link techniczny
/ Portal Opoka / Varia - Rozmaitości / Wielki Post i Wielkanoc / Wielkanoc Drukuj Kanał RSS Add to Google

Homilie

dodał: Fundacja "Opoka" | sekcja: Wielkanoc

dodano: 2008-02-12 09:51:07

 
"W świetle pustego grobu powinniśmy - tak jak Apostołowie - zacząć poważnie traktować naukę Jezusa. Nawet wtedy, gdy jej nie rozumiemy albo gdy wydaje się niewygodna. Ten, który uczył, że Bóg jest dobry, który sam siebie uważał za Boga, który od swoich uczniów domagał się radykalnego pójścia za Nim i naśladowania Go, pokonał śmierć. W ten sposób potwierdził, że zawsze mówił prawdę: gdy uczył o konieczności przebaczania, dystansu wobec dóbr materialnych, że mamy karmić się Jego Ciałem i przyjmować odpuszczenie grzechów z rąk Apostołów." /Wiesława i Andrzej Macurowie, Z Nim żyć będziemy - Homilia na Niedzielę Wielkanocną roku A/Źródło: Fundacja "Opoka"

Pozostałe artykuły:

1 | 2 | 3  >>  
 
Scenariusze katechez

Scenariusze katechez

autor: Fundacja "Opoka",  2008-02-12 10:03:31

 
"Powiedzieliśmy, że słuszność (logiczność) naszej wiary w zmartwychwstanie Jezusa, opiera się na wiarygodności świadków, to znaczy na wiarygodności osób, które stwierdziły, że widziały Go zmartwychwstałego.

A zatem, czy świadkowie zmartwychwstania Jezusa są czy nie są wiarygodni? Czy jest rzeczą słuszną (rozsądną, logiczną), że im ufamy? Czy też nie? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania. " /Michele Brambilla, Czy uczniowie są wiarygodnymi świadkami zmartwychwstania Jezusa?/» czytaj dalej

Wielkanoc

 
Benedykt XVI

Benedykt XVI

autor: Fundacja "Opoka",  2008-02-12 09:58:54

 
"Jak wiemy, wiara chrześcijańska rodzi się nie tyle z przyjęcia nauki, ile ze spotkania z Osobą, z Chrystusem, który umarł i zmartwychwstał. W naszym codziennym życiu, drodzy przyjaciele, jest bardzo wiele okazji do przekazywania innym tej naszej wiary, z prostotą i przekonaniem, a zatem ze spotkania z nami może narodzić się w nich wiara. A jest bardziej niż kiedykolwiek pilne, by ludzie naszej epoki poznali i spotkali Jezusa, i - również dzięki naszemu przykładowi - dali Mu się zdobyć." /Przemożnej sile zła Chrystus przeciwstawił wszechmoc swej miłości/

» czytaj dalej

Wielkanoc

 
Jan Paweł II

Jan Paweł II

autor: Fundacja "Opoka",  2008-02-12 09:56:29

 
"«Haec est dies quam fecit Dominus». Dzień, który Pan uczynił, jest dniem zadziwienia. O świcie pierwszego dnia po szabacie «Maria Magdalena i druga Maria poszły obejrzeć grób» (por. Mt 28, 1) i jako pierwsze odkryły, że jest pusty. One pierwsze stały się świadkami zmartwychwstania Pana i wieść o nim przekazały apostołom. Piotr i Jan pierwsi pospieszyli do grobu, zobaczyli i uwierzyli. Chrystus powołał ich, aby byli Jego uczniami, a teraz stają się Jego świadkami. Tak wypełnia się ich powołanie: są świadkami najbardziej niezwykłego wydarzenia w dziejach - pustego grobu i spotkania ze Zmartwychwstał" /Przyjmując śmierć, Chrystus zwyciężył śmierć/

» czytaj dalej

Wielkanoc

 
Rozważania

Rozważania

autor: Fundacja "Opoka",  2008-02-12 09:43:38

 
"Zmartwychwstały Jezus jest dla nas gwarancją, że Bóg na pewno zrealizuje swój plan zbawienia, czyli że Królestwo Boże, które było największą nadzieją Jezusa, na pewno zostanie zrealizowane, choćby nawet wszystko wskazywało na to, że świat zmierza w całkowicie innym kierunku." /Bogusław Nowak SVD, Zmartwychwstanie - Bóg mocniejszy od zła i śmierci/

» czytaj dalej

Wielkanoc

 
Quizy wielkanocne

Quizy wielkanocne

autor: Fundacja "Opoka",  2008-02-06 14:13:16

 
Ogłoszenie wyników quizów wielkanocnych

» czytaj dalej

Wielkanoc

 
1 | 2 | 3  >>  
(C) Fundacja "Opoka"