Liturgy Next Sunday Yesterday Today Tomorrow

Friday
09 October 2015

Name of the liturgical celebration (in Polish):bł. Wincentego Kadłubka, biskupa
Type of celebration: optional memorial
Liturgical period: XXVII Tydzień Okresu Zwykłego
Colour:Kolor liturgiczny
Patrons

św. Demetriusz z Aleksandrii, święci Eleutheriusz i Rusticus, święci Andronicus i Athanasia, św. Dionizy z Paryża, św. Dionizy Areopagita, św. Savin, św. Publia, św. Ludwik Bertrán, bł. Wincenty Kadłubek.

Readings
Jl 1, 13-15
2, 1-2

Przepaszcie się, a płaczcie, kapłani; narzekajcie, słudzy ołtarza, wejdźcie i nocujcie w worach, słudzy Boga mojego, bo zniknęła z domu Boga waszego ofiara z pokarmów i napojów.
Zarządźcie święty post, zwołajcie uroczyste zgromadzenie, zbierzcie starców, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana, Boga waszego, i wołajcie do Pana: Ach, biada! Co za dzień! Bliski jest dzień Pana, a przyjdzie on jako spustoszenie od Wszechmogącego.
Dmijcie w róg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej! Niechaj zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień Pański, bo jest już bliski. Dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i mgły. Jak zorza poranna rozciąga się po górach lud wielki a mocny, któremu równego nie było od początku i nie będzie po nim nigdy aż do lat przyszłych pokoleń.

Psalm

Ps 9

Ps 9, 2-3. 6 i 16. 8-9 (R.: por. 9a)

Pan będzie sądził ten świat sprawiedliwie.

Chwalić Cię będę, Panie, całym moim sercem, *
opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą, *
zaśpiewam psalm na cześć Twego imienia, Najwyższy.

Pan będzie sądził ten świat sprawiedliwie.

Rozgromiłeś pogan, wygubiłeś grzeszników, *
na wieki wymazałeś ich imię.
Poganie wpadli do dołu, który sami kopali, *
w sidle przez nich ukrytym noga ich uwięzła.

Pan będzie sądził ten świat sprawiedliwie.

A Pan zasiada na wieki, *
przygotował swój tron, by sądzić.
Sam będzie sądził świat sprawiedliwie, *
rozstrzygał bezstronnie sprawy narodów.

Pan będzie sądził ten świat sprawiedliwie.

Gospel

Łk 11, 15-26

Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: «Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
On jednak znając ich myśli rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan sam z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystką broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda.
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.
Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam.
I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż poprzedni».

KomentarzeKomentarz księdza Mirosława MatusznegoTemat: Królestwo wewnętrznie skłóconeSŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSAArgument, jaki Pan Jezus wysunął wobec swoich adwersarzy powinien przekonać najbardziej sceptycznie nastawionego człowieka. Wszak każda kłótnia przybliża koniec i rujnuje jakąkolwiek współpracę. Królestwo wewnętrznie skłócone jest więc symbolem podziału i niezdolności do spójnego działania. Wobec znaków, jakie czynił Pan Jezus zarzut, że dokonuje ich mocą złego ducha okazywał się zwyczajnie nietrafiony. Tyle, że właśnie spójność nauczania Zbawiciela, Jego cuda i postawa, jaką na co dzień prezentował wobec ludzi, stawała się największym problemem dla Jego adwersarzy. Trudno było cokolwiek sensownego przeciwstawić orędziu Dobrej Nowiny, przykazaniom miłości Boga i bliźniego więc najbardziej absurdalny argument wydawał się równie dobry, jak każdy inny.


Nauka jaka płynie z dzisiejszej perykopy Ewangelii, powinna także nam wskazywać kierunek naszego działania. Po pierwsze, przygotowywać nas na to, że nawet całkowita wierność Bogu i Jego prawom, nie uchroni nas od najbardziej absurdalnych zarzutów ze strony wrogów Chrystusowego krzyża. O drugie, jeśli chcemy zachować spójność przekazu wobec świata, powinniśmy pamiętać, że kłótnie pomiędzy uczniami Zbawiciela uniemożliwiają nam skuteczne działanie i dawanie świadectwa o Jezusie. Po trzecie zaś, powinniśmy zadbać przede wszystkim o jedność ze Zbawicielem. Dopiero wówczas nie będziemy przypominali królestwa wewnętrznie skłóconego.SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE


Współczesny człowiek ma niestety tendencję do postępowania według sprzeczności. Chciałby żyć według zasady „Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek”. Tyle, że to właśnie przypomina królestwo wewnętrznie skłócone. Życie w świecie sprzeczności, gdzie dobro pomieszane zostało ze złem. Pragnienie pójścia za Jezusem, z przywiązaniem do marności tego świata. Tak jednak nie da się żyć i być szczęśliwym. Jedynie prawdziwe nawrócenie da nam bowiem poczucie, że postępujemy w dobrym kierunku, obierając drogę prowadzącą do celu.PYTANIE DLA ODWAŻNYCH


Czy żyję według spójnego systemu wartości?Więcej rozważań i homilii na stronie
www.maksymilian.gniezno.opoka.org.pl
Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła