Menu Główna

Kwiatki Papieża Franciszka

30.05.2016

30.05.2016

Jesteśmy stróżami, nie panami tej ziemi, a na każdym spoczywa osobista odpowiedzialność za to, by strzec stworzenia, cennego daru Boga.

Twitter 30.05.2016

29.05.2016

29.05.2016

Uczeń Jezusa nie może iść inną drogą niż droga Mistrza, ale jeśli chce głosić, musi Go naśladować, tak jak to uczynił św. Paweł: dążyć, by stawać się sługą. Innymi słowy, jeśli ewangelizacja jest zadaniem powierzonym każdemu chrześcijaninowi w sakramencie chrztu, to służba jest stylem, w jakim należy przeżywać misję, jedynym sposobem bycia uczniem Jezusa. Jego świadkiem jest ten, kto czyni tak jak On: kto służy braciom i siostrom, bez zmęczenia się Chrystusem pokornym, bez zmęczenia się życiem…

kwiatek 27.05.2016

kwiatek 27.05.2016

Papież Franciszek powiedział udzielając sakry biskupiej ks. Fernando Vergezie Alzagiemu:

Biskupstwo jest służbą, a nie zaszczytem. Biskup musi bardziej służyć niż panować.


26.05.2016

26.05.2016

Eucharystia nie jest nagrodą dla dobrych, ale jest mocą dla słabych, dla grzeszników…

25.05.2016

25.05.2016

Świętość jest drogą w obecności Boga, którą muszę przejść ja; nikt inny nie może tego zrobić w moim imieniu…

24.05.2016

24.05.2016

Bóg może wypełnić swoją miłością nasze serca i pozwolić nam iść razem w kierunku Ziemi wolności i życia.

Twitter 24.05.2016

kwiatek 23.05.2016

kwiatek 23.05.2016

Bóg jest naszym sprzymierzeńcem, wiara w Niego jest naszą siłą, a modlitwa to wyraz tej wiary.

22.05.2016

22.05.2016

Fakt, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga-komunii wzywa nas do zrozumienia samych siebie jako istot-w-relacji i przeżywania relacji międzyludzkich w solidarności i miłości wzajemnej.

21.05.2016

21.05.2016

Każdy może być mostem między odmiennymi kulturami i religiami, drogą do odkrycia naszego wspólnego człowieczeństwa.

Twitter 21.05.2016

kwiatek 20.05.2016

kwiatek 20.05.2016

Papież do młodzieży:
Prawdy się nie posiada, Prawdę się spotyka. To jest spotkanie z Bogiem.

Następne

Oficjalny Partner Wizyty Ojca Świętego w Polsce 2016

  • partner
  • partner
  • partner
  • partner
  • partner
  • partner

Franciszkomania

Zamów darmowy biuletyn

Poznaj Papieża Franciszka!

  • Informacje o kardynale Jorge Bergoglio i historia jego życia
  • Kwiatki Papieża Franciszka
  • Nauczanie i wydarzenia


Liturgia na dziś

31 maja 2016

IX Tydzień Zwykły

Pierwsze czytanie:So 3, 14-18
Psalm responsoryjny:Iz 12
Ewangelia:Łk 1, 39-56

święto

Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

Patroni

św. Petronilla, święci Cancjusz, Cantianus, Cantianella, i Protus, św. Mechtylda z Edelstetten, Nawiedzenie NMP*

Ewangelia
Łk 1, 39-56

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
«Błogosławiona…

Agencje informacyjne:

CNS | FIDES | KAI | RV

Instytucje:

Watykan | Episkopat | Diecezje | Caritas

Osoby:

Franciszek | Abp Gądecki | Prymas Polski

Portale:

mateusz.pl | bosko.pl | ekai.pl

Partnerzy:

Noclegi z Opoką | Noclegi, hotele w Polsce

Jan Paweł II:

Piękna i zbawienna jest myśl, że gdziekolwiek ktoś modli się na świecie, tam jest Duch Święty, ożywcze tchnienie modlitwy. Piękna i zbawienna jest myśl, że jak szeroko rozprzestrzenia się modlitwa na całym okręgu ziemi, w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, tak rozległa jest obecność i działanie Ducha Świętego, który „tchnie” modlitwę w serce człowieka w całej niezmierzonej gamie różnych sytuacji i warunków, raz sprzyjających, raz przeciwnych życiu duchowemu i religijnemu. Wiele razy pod działaniem Ducha Świętego modlitwa płynie z serca człowieka pomimo zakazów i prześladowań, a nawet wbrew oficjalnym oświadczeniom o areligijnym czy wręcz ateistycznym charakterze życia publicznego. Modlitwa pozostaje zawsze głosem wszystkich, którzy pozornie nie mają głosu, a w głosie tym rozlega się zawsze owo „donośne wołanie” Chrystusa, o którym mówi List do Hebrajczyków.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Wsparcie
modlitewne:

Newslettery:

Partner
technologiczny: