Liturgy Next Sunday Yesterday Today Tomorrow

Tuesday
28 February 2017

Name of the liturgical celebration (in Polish):
Type of celebration:
Liturgical period: VIII Niedziela Zwykła
Colour:Kolor liturgiczny
Patrons

św. Oswald z Worcester, św. Lupicinus, św. Hilary, papież, św. Proteriusz, św. Romanus.

Readings
Syr 35, 1-12

Kto zachowuje Prawo, mnoży ofiary, a kto zważa na przykazania, składa ofiary biesiadne.

Kto świadczy dobrodziejstwa, jakby przynosił ofiary z najprzedniejszej mąki, a kto daje jałmużnę, jakby składał ofiarę uwielbienia.

Odejście od zła jest miłe Panu, a odejście od niesprawiedliwości jest jak ofiara przebłagalna.

Nie pokazuj się przed Panem z próżnymi rękami, wszystko to bowiem czyni się według przykazania. Dar ofiarny sprawiedliwego namaszcza ołtarz tłustością, a przyjemny jego zapach unosi się przed Najwyższego. Ofiara męża sprawiedliwego jest miła, a pamiątka z niej nie pójdzie w zapomnienie.

Chwal Pana hojnym darem i nie umniejszaj pierwocin rąk twoich! Przy każdym darze twarz rozpogódź i z weselem poświęć dziesięcinę!

Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojnie, na miarę swych możliwości, ponieważ Pan jest tym, który odpłaca i siedem razy więcej odda tobie.

Nie staraj się przekupić Go darem, bo nie będzie przyjęty, ani nie pokładaj nadziei w ofierze niesprawiedliwej, ponieważ Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby.

Psalm

Ps 50

Psalm (Ps 50 (49), 5-6. 7-8. 14 i 23 (R.: por. 23b))

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

«Zgromadźcie Mi moich umiłowanych, *
którzy przez ofiarę zawarli ze Mną przymierze».
Niebiosa zwiastują Bożą sprawiedliwość, *
albowiem sam Bóg jest sędzią.

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

«Posłuchaj, mój ludu, gdyż będę przemawiał †
i będę świadczył przeciw tobie, Izraelu: *
Ja jestem Bogiem, twoim Bogiem.
Nie oskarżam cię za twoje ofiary, *
bo twe całopalenia zawsze są przede Mną».

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

«Składaj Bogu dziękczynną ofiarę, *
spełnij swoje śluby wobec Najwyższego.
Kto składa dziękczynną ofiarę, ten cześć Mi oddaje, *
a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie».

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

Gospel

Mk 10, 28-31

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».

Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

KomentarzeKomentarz księdza Mirosława MatusznegoTemat: Ofiara sprawiedliwychSŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSADar jaki składamy Bogu, czy też drugiemu człowiekowi, wówczas nabiera prawdziwej wartości, kiedy jest bezinteresowny. Przecież sam Zbawiciel powiada, że więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Dar z siebie jest jeszcze większą wartością. Człowiek, który poświęca swoje życie dla Boga, i czyni to bezinteresownie, jest prawdziwym świadkiem wiary.


W dzisiejszej Ewangelii Piotr zadaje Jezusowi zaskakujące pytanie. Chce wiedzieć, co otrzyma w zamian za pójście za Zbawicielem. Czyżby więc decyzja o poświęceniu swojego życia, aby łowić ludzi nie była w pełni bezinteresowna? Czy naprawdę w naszych decyzjach o poświęceniu się Bogu, nie ma miejsca na oczekiwanie czegokolwiek w zamian? Aby to zrozumieć, warto odwołać się do czysto ludzkiej miłości. Czy kochając drugiego człowieka, nie oczekujemy w zamian niczego? Czy matka, tuląca swoje ukochane maleństwo, choć czyni to z poświęceniem i zupełnie bezinteresownie, naprawdę nie ma żadnych oczekiwań? Czy młodzieniec, tęskniący za prawdziwą miłością, gotów do poświęceń dla swojej ukochanej, nie oczekuje w związku z tym zupełnie niczego?


Pan Jezus zdaje się być niezrażony pytaniem Piotra. Co więcej, składa obietnice, jakich nikt inny na ziemi złożyć nie może. Choć Bóg oczekuje od nas bezwarunkowej miłości i pójścia za Nim, bez oglądania się za siebie, jednak w zamian obiecuje nam niebo. Co więcej, także tu na ziemi, ten, kto pójdzie za Jezusem ma prawo oczekiwać stokroć więcej, niż inni ludzie.SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE


Choć nagroda, jaką obiecuje Zbawiciel, nie ma bezpośredniego przełożenia na korzyści doczesne, to świadomość obecności także w tym życiu, Tego, Którego kochamy całym naszym życiem, jest najpewniejszą pomocą w trudnościach na drodze do nieba.
PYTANIE DLA ODWAŻNYCH


Czy staram się kochać Boga miłością bezinteresowną?Więcej rozważań i homilii na stronie
www.maksymilian.gniezno.opoka.org.pl
Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła