Menu Główna

Wielki Czwartek

Fundacja "Opoka" | Triduum Paschalne | 2015-02-18

"...jeszcze parę słów o ornacie. W tradycyjnej modlitwie towarzyszącej nakładaniu ornatu jest on symbolem jarzma Pana, które On nam, kapłanom, nałożył. Modlitwa ta przypomina słowa Jezusa, zachęcające nas, byśmy nieśli Jego jarzmo i uczyli się od Niego, który jest «cichy i pokornego serca» (Mt 11, 29). Nieść jarzmo Pana znaczy przede wszystkim uczyć się od Niego. Być zawsze gotowym uczyć się w Jego szkole." /Prośmy Boga, aby przyoblekł nas w szatę miłości/

Homilie

Jan Paweł II

Benedykt XVI

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

11 grudnia 2016

III Tydzień Adwentu

Pierwsze czytanie:Iz 35,1-6
10
Drugie czytanie:Jk 5,7-10
Psalm responsoryjny:Ps 146
Ewangelia:Mt 11,2-11

Trzecia Niedziela Adwentu

Patroni

św. Daniel Słupnik, św. Damazy, papież*, święci Fuscianus, Wiktoryk i Gentianus, św. Barsabas.

Ewangelia
Mt 11,2-11

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci…

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: