Liturgy Next Sunday Yesterday Today Tomorrow

Thursday
28 May 2015

Name of the liturgical celebration (in Polish):Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Type of celebration: feast
Liturgical period: VIII Tydzień Zwykły
Colour:Kolor liturgiczny
Patrons

św. Bernard z Aosty, św. Ignacy z Rostowa, św. Senator z Mediolanu, św. Wilhelm z Gellone, św. Germanus z Paryża, św. Justus z Urgel.

Readings
Jr 31, 31-34

Pan mówi: «Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan.
Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem.
I nie będą się musieli wzajemnie pouczać mówiąc jeden do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał.»

Psalm

Ps 110

Ps 110 (109), 1bcde. 2-3 (R.: por. 4b)

Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.

Rzekł Pan do Pana mego: *
«Siądź po mojej prawicy,
aż uczynię Twych wrogów *
podnóżkiem stóp Twoich».

Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.

Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu: *
«Panuj wśród Twych nieprzyjaciół.
Przy Tobie panowanie w dniu Twojego triumfu †
w blasku świętości *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę».

Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.

Gospel

Mk 14, 22-25

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, Jezus, gdy jedli wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym».

KomentarzeKomentarz księdza Mirosława MatusznegoTemat: Najwyższy i Wieczny KapłanSŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSATytuł ten, przysługujący Chrystusowi Panu uświadamia nam, że złożył On raz na zawsze ofiarę na przebłaganie za nasze grzechy. Zwraca jednak uwagę na samą istotę kapłaństwa. Składanie ofiar. On sam jest jednocześnie Kapłanem i Ofiarą. W przypadku kapłaństwa sakramentalnego, Najświętsza Ofiara przenosi nas do Wieczernika i pod krzyż Zbawiciela. Tam, gdzie dokonuje się zbawienie świata. Ustanowienie sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa w Wielki Czwartek stało się dla nas darem z niebios. Oto kapłaństwo Nowego Testamentu umożliwia nam uczestnictwo w ofierze Jezusa Chrystusa.


Skoro zatem kapłaństwo zostało nierozerwalnie związane z ofiarą Jezusa Chrystusa, warto uświadomić sobie, że nasze życie również winno stać się ofiarą, zostać złączone z Chrystusem, aby dzięki Bożej łasce mogło wydać godne owoce naszego powołania. Bóg bowiem powołuje nas wszystkich do świętości. Różne natomiast są drogi, którymi zdążamy do tego celu. Na każdej z nich jest miejsce na ofiarę w życiu człowieka. Kapłaństwo sakramentalne, w sposób szczególny domaga się więc ofiary. W kościele rzymskokatolickim związane jest ono z celibatem, który stanowić powinien nie tylko ofiarę w życiu kapłana, ale także uspasabiać i motywować do poświęcenia i ofiary dla dobra Chrystusowego Kościoła.


Nie mogłyby przecież brzmieć wiarygodnie w ustach kapłana słowa o ofierze, konieczności ofiarowania siebie, gdyby jego życie pozbawione było tej płaszczyzny spotkania z Bogiem. Chrystus wzywał nas, abyśmy stali się sługami wszystkich. Posługa sakramentalna oraz posługa słowa domaga się także posługi życia. Inaczej zamieniłaby się jedynie w zwykłą służbę publiczną, jakich wiele w każdym państwie na świecie. Tymczasem reguły Królestwa Bożego mają przemieniać ten świat i przybliżać go do Boga.SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE


Kapłaństwo i kapłani są codziennością w naszej ojczyźnie. Jednych drażnią, innym dodają otuchy, jeszcze innych skłaniają ku refleksji. Ważne jest, aby nam wszystkim nie zabrakło wzajemnej modlitwy za siebie, w tym za kapłanów. Wszak służba Bogu, którego widzimy, jest niemożliwa bez służby braciom i siostrom, których mamy obok siebie. Wdzięczność Boga jest pewna, i nią się trzeba posiłkować. Ludzka bywa zawodna, stąd nie warto na nią liczyć. Czasem wręcz za dobro otrzymuje się odpłatę krzywdą. Wtedy jest wyjątkowo ciężko, ale taka ofiara chyba Panu Bogu jest do czegoś również potrzebna…PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH


Czy gotów jestem na ofiarę w moim życiu?Więcej rozważań i homilii na stronie
www.maksymilian.gniezno.opoka.org.pl%
Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - Moje 10 zł."

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła