Kwiatki Papieża Franciszka

23.11.2014

23.11.2014

Kiedy ci, którzy są w świątyni - czy to kapłani, czy świeccy mający tam jakąś funkcję duszpasterską - stają się ludźmi interesu, lud się gorszy…

22.11.2014

22.11.2014

Twitter 22.11.2014

Czy spotykając człowieka prawdziwie potrzebującego, rozpoznajemy w nim oblicze Boga?

21.11.2014

21.11.2014

Twitter 20.11.2014

Starajmy się żyć w sposób coraz bardziej godny naszego chrześcijańskiego powołania…

20.11.2014

20.11.2014

Twitter 20.11.2014

Ileż hałasu w świecie! Uczym się pozostawać w milczeniu wobec siebie i wobec Boga…

19.11.2014

19.11.2014

Papież podkreślił, że wszystkie dary, jakie otrzymaliśmy od Boga są dla innych, bo tylko w ten sposób wzrastają. ,,To tak, jakby nam mówił: <<Oto moje miłosierdzie, moja czułość, moje przebaczenie: weź je i zrób z nich szeroki użytek>>. A my, co z tym zrobiliśmy? Kogo <<zaraziliśmy>> naszą wiarą? Ilu osobom dodaliśmy odwagi naszą nadzieją? Ile miłości ofiarowaliśmy bliźnim?" - pytał Franciszek. ,,Dobrze nam zrobią te pytania. Każde środowisko, nawet to najbardziej…

18.11.2014

18.11.2014

Twitter 15.11.2014

Chrześcijanin niesie innym pokój. I nie tylko pokój, ale także miłość, dobroć, wierność i radość…

17.11.2014

17.11.2014

Twitter 11.11.2014

Jak bardzo ważna jest praca: dla godności ludzkiej, dla tworzenia rodziny, dla pokoju!

16.11.2014

16.11.2014

Twitter 9.11.2014

Proszę wszystkich ludzi dobrej woli o współudział w tworzeniu kultury spotkania, solidarności i pokoju

15.11.2014

15.11.2014

W życiu musimy wiele walczyć przeciwko pokusom, które starają się oddalić nas od tej postawy służby. Lenistwo prowadzi do wygodnictwa, do służby połowicznej, a zawłaszczanie sytuacji, stawanie się ze sługi panem, prowadzi do pychy, do złego traktowania ludzi, do poczucia wyższości, że oto jesteśmy chrześcijanami, posiadaczami zbawienia i tak dalej. Niech Pan da nam dwie wielkie łaski: pokory w służbie, która pozwala mówić: <<Słudzy nieużyteczni jesteśmy, ale słudzy aż do końca>>…

14.11.2014

14.11.2014

Nie jest łatwo żyć konsekwentnie, tak by wierze odpowiadało świadectwo. Musimy się starać na co dzień o to konsekwentne życie. Bo chrześcijaninem się jest nie tylko ze względu na to, co się mówi, ale na to, co się robi i w jaki sposób się zachowuje. To konsekwentne życie nas wzmacnia. Jest ono darem Ducha Świętego, o który musimy prosić. Kościół u początków swego życia i misji w świecie był właśnie wspólnotą ustanowioną w celu głoszenia wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Odkupiciela…

Następne

Franciszkomania

Zamów darmowy biuletyn

Poznaj Papieża Franciszka!

  • Informacje o kardynale Jorge Bergoglio i historia jego życia
  • Kwiatki Papieża Franciszka
  • Nauczanie i wydarzenia


Liturgia na dziś

24 listopada 2014

XXXIV Tydzień Okresu Zwykłego

Pierwsze czytanie:Ap 14, 1-3
4-5
Psalm responsoryjny:Ps 24
Ewangelia:Łk 21, 1-4

wspomnienie dowolne

święci męczennicy Andrzej Dung-Lac, prezbiter, i Towarzysze

Patroni

święci Flora i Maria, św. Chrysogonus, św. Colman z Cloyne, św. Andrzej Dung-Lac i Towarzysze męcz.*

Ewangelia
Łk 21, 1-4

Gdy podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki, i rzekł: "Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła…

Kalendarium

24 listopada 2014 r.

Ważne fakty

1995 W referendum Irlandczycy opowiedzieli się za wprowadzeniem możliwości rozwodu cywilnego.
1994 Podczas koncertu rockowego w Gdańsku wybuchł potężny pożar, w wyniku którego zginęły 3 osoby, a 200 zostało rannych.
1859 Wydano O pochodzeniu gatunków Darwina.
1642 Holenderski podróżnik Abel Tasman odkrył Ziemię Van Diemena (później nazwaną Tasmanią).
642 Teodor I wybrany został na papieża.
496 Anastazy II wybrany został na papieża.

Urodzili się

1868 Scott Joplin, pianista i kompozytor ameryk.
1713 Laurence Sterne, powieściopisarz, irlandzki
1713 bł. Junipero Serra OFM, zwany misjonarzem Kalifornii
1632 Baruch Spinoza, filozof holenderski

Jan Paweł II:

Europa musi uznać i zachować swe najcenniejsze dziedzictwo. Składają się na nie wartości, które miały i nadal mają opatrznościowy wpływ na dzieje jej cywilizacji. Wartości te związane są w pierwszym rzędzie z godnością osoby ludzkiej, świętością ludzkiego życia, centralną rolą rodziny, której podstawą jest małżeństwo, solidarnością, pomocniczością, praworządnością i solidną demokracją.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: