Liturgy Next Sunday Yesterday Today Tomorrow

Saturday
20 December 2014

Name of the liturgical celebration (in Polish):dzień powszedni
Type of celebration:
Liturgical period: III Tydzień Adwentu
Colour:Kolor liturgiczny
Patrons

św. Dominik z Silos, św. Ammon i jego Towarzysze, św. Ursicinus, św. Philogoniusz.

Readings
Iz 7, 10-14

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: «Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze». Lecz Achaz odpowiedział: «Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę».
Wtedy rzekł Izajasz:
«Słuchajcie więc, domu Dawidowy:
Czyż mało wam
naprzykrzać się ludziom,
iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu?
Dlatego Pan sam da wam znak:
Oto Panna pocznie i porodzi Syna,
i nazwie Go imieniem Emmanuel».

Psalm

Ps 24

Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 7c i 10b)

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały.

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i o czystego serca, *
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały.

Gospel

Łk 1, 26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł.

KomentarzeKomentarz księdza Mirosława MatusznegoTemat: Naprzykrzać się, czy się nie naprzykrzać?SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSAKażdego, kto w miarę dobrze zna Nowy Testament zapewne zaskakuje dzisiejsze pierwsze czytanie, w którym prorok Izajasz poddaje zdecydowanej krytyce naprzykrzanie się Panu Bogu. Przychodzi bowiem na myśl przypowieść o niesprawiedliwym prawniku, który bierze w obronę wdowę, która mu się naprzykrzała. Przy tej okazji odnajdujemy także w pamięci porównania wytrwałej modlitwy do sytuacji ojca rodziny, który zmuszony został przynagleniami swego przyjaciela, aby pożyczyć mu żywności, tudzież innych, którzy dają swoim dzieciom dobre dary. Cóż więc niestosownego jest w naprzykrzaniu się Panu Bogu? Mamy się mu naprzykrzać, czy nie naprzykrzać? Przedstawić prośbę raz, czy też ponawiać ją nieustannie?


Zdaje się, że z owym naprzykrzaniem jest nieco tak, jak z rozmową podczas zwiastowania. Maryja pyta zakłopotana sytuacją, której nie rozumie i dostaje wyjaśnienie. Zachariasz też pyta, ale zostaje za to ukarany odjęciem mowy, aż do czasu narodzin syna. Ważne jest, z jaką intencją naprzykrzamy się Panu Bogu. Jeśli jest to zwyczajne marudzenie, trudno, żeby było to miłe Bogu. Jeśli jest to trwanie na modlitwie, będzie ze wszech miar pożądane. Marudzenie nie wnosi bowiem nic twórczego do naszej relacji z Panem Bogiem. Wręcz osłabia ją, wzmacnia niechęć do Stwórcy. Nawet, jeśli Bóg wysłuchałby marudy, ten znalazłby setki innych rzeczy, na które zacząłby narzekać.


Czyż nie spotykamy takich ludzi na co dzień? Nawet w relacjach czysto ludzkich są tacy, którzy przez swoją wytrwałość nie tylko osiągają zamierzony cel, ale swoimi działaniami zapracowują na powszechny szacunek. Pomoc komuś takiemu, to czysta radość, podczas gdy ludzie, którzy w swoim działaniu postawili na marudzenie i narzekanie irytują nas i zniechęcają do jakichkolwiek gestów solidarności.
SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE


Bóg umiłował nas w sposób, jaki jest nam sobie nawet trudno wyobrazić. Stąd też to, czy nam daje odpowiedź na nasze wątpliwości i pytania, czy spełnia nasze ziemskie prośby, czy też nie podporządkowane będzie zawsze temu najważniejszemu celowi – naszemu zbawieniu.PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH


Czy stać nas na to, aby wytrwale prosić, nie marudzić przed Bogiem?Więcej rozważań i homilii na stronie
www.maksymilian.gniezno.opoka.org.pl%
Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - Moje 10 zł."

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła