Menu Główna

Homilie

Fundacja "Opoka" | Wielkanoc | 2008-02-12
"W świetle pustego grobu powinniśmy - tak jak Apostołowie - zacząć poważnie traktować naukę Jezusa. Nawet wtedy, gdy jej nie rozumiemy albo gdy wydaje się niewygodna. Ten, który uczył, że Bóg jest dobry, który sam siebie uważał za Boga, który od swoich uczniów domagał się radykalnego pójścia za Nim i naśladowania Go, pokonał śmierć. W ten sposób potwierdził, że zawsze mówił prawdę: gdy uczył o konieczności przebaczania, dystansu wobec dóbr materialnych, że mamy karmić się Jego Ciałem i przyjmować odpuszczenie grzechów z rąk Apostołów." /Wiesława i Andrzej Macurowie, Z Nim żyć będziemy - Homilia na Niedzielę Wielkanocną roku A/

ROK A

ROK B

ROK C

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

6 lutego 2016

IV Tydzień Okresu Zwykłego

Pierwsze czytanie:1Krl 3,4-13
Psalm responsoryjny:Ps 119
Ewangelia:Mk 6,30-34

wspomnienie dowolne

św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników

Patroni

św. Paweł Miki i jego Towarzysze*, św. Vedast lub Vaast, św. Hidegunda, św. Amand, święci Mel i Melchu, św. Guarinus z Palestriny.

Ewangelia
Mk 6,30-34

Po swej pracy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.
Odpłynęli więc łodzią na…

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Wsparcie
modlitewne:

Newslettery:

Partner
technologiczny: