Menu Główna

Liturgia słowa

28 czerwca 2017 (środa)
- XII Tydzień zwykły


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Rdz 15, 1-12
17-18
Psalm responsoryjny:Ps 105
Ewangelia:Mt 7, 15-20
Kolor szat liturgicznych:Czerwony

Wspomnienie obowiązkowe

Wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika

Patroni

św. Austell, święci Potamiaena i Basilides, św. Ireneusz bp i męcz.*, św. Heimrad, św. Jan Southworth, święci Sergiusz i Germanus z Walaam, św. Paweł, papież.


Pierwsze CZYTANIE
Rdz 15, 1-12
17-18

Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: «Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita».

Abram rzekł: «O Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności jest Damasceńczyk Eliezer». I mówił: «Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie, zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą».

Ale oto usłyszał słowa: «Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził».

I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje potomstwo». Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę.

Potem rzekł do niego: «Ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność». A na to Abram: «O Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność?»

Wtedy Pan rzekł: «Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę».

Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność.

A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: «Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat».


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 105

Psalm (Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a))

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu, albo: Alleluja

Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, *
głoście Jego dzieła wśród narodów.
Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, *
rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu, albo: Alleluja

Szczyćcie się Jego świętym imieniem, *
niech się weseli serce szukających Pana.
Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, *
zawsze szukajcie Jego oblicza.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu, albo: Alleluja

Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, *
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
On, Pan, jest naszym Bogiem, *
Jego wyroki obejmują świat cały.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu, albo: Alleluja

Na wieki pamięta o swoim przymierzu, *
obietnicy danej tysiącu pokoleń,
o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, *
przysiędze danej Izaakowi.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu, albo: Alleluja


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Alleluja, alleluja, alleluja


EWANGELIA
Mt 7, 15-20

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców.

Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. A więc: poznacie ich po ich owocach».


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Fałszywi prorocy

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Przed kim tak właściwie ostrzega nas dzisiejsza Ewangelia? Jak rozpoznać prawdziwego, a jak fałszywego proroka? Czy ten prawdziwy musi zwiastować tylko karę Bożą i nieszczęścia, a ten fałszywy mówić pochlebstwa i wprowadzać nas w stan samozadowolenia? Gdybyśmy przyjęli takie kryteria, na pewno szybko popełnilibyśmy szereg błędów, ulegając wielu fałszywym prorokom. Pan Jezus daje nam prostą receptę jak rozpoznać prawdę od fałszu i jak bronić się przed fałszywymi prorokami. Przede wszystkim mamy rozpoznawać jednych i drugich po owocach ich przepowiadania.

Po pierwsze, już w czasach Starego Testamentu obowiązywała zasada, że jeśli proroctwo wypowiedziane przez kogoś w Imię Boga się nie spełni, wiadomo, że nie przepowiadał on z natchnienia Bożego. Oczywiście, tacy prorocy byli surowo karani. Jednak także w Piśmie Świętym czytamy, że były przypadki iż prorocy Pana przepowiadali nieprawdę, gdyż opanował ich duch kłamstwa. Wniosek z tego nasuwa się jeden. Prorok, choć nie przemawia na mocy własnych zasług, ale jest powołany przez Boga samego, powinien, moglibyśmy więc powiedzieć, że musi uzbroić się w pokorę przed obliczem Bożym.

Przykład praojca Abrahama pokazuje nam, jak bardzo nawet człowiek pełen wiary i ufający Bogu może ulegać własnym wyobrażeniom i osobistemu postrzeganiu świata. Ten ufający Bogu człowiek, kiedy nie mógł doczekać się spełnienia Bożej obietnicy, uznał, że dziedzicem Obietnicy będzie syn zrodzony z Hagar, o imieniu Izmael. Jednak Bóg dając słowo, spełnia go, choć w czasie i miejscu, w którym On sam uzna za właściwe.

SŁOWNO BOŻE W PRAKTYCE

Przepowiadanie więc w Imieniu Pana, to nie dorabianie teorii, do tego, co osobiście odpowiada mi w moim życiu. Bycie prorokiem, to obowiązek nawrócenia własnego serca, wsłuchania się w głos Pana, aby przekazać ludowi nie własną wolę, ale słowa Tego, Który nas posyła, przepowiadać w Jego Imię.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy dbam o kontakt z Bogiem?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

28 czerwca 2017 r.

Ważne fakty

1972 Konstytucja apostolska Episcoporum Poloniae, ustanowienie stałej administracji kościelnej na Ziemiach Odzyskanych.
1956 Robotnicze zamieszki w Poznaniu zostały krwawo stłumione.
1950 Siły Północnej Korei zajęły Seoul.
1948 Jugosławia została usunięta z Międzynarodówki ze względu na przeciwstawienie się ZSRR.
1927 W krypcie wawelskiej złożono zwłoki Juliusza Słowackiego
1919 Traktat Wersalski. Powołano Ligę Narodów, przywrócono Polsce dostęp do morza. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone udzieliły Francji gwarancji na wypadek ataku niemieckiego. USA nie ratyfikowało później tego aktu.
1914 Arcyksiążę Franciszek Ferdynand austriacki i jego żona zamordowani w Sarajewie przez Gavrilo Principa, rewolucjonistę Bośniackiego.
1812 Powitanie Napoleona w Wilnie
1519 Karol I, król Hiszpanii, Sycylii i Sardynii, ogłoszony został Cesarzem Rzymskim jako Karol V.

Urodzili się

1867 Luigi Pirandello, włoski dramatopisarz
1712 Jean-Jacques Rousseau, filozof i pisarz franc.,
1491 Henryk VIII - król Anglii, wprowadził Akt Supremacji oddzielając Kościół Angielski od Powszechnego
1368 Zygmunt Luksemburczyk, cesarz świętego cesarstwa rzymskiego

Jan Paweł II:

Istnieje niebezpieczeństwo, że wolność będzie polegać jedynie na należytym zabezpieczeniu interesów różnych stron czy przeciwstawnych egoizmów. Natomiast wolność, do której odwołuje się słowo Boże, zakorzeniona jest w sercu człowieka, które Bóg może uwolnić od egoizmu, dając mu zdolność otwierania się na bezinteresowną miłość.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Sonda

Czy przyjmujesz odwiedziny duszpasterskie?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: