Menu Główna

Liturgia słowa

20 sierpnia 2017 (niedziela)
- XX Tydzień zwykły


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Iz 56, 1
6-7
Drugie czytanie:Rz 11, 13-15
29-32
Psalm responsoryjny:Ps 67
Ewangelia:Mt 15, 21-28
Kolor szat liturgicznych:Zielony

Dwudziesta Niedziela zwykła

Patroni

św. Rognwald lub Ronald, św. Bernard z Clairvaux opat i dr Kościoła*, św. Amator lub Amadour, św. Philibert, św. Oswin.


Pierwsze CZYTANIE
Iz 56, 1
6-7

Tak mówi Pan: «Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić.

Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i aby miłować imię Pana i zostać Jego sługami – wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów».


Drugie CZYTANIE
Rz 11, 13-15
29-32

Bracia:

Do was, pogan, mówię: «Będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?

Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie».


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 67

Psalm (Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: por. 4))

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże

Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech nam Bóg błogosławi *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Alleluja, alleluja, alleluja


EWANGELIA
Mt 15, 21-28

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.

Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami».

Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela».

A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż mi».

On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom».

A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów».

Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa.


HOMILIE

Propozycja 1
Propozycja 2
Propozycja 3
Propozycja 4
Propozycja 5
Propozycja 6


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Litości, Panie

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Czy Bóg jest litościwy, względem nas, ludzi? Czytając Ewangelię, być może wielu ludzi stawia sobie pytanie, dlaczego trzeba tak bardzo naprzykrzać się Panu Bogu, aby nas wysłuchał. O ile możemy jeszcze zrozumieć, że niekiedy Bóg ma inne plany względem nas, że nie musi postępować tak, jak my tego chcemy o tyle z trudem przychodzi nam niekiedy pogodzić się z tym, że jak to powiadają, Bóg daje się prosić. Co więcej, sam Zbawiciel zachęca nas do wytrwałej modlitwy. Nawet w przypowieściach uświadamiał swoich słuchaczy, że nawet pośród ludzi zdarzają się przypadki, że ktoś otrzymuje to, o co prosi, choćby ze względu na swoją wytrwałość, czy natręctwo.

Jaki więc Bóg ma interes w tym, abyśmy Go prosili? Czyż nie wie On czego nam potrzeba? Wszak Zbawiciel w innym miejscu przestrzegał nas przed gadulstwem na modlitwie, uznając je za zwyczaj pogański. Czym zatem różni się owo gadulstwo od wytrwałości w proszeniu? Dlaczego mamy nalegać, w jakim celu mamy prosić? Czy tak, jak ta Kananejka z dzisiejszej Ewangelii, aby poczuć się jak szczenięta, żebrzące pod stołem panów?

Gdybyśmy tylko tyle zrozumieli z Ewangelii, odeszlibyśmy ze zranionym ego, zbuntowani na Boga, wkrótce też złamani życiem pod naporem problemów, przed jakimi nas stawia co dnia. Bóg oczekuje naszego proszenia, aby stworzyć z nami prawdziwą relację. On jest naszym Ojcem i jak każdy Ojciec wie, że gdy dziecku daje się wszystko, bez najmniejszego starania, bez zaangażowania, to ani z owego daru wielkiego pożytku nie będzie, ani więź rodzicielska nie ma wielkich szans na przetrwanie.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Ludzie bardzo często zapominają o swoich darczyńcach. Co więcej, tak stosunku do Boga jak i do innych ludzi często to, co jest darem za pierwszym razem, za kolejnym bywa postrzegane, jak coś, co się człowiekowi należy. Nam nie należy się niebo. Bóg daje nam je w darze, gdyż pragnie naszego szczęścia na wieki. Jeśli jednak nie nauczymy się traktować Boga jak Ojca, a nie jak sługę, jak spędzimy z Nim całą wieczność?

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy jestem wytrwały na modlitwie?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

20 sierpnia 2017 r.

Ważne fakty

1977 Wystrzelono w kosmos amerykańskieo Voyagera I, który skierował się ku Jowiszowi i Saturnowi, a dalej poza Układ Słoneczny.
1968 Oddziały Układu Warszawskiego wtargnęły na Czechosłowację.
1960 Senegal uzyskał niepodległość od Francji.
1944 Niemcy aresztowali w Vichy marsz. H. Pétaine''a
1940 W Meksyku zastrzelony został Leon Trocki, wygnany wcześniej z Rosjii
1933 Niemcy podpisują konkordat ze Stolicą Apostolską, który posłużył Hitlerowi do zatuszowania jego rzeczywistych intencji ograniczenia działania Kościoła w Rzeszy.
1914 Niemieckie siły zajęły Brukselę.
1866 Prez. Andrew Johnson oficjalnie ogłosił koniec Wojny Domowej w USA
1710 Francuzi zostali zwyciężeni przez Austriaków w Bitwie pod Saragossą.

Urodzili się

1886 Paul Tillich, teolog niemiecki
1884 Rudolf Bultmann, niemiecki biblista
1860 Raymond Poincaré, polityk franc.
1829 Henry Parry Liddon, jeden z proponentów Ruchu Oksfordzkiego
1625 Thomas Corneille, dramatopisarz franc.
1085 Bolesław Krzywousty, król Polski (1102-1138)

Jan Paweł II:

Praca jako proces, poprzez który człowiek i ludzkość „czyni sobie ziemię poddaną”, tylko wówczas odpowiada temu podstawowemu pojęciu z Biblii, gdy równocześnie w tym całym procesie człowiek ujawnia siebie jako tego, który „panuje”. Owo panowanie odnosi się do wymiaru podmiotowego poniekąd bardziej niż do przedmiotowego: wymiar ten warunkuje samą etyczną istotę pracy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że praca ludzka ma swoją wartość etyczną, która wprost i bezpośrednio pozostaje związana z faktem, iż ten, kto ją spełnia, jest osobą, jest świadomym i wolnym, czyli stanowiącym o sobie podmiotem.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Sonda

Czy przyjmujesz odwiedziny duszpasterskie?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: