słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Nauczanie Kościoła Biblia Biskupi Katechizm Kongregacje Papież Zestawienie dokumentów

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


Katechizm

Podstawowe dane katechizmowe

(Skrót głównych prawd wiary)


DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI

 1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich,
 2. a bliźniego swego jak siebie samego.

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

Wersja wg Katechizmu Kościoła Katolickiego

Wersja wg sformułowania Konferencji Episkopatu Polski (2002)

 1. W niedziele i w inne nakazane dni świąteczne uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac służebnych.
 2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się.
 3. Przynajmniej raz w roku na Wielkanoc przyjąć Komunię świętą.
 4. W dni pokuty wyznaczone przez Kościół powstrzymać się od spożywania mięsa i zachować post.
 5. Wierni są zobowiązani dbać o potrzeby materialne Kościoła, każdy według swoich możliwości.
 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Zob. też: wersja oficjalna (2001), zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski.

WYKŁADNIA DO CZWARTEGO PRZYKAZANIA

Wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni i okresy pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga w opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca.

 • Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwianie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post.
 • Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu.
 • Wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia we wszystkie piątki i Środę Popielcową.
 • Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18 a 60 rokiem życia.
 • Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek domaga się od chrześcijanina podjęcia innych form pokuty.
 • Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie wielkiego postu.

źródło: 318 Zebranie KEP

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA EWANGELICZNE

 1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
 2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
 3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
 4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
 5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
 6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
 7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.
 8. Błogosławieni, którzy prześladowanie cierpią dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladować was będą, i gdy kłamliwie mówić będą wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

TRZY CNOTY BOSKIE (TEOLOGALNE)

Wiara. Nadzieja. Miłość.

CZTERY CNOTY GŁÓWNE (KARDYNALNE)

Roztropność. Sprawiedliwość. Umiarkowanie. Męstwo.

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

 1. Pycha.
 2. Chciwość.
 3. Nieczystość.
 4. Zazdrość.
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
 6. Gniew.
 7. Lenistwo.

SIEDEM CNÓT GŁÓWNYCH

 1. Pokora.
 2. Hojność.
 3. Czystość.
 4. Miłość.
 5. Umiarkowanie.
 6. Cierpliwość.
 7. Gorliwość i pracowitość.

NAJWAŻNIEJSZE DOBRE UCZYNKI

Modlitwa. Post. Jałmużna.

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM DUSZY

 1. Grzeszących upominać.
 2. Nieumiejętnych pouczać.
 3. Wątpiącym dobrze radzić.
 4. Strapionych pocieszać.
 5. Krzywdy cierpliwie znosić.
 6. Urazy chętnie darować.
 7. Modlić się za żywych i umarłych.

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM CIAŁA

 1. Głodnych nakarmić.
 2. Spragnionych napoić.
 3. Nagich przyodziać.
 4. Podróżnych w dom przyjąć.
 5. Więźniów pocieszać.
 6. Chorych nawiedzać.
 7. Umarłych pogrzebać.

SAKRAMENTY ŚWIĘTE

 1. Chrzest.
 2. Bierzmowanie.
 3. Eucharystia.
 4. Pokuta.
 5. Namaszczenie chorych.
 6. Kapłaństwo.
 7. Małżeństwo.

WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY

 1. Rachunek sumienia.
 2. Żal za grzechy.
 3. Mocne postanowienie poprawy.
 4. Spowiedź szczera.
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

OSTATECZNE RZECZY CZŁOWIEKA

Śmierć. Sąd Boży. Niebo albo piekło.


 wyślij znajomym

Zobacz także:
Teresa Okure, Kobieta cierpiąca na krwotok
Papież Franciszek, Wiara jest konkretna
Basia, Od lęku do wiary
Mieczysław Piotrowski, 'Uczynię cud tak wielki, aby wszyscy uwierzyli'
Gualtiero Bassetti, Dostosowując krok do najsłabszego
Witold Iwańczak, Odliczam moje drogi powrotne do Ciebie
Andrzej Cichoń, Tomasz
Andrzej Cichoń, Zmartwychwstanie
Czesław Ryszka, Wielka tajemnica wiary
Zbigniew Wojtysek, Wyjdź z grobu
Komentarze internautów:

podziękowanie za stronę (Piotr Pawłowski, 2017-01-29 01:39:36)
 Dziękuję za...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

Podziękowanie za artykuł (Piotr Lenarczyk, 2016-05-22 21:34:36)
 Ciekawy...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

dobra strona (Aldona P., 2010-05-11 20:31:00)
 bardzo lubię tą...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

Stroonka (Olaa :D, 2010-03-08 20:02:32)
 Świeetna stronka....  więcej   skomentuj tę wypowiedź

Modlitwy (Asia :), 2009-03-16 20:25:50)
 Stronka super ale...  więcej   skomentuj tę wypowiedź
Poprzednie wypowiedzi:  1  2  3  4  5  6  7  8  9