słodki cukiereczek

Drogi Czytelniku portalu OPOKA.ORG.PL!

Czy zdarzyło Ci się przeczytać w Internecie tekst, który Cię poruszył? Wpisałeś w wyszukiwarce pytanie i na naszej stronie znalazłeś odpowiedź?

Opoka od piętnastu lat dociera do każdego, aby dawać nadzieję i umacniać wiarę. Jest to możliwe dzięki ludziom takim jak Ty, którzy swoim darem wspomagają dzieła Kościoła.

"Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym Słowem, które pochodzi z ust Bożych", mówi Pismo Święte. Chcemy dalej to Słowo głosić w Internecie, wierząc, że nasza wspólna praca zmieni Internet i ludzkie serca.

Przekaż Jałmużnę Wielkopostną dla Fundacji Opoka! Pomóż wzrastać w wierze kolejnym pokoleniom!

Krzysztof Piądłowski
Prezes Zarządu Fundacji "OPOKA"

Dołącz do grona Darczyńców!

kwota
Wpłacając zgadzasz się na przetwarzanie danych w celu obsługi darowizny
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Benedykt XVI Dokumenty Fotoreportaże Fragmenty audio, wideo Podróże Życiorys

Audiobooki w odcinkachBenedykt XVI

16.04.1927-
Papież Kościoła Chrystusowego, Biskup Rzymu: 19.04.2005-28.02.2013

Szczególnie polecamy:

Życiorys

Nauczanie Papieża

Fragmenty Audio

Więcej...

Fotoreportaże

Drodzy Bracia i Siostry!

W dzisiejszej Ewangelii Jan mówi, że zmartwychwstały Jezus objawił się uczniom, zamkniętym w Wieczerniku, wieczorem «pierwszego dnia tygodnia» (J 20, 19) i że ukazał się ponownie w tym samym miejscu «po ośmiu dniach» (J 20, 26). A zatem od samego początku rytm życia wspólnoty chrześcijańskiej wyznaczały cotygodniowe spotkania ze zmartwychwstałym Panem. To właśnie podkreśla Konstytucja Soboru Watykańskiego II o liturgii: «Zgodnie z apostolską tradycją, która rozpoczęła się w dniu zmartwychwstania Chrystusa, Kościół celebruje misterium paschalne każdego ósmego dnia, który słusznie nazywany jest dniem Pańskim albo niedzielą» (Sacrosanctum Concilium, 106).

Ewangelista przypomina również, że w obu objawieniach — w dzień zmartwychwstania i osiem dni później — Pan Jezus pokazał uczniom ślady po ukrzyżowaniu, które były dobrze widoczne i namacalne również w Jego chwalebnym ciele (por. J 20, 20. 27). Te święte rany, na dłoniach, stopach i przebitym boku, są niewyczerpanym źródłem wiary, nadziei i miłości, z którego każdy może czerpać, a w sposób szczególny dusze, które najbardziej są spragnione Bożego miłosierdzia. Mając to na uwadze i doceniając duchowe doświadczenie prostej zakonnicy, św. Faustyny Kowalskiej, Sługa Boży Jan Paweł II postanowił, że niedziela po Wielkanocy będzie w sposób szczególny poświęcona Bożemu Miłosierdziu; Opatrzność zrządziła, że umarł on dokładnie w wigilię tego dnia, powierzając się Bożemu miłosierdziu. Tajemnica miłosiernej miłości Boga zajmowała poczesne miejsce w pontyfikacie mojego czcigodnego Poprzednika. Przypomnijmy w szczególności Encyklikę Dives in misericordia z 1980 r. i konsekrację nowego sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie w 2002 r. Słowa, które wówczas wypowiedział, były swoistą syntezą jego nauczania i podkreślały, że kult Miłosierdzia Bożego nie jest drugorzędną formą pobożności, lecz tym, co integruje wiarę i modlitwę chrześcijanina.

Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła, do której zwracamy się teraz w modlitwie Regina caeli, wyjedna, aby wszyscy chrześcijanie w pełni przeżywali niedzielę jako «paschę tygodnia», pozwalającą zasmakować piękna spotkania ze zmartwychwstałym Panem i zaczerpnąć ze źródła Jego miłosiernej miłości, by stać się apostołami Jego pokoju.

Tajemnica miłosiernej miłości Boga - Benedykt XVI - więcej...


Wybrane tematy w nauczaniu Benedykta XVI:Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "darowizna na działalność Fundacji - Jałmużna wielkopostna"

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | PDA | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła