Liturgy Next Sunday Yesterday Today Tomorrow

Sunday
28 August 2016

Name of the liturgical celebration (in Polish):Dwudziesta druga Niedziela zwykła
Type of celebration:
Liturgical period: XXII Tydzień Zwykły
Colour:Kolor liturgiczny
Patrons

św. Augustyn z Hippony bp i dr Kościoła*, św. Aleksander z Konstantynopola, św. Julian z Brioude, św. Mojżesz z Abisynii.

Readings
Syr 3, 17-18
20
28-29

Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony.
Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieści, a ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca.

Hbr 12, 18 - 19
22 - 24

Bracia:
Nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił.
Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa.

Psalm

Ps 68

Ps 68 (67), 4-5ac. 6-7ab. 10-11 (R.: por. 11b)

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.

Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, *
i rozkoszują radością.
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, *
cieszcie się Panem, przed Nim się weselcie.

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.

Ojcem sierot i wdów opiekunem *
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
Bóg dom gotuje dla opuszczonych, *
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.

Deszcz obfity zesłałeś, Boże, *
Tyś orzeźwił swoje znużone dziedzictwo.
Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie, *
które w swej dobroci dałeś ubogiemu.

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.

Gospel

Łk 14, 1
7-14

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili.
I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich: «Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca; by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.
Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej ”; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony».
Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych.
A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».

Homilie

Homiletical suggestions for today:
 
Homily 1 Homily 2 Homily 3 Homily 4 Homily 5 Homily 6

Homilies by fr. Tomasz Horak

KomentarzeKomentarz księdza Mirosława MatusznegoTemat: Prawdziwe wywyższenieSŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSAPragnienie bycia wielkim towarzyszy ludziom nie od dziś. Wasza Wysokość, Wysoki Sądzie, Wielkie Księstwo,, to tylko niektóre przykłady ludzkiej tęsknoty za wielkością. Słowa wielki, wysoki, potężny były i są jakże chętnie używane przez ludzi, których sen o potędze wydaje się według nich spełniać za ich życia. Nawet dzieci i młodzież na pewnym etapie pragnie być czym prędzej duża, dorosła, coś znaczyć w grupie rówieśniczej czy też przynajmniej jak niektórzy powiadają szpanować, udając kogoś, kim naprawdę człowiek nie jest.


Świat filmu, muzyki, polityki i biznesu bezwzględnie wymusza na wielu ludziach nieustanne parcie do sławy, stawanie się gwiazdami, liderami, idolami jeśli nawet nie tłumów, to przynajmniej wiernej grupy zapatrzonych w nich ludzi. Cóż takiego jest w naturze człowieka, że tak bardzo pragnie dominować pośród innych ludzi? Jak to możliwe, że świat tak bardzo odszedł do umiłowania pokory, a dał się wciągnąć w swoisty pęd do wielkości, która często jest jedynie pozorna, bywa raczej efektem sprawnej kampanii marketingowej i wizerunkowej, niż faktycznym odzwierciedleniem wielkości człowieka.


Zbawiciel w dzisiejszej Ewangelii daje nam dokładnie przeciwne wskazania. Nie tylko stara się zniechęcić do wywyższania się, czy też stawania na pierwszym miejscu pośród innych ludzi, ale poddaje dość ostrej krytyce tych, którzy sami siebie sadzają na zaszczytnych miejscach. Nauka Jezusa jest jednak przepojona prawdziwą troską o los człowieka. Jakże zwodnicze bowiem bywa pokładanie nadziei w ziemskich zaszczytach, świadczy chociażby przykład podany przez samego Zbawiciela.SŁOWO BOŻE W PRAKYCE

Pragnienie spełnienia w życiu, osiągnięcia liczącej się wielkości jest czymś naturalnym, zgodnym z pragnieniami ludzi. Jednak Pan Jezus przestrzega nas nie tyle przed sięganiem po rzeczy wielkie, co przed uleganiu pozorom, przed angażowaniem sił w coś, co za chwil się skończy. Dlatego też prawdziwa wielkość to dążenie do świętości, pokładanie nadziei w Bogu i z Jego pomocą hartowanie ducha, aby jego wielkość czyniła nas silnymi nie przed ludźmi, ale przed obliczem Boga.
PYTANIE DLA ODWAŻNYCH


Jakiej wielkości pragnę w życiu?Więcej rozważań i homilii na stronie
www.maksymilian.gniezno.opoka.org.pl
Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła