Kwiatki Papieża Franciszka

22.08.2014

22.08.2014

Pierwszą motywacją do ewangelizacji jest miłość Jezusa, jaką przyjęliśmy, doświadczenie bycia zbawionym przez Niego, skłaniające nas, by Go jeszcze bardziej kochać. Lecz cóż to za miłość, która nie odczuwa potrzeby mówienia o ukochanej istocie, ukazywania jej, starania się, by inni ją poznali? Jeśli nie odczuwamy głębokiego pragnienia, by ją przekazywać, musimy zatrzymać się na modlitwie, by nas ponownie zafascynowała. Musimy błagać codziennie o Jego łaskę, aby otworzyła nasze oziębłe serce i…

21.08.2014

21.08.2014

Twitter 21.08.2014

Prośmy Pana o tę łaskę: aby nasze serce stało się wolne i pełne światła, by żyło radością dzieci Bożych

20.08.2014

20.08.2014

Jak bardzo chciałbym znaleźć odpowiednie słowa, aby zachęcić do ewangelizacji bardziej gorliwej, radosnej, ofiarnej, śmiałej, zawsze pełnej miłości i zdolnej do zarażenia innych! Z drugiej strony wiem, że żadna motywacja nie będzie wystarczająca, jeśli w sercach nie żarzy się ogień Ducha. Tak więc ostatecznie ewangelizacja z duchem jest ewangelizacją z Duchem Świętym, ponieważ to On jest duszą ewangelizującego Kościoła. Przed zaproponowaniem niektórych motywacji i duchowych sugestii wzywam…

19.08.2014

19.08.2014

Ci, którzy głoszą Ewangelię, powinni bez lęków otworzyć się na działanie Ducha Świętego. W dniu Pięćdziesiątnicy Duch sprawił, że Apostołowie wyszli ze swych ograniczeń i zostali przemienieni w głosicieli wielkich dzieł Bożych, których każdy zaczyna rozumieć w swoim własnym języku. Ponadto Duch Święty obdarza siłą do głoszenia nowości Ewangelii śmiało, głośno, w każdym czasie i miejscu, także pod prąd. Wzywajmy Go dzisiaj, umocnieni na modlitwie, bez której każde działanie narażone jest na…

18.08.2014

18.08.2014

Twitter 18.08.2014

Zaufajcie mocy krzyża Chrystusa! Przyjmijcie jego łaskę jednania i dzielcie ją z innymi!

17.08.2014

17.08.2014

Trzeba zawsze poszerzać spojrzenie, by rozpoznać większe dobro, przynoszące korzyści wszystkim. Ale trzeba to czynić, unikając pokusy ucieczki, wykorzenienia. Należy zapuścić korzenie w urodzajnej ziemi i w historii własnego miejsca, będącego Bożym darem. Pracujemy w tym, co małe, bliskie, ale w szerszej perspektywie. Podobnie osoba, która zachowując swoje specyficzne cechy, nie ukrywając swej tożsamości, kiedy z całym sercem włącza się w jakąś wspólnotę, nie zanika, ale otrzymuje nowe bodźce do…

16.08.2014

16.08.2014

Słusznych postulatów społecznych związanych ze sprawiedliwym podziałem dóbr, włączeniem społecznym ubogich i prawami człowieka nie można tłumić pod pozorem budowania zgody <<przy biurku>> lub kruchego pokoju jedynie dla uprzywilejowanej mniejszości. Godność osoby ludzkiej i dobro wspólne są ponad spokojem tych, którzy nie chcą się wyrzec swoich przywilejów. Gdy naruszane są te wartości, konieczny jest głos prorocki…

15.08.2014

15.08.2014

My, wszyscy chrześcijanie, niepozorni i mali, lecz mocni w miłości Bożej - jak św. Franciszek z Asyżu - jesteśmy powołani do zatroszczenia się o kruchość ludu i świata, w którym żyjemy.

14.08.2014

14.08.2014

Są także inne istoty słabe i bezbronne, które niejednokrotnie pozostają na łasce interesów ekonomicznych lub bezwzględnego wyzysku. Mam na myśli całe stworzenie. Jako istoty ludzkie, nie tylko czerpiemy zeń zyski, ale jesteśmy stróżami innych stworzeń. Poprzez naszą rzeczywistość cielesną Bóg złączył nas tak ściśle z otaczającym światem, że pustynnienie ziemi jest niejako chorobą dotykającą wszystkich, i możemy ubolewać nad wymarciem jakiegoś gatunku jak nad swoistym okaleczeniem. Nie dopuśćmy…

13.08.2014

13.08.2014

Proszę Boga, by rosła liczba polityków zdolnych do podjęcia autentycznego dialogu ukierunkowanego na skuteczne uzdrowienie głębokich korzeni, a nie zewnętrznych przejawów chorób naszego świata! Polityka, tak bardzo oczerniana, jest powołaniem wzniosłym, jest jedną z najcenniejszych form miłości, ponieważ szuka dobra wspólnego. Musimy się przekonać, że miłość <<jest nie tylko zasadą relacji w skali mikro: więzi przyjacielskich, rodzinnych, małej grupy, ale także w skali makro: stosunków…

Następne
10 zł
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - Cegiełka na Opokę."

Franciszkomania

Zamów darmowy biuletyn

Poznaj Papieża Franciszka!

  • Informacje o kardynale Jorge Bergoglio i historia jego życia
  • Kwiatki Papieża Franciszka
  • Nauczanie i wydarzenia


Liturgia na dziś

23 sierpnia 2014

XX Tydzień Okresu Zwykłego

Pierwsze czytanie:Ez 43,1-7
Psalm responsoryjny:Ps 85
Ewangelia:Mt 23,1-12

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Róży z Limy, dziewicy

Patroni

św. Róża z Limy*, św. Zacheusz bp (Jerozolima), św. Abundiusz i Ireneusz m. (Rzym), św. Cyriak i Archelaus m. (Rzym), św. Lupus m. (rzym), św. Klaudiusz, Asteriusz i Neon, m. (Ageum), św. Flawian bp (Autun, Francja), św. Eugeniusz bp (Irlandia), bł. Jan Bourdon OFMCap m. (Rupifortium), bł. Konstanty Carbonell Sempere, Piotr Gelabert Amer i Raymund Grimaltos Monllor SJ m. (Walencja), bł. Florentin Perez Romero, Urban Gil Saez SFC m. (Walencja), bł. Jan Maria od Krzyża Garcia Mendez (Walencja), bł. Rosaria Quintana Argos i Serafina Fernandez Ibero m. (Walencja), bł. Franciszek Dachtera m. (Dachau)

Ewangelia
Mt 23,1-12

Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: "Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą , lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom…

Kalendarium

23 sierpnia 2014 r.

Ważne fakty

1997 Doniesienia dziennika "Życie" w sprawie kontaktów prez. Kwaśniewskiego z oficerem wywiadu ros., Ałganowem (do dziś nie wyjaśnione w jednoznaczny sposób)
1948 Powstała Światowa Rada Kościołów (protestancka inicjatywa, mająca na celu zbliżenie podzielonych Kościołów chrześcijańskich).
1940 Niemieckie bombowce zaczęły całonocne naloty na Londyn.
1939 ZSRR i Niemcy podpisały pakt Ribentropp-Mołotow, który prócz stwierdzenia wzajemnej nieagresji, dzielił Polskę między Niemcy i ZSRR.
1921 Faisal I został ukoronowany jako król Iraku.
1839 Hong Kong został zajęty przez Brytyjczyków.
1813 Francuzi zostali odparci przez wojska pruskie pod pod generałem von Bülowem w Bitwie pod Grossbeeren.

Urodzili się

1905 Constant Lambert, kompozytor ang.
1903 William Primrose, wiolonczelista szkoc.
1854 Maurycy Moszkowski, kompozytor i pianista niem.
1754 Ludwik XVI, król Francji

Jan Paweł II:

Praca jest dobrem człowieka — dobrem jego człowieczeństwa — przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowiek, a także poniekąd bardziej „staje się człowiekiem”. Bez tego nie można zrozumieć znaczenia cnoty pracowitości, nie można w szczególności zrozumieć, dlaczego pracowitość miałaby być cnotą — cnotą bowiem (czyli sprawnością moralną) nazywamy to, przez co człowiek staje się dobry jako człowiek.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: