Menu Główna

Liturgia słowa

24 października 2016 (poniedziałek)
-


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Ef 4, 32
5, 1-8
Psalm responsoryjny:Ps 1
Ewangelia:Łk 13,10-17
Kolor szat liturgicznych:Zielony

Wspomnienie dowolne

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa

Patroni

św. Marcin lub Marek, św. Marcin z Vertou, św. Elesbaan, św. Feliks z Thibiuca, św. Antoni Maria Claret*, św. Evergislus, św. Aretas, św. Senoch, św. Magloriusz lub Maelor, św. Proclus z Konstantynopola, Męczennicy z Najran, bł. Tadhg MacCarthy


Pierwsze CZYTANIE
Ef 4, 32
5, 1-8

Bracia:
Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu.
O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie.
O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec – to jest bałwochwalca – nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te grzechy nadchodzi gniew Boży na buntowników. Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego.
Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 1

Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ef 5, 1)

Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga.
Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, †
nie wchodzi na drogę grzeszników*
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w prawie Pańskim upodobał sobie*
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie,
liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.
Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga.
Co innego grzesznicy:*
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych,*
a droga występnych zaginie.
Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 17, 17ba

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Słowo Twoje, Panie jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja


EWANGELIA
Łk 13,10-17

Jezus nauczał raz w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować.
Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: «Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy». Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga.
Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: «Jest sześć dni, w których należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu».
Pan mu odpowiedział: «Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?»
Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Granice miłosierdzia

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Czy istnieją granice miłosierdzia? Ze strony Pana Boga jedyną granicę miłosierdzia wyznaczamy my sami poprzez popadanie w grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. Trwając w grzechu, nie żałując za grzechy, odmawiając konsekwentnie i do końca skorzystania z Bożego miłosierdzia zamykamy się na ten wielki dar, który mógłby nam dać ocalenie. Tymczasem dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam przyczynę takiego stanu rzeczy. Oto Zbawiciel przychodzi człowiekowi z pomocą, chce uwolnić od cierpienia, chorób i niemocy ludzi złamanych bólem, tracących nadzieję, wpatrujących się w Niego, jak w ostatnią przysłowiową deskę ratunku. Tymczasem postawa faryzeuszów wydaje się być zupełnie niezrozumiała. Nawet nie dostrzegają tego, że mają do czynienia z ewidentnym cudem. Skupiają się na krytyce uzdrowionej osoby oraz swojej niechęci względem Zbawiciela.

Jezus jednak w kilku prostych słowach demaskuje obłudę i dwulicowość faryzeuszy. Oto ci, którzy gotowi byliby naruszyć spoczynek szabatu, aby ratować swój dobytek, oburzają się, gdy Jezus przychodzi z pomocą człowiekowi. Tymczasem pierwsze czytanie napomina nas dziś w sposób zdecydowany, aby byli dla siebie dobrzy i miłosierni. Mamy stać si naśladowcami Boga.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Niestety człowiek w swoim życiu bardzo by chciał, aby Bóg stał się jego naśladowcą. Jakże często chcielibyśmy bowiem przekonać Pana Boga, aby stanął po naszej stronie. Wikłamy Pana Niebios w nasze ziemskie małostkowe sprawy, każemy mu stać po różnych stronach barykady, w Jego Imieniu spraszamy karę na naszych nieprzyjaciół, zapominając, że to my mamy wpatrywać się w Niego i Go naśladować. Mamy być dobrzy i miłosierni, Inaczej ten świat nie zmieni się nawet o jotę. Nie ustaną wojny, waśnie i spory, bo zło zwycięża się dobrem, nie zaś jeszcze większą dozą przemocy i siły.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy staram się być naśladowcą Boga?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

17 stycznia 2017 r.

Ważne fakty

1995 Trzęsienie ziemi w Kobe (Japonia) spowodowało śmierć ponad 3500 osób..
1994 Trzęsienie ziemi w Los Angeles spowodowało śmierć 61 osób.
1987 Ronald Reagan podpisał zezwolenie na tajną sprzedaż broni do Iranu
1973 Konstytucja Filipin przyznaje Marcosowi dożywotnią prezydenturę
1968 Pierwsze udane połączenie w kosmosie statków kosmicznych (Sojuz 4 i 5)
1946 Pierwsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ
1946 List Piusa XII do biskupów polskich broniący konkordatu zerwanego jednostronnie przez rząd polski; pozostał on jednak bez praktycznych skutków.
1945 Wyzwolenie Warszawy
1938 M. Kalinin został przewodniczącym Rady Najwyższej ZSRR
1915 Rosja zajęła Bukowinę i Ukrainę Zachodnią
1912 Angielski odkrywca Robert Scott dotarł do bieguna południowego w miesiąc po Amundsenie.
1861 Opatentowano WC spłukiwane wodą
1773 Statek kapitana Cooka (Resolution) jako pierwszy przekroczył południowe koło podbiegunowe.
1595 Francja wypowiedziała wojnę Hiszpanii
1562 Edykt w Germain, oficjalnie uznający protestantów we Francji
1536 Francois Rabelais uwolniony z zarzutu apostazji przez papieża Pawła III
1377 Powrót papieża (Grzegorz XI) z niewoli awiniońskiej do Rzymu.
395 Śmierć Teodozjusza Wielkiego, ostatniego samodzielnego władcy imperium rzymskiego

Urodzili się

1956 Paul Young, muzyk
1942 Muhamed Ali, bokser
1899 Nevil Shute, powieściopisarz angielski
1899 Al Capone, gangster amer.
1863 David Lloyd George, polityk angielski
1835 Antanas Baranauskas, litewski biskup i poeta
1820 Anne Bronte, powieściopisarka
1732 Stanisław August Poniatowski, król Polski
1706 Benjamin Franklin, polityk i naukowiec ameryk.
1600 Pedro Caldéron de la Barca, poeta i dramaturg
1504 św. Pius V, papież
1463 Fryderyk III, elektor Saksonii, protektor Lutra

Jan Paweł II:

Centrum porządku społecznego stanowi człowiek, postrzegany w świetle swej niezbywalnej godności istoty stworzonej «na obraz Boży». Wartość społeczeństwa jest pochodną wartości człowieka, a nie na odwrót. Tezy tej nie należy jednak interpretować w taki sposób, jakby jednostka i społeczeństwo były sobie nawzajem przeciwstawione. Przeciwnie, człowiek to istota strukturalnie wpisana w sieć relacji społecznych. Choć pierwsza i podstawowa relacja łączy go z Bogiem, niezbędna i kluczowa jest także więź człowieka z bliźnimi. Ta obiektywna wzajemna zależność zyskuje godność powołania, stając się wezwaniem do solidarności i miłości, na wzór owych doskonałych i niewyrażalnych więzi, które wedle chrześcijańskiego objawienia znamionują wewnętrzne życie Trójjedynego Boga.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Sonda

Czy przyjmujesz odwiedziny duszpasterskie?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: