Menu Główna

Homilie

Fundacja "Opoka" | Wielki Post | 2008-02-11

"Chrystus wnosi do ludzkiego cierpienia światło nadziei. To On sam jest tym światłem. Za każdym ludzkim cierpieniem kryją się jakieś niezgłębione sprawy Boże, tajemnica ludzkiego życia, zranionego najpierw przez grzech, ale odkupionego i uzdrowionego przez Chrystusa. Warunkiem, aby to zrozumieć i przyjąć tę nadzieję, jest jednak wiara. Nie musi ona oznaczać automatycznego uzdrowienia. Nieraz bywa, że kres cierpienia nadejdzie dopiero ze śmiercią i wyzwolenie przyjdzie dopiero w przyszłym życiu. Ale akt bezwarunkowej wiary daje człowiekowi pewność, że Bóg jest w tym cierpieniu obecny, że nie jesteśmy sami, jako igraszka w okrutnych rękach ślepego losu."

ks. Mariusz Pohl
Światło nadziei w ciemnościach absurdu
Na 4 niedzielę Wielkiego Postu, rok A 

ROK A

1. niedziela
2. niedziela
3. niedziela
4. niedziela
5. niedziela
6. niedziela

ROK B

1. niedziela
2. niedziela
3. niedziela
4. niedziela
5. niedziela
6. niedziela

ROK C

1. niedziela
2. niedziela
3. niedziela
4. niedziela
5. niedziela
6. niedziela

Dla dzieci

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

22 września 2017

XXIV Tydzień zwykły

Pierwsze czytanie:1 Tm 6, 2-12
Psalm responsoryjny:Ps 49
Ewangelia:Łk 8, 1-3

Patroni

św. Feliks II, papież, św. Landus lub Lô, św. Bodo, św. Emmeramus, św. Maurice z Agaunum, św. Tomasz z Villanova, św. Phocas the Gardener, św. Salaberga.

Ewangelia
Łk 8, 1-3

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im…

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: