słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Dane nt. Kościoła Stolica Apostolska Konferencja Episkopatu Polski Diecezje Zakony Wspólnoty
Inne

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


Archidiecezja łódzka
 • Aby dać świadectwo Wiemy jako chrześcijanie, że bólu najbardziej przeszywającego ludzkie serce doświadczył Chrystus zawieszony między niebem a ziemią na Krzyżu Golgoty
 • Prawdy szukajmy u źródła Rozmowa z abp. Markiem Jędraszewskim - metropolitą łódzkim, zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski
 • Przywrócić Chrystusa Europie W połowie kwietnia 2015 r. odbędzie się w Łodzi międzynarodowy kongres, organizowany przez Komisję ds. Katechizacji, Szkół i Uniwersytetów - to ważne wydarzenie dotyczące w kontekście postępującej dechrystianizacji Europy
 • Pierwszy rok pontyfikatu Franciszka Rozmowa z abp. Jędraszewskim, metropolitą łódzkim, o pierwszym roku posługi Piotrowej papieża Franciszka
 • Między kryzysem wartości a nihilizmem W imię wolności człowieka współczesna kultura promuje wizję człowieka pozbawionego wyższych wartości - to prowadzi do negacji samego człowieczeństwa. Rozmowa z bpem Markiem Jędraszewskim
 • Dialogi w Katedrze Ale jakie dialogi?
 • Młody człowiek i Pan Bóg O wyzwaniach, jakie przed Kościołem stawia młodzież i Rok Wiary
 • Wzrost samotności O paradoksie wzrostu samotności w stawiającym na coraz większą komunikację świecie
 • Siłą dla mnie jest wiara innych ludzi Rozmowa z abpem Markiem Jędraszewskim u progu jego posługi jako pasterza archidiecezji łódzkiej
 • Europa i studia. Część 2 O spotkaniu europejskich duszpasterzy akademickich
 • Europa i studia O madryckim spotkaniu duszpasterzy akademickich Europy
 • Mesjasz musiał cierpieć Homilia / rozważanie na 24 niedzielę zwykłą, rok B
 • Nawrócenie i pokuta Wielkopostna rozmowa z bpem Markiem Jędraszewskim
 • Duszpasterstwa akademickie w Europie Europejskie Spotkanie Przedstawicieli Duszpasterzy Akademickich – Rzym, 9.12.2003; studenci i profesorzy akademiccy; zadania stojące przed duszpasterstwem świata akademickiego w jednoczącej się Europie; przemieszczanie się studentów na kontynencie e
 • Prawdziwie zmartwychwstał Dlaczego fakt pustego grobu Chrystusa jest tak ważny dla chrześcijan?
 • O pożytkach wyobraźni Na zachodzie Europy publikowane są prace na temat oddziaływania słowa. Wychodzi się z założenia, że 'mówić znaczy tworzyć'. A więc słowo jest formą twórczego oddziaływania, tzn. wykazuje moc sprawczą
 • Rozszyfrować świat informacji Człowiek żyje w świecie informacji, który stał się platformą skutecznego wpływu na jednostkę i społeczeństwo. Ten świat jest w odbiorze coraz bardziej skomplikowany i coraz mniej czytelny
 • Słowo wymaga wysiłku Można dojść do wniosku, że media są metodą ucieczki od ciszy
 • Iluzja mediów Bp Adam Lepa pisze o coraz silniejszym wpływie mediów na życie społeczne i osobiste - cywilizacja obrazu to cywilizacja iluzji
 • O informacji fabrykowanej [N] Jesteśmy zalewani informacjami spreparowanymi, obliczonymi na wywarcie określonego wpływu - czy można się przed tym uchronić?
 • Element ciszy w wychowaniu do mediów Jak wychowywać młodych ludzi do rozsądnego korzystania z mediów?
 • Potrzeba odważnego głoszenia swych poglądów w UE Integracja europejska; „Wyrównywanie poglądów”; krytyczne spojrzenie na nasze poglądy; fałszywe poglądy; kształtowanie opinii publicznej – zadaniem katolików świeckich
 • 40-lecie wydania dekretu "INTER MIRIFICA" Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli; dokument Soboru Watykańskiego II o mediach – znaczenie i aktualność; na ile została przyjęta nauka Soboru? Prasa, czytelnictwo;
 • Media katolickie u progu III Tysiąclecia Bp Adam Lepa - charakterystyka współczesnych mediów katolickich.
 • Ewangelizacja przez środki społecznego przekazu Refleksje bpa A. Lepy po II Specjalnym Zgromadzeniu Synodu Biskupów poświęconym Europie (1-23.10.1999)