Menu Główna

Kwiatki Papieża Franciszka

31.07.2016

31.07.2016

Miłość Boga jest podstawową przyczyną całego stworzenia: <<Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił>> (Mdr 11, 24). Tak więc wszelkie stworzenie jest przedmiotem czułości Ojca, który wyznacza mu miejsce w świecie…

30.07.2016

30.07.2016

Miłość Boga jest podstawową przyczyną całego stworzenia: <<Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił>> (Mdr 11, 24). Tak więc wszelkie stworzenie jest przedmiotem czułości Ojca, który wyznacza mu miejsce w świecie…

29.07.2016

29.07.2016

Trzeba umocnić świadomość, że jesteśmy jedną rodziną ludzką. Nie ma granic ani barier politycznych lub społecznych, które pozwalają nam na izolowanie się, i właśnie dlatego nie ma miejsca na globalizację obojętności…

28.07.2016

28.07.2016

Ponieważ wszystkie stworzenia są ze sobą powiązane, każde z nich musi być doceniane z miłością i podziwem, a my wszyscy, istoty stworzone, potrzebujemy siebie nawzajem. Każdy kraj jest odpowiedzialny za troskę o tę rodzinę, dlatego powinien dokonać dokładnej inwentaryzacji żyjących gatunków w celu opracowania programów i strategii ochrony, dbając ze szczególną troską o te, które są zagrożone wymarciem…

27.07.2016

27.07.2016

Każdego roku znikają tysiące gatunków roślin i zwierząt, których nie będziemy już mogli poznać, których nie będą już mogły zobaczyć nasze dzieci, gatunków utraconych na zawsze. Zdecydowana większość ginie z przyczyn związanych z jakimś ludzkim działaniem. Z naszego powodu tysiące gatunków nie będzie swoim istnieniem chwaliło Boga ani też nie będą przekazywać nam swego orędzia. Nie mamy do tego prawa…

26.08.2016

26.08.2016

Powierzam was macierzyńskiej trosce naszej Matki, która żyje w chwale Boga i zawsze towarzyszy nam w drodze.

Twitter 15.08.216

24.07.2016

24.07.2016

Jeśli zbliżamy się do przyrody i środowiska bez tego otwarcia na zadziwienie i podziw, jeśli nie mówimy już językiem braterstwa i piękna w naszej relacji ze światem, to nasze postawy będą postawami władcy, konsumenta lub jedynie wyzyskującego zasoby naturalne, niezdolnego do postawienia ograniczeń swoim doraźnym interesom. Jednakże jeśli czujemy się ściśle związani ze wszystkim, co istnieje, to umiar i troska pojawiają się spontanicznie. Ubóstwo i prostota świętego Franciszka nie były ascezą…

23.07.2016

23.07.2016

Pan daje nam wiele możliwości, by nas zbawić i dać nam wejść przez bramę zbawienia.

22.07.2016

22.07.2016

W krzyżu możemy dotknąć miłosierdzia Boga i pozwalamy dotykać się przez samo Jego miłosierdzie!

Twitter 17.07.2016

21.08.2016

21.08.2016

Miłosierdzie nie jest ,,elementem dobrym", ani zwykłym sentymentalizmem. To weryfikacja autentyczności naszego bycia uczniami Jezusa.

Twitter 21.08.2016

Następne

Franciszkomania

Zamów darmowy biuletyn

Poznaj Papieża Franciszka!

  • Informacje o kardynale Jorge Bergoglio i historia jego życia
  • Kwiatki Papieża Franciszka
  • Nauczanie i wydarzenia


Liturgia na dziś

28 września 2016

XXVI Tydzień Zwykły

Pierwsze czytanie:Job 9, 1-12
14-16
Psalm responsoryjny:Ps 88
Ewangelia:Łk 9, 57-62

wspomnienie dowolne

Wspomnienie św. Wacława, męczennika.

Patroni

św. Eustochium z Betlejem, św. Annemund lub Chamond, św. Faustus z Riez, św. Ferreolus z Vienne, św. Lioba, św. Wacław z Czech męcz.*, św. Exuperiusz lub Soupire z Tuluzy

Ewangelia
Łk 9, 57-62

Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».
Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć».
Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten…

Agencje informacyjne:

CNS | FIDES | KAI | RV

Instytucje:

Watykan | Episkopat | Diecezje | Caritas

Osoby:

Franciszek | Abp Gądecki | Prymas Polski

Portale:

mateusz.pl | bosko.pl | ekai.pl

Partnerzy:

Noclegi z Opoką | Noclegi, hotele w Polsce

Jan Paweł II:

Prawdziwa autonomia moralna człowieka nie oznacza bynajmniej odrzucenia, ale właśnie przyjęcie prawa moralnego, Bożego przykazania (...). Wolność człowieka i prawo Boże spotykają się i są powołane, aby się wzajemnie przenikać, czego wyrazem jest dobrowolne posłuszeństwo człowieka wobec Boga oraz bezinteresowna dobroć Boga wobec człowieka. I dlatego posłuszeństwo Bogu nie ma — jak sądzą niektórzy — charakteru heteronomicznego, tak jakby życie moralne było podporządkowane woli absolutnej wszechmocy, zewnętrznej wobec człowieka i przeciwnej jego wolności.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy będziesz osobiście uczestniczył w ŚDM?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partneliner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: