Menu Główna

Homilie

Fundacja "Opoka" | Wielkanoc | 2008-02-12
"W świetle pustego grobu powinniśmy - tak jak Apostołowie - zacząć poważnie traktować naukę Jezusa. Nawet wtedy, gdy jej nie rozumiemy albo gdy wydaje się niewygodna. Ten, który uczył, że Bóg jest dobry, który sam siebie uważał za Boga, który od swoich uczniów domagał się radykalnego pójścia za Nim i naśladowania Go, pokonał śmierć. W ten sposób potwierdził, że zawsze mówił prawdę: gdy uczył o konieczności przebaczania, dystansu wobec dóbr materialnych, że mamy karmić się Jego Ciałem i przyjmować odpuszczenie grzechów z rąk Apostołów." /Wiesława i Andrzej Macurowie, Z Nim żyć będziemy - Homilia na Niedzielę Wielkanocną roku A/

ROK A

ROK B

ROK C

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

29 lipca 2016

XVII Tydzień Zwykły

Pierwsze czytanie:1 J 4, 7-16
Psalm responsoryjny:Ps 34
Ewangelia:J 11,19-27

wspomnienie obowiązkowe

św. Marty

Patroni

św. Marta*, święci Beatrice i Symplicjusz, święci Faustyn i Beatrice, św. Feliks, antypapież, św. Wilhelm z Saint-Brieuc, św. Lupus z Troyes, św. Olaf, król Norwegii.

Ewangelia
J 11,19-27

Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu.
Marta rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś…

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Wsparcie
modlitewne:

Newslettery:

Partner
technologiczny: