słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Święci patroni

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości
Sylwetki świętych:

[A-D] [E-H] [I-L] [M-P] [R-U] [W-Z]Pełniejsze biografie i informacje nt. świętych na Opoce

(od najnowszych wstecz)

 O świętych patronach słów kilka

 108 męczenników polskich (beat. 1999)

Święty - dojrzały chrześcijanin

Podczas kanonizacji bł. Kingi z Starym Sączu Jan Paweł II wzywał: „Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości (...). Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!”.

Dojrzałym chrześcijaninem jest ten, którego wiara rodzi uczynki miłości, uczynki życia wiecznego. Św. Jakub mówi: „Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? (Jk 2,14). Podaje jednocześnie przykład Abrahama, którego wiara skonkretyzowała się w posłuszeństwie Bogu, czego wyrazem była gotowość złożenia w ofierze syna Izaaka. Swoje rozważania zamyka stwierdzeniem: „Widzisz, że wiara współdziała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała” (Jk 2,22). O tych uczynkach mówi św. Paweł prawie w każdym swoim liście, kiedy pisze o ideałach chrześcijanina. Poucza, jak chrześcijanin powinien postępować w konkretnych sytuacjach życiowych. W zaleceniach tych jest praktycznie cały Dekalog, całe prawo Boże, z jedną cechą specyficzną — miłością, którą nazywa więzią doskonałości (por. Kol 3,14).

więcej...

Święci

Każda trudna epoka miała swoich świętych. Dla kolejnych pokoleń pozostają oni przede wszystkim świadkami żywej wiary, sługami i służebnicami Boga oraz ludzi. Pochodzili z najróżniejszych środowisk. Byli wśród nich duchowni i świeccy, osoby z koroną królewską na głowie i ludzie prości. Już sama ich obecność nadaje sens przemijającym wiekom. Oto sylwetki niektórych polskich świętych, którzy tak bardzo wpłynęli na duchowy wymiar kończącego się milenium:

Św. Stanisław ze Szczepanowa - biskup krakowski od 1072 roku. Skazany na śmierć z powodu zatargu z królem Bolesławem Śmiałym, którego wzywał do opamiętania. Stał się symbolem odwagi w głoszeniu prawdy, bez względu na cenę, jaką przyjdzie za to zapłacić. Postać opiewana w literaturze i sztuce polskiej.

więcej...

Kanonizacje za Jana Pawła II

Do końca 1999 r. Jan Paweł II ogłosił 295 świętych i 940 błogosławionych, a ponadto zatwierdził lub zezwolił na powszechny kult 7 błogosławionych i świętych czczonych już w Kościołach lokalnych: ich łączna liczba wynosi 1 242. Liczby te zwracają uwagę i skłaniają do różnorakich refleksji; przede wszystkim jednak są świadectwem przekonania Jana Pawła II, że te akty jego Magisterium mają żywotne znaczenie dla dzisiejszego Kościoła.

Wielu nowych błogosławionych i świętych to męczennicy: często ponosili oni śmierć w grupach, mniej lub bardziej licznych, pochodzili z różnych narodów i kontynentów, byli mężczyznami i kobietami różnych stanów, padali ofiarą prześladowań religijnych, zamieszek czy rewolucji politycznych i społecznych.

Żywoty świętych poprawione

Nakładem wydawnictwa W.A.B. ukazała się książka Zbigniewa Mikołejki "Żywoty świętych poprawione" - będąca próbą przedstawienia postaci wszystkich polskich kanonizowanych świętych z punktu widzenia historyka. Czytelnik nie znajdzie tam materiałów o charakterze pobożnościowym, ale za to dużo informacji historycznych, które trudno wyczytać w typowych zbiorach biografii świętych.
Zobacz także:Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła