Menu Główna

Liturgia słowa

29 stycznia 2017 (niedziela)
- IV Tydzień Zwykły


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:So 2, 3
3, 12-13
Drugie czytanie:1 Kor 1, 26-31
Psalm responsoryjny:Ps 146
Ewangelia:Mt 5, 1-12
Kolor szat liturgicznych:Zielony

Czwarta Niedziela Zwykła

Patroni

św. Sainian z Troyes, św. Sulpicjusz 'Severus', św. Gildas Mądry, bł. Bolesława Maria Lament*, św. Aniela Merici*


Pierwsze CZYTANIE
So 2, 3
3, 12-13

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego.

Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani wypowiadać kłamstw. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.


Drugie CZYTANIE
1 Kor 1, 26-31

Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone, i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby jak to jest napisane, «w Panu się chlubił ten, kto się chlubi».


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 146

Psalm (Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. Mt 5, 3))

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba, albo: Alleluja

Bóg wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba, albo: Alleluja

Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych, *
Pan strzeże przybyszów.

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba, albo: Alleluja

Ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba, albo: Alleluja


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Cieszcie się i radujcie,
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

Alleluja, alleluja, alleluja


EWANGELIA
Mt 5, 1-12

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».


HOMILIE

Propozycja 1
Propozycja 2
Propozycja 3
Propozycja 4Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

22 stycznia 2017 r.

Ważne fakty

1993 Prezydent USA Bill Clinton na kilka dni po objęciu urzędu zniósł ograniczenia dotyczące aborcji w państwowych klinikach.
1989 Test nuklearny ZSSR we Wschodnim Kazachstanie/Semipalatynsku
1960 Katastrofa w kopalni w Johnburgu (417 ofiar)
1957 Siły Izraelskie wycofały się z Synaju
1944 Bitwa pod Anzio
1941 Brytyjskie i australijskie oddziały odbiły Tobruk z rąk włoskich
1932 W W. Brytanii połączyły się Kościoły anglikański i starokatolicki
1905 Krwawa Niedziela w Sankt Petersburgu. Ogień karabinów skierowano przeciw protestującym robotnikom. (9.01 wg kal. juliańskiego)
1899 Encyklika Leona XIII "Testem benevolentae", potępiająca amerykanizm.
1863 W Królestwie Polskim wybuchło Powstanie Styczniowe.
1771 Wyspy falklandzkie przekazane Wielkiej Brytanii przez Hiszpanię.
1758 Rosyjskie oddziały zajęły Königsberg
1588 Papież Sykstus V wydał "Immense aeterni" (reforma Kurii)
1517 Turkowie zajęli Kair
1510 Żydów wygnano z Colmar w Niemczech
871 Bitwa pod Basing - duńska armia zwyciężyła Ethelreda z Wessex

Urodzili się

1849 August Strindberg, dramaturg i pisarz
1875 D W Griffith, producent filmowy
1874 Wincenty Witos, polityk i premier
1788 Lord Byron, poeta angielski
1729 Giuseppe Luigi Tibaldi, kompozytor
1561 Francis Bacon, polityk i filozof angielski
1440 Iwan III (Wlk.), Wielki Książę Moskiewski

Jan Paweł II:

Należy kontynuować wysiłki, które Sobór Watykański II tak zdecydowanie podjął na nowo i poparł, aby sam Kościół katolicki starał się — na wewnętrznej płaszczyźnie codziennej działalności — coraz gorliwiej budować podstawy lepszego porozumienia z braćmi z innych Kościołów, którzy w tym samym czasie zechcą zapewne włączyć się ze swej strony w dążenie do jedności. Wiecie jednak, że czas dojrzewania jest długi, że zmiany należy wprowadzać z rozwagą, że potrzebny jest szczery i długotrwały dialog. Trzeba zatem okazywać cierpliwą miłość, aby duchowni i wierni mogli śledzić i stopniowo przyswajać sobie niezbędne zmiany, rozumieć ich istotę i sami stawać się ich zwolennikami. Nie należy też zapominać, że po bolesnych podziałach z przeszłości Kościół katolicki zgromadził własne doświadczenia i we właściwy sobie sposób wyjaśnił pewne zagadnienia wiary.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Sonda

Czy przyjmujesz odwiedziny duszpasterskie?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: