Wielki Post

Rekolekcje on-line Propozycja Drogi Krzyżowej na dzisiaj

Może znajdziemy czas na Drogę Krzyżową?


Rekolekcje on-line Na dzisiaj z Liturgii Słowa

Jak Mojżesz? U Boga szukać wzorca? kryterium? sprawiedliwości?

 Rekolekcje on-line Pamiętna rocznica

Rok po śmierci Jana Pawła zrobiłem ankietę...


Rekolekcje on-line Najważniejsza wspinaczka

Pojść za Jezusem Jego drogą (propozycje rozważań Drogi Krzyżowej)
|<  <<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  >>  >|

Liturgia na dziś

5 sierpnia 2015

XVIII Tydzień Okresu Zwykłego

Pierwsze czytanie:Lb 13, 1-2
13,25-33
14, 1
14,6-29
14,34-35
Psalm responsoryjny:Ps 106
Ewangelia:Mt 15,21-28

Dzień powszedni albo rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny

Patroni

św. Afra, św. Nonna, i święci Addai i Mari.

Ewangelia
Mt 15,21-28

Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.
Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili…

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: