Liturgy Next Sunday Yesterday Today Tomorrow

Sunday
23 November 2014

Name of the liturgical celebration (in Polish):Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
Type of celebration: feast
Liturgical period: XXXIV Tydzień Okresu Zwykłego
Colour:Kolor liturgiczny
Patrons

św. Klemens I, papież i męcz.*, św. Aleksander, książę, św. Kolumban, opat*, św. Amfiloch, św. Trudo, św. Grzegorz z Girgenti, św. Felicyta z Rzymu męcz.*

Readings
Ez 34,11-12
15-17

Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko - wyrocznia Pana Boga. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie. Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły.

1 Kor 15,20-26
28

Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

Psalm

Ps 23

Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 5. 6 (R.: por. 1)

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem: *
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć *
na zielonych pastwiskach.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Gospel

Mt 25,31-46

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie." Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego"

Homilie

Homiletical suggestions for today:
 
Homily 1 Homily 2 Homily 3 Homily 4 Homily 5

Homilies by fr. Tomasz Horak

KomentarzeKomentarz księdza Mirosława MatusznegoTemat: Króluj nam ChrysteSŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSAPanie, daj nam króla, wołał lud Izraela. Spełniona obietnica ziemi obiecanej rodziła kolejne pragnienia. Mieć swojego przywódcę, tak jak inne narody. Nieważne, że Pan ustami swojego proroka przestrzegał, że jakikolwiek ziemski monarcha nigdy nie będzie tak idealny, prawy i sprawiedliwy, jak Pan, Który zawsze dotrzymuje słowa, jak Władca Izraela, który mocną ręką i wyciągniętym ramieniem sam wybrał sobie naród i wywiódł go z niewoli, obdarzył go wolnością i nadając prawo na Górze Przymierza, sam się zobowiązał, że będzie miał pieczę i troszczył się i lud swój. Różne więc były dzieje monarchii Izraela. Naznaczona na przemian zaufaniem Panu, to znowu grzechem, pożądliwością, pokutą i nawróceniem, wzlotami i upadkami. Zwycięstwami w Imię Boga Zastępów, to znów klęskami, podziałem królestwa, aż po ostateczny upadek i wielką niewolę.


Trzeba było przejść przez te historyczne dzieje, aby lepiej zrozumieć, że tu na tej Bożej ziemi, nigdy nie doczekamy ziemi mlekiem i miodem płynącej, która obfituje we wszelkie bogactwa, a której nikt jej nie zagrozi, złodziej się nie włamie a wróg nie spustoszy. Król idealny był więc na wygnaniu marzeniem tych co przeżyli, i nie stracili wiary. Stąd też, kiedy przyszedł Zbawiciel, zaczął uzdrawiać, dawać chleb do sytości i wypędzać złe duchy, szybko się rozeszła wśród ludu wieść, że Rabbi z Nazaretu to ktoś, kto naucza z mocą, nie tak jak ich uczeni w Piśmie i faryzeusze. Jego słowa zarazem proste i sięgające głębi serc ludzkich sprawiły, że musiało rozbrzmieć z mocą hosanna Synowi Dawidowemu. Błogosławiony, który przychodzi w Imię Pańskie.


Stąd też nieuniknioną stała się konfrontacja Mesjasza, który ogłosił nowy porządek świata, oparty na miłości Boga i bliźniego, i namiestnika Cesarza, który choć otrzymawszy przestrogę by nie mieć do czynienia z Tym Sprawiedliwym, ugiął się pod naciskiem przekupnego ludu, bojąc się bardziej władzy, która szybko przemija, a ignorując tę, Która trwa od wieków. Choć najprawdziwszy król całego wszechświata przegrał pierwsze powszechne wybory, kiedy tłum krzyczący chcemy Barabasza odrzucił Tego, który miast ziemskich dostatków obiecał ludziom, życie, które trwa na wieki. Dom Ojca w niebie, nie ręką ludzką zbudowany do dziś wielu zamienia na ziemskie błyskotki, wybierając zamiast Króla Wszechświata, rzeczy i ludzi zatrzymujących wzrok, na tym, co przemija.
SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE


Ludzkie serce w ten sposób staje się wyspą w bezkresnym wszechświecie. Tylko w nim bowiem ten, który panuje nad światem - Chrystus nie zakróluje bez zaproszenia ze strony człowieka. Tylko ludzie serce może przeżywać dramat trwający na wieki, odrzucając miłość do brata i siostry, którego widzimy, i skazując się wówczas na odrzucenie Boga, którego ujrzeć nie będzie nam dane, póki z naszych oczu nie opadnie zasłona doczesności, odgradzająca nas ową cienką linią nazywaną życiem, od tego, co wieczne i co nie przemija.PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH


Czy stać nas na to, aby dokonać wyboru Jezusa Chrystusa na króla swego serca i oddać mu we władanie swoje własne życie?Więcej rozważań i homilii na stronie
www.maksymilian.gniezno.opoka.org.pl%
Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - Moje 10 zł."

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła