słodki cukiereczek

Drodzy Czytelnicy,

Każdego dnia miliony ludzi szukają Tego, który zaspokoi tęsknotę ich serc. Sam do nich nie dotrzesz, lecz z Opoką przemówisz do 4 mln osób! Wyraź swoją troskę o dzieło ewangelizacji i twórz z nami jeden z największych portali katolickich.

Potrzebujemy zebrać deklaracje regularnych, comiesięcznych wpłat po 10zł (lub więcej) od 4000 osób. Mała kwota ma ogromne znaczenie, jeśli dodasz ją do kilku tysięcy innych!

Ustaw stały przelew na konto: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, z tytułem "Wspieram Opokę regularnie". Powiadom nas o tym pisząc na wspieram_regularnie@opoka.org.pl - będziemy w kontakcie!

Kliknij tutaj i zobacz siebie oraz swoich przyjaciół na liście Darczyńców.

Dziękujemy
Zespół Fundacji "OPOKA"

Dołącz do grona Darczyńców!

kwota
Wpłacając zgadzasz się na przetwarzanie danych w celu obsługi darowizny
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Dane nt. Kościoła Stolica Apostolska Konferencja Episkopatu Polski Diecezje Zakony Wspólnoty
Inne

Audiobooki w odcinkach

Zakony żeńskie (2)

Siostry Klaretynki

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej - Misjonarki Klaretynki
Religiose di Maria Immacolata - Missionarie Claretiane

ul. Roty 9
04-447 Warszawa-Rembertów
tel. (0-22) 611-88-70

Siostry Klaryski (kontemplacyjne)

Zakon św. Klary
Ordo Sanctae Clarae

a.
ul. Ks. Jolanty 30
62-800 Kalisz
tel. (0-62) 53-78-27
b.
ul. Grodzka 54
31-044 Kraków
tel. (0-12) 22-16-12
c.
96-318 Miedniewice 90 k. Żyrardowa
tel. (0-46) 856-93-80
d.
ul. Bp. Bandurskiego 6
33-340 Stary Sącz
tel. (0-18) 46-04-99
e.
Skwer Św. Kingi
Sitaniec 169a
22-403 Zamość
tel. (0-84) 616-67-59

Mniszki Klaryski (kontemplacyjne)

Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji
Moniales Clarissarum ab Adoratione Perpetua

Prezeska federacji
ul. Generała J. Bema 12
82-300 Elbląg
tel. (0-55) 33-35-93

Domy zakonne:
a.
ul. Gdańska 56
85-021 Bydgoszcz
tel. (0-52) 21-08-78
b.
ul. Generała J. Bema 13
82-300 Elbląg
tel. (0-50) 33-35-93
c.
ul. T. Kościuszki 6
32-650 Kęty k. Bielska
tel. (0-33) 45-21-46
d.
ul. Łukasińskiego 34
57-300 Kłodzko
tel. (0-72) 67-28-27
e.
ul. Kapłańska 3
62-045 Pniewy k. Poznania
tel. (0-668) 102-40
f.
ul. Henryka Pobożnego 7
76-200 Słupsk
tel. (0-59) 42-35-89
g.
ul. Grunwaldzka 8
57-200 Ząbkowice Śiąskie
tel. (0-72) 15-17-81

Siostry Klawerianki

Siostry Misyjne św. Piotra Klawera
Sodalitas S. Petri Claver pro Missionibus Africanis

ul. Łukasiewicza 62
Skr. poczt. 208
38-400 Krosno n. Wisłokiem
tel. (0-13) 432-16-76

Siostry Loretanki

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej
Congregatio Sororum Beatae Mariae Lauretanae

Dom generalny
ul. Księdza Ignacego Kłopotowskiego 18
03-717 Warszawa
tel. (0-22) 619-14-86

Siostry Magdalenki

Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty
Congregatio Sororum S. Mariae Magdalenae de Poenitentia

Dom generalny
ul. Wrocławska 17
59-800 Lubań Śiąski
tel. (0-75) 722-26-30
fax (0-75) 722-36-47

Małe Siostry Jezusa

Zgromadzenie Małych Sióstr Jezusa
Congregatio Parvarum Sororum Iesu

ul. Powstańców 11
05-220 Zielonka k. Warszawy
tel. (0-22) 781-01-70

Siostry Maryi Niepokalanej

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej
Congregatio Pauperum Sororum Beatissimae semper Immaculatae Virginis Mariae

a.
ul. Szpitalna 6
48-140 Branice
tel. (0-77) 86-82-18
b.
ul. Krasińskiego 21
40-019 Katowice
tel. (0-32) 155-20-99
c.
ul. Kard. Bolesława Kominka 3/5
50-329 Wrocław
tel. (0-71 ) 22-44-41

Siostry Matki Bożej Miłosierdzia

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Congregatio Sororum B. M. V. a Misericordia

Dom generalny
ul. Żytnia 3/9
01-014 Warszawa
tel. (0-22) 38-38-44; 38-97-28
fax (0-22) 38-97-28

Siostry Michalitki

Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła
Congregatio Sororum Sancti Michaelis Archangeli

Dom generalny
ul. Ks. Bronisława Markiewicza 22
38-430 Miejsce Piastowe
tel. (0-13) 435-30-13

Siostry Miłosierdzia

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
Institutum Puellarum Caritatis S. Vincenti a Paulo

a.
ul. Dominikańska 40
86-200 Chełmno
tel. (0-56) 691-22-00; 691-12-60
- www -
E-mail: chelmno@szarytki.opoka.org.pl
b.
ul. Warszawska 8
31-155 Kraków
tel. (0-12) 22-99-74; 21-91-52
fax (0-12) 21-80-83
c.
ul.Tamka 35
00-355 Warszawa
tel. (0-22) 826-37-83; 826-17-75
fax (0-22) 826-17-75

Siostry Misjonarki Chrystusa Króla

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej
Congregatio Sororum Missionarium Christi Regis pro Polonis Emigrantibus

Dom generalny
ul. Sióstr Misjonarek 10
61-680 Poznań 50
tel. (0-61 ) 12-53-42

Siostry Misjonarki Miłości

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości (M. Teresy z Kalkuty)
Congregatio Sororum Missionarium Caritatis

ul. Grochowska 194/196
04-357 Warszawa
tel. (0-22) 610-00-10

Siostry Misjonarki św. Rodziny

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
Congregatio Sororum Missionarium S. Familiae

Dom generalny
ul. Słowackiego 11
05-806 Komorów k. Warszawy
tel. (0-22) 758-01-10

Siostry Najświętszej Duszy Chrystusa

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa
Congregatio Sororum Sanctissimae Animae Domini Nostri Iesu Christi

Dom generalny
ul. Matki Pauli Zofii Tajber 1
31-222 Kraków
tel. (0-12) 415-38-45 lub 415-00-84
zdch@pro.onet.pl

Siostry Narodzenia Maryi Panny

Zgromadzenie Sióstr Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Congregatio Sororum Nativitatis Beatae Mariae Virginis

Dom generalny
ul. 1 Maja 15
90-717 Łódź
tel. (0-42) 33-33-51

Siostry Nazaretanki

Zgromadzenie Najświętszej Rodziny z Nazaretu
Congregatio Sanctae Familiae de Nazareth
www (wspólny dla obu prowincji)

a.
ul. Nazaretańska 1
30-680 Kraków
tel. (0-12) 55-42-10
b.
ul. Czerniakowska 137
00-720 Warszawa
tel. (0-22) 841 71 85, 841 42 27
fax (0-22) 851 05 48
E-mail csfnwwa@nazaretanki.pl

Siostry Niepokalanego Serca Maryi

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny
Congregatio Sororum Immaculate Cordis BMV

Dom generalny
ul. Traugutta 31
48-130 Kietrz Śląski
tel. (0-77) 85-40-60

Siostry Niepokalanki

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Congregatio Sororum Immaculatae Conceptionis Beatae Virginis Mariae

Dom generalny
ul. Szkolna 2
96-516 Szymanów k. Warszawy
tel. (0-494) 135-08; 135-50

Siostry Norbertanki (kontemplacyjne)

Zakon Norbertański
Ordo Praemonstratensis

a. Klasztor
32-042 Imbramowice 105 k. Olkusza
tel. 6
b. Klasztor
ul. Kościuszki 88
30-114 Kraków
tel. (0-12) 22-73-61

Siostry Notre Dame

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame
Congregatio Pauperum Sororum Scholarium de Notre Dame

ul. Mały Rynek 5
45-020 Opole
tel. (0-77) 54-25-91
fax (0-77) 54-25-91

Siostry Oblatki Dzieciątka Jezus

Zgromadzenie Sióstr Oblatek Najświętszego Dzieciątka Jezus
Congregazione delle Suore Oblate del SS.mo "Bambino Gesii"

ul. Ks. Oszkiela 5
05-555 Tarczyn k. Warszawy
tel. (0-22) 756-05-25 w. 322

Siostry Oblatki Serca Jezusa (niehabitowe)

Zgromadzenie Sióstr Oblatek Serca Jezusa
Congregatio Oblatarum Sacri Cordis Iesu

ul. Zagórze 11
30-375 Kraków-Tyniec
tel. (0-12) 67-50-62

Siostry Obliczanki (niehabitowe)

Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najśw. Oblicza
Congregatio Sororum Expiatricum Sacratissimi Vultus

Dom generalny
ul. Zawodowa 25
04-419 Warszawa
tel. (0-22) 611-99-59
fax (0-22) 673-56-13
E-mail: obliczanki@poczta.onet.pl

Siostry Opatrzności Bożej

Zgromadzenie Sióstr od Opatrzności Bożej
Congregatio Sororum a Divina Providentia

Dom generalny
ul. Krasińskiego 33
37-700 Przemyśl
tel. (0-10) 70-22-25; 70-72-55

Siostry Orionistki

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia
Congregatio Sororum Parvarum Missionariarum a Misericordia

ul. Piękna 44/46
05-540 Zalesie Górne k. Warszawy
tel. (0-22) 756-52-26; 756-50-15

Siostry Pallotynki

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
Congregatio Sororum Missionariarum Apostolatus Catholici

ul. Płońska 20
03-683 Warszawa-Zacisze
tel. (0-22) 679-63-43; 678-66-05; 678-66-06

Siostry Pasjonistki

Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa
Congregatio Sororum Pasionis Domini Nostri Iesu Christi

Dom generalny
ul. Husarii 55/57
02-951 Warszawa-Wilanów
tel. (0-22) 42-14-94

Siostry Pasjonistki św. Pawła

Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża
Congregatio Sororum Sancti Pauli a Cruce

ul. Stawki 6
06-300 Przasnysz
tel. (0-478) 36-51

Siostry Pasterki

Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Boskiej
Congregatio Sororum Divini Pastoris a Providentia Divina

Dom generalny
Zamek 19
87-330 Jabłonowo Pomorskie
tel. (0-511 ) 800-11

Siostry Pasterzanki (niehabitowe)

Zgromadzenie Sióstr Służebnic Matki Dobrego Pasterza
Ancillae Matris Boni Pastoris

Dom generalny
ul. Kościelna 9
05-500 Piaseczno k. Warszawy
tel. (0-22) 757-02-44

Siostry Paulistki

Zgromadzenie Sióstr św. Pawła
Pia Societas Filiarum Sancti Pauli

ul. Kredytowa 8
Warszawa
tel. 22 828 09 60
www.paulistki.pl

Siostry Pijarki

Instytut Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych
Instituti Filiarum Mariae Scholarum Piarum

ul. Meissnera 20
31-457 Kraków
tel. (0-12) 13-57-70

Siostry Pocieszycielki (niehabitowe)

Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek Najśw. Serca Jezusowego
Congregatio Sororum Consolatritium Sacratissimi Cordis Iesu

Dom generalny
ul. Polna 36
05-082 Babice Stare
tel. (0-22) 722-92-15

Siostry Prezentki

Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi
Panny- Congregatio Virginum a Presentatione BMV Virginis

Dom generalny
ul. Św. Jana 7
31-017 Kraków
tel. (0-12) 22-65-00
E-mail: prezentki_krakow@zakon.opoka.org.pl

Siostry Redemptorystki (kontemplacyjne)

Zakon Najświętszego Odkupiciela
Ordo Sanctissimo Redemptoris

ul. Portowa 52
43-300 Bielsko-Biała
tel. (0-33) 815-06-22, fax. 811-86-72

Siostry św. Rodziny

Zgromadzenie Sióstr Świętej Rodziny z Bordeaux
Congregatio Sororum a Sacra Familia Burdigalen

ul. V Poprzeczna 20
04-611 Warszawa-Anin
tel. (0-22) 15-49-35

Siostry Rodziny Maryi

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
Congregatio Sororum Franciscalium Familiae Mariae

Dom generalny
ul. Żelazna 97
01-017 Warszawa
tel. (0-22) 38-38-73
a.
ul. Parkowa 11B
Skr. poczt. 26
30-955 Kraków 77
tel. (0-12) 56-18-34
b.
ul. Niegolewskich 23
60-233 Poznań
tel. (0-61 ) 66-49-85
c.
ul. Hoża 53
00-681 Warszawa
tel. (0-22) 629-67-87

Siostry Rycerstwa Niepokalanej

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej
Congregatio Sororum Franciscalium Militiae Immaculatae

38-508 Strachocina k. Sanoka

Siostry Sacre Coeur

Zgromadzenie Sióstr Najśw. Serca Jezusowego
Societas Sacratissimi Cordis Iesu

ul. Puchaczy 16
02-837 Warszawa
tel. (0-22) 643-73-59
fax (0-22) 644-77-73
e-mail: sekr@sc.opoka.org.pl
www.sc.opoka.org.pl

Siostry Salezjanki

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
Congregatio Filiarum Mariae Auxiliatricis

a. Prowincja warszawska
ul. Warszawska 152
05-092 Łomianki k. Warszawy
tel. (0-22) 751-35-61
b. Prowincja wrocławska
ul. św. Jadwigi 11
50-266 Wrocław
tel. (071) 322-12-23
e-mail: sekretariat@cmw.osw.pl
- www -

Siostry Salwatorianki

Kongregacja Sióstr Boskiego Zbawiciela
Sorores Divini Salvatoris

ul. Uzdrowiskowa 38
43-230 Goczałkowice Zdrój
tel. (0-32) 110-72-90

Siostry Samarytanki

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
Congregatio Sororum Benedictinarum Samaritanarum a Cruce Christi

Niegów-Samaria
07-230 Zabrodzie
tel. (0-216) 712-82; 215-91

Siostry Serafitki

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej
Congregatio Sororum BMV Addoloratae

Dom generalny
ul . Łowiecka 3
30-106 Kraków
tel. (0-12) 22-62-89
a.
Plac Kościuszki 8
32-600 Oświęcim
tel. (0-33) 42-27-68; 42-47-50
b.
ul. Św. Rocha 13
61-142 Poznań
tel. (0-61 ) 77-00-65; 77-14-23
c.
ul. Reymonta 12
37-700 Przemyśl
tel. (0-10) 78-59-78

Siostry Sercanki

Zgromadzenie Służebnic Najśw. Serca Jezusowego
Congregatio Servulae Sacratissimi Cordis Iesu

Dom generalny
ul. Garncarska 24/26
31-115 Kraków
tel. (0-12) 22-57-66; 21-86-68
a.
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 63-05-42
b.
ul. Jana Pawła II 1
34-500 Zakopane
tel. (0-165) 124-93

Siostry Sercanki

Zgromadzenie Służebnic Najśw. Serca Jezusa
Congregatio Servulae Sacratissimi Cordis Iesu

ul. A. Mickiewicza 7
45-369 Opole
tel. (0-77) 54-26-63

Siostry Słowa Bożego (niehabitowe)

Instytut Apostolski Słowa Bożego
Instituto Apostolico "Verbum Dei"

ul. A. Mickiewicza 64 m. 54
01-650 Warszawa
tel. (0-22) 33-18-74

Siostry Sługi Jezusa (niehabitowe)

Zgromadzenie Sióstr Sług Jezusa
Congregatio Ancillarum Iesu

Dom generalny
ul. Sewerynów 8
00-331 Warszawa
tel. (0-22) 826-97-33

Siostry Służebnice Ducha Św.

Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego
Congregatio Missionaris Servarum Spiritus Sancti

ul. Starowiejska 152
Skr. pocz.100
47-400 Racibórz
tel. (0-36) 415-50-51
fax (0-36) 415-50-51

Siostry Służebnice Ducha Św.

(kontemplacyjne)
Zgromadzenie Sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji
Congregatio Servarum Spiritus Sancti de Adoratione Perpetua

ul. Rodziewiczówny 18
Skr. poczt. 9
43-300 Nysa
tel. (0-77) 31-00-68

Siostry Służebnice Maryi Panny (obrządku bizantyjsko-ukraińskiego)

Zgromadzenie Sióstr Służebnic Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
Congregatio Sororum Servularum Beatissimae Virginis
Mariae Immaculatae

ul. Rajców 11
00-220 Warszawa
tel. (0-22) 831-73-16

Siostry Służebniczki Dębickie

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej
Congregatio Sororum Servularum Dei Genitricis Virginis Immaculatae Conceptionis

Dom generalny
ul. Edmunda Bojanowskiego 8/10
39-200 Dębica
tel. (0-14) 670-27-14; 670-24-39
fax (0-14) 670-27-14
a.
ul. Biskupia 16
21-144 Kraków
tel. (0-12) 33-70-46
b.
ul. Sienkiewicza 66
05-820 Piastów
tel. (0-22) 723-15-06
c.
ul. Nowy Świat 58A
33-100 Tarnów
tel. (0-14) 621-50-92; 621-65-00

Siostry Służebniczki Starowiejskie

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najśw. Maryi Niepokalanie Poczętej
Congregatio Servularum BMV Immaculatae Conceptae

Dom generalny
36-201 Stara Wieś 460 k. Brzozowa
tel. (0-13) 434-14-76
fax (0-13) 434-15-10

Prowincje:
a.
ul. K. Kordylewskiego 12
31-547 Kraków
tel. (0-12) 12-44-57
b.
ul. Biegańskiego 10
91-473 Łódź
tel. (0-42) 57-30-70
c.
ul. Kapitulna 3
37-700 Przemyśl
tel. (0-10) 78-21-60
d.
ul. I. Mościckiego 18
33-100 Tarnów
tel. (0-14) 621-29-45

Siostry Służebniczki Śląskie

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najśw. Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
Congregatio Sororum Ancillarum Beatae Mariae Virginis Immaculatae Conceptae

Dom generalny
ul. Czarnoleska 10
51-621 Wrocław
tel.: 0-71/348-23-23
e-mail: generalat@sluzebniczki.pl

Prowincje:
a.
ul. Panewnicka 63
40-760 Katowice
tel.: 0-32/25-25-493
e-mail: panewniki@sluzebniczki.pl
b.
ul. Klasztorna 2
47-150 Leśnica Opolska
tel.: 0-77/461-52-62
e-mail: lesnica@sluzebniczki.pl
c.
ul. Dobrogniewa 6
01-438 Warszawa-Wola
tel.: 0-22/836-82-40
e-mail: warszawa@sluzebniczki.pl

Siostry Służebniczki Wielkopolskie

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego
Poczęcia Najśw. Maryi Panny Congregato SS. Ancillarum ab Immaculata Conceptione BMV

Dom generalny
Plac Wolności 6
62-031 Luboń 3 k. Poznania
tel. (0-61) 13-01-22

Prowincje:
a.
Krzemińska
ul. Wjlanowska 26
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. (0-22) 756-44-36
b.
ul. Edmunda Bojanowskiego 1
63-300 Pleszew
tel. (0-62) 42-11-80

Siostry Służki (niehabitowe)

Zgromadzenie Sióstr Służek Najśw. Maryi Panny Niepokalanej z Mariówki
Congregatio Religiosa Sororum Servularum BMV Immaculatae

Dom generalny
Mariówka
26-400 Przysucha
tel. (0-48) 75-17-28
fax (0-48) 75-22-47
a.
ul. Żymirskiego 5
05-230 Kobyłka k. Warszawy
tel. (0-22) 786-14-35
b.
ul. Wojska Polskiego 4
18-400 Łomża
tel. (0-86) 16-49-62
c.
ul. Mickiewicza 7
27-600 Sandomierz
tel. (0-15) 832-26-96

Instytut Szensztacki

Szensztacki Instytut Sióstr Maryi
Institutum Schoenstattensis Sororum Marialum

ul. Bronisława Czecha 9/11
05-402 Świder k. Warszawy
tel. (0-22) 779-34-24; 779- 73 75

Szensztacki Instytut Sióstr Maryi
Siostry Wiecznej Adoracji Najświętszego Sakramentu (kontemplacyjne)

ul. Bronisława Czecha 9/11
05-402 Świder k. Warszawy
tel. (0-22) 779-34-24

Siostry Szpitalne

Zgromadzenie Sióstr Szpitalnych od Najśw. Serca Jezusa
Congregationis Sororum Ospitalarium a SS. Cordis Jesus

ul. Prawnicza 54
02-495 Warszawa
tel. (0-22) 667-73-73

Siostry Terezjanki

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Congregatio Sororum S. Theresiae de Infante Iesu

Generalat - ul. Ejsmonda17, 05-807 Podkowa Leśna - cst@wa.onet.pl
Dom Nowicjatu - ul. Kościelna 1 a, 19-100 Mońki, tel. 85-716 22 86 - domnow@polbox.com
terezjanki@go2.pl - ul. Sienkiewicza 4; 14-100 Ostróda,
cstsuwalki@pro.onet.pl - 16-400 Suwałki, ul. Emilii Plater 2
terezjanki@go2.pl

Uczennice Boskiego Mistrza

Siostry Uczennice Boskiego Mistrza
Piae Discipulae Divini Magistri

ul. Pawia 6
42-221 Częstochowa
tel. (0-34) 62-04-23; 62-04-25
fax (0-34) 62-04-23

Siostry Uczennice Krzyża

ul. Kościelna 4, Szczecin-Stołczyn

Siostry Urszulanki Serca Jezusowego

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego
Congregatio Sororum Ursulinarum a Sacro Corde Iesu Agonizantis

Dom generalny
ul. Wiślana 2
00-317 Warszawa
tel. (0-22) 826-55-64; 826-37-37
fax (0-22) 635-35-85
a.
ul. Konstantynów 1
20-708 Lublin
tel. (0-81 ) 525-67-00
b.
ul. Obywatelska 60
93-562 Łódź
tel. (0-42) 48-28-20; 48-25-63
c.
ul. Bł. Urszuli Ledóchowskiej 1
62-045 Pniewy k. Poznania
tel. (0-668) 119-37; 102-96
d.
ul. Taczaka 7/16
61-818 Poznań
tel. (0-61 ) 53-68-44; 52-02-07
e.
ul. Wiślana 2
00-317 Warszawa
tel. (0-22) 826-37-37; 826-59-51

Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej

Zakon Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae

ul. Racławicka 101
02-634 Warszawa
tel-fax. (0-22) 844-68-69
www.osu.pl

Siostry Westiarki (niehabitowe)

Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa
Congregatio Sororum Vestiariarum Iesu

Dom generalny
ul. Bracka 23 m. 45
00-028 Warszawa
tel. (0-22) 827-06-36; 827-13-91

Siostry Wizytki (kontemplacyjne)

Zakon Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny
Ordo Visitationis BMV

Przewodnicząca federacji ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
tel. (0-13) 446-36-82

Klasztory:
a.
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
tel. (0-13) 446-36-82
b.
ul. Krowoderska 16
31-142 Kraków
tel. (0-12) 32-16-28
d.
ul. Krakowskie Przedmieście 34
00-325 Warszawa
tel. (0-22) 826-65-85

Siostry Wspomożycielki (niehabitowe)

Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
Congregatio Sororum Adiutricum Animarum Purgatorii

Dom generalny
ul. Poprzeczna 1
05-070 Sulejówek
(0-22) 783-13-64

Siostry Wspólnej Pracy

Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi
Congregatio Sororum Laboris Communis ab Immaculata Maria

Dom generalny:
ul. Orla 9
87-800 Włocławek
tel. (0-54) 231-32-28; 232-36-41
e-mail: orla@diecezja.wloclawek.pl
web.diecezja.wloclawek.pl/zsnm/

Wspólnota z Lipia (bezhabitowe)

Wspólnota Dzieci Łaski Bożej
Obecnie istnieje jako stowarzyszenie wiernych na prawie diecezjalnym; członkinie składają jednak normalne wieczyste śluby ubóstwa, posłuszeństwa i czystości.

Lipie 4
78-331 Rąbino
tel./fax (0-961) 433-39
e-mail: siostry.lipie@wp.pl
www.lipie.oaza.pl

Siostry Zmartwychwstanki

Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa
Congregatio Sororum a Resurrectione D. N. I. Christi

a. ul. Głogowska 145
60-206 Poznań
tel. (0-61 ) 66-58-86; 66-20-87
fax (0-61 ) 66-20-87
b.
ul. Bałuckiego 6
02-604 Warszawa
tel. (0-22) 44-51-33
fax (0-22) 44-51-33


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - Cegiełka na Opokę."

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | PDA | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła