Liturgy Next Sunday Yesterday Today Tomorrow

Friday
22 September 2017

Name of the liturgical celebration (in Polish):
Type of celebration:
Liturgical period: XXIV Tydzień zwykły
Colour:Kolor liturgiczny
Patrons

św. Feliks II, papież, św. Landus lub Lô, św. Bodo, św. Emmeramus, św. Maurice z Agaunum, św. Tomasz z Villanova, św. Phocas the Gardener, św. Salaberga.

Readings
1 Tm 6, 2-12

Najmilszy:

Tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj! Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych nauk Pana naszego, Jezusa Chrystusa, oraz nauczania zgodnego z pobożnością, to jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki. Z nich rodzą się: zawiść, kłótliwość, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i pozbawionych prawdy – ludzi, którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku.

Wielkim zaś zyskiem jest pobożność w połączeniu z poprzestawaniem na tym, co się ma. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się bogacić, popadają w pokusę i w zasadzkę diabła oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zbłądzili z dala od wiary i sobie samym zadali wiele cierpień.

Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.

Psalm

Ps 49

Psalm (Ps 49 (48), 6-7. 8-10. 17-18. 19-20 (R.: por. Mt 5, 3))

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba


Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli, *
gdy otacza mnie złość podstępnych,
którzy ufają swoim dostatkom *
i chełpią się ogromem swego bogactwa?

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba

Nikt przecież nie może samego siebie wykupić *
ani nie uiści Bogu ceny za siebie należnej.
Nazbyt jest kosztowne wyzwolenie duszy †
i nigdy mu na to nie starczy, *
aby żyć wiecznie i nie ulec zagładzie.

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba

Nie martw się, gdy ktoś się wzbogaci, *
gdy wzrośnie zamożność jego domu,
bo kiedy umrze, nic nie weźmie z sobą, *
a jego bogactwo za nim nie pośpieszy.

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba

I chociaż w życiu schlebia sam sobie: *
«Będą cię sławić, że urządziłeś się dobrze»,
iść musi do pokolenia swych przodków, *
do tych, co na wieki nie ujrzą światła.

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba

Gospel

Łk 8, 1-3

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.

KomentarzeKomentarz księdza Mirosława MatusznegoTemat: Bogactwo i nędza świataSŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSAWszyscy znamy słowa Pana Jezusa, że cóż nam przyjdzie z tego, gdybyśmy nawet cały świat zyskali, a na swej duszy szkodę ponieśli? Dzisiejsze pierwsze czytanie w sposób dobitny przypomina nam o sprawie tak oczywistej, a mimo to tak bardzo ignorowanej we współczesnym świecie. Nic z tego świata nie zabierzemy na drugą stronę życia. To przecież takie oczywiste, a nie dociera do tak wielu ludzi. Żądza zysku sprawia tak często, że kłótnie, waśnie i spory przerażające się wojny nie niosą zagładę i cierpienie. Człowiek zachowuje się tak, jak gdyby nigdy miał nie stanąć u kresu swojego życia. Zamiast używać zgromadzonych dóbr tego świata do pomnażania dobra swojego oraz innych, ogranicza się do egoistycznego skupiania się tylko na sobie, usypiając własną wrażliwość na Boga oraz na innych ludzi.


Bardzo często w pogoni za dobrami materialnymi zapominamy, że znaczna część ludzkości nie ma nawet namiastki tego, co my posiadamy, a mimo to potrafi wykrzesać więcej radości i szczęścia, niż ludzie, którzy dysponują wieloma dobrami i mają status materialny, jakiego może pozazdrościć im ponad połowa ludzkości. Zadziwiające jest, jak bardzo nie potrafimy cieszyć się tym, co mamy, a co za tym idzie dziękować Bogu za Jego dary, jakimi nas nieustannie obdarowuje.


Posiadanie dóbr materialnych nie jest niczym złym. Wszak Pan Bóg dał ludziom ziemię i nakazał czynić ją sobie poddaną. Źle się jednak dzieje, jeśli to co materialne, przysłania nam to co duchowe, gdy to co przemijające, odbiera nam to co wieczne.SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE


Umieć dobrze używać dóbr przemijających, to wiedzieć, jak to, co doczesne podporządkować temu, co wieczne. Hierarchia wartości jest tutaj kluczem do osiągnięcia szczęścia nie tylko w tym życiu, ale na całą wieczność. Umiejętność dziękowania Bogu, za to, co mamy, otwiera nas na uczciwe pomnażanie dóbr i sprawia, że pamiętamy, iż kiedyś przyjdzie nam to wszystko zostawić i stanąć przed Nim, zdając sprawę z całego życia.PYTANIE DLA ODWAŻNYCH


Czy pamiętam, że nic z tego świata nie wezmę na wieczność?Więcej rozważań i homilii na stronie
www.maksymilian.gniezno.opoka.org.pl
Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła