Menu Główna

Liturgia słowa

22 marca 2017 (środa)
- III Tydzień Wielkiego Postu


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Pwt 4, 1
5-9
Psalm responsoryjny:Ps 147
Ewangelia:Mt 5, 17-19
Kolor szat liturgicznych:Fioletowy

Patroni

św. Deogratius, św. Bazyli z Ancyry, św. Paweł z Narbonne, św. Mikołaj Owen, św. Benvenuto z Osimo.


Pierwsze CZYTANIE
Pwt 4, 1
5-9

Mojżesz powiedział do ludu:

«A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców.

Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by objąć go w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: „Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny”. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?

Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy, by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków».


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 147

Psalm (Ps 147B, 12-13. 15-16. 19-20 (R.: por. 12a))

Kościele święty, chwal swojego Pana

Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.

Kościele święty, chwal swojego Pana

Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.
On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.

Kościele święty, chwal swojego Pana

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.

Kościele święty, chwal swojego Pana


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Słowo Boże

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Chwała Tobie, Słowo Boże


EWANGELIA
Mt 5, 17-19

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Mądrość Bożego Prawa

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Boże prawo ma już tyle lat, a wciąż zdaje się być najmądrzejszym zbiorem zasad, jakich powinien przestrzegać człowiek. Niestety w dzisiejszych czasach Boże Prawo bywa odstawiane na bok, kwestionowane, czy wręcz otwarcie zwalczane. Tak się jednak składa, że Panu Bogu wystarczyło dziesięć słów i dwie kamienne tablice, aby zawrzeć mądrość, jakiej do dziś nie udało się przyćmić, zaś ludzkie regulacje i traktaty, mające całe tomy aktualizowanych nieustannie mądrości nie wytrzymują próby czasu nawet kilku lat.

Człowiek niejednokrotnie ma wrażenie, że Boże Prawo wydaje się zbyt trudne, że czas domaga się od nas zweryfikowania zasad podanych przez Boga Mojżeszowi na górze Synaj. Zapominamy przy tym, że sam Zbawiciel dokonał już koniecznej weryfikacji i aktualizacji Bożego Prawa. Nie zniósł ani jednego zapisu, ale wypełnił je i nakazał wypełniać prawem miłości, wyrażony w dwóch przykazaniach odnoszących się do Boga i bliźniego. Wypełnieniem prawa jest miłość. Kto miłuje, wypełnił Prawo. Jednak owa miłość nie może być rozumiana w naiwny sposób, na sposób jedynie czysto ludzki. Miłość Boga i bliźniego domaga się od nam przyjęcia w całości Bożego Prawa i życia nim.

Współczesny człowiek żyjący wedle zasad ustanowionych przez ludzi, coraz częściej gubi się myśląc, że prawo ludzkie i prawo Boże są tożsame. Dzisiejsze czasy bardziej niż kiedykolwiek domagają się od nas ostrożności w zaufaniu do prawa ludzkiego. Nadrzędnym, obowiązującym nas w sumieniu jest bowiem prawo Boże.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Aby wypełnić Boże prawo konieczna jest łaska sakramentalna. Ponieważ ludzie Starego Testamentu nie radzili sobie z wypełnieniem wszystkich zapisów Prawa Jezus Chrystus zostawił nam sakrament miłosierdzia. Prosząc Boga o zmiłowanie, możemy ciągle zaczynać od nowa, nieustannie się nawracać i doskonalić w wypełnieniu Prawa poprzez praktykowanie miłości Boga i bliźniego.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy pamiętam o nadrzędności Prawa Bożego?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

23 marca 2017 r.

Ważne fakty

1956 Pakistan ogłosił się Republiką Islamską.
1935 Uchwalona została Konstytucja Kwietniowa (podpisana przez prezydenta miesiąc pó niej)
1925 Władze stanu Tennessee w USA zakazały nauczania teorii Darwina w szkołach.
1919 Benito Mussolini utworzył Włoską Partię Faszystowską.

Urodzili się

1910 Akira Kurosawa, japoński reżyser filmowy
1887 Juan Gris, malarz hiszp.

Jan Paweł II:

Chciałbym jeszcze podkreślić rolę polskiej kultury w procesie zjednoczeniowym z Unią Europejską. Należy zwrócić uwagę, aby ten proces nie został zredukowany tylko do aspektów czysto ekonomicznych i materialnych. Dlatego nabiera szczególnej wagi ustrzeżenie, zachowanie i rozwój tego cennego dziedzictwa duchowego, przekazanego przez chrześcijańskich ojców współczesnej Europy. Bardzo wyraźnie powiedziałem to w homilii w Gnieźnie: «Do prawdziwego zjednoczenia kontynentu europejskiego droga jest jeszcze daleka. Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo ze swoją Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Sonda

Czy przyjmujesz odwiedziny duszpasterskie?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: