Drodzy Czytelnicy,

Każdego dnia miliony ludzi szukają Tego, który zaspokoi tęsknotę ich serc. Sam do nich nie dotrzesz, lecz z Opoką przemówisz do 4 mln osób! Wyraź swoją troskę o dzieło ewangelizacji i twórz z nami jeden z największych portali katolickich.

Potrzebujemy zebrać deklaracje regularnych, comiesięcznych wpłat po 10zł (lub więcej) od 4000 osób. Mała kwota ma ogromne znaczenie, jeśli dodasz ją do kilku tysięcy innych!

Ustaw stały przelew na konto: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, z tytułem "Wspieram Opokę regularnie". Powiadom nas o tym pisząc na wspieram_regularnie@opoka.org.pl - będziemy w kontakcie!

Kliknij tutaj i zobacz siebie oraz swoich przyjaciół na liście Darczyńców.

Dziękujemy
Zespół Fundacji "OPOKA"

Dołącz do grona Darczyńców!

kwota
Wpłacając zgadzasz się na przetwarzanie danych w celu obsługi darowizny

Kwiatki Papieża Franciszka

27.07.2014

27.07.2014

ochamy tę wspaniałą planetę, na której umieścił nas Bóg, i kochamy zamieszkującą ją ludzkość ze wszystkimi jej dramatami i zmęczeniem, z jej pragnieniami i nadziejami, z jej wartościami i jej kruchością. Ziemia jest naszym wspólnym domem i wszyscy jesteśmy braćmi. Chociaż <<sprawiedliwy porządek społeczeństwa i państwa jest centralnym zadaniem polityki>>, Kościół <<nie może i nie powinien pozostawać na marginesie w walce o sprawiedliwość>>…

26.07.2014

26.07.2014

Autentyczna wiara - która nie jest nigdy wygodna ani indywidualistyczna - zawsze pociąga za sobą głębokie pragnienie zmiany świata, przekazania wartości, zostawienia czegoś dobrego po sobie na ziemi.

25.07.2014

25.07.2014

Tak więc nikt nie może od nas żądać, abyśmy spychali religię w tajemniczą przestrzeń wewnętrzną człowieka, bez żadnego jej wpływu na życie społeczne i narodowe, bez troski o kondycję instytucji społeczeństwa obywatelskiego, bez wypowiadania się na temat wydarzeń, które interesują obywateli. Kto odważyłby się zamknąć w jakiejś świątyni i zagłuszyć orędzie św. Franciszka z Asyżu i błogosławionej Teresy z Kalkuty? Oni nie mogliby się na to zgodzić. Autentyczna wiara - która nie jest nigdy wygodna…

24.07.2014

24.07.2014

Nauczanie Kościoła na temat określonych sytuacji podlega modyfikacjom i może być przedmiotem dyskusji, ale nie da się uniknąć konkretów - bez zamiaru wchodzenia w szczegóły - aby wielkie zasady społeczne nie pozostały wskazaniami ogólnymi, które nikogo nie dotyczą. Trzeba wyprowadzić z nich praktyczne wnioski, aby <<mogły skutecznie wpływać na skomplikowane współczesne sytuacje>>. Pasterze, korzystając ze zdobyczy różnych nauk, mają prawo wydawać opinię na temat wszystkiego, co…

23.07.2014

23.07.2014

Wiara w Ojca, który nieskończenie kocha każdą ludzką istotę, pociąga za sobą odkrycie, że <<obdarza ją nieskończoną godnością>>. Wiara, że Syn Boży przyjął nasze ludzkie ciało, oznacza, że każda osoba ludzka została wyniesiona do serca samego Boga. Wiara, że Jezus przelał za nas krew, nie pozwala nam podtrzymywać najmniejszej wątpliwości co do miłości bez granic, nobilitującej każdego człowieka. Jego odkupienie ma znaczenie społeczne, ponieważ <<Bóg w Chrystusie zbawia nie…

22.07.2014

22.07.2014

Kerygma posiada nieuchronnie treść społeczną: w samym sercu Ewangelii znajduje się życie wspólnotowe i zaangażowanie się na rzecz innych. Treść pierwszego przepowiadania ma natychmiastową reperkusję moralną, której centrum jest miłość.

21.07.2014

21.07.2014

Ewangelizacja wymaga zażyłości ze Słowem Bożym, a to wymaga, żeby diecezje, parafie i wszystkie wspólnoty katolickie proponowały poważne i wytrwałe studiowanie Biblii, jak również promowały jej modlitewne czytanie osobiste i wspólnotowe. Nie szukamy, błądząc w ciemności, ani nie powinniśmy oczekiwać, aby Bóg skierował do nas słowo, ponieważ rzeczywiście <<Bóg przemówił, już nie jest wielkim nieznanym, lecz objawił się>>. Przyjmijmy wzniosły skarb objawionego Słowa…

20.07.2014

20.07.2014

Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy mężczyzn i kobiet, którzy mając doświadczenie w towarzyszeniu innym, znają sposób postępowania, wyróżniający się roztropnością, zdolnością zrozumienia, sztuką oczekiwania, uległością wobec Ducha Świętego, abyśmy wszyscy razem chronili powierzające się nam owce przed wilkami usiłującymi rozproszyć owczarnię. Musimy uczyć się sztuki słuchania, która jest czymś więcej niż tylko słyszeniem. W komunikacji z drugim człowiekiem pierwszą sprawą jest zdolność…

19.07.2014

19.07.2014

W ustach katechety nieustannie rozbrzmiewa pierwsze orędzie: <<Jezus Chrystus cię kocha, dał swoje życie, aby cię zbawić, a teraz jest żywy u twego boku codziennie, aby cię oświecić, umocnić i wyzwolić>>. Gdy mówimy, że to orędzie jest <<pierwsze>>, nie oznacza to, że jest na początku, a potem się o nim zapomina albo zastępuje się je innymi treściami, które je przewyższają. Jest pierwszym w sensie jakościowym, ponieważ jest głównym orędziem, tym, do którego trzeba stale…

18.07.2014

18.07.2014

Gdy człowiek stara się słuchać Pana, pokusy są rzeczą normalną. Jedną z nich jest zwyczajne poczucie się zakłopotanym czy przygnębionym i zamykanie się w sobie. Inną bardzo częstą pokusą jest myślenie o tym, co dany tekst mówi innym, żeby uniknąć zastosowania go do swojego życia. Zdarza się także, że ktoś zaczyna szukać wymówek, które pozwoliłyby mu rozwodnić szczególne przesłanie danego tekstu. Innym razem uważamy, że Bóg żąda od nas zbyt poważnej decyzji, i że nie jesteśmy w stanie jej…

Następne
10 zł
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - Cegiełka na Opokę."

Franciszkomania

Zamów darmowy biuletyn

Poznaj Papieża Franciszka!

  • Informacje o kardynale Jorge Bergoglio i historia jego życia
  • Kwiatki Papieża Franciszka
  • Nauczanie i wydarzenia


Liturgia na dziś

28 lipca 2014

XVII Tydzień Okresu Zwykłego

Pierwsze czytanie:Jr 13,1-11
Psalm responsoryjny:Pwt 32
Ewangelia:Mt 13,31-35

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Sarbeliusza Makhluf, prezbitera

Patroni

święci Nazariusz i Celsus, św. Botvid, św. Samson z Dol, św. Sarbeliusz Mahkluf, kapł.*

Ewangelia
Mt 13,31-35

Inną przypowieść im przedłożył: "Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach"…

Kalendarium

28 lipca 2014 r.

Ważne fakty

2061 Następne perihelium komety Halleya
1984 Początek 23 igrzysk olimpijskich w Los Angeles
1976 Rejon Tian Shan w Chinach dotknięty został trzęsieniem ziemi, które spowodowało ponad 800.000 ofiar śmiertelnych
1914 Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, rozpoczynając 1 wojnę świat..
1868 Ratyfikowano 14-tą poprawkę do Konstytucji USA, przyznającą prawa obywatelom wszystkich ras.
1821 San Martin i jego oddziały oswobodziły Peru i ogłosiły jego niepodległość od Hiszpanii.
1794 Maximilien Robespierre i 19 innych francuskich rewolucjonistów zostało zgilotynowanych.
1586 Do Wielkiej Brytanii przybyły pierwsze ziemniaki, przywiezione z Columbii przez Sir Thomasa Harriota.

Urodzili się

1902 Karl R. Popper, filozof austr.-ang. (filozofia nauki, epistemologia)
1887 Marcel Duchamp, malarz franc.
1874 Ernst Cassirer, filozof niem. (neo-kantyzm)
1866 Beatrix Potter, pisarka ang.
1844 Gerard Manley Hopkins, jezuita i poeta angielski
1165 Ibn al-'Arabi muzułmański mistyk i filozof

Jan Paweł II:

«Asceza» — słowo to przywodzi na myśl dążenie do wysokiego celu. Wymaga to oczywiście ofiar i wyrzeczeń. Trzeba bowiem ograniczyć bagaż do rzeczy istotnych, by nie ciążył podczas podróży; trzeba być gotowym stawić czoło wszelkim trudnościom i pokonać wszystkie przeszkody, by osiągnąć zamierzony cel. Aby stać się prawdziwym uczniem Chrystusa, trzeba się zaprzeć samego siebie, brać co dnia swój krzyż i naśladować Go. Jest to wyboista droga do świętości, i każdy ochrzczony jest wezwany, by nią iść.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne: