Wielki Czwartek

Fundacja "Opoka" | Triduum Paschalne | 2015-02-18

"...jeszcze parę słów o ornacie. W tradycyjnej modlitwie towarzyszącej nakładaniu ornatu jest on symbolem jarzma Pana, które On nam, kapłanom, nałożył. Modlitwa ta przypomina słowa Jezusa, zachęcające nas, byśmy nieśli Jego jarzmo i uczyli się od Niego, który jest «cichy i pokornego serca» (Mt 11, 29). Nieść jarzmo Pana znaczy przede wszystkim uczyć się od Niego. Być zawsze gotowym uczyć się w Jego szkole." /Prośmy Boga, aby przyoblekł nas w szatę miłości/

Homilie

Jan Paweł II

Benedykt XVI

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

6 października 2015

XXVII Tydzień Okresu Zwykłego

Pierwsze czytanie:Jon 3,1-10
Psalm responsoryjny:Ps 130
Ewangelia:Łk 10,38-42

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Brunona, prezbitera

Patroni

św. Maria Franciszka z Neapolu, św. Faith z Agen, św. Nicetas z Konstantynopola, św. Brunon*

Ewangelia
Łk 10,38-42

W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: "Panie, czy Ci to…

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: