Drodzy Czytelnicy,

Każdego dnia miliony ludzi szukają Tego, który zaspokoi tęsknotę ich serc. Sam do nich nie dotrzesz, lecz z Opoką przemówisz do 4 mln osób! Wyraź swoją troskę o dzieło ewangelizacji i twórz z nami jeden z największych portali katolickich.

Potrzebujemy zebrać deklaracje regularnych, comiesięcznych wpłat po 10zł (lub więcej) od 4000 osób. Mała kwota ma ogromne znaczenie, jeśli dodasz ją do kilku tysięcy innych!

Ustaw stały przelew na konto: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, z tytułem "Wspieram Opokę regularnie". Powiadom nas o tym pisząc na wspieram_regularnie@opoka.org.pl - będziemy w kontakcie!

Kliknij tutaj i zobacz siebie oraz swoich przyjaciół na liście Darczyńców.

Dziękujemy
Zespół Fundacji "OPOKA"

Dołącz do grona Darczyńców!

kwota
Wpłacając zgadzasz się na przetwarzanie danych w celu obsługi darowizny

Liturgia słowa

23 lipca 2014 (środa)
- XVI Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Ga 2, 19-20
Psalm responsoryjny:Ps 34
Ewangelia:J 15,1-8
Kolor szat liturgicznych:Biały

Święto

Św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy

Patroni

św. Anna lub Zuzanna, św. Jan Kasjan, św. Romula i jej Towarzysze, św. Apolinary z Ravenny, św. Brygida ze Szwecji zak., patr. Europy*, św. Liboriusz.


Pierwsze CZYTANIE
Ga 2, 19-20

Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34

Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a)

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, *
ci, co się Go boją, nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
szukającym Pana niczego nie zbraknie.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.


EWANGELIA
J 15,1-8

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym , a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Prawo i życie

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Ilekroć wczytujemy się w listy świętego Pawła Apostoła tylekroć rzuca się nam w oczy przeciwstawienie Prawa Ewangelii. Może to pozornie dziwić niezbyt zorientowanego czytelnika, który pamięta, że Prawo, to przecież zasady dane ludowi wybranemu przez Boga. Jak więc to, czy Pan Bóg zaprzecza samemu sobie? Czyż przymierze zawarte z Mojżeszem na Synaju okazało się czymś złym, pomyłką Pana Boga?

Oczywiście rzecz ma się zupełnie inaczej. Przymierze zawarte przez Boga z Mojżeszem na Synaju, na skutek którego Bóg wybrał sobie lud na swoje szczególne dziedzictwo, i zobowiązał się zaprowadzić go do ziemi obiecanej, przyniosło ludziom prawo. Trzeba od razu dodać, że część owego prawa w postaci Dekalogu obowiązuje nas, jako uczniów Jezusa Chrystusa po dziś dzień i będzie obowiązywać aż do powtórnego przyjścia Zbawiciela na świat. Gdzie więc należy upatrywać owej opozycji pomiędzy prawem a Ewangelią?

Prawo dane człowiekowi przez Boga miało przygotować lud wybrany na nadejście pełni czasów, na przyjście Zbawiciela na świat. Nie mogło ono jednak samo z siebie otworzyć ludziom nieba. Surowe reguły Prawa po wielokroć obnażały jedynie słabość człowieka, pokazując, że stało się ono ciężarem nie do uniesienia. Stąd też wcześniej czy później ludzie musieli uświadomić sobie, że przestrzegając Prawa, nie nabywają prawa do nieba. Otwarcia bram raju dokonuje dopiero Syn Boży, Zbawiciel. Jego Ofiara złożona na Golgocie, dobrowolnie przyjęta śmierć za wszystkich ludzi wszystkich czasów i pokoleń sprawiła, że ci, którzy stali się uczestnikami Nowego Przymierza mogą oczekiwać Nowej Ziemi Obiecanej – nieba.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Oczywiście, sam Jezus nakazuje swoim uczniom przestrzeganie przykazań, warunkując tym niejako przyjaźń ze sobą, ale cały Nowy Testament wyraźnie mówi o tym, że nasze życie doczesne musi stać się jedną wielką odpowiedzią na miłość Chrystusa. Dlatego też umrzeć dla Prawa, musi oznaczać dla nas śmierć dla uznania, że mamy prawo do nieba, że możemy jak budowniczowie wieży Babel osiągnąć niebo bez Boga. Życie zaś dla Chrystusa i w Chrystusie ma nas prowadzić do gorliwości w przestrzeganiu przykazań, ale z nastawieniem, że wypełnieniem Prawa jest miłość.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy stać nas na to, aby przestrzegać Dekalogu z miłości do Boga?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"


Kalendarium

23 lipca 2014 r.

Ważne fakty

1974 Koniec dyktatury wojskowej w Grecji
1952 Król Farouk egipski został usunięty przez generała Neguiba
1914 Austro-Węgry przedstawiły ultimatum Serbii (I Wojna Św.)
1864 Dr Livingstone, odkrywca i misjonarz, powrócił do Anglii.
1829 William Austin Burt opatentował maszynę do pisania
1798 Napoleon zajął Aleksandrię w Egipcie
1431 Otwarcie obrad soboru Bazylejsko-Ferrarsko-Florenckiego (1431-1445).
685 Jan V wybrany został na papieża.

Urodzili się

1893 Karl Menninger, psychiatra
1892 Haile Selassie, cesarz Etiopii

Jan Paweł II:

Trzeci wiek to okres w życiu człowieka, w którym jest on szczególnie bezbronny i podlega ludzkiej ułomności. Bardzo często chroniczne choroby stają się u ludzi starszych przyczyną inwalidztwa i nieuchronnie przypominają o końcu życia. W takich szczególnych sytuacjach cierpienia i uzależnienia od innych ludzie starsi potrzebują nie tylko tego, aby leczyć ich za pomocą środków udostępnionych przez naukę i technikę, ale także by opiekować się nimi umiejętnie i z miłością, tak aby nie czuli się bezużytecznym ciężarem albo — co gorsza — nie zaczęli pragnąć i domagać się śmierci.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne: