Wielki Piątek

Fundacja "Opoka" | Triduum Paschalne | 2015-02-18

"Wielki Piątek poświęcony jest przeżyciom, związanym z męką i śmiercią Chrystusa. Podobnie jak w Środę Popielcową katolików obowiązuje zachowywanie ścisłego postu. Przekazy ewangeliczne pieczołowicie opisują poszczególne etapy ofiary Syna Bożego." /Katarzyna Czarnecka, Wielki Piątek/

 

Rozważania

Homilie

Jan Paweł II

Benedykt XVI

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

28 lutego 2015

I Tydzień Wielkiego Postu

Pierwsze czytanie:Pwt 26, 16-19
Psalm responsoryjny:Ps 119
Ewangelia:Mt 5, 43-48

dzień powszedni

Patroni

św. Oswald z Worcester, św. Lupicinus, św. Hilary, papież, św. Proteriusz, św. Romanus.

Ewangelia
Mt 5, 43-48

Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził . A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad…

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: