Menu Główna

Liturgia słowa

25 września 2017 (poniedziałek)
- XXV Tydzień zwykły


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Ezd 1, 1-6
Psalm responsoryjny:Ps 126
Ewangelia:Łk 8, 16-18
Kolor szat liturgicznych:Biały

Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera

Patroni

św. Sergiusz z Radoneża, św. Wincenty Strambi, św. Aunachariusz lub Aunaire, św. Albert z Jerozolimy, św. Firminus z Amiens, św. Ceolfirth, św. Fibar lub Bairre, bł. Władysław z Gielniowa*


Pierwsze CZYTANIE
Ezd 1, 1-6

Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on, również na piśmie, w całym państwie swoim, co następuje:

«Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli jest między wami jeszcze ktoś z całego ludu Jego, to niech Bóg jego będzie z nim; a niech idzie do Jerozolimy w Judzie i niech zbuduje dom Pana, Boga Izraela – tego Boga, który jest w Jerozolimie. A co do każdego z pozostających jeszcze przy życiu – to współmieszkańcy wszystkich miejscowości, gdzie taki przebywa, mają go wesprzeć srebrem, złotem, sprzętem i bydłem – oprócz darów dobrowolnych dla domu Bożego w Jerozolimie».

Zatem głowy rodów Judy i Beniamina, kapłani i lewici, słowem każdy, którego ducha Bóg pobudził, wybrali się w drogę, aby zbudować dom Pański w Jerozolimie. A wszyscy ich sąsiedzi poparli ich wszystkim: srebrem, złotem, sprzętem, bydłem i kosztownościami – oprócz wszelkich darów dobrowolnych.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 126

Psalm (Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a))

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Mówiono wtedy między narodami: *
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i radość nas ogarnęła.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Idą i płaczą, *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością, *
niosąc swoje snopy.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego.

Alleluja, alleluja, alleluja


EWANGELIA
Łk 8, 16-18

Jezus powiedział do tłumów:

«Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.

Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma».Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

25 września 2017 r.

Ważne fakty

1972 Norwegia w referendum opowiedziała się przeciw przyłączeniu się do EWG
1954 François Duvalier (''Papa'' Doc) wybrany prezydentem Haiti
1926 Henry Ford ogłosił w swej fabryce 8-godzinny, 5-dniowy cykl pracy
1915 Rozpoczęła się bitwa nad Lozą (1 wojna świat.)
1818 W Londynie miała miejsce pierwsza transfuzja krwi ludzkiej
1555 Podpisano Pokój Augsburgski, kończący dramatyczne dysputy między protestantami i katolikami i utrwalający podział religijny Niemiec
1513 Vasco Balboa, Hiszpański odkrywca, jako pierwszy Europejczyk ujrzał Pacyfik, ze szczytu położonego na przesmyku Darien
1493 Kolumb wypłynął w swą drugą podróż do Ameryki

Urodzili się

1920 Sergiej Bondarczuk, ukr. reżyser film.
1906 Dmitrij Szostakowicz, kompozytor ros.
1897 William Faulkner, powieściopisarz amer.
1869 Rudolf Otto, religioznawca i filozof niem.
1866 Thomas Hunt Morgan, biolog amer. (Nobel 1933)
1766 Armand-Emmanuel książę Richelieu, francuski premier (1815-18, 1820-21)
1683 Jean Philippe Rameau, kompozytor franc.

Jan Paweł II:

Naśladowanie Chrystusa nie polega jedynie na słuchaniu nauki i na posłusznym przyjmowaniu przykazań. Oznacza ono coś bardziej radykalnego: przylgnięcie do osoby samego Jezusa, uczestnictwo w Jego życiu i przeznaczeniu, udział w Jego dobrowolnym i pełnym miłości posłuszeństwie woli Ojca. Naśladując przez wiarę Tego, który jest Mądrością wcieloną, uczeń Jezusa staje się naprawdę uczniem Boga

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Sonda

Czy przyjmujesz odwiedziny duszpasterskie?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: