słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Życie Kościoła Serwis informacyjny Dobroczynność Forum Katechetom i duszpasterzom Media
Misje i ewangelizacja Pielgrzymowanie, sanktuaria, miejsca święte Sakramenty i modlitwa Szkolnictwo

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


Audycje cykliczne Radia Watykańskiego

Mądrość Ojców Kościoła

Ks. Janusz Królikowski


 • Wartość sukcesu, „Mądrość Ojców Kościoła”- „Wszyscy zatem, którzy dobrze się macie w tym wieku, kiedy przypominacie sobie, żeście spełnili jakieś dobra, bardzo się z ich powodu lękajcie, by udzielony wam sukces nie okazał się właśnie za te dobra obdarowa (2003-08-05)
 • Wiara i miłość, „Mądrość Ojców Kościoła”- „Wiara jest zwierciadłem miłości, miłość natomiast jest potwierdzeniem wiary” – ze św. Proklusza z Konstantynopola (2003-07-31)
 • Boski lekarz, „Mądrość Ojców Kościoła”- „Pan niech będzie z Tobą, On, który jest wielkim Lekarzem dusz i ciał” – ze św. Barsanufiusza (2003-07-30)
 • Moc wiary, „Mądrość Ojców Kościoła”- „Wiara posiada taką moc, że nie tylko sam wierzący jest zbawiany, ale niektórzy są zbawiani przez wiarę innych” – ze św. Cyryla Jerozolimskiego; tajemnica misji zastępstwa; odpowiedzialność złożona & (2003-07-29)
 • Największe zwycięstwo, „Mądrość Ojców Kościoła”- „Mniejsze to zwycięstwa zdobywać miasta, bo siły, które się tu zwycięża są spoza nas, większe natomiast jest to, co zwycięża się przez cierpliwość, bo tu, przez samego siebie, pokonany zostaje duch i siebie też (2003-07-28)
 • Pierwszy grzech, „Mądrość Ojców Kościoła”- „Jak przez pochodzenie potomstwa w danym gatunku natura zwierzęca zostaje przekazana w taki sposób, że to, co powstaje jest zgodne z naturą tego, co zostało zrodzone, tak człowiek rodzi się z człowieka – u (2003-07-27)
 • Życie w zgodzie z naturą ludzką, „Mądrość Ojców Kościoła”- „Człowiek znający się na sprawach Bożych nie może ignorować faktu, że życie podobne do życia Bożego jest w całkowitej zgodności z naturą ludzką” – ze św. Grzegorza z Nysy (2003-07-25)
 • Ciężar miłości, „Mądrość Ojców Kościoła”- „Moja miłość jest moim ciężarem, ona mnie prowadzi, gdy cokolwiek mnie prowadzi” – ze św. Augustyna; przyciąganie miłości i jej fenomen; „miłość nie może próżnować”... (2003-07-24)
 • Świątynia Boża, „Mądrość Ojców Kościoła”- „Nie byłoby nakazane zachowywanie wolnego dnia odpoczynku przez tego, kto zawsze zachowuje szabat, czyli oddaje cześć Bogu w Jego świątyni, jaką jest ciało człowieka” – ze św. Ireneusza (2003-07-23)
 • Realizm wiary, „Mądrość Ojców Kościoła”- „Raczej być, niż wydawać się przyjacielem Boga”; realizm, a wyobraźnia i fantazja; budować wiarę na gruncie prawdy i autentyczności, a nie na tym co się nam wydaje (2003-07-22)
 • Radować się z radującymi się, „Mądrość Ojców Kościoła”- „Większym dziełem Ducha jest radować się z radującymi się, niż płakać z płaczącymi” – ze św. Jana Chryzostoma (2003-07-21)
 • Wiara... NADZIEJA...miłość, „Mądrość Ojców Kościoła”- „Nadzieja, sięgając poza przeszkody, łączy człowieka pragnącego z tym, co jest przedmiotem miłości, przezwyciężając upływ czasu, przez przywiązanie do przyszłości” – z Proklusza z Konstantynopola; na (2003-07-20)
 • Posiąść Słowo, „Mądrość Ojców Kościoła”- „Jaka korzyść dla mnie, jeśli Słowo przyszło na świat, a ja go nie posiadam” – z Orygenesa; narodziny Chrystusa w sercu każdego chrześcijanina; dusza jest matką, która rodzi w nas Chrystusa (2003-07-19)
 • Zasługa cnoty, „Mądrość Ojców Kościoła”- „Wśród rzeczy ludzkich nic nie zasługuje na to, by było uważane za dobre w pełnym znaczeniu tego słowa, jak tylko cnota, która prowadzi nas do Boga” – ze św. Jana Kasjana (2003-07-18)
 • Trud miłości, „Mądrość Ojców Kościoła”- „Miłość do Boga nie chce rodzić się w nas w sposób prosty i automatyczny, ale przez wiele wysiłków i wiele trudów oraz przez współdziałanie Chrystusa” - z Makarego Egipcjanina; miłość jest przede wszystkim (2003-07-17)
 • Siła słowa – sztuka retoryczna, „Mądrość Ojców Kościoła”- „Sztuką retoryczną można przekonywać zarówno o tym, co prawdziwe, jak i o tym, co fałszywe – ze św. Augustyna; retoryka - narzędzie polityczne; „słowo jest monetą ducha” (2003-07-16)
 • Nauczanie i wzniosłość przykładu, „Mądrość Ojców Kościoła”- „Nauczać jest rzeczą łatwą, ale pokazać drogę, na której można to, czego się naucza uczynić jest rzeczywiście czymś wspaniałym (...)” – ze św. Jana Chryzostoma; Jezus Chrystus jest Drogą... (2003-07-15)
 • Chrystus wszystkim, „Mądrość Ojców Kościoła”- „Chrystus jest wielką, zakrytą tajemnicą. To jest błogosławiony cel i wypełnienie, ze względu na które wszystko zostało stworzone. To był boski cel preegzystujący na początku każdego bytu” – ze św. (2003-07-14)
 • Współpraca z Bogiem, „Mądrość Ojców Kościoła”- „Dać ci koronę jest sprawą Jego, utrzymać ją, gdy została Ci już dana, jest sprawą Twoją” – ze św. Jana Chryzostoma (2003-07-13)
 • Zbawienie przez łaskę, „Mądrość Ojców Kościoła”- „Nie w potędze, a nawet w mądrości, ale w łasce Bożej jest zbawienie człowieka” – św. Bazyli Wielki; wspólnota z Bogiem; zbawienie jest darem Bożym – człowiek jest niezdolny do tego, by przejść (2003-07-12)
 • Chrześcijańskie wyrzeczenie, „Mądrość Ojców Kościoła”- „Gdy nie należymy już do siebie, wtedy jesteśmy podobni do Tego, który pojednał nas ze sobą przez miłość” (2003-07-11)
 • Poznanie siebie samego, Mądrość Ojców Kościoła”- wakacyjne medytacje; Temu kto zna siebie jest dane poznanie wszystkich rzeczy – ze św. Izaaka Syryjczyka (2003-07-10)
 • To nasze przywiązanie do słów..., Mądrość Ojców Kościoła”- wakacyjne medytacje; „Nie mamy zbawienia w słowach, ale w rzeczywistościach” – Bazyli Wielki; słowo jest nam dane jako drogowskaz (2003-07-07)
 • ...gdy czynimy samych siebie drogą do nieba, „Mądrość Ojców Kościoła”- wakacyjne medytacje; „Ziemska wędrówka umęczy tego, kto siebie samego uczynił drogą do nieba” – św. Augustyn (2003-07-06)
 • Postawa niewolnicza w wierze, „Mądrość Ojców Kościoła”- wakacyjne medytacje; „Są niewolnikami ci wierni, którzy ze strachu przed zagrożeniem wypełniaja przykaznaia Pana” – św. Maksym Wyznawca (2003-07-05)
 • Nie ma doskonałej wolności w tym wieku, „Mądrość Ojców Kościoła”- wakacyjne medytacje; pragnienie wolności – podstawowe pragnienie człowieka wszystkich czasów; św. Izaak Syryjczyk (2003-07-04)
 • Bardzo kochaj myślenie..., „Mądrość Ojców Kościoła”- wakacyjne medytacje; źródła chrześcijańskiego intelektualizmu (2003-07-03)
 • Inni, ale nie przeciwni sobie, „Mądrość Ojców Kościoła”- wakacyjne medytacje; Czterej Ewangeliści i ich odmienne opisy (2003-07-02)
 • Ojcowie Kościoła – ludzie natchnieni, „Mądrość Ojców Kościoła”- wakacyjne medytacje; Natchnienie to dar, który pozwala widzieć więcej, rozumieć głębiej, wyjaśniać przenikliwiej, przekonywać skuteczniej, niż to potrafią inni (2003-07-01)

Pliki audio pojawiają się w naszym serwisie zazwyczaj 1-7 dni po ich emisji w Radio Watykańskim. Ze względu na awarię serwera (IV 2006) część plików audio z poprzednich lat nie jest obecnie dostępna.

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła