Liturgy Next Sunday Yesterday Today Tomorrow

Thursday
08 December 2016

Name of the liturgical celebration (in Polish):Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Type of celebration: solemnity
Liturgical period: II Tydzień Adwentu
Colour:Kolor liturgiczny
Patrons

św. Romaric, św. Euchariusz, św. Sofroniusz z Cypru, św. Patapiusz.

Readings
Rdz 3, 9-15

Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: «Gdzie jesteś?»
On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się».
Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?»
Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa, i zjadłem».
Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?»
Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam».
Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę».

Ef 1, 3-6
11-12

Bracia:
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.
W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu, my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie.

Psalm

Ps 98

Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 1ab)

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie, i grajcie.

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

Gospel

Łk 1, 26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa».
Wtedy odszedł od Niej anioł.

KomentarzeKomentarz księdza Mirosława MatusznegoTemat: Niepokalanie poczętaSŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSAPatrząc na całą historię zbawienia przychodzi na myśl refleksja zmierzająca do próby zrozumienia, dlaczego zwyczajnie Bóg nie cofnął czasu po grzechu pierwszych rodziców? Dlaczego nie zaryzykował stworzenia świata po raz wtóry, licząc na to, że człowiek tym, razem doceni wszystko, co otrzymał, że nie pójdzie drogą wiodącą do odrzucenia Odwiecznej Miłości i nie potrzeba będzie ani całych wieków wychowywania ludzkości, ani też ofiary Bożego Syna?


Bóg nie cofnął czasu, ale zachowując Maryję od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego oraz winy uczynkowej, dał ludzkości szansę po raz drugi, aby w sposób wolny i nieprzymuszony odpowiedzieć na Jego Boskie wezwanie. Maryja tę szansę wykorzystała w pełni, mówiąc Bogu tak. Ona jako nowa Ewa sprawiła, że możliwe stało się urzeczywistnienie Bożych planów, że w sposób wolny i nieprzymuszony człowiek zechciał nawiązać współpracę z Bogiem, umożliwiając zbawianie świata.

Bóg stwarzając człowieka zaryzykował obdarowanie ludzkiej istoty rozumiem i wolnością. Pierwsi rodzice skorzystali w pełni ze swojej wolności, nie poddając krytycznej ocenie rozumu tego, co usłyszeli od Kusiciela. Maryja, również w sposób w pełni wolny, ale też w pełni rozumny, z poddaniem całej siebie woli Najwyższego, zaufała Panu Nieba i Ziemi i przyczyniła się do spełnienia Bożej obietnicy.SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE


Niepokalane poczęcie stanowiło drugą szansę daną człowiekowi przez Boga. Z drugiej jednak strony uświadamia nam, jak bardzo Bóg pokochał człowieka, że nie chciał unicestwiać nawet losów tych, którzy sprzeciwili się Jego woli. Aby przybyć na pomoc ludziom, poddanym w niewolę grzechu, poświęcił Bóg Swojego Syna, aby przyszedł na świat poddany prawu i wyzwolił tych, którym Prawo nie mogło dać pełni szczęścia i miłości w niebie.
PYTANIE DLA ODWAŻNYCH


Czy doceniam wielką miłość Boga?Więcej rozważań i homilii na stronie
www.maksymilian.gniezno.opoka.org.pl
Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła