Menu Główna

Liturgia słowa

20 lutego 2017 (poniedziałek)
- VII Niedziela Zwykła


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Syr 1, 1-10
Psalm responsoryjny:Ps 93
Ewangelia:Mk 9, 14-29
Kolor szat liturgicznych:Zielony

Patroni

św. Eleutheriusz z Tournai, św. Eucheriusz z Orléans, św. Tyranno, św. Zenobiusz, św. Wulfric.


Pierwsze CZYTANIE
Syr 1, 1-10

Cała mądrość od Pana pochodzi i z Nim jest na wieki.

Piasek morski, krople deszczu i dni wieczności któż może policzyć? Wysokość nieba, szerokość ziemi, przepaść i mądrość któż potrafi zbadać?

Jako pierwsza przed wszystkim stworzona została mądrość, a rozum roztropny jest od wieków.

Korzeń mądrości komuż został objawiony, a dzieła jej wszechstronnych umiejętności któż poznał?

Jest Jeden mądry, co bardzo lękiem przejmuje, Zasiadający na swoim tronie.

To Pan ją stworzył, przejrzał, policzył i wylał ją na wszystkie swe dzieła, na wszystkie stworzenia jako swój dar, a tych, co Go miłują, hojnie w nią wyposażył.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 93

Psalm (Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a))

Pan Bóg króluje, pełen majestatu

Pan króluje, oblókł się w majestat, *
Pan wdział potęgę i nią się przepasał.
Tak świat utwierdził, *
że się nie zachwieje.

Pan Bóg króluje, pełen majestatu

Twój tron niewzruszony na wieki, *
istniejesz od wieków, Boże.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary; †
Twojemu domowi świętość przystoi *
po wszystkie dni, o Panie.

Pan Bóg króluje, pełen majestatu


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Alleluja, alleluja, alleluja


EWANGELIA
Mk 9, 14-29

Gdy Jezus z Piotrem, Jakubem i Janem zstąpił z góry i przyszedł do uczniów, ujrzał wielki tłum wokół nich i uczonych w Piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, witali Go.

On ich zapytał: «O czym rozprawiacie z nimi?»

Jeden z tłumu odpowiedział Mu: «Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten, gdziekolwiek go pochwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli».

Odpowiadając im, Jezus rzekł: «O plemię niewierne, jak długo mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie go do Mnie!» I przywiedli go do Niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł miotać chłopcem, tak że upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach.

Jezus zapytał ojca: «Od jak dawna to mu się zdarza?»

Ten zaś odrzekł: «Od dzieciństwa. I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam».

Jezus mu odrzekł: «Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy».

Zaraz ojciec chłopca zawołał: «Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!»

A Jezus, widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: «Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i więcej w niego nie wchodź!» A ten krzyknął i wyszedł, silnie nim miotając. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, tak że wielu mówiło: «On umarł». Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał.

A gdy przyszedł do domu, uczniowie pytali Go na osobności: «Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?»

Powiedział im: «Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem».


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Modlitwą i postem

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Jak pokonać największego wroga ludzkości? Od wieków my ludzie, mamy na to swoje sposoby. Wojny, represje, przykładne, pokazowe kary, a świat zdaje się cofać w swej moralności, wynosić na piedestał zło i bezeceństwo, zapominając, że szykuje sobie samemu zagładę. Świat, który wyświadczył diabłu największą przysługę, bo wmówił sobie teraz wmawia jeszcze reszcie ludzi wierzących, że szatan nie istnieje, że diabeł, to zabawna maskotka lub strój z balu maskowego, który wzbudza zainteresowanie, kusi lecz nie uczyni nic złego.

Spoglądając dokoła siebie, poznając historię ludzkości, czasem sami się dziwimy, że świat jeszcze istnieje, że człowiek uwikłany w grzechy, który już dawno zamienił ziemię w beczkę prochu, jeszcze jej nie wysadził, nie sprowadził zagłady. Rozwiązań zła na świecie jak nie był tak nie ma, a ludzkość lawirując pomiędzy odwetem a istną bezkarnością zapomina o Bogu, o Jego miłości do ludzi, o słowach tak prostych, jak przekaz Ewangelii, o zasadach tak czytelnych, jak przykazania miłości.

My ludzie, tak często ulegamy złudzeniu, że wystarczy nam moc potężniejsza niż siła przeciwnika, że zwykła przewaga da nam zwycięstwo nad światem. Słowa Zbawiciela, że są duchy nieczyste, które można wypędzić jedynie modlitwą i postem, uświadamiają nam a nazbyt dobitnie, że nie w sile oręża i nie w potędze mocy, leży klucz do świata lepszego, niż ten, który dziś mamy, do zwycięstwa nad złem, które trapi ludzkość.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Modlitwa stawia nas w roli dziecka, względem Boga Ojca, post, pozwala zmuszać ciało, aby słuchało duszy. Modlitwa, to zawierzenie, uznanie naszej słabości, post uczynek miłosierdzia, który uczy się ograniczać a otwiera serca na potrzeby innych. Modlitwą i postem pokonać demona, to ćwiczyć się w pokorze, jak być narzędziem Boga, jak być świadkiem zwycięstwa i nie popaść w pychę.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy ćwiczę się w pokorze względem Boga?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

20 lutego 2017 r.

Ważne fakty

1992 Patriarcha prawosławny Szenuda III odwiedził Holandię
1985 W Irlandii zalegalizowano sprzedaż środków antykoncepcyjnych
1962 John Glenn is jako pierwszy Amerykanin okrążył Ziemię w kosmosie (Friendship 7)
1941 Niemcy zakazali polskim żydom korzystania z publicznego transportu
1938 Anthony Eden zrezygnował z funkcji min. spraw zagranicznych po decyzji prem. Chamberlaina o negocjacjach z Mussolinim
1921 Reza Chan Pahlavi usunął rosyjskich oficerów z Persji, przejmując niepodzielną władzę
1919 Konstytucja lutowa (tzw. "Mała") - pierwsza w niepodległej II Rzeczpospolitej
1878 Leon XIII (Gioacchino Pecci) wybrany na papieża
1831 Polscy powstańcy pokonali Rosjan w bitwie pod Grochowem
1811 Austria ogłosiła bankructwo
1732 Stany Niderlandzkie ratyfikowały Traktat Wiedeński

Urodzili się

1903 Karel Janacek, kompozytor
1898 Enzo Ferrari, producent samochodów
1896 Henri de Lubac, francuski teolog i kardynał
1888 Georges Bernanos, pisarz franc.
1791 Karol Czerny, pianista i kompozytor
1770 Ferdinando Carulli, kompozytor
1694 Wolter, filozof i pisarz
1523 Jan Blahoslav, czeski humanista i reformator (bracia czescy)

Jan Paweł II:

W badaniach nad rzeczywistością rodziny pojawia się nierzadko tendencja do uwypuklania różnic między jej sytuacją dawną i obecną, przez co próbuje się podważyć samo istnienie naturalnego projektu związku między mężczyzną a kobietą. W rzeczywistości jednak bardziej realistyczna jest konstatacja, że wraz z trudnościami, ułomnościami i wypaczeniami w mężczyźnie i kobiecie zawsze jest obecna głęboka wzajemna skłonność, zakorzeniona w samej ich istocie, która nie jest wytworem ich wyobraźni i której zasadniczy kształt pozostaje w wielkiej mierze nie zmieniony mimo różnic historycznych i kulturowych.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Sonda

Czy przyjmujesz odwiedziny duszpasterskie?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: