Menu Główna

Liturgia słowa

25 maja 2017 (czwartek)
- VI Tydzień Wielkanocny


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Dz 18, 1-8
Psalm responsoryjny:Ps 98
Ewangelia:J 16, 16-20
Kolor szat liturgicznych:Biały

Wspomnienie dowolne

Dzień powszedni, albo wspomnienie św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła, albo wspomnienie św. Grzegorza VII, papieża

Patroni

św. Magdalena Barat, św. Grzegorz VII, papież*, św. Maria Magdalena de Pazzi*, św. Urban, św. Zenobiusz, św. Leon z Mantenay, św. Dionizy z Mediolanu, św. Gennadiusz z Astorga, św. Beda Czcigodny, dr Kościoła*


Pierwsze CZYTANIE
Dz 18, 1-8

Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Znalazł tam pewnego Żyda, imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Przyszedł do nich, a ponieważ znał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował; zajmowali się wyrobem namiotów. A co szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał tak Żydów, jak i Greków.

Kiedy Sylas i Tymoteusz przybyli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął swe szaty i powiedział do nich: «Krew wasza na wasze głowy, ja nie jestem winien. Od tej chwili pójdę do pogan».

Odszedł stamtąd i poszedł do domu „czciciela Boga”, niejakiego Tycjusza Justusa. Dom ten przylegał do synagogi. Przełożony synagogi, Kryspus, uwierzył w Pana z całym swym domem, wielu też słuchaczy korynckich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 98

Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a))

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Albo: Alleluja

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Albo: Alleluja

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Albo: Alleluja

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Albo: Alleluja


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie zostawię was sierotami,
powrócę do was i rozraduje się serce wasze.

Alleluja, alleluja, alleluja


EWANGELIA
J 16, 16-20

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie».

Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: «Cóż to znaczy, co nam mówi: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”; oraz: „Idę do Ojca”?» Mówili więc: «Cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada».

Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: «Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?” Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość».


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Chwila w oczach Bożych

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Kiedy wsłuchujemy się w dzisiejszy fragment Ewangelii, być może sami odnajdujemy się pośród tych, którzy chcieli pytać Jezusa, co oznacza owa chwila, która ma upłynąć do czasu, gdy Go nie zobaczą oraz ta późniejsza, kiedy znów będą mogli Go oglądać. Z perspektywy dwóch tysięcy lat wiemy, że owa chwila, kiedy nie oglądamy Zbawiciela na taki sposób, jak widzieli Go uczniowie, oraz ludzie, którzy z Nim przebywali, trwa już drugie tysiąclecie i pomimo, że coraz więcej znaków wskazuje, że żyjemy w czasach ostatecznych, to pojęcie również okazuje się być stosunkowo względne. Wiem, że Pan powtórnie przyjdzie, aby sądzić żywych i umarłych, ale kiedy się top stanie, zgodnie z Jego słowami wie tylko Ojciec.

Pierwsi chrześcijanie wyobrażali sobie, że ta chwila to czas, które można liczyć dniami, bądź miesiącami, a najpóźniej latami. Wszak pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, które utrzymywały się ze sprzedawanych majątków, spodziewały się, że Pan nadejdzie, zanim skończą im się środki do życia. Z czasem jednak trzeba było przyjąć zupełnie inną perspektywę. Św. Jan w swoim objawieniu, dodając otuchy cierpiącym prześladowanie wyznawcom Chrystusa, kreśli przed nimi perspektywę ostatecznego zwycięstwa dobra nad złem, stanięcia przed Barankiem, przed Którym stoją już ci, którzy w Jego krwi wybielili swoje szaty.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Uczniowie Pana od samego początku oczekiwali Jego powtórnego nadejścia. Wszak przecież to naturalne, że tęskni się i oczekuje spotkania z kimś, kogo tak bardzo się kocha. My dzisiaj chyba zapomnieliśmy nieco o tej prawdzie. Dzisiaj słowo apokalipsa kojarzy nam się raczej z globalnym kataklizmem, a niżeli ze spotkaniem z ukochanym Mistrzem i Nauczycielem. Powtarzamy każdego dnia w Modlitwie Pańskiej przyjdź królestwo Twoje, ale lękamy się jego nadejścia i raczej wiele dalibyśmy, aby ów moment nie nadszedł za naszego życia. Może więc i nam potrzeba na nowo wsłuchania się w słowa Pana i przeżycia prawdziwego nawrócenia?

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy oczekuję spotkania z Panem?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

25 maja 2017 r.

Ważne fakty

1995 Sąd Najwyższy uchylił wyrok 25 więzienia, ciążący na płk. Kuklińskim.
1923 Ogłoszono niepodległość Transjordanii pod Amirem Abdullahem.
1911 Porfirio Diaz podał się do dymisji jako prezydent Meksyku.
1657 Ludwik XIV przedstawił swą kandydaturę na Cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego.
1368 W Krakowie zmarł Mikołaj Wierzynek
1234 Mongołowie zajęli Kaifeng i zniszczyli chińską dynastię.
992 Zmarł Mieszko I, książę Polski

Urodzili się

1892 Josip Broz Tito, prezydent Jugosławii
1881 Béla Bartók, kompozytor węgierski
1818 Jacob Burckhardt, historyk szwajc.
1803 Ralph Waldo Emerson, poeta i eseista ameryk.

Jan Paweł II:

Wiemy, że według nauki Soboru Watykańskiego II „przez Ruch ekumeniczny rozumie się działalność oraz przedsięwzięcia zmierzające do jedności chrześcijan, zależnie od różnych potrzeb Kościoła i warunków chwili”. Dlatego też nie wydaje się bynajmniej rzeczą anachroniczną widzieć w świętych Cyrylu i Metodym autentycznych protagonistów ekumenizmu w ich skutecznym dążeniu do usunięcia lub zmniejszenia wszelkiego prawdziwego lub choćby pozornego podziału między poszczególnymi Wspólnotami, należącymi do tego samego Kościoła. Podział bowiem, który niestety nastąpił w historii Kościoła, i na nieszczęście jeszcze trwa, „jawnie sprzeciwia się woli Chrystusa, jest zgorszeniem dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej sprawie przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Sonda

Czy przyjmujesz odwiedziny duszpasterskie?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: