Menu Główna

Droga Krzyżowa w rzymskim Koloseum 2011. Stacje I - V

Triduum Paschalne | 2011-04-24
Publikujemy tekst rozważań stacji I, II, III, IV i V wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum z dn. 22 kwietnia 2011 r.

WPROWADZENIE

Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami.

Bracia i siostry w Chrystusie,

Znajdujemy się tego wieczoru w sugestywnej scenografii rzymskiego Koloseum, wezwani słowem dopiero co wygłoszonym w liturgii Wielkiego Piątku, aby przebyć wraz z Ojcem Świętym Benedyktem XVI Krzyżową Drogę Jezusa.

Zwróćmy nasze wewnętrzne spojrzenie na Chrystusa i wołajmy doń gorącym sercem: „Proszę Cię, Panie, rzeknij duszy mojej: Ja jestem twoim zbawieniem! Rzeknij tak, abym usłyszał!".

Jego głos pocieszenia splata się z  delikatną nicią naszego „tak", a Duch Święty, palec Boży, tka mocny wątek wiary, który umacnia i prowadzi.

Naśladować, wierzyć, modlić się: oto proste i pewne kroki, które podtrzymują naszą wędrówkę wzdłuż Drogi Krzyżowej i pozwalają nam wejrzeć w drogę Prawdy i Życia.


Modlitwa wstępna

W imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen
Módlmy się.
Panie Jezu, Ty nas wzywasz, byśmy szli za Tobą w tę ostatnią Twoją godzinę. W Tobie jest każdy z nas, a my tak liczni jesteśmy jedno w Tobie. Twoja godzina to godzina próby naszego życia w jego aspektach najbardziej bezlitosnych i twardych. To godzina męki Twojego Kościoła i całej ludzkości.

To godzina ciemności: «gdy podwaliny ziemi się zatrzęsą», a człowiek, «okruch Twego stworzenia», wraz z nim jęczy i  cierpi; gdy rozmaite maski kłamstwa szydzą z prawdy, a złudy sukcesu tłamszą wewnętrzny głos przyzwoitości; gdy pustka sensu i wartości niszczy dzieło wychowawcze, a nieuporządkowanie serca kiereszuje prostotę maluczkich i słabych; gdy człowiek gubi drogę prowadzącą do Ojca i już nie rozpoznaje w Tobie pięknego oblicza własnego człowieczeństwa.

W tę godzinę wkrada się pokusa ucieczki, uczucie przestrachu i trwogi, gdy robak zwątpienia toczy umysł, a kurtyna ciemności zapada nad duszą.

A Ty, Panie, który czytasz w otwartej księdze naszego kruchego serca, zapytaj nas znowu tego wieczoru, jak kiedyś spytałeś Dwunastu: „Czy i wy chcecie odejść?".

Nie, Panie, nie możemy i nie chcemy odchodzić, albowiem „Tylko Ty masz słowa życia wiecznego", tylko Ty jesteś „słowem prawdy", a Twój Krzyż jest jedynym „kluczem tajemnic prawdy i życia".

W tym przylgnięciu jest nasze uwielbienie, gdy zza horyzontu owego jeszcze nie promyk radości całuje owo już naszej wędrówki.

Amen.Stacja pierwsza
Jezus na śmierć skazany
Jezus milczy, strzeże w sobie prawdy
C.: Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


Z Ewangelii według św. Jana 18, 37-40
Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu». Rzekł do Niego Piłat: «Cóż to jest prawda?» To powiedziawszy wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: «Ja nie znajduję w Nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego [więźnia]. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił Króla Żydowskiego?» 40 Oni zaś powtórnie zawołali: «Nie tego, lecz Barabasza!». A Barabasz był zbrodniarzem.
ROZWAŻANIE

Piłat nie znajduje w Jezusie żadnego powodu, by go skazać. Ale tak samo nie znajduje w sobie siły, by przeciwstawić się samemu skazaniu.
Jego wewnętrzny słuch pozostaje głuchy na słowo Jezusa i nie rozumie Jego świadectwa danemu prawdzie.
„Słuchanie prawdy polega na tym, by wierzyć w nią i być jej posłusznym". Polega na poddaniu się w wolności jej prowadzeniu i na oddaniu jej serca.
Piłat nie jest wolny: jest uzależniony od zewnętrznych okoliczności, ale usłyszana prawda nie przestaje rozbrzmiewać w jego wnętrzu jak echo, które dobija się i niepokoi.
W tym stanie wychodzi na zewnątrz do Żydów; „wychodzi powtórnie", podkreśla tekst ewangelii, jakby kierowany impulsem, by uciec od siebie. I głos, który dociera do niego z zewnątrz, przeważa nad Słowem, które jest wewnątrz.
Tutaj rozstrzyga się skazanie Jezusa, skazanie prawdy.

Pokorny Jezu,
również my pozwalamy się uzależnić od tego, co jest na zewnątrz.
Nie umiemy już słuchać delikatnego głosu,
wymagającego i wyzwalającego, naszego sumienia
które wewnątrz z miłością nas przywołuje i zaprasza:
„Nie wychodź na zewnątrz, wróć do siebie samego:
to w twoim wewnętrznym człowieku mieszka prawda".

Przyjdź, Duchu Prawdy,
pomóż nam spotkać w „człowieku ukrytym
na dnie naszego serca"
Święte Oblicze Syna
który nas odnawia na Boże Podobieństwo!

Wszyscy:Pater noster, qui es in cælis:
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.


Stała Matka boleściwa Stabat mater dolorosa
Obok krzyża ledwo żywa Iuxta crucem lacrimosa
Gdy na krzyżu wisiał Syn Dum pendebat filius.

(sekwencja Jakuba z Todi z XIII w., muz. z XVII w.)Stacja druga
Jezus bierze krzyż na swe ramiona
Jezus niesie krzyż, obarcza się ciężarem prawdy
C.: Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Z Ewangelii według św. Jana 19, 6-7.16-17

Arcykapłani i słudzy, zawołali: «Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!». Rzekł do nich Piłat: «Weźcie Go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w Nim winy». Odpowiedzieli mu Żydzi: «My mamy Prawo, a według Prawa powinien On umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym». Wtedy więc Piłat wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.


ROZWAŻANIE

Piłat waha się, szuka pretekstu, by uwolnić Jezusa, ale ulega dążeniu, które podnosi wrzask i przeważa, które odwołuje się do Prawa oraz insynuacji.
Wciąż powtarza się historia zranionego serca człowieka: jego nędza, jego niezdolność, by wnieść wzrok ponad siebie i nie pozwolić oszukiwać się małymi osobistymi korzyściami, by wyzwolić się ku temu, co w górze, być niesionym w  wyzwalającym wzlocie dobra i uczciwości.
Serce człowieka jest mikrokosmosem.
W nim decydują się wielkie losy ludzkości, rozwiązują się lub wzmacniają jej konflikty. Ale sedno jest zawsze takie samo: podjąć lub zagubić prawdę, która wyzwala.


Pokorny Jezu,
w codzienności naszego życia
nasze serce patrzy w dół,
na swój mały świat,
i, całe zajęte zabieganiem o własny dobrobyt,
pozostaje ślepe na dłoń biedaka i bezbronnego
który żebrze o wysłuchanie i prosi o pomoc.
Co najwyżej się wzrusza, ale się nie porusza.

Przyjdź, Duchu Prawdy,
weź nasze serce i pociągnij je ku Tobie.
„Strzeż jego wewnętrznego smaku,
aby mogło kosztować i pić
mądrość, sprawiedliwość, prawdę, wieczność".


Wszyscy:Pater noster, qui es in cælis:
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.
Duszę jej, co łez nie mieści Cuius animam gementem
Pełną smutku i boleści Contristatam et dolentem
Przeszedł miecz dla naszych win Pertransivit gladius.Stacja trzecia
Jezus pierwszy raz upada pod ciężarem Krzyża
Jezus upada, ale cichy i pokorny się podnosi
C.: Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Z Ewangelii według św. Mateusza 11, 28-30

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

ROZWAŻANIE

Upadki Jezusa podczas Drogi krzyżowej nie są opisane w Piśmie świętym; są owocem pobożności ludowej, strzeżonym i kultywowanym w sercach wielu modlących się.
W swoim pierwszym upadku Jezus zwraca się do nas z zaproszeniem, otwiera nam drogę, rozpoczyna dla nas pewną szkołę.
Jest to zaproszenie, by iść do Niego w doświadczeniu ludzkiej słabości, aby odkryć w słabości zaczyn Bożej mocy.
Jest to droga, która prowadzi ku źródłu prawdziwego pokrzepienia, źródłu Łaski, która wystarcza.
Jest to szkoła, gdzie uczy się łagodności, która uśmierza bunt, i gdzie zaufanie pojawia się w miejsce zarozumiałości.
Z tej szkolnej katedry swojego upadku Jezus daje nam przede wszystkim wielką lekcję pokory, „tej drogi, która wiedzie Go ku zmartwychwstaniu". Drogi, która po każdym upadku daje nam siłę, by powiedzieć: „Teraz, Panie, zaczynam od nowa, ale nie sam, lecz z Tobą".

Pokorny Jezu,
nasze upadki, splecione z ograniczeń i grzechów,
ranią pychę naszego serca,
zamykają je na łaskę pokory
i blokują naszą drogę na spotkanie z Tobą.

Przyjdź, Duchu Prawdy,
wyzwól nas z wszelkiego roszczenia samowystarczalności
i daj nam dostrzec w każdym upadku
stopień schodów prowadzących do Ciebie!

Wszyscy:Pater noster, qui es in cælis:
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.O jak smutna i strapiona O quam tristis et afflicta
Matka ta błogosławiona Fuit illa benedicta
Której Synem niebios Król! Mater Unigeniti!Stacja czwarta
Jezus spotyka swoją Matkę
Pod krzyżem Jezusa stoi Matka: to jest jej modlitwa i macierzyństwo
C.: Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Z Ewangelii według św. Jana. 19, 25-27

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i  stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

ROZWAŻANIE
Święty Jan ukazuje nam Matkę stojącą pod Krzyżem Jezusa, ale żaden ewangelista nie mówi wprost o spotkaniu między Jezusem i jego Matką.
W rzeczywistości w tym staniu Matki mamy najpełniejszy i najgłębszy wyraz spotkania. W pozornie statycznym czasowniku „stać" wibruje intymna żywotność czegoś dynamicznego.
Jest to dynamiczna aktywność mocy modlitwy, która łączy się z jej spokojną pasywnością. Modlić się znaczy pozwolić się ogarnąć miłującemu i wiarygodnemu wzrokowi Boga, który odsłania nam nas samym i posyła z misją.
W autentycznej modlitwie osobowe spotkanie z Jezusem kształtuje matkęumiłowanego ucznia, rodzi życie i przekazuje miłość. Poszerza wewnętrzną przestrzeń otwartości i tworzy mistyczne więzi komunii, powierzając jedną osobę drugiej i otwierając owego ty na my Kościoła.

Pokorny Jezu,
kiedy przeciwności i niesprawiedliwości życia,
ból niewinnego i okrutna przemoc
popychają nas do buntu przeciwko Tobie,

Ty zapraszasz nas, by stać, jak Twoja Matka,
u stóp Krzyża.
Kiedy nasze oczekiwania i nasze przedsięwzięcia,
pozbawione przyszłości i naznaczone niepowodzeniem,
każą nam uciec w rozpacz,
Ty dajesz nam siłę czekania.
Rzeczywiście zapomnieliśmy
o mocy stania jako wyrazie modlitwy!

Przyjdź, Duchu Prawdy,
bądź Ty „wołaniem naszego serca",
które, nieustanne i niewyrażone,
stoi ufając Bożej obecności!


Wszyscy:Pater noster, qui es in cælis:
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.
Jak płakała Matka miła Que maerebat et dolebat
Jak cierpiała gdy patrzyła Pia mater, cum videbat Na boskiego Syna ból. Nati paenas incliti

Stacja piąta
Cyrenejczyk pomaga nieść Krzyż Jezusowi
Jezus uczy się posłuszeństwa miłości na drodze męki
C.: Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.Z Ewangelii według św. Łukasza 23, 26

Gdy wyprowadzili Jezusa, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.


ROZWAŻANIE

Szymon z Cyreny jest człowiekiem wspomnianym przez ewangelistów ze szczególna precyzją imienia i pochodzenia, pokrewieństwa i wykonywanej pracy. Jest człowiekiem uchwyconym w określonym miejscu i czasie, w  pewien sposób zmuszonym, by nieść nie swój krzyż. W  rzeczywistości Szymon Cyrenejczyk jest każdym z nas. Przyjmuje drewno Jezusowego Krzyża, tak jak my któregoś dnia otrzymaliśmy i przyjęliśmy jego znak w Chrzcie świętym.
Życie ucznia Jezusa jest posłuszeństwem znakowi Krzyża, w geście coraz bardziej naznaczonym wolnością miłowania. Jest odbiciem posłuszeństwa jego Mistrza. Jest pełnym oddaniem się i przyzwoleniem, by nauczyć się - tak jak On - geometrii miłości, tych samych wymiarów Krzyża: „szerokość dobrych dzieł, długość wytrwałości w przeciwnościach, wysokość oczekiwania, które ma nadzieję i patrzy wzwyż, głębokość korzenia łaski, który jest zanurzony w bezinteresowności".

Pokorny Jezu,
kiedy życie podsuwa nam kielich goryczy,
który trudno jest wypić,
nasza natura zamyka się, opiera się,
nie chce pozwolić się pociągnąć przez szaleństwo
tej największej miłości, która wyrzeczenie czyni radością,
posłuszeństwo wolnością,
poświęcenie otwarciem serca!

Przyjdź, Duchu Prawdy,
uczyń nas posłusznymi wobec Krzyża,
uległymi na jego znak, który wszystko w nas obejmuje:
„ciało i duszę, myśli i wolę,
rozum i uczucia, działanie i cierpienie"
i wszystko poszerza do rozmiarów miłości!

Wszyscy:Pater noster, qui es in cælis:
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.
Gdzież jest człowiek, co łzę wstrzyma, Quis est homo qui non fleret,
Gdy mu stanie przed oczyma matrem Christi si videret
W mękach Matka ta bez skaz? in tanto supplicio?

Copyright © by Radio Watykańskie / Opoka


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

20 sierpnia 2017

XX Tydzień zwykły

Pierwsze czytanie:Iz 56, 1
6-7
Drugie czytanie:Rz 11, 13-15
29-32
Psalm responsoryjny:Ps 67
Ewangelia:Mt 15, 21-28

Dwudziesta Niedziela zwykła

Patroni

św. Rognwald lub Ronald, św. Bernard z Clairvaux opat i dr Kościoła*, św. Amator lub Amadour, św. Philibert, św. Oswin.

Ewangelia
Mt 15, 21-28

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.

Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw…

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: