Menu Główna

Wielki Piątek

Fundacja "Opoka" | Triduum Paschalne | 2015-02-18

"Wielki Piątek poświęcony jest przeżyciom, związanym z męką i śmiercią Chrystusa. Podobnie jak w Środę Popielcową katolików obowiązuje zachowywanie ścisłego postu. Przekazy ewangeliczne pieczołowicie opisują poszczególne etapy ofiary Syna Bożego." /Katarzyna Czarnecka, Wielki Piątek/

 

Rozważania

Homilie

Jan Paweł II

Benedykt XVI

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

13 lutego 2016

Wielki Post

Pierwsze czytanie:Iz 58,9-14
Psalm responsoryjny:Ps 86
Ewangelia:Łk 5,27-32

Sobota po Popielcu

Patroni

św. Katarzyna Ricci, św. Stefan z Rieti, św. Hermenegilda lub Ermengild, św. Martinian pustelnik, św. Polieuctes z Melitene, św. Licinus lub Lesin.

Ewangelia
Łk 5,27-32

Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną». On zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim.
Potem Lewi sprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali…

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Wsparcie
modlitewne:

Newslettery:

Partner
technologiczny: