Kwiatki Papieża Franciszka

23.09.2014

23.09.2014

Twitter 20.09.2014

Drodzy Młodzi, wsłuchajcie się w Wasze wnętrze: Chrystus puka do drzwi Waszego serca…

22.09.2014

22.09.2014

Aby dzielić życie z ludźmi i wielkodusznie dać siebie, musimy także uznać, że każda osoba jest godna naszego poświęcenia. Nie ze względu na wygląd fizyczny, zdolności, język, mentalność albo ze względu na przyjemność, jaką może nam sprawić, ale dlatego, że jest dziełem Boga, Jego stworzeniem. On ją stworzył na swój obraz i w jakiejś mierze jest ona odbiciem Jego chwały. Każdy człowiek jest przedmiotem nieskończonej czułości Pana i zamieszkuje On w jego życiu. Jezus Chrystus przelał swoją cenną…

21.09.2014

21.09.2014

Aby dzielić życie z ludźmi i wielkodusznie dać siebie, musimy także uznać, że każda osoba jest godna naszego poświęcenia. Nie ze względu na wygląd fizyczny, zdolności, język, mentalność albo ze względu na przyjemność, jaką może nam sprawić, ale dlatego, że jest dziełem Boga, Jego stworzeniem. On ją stworzył na swój obraz i w jakiejś mierze jest ona odbiciem Jego chwały. Każdy człowiek jest przedmiotem nieskończonej czułości Pana i zamieszkuje On w jego życiu. Jezus Chrystus przelał swoją cenną…

20.09.2014

20.09.2014

Aby dzielić życie z ludźmi i wielkodusznie dać siebie, musimy także uznać, że każda osoba jest godna naszego poświęcenia. Nie ze względu na wygląd fizyczny, zdolności, język, mentalność albo ze względu na przyjemność, jaką może nam sprawić, ale dlatego, że jest dziełem Boga, Jego stworzeniem. On ją stworzył na swój obraz i w jakiejś mierze jest ona odbiciem Jego chwały. Każdy człowiek jest przedmiotem nieskończonej czułości Pana i zamieszkuje On w jego życiu. Jezus Chrystus przelał swoją cenną…

19.09.2014

19.09.2014

Twitter 18.09.2014

Maryjo, daj nam łaskę, byśmy byli radośni w wolności dzieci Bożych

18.09.2014

18.09.2014

,,Jutro w Polsce obchodzi się liturgiczne wspomnienie świętego Stanisława Kostki - jezuity, Patrona Młodzieży. Jego zdecydowane pójście w młodym wieku za głosem powołania, pragnienie świętości i wierność ideałom są wymownym znakiem także dla młodych naszego czasu. Niech będzie on dla was wszystkich, a zwłaszcza dla młodzieży, szczególnym wzorem, byście w swoim życiu z odwagą bronili najwyższych wartości. Wam tu obecnym i waszym bliskim z serca błogosławię" - powiedział Papież.

17.09.2014

17.09.2014

Twitter 16.09.2014

Pan zawsze na nas czeka, by przyjąć nas w swojej miłości: to wspaniała rzecz, która wciąż nas zdumiewa

kwiatek 16.09.2014

kwiatek 16.09.2014

Dlaczego konieczny był krzyż? Z powodu ciężaru zła, które trzymało nas w niewoli. Krzyż Jezusa wyraża obie te rzeczy: całą negatywną moc zła i całą pokorną wszechmoc Bożego Miłosierdzia. Krzyż zdaje się orzekać porażkę Jezusa, ale naprawdę znaczy Jego zwycięstwo - mówił Franciszek. - Ci, którzy wyśmiewali Go na Kalwarii, mówili: <<Jeśli jesteś Synem Bożym, zstąp z krzyża>>. Ale prawdziwe było to, co przeciwne: <<Właśnie dlatego, że Jezus był Synem Bożym, pozostawał tam, na…

15.09.2014

15.09.2014

Twitter 13.09.2014

Mimo naszych grzechów możemy powtarzać jak Piotr: Panie, Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że Cię kocham…

14.09.2014

14.09.2014

Umiłowanie ludzi stanowi duchową siłę, ułatwiającą spotkanie w pełni z Bogiem do tego stopnia, że kto nie miłuje brata, <<żyje w ciemności>> (1 J 2, 11), <<trwa w śmierci>> (1 J 3, 14) i <<nie zna Boga>> (1 J 4, 8). Benedykt XVI powiedział, że <<zamykanie oczu na bliźniego czyni człowieka ślepym również na Boga>>[209] i że miłość jest w gruncie rzeczy jedynym światłem, które <<wciąż na nowo rozprasza mroki ciemnego świata i daje nam odwagę do…

Następne
%
10 zł
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - Moje 10 zł."

Franciszkomania

Zamów darmowy biuletyn

Poznaj Papieża Franciszka!

  • Informacje o kardynale Jorge Bergoglio i historia jego życia
  • Kwiatki Papieża Franciszka
  • Nauczanie i wydarzenia


Liturgia na dziś

23 września 2014

XXV Tydzień Okresu Zwykłego

Pierwsze czytanie:Prz 21,1-6
10-13
Psalm responsoryjny:Ps 119
Ewangelia:Łk 8,19-21

wspomnienie dowolne

św. o. Pio z Pietrelciny

Patroni

święci Andrzej, Jan, Piotr i Antoni, św. Adamnan lub Eunan z Iona, bł. Maria Bernardyna Jabłońska, św. Pio de Pietrelcina (Ojciec Pio)*, bł. Bernardyna Maria Jabłońska dz.*

Ewangelia
Łk 8,19-21

Wtedy przyszli do Niego Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: "Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą". Lecz On im odpowiedział: "Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je"…

Kalendarium

23 września 2014 r.

Ważne fakty

1973 Juan Perón wybrany ponownie prezydentem of Argentyny.
1939 Zmarł Zygmunt Freud, twórca psychoanalizy
1932 Królestwo Hejaz i Nejd zostało przemianowane na Królestwo Arabii Saudyjskiej
1846 Niemiecki astronom Johann Galle odkrył planetę Neptun
1595 Początek intensywnej kampanii misyjnej prowadzonej przez Hiszpanów na pd. dzisiejszych USA
1122 Papież Kalikst II i cesarz Henryk V podpisali Konkordat Wormacki, kończący spór o inwestyturę
-480 Persowie ulegli Grekom w Bitwie pod Salaminą.

Urodzili się

1930 Ray Charles, piosenkarz amer.
1926 John Coltrane, amer. saksofonista jazzowy
1888 Gerhard Kittel, niemiecki biblista (wyd. m.in. 10-tomowy grecki leksykon teologiczny)
1713 Ferdynand VI, król Hiszpanii
-63 August, cesarz rzymski
-484 Eurypides, dramaturg grecki

Jan Paweł II:

Wewnątrz samej społeczności chrześcijańskiej ukształtowała się nowa sytuacja, w której wobec nauczania moralnego Kościoła rozpowszechniane są coraz liczniejsze wątpliwości i zastrzeżenia natury humanitarnej i psychologicznej, społecznej i kulturowej, religijnej, a także w ścisłym sensie teologicznej. Nie jest to już krytyka częściowa i doraźna, ale próba globalnego i systematycznego zakwestionowania dziedzictwa doktryny moralnej opartej na określonych koncepcjach antropologicznych i etycznych. U źródeł tej krytyki można dostrzec mniej lub bardziej ukryty wpływ nurtów myślowych, które prowadzą do rozerwania istotnej i konstytutywnej więzi pomiędzy ludzką wolnością a prawdą.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: