Homilie

Fundacja "Opoka" | Wielkanoc | 2008-02-12
"W świetle pustego grobu powinniśmy - tak jak Apostołowie - zacząć poważnie traktować naukę Jezusa. Nawet wtedy, gdy jej nie rozumiemy albo gdy wydaje się niewygodna. Ten, który uczył, że Bóg jest dobry, który sam siebie uważał za Boga, który od swoich uczniów domagał się radykalnego pójścia za Nim i naśladowania Go, pokonał śmierć. W ten sposób potwierdził, że zawsze mówił prawdę: gdy uczył o konieczności przebaczania, dystansu wobec dóbr materialnych, że mamy karmić się Jego Ciałem i przyjmować odpuszczenie grzechów z rąk Apostołów." /Wiesława i Andrzej Macurowie, Z Nim żyć będziemy - Homilia na Niedzielę Wielkanocną roku A/

ROK A

ROK B

ROK C

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

4 lipca 2015

XIII Tydzień Okresu Zwykłego

Pierwsze czytanie:Rdz 27, 1-5
15-29
Psalm responsoryjny:Ps 135
Ewangelia:Mt 9,14-17

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej

Patroni

Męczennicy z Dorchester, św. Andrzej z Krety, św. Elżbieta z Portugali*, św. Ulric z Augsburg, św. Bertha z Blangy, św. Odo z Canterbury.

Ewangelia
Mt 9,14-17

Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: "Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?" Jezus im rzekł: "Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego…

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: