Menu Główna

Wielki Czwartek

Fundacja "Opoka" | Triduum Paschalne | 2015-02-18

"...jeszcze parę słów o ornacie. W tradycyjnej modlitwie towarzyszącej nakładaniu ornatu jest on symbolem jarzma Pana, które On nam, kapłanom, nałożył. Modlitwa ta przypomina słowa Jezusa, zachęcające nas, byśmy nieśli Jego jarzmo i uczyli się od Niego, który jest «cichy i pokornego serca» (Mt 11, 29). Nieść jarzmo Pana znaczy przede wszystkim uczyć się od Niego. Być zawsze gotowym uczyć się w Jego szkole." /Prośmy Boga, aby przyoblekł nas w szatę miłości/

Homilie

Jan Paweł II

Benedykt XVI

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

25 lipca 2016

XVII Tydzień Zwykły

Pierwsze czytanie:2 Kor 4,7-15
Psalm responsoryjny:Ps 126
Ewangelia:Mt 20,20-28

święto

Św. Jakuba, Apostoła

Patroni

św. Jakub Apostoł (st.)*, św. Krzysztof, Walentina i Pawe, św. Magnericus.

Ewangelia
Mt 20,20-28

Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła.
On ją zapytał: «Czego pragniesz?».
Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».
Odpowiadając Jezus…

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Wsparcie
modlitewne:

Newslettery:

Partner
technologiczny: