Wielki Piątek

Fundacja "Opoka" | Triduum Paschalne | 2015-02-18

"Wielki Piątek poświęcony jest przeżyciom, związanym z męką i śmiercią Chrystusa. Podobnie jak w Środę Popielcową katolików obowiązuje zachowywanie ścisłego postu. Przekazy ewangeliczne pieczołowicie opisują poszczególne etapy ofiary Syna Bożego." /Katarzyna Czarnecka, Wielki Piątek/

 

Rozważania

Homilie

Jan Paweł II

Benedykt XVI

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

18 kwietnia 2015

II Tydzień Wielkanocny

Pierwsze czytanie:Dz 6, 1-7
Psalm responsoryjny:Ps 33
Ewangelia:J 6,16-21

dzień powszedni

Patroni

św. Laserian, św. Galdinus, św. Idesbald, św. Apolloniusz, i święci Eleutheriusz i Anthia.

Ewangelia
J 6,16-21

Po rozmnożeniu chlebów, o zmierzchu uczniowie Jego zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi przeprawili się przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł; jezioro burzyło się od silnego wichru. Gdy upłynęli około dwudziestu pięciu lub trzydziestu stadiów, ujrzeli Jezusa…

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: