Menu Główna

Wielki Czwartek

Fundacja "Opoka" | Triduum Paschalne | 2015-02-18

"...jeszcze parę słów o ornacie. W tradycyjnej modlitwie towarzyszącej nakładaniu ornatu jest on symbolem jarzma Pana, które On nam, kapłanom, nałożył. Modlitwa ta przypomina słowa Jezusa, zachęcające nas, byśmy nieśli Jego jarzmo i uczyli się od Niego, który jest «cichy i pokornego serca» (Mt 11, 29). Nieść jarzmo Pana znaczy przede wszystkim uczyć się od Niego. Być zawsze gotowym uczyć się w Jego szkole." /Prośmy Boga, aby przyoblekł nas w szatę miłości/

Homilie

Jan Paweł II

Benedykt XVI

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

30 września 2016

XXVI Tydzień Zwykły

Pierwsze czytanie:Job 38, 1
12-21
40,3-5
Psalm responsoryjny:Ps 139
Ewangelia:Łk 10, 13-16

wspomnienie dowolne

Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

Patroni

św. Hieronim, kapłan i dr Kościoła*, św. Szymon z Crépy, św. Grzegorz Oświeciciel, św. Honoriusz z Canterbury.

Ewangelia
Łk 10, 13-16

Jezus powiedział:
«Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc we włosiennicy i w popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz…

Partneliner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: