słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Benedykt XVI Dokumenty Fotoreportaże Fragmenty audio, wideo Podróże Życiorys

Audiobooki w odcinkachBenedykt XVI

16.04.1927-
Papież Kościoła Chrystusowego, Biskup Rzymu: 19.04.2005-28.02.2013

Szczególnie polecamy:

Życiorys

Nauczanie Papieża

Fragmenty Audio

Więcej...

Fotoreportaże

Drodzy bracia i siostry!

W poprzednich katechezach rozważaliśmy Psalmy zawierające motywy skargi i ufności. Dziś chcę zastanowić się z wami nad Psalmem zawierającym motyw radości, modlitwę, która rozradowanym tonem opiewa wspaniałości Boga. Jest to Psalm 126 — według numeracji grecko-łacińskiej 125 — wysławiający wielkie rzeczy, które Pan uczynił ze swoim ludem i wciąż czyni z każdym wierzącym.

Psalmista w imieniu całego Izraela rozpoczyna swą modlitwę od przypomnienia radosnego przeżycia, jakim było zbawienie:

«Gdy Pan odmienił / los Syjonu, / byliśmy jak we śnie. / Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, / a język nasz radości» (ww. 1-2a).

Psalm mówi o «odmianie losu», czyli powrocie do pierwotnego stanu ze wszystkimi jego pozytywnymi aspektami. Wychodzi zatem od sytuacji zdominowanej przez cierpienie i potrzebę, na którą Bóg reaguje dokonując zbawienia i przenosząc modlącego się do stanu poprzedniego, ale przemienionego i polepszonego. Tak było, gdy Pan oddał Hiobowi wszystko, co stracił, podwajając jego majętności, i obdarzył go jeszcze większym błogosławieństwem (por. Hi 42, 10-13), i tego samego doświadcza lud Izraela, gdy wraca do ojczyzny z niewoli babilońskiej. Ten Psalm jest interpretowany właśnie w odniesieniu do zakończenia okresu wygnania na obcej ziemi: wyrażenie «odmienić los Syjonu», tradycja odczytuje i pojmuje jako «doprowadzić do powrotu więźniów Syjonu». Powrót z wygnania jest bowiem symbolem każdego zbawczego działania Boga, ponieważ upadek Jerozolimy i wygnanie do Babilonii były dla ludu wybranego doświadczeniami dewastującymi, nie tylko na płaszczyźnie politycznej i społecznej, ale także i przede wszystkim na płaszczyźnie religijnej i duchowej. Utrata ziemi, koniec monarchii Dawidowej i zburzenie Świątyni jawią się jako zaprzeczenie Bożych obietnic, i lud Przymierza, rozproszony wśród pogan, z bólem zadaje sobie pytanie o Boga, który jak się zdawało, go opuścił. Dlatego koniec wygnania i powrót do ojczyzny przeżywane są jako cudowny powrót do wiary, do ufności, do jedności z Panem; jest to «odmiana losu», która oznacza również nawrócenie serca, przebaczenie, odnalezioną przyjaźń z Bogiem, świadomość Jego miłosierdzia i nową możliwość oddawania Mu chwały (por. Jr 29, 12-14; 30, 18-20; 33, 6-11; Ez 39, 25-29). Jest to doświadczenie wszechogarniającej radości, śmiechu i radosnych okrzyków, tak piękne, że wydaje się «jak we śnie». Boże interwencje często mają formę nieoczekiwaną, przekraczającą wyobrażenie człowieka; toteż zachwyt i radość wyrażają się w uwielbieniu: «Wielkodusznie postąpił Pan!». Mówią to narody i tak głosi Izrael:

Otwarci na nadzieję i wytrwali w wierze (Psalm 126 [125]) - Benedykt XVI - więcej...


Wybrane tematy w nauczaniu Benedykta XVI:Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - Cegiełka na Opokę."

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła