Menu Główna

Liturgia słowa

24 października 2016 (poniedziałek)
-


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Ef 4, 32
5, 1-8
Psalm responsoryjny:Ps 1
Ewangelia:Łk 13,10-17
Kolor szat liturgicznych:Zielony

Wspomnienie dowolne

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa

Patroni

św. Marcin lub Marek, św. Marcin z Vertou, św. Elesbaan, św. Feliks z Thibiuca, św. Antoni Maria Claret*, św. Evergislus, św. Aretas, św. Senoch, św. Magloriusz lub Maelor, św. Proclus z Konstantynopola, Męczennicy z Najran, bł. Tadhg MacCarthy


Pierwsze CZYTANIE
Ef 4, 32
5, 1-8

Bracia:
Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu.
O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie.
O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec – to jest bałwochwalca – nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te grzechy nadchodzi gniew Boży na buntowników. Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego.
Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 1

Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ef 5, 1)

Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga.
Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, †
nie wchodzi na drogę grzeszników*
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w prawie Pańskim upodobał sobie*
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie,
liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.
Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga.
Co innego grzesznicy:*
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych,*
a droga występnych zaginie.
Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 17, 17ba

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Słowo Twoje, Panie jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja


EWANGELIA
Łk 13,10-17

Jezus nauczał raz w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować.
Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: «Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy». Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga.
Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: «Jest sześć dni, w których należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu».
Pan mu odpowiedział: «Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?»
Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Granice miłosierdzia

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Czy istnieją granice miłosierdzia? Ze strony Pana Boga jedyną granicę miłosierdzia wyznaczamy my sami poprzez popadanie w grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. Trwając w grzechu, nie żałując za grzechy, odmawiając konsekwentnie i do końca skorzystania z Bożego miłosierdzia zamykamy się na ten wielki dar, który mógłby nam dać ocalenie. Tymczasem dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam przyczynę takiego stanu rzeczy. Oto Zbawiciel przychodzi człowiekowi z pomocą, chce uwolnić od cierpienia, chorób i niemocy ludzi złamanych bólem, tracących nadzieję, wpatrujących się w Niego, jak w ostatnią przysłowiową deskę ratunku. Tymczasem postawa faryzeuszów wydaje się być zupełnie niezrozumiała. Nawet nie dostrzegają tego, że mają do czynienia z ewidentnym cudem. Skupiają się na krytyce uzdrowionej osoby oraz swojej niechęci względem Zbawiciela.

Jezus jednak w kilku prostych słowach demaskuje obłudę i dwulicowość faryzeuszy. Oto ci, którzy gotowi byliby naruszyć spoczynek szabatu, aby ratować swój dobytek, oburzają się, gdy Jezus przychodzi z pomocą człowiekowi. Tymczasem pierwsze czytanie napomina nas dziś w sposób zdecydowany, aby byli dla siebie dobrzy i miłosierni. Mamy stać si naśladowcami Boga.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Niestety człowiek w swoim życiu bardzo by chciał, aby Bóg stał się jego naśladowcą. Jakże często chcielibyśmy bowiem przekonać Pana Boga, aby stanął po naszej stronie. Wikłamy Pana Niebios w nasze ziemskie małostkowe sprawy, każemy mu stać po różnych stronach barykady, w Jego Imieniu spraszamy karę na naszych nieprzyjaciół, zapominając, że to my mamy wpatrywać się w Niego i Go naśladować. Mamy być dobrzy i miłosierni, Inaczej ten świat nie zmieni się nawet o jotę. Nie ustaną wojny, waśnie i spory, bo zło zwycięża się dobrem, nie zaś jeszcze większą dozą przemocy i siły.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy staram się być naśladowcą Boga?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

20 sierpnia 2017 r.

Ważne fakty

1977 Wystrzelono w kosmos amerykańskieo Voyagera I, który skierował się ku Jowiszowi i Saturnowi, a dalej poza Układ Słoneczny.
1968 Oddziały Układu Warszawskiego wtargnęły na Czechosłowację.
1960 Senegal uzyskał niepodległość od Francji.
1944 Niemcy aresztowali w Vichy marsz. H. Pétaine''a
1940 W Meksyku zastrzelony został Leon Trocki, wygnany wcześniej z Rosjii
1933 Niemcy podpisują konkordat ze Stolicą Apostolską, który posłużył Hitlerowi do zatuszowania jego rzeczywistych intencji ograniczenia działania Kościoła w Rzeszy.
1914 Niemieckie siły zajęły Brukselę.
1866 Prez. Andrew Johnson oficjalnie ogłosił koniec Wojny Domowej w USA
1710 Francuzi zostali zwyciężeni przez Austriaków w Bitwie pod Saragossą.

Urodzili się

1886 Paul Tillich, teolog niemiecki
1884 Rudolf Bultmann, niemiecki biblista
1860 Raymond Poincaré, polityk franc.
1829 Henry Parry Liddon, jeden z proponentów Ruchu Oksfordzkiego
1625 Thomas Corneille, dramatopisarz franc.
1085 Bolesław Krzywousty, król Polski (1102-1138)

Jan Paweł II:

Praca jako proces, poprzez który człowiek i ludzkość „czyni sobie ziemię poddaną”, tylko wówczas odpowiada temu podstawowemu pojęciu z Biblii, gdy równocześnie w tym całym procesie człowiek ujawnia siebie jako tego, który „panuje”. Owo panowanie odnosi się do wymiaru podmiotowego poniekąd bardziej niż do przedmiotowego: wymiar ten warunkuje samą etyczną istotę pracy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że praca ludzka ma swoją wartość etyczną, która wprost i bezpośrednio pozostaje związana z faktem, iż ten, kto ją spełnia, jest osobą, jest świadomym i wolnym, czyli stanowiącym o sobie podmiotem.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Sonda

Czy przyjmujesz odwiedziny duszpasterskie?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: