słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


Dotyczy artykułu: Wojciech Kosek, Adoracja Pana Jezusa w czasie następującym po przyjęciu Boskiego Gościa w Komunii Świętej

Rola dwu natur Jezusa w Passze

„Ten bowiem, który jest prawdziwym Bogiem, jest także prawdziwym człowiekiem i nie ma żadnego «udawania» w tej jedności, gdyż wzajemnie się przenikają niskość człowieka i wzniosłość Bóstwa” (BF VI.7).
Szanowny Panie Sylwestrze! Dziękuję za czas poświęcony czytaniu i dyskusji!
W celu rozwiązania Pańskiego dylematu zauważmy, że nie sugeruję, że „działania Jezusa w czasie Jego Paschy dokonywały się [wyłącznie] przez ludzką naturę”, lecz że te działania, które dla zbawienia musiały być dokonane przez ludzką wyłącznie naturę, Jezus naprawdę, bez udawania, dokonuje wyłącznie przez ludzką naturę. Poszerzając zakres artykułu o problematykę przez Pana poruszoną, należy stwierdzić:
a/. Jezus oddał życie na krzyżu jako reprezentant obciążonej winą ludzkości, dlatego składał tę Ofiarę, działając wyłącznie w ramach natury ludzkiej (por. BF VI.7i29). Na tę Ofiarę odpowiedział miłujący Bóg w Trójcy Świętej Jedyny (a więc i Jezus jako Druga Osoba Trójcy – działając tu w ramach boskiej natury): Jezus otrzymał dar Zmartwychwstania, czyli absolutnie nowego życia, dar Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego na Jego Ciało Mistyczne – na Kościół. Jezus otrzymał te Dary wyłącznie dzięki boskiemu działaniu Boga (a więc i Siebie samego), który zechciał odpowiedzieć na ofiarowany dar Jego Ofiary.
b/. Jezus jako działający wyłącznie w ramach natury ludzkiej człowiek–celebrans dokonał aktów liturgicznych w czasie Ostatniej Wieczerzy. Na Jego ludzkie gesty i słowa liturgii odpowiada miłujący Bóg w Trójcy Świętej Jedyny (a więc i Jezus jako Druga Osoba Trójcy – działając tu w ramach boskiej natury): Jezusowe ludzkie akty liturgiczne stają się sakramentalnie skuteczne wyłącznie dzięki boskiemu działaniu Boga (a więc i Jezusa). Przez „sakramentalnie skuteczne” należy rozumieć związanie z aktami liturgicznymi nadnaturalnych dla nich skutków: rzeczywiście w czasie ich dokonywania przez Jezusa w Ostatniej Wieczerzy dokonywane są one „tajemniczo równocześnie” w każdej innej Mszy Świętej, a uczestniczący w tej jednej liturgii są rzeczywistymi świadkami Jego celebry w Wieczerniku, Jego Ofiary i Jego Chwały.
Jako dysponent (szafarz) swej ludzkiej śmierci Jezus działa wyłącznie w ramach natury ludzkiej (w a/ jako dobrowolnie umierający; w b/ jako liturg); w obu przypadkach na ten ludzki Dar odpowiada On w ramach działania Trójcy Świętej nadnaturalną dla owego Daru skutecznością: zbawieniem ludzkości (a/), zawarciem w sprawowanym Sakramencie aktu tego zbawienia (b/).

Podpisano: Wojciech Kosek, 2007-01-27 12:57:35

Skomentuj tę wypowiedź

Pokaż wszystkie wypowiedzi w bieżącym wątku    Pokaż wszystkie wątki dla bieżącego artukułuBenedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła