Homilie

Fundacja "Opoka" | Triduum Paschalne | 2008-02-11

"Co robi Jezus, skoro ma umrzeć? Co powinien czynić ktoś, kto wie, że niebawem umrze? "Jakie wykonuje gesty, jakie wypowiada słowa? Przed pożegnaniem i rozstaniem urządza dla przyjaciół rytualną kolację. Nie był Mu obojętny los tych, z którymi się żegnał. Ewangelista skrupulatnie powiada: do końca ich umiłował, czyli do ostatniej chwili swojego życia, do całkowitego daru z siebie." /Wiesław Al. Niewęgłowski, Otwarty skarbiec - Homilia na Wielki Czwartek/

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Wielka Sobota

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

4 marca 2015

II Tydzień Wielkiego Postu

Pierwsze czytanie:Syr 51, 13-20
Drugie czytanie:Flp 3, 8-14
Psalm responsoryjny:Ps 16
Ewangelia:J 15, 9-17

święto

Św. Kazimierza, Królewicza

Patroni

św. Piotr z Cava, św. Kazimierz Królewicz*, św. Adrian i jego Towarzysze.

Ewangelia
J 15, 9-17

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was…

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: