Menu Główna

Homilie

Fundacja "Opoka" | Triduum Paschalne | 2008-02-11

"Co robi Jezus, skoro ma umrzeć? Co powinien czynić ktoś, kto wie, że niebawem umrze? "Jakie wykonuje gesty, jakie wypowiada słowa? Przed pożegnaniem i rozstaniem urządza dla przyjaciół rytualną kolację. Nie był Mu obojętny los tych, z którymi się żegnał. Ewangelista skrupulatnie powiada: do końca ich umiłował, czyli do ostatniej chwili swojego życia, do całkowitego daru z siebie." /Wiesław Al. Niewęgłowski, Otwarty skarbiec - Homilia na Wielki Czwartek/

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Wielka Sobota

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

25 września 2017

XXV Tydzień zwykły

Pierwsze czytanie:Ezd 1, 1-6
Psalm responsoryjny:Ps 126
Ewangelia:Łk 8, 16-18

Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera

Patroni

św. Sergiusz z Radoneża, św. Wincenty Strambi, św. Aunachariusz lub Aunaire, św. Albert z Jerozolimy, św. Firminus z Amiens, św. Ceolfirth, św. Fibar lub Bairre, bł. Władysław z Gielniowa*

Ewangelia
Łk 8, 16-18

Jezus powiedział do tłumów:

«Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie…

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: