Liturgy Next Sunday Yesterday Today Tomorrow

Wednesday
26 April 2017

Name of the liturgical celebration (in Polish):
Type of celebration:
Liturgical period: II Tydzień Wielkanocny
Colour:Kolor liturgiczny
Patrons

św. Klet, św. Riquier, św. Stefan z Perm, św. Piotr z Bragi, św. Franka z Piacenzy, św. Paschazjusz Radbert.

Readings
Dz 5, 17-26

Arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa saduceuszów, pełni zawiści, zatrzymali apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia.

Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich, powiedział: «Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu!» Usłuchawszy tego, weszli o świcie do świątyni i nauczali.

Tymczasem arcykapłan i jego stronnicy zwołali Sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela. Posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono. Lecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich w więzieniu. Powrócili więc i oznajmili: «Znaleźliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i strażników stojących przed drzwiami. Po otwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo».

Kiedy dowódca straży świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, nie mogli pojąć, co się z tamtymi stało. Wtem nadszedł ktoś i oznajmił im: «Ci ludzie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud». Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich, ale bez użycia siły, bo obawiali się ludu, by ich samych nie ukamienował.

Psalm

Ps 34

Psalm (Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 7a))

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał
Albo: Alleluja

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał
Albo: Alleluja

Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał
Albo: Alleluja

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał
Albo: Alleluja

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał
Albo: Alleluja

Gospel

J 3, 16-21

Jezus powiedział do Nikodema:

«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».

KomentarzeKomentarz księdza Mirosława MatusznegoTemat: Głosić mimo wszystkoSŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSAW świecie pełnym kompromisów nauczyliśmy się iść na kompromisy nie tylko w polityce, pracy, ale niestety także w kwestiach moralnych a nawet w dziedzinie tak jednoznacznego polecenia Pana, aby iść i głosić Ewangelię. Jednak nie zawsze tak było. Pierwotny Kościół znał cenę, jaką przychodziło płacić za wypełnienie tego nakazy Jezusa, ale apostołowie nie raz wychodzili z założenia, że bardziej trzeba słuchać Boga, aniżeli ludzi. Owszem, bywało i tak, że gdy w jednym miejscu wybuchały prześladowania, udawali się w inne, ale to akurat nie stało w najmniejszej sprzeczności z poleceniami, jakie Zbawiciel dawał uczniom, przed wstąpieniem do nieba. Kiedy zatem nauczyliśmy się milczeć w kwestiach, w których jednak czy druga gazeta mogłaby o nas nieprzychylnie napisać, kiedy przestaliśmy jednoznacznie zło nazywać złem, a dobro dobrem? Jak to możliwe, że bardziej niźli świętość do jakiej zachęca nas Pan, zamieniliśmy na pragnienie życia w świętym spokoju?


Prześladowania wynikające z trwania w niezachwianej wierze, były, są i będą. Liczenie na to, że w jakiś sposób będziemy koegzystować ze światem, który nienawidzi Ewangelii Jezusowej, jest ułudą, jeśli nie bierzemy pod uwagę zdrady Ewangelii i pogodzenia się z fałszowaniem jej przekazu przez tych, którzy jawią się sukcesorami faryzeuszy proszących Jezusa, aby uciszył wiwatujących mieszkańców Jerozolimy.


Bóg daje nam siłę w przeciwnościach, tak, jak dawał apostołom zamykanym do więzień, biczowanym, stawianym przed różnymi gremiami, mającymi ni mniej ni więcej, tylko ich uciszyć. Jednak kiedy ulękniemy się zadania, przed jakim stawia nas Pan, zaczniemy tonąć, niczym Piotr, który zwątpił idąc po wodzie do Jezusa.SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE


Liczenie na to, że milczeniem w kwestiach wiary, nawrócimy przeciwników Ewangelii, zakrawa na groteskę. Usuwanie symboli religijnych z przestrzeni publicznej w imię tzw. tolerancji też nie znajduje uzasadnienia w żadnym z nakazów danych nam przez Zbawiciela. Jedyne, co możemy Zrobić, aby w pełni zachować wierność misji zleconej nam przez Zmartwychwstałego, to iść i głosić, czy będzie się to podobać współczesnemu światu, czy też nie.
PYTANIE DLA ODWAŻNYCH


Czy pamiętam o obowiązku dawania świadectwa Ewangelii?Więcej rozważań i homilii na stronie
www.maksymilian.gniezno.opoka.org.pl
Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła