Menu Główna

Liturgia słowa

22 czerwca 2017 (czwartek)
- XI Tydzień zwykły


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:2 Kor 11, 1-11
Psalm responsoryjny:Ps 111
Ewangelia:Mt 6, 7-15
Kolor szat liturgicznych:Biały

Patroni

św. Akacjusz, święci Jan Fisher i Tomasz More (Morus) męcz.*, św. Paulin z Noli bp*, św. Nicetas z Remesiany, św. Eberhard z Salzburga.


Pierwsze CZYTANIE
2 Kor 11, 1-11

Bracia:

O, gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony! Ależ tak, wy i mnie zniesiecie. Jestem bowiem o was zazdrosny Boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż zwiódł Ewę.

Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiego wam nie głosiliśmy, lub bierzecie innego Ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, nie tę, którą przyjęliście – znosicie to spokojnie. Otóż sądzę, że dokonałem nie mniej niż wielcy apostołowie. Choć bowiem niewprawny w słowie, to jednak nie jestem pozbawiony wiedzy. Zresztą ujawniliśmy się wobec was we wszystkim, pod każdym względem.

Czyż popełniłem jakiś grzech przez to, że poniżałem siebie, by was wywyższyć? Że za darmo głosiłem wam Ewangelię Bożą? Ogołacałem inne Kościoły, biorąc, co potrzebne do życia, aby wam przyjść z pomocą. A kiedy byłem u was i znajdowałem się w potrzebie, nikomu nie okazałem się ciężarem. Czego mi nie dostawało, dopełnili bracia przybyli z Macedonii. W niczym nie obciążałem was i nadal nie będę obciążał.

Zapewniam was przez prawdę Chrystusa, która jest we mnie, że nikt nie pozbawi mnie tego tytułu do chluby w granicach Achai. Dlaczego? Czy dlatego, że was nie miłuję? Bóg to wie.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 111

Psalm (Ps 111 (110), 1b-2. 3-4. 7-8 (R.: por. 7a))

Dzieła Twe, Panie, zawsze sprawiedliwe
Albo: Alleluja

Z całego serca będę chwalił Pana *
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Pana, *
zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują.

Dzieła Twe, Panie, zawsze sprawiedliwe
Albo: Alleluja

Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu, *
a Jego sprawiedliwość trwa na wieki.
Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, *
Pan jest miłosierny i łaskawy.

Dzieła Twe, Panie, zawsze sprawiedliwe
Albo: Alleluja

Dzieła rąk Jego są sprawiedliwe i pełne prawdy, *
wszystkie Jego przykazania są trwałe,
ustalone na wieki wieków, *
nadane ze słusznością i mocą.

Dzieła Twe, Panie, zawsze sprawiedliwe
Albo: Alleluja


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów,
w którym wołamy: «Abba, Ojcze».

Alleluja, alleluja, alleluja


EWANGELIA
Mt 6, 7-15

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.

Wy zatem tak się módlcie:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień».


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Szaleństwo w imię Pana

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Jak może czuć się człowiek, który poświęcił tyle czasu, sił i środków, aby podzielić się z innymi Dobrą Nowiną, zaś serca tych, którym głoszone było Słowo, zostały uwiedzione przez innych? Szaleństwo w imię Pana ma to do siebie, że człowiek chce przybliżyć innym Ewangelię. Nie robi tego w sposób wyrachowany, ale z całą mocą, z przekonaniem gotów jest do poświeceń, byle tylko przyprowadzić innych do Chrystusa.

Dzisiejszy świat nie zmienił się aż tak bardzo od czasów apostolskich. Dziś ludzie przyzwyczaili się, że wszystko musi działać w sposób wyrachowany, że jakiekolwiek dawanie miarą pełną, utrzęsioną, budzi od razu podejrzenia i stawia pytanie, o interesowność obdarowującego. Są jednak pośród nas i tacy, którzy dla miłości Chrystusa gotowi są dzielić się miłością, pomagać bliźnim i nie zastanawiać się, co z tego będą mieli. Jeśli nas to dziwi, powinniśmy koniecznie sięgnąć do dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Oto Pan Jezus uczy swoich uczniów modlitwy. Jakie słowa w niej zawiera? Czyż nie te, które powtarzamy kilka razy dziennie? Owszem, te same słowa, które znamy, w a których zwracamy się do naszego Ojca, Który jest w niebie i błagamy, aby Jego panowanie objęło czym prędzej cały świat.

W tej samej modlitwie prosimy o chleb nasz powszedni, a także zwracamy się do Boga, aby przebaczył nam nasze grzechy podobnie, jak i my wybaczamy naszym winowajcom. Choć w niektórych sytuacjach te słowa mogą brzmieć jak samooskarżenie tego, kto je wypowiada, to ostatecznie powinny nas one zachęcać do radykalizmu w miłości Boga i bliźniego. Jeśli pragniemy panowania Boga na świecie, czy w takim razie możemy pozwolić sobie na półśrodki w praktykowaniu naszej wiary?

SŁOWNO BOŻE W PRAKTYCE

Radykalizm Ewangeliczny dla wielu jest dziś szaleństwem. Właśnie takim szalonym dzieleniem się z bliźnimi Dobrą Nowiną, jakim szaleństwem było głoszenie Ewangelii z pełnym poświęceniem tym, którzy nie znali jeszcze Chrystusa. Dlatego potrzeba nam dziś owego szaleństwa zarówno w nauczaniu prawd naszej wiary, jak też w praktycznym postępowaniu według zasad miłości Boga i bliźniego.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy chcę być Bożym szaleńcem?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

23 czerwca 2017 r.

Ważne fakty

1977 Kard. Karol Wojtyła otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu w Moguncji
1942 W Krakowie Gestapo zastrzeliło 30 chorych umysłowo ze szpitala w Kobierzynie, a 537 wywiozło do komór gazowych O więcimia
1934 Arabia Saudyjska i Jemen podpisały układ pokojowy po wojnie sześciotygodniowej.
1918 W Katedrze Wawelskiej złożono w krypcie trumnę ze zwłokami Tadeusza Ko ciuszki
1767 W Radomiu ukonstytuowały się władze konfederacji z marszałkiem Karolem Radziwiłłem na czele

Urodzili się

1889 Anna Achmatova, poetka ros.
1596 John Banér, generał szwedzki

Jan Paweł II:

Miłość miłosierna we wzajemnych stosunkach ludzi nigdy nie pozostaje aktem czy też procesem jednostronnym. Nawet w wypadkach, w których wszystko zdawałoby się wskazywać na to, że jedna strona tylko obdarowuje, daje - a druga tylko otrzymuje, bierze - (jak np. w wypadku lekarza, który leczy, nauczyciela, który uczy, rodziców, którzy utrzymują i wychowują swoje dzieci, ofiarodawcy, który świadczy potrzebującym), w istocie rzeczy zawsze również i ta pierwsza strona jest obdarowywana

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Sonda

Czy przyjmujesz odwiedziny duszpasterskie?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: