Liturgia słowa

26 listopada 2014 (środa)
- XXXIV Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Ap 15, 1-4
Psalm responsoryjny:Ps 98
Ewangelia:Łk 21, 12-19
Kolor szat liturgicznych:Zielony

dzień powszedni

Patroni

św. Konrad z Konstancji, św. Piotr z Aleksandrii, św. Jan Berchmans, św. Basolus, św. Syrycjusz, św. Leonard z Porto Maurizio, św. Sylwester Gozzolini.


Pierwsze CZYTANIE
Ap 15, 1-4

I ujrzałem na niebie znak inny - wielki i godzien podziwu: siedmiu aniołów trzymających siedem plag, tych ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew Boga. I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, i tych, co zwyciężają Bestię i obraz jej, i liczbę jej imienia, stojących nad morzem szklanym, mających harfy Boże. A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka: Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów! Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 98

Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 7-8. 9 (R.: por. Ap 15, 3b)

Dzieła Twe wielkie i godne podziwu.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Dzieła Twe wielkie i godne podziwu.

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Dzieła Twe wielkie i godne podziwu.

Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, *
krąg ziemi i jego mieszkańcy.
Rzeki niech klaszczą w dłonie, *
góry niech razem wołają z radości.

Dzieła Twe wielkie i godne podziwu.

W obliczu Pana, który nadchodzi, *
bo przychodzi osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie *
i ludy według słuszności.

Dzieła Twe wielkie i godne podziwu.


EWANGELIA
Łk 21, 12-19

Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Znienawidzeni z powodu Chrystusa

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Aby przekonać się jak bardzo odchodzimy od tego, co Pan przekazuje nam w Ewangelii, wystarczy sięgnąć chociażby do dzisiejszego fragmentu Dobrej Nowiny. Podczas gdy wielu wciąż uważa, że uczeń Chrystusa powinien wszystkim się podobać, nie budzić sprzeciwów i emanować wszem i wobec osobistym urokiem, Zbawiciel mówi wprost: będą was prześladować. Zapowiedź ta powinna nam uzmysławiać, że oto są wartości wyższe, niż tzw. święty spokój. Mało tego, prześladowania, których przysparzać będą człowiekowi inni ludzie, w tym członkowie rodziny staną się jednym ze znaków czasu, że przyjście Pana jest coraz bliżej.

Bycie uczniem Chrystusa wiąże się więc nie z doskonałym PR em, pozwalającym cieszyć się jeśli nawet nie uznaniem, to przynajmniej akceptacją środowiska, lecz z wyraźnym świadectwem, posuniętym aż do przyjęcia męczeństwa za wiarę w Chrystusa. Było to czymś oczywistym w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Cała Apokalipsa św. Jana Apostoła, której fragmenty Kościół daje nam do rozważania w ostatnich dniach roku kościelnego ukazuje nie tylko skalę prześladowań za wiarę, jakie miały miejsce za życia ostatniego żyjącego apostoła, ale zapowiada o wiele większe. Co ważne jednak, dodaje otuchy i podtrzymuje nadzieję zapowiadając, że kiedy miara niegodziwości się dopełni Pan przyjdzie powtórnie. Nie tylko upomni się o Swoich wybranych, ale tych, którzy poprzez męczeństwo dali świadectwo swojej wierze, postawi w swojej bezpośredniej obecności.

Oczekując powszechnego uznania, uczeń Chrystusa zapomina, że Zbawiciel uczył nas, iż uczeń nie przewyższa Mistrza i skoro Jego prześladowali, to i nas prześladować będą.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Miarą bycia zaliczonym do grona zbawionych nie jest więc przypodobanie się wszystkim ludziom, lecz wytrwanie do końca pośród prześladowań. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, mówi Pan Jezus. Krzyż Chrystusa nie jest więc ekstrawagancją, przestarzałą relikwią, którą można czcić i podziwiać, ale od której można uciec, chcąc pozostać wiernym Jezusowi. Krzyż jest wpisany w życie chrześcijanina, tyle, że nie jako cel, ale jako klucz, który dzięki męce i zmartwychwstaniu Pana otwiera nam mocą Jego zasług drzwi do krainy, gdzie cierpienia i śmierci już więcej nie będzie.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy stać nas na to, aby wytrwać do końca w wierności Jezusowi?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

26 listopada 2014 r.

Ważne fakty

1949 Indie stały się a niezależną republiką federacyjną.
1703 Potężny huragan spowodował śmierć 8.000 ludzi w Anglii.
579 Pelagiusz II wybrany został na papieża.

Urodzili się

1938 Tina Turner, piosenkarka amer.
1810 William G. Armstrong, wynalazca brytyjski

Jan Paweł II:

Zarzuty, jakimi często obarcza się działalność polityczną, nie usprawiedliwiają postawy obojętnego sceptycyzmu ze strony katolików, którzy mają obowiązek wzięcia na siebie odpowiedzialności za dobro społeczeństwa. Nie wystarczy wzywać do budowania sprawiedliwego i braterskiego społeczeństwa. Trzeba również pracować z pełnym oddaniem i w sposób kompetentny na rzecz promocji trwałych wartości ludzkich w życiu publicznym, zgodnie ze słusznymi zasadami obowiązującymi w działalności politycznej.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: