Liturgy Next Sunday Yesterday Today Tomorrow

Tuesday
21 October 2014

Name of the liturgical celebration (in Polish):
Type of celebration:
Liturgical period: XXIX Tydzień Okresu Zwykłego
Colour:Kolor liturgiczny
Patrons

św. Hilarion, św. Fintan lub Munnu z Taghmon, św. Condedus, św. Tuda, św. Jan z Bridlington, św. Malchus, bł. Jakub Strzemię*

Readings
Ef 2,12-22

W owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie. Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur - wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch [rodzajów ludzi] stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój i [w ten sposób] jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości A przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca. A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga - zbudowani na fundamencie postołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

Psalm

Ps 85

Ps 85 (84), 9ab-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 9)

Pan głosi pokój swojemu ludowi.

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: *
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie *
dla tych, którzy Mu cześć oddają.

Pan głosi pokój swojemu ludowi.

Łaska i wierność spotkają się ze sobą, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Pan głosi pokój swojemu ludowi.

Pan sam obdarzy szczęściem, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, *
a śladami Jego kroków zbawienie.

Pan głosi pokój swojemu ludowi.

Gospel

Łk 12,35-38

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.

KomentarzeKomentarz księdza Mirosława MatusznegoTemat: Szczęśliwy SługaSŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSAKim jest sługa? Czyż to nie ktoś, kto ma stale być gotowym do wypełniania poleceń pana? Ktoś, kogo los został już na zawsze przesądzony. Nigdy nie awansuje już w hierarchii społecznej i zawsze będzie kimś niżej stojącym od swojego Pana. Tak było w relacjach międzyludzkich, gdy Chrystus Pan głosił po świecie Dobrą Nowinę. Tymczasem nagroda jaką obiecuje w dzisiejszej Ewangelii dziwi i zaskakuje. Któż to widział, aby za wierne wyczekiwanie i gotowość do pełnienia swoich obowiązków Pan wynagrodził sługi do tego stopnia, że sam posadzi ich na swoim miejscu i zacznie im usługiwać?


Jeśli faktycznie w niebie czeka nas nagroda, której ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszał, ani serce człowieka nie zdoła pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, to zapowiedź ta rzeczywiście idzie dalej, niż ktokolwiek mógłby spodziewać się patrząc tylko i wyłącznie z ludzkiego punktu widzenia.
Warto jednak zaznaczyć, że nadzieja na tak wielką nagrodę jest nadzieją, której spełnienie już poniekąd oglądamy. Oto przecież Syn Boży przyszedł na świat nie po to, aby mu służono na sposób ludzki, ale aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.


Efekt dzieła zbawienia jest również czymś, co możemy dostrzec gołym okiem, jeśli tylko zdecydujemy się odważnie pójść za Jezusem. On bowiem zburzył mur wrogości rozdzielający ludzkość. Dał nam nowe przykazanie miłości, wypełniając które stajemy się przyjaciółmi Zbawiciela. Otrzymujemy bezpośredni przystęp do Ojca, mając w Jego Synu pośrednika doskonałego.SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE


Owocem wypełnia Bożego Prawa jest pokój w Duchu Świętym. Ten, kto postępuje według zasad Nowego Przymierza jest człowiekiem szczęśliwym. Pozostając Sługą Boga, już tu na ziemi może czuć się obywatelem nieba. Umiłowanym dzieckiem Boga, które zostało wyrwane z mocy złego i wykupione z niewoli grzechu drogocenną krwią Syna Bożego.PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH


Czy stać nas na to, aby służąc Bogu pamiętać, że jesteśmy obywatelami nieba?Więcej rozważań i homilii na stronie
www.maksymilian.gniezno.opoka.org.pl%
Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - Moje 10 zł."

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła