Menu Główna

Niedziela Palmowa

Fundacja "Opoka" | Niedziela Męki Pańskiej - Palmowa Niedziela | 2015-02-18

"Męka Chrystusa i Jego śmierć na krzyżu stanowiły szok psychiczny dla wszystkich, którzy uwieńczenie ziemskiej misji Jezusa łączyli z nastrojem Niedzieli Palmowej. Prawda o ukrzyżowaniu musiała szokować także i dlatego, że w środowisku kulturowym czasów Jezusa krzyż był znakiem hańby i wywoływał podobne skojarzenia, jakie u nas rodzi szubienica. Bezsilny Chrystus, który dokonuje największych dzieł zbawczych w wyniszczeniu męki, nie przestał bynajmniej szokować i dziś. Słyszymy nawet od chrześcijan sugestie, aby zastąpić krzyż jakimś innym znakiem, który nie wywołuje przykrych skojarzeń ze śmiercią."

Józef Życiński, Życiowa szkoła krzyża

Wybrane artykuły

Niedziela Palmowa w praktyce

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

20 września 2017

XXIV Tydzień zwykły

Pierwsze czytanie:1 Tm 3, 14-16
Psalm responsoryjny:Ps 111
Ewangelia:Łk 7, 31-35

Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

Patroni

święci Fausta i Ewilazjusz, św. Kandyda z Kartaginy, św. Wincenty Madelgariusz, i święci Teodor, Filipa, i ich Towarzysze, św. Andrzej Kim Taegon i tow. męcz.*

Ewangelia
Łk 7, 31-35

Jezus powiedział do tłumów:

«Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przymawiają jedne drugim: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie płakaliście”.

Przyszedł bowiem Jan…

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: