Liturgy Next Sunday Yesterday Today Tomorrow

Wednesday
06 May 2015

Name of the liturgical celebration (in Polish):Świętych Apostołów Filipa i Jakuba
Type of celebration: feast
Liturgical period: V Tydzień Wielkanocny
Colour:Kolor liturgiczny
Patrons

św. Edbert, święci Filip i Jakub, apostołowie*, św. Evodiusz z Antiochii, św. Petronax, św. Jan Sprzed Bramy Łacińskiej.

Readings
1 Kor 15,1-8

Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem... Chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi.

Psalm

Ps 19

Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a)

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
lub Alleluja.

Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
lub Alleluja.

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano;
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce ziemi.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
lub Alleluja.

Gospel

J 14,6-14

Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście". Rzekł do Niego Filip: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy". Odpowiedział mu Jezus: "Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "Pokaż nam Ojca?" Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.
Ewangelia (J 14,6-14) Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem . Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście". Rzekł do Niego Filip: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy". Odpowiedział mu Jezus: "Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "Pokaż nam Ojca?" Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.

KomentarzeKomentarz księdza Mirosława MatusznegoTemat: Proście, o co chcecieSŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSAKiedy słyszy się takie słowa, zawarte na kartach świętej Ewangelii, wielu ulega pokusie pomieszania pojęć. Może się bowiem wówczas wydawać, że Pan Jezus zgadza się na to, aby wejść w rolę przysłowiowej złotej rybki, czekającej jedynie na to, aby spełnić nasze trzy życzenia. Trudno jest wytłumaczyć, że sens tych słów jest zupełnie inny, zwłaszcza wówczas, kiedy mamy głębokie przekonanie, że sprawa o załatwienie której zabiegamy u Pana Jezusa, jest na wskroś godna Jego uwagi, a my sami zasługujemy na to, abyśmy zostali wysłuchani. Warto zauważyć, że słowa o proszeniu o cokolwiek, z pewnością bycia wysłuchanym, zostają wypowiedziane przez Zbawiciela, po dłuższej nauce, a raczej przypowieści o krzewie winnym.


Warto więc już na wstępie tego rozważania postawić sobie pytanie, czy ktoś, kto zakorzeniony jest w Chrystusie, będzie prosił Boga o rzeczy, jakie nie służą całemu „winnemu krzewowi”? Owszem, może, bo jako ludzie jesteśmy stworzeni z duszą i ciałem, żyjemy pośród innych ludzi, spośród których jedni są nam bardziej, a inni mniej bliscy.


Chrześcijanin jednak, to człowiek czerpiący z łask Chrystusa, żyjący nowym życiem właśnie dzięki Niemu, wydający owoce, godne ucznia Mistrza z Nazaretu uczy się spoglądać dalej, niż własne, nawet najbardziej uzasadnione potrzeby. Zanim zbuntuje się przeciwko temu, co spotyka go w życiu, zagłębi się w dialog ze Zbawicielem nazywany modlitwą, i nie tylko nie zamieni go w litanię próśb, ale zechce przede wszystkim wsłuchać się w odpowiedź Tego, Który będąc obecny na każdym etapie naszego życia, stara się nas przeprowadzić w bezpieczny sposób przez trudy i doświadczenia, aby w całym naszym życiu i postępowaniu przede wszystkim Bóg był uwielbiony.PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Stąd też wielce wymowne jest dzisiejsze pierwsze czytanie. Oto Chrystusowa Ewangelia zaczyna przynosić obfity owoc. Zaczynają nawracać się poganie. Dobra Nowina rozszerza się po całym ówczesnym świecie, a w tym samym czasie niektórzy chrześcijanie pochodzenia Żydowskiego sieją zamęt, chcąc wracać do wymogów Prawa, które Chrystus już wypełnił, wpisując w ludzkie serca nowe wymogi i przykazania. Dlatego też, czy to kiedyś, czy też dziś, ważnym jest, aby uczyć się, że to ów winny krzew, którym jest Chrystus daje nam życie i umożliwia owocowanie, nie zaś wszczepiona dziczka, którą my jesteśmy, ma decydować o losach krzewu, czyli Zbawiciela.PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH


Czy pamiętam, że mogę wydać w pełni owoc, jeśli zakorzeniony jestem w Jezusie Chrystusie?Więcej rozważań i homilii na stronie
www.maksymilian.gniezno.opoka.org.pl%
Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - Moje 10 zł."

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła