Menu Główna

Wielki Czwartek

Fundacja "Opoka" | Triduum Paschalne | 2015-02-18

"...jeszcze parę słów o ornacie. W tradycyjnej modlitwie towarzyszącej nakładaniu ornatu jest on symbolem jarzma Pana, które On nam, kapłanom, nałożył. Modlitwa ta przypomina słowa Jezusa, zachęcające nas, byśmy nieśli Jego jarzmo i uczyli się od Niego, który jest «cichy i pokornego serca» (Mt 11, 29). Nieść jarzmo Pana znaczy przede wszystkim uczyć się od Niego. Być zawsze gotowym uczyć się w Jego szkole." /Prośmy Boga, aby przyoblekł nas w szatę miłości/

Homilie

Jan Paweł II

Benedykt XVI

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

26 listopada 2015

XXXIV Tydzień Okresu Zwykłego

Pierwsze czytanie:Dn 6, 12-28
Psalm responsoryjny:Dn 3, 71-76
Ewangelia:Łk 21, 20-28

dzień powszedni

Patroni

św. Konrad z Konstancji, św. Piotr z Aleksandrii, św. Jan Berchmans, św. Basolus, św. Syrycjusz, św. Leonard z Porto Maurizio, św. Sylwester Gozzolini.

Ewangelia
Łk 21, 20-28

Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą! Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest…

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Wsparcie
modlitewne:

Newslettery:

Partner
technologiczny: