Kwiatki Papieża Franciszka

22.10.2014

22.10.2014

Pozdrawiam serdecznie przybyłych na audiencję pielgrzymów polskich. Dzisiaj obchodzimy liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II. Zachęcał wszystkich, by otworzyli drzwi Chrystusowi; podczas pierwszej wizyty w waszej Ojczyźnie prosił Ducha Świętego, by zstąpił i odnowił oblicze polskiej ziemi; przypomniał całemu światu tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Niech Jego duchowe dziedzictwo nie pójdzie w zapomnienie, lecz inspiruje nas do przemyśleń i konkretnych działań dla dobra Kościoła, rodziny…

21.10.2014

21.10.2014

Twitter 21.10.2014

Aby wiara była zdrowa i mocna, musi być wciąż karmiona Słowem Bożym…

20.10.2014

20.10.2014

Miłość, radość, pokój, wielkoduszność, życzliwość, dobroć, wierność, skromność, panowanie nad sobą. Taka jest nasza droga do Nieba; to droga, która rozpoczyna Niebo już tutaj…

19.10.2014

19.10.2014

Twitter 18.10.2014

Aby zmienić świat, trzeba czynić dobro temu, który nie jest w stanie odwzajemnić się…

18.10.2014

18.10.2014

To proste modlić się o jakieś łaski. Trudniejsza jest modlitwa uwielbienia, jednak to ona jest modlitwą prawdziwej radości…

17.10.2014

17.10.2014

Twitter 16.10.2014

Chrześcijanin z konieczności jest miłosierny; to jest sedno Ewangelii…

16.10.2014

16.10.2014

,,Apostoł Paweł dodawał otuchy chrześcijanom ze wspólnoty w Tesalonikach, którzy zadawali te pytania, i po zaprezentowaniu przezeń argumentacji padają słowa należące do najpiękniejszych passusów Nowego Testamentu: <<I w ten sposób zawsze będziemy z Panem>>. To proste słowa, ale jakże pełne wielkiej nadziei! - mówił Papież. - <<I w ten sposób zawsze będziemy z Panem!>>. Czy wierzycie w to? Hm, wydaje się, że nie za bardzo, co...? Wierzycie? Powtórzmy to razem trzy razy…

15.10.2014

15.10.2014

Czy nasze życie chrześcijańskie ma charakter ,,kosmetyczny", jedynie na pokaz, czy też jest to wiara działająca przez miłość? Takie pytanie postawił Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.
(...)
,,Jezus potępia tę <<duchowość kosmetyczną>> polegającą na udawaniu dobrych i pięknych, gdy prawda od środka wygląda całkiem inaczej! - mówił Ojciec Święty. - Jezus piętnuje ludzi o nienagannych manierach, ale złych nawykach, których nie widać, bo są ukrywane. Ale na…

14.10.2014

14.10.2014

Twitter 14.10.2014

Panie, daj pociechę wszystkim, którzy cierpią, szczególnie chorym, potrzebującym, bezrobotnym…

13.10.2014

13.10.2014

Twitter 11.10.2014

Duchowa moc sakramentów jesz niezmierzona. Z łaską możemy pokonać wszelkie przeszkody…

Następne

Franciszkomania

Zamów darmowy biuletyn

Poznaj Papieża Franciszka!

  • Informacje o kardynale Jorge Bergoglio i historia jego życia
  • Kwiatki Papieża Franciszka
  • Nauczanie i wydarzenia


Liturgia na dziś

23 października 2014

XXIX Tydzień Okresu Zwykłego

Pierwsze czytanie:Ef 3, 14-21
Psalm responsoryjny:Ps 33
Ewangelia:Łk 12,49-53

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera

Patroni

św. Severyn Boethius, św. Severinus lub Seurin z Bordeaux, św. Elfleda lub Ethelfled, św. Allucio, św. Ignacy z Konstantynopola, św. Teodort, św. Romanus z Rouen, św. Jan Kapistran*.

Ewangelia
Łk 12,49-53

Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje…

Kalendarium

23 października 2014 r.

Ważne fakty

1983 Zamach bombowy w Bejrucie - zginęło 241 żołnierzy amer.
1958 Borys Pasternak uzyskał literacką Nagrodę Nobla
1956 Początek węgierskiego powstania przeciw władzy sowieckiej.
1954 . Brytania, Anglia, Francja i ZSRR zgodziły się zakończyć okupację Niemiec
1946 Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Yorku.
1942 Rozpoczęła się bitwa pod El Alamein w Egipcie.
1385 Założono Uniwersytet w Heidelbergu (pod protektoratem pp. Urbana VI)

Urodzili się

1905 Felix Bloch, fizyk amer. (Nobel 1952)
1817 Pierre Larousse, leksykograf franc.
1752 Nicolas Appert, wynalazca (m.in. konserwy żywnościowe, kostka bulionowa)
1677 Stanisław Leszczyński, król Polski

Jan Paweł II:

Kościół przy końcu XX wieku, wzywany jest przez Boga i przez same dziejowe wydarzenia, które są również wezwaniami Bożymi, aby odnowił nadzieję, pokładaną w działalności katechetycznej jako w szczególnie ważnym zadaniu całego swego posługiwania. Kościół jest przynaglany, aby zachował dla katechezy największe swe bogactwa, a mianowicie ludzi i siły, nie szczędząc żadnych starań, trudów i środków materialnych, aby lepiej ją organizować i kształcić tych, którzy będą jej odpowiednio służyć. Nie jest to ludzkie wyrachowanie, ale postawa wiary.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: