Liturgy Next Sunday Yesterday Today Tomorrow

Thursday
29 September 2016

Name of the liturgical celebration (in Polish):Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
Type of celebration: feast
Liturgical period: XXVI Tydzień Zwykły
Colour:Kolor liturgiczny
Patrons

święci Rhipsime, Gaiana i Towarzysze, św. Theodota z Philippolis, św. Michał, Rafał i Gabriel, archaniołowie*

Readings
Dn 7, 9-10
13-14

Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła to płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.
Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Psalm

Ps 138

Ps 138 (137), 1-2a. 2b-3. 4-5 (R.: 1c)

Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.
Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich;
będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.
Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.
I będę sławił Twe imię za łaskę Twoją i wierność, *
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twoje imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.
Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.
Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, *
gdy usłyszą słowa ust Twoich,
i będą opiewać drogi Pana: *
«Zaprawdę, chwała Pana jest wielka».
Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

Gospel

J 1, 47-51

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».
Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»
Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym».
Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»
Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».
Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

KomentarzeKomentarz księdza Mirosława MatusznegoTemat: Rzecz o aniołachSŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSAKiedy mówimy o aniołach, pierwsze co nam przychodzi na myśl, to modlitwa, której w dzieciństwie. Wówczas zanoszenie naszych próśb do anioła stróża było czymś normalnym. Potem uczyliśmy się na katechezie o archaniołach: Gabrielu, Michale i Rafale. Zresztą w naszej pamięci tak naprawdę chyba najmocniej utkwił Gabriel. To o nim śpiewamy w kolędzie, że zwiastował Pannie Maryi. Gdy przypomnimy sobie szczegółowo historię opisaną na kartach Pisma świętego, od razu uświadomimy sobie, że zanim zwiastował Pannie Maryi, pojawił się jako Boży wysłannik u Zachariasza, aby przynieść mu wiadomość od Boga, że modlitwy jego i jego małżonki zostały wysłuchane. Jednak trud przyjęcia na wiarę tego, czego pragnął przez całe swoje życie sprawił, że został poddany próbie, która wiązała się z pozostania niemym aż do dnia narodzin syna.


Michał zaś to archanioł, o którym z czasem słyszymy coraz więcej. Mnożą się te kościoły w których po mszach świętych odmawiany jest ów egzorcyzm, aby książę wojska niebieskiego poskromił szatana i inne złe duchy. To on, przedstawiany w pozycji ukazującej tryumf nad złym duchem stał się symbolem ostatecznego zwycięstwa. Michał, jest dziś zapowiedzią ostatecznego zwycięstwa, pomimo, że przecież na Golgocie Chrystus Pan zwyciężył ostatecznie grzech i śmierć a na nasze życie rzucił szczególne światło przez swe chwalebne zmartwychwstanie.


Rafał jawi nam się jako niestrudzony towarzysz Tobiasza, zmierzającego ku spełnieniu swoich marzeń, towarzysz, który pomaga mu pokonać życiowe trudności i sprawia, że działanie Boga objawia swoją moc nie tylko w życiu jego samym, ale także w życiu Sary.SŁOWO BOŻE W PRAKYCE

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE


Tyle katecheza i to, co pamiętamy z lektury Pisma świętego. Warto jednak pamiętać, że aniołowie i archaniołowie to nie bajki dla grzecznych dzieci, ale nasi przewodnicy, którzy także nas mają bezpiecznie doprowadzić do bram nieba.
PYTANIE DLA ODWAŻNYCH


Czy pamiętam o istnieniu aniołów?Więcej rozważań i homilii na stronie
www.maksymilian.gniezno.opoka.org.pl
Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła