Menu Główna

Liturgia słowa

24 października 2016 (poniedziałek)
-


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Ef 4, 32
5, 1-8
Psalm responsoryjny:Ps 1
Ewangelia:Łk 13,10-17
Kolor szat liturgicznych:Zielony

Wspomnienie dowolne

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa

Patroni

św. Marcin lub Marek, św. Marcin z Vertou, św. Elesbaan, św. Feliks z Thibiuca, św. Antoni Maria Claret*, św. Evergislus, św. Aretas, św. Senoch, św. Magloriusz lub Maelor, św. Proclus z Konstantynopola, Męczennicy z Najran, bł. Tadhg MacCarthy


Pierwsze CZYTANIE
Ef 4, 32
5, 1-8

Bracia:
Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu.
O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie.
O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec – to jest bałwochwalca – nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te grzechy nadchodzi gniew Boży na buntowników. Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego.
Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 1

Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ef 5, 1)

Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga.
Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, †
nie wchodzi na drogę grzeszników*
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w prawie Pańskim upodobał sobie*
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie,
liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.
Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga.
Co innego grzesznicy:*
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych,*
a droga występnych zaginie.
Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 17, 17ba

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Słowo Twoje, Panie jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja


EWANGELIA
Łk 13,10-17

Jezus nauczał raz w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować.
Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: «Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy». Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga.
Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: «Jest sześć dni, w których należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu».
Pan mu odpowiedział: «Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?»
Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Granice miłosierdzia

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Czy istnieją granice miłosierdzia? Ze strony Pana Boga jedyną granicę miłosierdzia wyznaczamy my sami poprzez popadanie w grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. Trwając w grzechu, nie żałując za grzechy, odmawiając konsekwentnie i do końca skorzystania z Bożego miłosierdzia zamykamy się na ten wielki dar, który mógłby nam dać ocalenie. Tymczasem dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam przyczynę takiego stanu rzeczy. Oto Zbawiciel przychodzi człowiekowi z pomocą, chce uwolnić od cierpienia, chorób i niemocy ludzi złamanych bólem, tracących nadzieję, wpatrujących się w Niego, jak w ostatnią przysłowiową deskę ratunku. Tymczasem postawa faryzeuszów wydaje się być zupełnie niezrozumiała. Nawet nie dostrzegają tego, że mają do czynienia z ewidentnym cudem. Skupiają się na krytyce uzdrowionej osoby oraz swojej niechęci względem Zbawiciela.

Jezus jednak w kilku prostych słowach demaskuje obłudę i dwulicowość faryzeuszy. Oto ci, którzy gotowi byliby naruszyć spoczynek szabatu, aby ratować swój dobytek, oburzają się, gdy Jezus przychodzi z pomocą człowiekowi. Tymczasem pierwsze czytanie napomina nas dziś w sposób zdecydowany, aby byli dla siebie dobrzy i miłosierni. Mamy stać si naśladowcami Boga.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Niestety człowiek w swoim życiu bardzo by chciał, aby Bóg stał się jego naśladowcą. Jakże często chcielibyśmy bowiem przekonać Pana Boga, aby stanął po naszej stronie. Wikłamy Pana Niebios w nasze ziemskie małostkowe sprawy, każemy mu stać po różnych stronach barykady, w Jego Imieniu spraszamy karę na naszych nieprzyjaciół, zapominając, że to my mamy wpatrywać się w Niego i Go naśladować. Mamy być dobrzy i miłosierni, Inaczej ten świat nie zmieni się nawet o jotę. Nie ustaną wojny, waśnie i spory, bo zło zwycięża się dobrem, nie zaś jeszcze większą dozą przemocy i siły.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy staram się być naśladowcą Boga?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

24 czerwca 2017 r.

Ważne fakty

1997 Papież Jan Paweł II wystosował do Borysa Jelcyna list wyrażający zaniepokojenie przygotowywaną w parlamencie Rosji ustawą o religiach.
1967 Encyklika pp. Pawła VI Sacerdotalis caelibatus na temat kapłańskiego celibatu.
1956 Pułkownik Nasser wybrany prezydentem Egiptu.
1950 Kanonizacja w. Marii Goretti
1917 Rosyjska flota czarnomorska rozpoczęła bunt w Sewastopolu.
1812 Napoleon przekroczył rzekę Niemen i wkroczył na terytorium Rosji.
1559 Po raz pierwszy użyto w Anglii protestanckiego elżbietańskiego Modlitewnika (Prayer Book).
1314 Robert Bruce zwyciężył Edwarda II pod Bannockburn i tym samym całkowicie usunął Anglików ze Szkocji.
1245 Papież Innocenty wysłał Jana de Plano Carpinis, franciszkanina, na dwór Wielkiego Chana w Karakorum; co doprowadziło do powstania chrześcijańskich misji w Chinach do ok. 1368.

Urodzili się

1915 Fred Hoyle, astronom angielski
1838 Jan Matejko, malarz
1542 św. Jan od Krzyża (Juan de Yepez y Alvarez)
1519 Theodore Beza, francuski reformator

Jan Paweł II:

Łaska, którą otrzymaliście w sakramencie małżeństwa, nie mija z biegiem lat. Pochodzi ona z przebitego Serca Odkupiciela, który na ołtarzu Krzyża wydał się w ofierze za Kościół, swą Oblubienicę, godząc się na śmierć, aby zbawić świat. Specyfika tej łaski wiąże się zatem z jej pochodzeniem: jest łaską miłości ofiarnej, miłości, która obdarza i przebacza; miłości bezinteresownej, która zapomina o własnym cierpieniu; miłości wiernej aż do śmierci; miłości owocującej nowym życiem. Jest to łaska prawdziwej miłości, która wszystkiemu wierzy, wszystko znosi, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma, nigdy nie ustaje, która jest większa niż wszystko inne.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Sonda

Czy przyjmujesz odwiedziny duszpasterskie?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: