Liturgia słowa

24 maja 2015 (niedziela)
- VIII Tydzień Wielkanocny


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Dz 2, 1-11
Drugie czytanie:1 Kor 12, 3-7
12,12-13
Psalm responsoryjny:Ps 104
Ewangelia:J 20, 19-23
Kolor szat liturgicznych:Biały

Uroczystość

Zesłanie Ducha Świętego

Patroni

św. Dawid z Szkocji, św. Wincenty z Lerynu, święci Donatian i Rogation, św. Nicetas z Perejasławia, NMP Wspomożycielka Wiernych*


Pierwsze CZYTANIE
Dz 2, 1-11

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».


Drugie CZYTANIE
1 Kor 12, 3-7
12,12-13

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus».
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.
Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 104

Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29bc-30. 31 i 34 (R.: por. 30)

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Błogosław, duszo moja, Pana, *
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twych stworzeń.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Gdy odbierasz im oddech, marnieją *
I w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym duchem *
I odnawiasz oblicze ziemi.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Niech chwała Pana trwa na wieki *
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.


EWANGELIA
J 20, 19-23

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».


HOMILIE

Propozycja 1
Propozycja 2
Propozycja 3
Propozycja 4

KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Niech zstąpi Duch Twój

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi! Znamy doskonale tą błagalną modlitwę wypowiedzianą przez świętego papieża, który przybył przed laty, aby odwiedzić i umocnić w wierze swoją ziemską ojczyznę. Pamiętamy, jakie nadzieje niosła jego pielgrzymka, wspominamy jeszcze te chwile, gdy nawet nie śmieliśmy marzyć, że stanie się cud i jakimś nadzwyczajnym zrządzeniem Boskich wyroków nadejdzie tak upragniona wolność. Te chwile nazywane bierzmowaniem dziejów stanowią dziś doniosły moment naszej narodowej historii. Tyle, że rozglądając się dokoła nas, odnosimy nieraz wrażenie, że z tamtych dni, pełnych nadziei, doświadczenia Bożej mocy i powiewu Ducha, zostało już bardzo niewiele.

Czujemy się wszakże, jak ludzie rozproszeni i poróżnieni przez Stwórcę, kiedy pomieszał ich języki, aby przestali wznosić ów gmach pełen pychy i próżności, by przestali karmić swoje grzeszne ambicje, myśląc, że można sięgnąć nieba bez Boga i wbrew Bogu. Rozmawiamy ze sobą w tym samym języku, a przecież co pokazały dobitnie ostatnie tygodnie, nasze słowa mijają się i nie trafiają nawzajem do siebie. Posługujemy się identycznymi pojęciami, ale jakże diametralnie różnie je rozumiemy. Powołujemy się wreszcie na miłość Boga i bliźniego, ale nasze postawy jakże dalekie są od jej urzeczywistnienia. Czyż więc nie powinno zastanowić nas, co stało się z darem Ducha, jakim zostaliśmy opieczętowani?

Zanim zaczniemy robić rachunek sumienia wszystkim dokoła, przypomnijmy sobie słowa, jakie wypowiedzieliśmy w dniu naszego Zesłania Ducha Świętego. Pragniemy, aby Duch Święty, Którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

To była nasza deklaracja, wobec Boga i wspólnoty Kościoła. Żyć według wiary, i w niej ciągle wzrastać. Być gotowym do jej obrony, i współdziałać w głoszeniu jej, aż po krańce świata. Jeśli dziś nie dostrzegamy owoców bierzmowania dziejów, jeżeli trudno jest nam uświadomić sobie, ile w życiu apostołów zmienił dzień Pięćdziesiątnicy, zróbmy solidny rachunek sumienia, spójrzmy w głąb naszej własnej duszy stańmy w prawdzie o całym naszym życiu i odpowiedzmy sobie na proste pytanie: jak bardzo zmieniłby się świat, w którym żyjemy, gdybyśmy zaczęli postępować według zasad Ducha?

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy gotów jestem zacząć zmienianie świata od własnego serca?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

24 maja 2015 r.

Ważne fakty

1953 Św. Bernard z Clairvaux ogłoszony został doktorem Kościoła.
1948 ZSRR zatrzymało ruch drogowy i kolejowy między Berlinem Wschodnim i Zachodnim, co zmusiło zachodnich aliantów do organizacji pomocy lotniczej.
1940 Początek bitwy o Narwik, w której Brygada Strzelców Podhalańskich broniła tego miasta przed Niemcami.
1936 Ogólnopolska pielgrzymka młodzieży polskich szkół wyższych na Jasną Górę i uroczyste lubowanie wierno ci Chrystusowi
1911 Pius X wydał encyklikę "Iamdudum", przeciw prawom antyko cielnym w Portugalii
1862 W Londynie otwarto Westminster Bridge nad Tamizą.
1814 Papież Pius VII powrócił do Rzymu po 5 latach prze ladowań i uwięzienia na polecenie Napoleona
1702 Szwedzi zajęli Warszawę podczas wwalk Karola XII z Augusten II Sasem
1543 We Fromborku zmarł Mikołaj Kopernik
1086 Bł. Wiktor III wybrany został na papieża.

Urodzili się

1870 J. C. Smuts, żołnierz i polityk południowoafrykański
1819 Królowa Wiktoria
1743 Jean-Paul Marat, rewolucjonista franc.
1543 William Byrd, kompozytor angielski
1245 Król Filip III Francuski

Jan Paweł II:

Migracji legalnej towarzyszy zawsze - niczym nieodłączny cień - migracja nielegalna. Osiąga ona obecnie coraz większe rozmiary, a jej negatywne konsekwencje ponoszą przede wszystkim kobiety. W świecie imigracji nielegalnej nierzadko występują przejawy degeneracji, takie jak handel narkotykami czy plaga prostytucji. (...) Potrzebne jest wspólne działanie wszystkich zainteresowanych rządów, aby wykryć i ukarać winnych tego rodzaju przestępstw przeciwko ludzkiej godności.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: