słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Życie Kościoła Serwis informacyjny Dobroczynność Forum Katechetom i duszpasterzom Media
Misje i ewangelizacja Pielgrzymowanie, sanktuaria, miejsca święte Sakramenty i modlitwa Szkolnictwo

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


Sakramenty i modlitwaLiturgia oznacza uczestnictwo całego Kościoła w "dziele Bożym". Przez liturgię Chrystus kontynuuje w swoim Kościele, z Kościołem i przez Kościół dzieło naszego odkupienia. Całe życie liturgiczne Kościoła koncentruje się wokół Ofiary eucharystycznej i sakramentów, których jest siedem, wszystkie zaś ustanowione są przez Jezusa Chrystusa. Sakramenty są szczególnym i jedynym w swoim rodzaju sposobem działania Chrystusa: udzielają łaski, którą oznaczają, w odróżnieniu od innych aktów kultu i modlitw, które mogą pośredniczyć w udzielaniu łaski, ale same przez siebie jej nie udzielają. Sakramenty są skuteczne, ponieważ działa w nich sam Chrystus: to On chrzci, to On działa w sakramentach, aby udzielać łaski, jaką oznacza sakrament. Sakramenty działają ex opere operato (dosłownie: "przez sam fakt spełnienia czynności"), czyli mocą zbawczego dzieła Chrystusa, dokonanego raz na zawsze. Wynika stąd, że sakrament urzeczywistnia się nie przez sprawiedliwość człowieka, który go udziela lub przyjmuje, lecz przez moc Bożą. Skutki sakramentów zależą jednak także od dyspozycji tego, kto je przyjmuje.

To samo należy sądzić o usiłowaniach, które niektórzy podejmują, by przywrócić jakiebądź dawne obrzędy i ceremonie. Owszem, liturgia dawnych wieków jest niewątpliwie godna szacunku. Nie należy jednak mniemać, iż dawny zwyczaj, dlatego tylko że tchnie starożytnością, jest przydatniejszy i lepszy, czy to sam przez się, czy to w odniesieniu do późniejszych czasów i nowych warunków. Także nowe obrzędy liturgiczne są godne szacunku i zachowania, gdyż powstały pod natchnieniem Ducha Świętego, który w każdym czasie aż do końca świata jest obecny w Kościele; są one w równym stopniu środkami, którymi przeczysta Oblubienica Jezusa Chrystusa posługuje się dla ożywienia i zapewnienia świętości ludzi.
Pius XII, Enc. Mediator Dei

*Więcej na temat liturgii i teologii sakramentów

 

Modlitwa to, najprościej mówiąc, rozmowa człowieka z Bogiem. Jest ona wyrazem naturalnej dla człowieka potrzeby Boga. Nawet po utracie podobieństwa do Boga na skutek popełnionego grzechu człowiek pozostaje obrazem swego Stwórcy. Zachowuje pragnienie Boga, który powołał go do istnienia. Wszystkie religie świadczą o tym poszukiwaniu właściwym dla ludzi. Modlitwa nie jest jednak tylko jednostronnym działaniem człowieka, wręcz przeciwnie: w modlitwie wierny Bóg zawsze pierwszy wychodzi z miłością do człowieka; zwrócenie się człowieka do Boga jest zawsze odpowiedzią. Posłanie Chrystusa i Ducha Świętego, które w sakramentalnej liturgii Kościoła zapowiada, urzeczywistnia i komunikuje misterium naszego zbawienia, znajduje przedłużenie w modlącym się sercu. Modlitwa uwewnętrznia i przyswaja liturgię podczas i po jej celebracji. Nawet jeśli modlitwa jest przeżywana "w ukryciu" (Mt 6, 6), jest zawsze modlitwą Kościoła i komunią z Trójcą Świętą.

W modlitwie człowiek zwraca się do Boga, wyrażając swe potrzeby, dziękczynienie, uwielbienie lub skruchę. Choć Bóg zna je mocą swej wszechwiedzy, to jednak pragnie, byśmy wyrażali przed Nim to, co jest w naszym sercu. Modlitwa - czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie - jest spotkaniem Bożego i naszego pragnienia. Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli. Chce, byśmy modląc się poznawali Jego wolę i przygotowywali się na przyjęcie Jego łaski. Aby móc poznać wolę Boga i prawdę o Nim, potrzeba słuchać tego, co sam mówi o sobie w swym Słowie. Dlatego modlitwa powinna być oparta o poznanie Boga objawiającego się w Biblii i tradycji Kościoła. Mistrzowie życia duchowego w ten sposób streszczają dyspozycje serca karmionego słowem Bożym w czasie modlitwy: "Szukajcie czytając, a znajdziecie rozmyślając; pukajcie modląc się, a będzie wam otworzone przez kontemplację".

*Więcej na temat modlitwy

(Por. KKK 1069, 1113, 1114, 1127,1128, 2566,2560,2567,2654-5)Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła