Liturgy Next Sunday Yesterday Today Tomorrow

Wednesday
28 January 2015

Name of the liturgical celebration (in Polish):św. Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Kościoła
Type of celebration: optional memorial
Liturgical period: III Tydzień Okresu Zwykłego
Colour:Kolor liturgiczny
Patrons

św. Tomasz z Akwinu*, św. Amadeus z Lozanny, św. Piotr Nolasco, św. Piotr Tomasz, św. Paulinus z Akwilei.

Readings
Hbr 10, 11-18

Wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powiedział: Takie jest przymierze, które zawrę z nimi w owych dniach, mówi Pan: dając prawa moje w ich serca, także w umyśle ich wypiszę je. A grzechów ich oraz ich nieprawości więcej już wspominać nie będę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.

Psalm

Ps 110

Ps 110 (109), 1-2. 3-4 (R.: por. 4b)

Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.

Rzekł Pan do Pana mego: «Siądź po mojej prawicy, *
aż uczynię Twych wrogów podnóżkiem stóp Twoich».
Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu: *
«Panuj wśród Twych nieprzyjaciół.

Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.

Przy Tobie panowanie w dniu Twojego triumfu, †
w blasku świętości, *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę».
Pan przysiągł i nie będzie żałował: *
«Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka».

Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.

Gospel

Mk 4, 1-20

Znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej [pozostając] na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce: "Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny". I dodał: "Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!". A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli, razem z Dwunastoma, o przypowieść. On im odrzekł: "Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana [tajemnica]". I mówił im: "Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. A oto są ci [posiani] na drodze: u nich się sieje słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny".

KomentarzeKomentarz księdza Mirosława MatusznegoTemat: Zrozumieć przypowieściSŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSACzasem czytając przypowieści, mogłoby się wydawać, że Pan Jezus niepotrzebnie komplikował przesłanie Ewangelii. Mógł przecież opowiedzieć o Królestwie Bożym w prostych słowach, przedstawić się jako Mesjasz, na którego czekali, dokonać kilku spektakularnych cudów na życzenie uczonych w Piśmie i faryzeuszy, rozgromić okupujące kraj Rzymskie Legiony i wstąpić na Tron Dawida pośród radości oszalałego tłumu.


Tymczasem Zbawiciel przyjął rolę proroka. Głosił przesłanie z Niebios, przestrzegał i napominał. Zwany był nauczycielem, bo z cierpliwością najlepszego pedagoga na ziemi, tłumaczył, wyjaśniał, przygotowywał swych uczniów, aby kiedyś, gdy czas właściwy nadejdzie, podjęli się zadania, do którego ich szkolił. To między innymi dlatego wyjaśniał im wszystko raz jeszcze, na osobności, z dala od innych słuchaczy. Z tego samego powodu była góra przemienienia i świadectwo Ojca o posłannictwie Syna.


Ów Boski nauczyciel nie przyszedł bowiem jako ziemski zdobywca. Do Jerozolimy jak dobrze pamiętamy, choć był witany jako Syn Dawida, wjeżdżał na osiołku, nie zaś jak ziemscy zdobywcy i przywódcy Legionów konno, pośród zbrojnych oddziałów. Dlatego też patrząc na całą misję Zbawiciela prościej jest nam zrozumieć, dlaczego tak wiele rzeczy mówił w przypowieściach. Najzwyczajniej w świecie, dbał o to, aby Jego przesłanie dotarło do każdego człowieka. Odwoływał się przecież do najprostszych czynności, do zjawisk znanych z przyrody, do tajników pracy, jaką wykonywało tak wielu ludzi spośród Jego słuchaczy. Jak doświadczony pedagog tłumaczył w ten sposób każdemu z osobna, na język, jakim się posługiwał w swoim codziennym życiu, wszystkie sprawy Boże i tajemnice Królestwa.
SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE


Jeśli dziś wielu ludzi odchodzi od Boga, warto zadać sobie pytanie po upływie prawie dwóch tysiącleci od tamtych wydarzeń, czy my sami zbytnio nie komplikujemy spraw Bożych i nie utrudniamy ludziom zrozumienia tych rzeczy, które wydawały się być jasne, zrozumiałe i proste dla Izraelskich rolników, rybaków i niepiśmiennych ludzi, którzy zostawili co mieli i poszli za Jezusem?PYTANIE DLA ODWAŻNYCH


Czy pamiętam, że Bóg zawsze mówi do mnie językiem, który mogę zrozumieć i ode mnie zależy, czy będę Go słuchał i zechcę pojąć, jaka jest Jego wola?Więcej rozważań i homilii na stronie
www.maksymilian.gniezno.opoka.org.pl%
Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - Moje 10 zł."

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła