Menu Główna

Zesłanie Ducha Świętego

Fundacja "Opoka" | Zesłanie Ducha Świętego | 2015-02-18

"Rzeczywistość Ducha Świętego, trzeciej osoby Boskiej, wydaje się zaś bardzo trudna do uchwycenia w jakimś obrazie. „Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża" - mówi Jezus do Nikodema odnosząc te słowa właśnie do Ducha. Niektórzy mówią wręcz, że Duch Święty pozostaje dla nas beztwarzowy. Czy rzeczywiście?! A może uda nam się dostrzec gdzieś Jego twarz?" /Dariusz Kowalczyk, Duch/

Źródło: MG
Zesłanie Ducha Świętego w praktyce

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

22 września 2017

XXIV Tydzień zwykły

Pierwsze czytanie:1 Tm 6, 2-12
Psalm responsoryjny:Ps 49
Ewangelia:Łk 8, 1-3

Patroni

św. Feliks II, papież, św. Landus lub Lô, św. Bodo, św. Emmeramus, św. Maurice z Agaunum, św. Tomasz z Villanova, św. Phocas the Gardener, św. Salaberga.

Ewangelia
Łk 8, 1-3

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im…

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: