słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Teologia

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości
Szczególnie polecamy

Historia dogmatów w 4 tomach jest jedynym w swoim rodzaju podręcznikiem teologii, ukazującym historyczny rozwój doktryny chrześcijańskiej. Jest ona tłumaczeniem francuskiego podręcznika pod red. Bernarda Sesboue. Istnieją oczywiście także inne podręczniki historii doktryny, niedostępne jednak w języku polskim (jak np. uznane dzieło anglojęzyczne A History of the Development of Doctrine J. Pelikana albo mniejsze History of Christian Doctrine Louisa Berkhofa). Tego typu ujęcie dogmatyki - pod kątem rozwoju doktryny - jest niezwykle ważne dla jej prawidłowego zrozumienia; kompendia dogmatyczne w rodzaju Enchiridionu Denzingera czy też Breviarium Fidei, choć bogate w treść, są praktycznie bezużyteczne bez takiego dopełnienia. Gorąco polecamy wszystkim teologom, a także wszystkim chrześcijanom pragnącym przeżywać swoją wiarę w sposób świadomy.

Leksykon duchowości katolickiej jest wydawnictwem pionierskim w języku polskim, bo i sama teologia duchowości jako wyodrębniona dziedzina teologii jest stosunkowo młoda. "W ośrodkach uniwersyteckich teologię duchowości włączano w wykłady teologii dogmatycznej, teologii moralnej lub historii Kościoła. Kierownicy duchowni w seminariach i nowicjatach zakonnych postanowili pomagać sobie wzajemnie i opracowywać artykuły z poszczególnych dziedzin dotyczących problematyki duchowościowej. Próby ich nie mogły przynieść znaczniejszych rezultatów. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte minionego wieku, były w tej dziedzinie błogosławione. Przezwyciężono tendencję, żeby teologię duchowości włączać w wykłady teologii moralnej jako jej konieczne dopełnienie. W ten sposób pozwolono jej być sobą i traktować o sprawach duchowych w sposób sobie właściwy. Błogosławieństwem okazali się teologowie duchowości i studiujący nie tylko w ośrodkach zagranicznych, ale i u nas, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Akademii Teologii Katolickiej, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i na Wydziałach Papieskich. I oto mamy wspaniały owoc ich pracy, studiów i fachowości: Leksykon duchowości katolickiej w języku polskim." (ze Wstępu).

Tematyka eschatologiczna pasjonuje nie tylko teologów. Wielowiekowa tradycja ukształtowała powszechne wyobrażenia na temat paruzji Chrystusa, wskrzeszenia umarłych, sądu ostatecznego, sądu jednostkowego po śmierci, życia pozagrobowego w niebie, piekle lub czyśćcu. Czy jednak są one prawdziwe? Czy mają uzasadnienie w Piśmie Świętym? Oddawana do rąk Czytelników książka to ukazująca się już po śmierci Autora poszerzona i zaktualizowana wersja pozycji sprzed niemal dwudziestu lat. Wybitny biblista, znany przede wszystkim jako redaktor naukowy Biblii Tysiąclecia, poddaje w niej wnikliwej analizie teksty biblijne traktujące o rzeczach ostatecznych, odwołując się wielokrotnie do języka oryginału. Powstało w ten sposób obszerne kompendium wiedzy na ten temat, które może pełnić rolę podręcznika dla studentów teologii. Książkę uzupełnia aktualna bibliografia.

Poniżej znajdują się odsyłacze do tekstów podzielonych według głównych działów teologii. W nawiasach podano liczbę dokumentów w poszczególnych działach.

Polecamy:

Franco Ardusso, Magisterium Kościoła. Posługa Słowa.
"Dzisiaj często mamy do czynienia z dwiema różnymi wrażliwościami i dwiema długościami fali, którym trudno się zestroić. Te dwie wrażliwości mogłyby, choć w sposób przybliżony, być reprezentowane odpowiednio przez teologów krytycznych, przede wszystkim z obszaru niemieckiego, i przez pasterzy Kościoła. Teologowie, oprócz pewnych wyjątków, nie kontestują istnienia magisterium i faktu, że stanowi ono ostateczną, nie dającą się zastąpić instancję teologii. Jednak są oni zdania, że magisterium powinno z o wiele większą uwagą nadsłuchiwać zmysłu wiary wierzących; (...) Zagadnienie magisterium jest w naszych czasach bardzo złożone, wymaga ono zaangażowania teoretycznego i rozsądku. Nie dokona się wielkich kroków naprzód ograniczając się do oskarżania i do szukania kozłów ofiarnych. Na pierwszym miejscu pożądane jest nie lamentowanie lub pobożne napominanie, lecz jasne rozumienie problemów w świetle wiary, nauk humanistycznych, historii, przy jednoczesnej świadomości granic naszego rozumienia. Pierwsza reguła poprawnego postępowania polega na uznaniu istnienia problemów oraz na nazwaniu ich po imieniu. Dlatego chciałem umieścić jako motto na początku niniejszej pracy słowa, które Y. Congar napisał w 1953 roku: „Można potępić rozwiązanie, jeżeli jest ono fałszywe, ale nie potępia się problemu". Od teologii żąda się, aby dawała odpowiedzi uczciwe, oparte na argumentach, emocjonalnie spokojne, poza wszelką ideologią. Wymaga się lojalności wobec magisterium"

...więcej

 Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele, Donum veritatis

 Prace naukowe

Uwaga: Uruchamiamy nowy element działu "Teologia": Prace naukowe z dziedziny teologii. Jeśli jesteś autorem jakiejś pracy naukowej - może to być zarówno praca magisterska, doktorska, jak i każde dłuższe studium lub opracowanie i chciałbyś udostępnić ją internautom, możesz to zrobić za naszym pośrednictwem. Wystarczy przesłać tekst pracy (format MSWord lub RTF) na adres webmaster@opoka.org.pl oraz tradycyjną pocztą oświadczenie, że jest się autorem danej pracy oraz nieodpłatnie przekazuje ją w celu udostępnienia na stronach internetowych serwisu Opoka (adres: "Opoka", ul. Jana Pawła II 7, 44-100 Gliwice)

Co to jest teologia dogmatyczna?

Możemy zacząć to studium, wyjaśniając najpierw naturę naszej kwestii i umieszczając ją w kontekście całej gamy dyscyplin teologicznych. Może byłoby dobrze zacząć w sposób skromny. Z jednej strony teologia systematyczna nie utożsamia się ani z objawieniem, ani z wiarą. W takich czasach jak obecne, które wydają się okresem konfliktów i zamieszania w Kościele, czasem słyszy się głosy ostrej krytyki pod adresem teologów uważanych za źródło zamieszania a nawet zagrożenia dla wiary. Oczywiście, teolog nie jest ponad wiarą. Jak każdy chrześcijanin, otrzymuje on wiarę w darze i to otrzymuje ją w Kościele, w którym pasterze są odpowiedzialni za zachowanie integralności wiary.

Z drugiej strony jest również jasne, że objawienie Boże w Chrystusie przyjęte przez wiarę wymaga zawsze jakiegoś pośrednictwa. Nawet gdy wrócimy do Pisma Świętego, zauważymy, że wydarzenie, jakim był Chrystus jest przekazane przez różne teologie, na przykład cztery różne teologie życia Jezusa przedstawione przez różnych ewangelistów. Wiara nie jest nigdy dana jako rzecz oczywista. Jest ona przyjęta zawsze przez jakiś ludzki podmiot obdarzony inteligencją i szukający przez to zrozumienia własnej wiary. W tym sensie każda wiara rodzi jakąś teologię.

Możemy jednak postawić pytanie, dlaczego chrześcijanin nie może zadowolić się świadectwem Pisma Świętego? Niewątpliwie jest ono wystarczającym pokarmem dla modlitewnego życia każdego wierzącego. Z całą pewnością słowo Boże dostarczy obszernego materiału do refleksji nad wiarą. To prawda, ale takie podejście pomija ważny czynnik, mianowicie, że człowiek jest zanurzony w czasie i dlatego wiara przekazywana przez Pismo Święte wymaga ciągle nowych przemyśleń w każdej epoce historycznej, w każdej nowej sytuacji. Każda kultura i każdy okres historyczny stawia własne pytania. Teologia jest próbą przetłumaczenia jedynego i niepowtarzalnego wydarzenia Chrystusa w następujących po sobie okresach.

Fragment: John O'Donnell, Wprowadzenie do teologii dogmatycznej, WAM 1997

Więcej...Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła