Kwiatki Papieża Franciszka

21.12.2014

21.12.2014

...wielki <<prezent>>, jakim jest Dzieciątko z Betlejem: przynosi nam Ono energię duchową, energię, która pomaga nam nie pogrążyć się w naszych trudach, naszej desperacji, naszych smutkach, bo jest to energia zagrzewająca i przemieniająca serce. Narodzenie Jezusa przynosi nam bowiem wspaniałą wiadomość, że jesteśmy ogromnie i indywidualnie kochani przez Boga, a miłość ta nie tylko pozwala nam Go poznać, lecz nam Go daje, nam Go komunikuje!

20.12.2014

20.12.2014

Istnieje styl maryjny w działalności ewangelizacyjnej Kościoła. Za każdym razem, gdy spoglądamy na Maryję, znów zaczynamy wierzyć w rewolucyjną moc czułości i miłości. W Niej dostrzegamy, że pokora i delikatność nie są cnotami słabych, lecz mocnych, którzy nie potrzebują źle traktować innych, aby czuć się ważnymi. Patrząc na Nią, odkrywamy, że Ta, która wielbiła Boga, ponieważ <<strąca władców z tronu>>, a <<bogaczy odprawia z niczym>>, jest Tą samą, która wprowadza…

19.12.2014

19.12.2014

pokora i delikatność nie są cnotami słabych, lecz mocnych, którzy nie potrzebują źle traktować innych, aby czuć się ważnymi

18.12.2014

18.12.2014

Niech adwentowe oczekiwanie narodzin Zbawiciela będzie dla was czasem refleksji i nadziei. Wzorem Świętej Rodziny przygotujcie wasze serca i domowe wspólnoty, by godnie przyjąć Chrystusa. Niech spotkanie z Nim w dniu Jego narodzin umocni waszą jedność małżeńską, wierność i otwartość dla życia…

17.12.2014

17.12.2014

Każda rodzina chrześcijańska - tak jak Maryja i Józef - może przyjąć Jezusa, słuchać Go, rozmawiać z Nim, pielęgnować Go, strzec, wraz z Nim wzrastać i w ten sposób sprawiać, by świat stawał się lepszy. Uczyńmy miejsce Panu Bogu w naszym sercu i w naszych dniach. To samo robili Maryja i Józef, a nie było to łatwe. Ileż trudności musieli przezwyciężyć! Nie była to rodzina na niby. Rodzina nazaretańska zobowiązuje nas do odkrycia powołania i misji rodziny, każdej rodziny…

16.12.2014

16.12.2014

Twitter 16.12.2014

Jak ważne jest umieć słuchać! Dialog pomiędzy małżonkami jest podstawą pokoju w rodzinie…

15.12.2014

15.12.2014

Chrześcijanin to ktoś, kto ma serce wypełnione pokojem, bo umie złożyć swoją radość w Panu nawet wtedy, gdy przechodzi trudne chwile w życiu. Wiara nie oznacza, że nie będzie trudności, ale że będzie się miało siłę by stawić im czoła, wiedząc, że nie jesteśmy sami. I to jest pokojem, który Bóg daje swoim dzieciom

14.12.2014

14.12.2014

Twitter 6.12.2014

Adwent skłania nas do podjęcia na nowo wędrówki. Pozwólmy się prowadzić Maryi, naszej Matce…

13.12.2014

13.12.2014

Prorok mówi dziś do naszego serca, by uświadomić nam, że Bóg zapomina nasze grzechy i nas pociesza. Jeżeli powierzymy się Mu w pokorze i ze skruszonym sercem, On zburzy mury zła, wypełni pustkę naszych zaniedbań, zniweluje pychę i próżność oraz utoruje drogę spotkania z Nim - mówił Ojciec Święty. - Ciekawą rzeczą jest to, że niejednokrotnie boimy się pocieszenia, boimy się tego, by zostać pocieszonym! Co więcej czujemy się pewniej w naszym smutku i przygnębieniu. Wiecie dlaczego? Ponieważ w…

11.12.2014

11.12.2014

Twitter 4.12.2014

Czas Adwentu napełnia nas nadzieją, nadzieją, która nie zawodzi. Pan nie zawodzi nigdy…

Następne

Franciszkomania

Zamów darmowy biuletyn

Poznaj Papieża Franciszka!

  • Informacje o kardynale Jorge Bergoglio i historia jego życia
  • Kwiatki Papieża Franciszka
  • Nauczanie i wydarzenia


Liturgia na dziś

22 grudnia 2014

IV Tydzień Adwentu

Pierwsze czytanie:1 Sm 1, 24-28
Psalm responsoryjny:1 Sm 2, 1
4-5
6-7
8
Ewangelia:Łk 1, 46-56

dzień powszedni

Patroni

św. Flavian z Toskanii, św. Zenon, św. Chaeremon i towarzysze, św. Ischyrion.

Ewangelia
Łk 1, 46-56

W owym czasie Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.

Kalendarium

22 grudnia 2014 r.

Ważne fakty

401 św. Innocenty wybrany został na papieża.
1995 Podpisany został rozejm między Rosją a Czeczenią, kończący praktycznie wojnę między tymi dwoma krajami.
1991 11 z 12 republik radzieckich (z wyj. Gruzji) zgodziło się utworzyć WNP.
1989 Nicolae Ceausçescu, rumuński przywódca został odsunięty od władzy w trakcie krwawego przewrotu.
1945 Stany Zjednoczone uznały rząd Josipa Tito w Jugosławii.
1894 Przewieziono na miejsce zsyłki Alfreda Dreyfusa, oficera francuskiego, którego niesłusznie skazano za sprzedawanie sekretów wojskowych.
1864 Uchwalono Konwencję Genewską.

Urodzili się

1858 Giacomo Puccini, włoski kompozytor

Jan Paweł II:

Boże Narodzenie jest dniem szczególnej radości. Ta radość przeniknęła serca ludzkie i na wieloraki sposób wyraziła się w historii i kulturze narodów chrześcijańskich: w pieśni liturgicznej i ludowej, w malarstwie, literaturze i we wszystkich dziedzinach sztuki. (...) W tym dniu radości całego stworzenia, gdy wszystko zdaje się wzywać do pokoju i braterstwa, głośniej i wyraźniej słychać krzyk i błaganie narodów nękanych przez konflikty etniczne i polityczne, a spragnionych wolności i zgody. Donośniej rozbrzmiewa dziś głos tych, którzy nie szczędzą sił, aby obalić mury strachu i wrogości, dążąc do porozumienia między ludźmi różnego pochodzenia, rasy i religii. Dzisiaj jeszcze dotkliwsze wydają się nam cierpienia tych, którzy uchodzą ze swojej ziemi w góry albo szukają miejsca na wybrzeżach obcych krajów, wiedzeni wątłą choćby nadzieją, że będą tam mogli żyć spokojniej i bezpieczniej.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: