Liturgy Next Sunday Yesterday Today Tomorrow

Friday
31 July 2015

Name of the liturgical celebration (in Polish):św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
Type of celebration: optional memorial
Liturgical period: XVII Tydzień Okresu Zwykłego
Colour:Kolor liturgiczny
Patrons

św. Ignacy Loyola*, św. Justin de Jacobis, św. Neot, św. Helena ze Skövde.

Readings
Kpl 23,1
4-11
15-16
27
34-37

Dalej Pan powiedział do Mojżesza: Oto czasy święte dla Pana, zwołanie święte, na które wzywać ich będziecie w określonym czasie. W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha dla Pana. A piętnastego dnia tego miesiąca jest Święto Przaśników dla Pana - przez siedem dni będziecie jedli tylko przaśne chleby. Pierwszego dnia będzie dla was zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez siedem dni będziecie składali w ofierze dla Pana ofiarę spalaną, siódmego dnia będzie święte zwołanie, nie będziecie [w tym dniu] wykonywać żadnej pracy". Potem Pan powiedział do Mojżesza: "Mów do Izraelitów i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, którą Ja wam dam, i zbierzecie plon, przyniesiecie kapłanowi snop jako pierwociny waszego plonu. On dokona gestu kołysania snopa przed Panem, aby był przez Niego łaskawie przyjęty. Dokona nim gestu kołysania w następnym dniu po szabacie. I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w którym przyniesiecie snopy do wykonania nimi gestu kołysania, siedem tygodni pełnych, aż do dnia po siódmym szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla Pana. "Dziesiątego dnia siódmego miesiąca jest Dzień Przebłagania. Będzie to dla was zwołanie święte. Będziecie pościć i będziecie składać Panu ofiary spalane. "Powiedz Izraelitom: Piętnastego dnia tego siódmego miesiąca jest Święto Namiotów przez siedem dni dla Pana. Pierwszego dnia jest zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez siedem dni będziecie składać ofiary spalane dla Pana. Ósmego dnia będzie dla was zwołanie święte i złożycie ofiarę spalaną dla Pana. To jest uroczyste zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać [w tym dniu] żadnej pracy. To są czasy święte dla Pana, na które będziecie dokonywać świętego zwołania, aby składać ofiarę spalaną dla Pana: ofiarę całopalną, ofiarę pokarmową, ofiarę krwawą i ofiarę płynną, każdego dnia to, co jest na ten dzień przeznaczone.

Psalm

Ps 81

Ps 81 (80), 3-4. 5-6ab. 10-11ab (R.: por. 2a)

Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy.

Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie, *
w cytrę słodko dźwięczącą i lirę.
Zadmijcie w róg w czas nowiu, *
w czas pełni, w nasz dzień uroczysty.

Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy.

Bo tak ustanowiono w Izraelu, *
według przykazania Boga Jakuba.
Ustanowił to prawo dla Józefa, *
gdy wyruszał przeciw ziemi egipskiej.

Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy.

Nie będziesz miał obcego boga, *
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
Jam jest Pan, Bóg twój, *
który cię wywiódł z ziemi egipskiej.

Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy.

Gospel

Mt 13,54-58

Przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: "Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam , a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko?" I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich: "Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony". I niewiele zdziałał tam cudów, z powodu ich niedowiarstwa

KomentarzeKomentarz księdza Mirosława MatusznegoTemat: Skąd u Niego ta mądrość?SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSAPatrząc z dzisiejszego punktu widzenia, nie do końca rozumiemy owo rozczarowanie i dystans względem osoby Jezusa, jaki cechował mieszkańców rodzinnego miasta Zbawiciela. Teoretycznie powinni być dumni i szczycić się, że spośród nich wyszedł na sposób ludzki Ten, na Którego czekały całe pokolenia, Którego pragnęli ujrzeć patriarchowie i prorocy. Problem jednak w tym, że z jednej strony pragnienie przyjścia mesjasza było wielkie, że przyjęcie do wiadomości, że jest nim ktoś, kogo znają od dziecka, przerastało możliwości rodaków Pana. Spodziewając się kogoś, o kim nie będą wiedzieli skąd przyszedł i kto dokona prawdziwego sądu nad okupantem, nie dostrzegli tego wszystkiego, co uwiarygodniało Mistrza z Nazaretu w oczach tych, którzy znali Go nieco mniej.


Po upływie prawie dwóch tysięcy lat od tamtych czasów, sytuacja zdaje się w pewien sposób powtarzać. My katolicy, którzy znamy Jezusa z codziennego życia, coniedzielnej mszy świętej, zdajemy się niejednokrotnie tak bardzo przyzwyczaić do prawd naszej wiary, że …przestajemy nimi żyć i dostrzegać siłę Jego nauki. Tymczasem warto zastanowić się, dlaczego w tak wielu częściach świata chrześcijaństwo jest wciąż wielkim znakiem sprzeciwu. Zwłaszcza tam, gdzie wyznawcy Mistrza z Nazaretu są w mniejszości. Czy nie jest może tak, że wyróżniając się w sposób zdecydowany od innych ludzi, wnoszą w życie lokalnych wspólnot w sposób autentyczny to, co przez wieki było siłą ludzi wierzących.


My żyjąc w katolickim kraju wcale nie jesteśmy pozbawieni możliwości takiego samego przeżywania wiary. Zapewne nie grozi nam za to męczeństwo, jak w wielu krajach świata, gdzie w sposób krwawy walczy się z wyznawcami Jezusa, ale narażenie się na nieprzyjemne komentarze, swojego rodzaju odrzucenie w pewnych środowiskach, być może szykany w pewnych zawodach lub miejscach pracy już tak. Wielu decyduje się na otwarte przyznawanie się do Boga, inni wybierają tzw. święty spokój.SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE


Dostrzeżenie nowości, jaką wciąż niesie ze sobą prawdziwe uznanie w Jezusie Zbawiciela i Mesjasza powinno wciąż inspirować nas do twórczego przeżywania naszej wiary. Odczytywanie znaków czasu, umiejętność stosowania przykazania miłości Boga i bliźniego w zmieniających się okolicznościach życia codziennego, i nieustanne dziękczynienie Temu, Który jest miłością czyż nie powinno na całym świecie być czymś na wzór znaku rozpoznawczego chrześcijan?
PYTANIE DLA ODWAŻNYCH


Czy umiem żyć wiarą?Więcej rozważań i homilii na stronie
www.maksymilian.gniezno.opoka.org.pl%
Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - Moje 10 zł."

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła