Menu Główna

Wigilia Paschalna

Fundacja "Opoka" | Triduum Paschalne | 2015-02-16

Wigilia Paschalna odbywa się w Wielką Sobotę po zmroku

Źródło: Commons Wikimedia.org

Jezu, z Twoją pomocą rozpoczynam rozważanie tekstu biblijnego, który Kościół podaje na Wigilię Paschalną. Słowa, które mamy dziś rozważać, zaśpiewał Mojżesz wraz z całym ludem izraelskim. Był to hymn dziękczynny za rozstąpienie się wód Morza Czerwonego i cudowne uratowanie Żydów. Kościół, podając ten tekst na Wigilię Paschalną, widział w przejściu przez Morze Czerwone zapowiedź chrztu świętego. Cud przejścia suchą stopą po dnie morskim miał miejsce na początku drogi, podobnie jak chrzest jest u początku życia chrześcijańskiego. Celem była Ziemia Obiecana, którą można porównać do nieba. Izraelitów czekała droga przez pustynię z wieloma trudami i zachwianiami w wierze. Podobnie jest z naszym życiem. Dziękując za dar chrztu świętego, powinniśmy wyśpiewać Bogu ten sam hymn dziękczynienia. „Pan jest moją mocą i źródłem męstwa”… Przecież niejednokrotnie tego doświadczyliśmy. Codziennie rano Bóg daje nam siłę, jest jedynym sensem naszego życia. Ilekroć mamy chwilę zwątpienia, ilekroć mamy zgrzeszyć, On w ostatniej chwili chwyta naszą rękę i przytrzymuje nas. Bóg jest „źródłem męstwa”, trwale trzeba dawać świadectwo wiary w Niego, a On do tego uzdalnia. Często jest to świadectwo małe, niezauważalne, jak na przykład noszony stale w kieszeni różaniec, czasami coś większego – gdy rozpoczyna się dyskusja na temat wiary i Kościoła i trzeba niejednokrotnie stanąć w ich obronie. Bóg jest źródłem męstwa. Tak jak spragniony czerpie z górskiego potoku świeżą i czystą wodę, my także powinniśmy czerpać z Niego nie tylko męstwo, ale też mądrość, rozum, radę, umiejętność, pobożność oraz bojaźń Bożą.

Kajetan Rajski, Rozważanie na Wigilię Paschalną

Wielkanoc w praktyce

Udostępnij w :


Liturgia na dziś

22 września 2017

XXIV Tydzień zwykły

Pierwsze czytanie:1 Tm 6, 2-12
Psalm responsoryjny:Ps 49
Ewangelia:Łk 8, 1-3

Patroni

św. Feliks II, papież, św. Landus lub Lô, św. Bodo, św. Emmeramus, św. Maurice z Agaunum, św. Tomasz z Villanova, św. Phocas the Gardener, św. Salaberga.

Ewangelia
Łk 8, 1-3

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im…

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: