Menu Główna

Homilie

Fundacja "Opoka" | Wielkanoc | 2008-02-12
"W świetle pustego grobu powinniśmy - tak jak Apostołowie - zacząć poważnie traktować naukę Jezusa. Nawet wtedy, gdy jej nie rozumiemy albo gdy wydaje się niewygodna. Ten, który uczył, że Bóg jest dobry, który sam siebie uważał za Boga, który od swoich uczniów domagał się radykalnego pójścia za Nim i naśladowania Go, pokonał śmierć. W ten sposób potwierdził, że zawsze mówił prawdę: gdy uczył o konieczności przebaczania, dystansu wobec dóbr materialnych, że mamy karmić się Jego Ciałem i przyjmować odpuszczenie grzechów z rąk Apostołów." /Wiesława i Andrzej Macurowie, Z Nim żyć będziemy - Homilia na Niedzielę Wielkanocną roku A/

ROK A

ROK B

ROK C

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

6 maja 2016

VI Tydzień Wielkanocny

Pierwsze czytanie:1 Kor 15,1-8
Psalm responsoryjny:Ps 19
Ewangelia:J 14,6-14

święto

Świętych Apostołów Filipa i Jakuba

Patroni

św. Edbert, święci Filip i Jakub, apostołowie*, św. Evodiusz z Antiochii, św. Petronax, św. Jan Sprzed Bramy Łacińskiej.

Ewangelia
J 14,6-14

Jezus powiedział do Tomasza:
«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».
Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam…

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Wsparcie
modlitewne:

Newslettery:

Partner
technologiczny: