Liturgia słowa

2 września 2014 (wtorek)
- XXII Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:1 Kor 2,10-16
Psalm responsoryjny:Ps 145
Ewangelia:Łk 4,31-37
Kolor szat liturgicznych:Biały

dzień powszedni

Patroni

św. Wilhelm z Roskilde, św. Agricolus, św. Antoninus z Pamiers, św. Brocard, św. Castor z Apt.


Pierwsze CZYTANIE
1 Kor 2,10-16

Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych. A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Któż więc poznał zamysł Pana tak, by Go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 145

Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13ab. 13cd-14 (R.: 17a)

Pan sprawiedliwy na wszystkich swych drogach.

Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Pan sprawiedliwy na wszystkich swych drogach.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.

Pan sprawiedliwy na wszystkich swych drogach.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

Pan sprawiedliwy na wszystkich swych drogach.

Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach *
i we wszystkich dziełach swoich święty.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *
i podnosi wszystkich zgnębionych.

Pan sprawiedliwy na wszystkich swych drogach.


EWANGELIA
Łk 4,31-37

Udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy; "Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży". Lecz Jezus rozkazał mu surowo: "Milcz i wyjdź z niego!" Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: "Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą". I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Czego chce od nas Jezus?

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Pytanie, jakie stawiają przez usta opętanego złe duchy Zbawicielowi, zdaje się być pytaniem retorycznym. Wbrew głosicielom niezgodnych z nauczaniem Kościoła Katolickiego poglądów, piekło naprawdę istnieje. Co więcej, aktywność szatana, opętania, nękanie nie są wymysłem średniowiecznych inkwizytorów, ale rzeczywistością, która znajduje swoje odzwierciedlenie w nauce Kościoła. Czego więc może chcieć Zbawiciel od upadłych aniołów, dręczących człowieka, który swoim głośnym zachowaniem nie tylko zwraca na siebie uwagę, ale w ten sposób niejako daje Zbawicielowi szansę na uwolnienie go od demonów?

Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby go zbawić. Szatan w momencie swojego sprzeciwu wobec Boga, sam wydał na siebie wyrok potępienia. Przegrał i poniósł klęskę wobec Boga, Stwórcy nieba i ziemi. Jego działalność nie mogąc ugodzić bezpośrednio Tego, Któremu wymówił posłuszeństwo, dosięga tych, których Bóg tak umiłował, że posłał Swojego Syna, aby ich zbawić – ludzi. Jezus natomiast chce szczęścia człowieka. Dania kolejnej szansy tym, którzy zostali zwiedzeni i oszukani przez księcia ciemności.

Dlatego też czego może chcieć Zbawiciel od upadłych aniołów, jeśli nie tego aby wyrwać z ich mocy jak największą liczbę istot stworzonych na obraz i podobieństwo Boga? Ocalić jak najwięcej istot ludzkich, pójść za każdą zbłąkaną owcą, aby przyprowadzi ją w bezpieczne miejsce. Przygarnąć także owce z innych owczarni, aby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Oto odpowiedź na pytanie, które stanowi tło dzisiejszej Ewangelii.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Ilekroć trudno jest nam zrozumieć wolę Bożą, też pytamy, czego chce od nas Bóg. Jest jednak zasadnicza różnica, pomiędzy pytaniem, na które oczekujemy odpowiedzi, aby móc lepiej przeżyć swoje życie, dochować wierności Bogu, a pytaniem, które stanowi rozpaczliwy gest złych duchów, które owszem, wierzą, że jest Bóg, mało tego wchodzą z Nim w rozmowę, lecz nie po to, aby coś zmienić, poprawić lub ulepszyć, ale by wykrzyczeć swoje pretensje i nienawiść do Boga Miłosierdzia, Który nie pozostawił grzesznego człowieka samemu sobie, lecz zdecydował o ,wyswobodzeniu go do wolności Synów Bożych

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy stać nas na to, aby pytać Boga o Jego wolę w stosunku do nas z pokorą i miłością?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

2 września 2014 r.

Ważne fakty

1987 Rozpoczął się proces zachodnioniemieckiego pilota Mathiasa Rusta, który wcześniej wylądował prywatnym samolotem na Placu Czerwonym w Moskwie
1973 W wieku 81 lat zmarł J.R.R. Tolkien, pisarz i naukowiec
1898 Brytyjczycy, pod dowództwem Lorda Kitchenera, pokonali Sudańczyków w Bitwie pod Omdurmanem i zajęli ponownie Chartum.
1666 Poprzedniej nocy rozpoczął się Wielki Pożar w Londynie, który w ciągu 4 dni zniszczył 13.000 budynków.
-31 Cesarz Augustus (Oktawian) zwyciężył Antoniusza w Bitwie pod Actium.
-490 Fidipides przebiegł pierwszy "maraton"

Urodzili się

1918 Allen Drury, pisarz amer.
1853 Wilhelm Ostwald, chemik niemiecki
1840 Giovanni Verga, włoski powieściopisarz i dramaturg
1726 John Howard, filantrop angielski

Jan Paweł II:

Prawda, którą Bóg objawia nam w Jezusie Chrystusie, nie jest sprzeczna z prawdami, do jakich można dojść drogą refleksji filozoficznej. Przeciwnie, te dwa porządki poznania prowadzą do pełni prawdy. Jedność prawdy jest podstawowym postulatem ludzkiego rozumu, wyrażonym już w zasadzie niesprzeczności. Objawienie daje pewność tej jedności, ukazując, że Bóg Stwórca jest także Bogiem historii zbawienia. Ten sam jedyny Bóg jest fundamentem oraz rękojmią poznawalności i racjonalności naturalnego porządku rzeczy, na którym z ufnością opierają się ludzie nauki, oraz objawia się jako Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: