Menu Główna

Homilie

Fundacja "Opoka" | Triduum Paschalne | 2008-02-11

"Co robi Jezus, skoro ma umrzeć? Co powinien czynić ktoś, kto wie, że niebawem umrze? "Jakie wykonuje gesty, jakie wypowiada słowa? Przed pożegnaniem i rozstaniem urządza dla przyjaciół rytualną kolację. Nie był Mu obojętny los tych, z którymi się żegnał. Ewangelista skrupulatnie powiada: do końca ich umiłował, czyli do ostatniej chwili swojego życia, do całkowitego daru z siebie." /Wiesław Al. Niewęgłowski, Otwarty skarbiec - Homilia na Wielki Czwartek/

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Wielka Sobota

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

3 grudnia 2016

I Tydzień Adwentu

Pierwsze czytanie:Iz 30, 19-21
23-26
Psalm responsoryjny:Ps 147
Ewangelia:Mt 9, 35-38
10, 1
5
6-8

wspomnienie obowiązkowe

Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera

Patroni

święci Klaudiusz, Hilaria i ich Towarzysze, św. Birinus, św. Lucjusz z Britain, św. Cassian z Tangier, św. Franciszek Ksawery*

Ewangelia
Mt 9, 35-38
10, 1
5
6-8

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.
A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie…

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: