Menu Główna

Liturgia słowa

28 listopada 2015 (sobota)
- XXXIV Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Dn 7,15-27
Psalm responsoryjny:Dn 3, 83-87
Ewangelia:Łk 21,34-36
Kolor szat liturgicznych:Zielony

dzień powszedni

Patroni

św. Stefan mł., św. Katarzyna Labouré, św. Symeon Metaphrastes, św. Jakub z Marchii, św. Józef Pignatelli.


Pierwsze CZYTANIE
Dn 7,15-27

Ja, Daniel, popadłem z tego powodu w niepokój ducha, a widzenia mojej głowy przeraziły mnie. Zbliżyłem się do jednego ze stojących i zapytałem o właściwe znaczenie tego wszystkiego. On zaś odpowiedział i wyjaśnił znaczenie rzeczy. "Te wielkie bestie w liczbie czterech - to czterech królów, którzy powstaną z ziemi. Królestwo jednak otrzymają święci Najwyższego, i będą posiadać królestwo na zawsze i na wieki wieków". Potem chciałem się upewnić co do czwartej bestii, odmiennej od pozostałych i nader strasznej, która miała zęby z żelaza i miedziane pazury, a pożerała, kruszyła i deptała nogami resztę; oraz co do dziesięciu rogów na jej głowie, i co do innego, przed którym, gdy wyrósł, upadły trzy tamte. Róg ten miał oczy i usta, wypowiadające wielkie rzeczy, i wydawał się większy od swoich towarzyszy. Patrzałem i róg ten rozpoczął wojnę ze świętymi, i zwyciężał ich, aż przybył Przedwieczny i sąd zasiadł, a władzę dano świętym Najwyższego, i aż nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo. Powiedział tak: "Czwarta bestia - to czwarte królestwo, które będzie na ziemi, różne od wszystkich królestw; pochłonie ono całą ziemię, podepce ją i zetrze. Dziesięć zaś rogów - z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, po nich zaś inny powstanie, odmienny od poprzednich, i obali trzech królów. Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo, a [święci] będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu. Wtedy odbędzie się sąd i odbiorą mu władzę, by go zniszczyć i zniweczyć doszczętnie. A panowanie i władzę, i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty Najwyższego. Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem; będą Mu służyły wszystkie moce i będą Mu uległe".


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

PSALM RESPONSORYJNY
Dn 3, 83-87

Dn 3, 83-84a i 85a. 86a i 87a i 56 (R.: por. Dn 3, 52)

Chwalcie na wieki najwyższego Pana.

Niech lud Boży błogosławi Pana, *
niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.

Chwalcie na wieki najwyższego Pana.

Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *
błogosławcie Pana, świeci i pokornego serca.
Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba. *
chwalebny i wywyższony na wieki.

Chwalcie na wieki najwyższego Pana.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 21, 36

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

Alleluja, Alleluja, Alleluja


EWANGELIA
Łk 21,34-36

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym".


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Przygotować się na spotkanie z Mistrzem

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Pan Jezus w czasie Swojej publicznej działalności napominał, aby być przygotowanym na ów dzień. Przestrzegał też, że na świat przyjdą zgorszenia, zaś wierzący będą prześladowani i stawiani przed ziemskimi trybunałami. Co więc mamy robić, aby ów dzień, który ma przyjść znienacka, nie zastał nas nieprzygotowanymi? Czyżby Mistrz oczekiwał od nas, że będziemy żyć w stanie ciągłego zagrożenia? Każdy nasz zamiar rozpatrywać pod kątem ewentualnego końca świata? Zdaje się, że nie do końca.

Bóg stworzył człowieka do szczęścia i pragnie, abyśmy byli szczęśliwi. Świat, który miał swój początek, będzie też kiedyś miał i swój koniec. Kiedy on nadejdzie, tego nie wie nikt poza Bogiem. Próba przewidzenia jakichkolwiek katastrof zagrażających ziemi, ma niewiele wspólnego z próba przygotowania się na koniec świata. W naszym postrzeganiu końca zbyt wiele czasu poświęcamy na ewentualne zrozumienie zagrożeń, natomiast umyka nam fakt, że koniec świata i związany z tym Sąd Ostateczny ma by przecież nastania nowego nieba i nowej ziemi. Czasem ostatecznego starcia w pył wszelkiego zła i tryumfem Jezusa Chrystusa.

Przygotowanie się więc na koniec, czy to naszego życia, czy koniec świata nie powinno oznaczać dla wierzących jedynie lęku przed nieznanym, tudzież przed cierpieniem. Wezwanie Pana Jezusa do gotowości jest wezwaniem do tego, aby ów moment, kiedy staniemy przed Sędzią sprawiedliwym, nie był chwilą przerażenia, ale spotkaniem z Tym, z którym związaliśmy już na ziemi nasze życie.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Jak więc się przygotować na spotkanie ze Zbawicielem? Odpowiedź znajdziemy w słowach samego Pana. Zaprzyjaźnić się z Nim, to przestrzegać Jego przykazań. Wytrwać w chwilach próby, i pozwolić aby wszelkie przeciwności dzięki Bożej łasce zahartowały nas w dobrym. Właśnie jako pomoc na drogę ziemskiego pielgrzymowania Pan Jezus ustanowił sakramenty święte. To one mają nad udzielać łaski Bożej, kiedy po ludzku słabniemy, bądź nie bardzo wiemy, jak mamy postąpić. Pozwolić, aby Jezus formował nasze sumienie, zaprosić Go nie tylko do swojego serca, ale także swojego życia, to związać się z Nim już tu na ziemi i być pewnym, że spotkanie, kiedy ono nie nadejdzie, będzie spotkaniem z Boskim przyjacielem

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy przygotowuję się na spotkanie ze Zbawicielem?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

28 listopada 2015 r.

Ważne fakty

1978 Wśród wzmagających się wystąpień fundamentalistów muzułmańskich rząd Iranu zakazał manifestacji religijnych.
1960 Mauretania uzyskała niepodległość.
1909 We Francji uchwalono prawo zezwalające kobietom na 8-tygodniowy urlop macierzyński.
1660 W Londynie utworzono The Royal Society (Towarzystwo Królewskie).
1520 Portugalski podróżnik Ferdynand Magellan przepłynął przez cieśninę u południowych krańców Ameryki Południowej i znalazł się na oceanie, który nazwał Pacyfikiem.

Urodzili się

1908 Claude Lévi-Strauss, filozof i antropolog franc.
1907 Alberto Moravia, włoski pisarz
1820 Friedrich Engels, socialista niemiecki
1757 William Blake, poeta i artysta angielski
1632 Jean Baptiste Lully, kompozytor włosko-franc.

Jan Paweł II:

Tak jak nowa Europa nie może się rozwijać, jeżeli nie czerpie z własnych korzeni, podobnie i uniwersytet. Jest on bowiem par excellence miejscem poszukiwania prawdy, sumiennej analizy zjawisk, w nieustannym dążeniu do coraz pełniejszych i owocniejszych syntez. I podobnie jak Europy nie można sprowadzać jedynie do stosunków rynkowych, tak również uniwersytet, jakkolwiek powinien być dobrze osadzony w rzeczywistości społecznej i ekonomicznej, nie może być podporządkowany jej wymogom, gdyż to groziłoby mu zatraceniem własnej natury, której głównym wymiarem jest kultura.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Wsparcie
modlitewne:

Newslettery:

Partner
technologiczny: