Menu Główna

Niedziela Miłosierdzia Pańskiego

Fundacja "Opoka" | Oktawa Wielkanocna | 2015-02-18

"Ojciec Święty Jan Paweł II łaskawie polecił, aby w Mszale Rzymskim po tytule «II Niedziela Wielkanocna» dodać określenie «czyli Miłosierdzia Bożego», nakazując zarazem, by w liturgii tej Niedzieli posługiwano się zawsze tekstami, które na ten dzień przewidziane są w tymże Mszale i w Liturgii Godzin obrządku rzymskiego." /Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret - Dekret w sprawie Niedzieli Miłosierdzia Bożego. 5.05.2000/

 

Dokumenty Stolicy Apostolskiej

Święto Miłosierdzia Pańskiego

Obraz

Faustyna

O Faustynie

Michał Sopoćko

O księdzu Sopoćce

Benedykt XVI

Jan Paweł II

O Janie Pawle II - Świadku Miłosierdzia

Modlitwy

Sanktuaria

Rozważania

homilie

ROK B

ROK C

Oktawa Wielkanocna w praktyce

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

23 lipca 2017

XVI Tydzień zwykły

Pierwsze czytanie:Mdr 12, 13
16-19
Drugie czytanie:Rz 8, 26-27
Psalm responsoryjny:Ps 86
Ewangelia:Mt 13, 24-43

Szesnasta Niedziela zwykła

Patroni

św. Anna lub Zuzanna, św. Jan Kasjan, św. Romula i jej Towarzysze, św. Apolinary z Ravenny, św. Brygida ze Szwecji zak., patr. Europy*, św. Liboriusz.

Ewangelia
Mt 13, 24-43

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.

A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się…

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: