Liturgia słowa

21 grudnia 2014 (niedziela)
- IV Tydzień Adwentu


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:2 Sm 7, 1-5
8-12
14
16
Drugie czytanie:Rz 16, 25-27
Psalm responsoryjny:Ps 89
Ewangelia:Łk 1,26-38
Kolor szat liturgicznych:Fioletowy

Czwarta Niedziela Adwentu

Patroni

św. Tomasz Apostoł (dawniej, obecnie 3 lipca), święci Temistokles i Dioskur, św. Jan Wincenty, św. Anastazy II z Antiochii, św. Piotr Kanizjusz*, św. Glyceriusz.


Pierwsze CZYTANIE
2 Sm 7, 1-5
8-12
14
16

Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: „Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie”. Natan powiedział do króla: „Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą”.
Lecz tej samej nocy skierował Pan do Natana następujące słowa: „Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: »Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu Ojcem, a on będzie Mi synem.
Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki«”.


Drugie CZYTANIE
Rz 16, 25-27

Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 89

Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: 2a)

Na wieki będę sławił łaski Pana.

Na wieki będę sławił łaski Pana,*
moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: «Na wieki ugruntowana jest łaska», *
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

Na wieki będę sławił łaski Pana.

«Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,*
przysiągłem mojemu słudze Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki *
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia».

Na wieki będę sławił łaski Pana.

On będzie wołał do Mnie: «Ty jesteś moim Ojcem,*
moim Bogiem, opoką mego zbawienia».
Na wieki zachowam dla niego łaskę *
i trwałe będzie moje z nim przymierze.

Na wieki będę sławił łaski Pana.


EWANGELIA
Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”.
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.


HOMILIE

Propozycja 1
Propozycja 2
Propozycja 3
Propozycja 4
Propozycja 5

KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Blisko, coraz bliżej

Czwarta niedziela adwentu, to czas pozwalający poczuć bliskość Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Scena zwiastowania przywołana w Ewangelii wraz z refleksją Króla Dawida zawartą w pierwszym czytaniu, przepełniona troską o miejsce Arki Przymierza pośród ludu wybranego niechybnie przywołują pytanie o miejsce Zbawiciela w naszym życiu. Tego samego Zbawiciela, dla którego dwa tysiące lat temu, nie było miejsca pośród ludzi, w którym mógłby przyjść na świat.

Przepowiedziany przez proroków Potomek Dawida, choć jest wypełnieniem Bożej Obietnicy i spełnieniem najskrytszych ludzkich pragnień, aby Bóg zamieszkał pośród swego ludu, przyszedł przywitany zaledwie przez prostych pasterzy i przybyłych ze Wschodu Mędrców. Dzisiejsza niedziela stawia więc i nam pytanie, czy jesteśmy już gotowi na spotkanie z Jezusem. W ferworze przygotowań do świąt, porządków i zakupów, najbardziej istotnym zdaje się być pytanie, czy nie utraciliśmy sensu spotkania ze Zbawicielem? Czy mijający adwent stanowił dla nas czas radosnego oczekiwania i przybliżył nas choć o krok na spotkanie ze Słowem, Które Stało się Ciałem?

Czwarta niedziela adwentu daje nam jeszcze kilka ostatnich dni na zrobienie rzeczy, które być może umknęły nam podczas minionych tygodni. Bynajmniej nie są to porządki i zakupy, ale wzbudzenie w sobie owego pragnienia spotkania z Panem. Próba zrozumienia, dlaczego Bóg nie tylko kiedyś, ale także dziś zdaje się być wypychany na peryferie współczesnych metropolii i musi szukać schronienia z dala od światowych centrów ludzkiej aktywności.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Wyczekując tej szczególnej chwili, kiedy jak co rok rozradujemy się wiadomością, że Bóg się rodzi, a moc truchleje, wykorzystajmy dobrze każdy dzień. Wszak oczekiwanie na kogoś, kogo prawdziwie się kocha, jest zawsze oczekiwaniem pełnym nadziei, przyspieszonego bicia serca oraz pragnienia spędzenia ze sobą w radości nadchodzących chwil. Czwarta niedziela adwentu, to ostatni dzwonek przed owym kulminacyjnym momentem, kiedy oczom naszych dusz ukaże się najprawdziwszy cud – Bóg Człowiek zrodzony z Przeczystej Panienki, który zawitał pośród ludzi, aby każdy, kto zechce przyjąć Go szczerym sercem mógł zaprosić Go do siebie.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy stać nas na to, aby dobrze przeżyć ostatnie dni adwentu?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

21 grudnia 2014 r.

Ważne fakty

1990 W wywiadzie dla telewizji niemieckiej Saddam Hussein ogłosił, że nie wycofa się z Kuwejtu.
1988 Nad Lockerbie w Szkocji eksplodował samolot PanAm. W katastrofie spowodowanej prawdopodobnie przez libijskich terrorystów zginęło 259 pasażerów i 11 osób na ziemi.
1958 Charles de Gaulle został prezydentem Francji.
1925 Film Pancernik Potiomkin po raz pierwszy został pokazany w Moskwie.

Urodzili się

1879 Józef Stalin, przywódca radziecki
1804 Benjamin Disraeli, polityk brytyjski

Jan Paweł II:

Społeczna nauka Kościoła nie jest surogatem ideologii kapitalizmu. W rzeczywistości Kościół, choć zdecydowanie potępia «socjalizm», już od czasu ogłoszenia przez Leona XII encykliki Rerum novarum dystansuje się od ideologii kapitalistycznej, przypisując jej odpowiedzialność za przejawy jaskrawej niesprawiedliwości społecznej. Z kolei Pius XI w Quadragesima anno bardzo jednoznacznie i zdecydowanie potępia międzynarodowy imperializm pieniądza (Quadragesima anno, 109). Tę linię kontynuuje także nowsze nauczanie Kościoła, zaś ja sam po historycznym upadku komunizmu nie wahałem się wyrazić poważnych zastrzeżeń, jakie budzi kapitalizm, gdy jest rozumiany nie tyle jako «gospodarka rynkowa», ale jako system, «w którym wolność gospodarcza nie jest ujęta w ramy systemu prawnego, wprzęgającego ją w służbę integralnej wolności ludzkiej».

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: