Menu Główna

Środa Popielcowa

Fundacja "Opoka" | Środa Popielcowa | 2015-02-18

Środa Popielcowa nie jest sama w sobie szczególnym świętem, ale po prostu początkiem okresu Wielkiego Postu. Jej sugestywne obrzędy służą temu, aby w okres pokuty paschalnej wejść świadomie i zdecydowanie. W kalendarzu liturgicznym jest to dzień powszedni wyróżniony (nie święto nakazane!).

Zwyczaj posypywania głów popiołem wszystkim wiernym sięga X-XI wieku. Wcześniej czyniono to wobec publicznych grzeszników, których w trakcie obrzędów pokutnych wyprowadzano z kościoła, posypując ich głowy popiołem. Modlitwa towarzysząca poświęceniu popiołu zwraca uwagę na to, że „jesteśmy prochem i w proch się obrócimy” oraz że „przez gorliwe pełnienie czterdziestodniowej pokuty mamy otrzymać odpuszczenie grzechów i nowe życie na podobieństwo Zmartwychstałego Chrystusa”.

Czytanie z księgi proroka Joela zwraca uwagę na charakter prawdziwej pokuty: „rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty”. Pokuta nie może polegać na jakichś zewnętrznych gestach, ale na szczerej przemianie serca, czyli naszego życiowego nastawienia. Przed pozorną, zewnętrzną pokutą przestrzega ostro sam Chrystus: „Strzeżcie się, abyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi”. Tak więc, choć Wielki Post jest okresem pokuty, nie jest okresem smętku, zawodzenia i przygnębiającego nastroju. Pokuta wymaga poważnego przyjrzenia się swojemu życiu, dostrzeżenia zła, do którego być może się przyzwyczailiśmy, wyznania win i podjęcia trudu przemiany. Pokuta i nawrócenie to proces wewnętrznego oczyszczenia. Jak każde oczyszczenie – czy to u kosmetyczki, czy za pomocą diety, czy nawet sprzątanie mieszkania - wymaga pewnego wysiłku i mobilizacji. Ale ostateczny efekt znakomicie wynagradza włożony trud!

opr. MG

Wybrane artykuły

Środa popielcowa w praktyce

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

20 września 2017

XXIV Tydzień zwykły

Pierwsze czytanie:1 Tm 3, 14-16
Psalm responsoryjny:Ps 111
Ewangelia:Łk 7, 31-35

Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

Patroni

święci Fausta i Ewilazjusz, św. Kandyda z Kartaginy, św. Wincenty Madelgariusz, i święci Teodor, Filipa, i ich Towarzysze, św. Andrzej Kim Taegon i tow. męcz.*

Ewangelia
Łk 7, 31-35

Jezus powiedział do tłumów:

«Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przymawiają jedne drugim: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie płakaliście”.

Przyszedł bowiem Jan…

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: