Liturgy Next Sunday Yesterday Today Tomorrow

Wednesday
17 September 2014

Name of the liturgical celebration (in Polish):Dzień powszedni albo wspomnienie św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła
Type of celebration:
Liturgical period: XXIV Tydzień Okresu Zwykłego
Colour:Kolor liturgiczny
Patrons

św. Franciszek z Camporosso, św. Hildegarda, św. Columba z Kordoby, święci Socrates i Stefan, św. Satyrus z Mediolanu, św. Teodora, św. Lambert z Maastricht, św. Robert Bellarmin*, św. Piotr Arbues.

Readings
1 Kor 12,31
13,1-13

Lecz wy starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

Psalm

Ps 33

Ps 33 (32), 2-3. 4-5. 12 i 22 (R.: por. 12b)

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Sławcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
Śpiewajcie Mu pieśń nową, *
pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Gospel

Łk 7,31-35

"Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają jedne drugim: "Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie płakali". Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: "Zły duch go opętał". Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: "Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników". A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność".

KomentarzeKomentarz księdza Mirosława MatusznegoTemat: Oblicza miłościSŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSAMiłość to słowo odmieniane dziś przez wszystkie możliwe przypadki. Używane przez wszystkich, którzy zdążyli je w życiu choć raz już usłyszeć. Niestety, to także chyba najbardziej nadużywane i zafałszowane słowo, jakie znają wszystkie języki świata. Spośród całej gamy przepięknych określeń, jakie występują u św. Pawła w Liście do Koryntian na temat miłości, w rozważaniach nad dzisiejszą liturgią słowa warto podkreślić przynajmniej trzy.


Pierwsze, miłość jest cierpliwa. Cierpliwość jednak nie jest drugim imieniem współczesnego świata. Ludzie przecież z dnia na dzień stają się coraz bardziej niecierpliwi. Chcieliby wielu rzeczy od razu, bez czekania, bez zastanowienia, bez chwili wysiłku. Tymczasem cierpliwość pomaga dobrze przemyśleć to, co prawdziwie służy miłości. Zastanowić się, czy nasze pragnienia i motywacje prawdziwie wynikają z dążenia do obdarowania ukochanej osoby, czy też stanowią zafałszowany i podstępny sposób ucieleśnienia własnych pożądliwości. Prawdziwa miłość domaga się cierpliwości


Po drugie, miłość nie dopuszcza się bezwstydu. Tymczasem współczesny świat powoli zapomina o wstydzie. Staje się coraz bardziej bezwstydny. Co więcej, współczesne trendy eksponują to, co bezwstydne, spychają zaś do kąta cnotę wstydliwości. Wpajają ludziom przekonanie, że miłość usprawiedliwia wszystko. Daje legitymację większą, niż małżeństwo. Ten, kto nie stracił jeszcze marzeń o prawdziwej miłości, musi uznać wstydliwość za wartość. Opanować swoje żądze i zapamiętać, że prawdziwa miłość nie dopuszcza się bezwstydu.


Po trzecie, miłość wszystko przetrzyma. Tak też twierdzą prawie wszyscy ludzie, którzy wyznają sobie miłość. Niestety, jakże często zapominają, że prawdziwa miłość jest na dobre i na złe. W chwilach kryzysów owa wiara w miłość, która wszystko przetrzyma zdaje się odchodzić w niepamięć. Tymczasem właśnie w chwilach doświadczeń i kryzysów potrzeba jest przywołania na pamięć tych chwil, kiedy człowiek zdawał się nie mieć nawet cienia wątpliwości, że miłość wszystko przetrzyma.SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE


Skąd więc współcześnie tak wiele mitów i zwyczajnych fałszerstw pod pozorem miłości? Otóż człowiek, który zwątpił w miłość do końca, w miłość, która poprowadziła Zbawiciela na krzyż, nie ma już więcej punktu odniesienia do miłości, która wszystko przetrzyma. Miłości cierpliwej i łaskawej. Miłości, której wstydliwość jest sojusznikiem a nie wrogiem.PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH


Czy stać nas na to, aby na nowo zdefiniować słowo miłość w naszym życiu, biorąc za punkt odniesienia miłość, która objawiała się na Golgocie?Więcej rozważań i homilii na stronie
www.maksymilian.gniezno.opoka.org.pl%
Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - Moje 10 zł."

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | PDA | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła