Liturgy Next Sunday Yesterday Today Tomorrow

Friday
25 April 2014

Name of the liturgical celebration (in Polish):Piątek w oktawie Wielkanocy
Type of celebration:
Liturgical period: I Tydzień Wielkanocny
Colour:Kolor liturgiczny
Patrons

św. Marek Ewangelista*, św. Heribald, św. Anianus z Aleksandrii.

Readings
Dz 4,1-12

Kiedy przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Zatrzymali ich i oddali pod straż aż do następnego dnia, bo już był wieczór. A wielu z tych, którzy słyszeli naukę, uwierzyło. Liczba mężczyzn dosięgała około pięciu tysięcy. Następnego dnia zebrali się ich przełożeni i starsi, i uczeni w Jerozolimie: arcykapłan Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. Postawili ich w środku i pytali: Czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to? Wtedy Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział do nich: Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka - którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.

Psalm

Ps 118

Ps 118 (117), 1 i 4. 22-23. 24-25 (R.: por. 22)

Kamień wzgardzony stał się fundamentem.
lub Alleluja.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą: *
«Jego łaska na wieki».

Kamień wzgardzony stał się fundamentem.
lub Alleluja.

Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.

Kamień wzgardzony stał się fundamentem.
lub Alleluja.

Oto dzień, który Pan uczynił, *
radujmy się w nim i weselmy.
O Panie, Ty nas wybaw, *
o Panie, daj nam pomyślność.

Kamień wzgardzony stał się fundamentem.
lub Alleluja.

Gospel

J 21,1-14

Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: "Idę łowić ryby". Odpowiedzieli mu: "Idziemy i my z tobą". Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: "Dzieci, czy macie co na posiłek?" Odpowiedzieli Mu: "Nie". On rzekł do nich: "Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie". Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował : "To jest Pan!" Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę - był bowiem prawie nagi - i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko - tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: "Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili". Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: "Chodźcie, posilcie się!" Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: "Kto Ty jesteś?" bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im - podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.

KomentarzeKomentarz księdza Mirosława MatusznegoTemat: Cudowny połówSŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSACóż jeszcze mogłoby utwierdzić współczesnych Chrystusowi Panu, że nie mają do czynienia z duchem, zjawą, kimś podstawionym, jakąkolwiek emanacją lub wytworem wyobraźni, lecz ze Zmartwychwstałym Panem? Otóż Bóg w swojej nieskończonej miłości i wyrozumiałości względem człowieka tak bardzo uniżył sam siebie i tak bardzo stał się podobnym do nas, że przemówił do człowieka ludzkim językiem. Stał się do nas podobnym, we wszystkim oprócz grzechu. Zaś dzisiejszy fragment Ewangelii pokazuje nam, jak Jezus genialnie odwołał się do wspomnień Apostołów oraz ich wiedzy z tego, czym zajmowali się wcześniej zawodowo.


Piotr i inni Apostołowie, którzy byli rybakami, znali doskonale tajniki tego zawodu. Stąd też zapewne oni, podobnie jak każdy inny człowiek, znający się na swoim rzemiośle, niezbyt chętnie przyjmowali rady przeciętnych laików, postronnych obserwatorów, próbujących doradzać, zwłaszcza wtedy, kiedy niezbyt udaje się wykonywana czynność. Dlaczego więc wykonują polecenie człowieka, którego dostrzegają z oddali, stojącego na brzegu? Może w ich pamięci wciąż powracał obraz tamtego połowu, kiedy wbrew zasadom wykonywania sztuki rybackiej po nieudanym nocnym połowie, na słowa Jezusa wypłynęli na głębię i dokonali obfitego połowu, a może też bardziej niż nadzieja na złowienie kilku ryb, większym było dyktowane gdzieś przez serce to pragnienie, aby przeżyć raz jeszcze tamte chwile, doświadczyć obecności Tego, Który wszystko może.


Gdy sieci napełniają się rybami, umiłowany uczeń Jezusa - Jan nie ma już żadnych wątpliwości. To jest Pan! Piotr zaś przyodziawszy się nieco, rzuca się w wodę, aby nie musieć czekać nawet chwili dłużej na spotkanie ze Zmartwychwstałym, niż potrzeba.SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE


Człowiek, który uwierzył w Pana Jezusa, pragnie stale przebywać w obecności Mistrza. Ludzie, którzy uwierzyli w słowa Apostołów wzbudzali jednak nieufność oraz lęk przed tymi, którzy odrzucili Jezusa i Jego naukę. Zatwardzili swoje serca tak, że nie przemówiło do nich ani zmartwychwstanie, ani cuda dokonywane przez Apostołów w Imię Pana. Podobnie rzecz ma się dzisiaj. Ten, kto uwierzył i poszedł za Mistrzem z Nazaretu, gotów jest nawet cierpieć w Jego Imię. Ten, kto zamknął przed Nim swe serce, gotów jest nawet zadawać cierpienie, byle zmusić do milczenia głosicieli prawdy o Zmartwychwstaniu Pana.PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH


Czy stać nas na to, aby odważnie wyznawać wiarę w Pana?Więcej rozważań i homilii na stronie
www.maksymilian.gniezno.opoka.org.plKwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "darowizna na działalność Fundacji - Nauczanie Jana Pawła II"

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | PDA | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła