Menu Główna

Rozważania na Wielki Post

Fundacja "Opoka" | Wielki Post | 2008-02-11

"Tradycyjną nazwę „Wielki Post" pojmujemy wtedy tylko właściwie, jeżeli nie myślimy wyłącznie o poszczeniu dosłownym, lecz również o duchowym nawróceniu i zwróceniu się do Boga. W ten sposób cały czas Wielkanocnej Pokuty nabiera rangi wielkich dorocznych rekolekcji ludu Bożego. Program Wielkiego Postu, który odnajdujemy w Regule św. Benedykta, przyznaje pierwszeństwo modlitwie i czytaniu przed poszczeniem cielesnym, podkreślając równocześnie radosny charakter chrześcijańskiego postu, rozumianego w pierwszym rzędzie jako intensywne zwrócenie się do Boga. Świętego dnia Wielkanocy powinniśmy zatem oczekiwać z duchową tęsknotą i radością od początku tego okresu."/Alfons Nossol, Zbawienne doświadczenie/

DROGA KRZYŻOWA

RÓŻNE ROZWAŻANIA

Rekolekcje wielkopostne

Przemyślenia nad fragmentem Ewangelii o kuszeniu Jezusa

REKOLEKCJE SZKOLNE

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

20 września 2017

XXIV Tydzień zwykły

Pierwsze czytanie:1 Tm 3, 14-16
Psalm responsoryjny:Ps 111
Ewangelia:Łk 7, 31-35

Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

Patroni

święci Fausta i Ewilazjusz, św. Kandyda z Kartaginy, św. Wincenty Madelgariusz, i święci Teodor, Filipa, i ich Towarzysze, św. Andrzej Kim Taegon i tow. męcz.*

Ewangelia
Łk 7, 31-35

Jezus powiedział do tłumów:

«Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przymawiają jedne drugim: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie płakaliście”.

Przyszedł bowiem Jan…

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: