Liturgy Next Sunday Yesterday Today Tomorrow

Tuesday
09 February 2016

Name of the liturgical celebration (in Polish):dzień powszedni
Type of celebration:
Liturgical period: V Tydzień Okresu Zwykłego
Colour:Kolor liturgiczny
Patrons

św. Apolonia, św. Sabin z Canossy, św. Teilo, św. Alto, św. Ansbert, św. Nicephorus z Antiochii.

Readings
1 Krl 8,22-23
27-30

Salomon stanął przed ołtarzem Pańskim wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł:
«O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego swego serca.
Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Panie, Boże mój, i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś Twój sługa stara się ubłagać Cię o to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. Jest to miejsce, o którym powiedziałeś: „Tam będzie moje Imię”, tak aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu.
Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu, Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj na miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz».

Psalm

Ps 84

Ps 84 (83), 3-4. 5 i 10. 11 (R.: por. 2)

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.

Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich. *
Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, †
gdzie złoży swe pisklęta: *
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże!

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, *
nieustannie Cię wielbiąc.
Spójrz, Boże, tarczo nasza, *
wejrzyj na twarz Twego Pomazańca.

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.

Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich *
lepszy jest niż innych tysiące:
wolę stać w progu domu mojego Boga, *
niż mieszkać w namiotach grzeszników.

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.

Gospel

Mk 7,1-13

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.
Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?»
Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie».
I mówił do nich: «Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: „Czcij ojca swego i matkę swoją” oraz: „Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie”. A wy mówicie: „Jeśli kto powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co by ode mnie miało być wsparciem dla ciebie”, to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ni dla matki. I znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie».

KomentarzeKomentarz księdza Mirosława MatusznegoTemat: Przykazania i tradycjeSŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSACzy można uchylić Boże przykazanie? Pytanie wydaje się być na wskroś retoryczne. Przecież prawodawcą jest tutaj Bóg. Stąd tylko On mógłby odwołać to, co sam ongiś ogłosił na Synaju za pośrednictwem Mojżesza. Dlatego też ilekroć widzimy na kartach Ewangelii Pana Jezusa wypowiadającego się na temat szabatu, przedstawia się On jako Pan szabatu. Jest Synem Bożym, zatem może działać w imieniu Najwyższego. Tymczasem sytuacja, którą Zbawiciel krytykuje, dotyczy rzeczy wręcz skandalicznej. To ludzie sami pominęli Boże przykazanie, zaś w innym miejscu Bożego Prawa wprowadzili swoją tradycję.


Taka sytuacja grozi także nam. Z jednej strony jakże często odczuwamy presję, aby akcentować w sposób niezwykle silny nasze przywiązania, które nie mają uzasadnienia w prawie Bożym, z drugiej zaś tłumaczyć się i usprawiedliwiać z nieprzestrzegania niewygodnych przykazań Bożych. Ileż to razy ludzie tłumaczą się, że czasy się zmieniły, że inni żyją inaczej, że wreszcie, jeśli będą uczciwi, poniosą straty, jakie zaoszczędzone będą innym.


Przyczyną takiej sytuacji jest jakże często brak zaufania Bogu. Przecież skoro On sam daje nam przykazania, to czyni to w gruncie rzeczy dla naszego dobra. Jeśli czegoś nam zabrania, to nie jest to wyraz Jego kaprysu, ale przemyślana, o ile tak można powiedzieć w przypadku Pana Boga, decyzja. Na nic więc tak kiedyś jak i dziś manipulowanie przy Bożych przykazaniach. Trzeba raczej ćwiczyć się w zaufaniu Panu Bogu i prosić o siłę wypełniania Jego prawa.SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE


Człowiek, gdy zaczyna stawiać się w miejscu Boga popełnia ten sam grzech, który popełnili prarodzice. Ulega najstarszej pokusie świata, wierząc, że kiedy sprzeciwi się woli Najwyższego, będzie jak Bóg. Tymczasem najbliżej Boga i Jego miłości jesteśmy właśnie wtedy, gdy przestrzegamy Jego przykazań i uczymyPYTANIE DLA ODWAŻNYCH


Czy ufam Bogu?Więcej rozważań i homilii na stronie
www.maksymilian.gniezno.opoka.org.pl
Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła