Menu Główna

Rozważania na Wielki Post

Fundacja "Opoka" | Wielki Post | 2008-02-11

"Tradycyjną nazwę „Wielki Post" pojmujemy wtedy tylko właściwie, jeżeli nie myślimy wyłącznie o poszczeniu dosłownym, lecz również o duchowym nawróceniu i zwróceniu się do Boga. W ten sposób cały czas Wielkanocnej Pokuty nabiera rangi wielkich dorocznych rekolekcji ludu Bożego. Program Wielkiego Postu, który odnajdujemy w Regule św. Benedykta, przyznaje pierwszeństwo modlitwie i czytaniu przed poszczeniem cielesnym, podkreślając równocześnie radosny charakter chrześcijańskiego postu, rozumianego w pierwszym rzędzie jako intensywne zwrócenie się do Boga. Świętego dnia Wielkanocy powinniśmy zatem oczekiwać z duchową tęsknotą i radością od początku tego okresu."/Alfons Nossol, Zbawienne doświadczenie/

DROGA KRZYŻOWA

RÓŻNE ROZWAŻANIA

Rekolekcje wielkopostne

Przemyślenia nad fragmentem Ewangelii o kuszeniu Jezusa

REKOLEKCJE SZKOLNE

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

28 lipca 2017

XVI Tydzień zwykły

Pierwsze czytanie:Wj 20, 1-17
Psalm responsoryjny:Ps 19
Ewangelia:Mt 13, 18-23

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Sarbeliusza Makhluf, prezbitera

Patroni

święci Nazariusz i Celsus, św. Botvid, św. Samson z Dol, św. Sarbeliusz Mahkluf, kapł.*

Ewangelia
Mt 13, 18-23

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze.

Posiane na grunt skalisty oznacza tego…

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: