Liturgy Next Sunday Yesterday Today Tomorrow

Monday
06 July 2015

Name of the liturgical celebration (in Polish):bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
Type of celebration: optional memorial
Liturgical period: XIV Tydzień Okresu Zwykłego
Colour:Kolor liturgiczny
Patrons

św. Romulus z Fiesole, św. Dominika, św. Maria Goretti, św. Goar, św. Modwenna, św. Godeleva, św. Sexburga, św. Sisoes, bł. Maria Teresa Ledóchowska, dz.*

Readings
Rdz 28, 10-22

Kiedy Jakub wyszedłszy z Beer-Szeby wędrował do Charanu, trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocleg, gdy słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień i podłożył go sobie pod głowę, układając się do snu na tym właśnie miejscu. We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. A oto Pan stał na jej szczycie i mówił: "Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie i twemu potomstwu. A potomstwo twe będzie tak liczne jak proch ziemi, ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe; wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i przez twych potomków. Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz; a potem sprowadzę cię do tego kraju. Bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję". A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: "Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem". I zdjęty trwogą rzekł: "O, jakże miejsce to przejmuje grozą! Prawdziwie jest to dom Boga i brama nieba!" Wstawszy więc rano, wziął ów kamień, który podłożył sobie pod głowę, postawił go jako stelę i rozlał na jego wierzchu oliwę. I dał temu miejscu nazwę Betel . - Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca była Luz. - Po czym złożył taki ślub: "Jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się i jeżeli wrócę szczęśliwie do domu ojca mojego, Pan będzie moim Bogiem. Ten zaś kamień, który postawiłem jako stelę, będzie domem Boga. Z wszystkiego, co mi dasz, będę Ci składał w ofierze dziesięcinę".

Psalm

Ps 91

Ps 91 (90), 1-2. 3-4. 14-15ab (R.: por. 2b)

Tobie, mój Boże, ufam całym sercem.

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
i mieszka w cieniu Wszechmocnego,
mówi do Pana: «Tyś moją ucieczką i twierdzą, *
Boże mój, któremu ufam».

Tobie, mój Boże, ufam całym sercem.

Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego *
i od słowa niosącego zgubę.
Okryje cię swoimi piórami, *
pod Jego skrzydła się schronisz.

Tobie, mój Boże, ufam całym sercem.

«Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *
osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham *
i będę z nim w utrapieniu».

Tobie, mój Boże, ufam całym sercem.

Gospel

Mt 9, 18-26

Gdy to mówił do nich, pewien zwierzchnik [synagogi] przyszedł do Niego i, oddając pokłon, prosił: "Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie". Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Bo sobie mówiła: Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Jezus obrócił się, i widząc ją, rzekł: "Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła". I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: "Usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi". A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.

KomentarzeKomentarz księdza Mirosława MatusznegoTemat: Droga do niebaSŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSAPismo święte opisuje różne sposoby, jakimi ludzie chcieli osiągnąć szczęście. Jedni poprzez zaufanie Bogu, dochowywanie wierności Jego przymierzom, jakie zawierał z ludźmi, inni jak budowniczowie wieży Babel, chcąc samodzielnie sięgnąć szczytów nieba, nie zważając na Tego, Który jako jedyny może uczynić człowieka szczęśliwym na wieki. Szczególne miejsce pośród tych, których drogę do szczęścia opisuje Pismo Święte jest Jakub. Ten, który podstępem wyłudził błogosławieństwo należne bratu, miał przecież powody do obaw. Nie trudno było przewidzieć, co stanie się, jeśli wpadnie w ręce rozgniewanego brata. Tymczasem ów sen, gdzie jawi mu się drabina do nieba napawa go spokojem i dodaje otuchy. Wie, że w odwiecznych Boskich planach nic nie dzieje się bez przyczyny.


Ofiara, jaką składa, postanowienie jakie podejmuje, pokazują, że na nic przydadzą się podstęp i przebiegłość, jeśli Bóg prawdziwie nie pobłogosławi naszym poczynaniom. Dlatego chcąc zaznać spokoju na tym świecie, oddaje się w opiekę Panu. Jego dalsze losy będą jednym, ustawicznym dowodem na to, że Bóg jest wierny Swoim postanowieniom. Nawet, jeśli czasem dzieją się rzeczy bolesne i niezrozumiałe, jeżeli wydawać by się mogło, że człowiekowi pozostaje już tylko w boleści zakończyć swój ziemski żywot, Bóg ukazuje Swoje ojcowskie oblicze i obdarowuje nas w pełni Swoją miłością.


Kolejnym potwierdzeniem prawidłowości Bożej ekonomii zbawienia jest uzdrowienie córeczki Jaira. Jezus wysłuchuje prośby ojca dziecka, dokonuje spektakularnego cudu, ale dzięki temu darowi, jawi się także nam, jako Pan życia i śmierci, jedyny władca, Który ma moc dać nam życie, nie tylko doczesne, ale także wieczne.SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE


Tobie mój Boże ufam całym sercem, wyśpiewaliśmy w refrenie dzisiejszego psalmu. Zaufanie Temu, Który jest Dobry wymaga od nas niewątpliwie nieustannego uczenia się spoglądania na świat po Bożemu, z uwzględnieniem wieczności, z zaakceptowaniem faktu, że Pan Nieba i Ziemi ma wiedzę, Której my mieć nie będziemy a zarazem darzy nas taką miłością i tak nam błogosławi, jak nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.PYTANIE DLA ODWAŻNYCH


Czy pamiętam, że bez Boga droga do szczęścia okazuje się ostatecznie drogą do nikąd?Więcej rozważań i homilii na stronie
www.maksymilian.gniezno.opoka.org.pl%
Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - Moje 10 zł."

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła