Homilie

Fundacja "Opoka" | Wielkanoc | 2008-02-12
"W świetle pustego grobu powinniśmy - tak jak Apostołowie - zacząć poważnie traktować naukę Jezusa. Nawet wtedy, gdy jej nie rozumiemy albo gdy wydaje się niewygodna. Ten, który uczył, że Bóg jest dobry, który sam siebie uważał za Boga, który od swoich uczniów domagał się radykalnego pójścia za Nim i naśladowania Go, pokonał śmierć. W ten sposób potwierdził, że zawsze mówił prawdę: gdy uczył o konieczności przebaczania, dystansu wobec dóbr materialnych, że mamy karmić się Jego Ciałem i przyjmować odpuszczenie grzechów z rąk Apostołów." /Wiesława i Andrzej Macurowie, Z Nim żyć będziemy - Homilia na Niedzielę Wielkanocną roku A/

ROK A

ROK B

ROK C

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

3 marca 2015

II Tydzień Wielkiego Postu

Pierwsze czytanie:Iz 1, 10
16-20
Psalm responsoryjny:Ps 50
Ewangelia:Mt 23, 1-12

dzień powszedni

Patroni

św. Ailred z Rievaulx, św. Kunegunda cesarzowa, św. Marinus z Cezarei, św. Non, św. Winwaloe, św. Anzelm z Nonantoli, św. Artelais, św. Emeteriusz.

Ewangelia
Mt 23, 1-12

Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: "Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą , lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na…

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: