Menu Główna

Liturgia słowa

1 grudnia 2015 (wtorek)
- I Tydzień Adwentu


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Iz 11, 1-10
Psalm responsoryjny:Ps 72
Ewangelia:Łk 10, 21-24
Kolor szat liturgicznych:Fioletowy

dzień powszedni

Patroni

św. Edmund Campion, św. Agericus lub Airy, św. Eligiusz lub Elroy, św. Aleksander Briant, św. Anasanus, św. Tudwal, św. Ralph Sherwin.


Pierwsze CZYTANIE
Iz 11, 1-10

I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 72

Ps 72 (71), 1-2. 7-8. 12-13. 17 (R.: por. 7)

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

O Boże, przekaż Twój sąd Królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość *
i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza, *
od Rzeki aż po krańce ziemi.

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, *
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci.

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Niech Jego imię trwa na wieki, *
jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię.
Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią, *
niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia.

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Oto nasz Pan przyjdzie z mocą
i oświeci oczy sług swoich.

Alleluja, Alleluja, Alleluja


EWANGELIA
Łk 10, 21-24

W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: "Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić". Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: "Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli".


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: W oczekiwaniu na Mesjasza

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Proroctwo Izajasza kreśli nam wizję, jaka wydaje się być na wskroś utopijna. Wiemy przecież, że drapieżne zwierzęta nie będą żywiły się pasły, jak roślinożerne. Jednak owa wizja przypomina nam, że w świecie nie tylko zwierzęta jedne żyją kosztem drugich, ale także ludzie owładnięci zwierzęcymi żądzami dopuszczają się zła i nieprawości. Sytuacja po grzechu pierworodnym spowodowała, że człowiek nie tylko zaczął postępować w sposób sprzeczny z oczekiwaniem Pana Boga, ale ludzie stali się nawzajem dla siebie nieprzyjaciółmi.

W owej wizji Izajasza ważne jest więc zauważenie, że cały świat, który wraz z człowiekiem został poddany marności, wraz z nim oczekuje odnowienia. Marzenia o świecie bez wojen i nienawiści nie są jedynie wymysłem naszych czasów. Niestety, ilekroć człowiek chciał budować niebo na ziemi bez Boga i Jego zasad, kończyło się to najczęściej wywołaniem istnego piekła i to wraz z postępem na coraz większą skalę.

Dlatego też jedyną wizją zaprowadzenia powszechnego pokoju i szczęścia może być i jest wizja Królestwa Bożego. Tylko bowiem Ten, Który był, Który jest i Który przychodzi ma dla nas receptę na świat bez nienawiści i przemocy. Trzeba tylko przygotować się na Jego przyjście. Na pierwsze przyjście Zbawiciela ludzkość czekała tysiące lat. Co więcej, wiemy doskonale, że naród, który wyczekiwał Zbawiciela w sposób szczególny, ostatecznie nie przyjął Go i odrzucił Jego naukę. Dlatego też także my, którzy mamy łaskę przyjmowania Jezusa do naszych serc, musimy uważać, aby nie zlekceważyć Jego praw i nakazów.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Przygotowując się do świąt Narodzenia Pańskiego, musimy jednocześnie pamiętać, że czeka nas kiedyś także spotkanie z Jezusem w wieczności. Na to spotkanie też, a może zwłaszcza na nie musimy się dobrze przygotować. Święta, które nadchodzą będą ważnym przeżyciem liturgicznym a dla wielu także rodzinnym i osobistym. Jednak to spotkanie z Jezusem w wieczności przesądzi o naszym losie na wieki.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy staram się przygotować na spotkanie z Jezusem?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

1 grudnia 2015 r.

Ważne fakty

1989 Papież Jan Paweł II spotkał się w Rzymie z Michaiłem Gorbaczowem, po 70 latach braku kontaktów ZSRR.
1925 Pakt z Locarno został podpisany w Londynie, gwarantując pokój i granice w Europie.
1640 Hiszpanie zostali usunięci z Portugalii, która odzyskała swą niepodległość.
1154 Hadrian IV wybrany został na papieża.

Urodzili się

1867 Ignacy Mościcki, prezydent RP
1761 Madame Tussaud, twórca galerii figur woskowych

Jan Paweł II:

Chrześcijanin winien czuwać, by «sól» jego chrześcijańskiego zaangażowania nie utraciła swego «smaku» oraz by «światło» jego ideałów ewangelicznych nie zostało przysłonięte przez pragmatyzm bądź — co gorsza — przez utylitaryzm. Z tego względu chrześcijanin musi pogłębiać znajomość chrześcijańskiej nauki społecznej, dążyć do przyswojenia sobie jej zasad oraz mądrze je stosować, tam gdzie to konieczne.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Wsparcie
modlitewne:

Newslettery:

Partner
technologiczny: