Liturgy Next Sunday Yesterday Today Tomorrow

Tuesday
30 May 2017

Name of the liturgical celebration (in Polish):Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika, albo wspomnienie św. Zdzisławy
Type of celebration: optional memorial
Liturgical period: VII Tydzień Wielkanocny
Colour:Kolor liturgiczny
Patrons

św. Hubert, św. Joanna d'Arc, św. Ferdynand, św. Exuperiancjusz z Rawenny, św. Izaak z Konstantynopola, św. Łukasz Kirby, św. Madelgisilus, św. Walstan, św. Jan Sarkander*.

Readings
Dz 20, 17-27

Paweł z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła. A gdy do niego przybyli, przemówił do nich:

«Wy wiecie, jaki byłem z wami przez cały czas od pierwszej chwili, kiedy stanąłem w Azji. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek Żydów. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, tak że przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach, nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do uwierzenia w Pana naszego, Jezusa.

A teraz, przynaglany przez Ducha, udaję się do Jeruzalem; nie wiem, co mnie tam spotka oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa: bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej.

Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego oświadczam wam dzisiaj: Nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej».

Psalm

Ps 68

Psalm (Ps 68 (67), 10-11. 20-21 (R.: por. 33a))

Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi
Albo: Alleluja

Deszcz obfity zesłałeś, Boże, *
Ty orzeźwiłeś swe znękane dziedzictwo.
Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie, *
które w swej dobroci dałeś ubogiemu.

Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi
Albo: Alleluja

Pan przez wszystkie dni niech będzie błogosławiony, *
Bóg, który nas dźwiga co dzień, Zbawienie nasze!
Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala, *
Pan ratuje nas od śmierci.

Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi
Albo: Alleluja

Gospel

J 17, 1-11

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:

«Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.

Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał.

Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś.

Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie»

KomentarzeKomentarz księdza Mirosława MatusznegoTemat: Więzy i utrapieniaSŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSAOwo pożegnanie, jakie opisuje dzisiejsze pierwsze czytanie musiało być bardzo wzruszające. Choć nie sprawdziły się słowa św. Pawła, że ci ludzie już więcej go nie ujrzą, to jednak udanie się w podróż, co do której ma się przekonanie, że czekają tam człowieka tylko więzy i utrapienia, jest aktem niezwykłej odwagi. Pamiętamy przecież inne spotkanie, gdzie św. Piotr uciekając z Rzymu spotyka Pana i słysząc, że idzie, aby zostać ukrzyżowanym po raz kolejny, wraca, świadom drogi, która będzie wiodła już tylko w jednym kierunku.


Ile czasu uczniowie musieli dorastać, aby przyjąć męczeństwo? Jak czuje się człowiek, który udaje się w drogę bez powrotu? Na te pytania chyba nie poznamy nigdy odpowiedzi. Jedno natomiast nie ulega wątpliwości. Pan Bóg prowadzi każdego swoją własną, drogą życia. Jednym, łatwej przychodzi absolutne i ostateczne poświęcenie się, inni dorastają całymi latami do decyzji życia, wcześniej niejednokrotnie przechodząc trudne koleje swojego losu.


Pan Jezus w czasie swej arcykapłańskiej modlitwy, modlił się o wiarę dla swoich uczniów. Jest ona bowiem konieczna do podejmowania życiowych decyzji. Bez wiary, nie da się zaryzykować czegoś naprawdę ważnego, aby osiągnąć jeszcze większe i trwalsze dobra. Tymczasem właśnie męczeństwo jest postawianiem na szalę wszystkiego, co człowiek ma na tym świecie. Jest ofiarowaniem swojego życia w nadziei, że otrzyma się je w krainie, gdzie nie liczą się już dni.SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE


Ile to razy ludzie zniechęcają się do Boga, ponieważ nie zostali wysłuchani? Ile razy buntują się, ponieważ oczekiwali cudu, ale on nie nadszedł, błagali o uzdrowienie, ale ich wołanie było niczym krzyk na pustyni. Bóg jednak nigdy nie zostawia nas samych sobie. Przynosi nam takie dary, jakich naprawdę potrzebujemy, a nie zawsze te, których pragniemy i o które prosimy.PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH


Czy gotów jestem ponosić ofiary w imię wiary w Chrystusa?Więcej rozważań i homilii na stronie
www.maksymilian.gniezno.opoka.org.pl
Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła