Menu Główna

Liturgia słowa

26 listopada 2015 (czwartek)
- XXXIV Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Dn 6, 12-28
Psalm responsoryjny:Dn 3, 71-76
Ewangelia:Łk 21, 20-28
Kolor szat liturgicznych:Zielony

dzień powszedni

Patroni

św. Konrad z Konstancji, św. Piotr z Aleksandrii, św. Jan Berchmans, św. Basolus, św. Syrycjusz, św. Leonard z Porto Maurizio, św. Sylwester Gozzolini.


Pierwsze CZYTANIE
Dn 6, 12-28

Mężowie podbiegli gromadnie i znaleźli Daniela modlącego się i wzywającego Boga. Udali się więc do króla i oznajmili mu w sprawie zakazu królewskiego: «Czy nie kazałeś, królu, ogłosić dekretu, że ktokolwiek prosiłby w ciągu trzydziestu dni o coś jakiegokolwiek boga lub człowieka poza tobą, ma być wrzucony do jaskini lwów?»
W odpowiedzi król rzekł: «Sprawę rozstrzygnięto według nienaruszalnego prawa Medów i Persów».
Na to odpowiedzieli zwracając się do króla: «Daniel, ten mąż spośród uprowadzonych z Judy, nie liczy się z tobą, królu, ani z zakazem wydanym przez ciebie. Trzy razy dziennie odmawia swoje modlitwy».
Gdy król usłyszał te słowa, ogarnął go smutek, postanowił uratować Daniela i aż do zachodu słońca usiłował znaleźć sposób, by go ocalić.
Lecz ludzie ci pospieszyli gromadnie do króla, mówiąc: «Wiedz, królu, że zgodnie z prawem Medów i Persów żaden zakaz ani dekret wydany przez króla nie może być odwołany». Wtedy król wydał rozkaz, by sprowadzono Daniela i wrzucono do jaskini lwów.
Król zwrócił się do Daniela i rzekł: «Twój Bóg, któremu tak wytrwale służysz, uratuje cię». Przyniesiono kamień i zatoczono na otwór jaskini lwów. Król zapieczętował go swoją pieczęcią i pieczęcią swych możnowładców, aby nic nie uległo zmianie w sprawie Daniela.
Następnie król odszedł do swego pałacu i pościł przez noc, nie kazał wprowadzać do siebie nałożnic, a sen odszedł od niego. Król wstał o świcie i udał się spiesznie do jaskini lwów. Gdy był blisko jaskini, wołał do Daniela głosem pełnym bólu: «Danielu, sługo żyjącego Boga, czy Bóg, któremu służysz tak wytrwale, mógł cię wybawić od lwów?»
Wtedy Daniel odpowiedział królowi: «Królu, żyj wiecznie. Mój Bóg posłał swego anioła i on zamknął paszczę lwom; nie wyrządziły mi one krzywdy, ponieważ On uznał mnie za niewinnego; a także wobec ciebie nie uczyniłem nic złego». Uradował się z tego król i rozkazał wydobyć Daniela z jaskini lwów; nie znaleziono na nim żadnej rany, bo zaufał swemu Bogu. Na rozkaz króla przyprowadzono mężów, którzy oskarżyli Daniela, i wrzucono do jaskini lwów ich samych oraz ich dzieci i żony. Nim jeszcze wpadli na dno jaskini, pochwyciły ich lwy i zmiażdżyły ich kości.
Król Dariusz napisał do wszystkich narodów, ludów i języków, zamieszkałych po całej ziemi: «Wasz pokój niech będzie wielki. Wydaję niniejszym dekret, by na całym obszarze mojego królestwa odczuwano lęk i drżenie przed Bogiem Daniela. Bo On jest Bogiem żyjącym i trwa na wieki. On ratuje i uwalnia, dokonuje znaków i cudów na niebie i na ziemi. On uratował Daniela z mocy lwów».


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

PSALM RESPONSORYJNY
Dn 3, 71-76

Dn 3, 71-72a i 73a. 74-75a i 76a (R.: por. Dn 3, 52)

Chwalcie na wieki najwyższego Pana.

Błogosławcie Pana, dni i noce, *
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *
błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.

Chwalcie na wieki najwyższego Pana.

Niech ziemia błogosławi Pana, *
niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
błogosławcie Pana, wszystkie rośliny ziemi.

Chwalcie na wieki najwyższego Pana.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 21, 28

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja


EWANGELIA
Łk 21, 20-28

Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą! Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte . Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie".


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Piec ognisty i zburzona Jerozolima

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Biblijny przekaz o młodzieńcach wrzuconych do pieca ognistego, za nieposłuszeństwo okazane ziemskiemu władcy ma zdecydowany przekaz. Bóg, jeśli tylko zechce może wybawi Swoich wybranych z najgorszych nawet sytuacji. Oczywiście, nigdy nie wiemy, czy w Swoich niezgłębionych planach Najwyższy w sytuacji prześladowania przyjmie nasze życie, jako ofiarę męczeństwa czy też sprawi, że Jego moc wybawiając nas z ręki naszych wrogów. W każdym przypadku zostanie to do końca Jego tajemnicą.

Tymczasem z dzisiejszej liturgii słowa rysuje się jeszcze inne przesłanie. Czy to w męczeństwie, czy w uratowaniu człowieka z ręki prześladowców jednakowo objawia się chwała Boża. Pan nieba i ziemi jest Bogiem wielkim i działającym cuda. Co więcej, zawsze kieruje się dobrem najwyższym. Nawet dopuszczając prześladowania, klęski i cierpienie.

Dzisiejsza Ewangelia zapowiada zburzenie Jerozolimy. Iluż to ludzi podnosi krzyk, że Boga nie ma, bo gdyby był, nie dopuściłby do takich klęsk. Tymczasem Bóg dał nam nie tylko wolną wolę, ale także rozum i przykazania, abyśmy nie zniszczyli tego pięknego świata, którego On sam uczynił nas gospodarzami. Kiedy jednak w przypływie szaleństwa sami rozlewamy zło po świecie, On Bóg nie pozostawia nas samych, ale walczy o nasze dusze do samego końca. Daje nam siłę i moc wobec nieprzyjaciół, aby nie zatracić szansy na życie wieczne. Jednych ocala, innych umacnia na godzinę męki, jeszcze innym daje łaskę nawrócenia. Wszystko, w trosce o zbawianie nas ludzi.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Niestety my patrzymy na ten świat jakże często jedynie poprzez pryzmat doczesności. Dlatego nie potrafimy zrozumieć, dlaczego jedni znajdują ocalenie pośród piekła rozpętanego na ziemi, inni zaś w wyjątkowo bolesny sposób kończą swoje życie. Tym więc, co z całą pewnością służ naszemu zbawieniu, jest umiejętność patrzenia na świat oczami wiary.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czyż umiem mówić z przekonaniem bądź wola Twoja?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

26 listopada 2015 r.

Ważne fakty

1949 Indie stały się a niezależną republiką federacyjną.
1703 Potężny huragan spowodował śmierć 8.000 ludzi w Anglii.
579 Pelagiusz II wybrany został na papieża.

Urodzili się

1938 Tina Turner, piosenkarka amer.
1810 William G. Armstrong, wynalazca brytyjski

Jan Paweł II:

Zarzuty, jakimi często obarcza się działalność polityczną, nie usprawiedliwiają postawy obojętnego sceptycyzmu ze strony katolików, którzy mają obowiązek wzięcia na siebie odpowiedzialności za dobro społeczeństwa. Nie wystarczy wzywać do budowania sprawiedliwego i braterskiego społeczeństwa. Trzeba również pracować z pełnym oddaniem i w sposób kompetentny na rzecz promocji trwałych wartości ludzkich w życiu publicznym, zgodnie ze słusznymi zasadami obowiązującymi w działalności politycznej.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Wsparcie
modlitewne:

Newslettery:

Partner
technologiczny: