Homilie

Fundacja "Opoka" | Wielkanoc | 2008-02-12
"W świetle pustego grobu powinniśmy - tak jak Apostołowie - zacząć poważnie traktować naukę Jezusa. Nawet wtedy, gdy jej nie rozumiemy albo gdy wydaje się niewygodna. Ten, który uczył, że Bóg jest dobry, który sam siebie uważał za Boga, który od swoich uczniów domagał się radykalnego pójścia za Nim i naśladowania Go, pokonał śmierć. W ten sposób potwierdził, że zawsze mówił prawdę: gdy uczył o konieczności przebaczania, dystansu wobec dóbr materialnych, że mamy karmić się Jego Ciałem i przyjmować odpuszczenie grzechów z rąk Apostołów." /Wiesława i Andrzej Macurowie, Z Nim żyć będziemy - Homilia na Niedzielę Wielkanocną roku A/

ROK A

ROK B

ROK C

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

30 sierpnia 2015

XXII Tydzień Okresu Zwykłego

Pierwsze czytanie:Pwt 4,1-2
4,6-8
Drugie czytanie:Jk 1,17-18
1,21-22
1,27
Psalm responsoryjny:Ps 15
Ewangelia:Mk 7,1-8
7,14-15
7,21-23

Dwudziesta druga Niedziela zwykła

Patroni

święci Feliks i Audauctus, św. Fantinus, św. Pammachiusz, św. Małgorzata Ward, św. Ruan lub Rumon.

Ewangelia
Mk 7,1-8
7,14-15
7,21-23

Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść…

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: