słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Nauczanie Kościoła Biblia Biskupi Katechizm Kongregacje Papież Zestawienie dokumentów

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


Biblia czyli Pismo święte

Biblia w Internecie i na komputerze

Biblia Tysiąclecia, wydanie HTML - opracowana przez wydawnictwo Pallotinum.
On-line Bible - jest to bardzo bogaty program biblijny, dostosowujący się do potrzeb użytkownika. Istnieje w wersji darmowej (do ściągnięcia z internetu) oraz komercyjnej (CD lub moduły do nabycia). Oprócz tekstu Biblii w ponad 50 językach, w tym tekstu oryginalnego (możliwość prezentacji interlinearnej!) zawiera olbrzymią ilość słowników, komentarzy, tzw. konkordancję Stronga (każdemu słowu w języku orginalnym przypisany jest unikalny numer, dzięki czemu nawet nie znając języków starożytnych możemy dotrzeć do oryginalnego słownictwa biblijnego) i inne pomoce.
Ewangelia wg św Jana i Listy na płytach CD. Czyta Krzysztof Kolberger. Jest to kolejna Księga Nowego Testamentu w wyjątkowym tłumaczeniu Romana Brandstaettera wydana w postaci dźwiękowej. Wcześniej została wydana Ewangelia wg. Św Marka (czyta Jerzy Kiszkis), a już wkrótce ukaże się Apokalipsa (czyta Gustaw Holoubek). Nagrania przenoszą nas w klimat pierwotnego nauczania Apostołów, które zostało dopiero później spisane. Św. Paweł opisał to doświadczenie: „wiara rodzi się ze słuchania słowa Bożego”.
Więcej informacji oraz fragmenty wszystkich Ksiąg Nowego Testamentu do odsłuchania na stronie: www.dobranowina.com

Fragment Ewangelii Jana (1)
Fragment Ewangelii Jana (2)
Theophilos. Jest to zestaw aplikacji do studiowania Biblii. Istnieje w wersji darmowej, podstawowej oraz w rozszerzonej (Theophilos Studio na CD-ROM). Podobnie jak w OLB dostępne są różne tłumaczenia, a także komentarze, mapy, słowniki i opracowania. Cena wersji rozszerzonej jest bardzo przystępna.
Gra przygodowa "Ja jestem" - najnowsza propozycja wydawnictwa multimedialnego "Marana Tha" p.t. "JA JESTEM". Jest to pierwsza po polsku (a może i na świecie) taka gra przygodowa oparta na Biblii — i to właśnie ona jest tytułową "podróżą do wnętrza" Księgi. W kolorowym pudełku znajdziemy płytę CD, na której znajduje się gra. (...) Również sama cena, jak na tego typu program, jest bardzo przystępna, tak że może on być propozycją prezentu pod choinkę.
Biblia dla palmtopów: BibleReader (wersja polska lub w innych językach). Jest to program obsługujący różne tłumaczenia Biblii i dający możliwość szybkiego wyszukania interesującego nas cytatu lub porównania różnych tłumaczeń.
The Expositor's Bible Commentary on CD-ROM - ogromny komentarz do całego Pisma Świętego (werset po wersecie). Przygotowany przez wybitnych biblistów, zawiera m.in. szczegółowe informacje pozwalające zrozumieć kontekst i tło danego tekstu. Posiada transliterację tekstu hebrajskiego i greckiego. Jest to komputerowy odpowiednik 12-tomowego komentarza w wersji papierowej.
Keil & Delitzsch Commentary on the Old Testament on CD-ROM - jest to jeden z najlepszych komentarzy do Starego Testamentu. Pierwotnie wydany w 1866 r. - jest bardzo solidny - obecnie dostępny także w wersji komputerowej. Uwaga: trzeba jednak mieć świadomość, że w biblistyce od czasów Keila dokonało się parę sporych przełomów, więc nie wszystko, co napisano w tym komentarzu jest dziś uznawane za wiarygodne (np. kwestia autorstwa Pięcioksięgu).

O Piśmie Świętym - ogólnie

Kościół zawsze czcił Pismo święte, podobnie jak czci Ciało Pana. Nie przestaje ukazywać wiernym Chleba życia branego ze stołu Słowa Bożego i Ciała Chrystusa. Bóg, zstępując w swej dobroci, by objawić się ludziom, przemawia do nich ludzkimi słowami: Słowa Boże, wyrażone językami ludzkimi, upodobniły się do mowy ludzkiej, jak niegdyś Słowo Ojca Przedwiecznego, przyjąwszy słabe ciało ludzkie, upodobniło się do ludzi.

Bóg jest Autorem Pisma świętego. Prawdy przez Boga objawione, które są zawarte i wyrażone w Piśmie świętym, spisane zostały pod natchnieniem Ducha Świętego. Księgi tak Starego, jak Nowego Testamentu w całości uważane są za święte i kanoniczne, dlatego że, spisane pod natchnieniem Ducha Świętego, Boga mają za Autora i jako takie zostały Kościołowi przekazane.

Bóg natchnął ludzkich autorów ksiąg świętych. Do sporządzenia ksiąg świętych Bóg wybrał ludzi, którymi posłużył się jako używającymi swoich zdolności i sił, by dzięki Jego działaniu w nich i przez nich oni sami jako prawdziwi autorzy przekazali na piśmie to wszystko, i tylko to, czego On chciał. Ponieważ wszystko, co twierdzą autorzy natchnieni, czyli hagiografowie, powinno być uważane za stwierdzone przez Ducha Świętego, należy zatem uznawać, że księgi biblijne w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała być przez Pismo święte utrwalona dla naszego zbawienia. Innymi słowy, Pismo święte nie ma uczyć astronomii, geografii ani fizyki, lecz podaje bezbłędnie tę prawdę, która jest nam potrzebna do zbawienia.

Nie można Pisma Świętego zrozumieć bez Chrystusa, gdyż wiara chrześcijańska nie jest "religią Księgi". Chrześcijaństwo jest religią "Słowa" Bożego: Słowa nie spisanego, lecz Słowa Wcielonego i żywego. Dopiero gdy Chrystus przez Ducha Świętego oświeci nasze umysły, zrozumiemy Pisma.

Por. KKK 101-108Więcej o Piśmie Świętym

Jak czytać Biblię

Pismo Święte powstawało na przestrzeni ponad półtora tysiąca lat, a ostatnie jego księgi spisane zostały pod koniec I stulecia po Chrystusie. Z tego, co napisano powyżej wynika, że zarówno w formie, jak i treści Biblii zmieszane są wpływy dwóch autorów: Boga i człowieka, a ściślej mówiąc: wielu pokoleń ludzkich oraz indywidualnych autorów. Dlatego nie da się Pisma Świętego czytać tak po prostu, jakby było zwyczajną książką, napisaną przez jednego człowieka. Co więcej, Pismo Święte w ogóle nie jest zwyczajną książką! Jest to księga, która czytana powinna przemienić Twoje życie i napełnić Cię Bożą mądrością. Żeby jednak było to możliwe, musisz czytać Biblię właśnie jako Słowo Boże, a nie np. jako zbiór relacji z życia patriarchów albo przewodnik historyczny po pierwszych latach chrześcijaństwa.

Poniżej zamieszczamy kilka tekstów z naszego serwisu, które mogą ułatwić lekturę Biblii:

Gdzie znaleźć bardziej szczegółowe informacje o Biblii

Istnieje bardzo duża ilość drukowanych pomocy biblijnych. Można je podzielić na:

  • Wprowadzenia i wstępy do całego Pisma Świętego lub poszczególnych ksiąg. W języku polskim wiele takich pomocy wydaje wydawnictwo Pallotinum, m.in. "Wstęp Ogólny do Pisma Świętego", "Wstęp do Nowego Testamentu", "Wstęp do Starego Testamentu" (więcej tu...), "Klucz do Biblii" Harringtona.
  • Komentarze do Pisma Świętego lub poszczególnych ksiąg, np "Komentarz praktyczny do NT" (więcej tu...). Tradycja komentarzy biblijnych sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa - do wybitnych komentantorów należeli m.in. Orygenes, św. Hieronim, św. Augustyn, św. Jan Chryzostom. Komentarze biblijne stanowią część Tradycji Kościoła i stanowią nieocenioną pomoc we właściwym zrozumieniu sensu Pisma Świętego. Nie wszystkie komentarze są jednak równie wartościowe, a niektóre - tworzone przez liberalnych lub sekciarskich "biblistów" mogą być wręcz szkodliwe (zamiast przybliżać sens Biblii w oparciu o Tradycję i własną wiedzę komentatora prezentują własną ideologię komentatora ubraną w cytaty z Biblii!).
  • Pomoce o charakterze naukowym (omawiające zagadnienia z dziedziny egzegezy, hermeneutyki biblijnej, literaturoznawstwa, historii lub archeologii biblijnej). Choć trudno od nich zaczynać swą przyjaźń z Biblią, na pewno okazują się nieocenione dla pogłębienia tej przyjaźni, zwłaszcza dla osób zawodowo zajmujących się teologią lub duszpasterstwem. Pomoce takie staramy się prezentować w naszym dziale "Polecamy książki".
  • Pomoce ułatwiające zrozumienie lub wyszukanie pewnych słów i tematów występujących w Biblii. Są to m.in. słowniki biblijne, np. Słownik teologii biblijnej X.Leon-Dufour, konkordancje (czyli indeksy słów występujących w Biblii).
  • Pomoce o charakterze duszpasterskim i popularnym. Są to konspekty pomagające w grupowym lub osobistym studium Biblii, zbiory fragmentów biblijnych związanych z określonym tematem i in. Odnajdziesz je w księgarniach, sklepikach parafialnych, niektóre rozprowadzane są przez różne ruchy i wspólnoty. Olbrzymia ilość takich pomocy (w j. angielskim) wydawana jest przez Willow Creek Association - jeśli chciałbyś poznawać Słowo Boże w małej grupie chrześcijan lub jesteś animatorem takiej grupy, warto zapoznać się z ich ofertą wydawniczą. Polskie omówienia niektórych z tych pomocy powinny się pojawić niedługo w serwisie www.wspolnota.net.

Na naszym serwerze wyodrębniliśmy dział poświęcony Biblistyce, w którym odnajdziesz zarówno teksty o charakterze naukowym, jak i popularnym.

Najważniejsze polskie tłumaczenia Biblii:

  1. Tłumaczenie ks. Jakuba Wujka, używane w liturgii do czasu powstania Biblii Tysiąclecia.
  2. Tłumaczenie obecnie używane w liturgii, Biblia Tysiąclecia znajduje się na stronach PWT w Poznaniu.
  3. Tłumaczenie ks. bpa Kazimierza Romaniuka, Biblia Warszawsko-Praska znajduje się na stronach diecezji Warszawsko-Praskiej.
  4. Biblia Poznańska.
  5. Biblia "Brytyjska".Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła