Liturgia słowa

21 września 2014 (niedziela)
- XXV Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Iz 55, 6-9
Drugie czytanie:Flp 1, 20-24
27
Psalm responsoryjny:Ps 145
Ewangelia:Mt 20, 1-16
Kolor szat liturgicznych:Zielony

Dwudziesta piąta Niedziela zwykła

Patroni

św. Teodor z Czernigowa, Męczennicy z Korei, św. Michał z Czernihowa, św. Mateusz Ewangelista*, św. Maures z Troyes.


Pierwsze CZYTANIE
Iz 55, 6-9

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.
Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi.


Drugie CZYTANIE
Flp 1, 20-24
27

Bracia:
Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele – to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć.
Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, a pozostawać w ciele – to bardziej dla was konieczne. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 145

Ps 145 (144), 2-3. 8-9. 17-18 (R.: 18a)

Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają.

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *
a wielkość Jego niezgłębiona.

Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają.

Pan jest łagodny i miłosierny *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
i łaskawy we wszystkich swych dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
wszystkich wzywających Go szczerze.

Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają.


EWANGELIA
Mt 20, 1-16

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: »Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam«. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.
Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: »Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?«. Odpowiedzieli mu: »Bo nas nikt nie najął«. Rzekł im: »Idźcie i wy do winnicy«.
A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: »Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych«. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.
Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: »Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty«. Na to odrzekł jednemu z nich: »Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry«. Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”.


HOMILIE

Propozycja 1
Propozycja 2
Propozycja 3
Propozycja 4
Propozycja 5
Propozycja 6
Propozycja 7

KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: W poszukiwaniu Boga

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Człowiek, który spogląda na stworzony przez Boga świat musi na pewnym etapie swojego rozumowania zadać sobie pytanie, gdzie szukać początków stworzenia. Skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy? Jaki jest sens naszych starań, czym jest miłość i nienawiść, dlaczego człowiek z jednej strony jest zdolny do ogromnych poświęceń, z drugiej do bestialstwa? Czemu służy cierpienie, i dlaczego dotyka ono tych, którzy nie tylko nic złego nie zrobili, ale nawet nie zdążyli nacieszyć się życiem? Dlaczego w każdym języku świata i tak bardzo różniących się od siebie kulturach zawsze znajduje się słowo na określenie bóstwa, nawet jeśli postrzeganie Istoty Najwyższej tak bardzo różni się w różnych religiach i wyznaniach?

Człowiek od dawien dawna zadawał sobie pytanie o Boga. Gdy zachwycał go stworzony świat, zachwycał się geniuszem Boskiego konstruktora. Kiedy przerażały go zjawiska, wobec których czuł lęk, lub wydawał się być bezsilny, przyzywał imienia Tego, Który jest Panem całego stworzenia. Dziś też ludzie stawiają sobie pytanie o Boga i Jego rolę w dziele stworzenia świata, jak też o sens i głębię Jego wyroków w stosunku do naszego życia. Są jednak chwile, kiedy pytają także z wyrzutem o obecność Boga w dramatycznych chwilach, kiedy zło lub tragedie rozgrywające się we współczesnych społeczeństwach zdają się siać śmierć i zagładę. Zdecydowanie mniej zdaje się być tych, którzy poszukują Boga i Jego woli w chwilach, gdy przykazania Pana mogłyby ograniczyć lub zmienić nasze decyzje. Owo poszukiwanie więc staje się niejednokrotnie poszukiwaniem jedynie na czas nam dogodny. W sytuacjach, w których wydaje nam się, że nam się należy od Boga coś więcej, niż akurat w życiu otrzymaliśmy.

Warto pamiętać więc, że Bóg pozwala nam się znaleźć. Co więcej, to On pierwszy wychodzi na spotkanie człowieka. On prowadzi nas do Siebie poprzez piękno stworzonego świata, poprzez tak wiele znaków, jakie każdy byłby zdolny odczytać w swoim życiu, gdyby tylko uczciwie chciał przyznać, że tak wiele wydarzeń, o których być może wiemy tylko my, to coś zdecydowanie więcej, niż tylko tzw. zbieg okoliczności.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Jakby zaś tego wszystkiego było jeszcze za mało, Bóg abyśmy lepiej mogli Go odnaleźć w świecie i w naszym życiu, przemawia do nas w Swoim Słowie, oraz w świadectwie świętych i błogosławionych. To On w Swoim Synu umiłowanym wskazał nam drogę tak różną od naszych dróg. Drogę, na której człowiek żyjąc tu i teraz może doświadczyć już tego innego życia, w wielkiej zażyłości z Bogiem – naszym najlepszym Ojcem. To właśnie Bóg jest Tym, który o każdej porze naszego dnia życia wychodzi, aby nas zaangażować. Próbuje zachęcić nas do podjęcia trudu, który zaowocuje w ów dzień, gdy Bóg odda każdemu według miary swojej miłości. Nie rezygnuje z nas, póki tli się w nas życie, dopóki wie, że jest choć cień szansy, abyśmy odnaleźli Go, gdy tak bardzo pozwala się znaleźć.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy stać nas na to, aby szukać woli Bożej i Jego miłości nie tylko wtedy, gdy czujemy się bezsilni i opuszczeni przez ludzi?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

21 września 2014 r.

Ważne fakty

1989 T. Mazowiecki został premierem
1974 Ponad 8.000 ludzi zginęło w Hondurasie w wyniku powodzi spowodowanej przez huragan
1964 Malta uzyskała niepodległość od W. Brytanii
1938 Angielsko-francuski plan przejęcia Sudetenlandu przez Niemcy został przyjęty przez rząd czeski
1937 J.R.R. Tolkien opublikował "Hobbita"
1917 Łotwa ogłosiła niepodległość
1676 Bł. Innocenty XI wybrany został na papieża
1529 Armia turecka pod wodzą Sulejmana Wspaniałego odstąpiła od oblężenia Wiednia.

Urodzili się

1947 Stephen King, pisarz
1934 Leonard Cohen, muzyk
1874 Gustav Holst, kompozytor ang.
1866 H G Wells, pisarz angielski
1756 John Loudon McAdam, wynalazca macadamu (asfaltowa nawierzchnia drogi)
1452 Girolamo Savonarola, wybitny kaznodzieja i reformator polityczny, który przerósł swoje czasy, w wyniku czego zginął na stosie
1415 Fryderyk III, cesarz niem.(1440-1493)

Jan Paweł II:

Musimy uznać, że Duch Święty wszystkim ofiarowuje możliwość dojścia w sposób Bogu wiadomy do uczestnictwa w paschalnej tajemnicy. W każdym razie Kościół wie, że człowiek, pobudzany przez Ducha, nie będzie mógł być całkowicie obojętny na problem religijny i będzie zawsze pragnął poznać, przynajmniej niejasno, jaki jest sens jego życia, jego pracy i jego śmierci. Duch zatem znajduje się u samego źródła egzystencjalnych i religijnych pytań człowieka, które rodzą się nie tylko z przygodnych sytuacji, ale z samej struktury jego bytu.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: