słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Życie Kościoła Serwis informacyjny Dobroczynność Forum Katechetom i duszpasterzom Media
Misje i ewangelizacja Pielgrzymowanie, sanktuaria, miejsca święte Sakramenty i modlitwa Szkolnictwo

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


Audycje cykliczne Radia Watykańskiego

Aż po krańce świata

Andrzej Miotk SVD, Andrzej Danilewicz SVD


 • Papieskie Orędzie Misyjne: Ewangelia dla każdego, Ewangelia powinna być głoszona wszystkim narodom i każdemu człowiekowi (2011-01-26)
 • Chrystus polecił nam nauczać i chrzcić, dlaczego tego nie robimy?, Kard. Dias w Wietnamie (2011-01-07)
 • Ruś – największe państwo Europy X/XI w., „Aż po krańce świata” - audycja Radia Watykańskiego nt. misyjnej działalności Kościoła; Chrystianizacja Rusi Kijowskiej; księżna Olga; naród ruski; przyłączenie Rusi do Bizancjum; (2003-04-13)
 • Chrystianizacja Rusi; Włodzimierz, „Aż po krańce świata” - audycja Radia Watykańskiego nt. misyjnej działalności Kościoła; chrzest Rusi; chrześcijaństwo – religia państwowa Rusi; wybór obrządku; książę Włodzimierz (2003-04-13)
 • Bruno z Kwerfurtu - misjonarz, „Aż po krańce świata” - audycja Radia Watykańskiego; misyjna działalność Kościoła w X w.; życiorys niemieckiego misjonarza (2003-04-06)
 • Bruno z Kwerfurtu na dworze Bolesława Chrobrego, „Aż po krańce świata” - audycja Radia Watykańskiego; misyjna działalność Kościoła w X w.; misjonarz niemiecki w Polsce i jego męczeńska śmierć; misjonarstwo polskie (2003-04-06)
 • Ewangelizacja ludów skandynawskich, „Aż po krańce świata” - audycja Radia Watykańskiego nt. misyjnej działalności Kościoła; chrystianizacja Skandynawii w poł. X w. rozpoczęta od Danii; Apostoł Północy – prawdziwy misjonarz i mistyk (2003-03-30)
 • Chrystianizacja Danii, Szwecji i Finlandii, „Aż po krańce świata” - audycja Radia Watykańskiego nt. misyjnej działalności Kościoła; chrystianizacja Skandynawii rozpoczęta w X i XI w., biskup Henryk z Uppsali (2003-03-30)
 • Misje nestoriańskie, „Aż po krańce świata” - audycja Radia Watykańskiego nt. misyjnej działalności Kościoła; Bizancjum; nestorianizm - dwie natury i dwie osoby Jezusa; Persja; Kościół nestoriański; działalność misyjna i edukacyjna (2003-03-09)
 • Nestorianizm wśród muzułmanów, „Aż po krańce świata” - audycja Radia Watykańskiego nt. misyjnej działalności Kościoła; nestorianizm; misyjność Kościoła nestoriańskiego; misje bizantyjskie; synkretyzm religijny; (2003-03-09)
 • Misje porężne; Sasi, „Aż po krańce świata” - audycja Radia Watykańskiego nt. misyjnej działalności Kościoła; Sasi; przymusowa chrystianizacja; ostatni pogański naród w zachodniej Germanii (2003-03-02)
 • Ewangelizacja Sasów, „Aż po krańce świata” - audycja Radia Watykańskiego nt. misyjnej działalności Kościoła; misjonarze i ich metody katechizacji Sasów; rzeź Sasów; pozorne nawrócenie Sasów jako skutek przymusowej chrystianizacji; Karol Wielki (2003-03-02)
 • Św. Bonifacy, „Aż po krańce świata” - audycja Radia Watykańskiego nt. misyjnej działalności Kościoła; „Św. Paweł średniowiecza” – apostoł Niemiec; Karol Młot (2003-02-23)
 • Metoda misyjna św. Bonifacego, „Aż po krańce świata” - audycja Radia Watykańskiego nt. misyjnej działalności Kościoła; „polityka” misyjna apostoła Niemiec; niszczenie miejsc kultu bożków; podróże misyjne; związek ze Stolicą Świętą (2003-02-23)
 • Chrystianizacja Polan, „Aż po krańce świata” - audycja Radia Watykańskiego nt. misyjnej działalności Kościoła; ewangelizacja Polski; władca Polan, poganin Mieszko i chrześcijanka Dobrawa; przełomowy moment w dziejach Polski – chrzest Mieszka I 14 kwietnia 966 (2003-02-23)
 • Znaczenie działalności misyjnej bpa Wojciecha, „Aż po krańce świata” - audycja Radia Watykańskiego nt. misyjnej działalności Kościoła; książę Bolesław Chrobry; wyniesienie na ołtarze męczennika bpa Wojciecha; Patron Polski; Zjazd Gnieźnieński; inwestytura; rozwój instytucji królestwa ̵ (2003-02-23)
 • Wiosna życia monastycznego w Irlandii, „Aż po krańce świata” - audycja Radia Watykańskiego nt. misyjnej działalności Kościoła; proces chrystianizacji Europy; klasztory ośrodkami naukowymi - studium Pisma Świętego i nauki Ojców Kościoła; mnisi iroszkoccy (2003-02-16)
 • Pielgrzymowanie mnichów iroszkockich, „Aż po krańce świata” - audycja Radia Watykańskiego nt. misyjnej działalności Kościoła; monastycyzm irlandzki – entuzjastyczny styl życia; św. Kolumban Młodszy – założyciel klasztorów; wędrowni mnisi (2003-02-16)
 • Grzegorz Wielki – „Papież misyjny”, „Aż po krańce świata” - audycja Radia Watykańskiego nt. misyjnej działalności Kościoła; Papież – „Sługa sług Bożych” i jego dzieło (ok. 540-604); aktywność ewangelizacyjna; tolerancja misjonarska; nawrócenie Anglii (2003-02-09)
 • Chrystianizacja Anglii, Papież Grzegorz Wielki – „Sługa sług Bożych” i jego dzieło (ok. 540-604); Augustyn z Canterbury; misjonarze papieża Grzegorza Wielkiego; misje w Anglii; oficjalna religia królestw anglosaskich (2003-02-09)
 • Germańscy Frankowie, „Aż po krańce świata” - audycja Radia Watykańskiego nt. misyjnej działalności Kościoła; Germani – poganie, chrześcijanie, arianie, katolicy; podwaliny pod narodziny chrześcijańskiego Zachodu; metoda działalności misyjnej – pozyskiw (2003-01-26)
 • Św. Wilibrord - misjonarz, „Aż po krańce świata” - audycja Radia Watykańskiego nt. misyjnej działalności Kościoła; angielski misjonarz; Fryzja; apostoł i arcybiskup Fryzów (2003-01-26)
 • Goci – lud germański, Nakaz misyjny Jezusa (Mt); chrystianizacja pierwszego ludu germańskiego; biskup Wulfila (Wulfilas); katolicy i arianie wśród Gotów (2003-01-12)
 • Wulfila (Wulfilas) – biskup Gotów, „Aż po krańce świata” - audycja Radia Watykańskiego nt. misyjnej działalności Kościoła; Zwolennik umiarkowanego arianizmu (herezja dotycząca Trójcy Świętej); główny misjonarz chrześcijański; podwaliny kultury i języka Gotów; gocki przekład Bib (2003-01-12)
 • Nakaz misyjny Jezusa, „Aż po krańce świata” - audycja Radia Watykańskiego nt. misyjnej działalności Kościoła; „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” - jak posłanie misyjne Jezusa było realizowane w świecie antycznym? (2003-01-05)
 • „Udzielajcie chrztu...”, „Aż po krańce świata” - audycja Radia Watykańskiego nt. misyjnej działalności Kościoła; początki Kościoła w Egipcie; Aleksandrii, Syrii, Arabii, Etiopii; (2003-01-05)
 • „Uczcie zachowywać wszystko co wam przykazałem”, „Aż po krańce świata” - audycja Radia Watykańskiego nt. misyjnej działalności Kościoła; św. Marcin z Tours św. Grzegorz Cudotwórca; święta pogańskie i święta chrześcijańskie; poganin - paganus – wieśniak; (2003-01-05)
 • Misjonarz wszech czasów narodzony w Betlejem, „Aż po krańce świata” - audycja Radia Watykańskiego nt. misyjnej działalności Kościoła; posłanie Chrystusa; Jezus Chrystus posłany, by być misjonarzem Ojca; zbawienie; (2002-12-08)
 • Misyjny język Jezusa – mowa serca, „Aż po krańce świata” - audycja Radia Watykańskiego nt. misyjnej działalności Kościoła; misja Jezusa; Bóg chrześcijan jest Bogiem misyjnym, bo jest miłością; „Piąta Ewangelia” – czyny; (2002-12-08)
 • Sesja plenarna Papieskich Dzieł Misyjnych, Wypowiedź Ks. Antoniego Kmiecika, Dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, nt. sesji plenarnej PDM. (2000-05-07)
 • Polscy misjonarze na misjach, Wypowiedź Ks. Antoniego Kmiecika, Dyr. Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, nt. polskich misjonarzy na misjach. (2000-05-07)

Pliki audio pojawiają się w naszym serwisie zazwyczaj 1-7 dni po ich emisji w Radio Watykańskim. Ze względu na awarię serwera (IV 2006) część plików audio z poprzednich lat nie jest obecnie dostępna.

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła