Menu Główna

Wielki Piątek

Fundacja "Opoka" | Triduum Paschalne | 2015-02-18

"Wielki Piątek poświęcony jest przeżyciom, związanym z męką i śmiercią Chrystusa. Podobnie jak w Środę Popielcową katolików obowiązuje zachowywanie ścisłego postu. Przekazy ewangeliczne pieczołowicie opisują poszczególne etapy ofiary Syna Bożego." /Katarzyna Czarnecka, Wielki Piątek/

 

Rozważania

Homilie

Jan Paweł II

Benedykt XVI

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

25 kwietnia 2017

II Tydzień Wielkanocny

Pierwsze czytanie:1 P 5, 5-14
Psalm responsoryjny:Ps 89
Ewangelia:Mk 16, 15-20

święto

Święto św. Marka, Ewangelisty

Patroni

św. Marek Ewangelista*, św. Heribald, św. Anianus z Aleksandrii.

Ewangelia
Mk 16, 15-20

Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić…

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: