Liturgia słowa

3 lipca 2015 (piątek)
- XIII Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Ef 2,19-22
Psalm responsoryjny:Ps 117
Ewangelia:J 20,24-29
Kolor szat liturgicznych:Czerwony

Święto

św. Tomasza Apostoła

Patroni

św. Tomasz Apostoł*, św. Anatoliusz z Konstantynopola, święci Ireneusz i Mustiola, św. Leon II, papież, św. Anatoliusz z Laodycei, św. Rumold lub Rombaut, św. Bernardyn Realino, św. Helidorus z Altino.


Pierwsze CZYTANIE
Ef 2,19-22

A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga - zbudowani na fundamencie postołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 117

Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)

Idźcie i głoście światu Ewangelię.
lub Alleluja.

Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska, *
a wierność Pana trwa na wieki.

Idźcie i głoście światu Ewangelię.
lub Alleluja.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 20, 29

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś.
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Alleluja, Alleluja, Alleluja


EWANGELIA
J 20,24-29

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: "Widzieliśmy Pana!" Ale on rzekł do nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę". A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam!" Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!" Tomasz Mu odpowiedział: "Pan mój i Bóg mój!" Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli".


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Niewierny świadek

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Czy oby zestawienie słów, jak w tytule nie zakrawa na oksymoron? Świadek to przecież ktoś, komu wierzymy. Na słowie którego możemy polegać. Jaka wartość może być ze świadectwa niewiernego świadka? Wielu zapewne odpowiedziałoby, że żadna, ale kiedy spojrzymy na postać świętego Tomasza Apostoła, oraz zdamy sobie sprawę ze sposobu, w jaki ostatecznie potwierdził wiarę w Zmartwychwstałego, jego postać, życie i męczeństwo rzucają zupełnie nowe światło, na to, co wydarzyło się w scenie opisanej dziś w Ewangelii.

Fakt, Tomasz zareagował dość zdecydowanie, kiedy pozostali apostołowie oświadczyli mu, że widzieli Pana. Jemu to nie wystarczyło. Sam chciał nie tylko zobaczyć, usłyszeć, czy przywitać się ze Zmartwychwstałym, ale chciał włożyć palce, a nawet rękę w miejsce ran, jakie były w ciele Pana po ukrzyżowaniu. Uznając się za wierzących, mówimy z perspektywy czasu o apostole niewierny Tomasz. To pojęcie przeniknęło nawet do potocznego języka, choć wielu stosujących je zapewne nie potrafiłoby wskazać, skąd wzięło się to powiedzenie.

Uwagę zwraca jednak fakt, że kiedy Zmartwychwstały stanął pośród swoich uczniów, wśród których był także Tomasz, nie trzeba już było więcej dowodów. Ba, nawet zachęta Jezusa, aby Tomasz podszedł, dotknął i włożył rękę do boku Jezusowego, nie tylko nie sprowokowały Tomasza do zrealizowania swoich zapewnień, ale wręcz skłoniły do wyznania wiary w Zbawiciela jako Pana i Boga.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Niejednokrotnie zastanawiamy się, jaki sens jest, gdy ludzie gubią się, upadają i wątpią. Dlaczego Bóg pozwala na sytuacje, w których człowiek wierzący chwieje się i upada? Czy to ma być jakimś tanim widowiskiem dla Boga, czy jest w tym ukryty jakiś głębszy plan? Wierząc, że Bóg jest Miłością i Ojcem naszym najlepszym, odrzucamy zdecydowanie pokusę uznania Boga za widza w teatrze naszego życia. Spoglądając zaś na przykład św. Tomasza Apostoła, widzimy, że jego wątpliwości Bóg zamienił na pewność wiary, zaś nam, żyjącym tyle lat później nie tylko przypomina, że był ktoś, kto naocznie przekonał się o tym, że zmartwychwstał Pan prawdziwie, ale także każe nam zastanowić się, czy my z naszymi wątpliwościami bylibyśmy gotowi oddać życie za wiarę w Pana.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy wierzę, że Pan zmartwychwstał prawdziwie?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

3 lipca 2015 r.

Ważne fakty

1989 Sąd Najwyższy USA orzekł, że władze stanowe nie są zobowiązane do finansowania przerywania ciąży
1987 Pierwszy przelot balonem na gorące powietrze przez Atlantyk
1985 Po 30 latach władze chińskie uwolniły z więzienia katolickiego biskupa Szanghaju, Ignacego Kunga.
1976 Izraelska grupa antyterrorystyczna uratowała 103 zakładników z porwanego samolotu w Entebbe w Ugandzie.
1962 Po referendum we Francji ogłoszono niepodległość Algierii.
1907 Dekret Lamentabili, streszczający i potępiający błędy modernistów (czysto negatywny, uzupełniony we wrześniu 1907 bardziej pozytywną encykliką Pascendi).
1905 W Odessie rosyjskie oddziały zabiły ponad 6.000 osób, w trakcie przywracania porządku podczas Strajku generalnego.
1905 Uchwała parlamentu francuskiego całkowicie rozdzielająca Kościół od państwa.
1863 Siły Unionistów, pod gen. Meadem, zwyciężyły Konfederatów w Bitwie pod Gettysburgiem.
1608 Francuski odkrywca Samuel Champlain założył Québec.

Urodzili się

1962 Tom Cruise, aktor amer.
1879 Alfred Korzybski, amerykański naukowiec pol. pochodzenia
1883 Franz Kafka, pisarz czeski
1854 Leo Janácek, czeski kompozytor
1728 Robert Adam, architekt i designer szkocki
1423 Ludwik XI, król Francji

Jan Paweł II:

O ile człowiek staje się uczestnikiem cierpień Chrystusa — w jakimkolwiek miejscu świata i czasie historii — na swój sposób dopełnia to cierpienie, przez które Chrystus dokonał Odkupienia świata. Czy to znaczy, że Odkupienie dokonane przez Chrystusa jest niepełne? Nie. To znaczy tylko, że Odkupienie, dokonane mocą zadośćczyniącej miłości, jest stale otwarte na każdą miłość, która wyraża się w ludzkim cierpieniu. W tym wymiarze — w wymiarze miłości — Odkupienie, które do końca się dokonało, stale się niejako od nowa dokonuje. Chrystus dokonał Odkupienia bez reszty i do końca, równocześnie zaś go nie zamknął...

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: