Liturgy Next Sunday Yesterday Today Tomorrow

Friday
28 July 2017

Name of the liturgical celebration (in Polish):Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Sarbeliusza Makhluf, prezbitera
Type of celebration:
Liturgical period: XVI Tydzień zwykły
Colour:Kolor liturgiczny
Patrons

święci Nazariusz i Celsus, św. Botvid, św. Samson z Dol, św. Sarbeliusz Mahkluf, kapł.*

Readings
Wj 20, 1-17

W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa:

«Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!

Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego imienia w błahych rzeczach.

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach. W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje.

Nie będziesz zabijał.

Nie będziesz cudzołożył.

Nie będziesz kradł.

Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

Nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego».

Psalm

Ps 19

Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68c))

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
słodsze od miodu płynącego z plastra.

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne

Gospel

Mt 13, 18-23

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze.

Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje.

Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.

Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny».

KomentarzeKomentarz księdza Mirosława MatusznegoTemat: Dziesięć słówSŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSAOd wieków i pokoleń ludzie poszukują zasad, według których mogliby ułożyć sobie życie w społeczeństwach, wioskach i pośród bliskich sobie ludzi. Tymczasem dziesięć prostych słów, jakie Bóg dał ludziom za pośrednictwem Mojżesza, wciąż zdaje się być niedocenionych, a jeszcze bardziej kontestowanych, odrzucanych i niekiedy nawet pogardzanych. Na pierwszy rzut oka przecież wydawałoby się, że każdy powinien być zainteresowany tym, aby nie zabijać, nie kraść, nie być okłamywanym. Tyle tylko, że w naszym codziennym życiu niejednokrotnie towarzyszy nam tzw. mentalność Kalego. Dobrze by było, aby nas nie okłamywano, by nikt nie groził nam śmiercią, aby nie zostać okradzionym. Kiedy jednak te same wymagania mają dotyczyć nas samych, wówczas w niejednym człowieku odzywa się tęsknota za jeszcze starszym prawem, niż Dekalog, a mianowicie za prawem dżungli, prawem silniejszego.


Ludzie tak często łudzą się, że zawsze będą wygrywać, zawsze będą młodzi, silni i skazani na sukces. Dekalog tymczasem jest gwarantem naszych praw, nadanych nam przez Boga, poprzez wrodzoną godność osoby ludzkiej, jaką każdy z nas ma z faktu, iż został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Wymaga jednak od nas samych uznania, że każdy inny człowiek, na jakimkolwiek etapie rozwoju, posiada te same prawa, wynikające dokładnie z tego samego faktu.


Przy refleksji dotyczącej dekalogu warto jednak wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie, tak często pomijanym w naszych codziennych odniesieniach do praw i obowiązków, które mamy jako ludzie. Otóż wbrew temu, co tak często powiadają ludzie niewierzący, wcale nie obojętnym jest jak odnosimy się do Boga i postępowanie względem bliźniego nie jest jedynym odniesieniem określającym naszą moralność.SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE


Jezus Chrystus zapytany o to, które jest najważniejsze ze wszystkich przykazań, odpowiedział bez wahania, że jest to przykazanie miłości Boga. Dopiero na drugim miejscu postawił przykazanie miłości bliźniego. Owszem, nie da się miłować Boga, nie miłując bliźniego, ale nie da się być wzorem cnót i przykładem dla innych, odrzucając miłość Boga w imię miłości bliźniego. Przecież Bóg jako pierwszy umiłował nas do końca.PYTANIE DLA ODWAŻNYCH


Czy staram się żyć według dekalogu?Więcej rozważań i homilii na stronie
www.maksymilian.gniezno.opoka.org.pl
Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła