Menu Główna

Homilie

Fundacja "Opoka" | Środa Popielcowa | 2008-02-11

Mateusz 6,1-6 i 16-18

Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Ks. Zdzisław Wietrzak SJ, Nawróćcie się do mnie całym swym sercem

Pogodny jest dzień dzisiejszy. Pomimo postu, bo rano przyjęliśmy lekki bezmięsny posiłek. Pogodny - pomimo poważnego nastroju w świątyni, bo organy podtrzymują tylko pokutny śpiew, ołtarze są bez kwiatów, a kolor szat jest fioletowy, pokutny. My zaś za chwilę będziemy podchodzić do obrzędu posypania głowy popiołem. I to wszyscy, jednakowo, bo choć jesteśmy dziećmi Bożymi, to jednak - dziećmi grzesznymi.

„Nawracajcie się!"

Przychodzimy do Jezusa oddać nasze osobiste grzechy. Wszyscy, każdy z nas, jest przed Bogiem grzesznikiem. Mówimy dlatego: Zmiłuj się nad nami, bo grzech - to nasza własność, którą Ci oddamy przy najbliższej spowiedzi. I Jezus nam te grzechy daruje, bo szczerze żałujemy za nie i odcinamy się od nich.

Przychodzimy oddać Jezusowi nasz egoizm, naszego bożka nieuporządkowanej miłości własnej. Boskiemu Lekarzowi przychodzimy pokazać, gdzie nas boli i co nam dokucza; przychodzimy prosić Go o pomoc w leczeniu.   dalej >>

 


 

André Seve, Wielki Post, który nie przeminie bez śladu

Dawniej początek Wielkiego Postu był nieco smutny, gdyż ludzie słyszeli znowu wezwanie do pokuty. Obecnie można się obawiać, że Wielki Post nic już właściwie nie oznacza. A przecież liturgia uporczywie napomina nas, byśmy dobrze przyjęli to szorstkie słowo i jego żądanie, aby wyrwać się z odrętwienia.

Przede wszystkim Wielki Post ofiarowuje niezwykłą obfitość Słowa. Przekonajcie się, jak wielkie jest bogactwo tych pięciu niedziel: 15 czytań, 5 psalmów, 15 modlitw, 5 prefacji! Celem, ku któremu wszystko zmierza, są wydarzenia paschalne: stawić czoło pokusom, wyruszyć w drogę, szukać wody żywej, zostać uzdrowionym ze swoich ślepot, powstać z martwych. Równie obfity pokarm znajdziemy w Mszaliku codziennym. Jeśli zastanawiamy się nad tym, jak przeżyć tegoroczny Post, możemy podjąć postanowienie, które nas bardzo ubogaci, a mianowicie, że w pełni wykorzystamy swój Mszalik.

Wielki Post jest gorącym wezwaniem do świętości, a to wymaga dokonania – przynajmniej raz w roku – bilansu zdrowia duchowego, przeglądu życia, który, prowadząc nas głęboko w nas samych, poprowadzi nas do Boga.   dalej>>

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

20 września 2017

XXIV Tydzień zwykły

Pierwsze czytanie:1 Tm 3, 14-16
Psalm responsoryjny:Ps 111
Ewangelia:Łk 7, 31-35

Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

Patroni

święci Fausta i Ewilazjusz, św. Kandyda z Kartaginy, św. Wincenty Madelgariusz, i święci Teodor, Filipa, i ich Towarzysze, św. Andrzej Kim Taegon i tow. męcz.*

Ewangelia
Łk 7, 31-35

Jezus powiedział do tłumów:

«Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przymawiają jedne drugim: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie płakaliście”.

Przyszedł bowiem Jan…

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: