Dawid.
  • PIEŃ: prorok Izajasz, mając na myśli Mesjasza, mówił: "Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni" (Iz 11,1). Dla chrześcijan tą różdżką jest potomek Dawida, Jezus.
  • LIŚCIE: apostołowie (Piotr, Jan, Filip), pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, pierwsi męczennicy (Stefan), pierwsi misjonarze (Paweł, Barnaba) oraz nasze imiona według słów Pana Jezusa: "Cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie" (Łk 10,20).

Uzupełnij i pokoloruj rysunek, wpisując w każdą część drzewa odpowiednie imiona.

2.  Biblia - biblioteka

Biblia jest wyrazem pochodzenia greckiego (biblion, biblia) i oznacza księgi (w liczbie mnogiej). Biblia zawiera 72 księgi. Z tego powodu można łatwo porównać ją z biblioteką, w której znajdują się dwa wielkie regały (Stary Testament i Nowy Testament); każdy z nich jest podzielony na trzy półki.

Stary Testament opowiada o pierwszym przymierzu, zawartym między Bogiem a ludem izraelskim. Słowo łacińskie testamentum oznacza dokument, na którym zostało spisane przymierze między dwoma partnerami.

Natomiast z Nowego Testamentu dowiadujemy się o życiu i działalności Pana Jezusa oraz Jego uczniów, o nowym przymierzu, które Bóg ofiarował ludziom.

Uzupełnij rysunek, zapisując symbole ST (pierwszy regał) i NT (drugi regał).

3.  Katalog  pierwszego  regału

Stary Testament składa się z 45 ksiąg. Na pierwszej półce zostały umieszczone Księgi Prawa, zwane również Torą lub Pięcioksięgiem (Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłaństwa, Księga Liczb i Księga Powtórzonego Prawa). Na środkowej półce możemy znaleźć księgi historyczne i księgi proroków (34 księgi). Natomiast na najniższej półce znajduje się 7 dzieł zwanych Pismami (Księga Hioba, Psalmy, Księga Przysłów, Księga Koheleta, Pieśń nad pieśniami, Księga Mądrości i Księga Syracha).

4.  Katalog  drugiego  regału

Nowy Testament zawiera mniej ksiąg niż Stary Testament: jest ich 27. Na najwyższej półce tego regału możemy znaleźć Ewangelie i Dzieje Apostolskie (5 ksiąg). Niżej umieszczone są listy Pawła, Jakuba, Piotra, Jana i Judy (21 ksiąg). Na trzeciej i ostatniej półce znajduje się tylko jedna księga: Apokalipsa św. Jana.

5. Regulamin  wypożyczania  ksiąg

Znajdź w twojej Biblii spis wszystkich ksiąg i zauważ, że obok każdego tytułu księgi umieszczony jest jej symbol. Spróbuj uzupełnić rysunek, pisząc na poszczególnych księgach odpowiadające im symbole, np.: Księga liczb - Lb, Ewangelia według św. Mateusza - Mt, Apokalipsa św. Jana - Ap.

Zachowaj tę stronę. Czytając fragment danej księgi zaznacz jej symbol kolorem - będzie to informacja o jej wypożyczeniu.

6.  Jak  powstała  Biblia?

Poszczególne księgi Starego Testamentu nie powstały od razu w takiej postaci, w jakiej czytamy je dzisiaj. Istniały one przez długi czas jako ustnie przekazywane rodowody, kroniki, pieśni i utwory religijne. Dopiero ok. II wieku p.n.e. Księgi Starego Testamentu przybrały współczesną postać.

Coś podobnego wydarzyło się kilka wieków później z Nowym Testamentem. Jezus Chrystus nauczał wyłącznie ustnie i tak czynili początkowo apostołowie. Następnie sporządzono na piśmie zbiory słów i opowiadań o Jezusie. Z nich autorzy Nowego Testamentu sporządzili dzieła, które mają prowadzić czytelnika do wiary w Jezusa Chrystusa.

Chrześcijanie postanowili połączyć Stary Testament z Nowym Testamentem, dając początek Księdze przetłumaczonej na prawie wszystkie języki świata oraz najczęściej drukowanej i to w największej liczbie egzemplarzy.

Namaluj komiks przedstawiający etapy powstawania Biblii: tradycja ustna, pierwsze zbiory pisemne, podział i skompletowanie ksiąg.

opr. ab/ab


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - Cegiełka na Opokę."
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Paweł Rytel-Andrianik, Marek Łuczak, Piąta Ewangelia
Hanna Honisz, Grzegorz Kadzioch, Czy malkontent może zostać świętym?
Sławomir Zatwardnicki, Fundamentalizm biblijny. Obrona wiary przez odrzucenie Wcielenia?
Sławomir Zatwardnicki, Bosko-ludzki charakter Pisma Świętego
Sławomir Zatwardnicki, Synteza hermeneutyki historycznej i hermeneutyki wiary. Egzegetyczny testament Benedykta XVI
Waldemar Chrostowski, Jolanta Krasnowska-Dyńka, Istnieją argumenty na zmartwychwstanie Jezusa i nasze
Sławomir Zatwardnicki, Egzegeza kanoniczna i analogia wiary w ujęciu Josepha Ratzingera (Benedykta XVI)
Sławomir Zatwardnicki, Pismo Święte czytane w Kościele duszą teologii
Bruno Secondin, Antonietta Augruso, Medytacje biblijne i sztuka rozeznawania
Sławomir Zatwardnicki, Metoda historyczno-krytyczna a hermeneutyka wiary
Komentarze internautów:

co sądzicie o stronie (Anulk@ :), 2006-10-19 17:15:21)
 bardzo fgajna strona...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

Opinia (Nos, 2004-10-31 14:35:23)
 spoko stronka tak...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

Dobra StrOnka ;) (MoNia, 2004-09-21 22:23:21)
 bardzo dobrze ze sa...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

?? (internautka, 2004-09-05 14:03:06)
 Gdzie jest spis...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | PDA | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła