Liturgy Next Sunday Yesterday Today Tomorrow

Tuesday
24 January 2017

Name of the liturgical celebration (in Polish):Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła
Type of celebration: memorial
Liturgical period: III Tydzień Zwykły
Colour:Kolor liturgiczny
Patrons

św. Franciszek Salezy, św. Babylas z Antiochii, św. Felician z Foligno, św. Macedoniusz.

Readings
Hbr 10, 1-10

Bracia:

Prawo, posiadając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, corocznie ciągle składane, nie może nigdy udoskonalić tych, którzy przystępują do Boga. Czyż bowiem nie przestano by ich składać, gdyby składający je, raz na zawsze oczyszczeni, nie mieli już żadnej świadomości grzechów? Ale przez nie każdego roku następuje przypomnienie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto Chrystus, przychodząc na świat, mówi: «Ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – aby spełnić wolę Twoją, Boże».

Wyżej powiedział: «Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie», choć składane są zgodnie z Prawem. Następnie powiedział: «Oto idę, aby spełnić wolę Twoją». Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Psalm

Ps 40

Psalm (Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 10. 11 (R.: por. 8a i 9a))

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Z nadzieją czekałem na Pana, *
a On pochylił się nade mną.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
lecz otwarłeś mi uszy;
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę».

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Głosiłem Twą sprawiedliwość *
w wielkim zgromadzeniu
i nie powściągałem warg moich, *
o czym Ty wiesz, Panie.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Sprawiedliwości Twej nie kryłem w głębi serca, *
głosiłem Twoją wierność i pomoc.
Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności *
przed wielkim zgromadzeniem.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Gospel

Mk 3, 31-35

Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie».

Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

KomentarzeKomentarz księdza Mirosława MatusznegoTemat: Bracia samego BogaSŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSADzisiejsza Ewangelia nie pozostawia złudzeń. Jezus Chrystus traktuje jak najbliżej sobie osoby tych, którzy kroczą drogą Ewangelii. Można by postawić pytanie, dlaczego tak się dzieje? Przecież więzy krwi zawsze są bliższe człowiekowi, niż nawet silne więzy emocjonalne. Jednak spoglądając na całą historię zbawienia staje się czymś oczywistym, że skoro Pan Jezus przyszedł na świat, aby zbawić każdego człowieka, skoro przelał krew za grzeszników, aby ich wybawić od śmierci wiecznej, to czyż nie można zrozumieć, dlaczego Jezus mówi, że ojcem, matką, braćmi i siostrami są mu ci, którzy pełnią wolę Bożą?


Za czasów Starego Testamentu ofiary, jakie składali ludzie, były ofiarami ze zwierząt. Tymczasem ofiara jaką złożył za nas i dla nas Jezus Chrystus, jest ofiarą z Niego samego. Ta ofiara niemożliwa byłaby bez ogromnej miłości, jaką Bóg pierwszy nas umiłował. Właśnie miłość Boga jest motywem, dla którego Najwyższy posłał na świat swojego Syna, aby poprzez przelanie swojej krwi zgładził nasze grzechy. Jakże więc Jezus miałby nie doceniać tych, którzy podejmują trud kroczenia drogą Ewangelii?


Nobilitacja, jakiej dokonuje Zbawiciel na ludziach pełniących wolę Boga jest jednak dopiero zaczątkiem tego, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Wszak Pismo święte mówi wyraźnie, że człowiek nie jest w stanie pojąć wszystkiego, co czeka tych, którzy nadziej złożyli w Bogu.
SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE


Jezus wielokrotnie mówi o nagrodzie, jaka czeka tych, którzy pójdą za Jezusem. Wymaga On całkowitego poświęcenia się Jemu, wzywa nas, abyśmy dali wyraz w sposób radykalny naszej wierze i nadziei złożonej w Bogu, ale nigdy nie pozostawia nas samych. Kocha nas bezgranicznie i przez całe nasze życie walczy, aby nie stracić żadnego człowieka, lecz wszystkich doprowadzić do portu zbawienia.
PYTANIE DLA ODWAŻNYCH


Czy doceniam godność, jaką uzyskujemy w Jezusie Chrystusie?Więcej rozważań i homilii na stronie
www.maksymilian.gniezno.opoka.org.pl
Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła