Liturgia słowa

31 października 2014 (piątek)
- XXX Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Flp 1,1-11
Psalm responsoryjny:Ps 111
Ewangelia:Łk 14,1-6
Kolor szat liturgicznych:Zielony

dzień powszedni

Patroni

św. Quentin lub Quintinus, św. Bee lub Bega, św. Wolfgang, św. Foillan z Fosses.


Pierwsze CZYTANIE
Flp 1,1-11

Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana, Jezusa Chrystusa! Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam - zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich - z powodu waszego udziału w [szerzeniu] Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Słusznie przecież mogę tak o was myśleć, bo noszę was wszystkich w sercu jako tych, którzy mają udział w mojej łasce: zarówno w moich kajdanach, jak i w obronie Ewangelii za pomocą dowodów. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi [ożywiony] miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, [nabytym] przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 111

Ps 111 (110), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 2a)

Wielkie są dzieła, które Pan uczynił.

Z całego serca będę chwalił Pana *
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Pana, *
zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują.

Wielkie są dzieła, które Pan uczynił.

Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu, *
a Jego sprawiedliwość trwa na wieki.
Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, *
Pan jest miłosierny i łaskawy.

Wielkie są dzieła, które Pan uczynił.

Dał pokarm bogobojnym,*
pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.
Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich,*
oddając im posiadłości pogan.

Wielkie są dzieła, które Pan uczynił.


EWANGELIA
Łk 14,1-6

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów: "Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie?" Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł: "Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu?" I nie mogli mu na to odpowiedzieć.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Bóg wobec ludzkiego cierpienia

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Jak daleko można posunąć się w zatwardziałości swego serca?! Ewangelia wyraźnie mówi o tym, że śledzono Jezusa, kiedy udawał się do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby spożyć posiłek. Wiedząc to, Chrystus Pan poddaje pod osąd swoich oponentów kwestię uzdrawiania w szabat. Nie są oni jednak w stanie odpowiedzieć Mu na pytanie, czy można uzdrawiać w szabat, czy też nie. Być może nie spodziewali się takiego obrotu sprawy. Śledzili Pana, gdyż byli pewni, że nie przejdzie On obojętnie wobec ludzkiego cierpienia. Ich plan był prosty. Zaświadczyć, że uzdrowił kogoś w szabat, nagłośnić sprawę i wywołać święte oburzenie, pod pretekstem, że Rabbi z Nazaretu łamie podstawowe przykazanie, które był znakiem zachowania przymierza, jakie ongiś Bóg zawarł z ludźmi za pośrednictwem Mojżesza.

Tymczasem stoją przed potencjalnymi oskarżycielami Jezus z Nazaretu, który jednym swoim słowem może przywrócić zdrowie choremu człowiekowi, oraz cierpiący, który z nadzieją oczekiwał zmiłowania Bożego i powrotu do zdrowia. Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi, Jezus uzdrawia chorego i stawia swoich adwersarzy w wyjątkowo trudnej sytuacji. Pyta, czy gdyby zagrożone było życie ich syna, czy mimo to nie pospieszyli by mu z pomocą, nawet w dzień szabatu. Co więcej, nie zaprzeczają nawet na pytanie, czy nie postąpiliby tak samo, gdyby trzeba było ratować nawet własne bydlę, gdyby wpadło do studni.

Bóg nie przechodzi obojętnie wobec ludzkiego cierpienia. Niekiedy może wydawać się nam, że Ten, Który jest Panem nieba i ziemi, nie dostrzega naszych ziemskich cierpień, nie słyszy naszych błagań i zostawia nas na pastwę niewdzięcznego losu w chwili, kiedy najbardziej potrzebujemy pomocy. Tymczasem Bóg zawsze spogląda na nasze życie i wyciąga do nas pomocną dłoń.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Czasem tą wyciągniętą Bożą dłonią jest wybłagany z płaczem cud, innym zaś razem umocnienie w chorobie, jeszcze zaś innym nawrócenie po latach oddalenia od Boga. Bóg bowiem daje człowiekowi z obfitości swego serca, tyle, że my niekiedy chcemy tylko cudownej interwencji i uzdrowienia nie bacząc na to, że czasem Bóg wie lepiej od nas, kiedy przywrócić nam zdrowie i ratować życie doczesne, kiedy zaś wezwać nas do Siebie, ratując życie wieczne.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy stać nas na to, aby ufać Bogu w zdrowiu i w chorobie?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

31 października 2014 r.

Ważne fakty

1984 Premier Indii Indira Ghandi zamordowana została przez swego sikhijskiego ochroniarza.
1956 Oddziały brytyjskie i francuskie zbombardowały lotniska egipskie w rejonie suezkim.
1942 Pius XII poświęcił świat i Kościół Niepokalanemu Sercu Maryi w 25-lecie Fatimy.
1940 Zakończyła się Bitwa o Wielką Brytanię.
1918 Rozpoczęła się bitwa pod Lwowem, w której mieszkańcy tego miasta nie dopuścili do zajęcia go przez Ukraińców.
1902 Położono pierwszy kabel telegraficzny pod Pacyfikiem.
1517 Marcin Luter przybił swe tezy do drzwi kościoła w Wittenberdze.
1503 Juliusz II wybrany został na papieża.
451 Na 15 sesji Soboru Chalcedońskiego przyjęto kanon 28, nadający Konstantynopolowi prawa patriarchalne nad Pontem, Azją i Tracją

Urodzili się

1930 Michael Collins, astronauta amer.
1887 Chiang Kai-shek, przywódca chiński
1815 Karl Weierstrass, matematyk niem.(teoria funkcji)
1795 John Keats, poeta angielski
1632 Jan Vermeer, malarz holenderski

Jan Paweł II:

Nie zawiera się — ani w słowach Chrystusa, ani w słowach Pawłowych — jakiekolwiek upośledzenie małżeństwa. Ewangeliczna rada czystości jest tylko wskazaniem na tę szczególną możliwość, jaką miłość oblubieńcza Samego Chrystusa — samego Pana — stanowi dla serca ludzkiego, zarówno dla mężczyzny, jak dla kobiety. „Bezżenność dla królestwa niebieskiego” nie jest bowiem tylko dobrowolną rezygnacją z małżeństwa i życia rodzinnego, ale charyzmatycznym wyborem Chrystusa jako wyłącznego Oblubieńca.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: