Menu Główna

Wielki Czwartek

Fundacja "Opoka" | Triduum Paschalne | 2015-02-18

"...jeszcze parę słów o ornacie. W tradycyjnej modlitwie towarzyszącej nakładaniu ornatu jest on symbolem jarzma Pana, które On nam, kapłanom, nałożył. Modlitwa ta przypomina słowa Jezusa, zachęcające nas, byśmy nieśli Jego jarzmo i uczyli się od Niego, który jest «cichy i pokornego serca» (Mt 11, 29). Nieść jarzmo Pana znaczy przede wszystkim uczyć się od Niego. Być zawsze gotowym uczyć się w Jego szkole." /Prośmy Boga, aby przyoblekł nas w szatę miłości/

Homilie

Jan Paweł II

Benedykt XVI

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

22 sierpnia 2017

XX Tydzień zwykły

Pierwsze czytanie:Sdz 6,11-24
Psalm responsoryjny:Ps 85
Ewangelia:Mt 19, 23-30

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej

Patroni

NMP Królowa*, św. Symforian m. (Augustodunum, Francja), św. Tymoteusz m. (Rzym), św. Filip Benizi (Tuderti, Włochy), bł. Jakub Bianconi (Mevania, Włochy), bł. Tymoteusz z Minticulo, bł. Tomasz Percy m. (York), bł. Wilhelm Lacey i Ryszard Kirkman m. (York), św. Jan Wall OFM m. (Worcester, Anglia), św. Jan Kemble m. (Hereford, Anglia), bł. Bernard Peroni OFMCap (Piceno, Włochy), bł. Eliasz Leymaria z Laroche m., bł. Szymon Lukacz m. (Stanisławów)

Ewangelia
Mt 19, 23-30

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, powiadam wam: Bogatemu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego».

Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili…

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: