Kwiatki Papieża Franciszka

08.10.2015

08.10.2015

Drodzy młodzi, proście Pana o wolne serce, abyście nie byli niewolnikami w zasadzkach świata.

Twitter 08.10.2015

07.10.2015

07.10.2015

Kiedy jesteśmy już blisko rozpoczęcia Roku Miłosierdzia, módlmy się, aby Pan pozwolił nam zrozumieć, jakie jest Jego serce, co znaczy <<miłosierdzie>>, co znaczy to, co On powiedział: <<Miłosierdzia chcę, a nie ofiary!>>. I dlatego w kolekcie dzisiejszej Mszy modliliśmy się tym pięknym wyrażeniem: <<Okaż nam swoje miłosierdzie>>, bo miłosierdzie Boże rozumie się tylko wówczas, kiedy zostało nam okazane, kiedy zostało wylane na nasze grzechy, na nasze nędze…

06.10.2015

06.10.2015

Bóg jest miłością, a my bierzemy udział w Jego dziele, kiedy miłujemy z Nim i tak jak On. W tym celu, jak mówi św. Paweł, miłość rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (por. Rz 5 5).

05.10.2015

05.10.2015

Dziś przeżywamy paradoks zglobalizowanego świata, w którym widzimy tak wiele luksusowych domów i wieżowców, ale coraz mniej ciepła domu i rodziny; wiele ambitnych projektów, ale mało czasu, aby żyć tym, co zostało osiągnięte; wiele wyrafinowanych środków rozrywki, ale coraz głębszą pustkę w sercu; wiele przyjemności, ale mało miłości; tak dużo swobody, ale mało autonomii ... Coraz bardziej przybywa ludzi, którzy czują się sami, ale również tych, którzy zamykają się w egoizmie, w melancholii, w…

04.10.2015

04.10.2015

Proszę was, niech nie zabraknie waszej modlitwy. Wszyscy -- Papież, kardynałowie, biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice, wierni świeccy -- wszyscy jesteśmy wezwani do modlitwy za Synod. Tego potrzeba, nie gadaniny! Zachącam do modlitwy również tych, którzy czują się dalecy lub nie są już do tego przyzwyczajeni. Ta modlitwa za Synod poświęcony rodzinie jest dla dobra wszystkich. (...) A teraz módlmy się razem:

Jezu, Maryjo i Józefie, w Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości, do Was z…

03.10.2015

03.10.2015

Wiara nie jest prywatnym darem. Wiara jest dzieleniem się z radością.

Twitter 03.10.2015

02.10.2015

02.10.2015

Zapytajmy się o naszą tęsknotę za Bogiem. Czy jesteśmy zadowoleni, czy jesteśmy tak szczęśliwi, albo czy każdego dnia mamy to pragnienie, by iść dalej do przodu? Niech Pan da nam tę łaskę, by nigdy, nigdy, nigdy nie zagasła w naszych sercach tęsknota za Bogiem…

01.10.2015

01.10.2015

Nasze życie nie jest bezsensowną włóczęgą. Mamy pewny cel: dom Ojca.

Twitter 01.10.2015

30.09.2015

30.09.2015

..podobnie jak szczęście, świętość jest zawsze związana z małymi gestami. ,,Kto wam poda kubek wody w imię moje, nie utraci swojej nagrody" (por. Mk 9,41) - mówi Jezus.
Tych małych gestów uczymy się w domu, w rodzinie; gubią się one pośród wszystkich innych rzeczy, jakie robimy, ale sprawiają, że zmianie ulega dzień powszedni. Są to ciche rzeczy dokonywane przez matki i babki, przez ojców i dziadków, przez dzieci. Są to małe oznaki czułości, miłości i współczucia. Jak ciepła kolacja, na…

29.09.2015

29.09.2015

Ta miłość daje nam głęboką pewność: Bóg nas poszukuje, On na nas czeka. To ta ufność sprawia, że uczniowie zachęcają, wspierają i pielęgnują dobre rzeczy dziejące się wokół nich. Bóg chce, aby wszystkie Jego dzieci miały udział w uczcie Ewangelii.

Następne

Franciszkomania

Zamów darmowy biuletyn

Poznaj Papieża Franciszka!

  • Informacje o kardynale Jorge Bergoglio i historia jego życia
  • Kwiatki Papieża Franciszka
  • Nauczanie i wydarzenia


Liturgia na dziś

9 października 2015

XXVII Tydzień Okresu Zwykłego

Pierwsze czytanie:Jl 1, 13-15
2, 1-2
Psalm responsoryjny:Ps 9
Ewangelia:Łk 11, 15-26

wspomnienie dowolne

bł. Wincentego Kadłubka, biskupa

Patroni

św. Demetriusz z Aleksandrii, święci Eleutheriusz i Rusticus, święci Andronicus i Athanasia, św. Dionizy z Paryża, św. Dionizy Areopagita, św. Savin, św. Publia, św. Ludwik Bertrán, bł. Wincenty Kadłubek.

Ewangelia
Łk 11, 15-26

Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: «Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
On jednak znając ich myśli rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom…

Agencje informacyjne:

CNS | FIDES | KAI | RV

Instytucje:

Watykan | Episkopat | Diecezje | Caritas

Osoby:

Franciszek | Abp Gądecki | Prymas Polski

Portale:

mateusz.pl | bosko.pl | ekai.pl

Partnerzy:

Noclegi z Opoką | Noclegi, hotele w Polsce

Kalendarium

9 października 2015 r.

Ważne fakty

1980 Czesławowi Miłoszowi przyznana została literacka Nagroda Nobla
1967 Ernesto 'Che' Guevara, rewolucjonista, zamordowany został w Boliwii.
1958 Zmarł papież Pius XII
1934 Aleksander, król Jugosławii i francuski Minister Spraw Zagr. Ludwik Barthou zamordowani przez terrorystów chorwackich w Marsylii.
1875 Powstała Powszechna Unia Pocztowa, z siedzibą w Bernie w Szwajcarii.
1794 Bitwa pod Maciejowicami, w której wojska insurekcji kościuszkowskiej odniosły znaczną porażkę, a sam Kościuszko dostał się do niewoli.
1779 Pierwsze zamieszki ludytów w Manchesterze, protestujących przeciw wprowadzeniu maszyn przędzalniczych.

Urodzili się

1908 Jacques Tati, reżyser filmowy franc.
1835 Camille Saint-Saëns, kompozytor franc.

Jan Paweł II:

Zobojętnienie religijne i zupełny brak praktycznego odniesienia do Boga nawet w obliczu najpoważniejszych problemów życiowych są zjawiskami nie mniej niepokojącymi i destruktywnymi niż jawny ateizm. I nawet jeśli wiara chrześcijańska zachowała się jeszcze w niektórych tradycjach i obrzędach, to stopniowo traci ona swe miejsce w najistotniejszych momentach ludzkiej egzystencji, takich jak narodziny, cierpienie i śmierć. W rezultacie, współczesnego człowieka stojącego w obliczu tajemnic i pytań, na które nie znajduje odpowiedzi, ogarnia rozczarowanie i rozpacz lub nawet pokusa wyeliminowania źródła tych problemów przez położenie kresu ludzkiemu życiu.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: