Menu Główna

Liturgia słowa

24 października 2016 (poniedziałek)
-


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Ef 4, 32
5, 1-8
Psalm responsoryjny:Ps 1
Ewangelia:Łk 13,10-17
Kolor szat liturgicznych:Zielony

Wspomnienie dowolne

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa

Patroni

św. Marcin lub Marek, św. Marcin z Vertou, św. Elesbaan, św. Feliks z Thibiuca, św. Antoni Maria Claret*, św. Evergislus, św. Aretas, św. Senoch, św. Magloriusz lub Maelor, św. Proclus z Konstantynopola, Męczennicy z Najran, bł. Tadhg MacCarthy


Pierwsze CZYTANIE
Ef 4, 32
5, 1-8

Bracia:
Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu.
O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie.
O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec – to jest bałwochwalca – nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te grzechy nadchodzi gniew Boży na buntowników. Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego.
Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 1

Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ef 5, 1)

Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga.
Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, †
nie wchodzi na drogę grzeszników*
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w prawie Pańskim upodobał sobie*
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie,
liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.
Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga.
Co innego grzesznicy:*
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych,*
a droga występnych zaginie.
Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 17, 17ba

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Słowo Twoje, Panie jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja


EWANGELIA
Łk 13,10-17

Jezus nauczał raz w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować.
Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: «Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy». Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga.
Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: «Jest sześć dni, w których należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu».
Pan mu odpowiedział: «Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?»
Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Granice miłosierdzia

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Czy istnieją granice miłosierdzia? Ze strony Pana Boga jedyną granicę miłosierdzia wyznaczamy my sami poprzez popadanie w grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. Trwając w grzechu, nie żałując za grzechy, odmawiając konsekwentnie i do końca skorzystania z Bożego miłosierdzia zamykamy się na ten wielki dar, który mógłby nam dać ocalenie. Tymczasem dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam przyczynę takiego stanu rzeczy. Oto Zbawiciel przychodzi człowiekowi z pomocą, chce uwolnić od cierpienia, chorób i niemocy ludzi złamanych bólem, tracących nadzieję, wpatrujących się w Niego, jak w ostatnią przysłowiową deskę ratunku. Tymczasem postawa faryzeuszów wydaje się być zupełnie niezrozumiała. Nawet nie dostrzegają tego, że mają do czynienia z ewidentnym cudem. Skupiają się na krytyce uzdrowionej osoby oraz swojej niechęci względem Zbawiciela.

Jezus jednak w kilku prostych słowach demaskuje obłudę i dwulicowość faryzeuszy. Oto ci, którzy gotowi byliby naruszyć spoczynek szabatu, aby ratować swój dobytek, oburzają się, gdy Jezus przychodzi z pomocą człowiekowi. Tymczasem pierwsze czytanie napomina nas dziś w sposób zdecydowany, aby byli dla siebie dobrzy i miłosierni. Mamy stać si naśladowcami Boga.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Niestety człowiek w swoim życiu bardzo by chciał, aby Bóg stał się jego naśladowcą. Jakże często chcielibyśmy bowiem przekonać Pana Boga, aby stanął po naszej stronie. Wikłamy Pana Niebios w nasze ziemskie małostkowe sprawy, każemy mu stać po różnych stronach barykady, w Jego Imieniu spraszamy karę na naszych nieprzyjaciół, zapominając, że to my mamy wpatrywać się w Niego i Go naśladować. Mamy być dobrzy i miłosierni, Inaczej ten świat nie zmieni się nawet o jotę. Nie ustaną wojny, waśnie i spory, bo zło zwycięża się dobrem, nie zaś jeszcze większą dozą przemocy i siły.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy staram się być naśladowcą Boga?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

25 lutego 2017 r.

Ważne fakty

1994 Ekstremista izraelski Baruch Goldstein zamordował 30 Palestyńczyków w Hebronie
1988 amerykański teleewangelista Jimmy Swaggart został zawieszony z powodu nieobyczajnego zachowania.
1986 Corazon Aquino została prezydentem Filipin (przegrany Ferdinand Marcos zbiegł z kraju)
1966 Przewrót wojskowy w Syrii (Hafiz al-Assad)
1948 Komuniści przejęli władzę w Czechosłowacji.
1927 Porozumienie w sprawie Gdańska, dotyczące wolnego przejazdu przez terytorium Polski
1910 Dalaj Lama przeniósł się z Tybetu do Indii uciekając przed wojskami chińskimi
1570 Papież Pius V ekskomunikował królową Elżbietę I
1308 Koronacja Króla Edwarda II Angielskiego

Urodzili się

1941 David Puttnam, angielski producent filmowy
1917 Anthony Burgess, powieściopisarz angielski
1890 Myra Hess, pianistka angielska
1873 Enrico Caruso, włoski tenor operowy
1841 Pierre-Auguste Renoir, malarz impresjonista franc.
1840 Otto Liebmann, niemiecki filozof
1814 Taras Szewczenko, ukraiński poeta i malarz
1725 Armand-Louis Couperin, kompozytor/organista
1707 Carlo Goldoni, włoski dramatopisarz

Jan Paweł II:

Na początku nowego tysiąclecia ratujmy człowieka! Ratujmy go wszyscy razem! Rządzący państwami mają obowiązek dbać o przetrwanie gatunku ludzkiego, zabiegając o to, aby nauka służyła człowiekowi, aby człowiek nie był przedmiotem, który można dzielić na części, kupować i sprzedawać, aby prawa nie były nigdy podporządkowane interesom ekonomicznym ani nie ulegały egoistycznym żądaniom grup mniejszościowych. W żadnej epoce dziejów człowiek nie uniknął pokusy zamknięcia się w sobie, przyjmując postawę samowystarczalności, siły, panowania i pychy. Ale w naszych czasach ta pokusa zagraża szczególnie tym ludziom, którzy sądzą, że dzięki swoim osiągnięciom naukowym mogą się stać panami przyrody i historii.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Sonda

Czy przyjmujesz odwiedziny duszpasterskie?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: