Menu Główna

Liturgia słowa

20 lutego 2017 (poniedziałek)
- VII Niedziela Zwykła


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Syr 1, 1-10
Psalm responsoryjny:Ps 93
Ewangelia:Mk 9, 14-29
Kolor szat liturgicznych:Zielony

Patroni

św. Eleutheriusz z Tournai, św. Eucheriusz z Orléans, św. Tyranno, św. Zenobiusz, św. Wulfric.


Pierwsze CZYTANIE
Syr 1, 1-10

Cała mądrość od Pana pochodzi i z Nim jest na wieki.

Piasek morski, krople deszczu i dni wieczności któż może policzyć? Wysokość nieba, szerokość ziemi, przepaść i mądrość któż potrafi zbadać?

Jako pierwsza przed wszystkim stworzona została mądrość, a rozum roztropny jest od wieków.

Korzeń mądrości komuż został objawiony, a dzieła jej wszechstronnych umiejętności któż poznał?

Jest Jeden mądry, co bardzo lękiem przejmuje, Zasiadający na swoim tronie.

To Pan ją stworzył, przejrzał, policzył i wylał ją na wszystkie swe dzieła, na wszystkie stworzenia jako swój dar, a tych, co Go miłują, hojnie w nią wyposażył.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 93

Psalm (Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a))

Pan Bóg króluje, pełen majestatu

Pan króluje, oblókł się w majestat, *
Pan wdział potęgę i nią się przepasał.
Tak świat utwierdził, *
że się nie zachwieje.

Pan Bóg króluje, pełen majestatu

Twój tron niewzruszony na wieki, *
istniejesz od wieków, Boże.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary; †
Twojemu domowi świętość przystoi *
po wszystkie dni, o Panie.

Pan Bóg króluje, pełen majestatu


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Alleluja, alleluja, alleluja


EWANGELIA
Mk 9, 14-29

Gdy Jezus z Piotrem, Jakubem i Janem zstąpił z góry i przyszedł do uczniów, ujrzał wielki tłum wokół nich i uczonych w Piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, witali Go.

On ich zapytał: «O czym rozprawiacie z nimi?»

Jeden z tłumu odpowiedział Mu: «Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten, gdziekolwiek go pochwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli».

Odpowiadając im, Jezus rzekł: «O plemię niewierne, jak długo mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie go do Mnie!» I przywiedli go do Niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł miotać chłopcem, tak że upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach.

Jezus zapytał ojca: «Od jak dawna to mu się zdarza?»

Ten zaś odrzekł: «Od dzieciństwa. I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam».

Jezus mu odrzekł: «Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy».

Zaraz ojciec chłopca zawołał: «Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!»

A Jezus, widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: «Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i więcej w niego nie wchodź!» A ten krzyknął i wyszedł, silnie nim miotając. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, tak że wielu mówiło: «On umarł». Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał.

A gdy przyszedł do domu, uczniowie pytali Go na osobności: «Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?»

Powiedział im: «Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem».


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Modlitwą i postem

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Jak pokonać największego wroga ludzkości? Od wieków my ludzie, mamy na to swoje sposoby. Wojny, represje, przykładne, pokazowe kary, a świat zdaje się cofać w swej moralności, wynosić na piedestał zło i bezeceństwo, zapominając, że szykuje sobie samemu zagładę. Świat, który wyświadczył diabłu największą przysługę, bo wmówił sobie teraz wmawia jeszcze reszcie ludzi wierzących, że szatan nie istnieje, że diabeł, to zabawna maskotka lub strój z balu maskowego, który wzbudza zainteresowanie, kusi lecz nie uczyni nic złego.

Spoglądając dokoła siebie, poznając historię ludzkości, czasem sami się dziwimy, że świat jeszcze istnieje, że człowiek uwikłany w grzechy, który już dawno zamienił ziemię w beczkę prochu, jeszcze jej nie wysadził, nie sprowadził zagłady. Rozwiązań zła na świecie jak nie był tak nie ma, a ludzkość lawirując pomiędzy odwetem a istną bezkarnością zapomina o Bogu, o Jego miłości do ludzi, o słowach tak prostych, jak przekaz Ewangelii, o zasadach tak czytelnych, jak przykazania miłości.

My ludzie, tak często ulegamy złudzeniu, że wystarczy nam moc potężniejsza niż siła przeciwnika, że zwykła przewaga da nam zwycięstwo nad światem. Słowa Zbawiciela, że są duchy nieczyste, które można wypędzić jedynie modlitwą i postem, uświadamiają nam a nazbyt dobitnie, że nie w sile oręża i nie w potędze mocy, leży klucz do świata lepszego, niż ten, który dziś mamy, do zwycięstwa nad złem, które trapi ludzkość.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Modlitwa stawia nas w roli dziecka, względem Boga Ojca, post, pozwala zmuszać ciało, aby słuchało duszy. Modlitwa, to zawierzenie, uznanie naszej słabości, post uczynek miłosierdzia, który uczy się ograniczać a otwiera serca na potrzeby innych. Modlitwą i postem pokonać demona, to ćwiczyć się w pokorze, jak być narzędziem Boga, jak być świadkiem zwycięstwa i nie popaść w pychę.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy ćwiczę się w pokorze względem Boga?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

21 lutego 2017 r.

Ważne fakty

1989 Czeski pisarz Vaclav Havel uwięziony za demonstracje antyrządowe.
1976 Kardynał Willebrands został biskupem Utrechtu
1974 Wojska izraelskie opuściły zachodni Suez
1960 Fidel Castro znacjonalizował wszystkie firmy prywatne na Kubie.
1943 Protest holenderskich biskupów katolickich przeciw prześladowaniu Żydów
1922 Wielka Brytania przyznała niepodległość Egiptowi
1916 Rozpoczęła się bitwa pod Verdun (trwała aż do 16 grudnia).
1864 Poświęcono pierwszy amerykański kościół dla czarnych (Baltimore)
1846 Rozpoczęła się Rewolucja Krakowska - nieudane powstanie przeciw austriackim zaborcom
1795 Dekret Konwentu Narodowego, przywracający w rewolucyjnej Francji wolność religii
1431 Rozpoczął się proces Joanny z Arc
1173 papież Alexander III kanonizował Thomasa Becketa (męczennik, abp Canterbury)
1109 Zmarł w wieku 76 lat Anzelm of Canterbury, doktor Kościoła

Urodzili się

1937 Jilly Cooper, powieściopisarz i dziennikarz angielski
1924 Robert Mugabe, pierwszy premier Zimbabwe
1907 W H Auden, poeta angielski
1836 Emil Hartmann, kompozytor
1801 John Henry Newman, kardynał i teolog angielski
1795 Francisco Manuel da Silva, kompozytor
1794 Antonio Lopez de Santa Anna, meksykański rewolucjonista i dyctator
1728 Piotr III, car Rosji (1761-62)

Jan Paweł II:

Małżeństwo podlega logice Chrystusowego krzyża, który wymaga wysiłku i poświęcenia, wiąże się także z bólem i cierpieniem, nie stanowi jednak przeszkody — pod warunkiem przyjęcia woli Bożej — dla pełnej i autentycznej samorealizacji, przynoszącej pokój i pogodę ducha.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Sonda

Czy przyjmujesz odwiedziny duszpasterskie?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: