Menu Główna

Liturgia słowa

28 lipca 2016 (czwartek)
- XVII Tydzień Zwykły


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Jr 18,1-6
Psalm responsoryjny:Ps 146
Ewangelia:Mt 13,47-53
Kolor szat liturgicznych:Różowy

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Sarbeliusza Makhluf, prezbitera

Patroni

święci Nazariusz i Celsus, św. Botvid, św. Samson z Dol, św. Sarbeliusz Mahkluf, kapł.*


Pierwsze CZYTANIE
Jr 18,1-6

Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi: «Wstań i zejdź do domu garncarza; tam usłyszysz moje słowa».
Zstąpiłem do domu garncarza, on zaś pracował właśnie przy kole. Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, wyrabiał z niego inne naczynie, jak tylko podobało się garncarzowi.
Wtedy Pan skierował do mnie następujące słowo: «Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz? – rzekł Pan. Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domuIzraela, w moim ręku».


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 146

Ps 146 (145), 1-2. 3-4. 5-6ab (R.: 5a)

Szczęśliwy, kogo wspiera Bóg Jakuba.
lub Alleluja.

Chwal, duszo moja, Pana. *
Będę chwalił Pana do końca swego życia,
będę śpiewał mojemu Bogu, *
dopóki istnieję.

Szczęśliwy, kogo wspiera Bóg Jakuba.
lub Alleluja.

Nie pokładajcie ufności w książętach *
ani w człowieku, który zbawić nie może.
Gdy duch go opuści, znowu w proch się obraca *
i przepadają wszystkie jego zamiary.

Szczęśliwy, kogo wspiera Bóg Jakuba.
lub Alleluja.

Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, *
kto pokłada nadzieję w Panu Bogu.
On stworzył niebo i ziemię, i morze *
ze wszystkim, co w nich istnieje.

Szczęśliwy, kogo wspiera Bóg Jakuba.
lub Alleluja.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

por. Dz 16, 14b

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Alleluja, Alleluja, Alleluja


EWANGELIA
Mt 13,47-53

Jezus powiedział do tłumów:
«Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w mo­rze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wy­łączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?»
Odpowiedzieli Mu: «Tak jest».
A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».
Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Jak glina w ręku garncarza

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Kiedy otworzymy Księgę Życia i zagłębimy się w opisy stworzenia człowieka, szybko przypomnimy sobie, że oprócz tego najbardziej przywoływanego opisu, ukazującego Boga, który przez sześć dni stwarza świat, a siódmego odpoczywa, istnieje drugi, nie mniej ważny, który przedstawia Boga kształtującego człowieka z gliny. Pomijając aspekt, że ludzkie ciało składa się z tych samych składników, jakie odnajdujemy w świecie, a dusza pochodzi bezpośrednio od Boga, warto przypomnieć sobie, że właśnie Bóg ukazany jako garncarz kształtuje człowieka i tworzony świat dokładnie według własne woli. Co więcej, nie jest On jedynie biegłym rzemieślnikiem, ale Odwiecznym Artystą, Który dokładnie nadaje światu taki kształt, jaki tylko pragnie.

Jeśli tak, to dlaczego non stop ludzie powtarzają pytania o zło istniejące na świecie, o krzywdę niewinnych ludzi, o nieszczęścia, jakim nie daje się zapobiec mimo wysiłku tak wielu ludzi? Otóż Bóg prezentuje się na kartach Biblii nie tylko jako Artysta, nie jako garncarz, który kształtuje i wypala naczynie przez siebie utworzone, ale jako Ten, Który w każdym czasie może dowolnie kształtować rzeczywistość oraz samego człowieka. Oto przez cały czas jesteśmy jak glina w ręku garncarza. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.

Bóg jednak obdarowując nas darami rozumu i wolności, pragnie abyśmy sami naszym życiem wypalali w sobie ów Boski kształt, jaki nadał nam Odwieczny Artysta. Potrzeba, abyśmy w owym dniu, gdy staniemy przed Panem Świata zaprezentowali się jako ci, którzy owo Boskie podobieństwo, jakim zostaliśmy naznaczeni utrwalili w sobie w ciągu całego naszego życia.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

W dzień bowiem będzie jak ten połów, który zagarnie wszystko, co tyko wpadnie w sieci. Nie będzie ucieczki i nikt z nas się przed tym nie ukryje. Czyż więc nie warto już teraz podążać tą drogą, która prowadzi nas wprost do Jezusa?

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Jak wygląda moja droga życia?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Oficjalny Partner Wizyty Ojca Świętego w Polsce 2016

 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner

Jan Paweł II:

«Asceza» — słowo to przywodzi na myśl dążenie do wysokiego celu. Wymaga to oczywiście ofiar i wyrzeczeń. Trzeba bowiem ograniczyć bagaż do rzeczy istotnych, by nie ciążył podczas podróży; trzeba być gotowym stawić czoło wszelkim trudnościom i pokonać wszystkie przeszkody, by osiągnąć zamierzony cel. Aby stać się prawdziwym uczniem Chrystusa, trzeba się zaprzeć samego siebie, brać co dnia swój krzyż i naśladować Go. Jest to wyboista droga do świętości, i każdy ochrzczony jest wezwany, by nią iść.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Sonda

Czy będziesz osobiście uczestniczył w ŚDM?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Wsparcie
modlitewne:

Newslettery:

Partner
technologiczny: