Liturgy Next Sunday Yesterday Today Tomorrow

Friday
27 February 2015

Name of the liturgical celebration (in Polish):dzień powszedni
Type of celebration:
Liturgical period: I Tydzień Wielkiego Postu
Colour:Kolor liturgiczny
Patrons

św. Alnoth, św. Herefrith z Louth, św. Leander z Sevilli.

Readings
Ez 18, 21-28

A jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegł wszystkich moich ustaw i postępowałby według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze: nie będą mu poczytane wszystkie grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował. Czyż tak bardzo mi zależy na śmierci występnego - wyrocznia Pana Boga - a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył? A gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej sprawiedliwości i popełniał zło, naśladując wszystkie obrzydliwości, którym się oddaje występny, czy taki będzie żył? Żaden z wykonanych czynów sprawiedliwych nie będzie mu poczytany, ale umrze z powodu nieprawości, której się dopuszczał, i grzechu, który popełnił. Wy mówicie: "Sposób postępowania Pana nie jest słuszny". Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze.

Psalm

Ps 130

Ps 130 (129),1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8 (R.: por. 3)

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl Twe ucho *
na głos mojego błagania.

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
aby Ci służono z bojaźnią.

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

Pokładam nadzieję w Panu, †
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka *
niech Izrael wygląda Pana.

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela *
ze wszystkich jego grzechów.

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

Gospel

Mt 5, 20-26

Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj! ; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: "Bezbożniku", podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.

KomentarzeKomentarz księdza Mirosława MatusznegoTemat: Sposób postępowania PanaIleż to razy zdarza się nam może nie bezpośrednio, ale w kontekście różnych wypowiedzi powielać zdanie, jakie zostało poddane ostrej krytyce w dzisiejszym pierwszym czytaniu? O ile pytanie, czy faktycznie mamy prawo krytykować Pana Boga za podejmowane przez Niego decyzje jest i pozostanie pytaniem retorycznym, o tyle pytanie, dlaczego w praktyce kwestionujemy tyle razy Boską mądrość, miłość i dobroć pozostaje wciąż otwarte. Czyżbyśmy mieli lepszy pomysł na rządy nad światem?


Niestety zdarza nam się zapominać, że historia ludzkości nie składa się z milionów niezależnych od siebie wydarzeń, pozostających między sobą bez żadnego związku, nie mówiąc już o wpływie podejmowanych przez nas w życiu decyzji na naszą wieczność. Bardzo często nasza wrażliwość oburza się na różne tragedie, jakie co dnia obserwujemy za pośrednictwem środków masowego przekazu, czasem jesteśmy ich bezpośrednimi świadkami, czasem zaś sami przeżywamy chwile, w których chcielibyśmy wołać Panie Boże, gdzie jesteś? Tyle, że w obrazie, jaki ukazuje się naszym oczom, w naszych osobistych doświadczeniach Bóg jest obecny w sposób, jaki możemy zauważyć jedynie oczyma duszy.


On, który zna tajniki ludzkiego serca, dla Którego ani przeszłość, ni teraźniejszość ni przyszłość nie są zakryte, podejmuje decyzje kierując się naszym najwyższym dobrem. Widząc więcej, niż my widzimy, wiedząc więcej, niż my wiemy, kocha bardziej, niż możemy to sobie wyobrazić.SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE


To właśnie dlatego, że Bóg nas kocha, nie zawsze daje nam to, o co Go prosimy, jak i rodzic kochający swe dziecko będzie selekcjonował jego prośby, a czasem nawet nalegania. Dokładnie ze względu na Swoją przeogromną miłość, połączoną z Boską Wszechwiedzą, Pan Świata wykorzystuje każdą okazję, aby prowadzić nas w Swojej Opatrzności ku sobie, próbując ochronić nas przed największą tragedią, jaka może grozić człowiekowi, czyli potępieniem. Rady, jakie daje nam dzisiejsza Ewangelia są jedynie prostymi przykładami, że choć Bóg kocha nas i przemawia do nas na sposób ludzki, to zawsze musimy brać pod uwagę, że jest naszym Ojcem, a nie partnerem do dyskusji.PYTANIE DLA ODWAŻNYCH


Czy umiem zaufać Bogu, jak najlepszemu Ojcu?Więcej rozważań i homilii na stronie
www.maksymilian.gniezno.opoka.org.pl%
Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - Moje 10 zł."

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła