słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Nauczanie Kościoła Biblia Biskupi Katechizm Kongregacje Papież Zestawienie dokumentów

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


Nauczanie Papieża Jana Pawła II:
Listy

Listy, podobnie jak adhortacje, homilie i przemówienia należą do magisterium ordinarium, czyli zwykłego (nie uroczystego) nauczania papieskiego, o którym Katechizm mówi:
Boska asystencja jest także udzielona następcom Apostołów, nauczającym w komunii z następcą Piotra, a w sposób szczególny Biskupowi Rzymu, pasterzowi całego Kościoła, gdy - nie formułując definicji nieomylnej i nie wypowiadając się w "sposób definitywny" - wykonuje swoje nauczanie zwyczajne, podaje pouczenia, które prowadzą do lepszego zrozumienia Objawienia w dziedzinie wiary i moralności. Nauczaniu zwyczajnemu wierni powinni okazać "religijną uległość ich ducha", która różni się od uległości wiary, a jednak jest jej przedłużeniem. (KKK 892)


Wybrane Listy apostolskie

Podane według kolejności alfabetycznej tytułów

 • A Concilio Constantinopolitano I
 • Ad Tuendam Fidem. Motu proprio wprowadzający pewne przepisy do Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich (18 V 1998)
 • Amantissima Providentia
 • Augustinum Hipponensem
 • Beata Hedvigis. Motu proprio ustanawiający Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie (8 XII 1981)
 • Decessores Nostri. O reformie Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej (18 VI 1988)
 • Die Dominico Paschae . Na zakończenie Roku Świętego (29 IV 1984)
 • Dies Domini. O świętowaniu Dnia Pańskiego (31 V 1998)
 • Dilecti Amici
 • Divini Amoris Scientia. Z okazji ogłoszenia św. Teresy z Lisieux Doktorem Kościoła (19 X 1997)
 • Dolentium Hominum. Motu proprio ustanawiający Papieską Komisję Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia (obecna Papieska Rada ds. Pracowników Służby Zdrowia) - 11 II 1985 r.
 • Dominicae Cenae. Do wszystkich biskupów świata o tajemnicy i kulcie Eucharystii (24 II 1980)
 • Do Młodych całego świata. Z okazji Światowego Roku Młodzieży (31 III 1985)
 • Duodecimum Saeculum. Na 1200-lecie Soboru Nicejskiego II (4 XII 1987)
 • Egregiae Virtutis. Motu proprio ogłaszający świętych Cyryla i Metodego patronami Europy (31 XII 1980)
 • Euntes In Mundum Universum. na 1000-lecie Chrztu Rusi Kijowskiej (25 I 1988)
 • Europae Orientalis. Motu proprio o przekształ-ceniu Komisji Pro Russia w Stałą Komisję Międzydykasterialną ds. Kościoła w Europie Wschodniej (15 I 1993)
 • Familia A Deo Instituta. Motu proprio ustanawiający Papieską Radę ds. Rodziny (9 V 1981)
 • Laetamur Magnopere. Zatwierdzający i promulgujący typiczne wydanie łacińskie Katechizmu Kościoła Katolickiego (15 VIII 1997)
 • Les Grands Mystéres (1984)
 • List apostolski na 350-lecie unii użgorodzkiej (18 IV 1996)
 • List apostolski na stulecie 'Opera di San Pietro Apostolo' (1989)
 • List apostolski na pięćsetlecie początku ewangelizacji Nowego Świata (1990)
 • List apostolski na czterechsetlecie unii brzeskiej (12 XI 1995)
 • List apostolski o Duszpasterstwie Ludzi Morza (31 I 1997)
 • List apostolski n/t sytuacji w Libanie (1989)
 • List apostolski w 25. rocznicę ogłoszenia Konstytucji Soborowej Sacrosanctum Concilium o świętej Liturgii (4 XII 1988)
 • List apostolski w 40. rocznicę ogłoszenia Konstytucji Soborowej o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium (4 XII 2003)
 • List apostolski z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej (27 VIII 1989)
 • List apostolski z okazji 300-lecia Unii greckokatolickiego Kościoła Rumunii z Kościołem Rzymskim (7 V 2000)
 • List apostolski z okazji 500-lecia ewangelizacji Ameryki Łacińskiej (29 VI 1990)
 • Misericordia Dei motu proprio o niektórych aspektach sprawowania Sakramentu Pokuty (7 IV 2002)
 • Motu proprio ogłaszający św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża Współpatronkami Europy (1 X 1999)
 • Motu proprio o ogłoszeniu św. Tomasza Morusa Patronem rządzących i polityków (31 X 2000)
 • Motu proprio o połączeniu Papieskiej Rady ds. Kultury z Papieską Radą ds. Dialogu z Niewierzącymi oraz o przekształceniu Papieskiej Komisji ds. Zachowania Dziedzictwa Artystycznego i Historycznego Kościoła w Papieską Komisję ds. Kościelnych Dóbr Kultury (25 III 1993)
 • Motu proprio o naturze teologicznej i prawnej Konferencji Episkopatów (21 V 1998)
 • Motu proprio ustanawiający Urząd Pracy Stolicy Apostolskiej (1 I 1989)
 • Mulieris Dignitatem (O godności i powołaniu kobiety, 1988)
 • Novo millennio ineunte (06 I 2001)
 • Operosam Diem
 • Ordinatio Sacerdotalis (O udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom, 1994)
 • Orientale Lumen (O wartości Tradycji Kościółów Wschodnich, 1995)
 • O ustanowieniu Papieskiej Akademii Nauk Społecznych (1 I 1994)
 • O ustanowieniu Papieskiej Akademii Obrony Życia (11 II 1994)
 • Patres Ecclesiae
 • Recognitio Iuris motu proprio o ustanowieniu Papieskiej Komisji Interpretacji Kodeksu Prawa Kanonicznego (2 I 1984)
 • Redemptionis Anno
 • Rosarium Virginis Mariae o różańcu świętym (16 X 2002)
 • Rutilans Agmen. Do Kościoła w Polsce z okazji 900-lecia męczeństwa św. Stanisława - (8 V 1979)
 • Salvifici Doloris (O sensie cierpienia, 1984)
 • Sanctorum Altrix
 • Sescentesima Anniversaria. Na 600-lecie Chrztu Litwy (5 VI 1987)
 • Spiritus Domini
 • Tertio Millennio Adveniente (1994)
 • Tredecim Anni. Motu proprio definitywnie apro-bujący statut Międzynarodowej Komisji Teologicznej (6 VIII 1982)
 • Vicesimus Quintus Annus (W rocznicę Konstytucji o Liturgii Świętej, 1988)

Listy do określonych grup

Zobacz także wykaz motu proprio

Wykaz wszystkich listów

dostępnych na naszym serwerzeBenedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła