Wielki Czwartek

Fundacja "Opoka" | Triduum Paschalne | 2015-02-18

"...jeszcze parę słów o ornacie. W tradycyjnej modlitwie towarzyszącej nakładaniu ornatu jest on symbolem jarzma Pana, które On nam, kapłanom, nałożył. Modlitwa ta przypomina słowa Jezusa, zachęcające nas, byśmy nieśli Jego jarzmo i uczyli się od Niego, który jest «cichy i pokornego serca» (Mt 11, 29). Nieść jarzmo Pana znaczy przede wszystkim uczyć się od Niego. Być zawsze gotowym uczyć się w Jego szkole." /Prośmy Boga, aby przyoblekł nas w szatę miłości/

Homilie

Jan Paweł II

Benedykt XVI

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

1 września 2015

XXII Tydzień Okresu Zwykłego

Pierwsze czytanie:1 Tes 5, 1-6
9-11
Psalm responsoryjny:Ps 27
Ewangelia:Łk 4, 31-37

wspomnienie dowolne

bł. Bronisławy, dziewicy

Patroni

bł. Bronisława dz.*, św. Fiacre, św. Giles lub Aegidiu, św. Drithelm, św. Lupus lub Leu z Sens, św. Sebe, św. Priscus z Capui, św. Werena, NMP Królowa Pokoju (* diec. warmińska)

Ewangelia
Łk 4, 31-37

Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy.
A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaciął on krzyczeć wniebogłosy: «Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić?…

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: