Menu Główna

Wielki Czwartek

Fundacja "Opoka" | Triduum Paschalne | 2015-02-18

"...jeszcze parę słów o ornacie. W tradycyjnej modlitwie towarzyszącej nakładaniu ornatu jest on symbolem jarzma Pana, które On nam, kapłanom, nałożył. Modlitwa ta przypomina słowa Jezusa, zachęcające nas, byśmy nieśli Jego jarzmo i uczyli się od Niego, który jest «cichy i pokornego serca» (Mt 11, 29). Nieść jarzmo Pana znaczy przede wszystkim uczyć się od Niego. Być zawsze gotowym uczyć się w Jego szkole." /Prośmy Boga, aby przyoblekł nas w szatę miłości/

Homilie

Jan Paweł II

Benedykt XVI

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

27 sierpnia 2016

XXI Tydzień Zwykły

Pierwsze czytanie:2 Tes 1,1-5
11-12
Psalm responsoryjny:
Ewangelia:Mt 23,1
13-22

wspomnienie dowolne

św. Moniki

Patroni

św. Monika* (matka św. Augustyna), św. Rufus m. (Capua), śś. Marcelin i Mannea - małżeństwo, Jan, Serapion i Piotr mm. (Konstancja, Rumunia), św. Narnus bp (Bergomi, Włochy), św. Poemen opat (Thebaida, Egipt), św. Liceriusz bp (Couzeran, Francja), św. Cezariusz bp (Arelatum, Włochy), św. Jan bp (Pavia, Włochy), św. Gebhart bp (Konstancja), św. Guarinus bp (Sion, Szwajcaria), św. Amadeusz bp (Lozanna, Szwajcaria), bł. Anioł Conti OSA (Fulginium, Włochy), bł. Roger Cadwallador m. (Anglia), bł. Franciszek od św. Maryi OFM i 40 towarzyszy mm (Nagasaki), św. David Levis SJ m. (Usk, Walia), bł. Jan Baptysta de Souzy, Udalricus Guillaume mm (Rochefort, Francja), bł. Dominik a Matre Dei Barberi CP (Reading, Anglia), bł. Ferdynand Gonzalez Anon m. (Walencja), bł. Raymund Marti Soriano m. (Hiszpania)

Ewangelia
Mt 23,1
13-22

Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami:
„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie…

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Wsparcie
modlitewne:

Newslettery:

Partner
technologiczny: