Liturgia słowa

23 października 2014 (czwartek)
- XXIX Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Ef 3, 14-21
Psalm responsoryjny:Ps 33
Ewangelia:Łk 12,49-53
Kolor szat liturgicznych:Zielony

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera

Patroni

św. Severyn Boethius, św. Severinus lub Seurin z Bordeaux, św. Elfleda lub Ethelfled, św. Allucio, św. Ignacy z Konstantynopola, św. Teodort, św. Romanus z Rouen, św. Jan Kapistran*.


Pierwsze CZYTANIE
Ef 3, 14-21

Zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście napełnieni doszli do całej Pełni Bożej.
Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków. Amen.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 33

Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 11-12. 18-19 (R.: por. 5b)

Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *
prawym przystoi pieśń chwały.
Chwalcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Zamiary Pana trwają na wieki, *
zamysły Jego serca przez pokolenia.
Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Pełna jest ziemia łaskawości Pana.


EWANGELIA
Łk 12,49-53

Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej".


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Wojna domowa

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Do czego potrzebna jest siła wewnętrznego człowieka? Od czasów grzechu pierworodnego, kiedy nastąpiło swoiste pęknięcie jedności i harmonii pomiędzy duszą i ciałem, duch dąży do czego innego niż ciało. Nawet człowiek, który zdaje sobie doskonale sprawę z tego, co dobre a co złe i szczerze pragnie wybrać dobro, odczuwa pokusy do zła i niejednokrotnie upada, dając pierwszeństwo temu, co cielesne, doczesne i ziemskie, przed tym co duchowe, wieczne i niebieskie. Zatem owo wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka winno być pośród nas, uważających się za wspólnotę ludu Bożego dążącą do zbawienia, wartością bardzo pożądaną, cenioną jako wyjątkowy dar, na drodze do nieba.

Niestety człowiek często chciałby pogodzić cielesność z wiecznością w taki sposób, że wybierając to, co cielesne nie traciłby tego, co duchowe. Najtrudniej jest jednak, kiedy w wybieraniu tego, co duchowe nie tylko nie otrzymujemy wsparcia od bliskich i przyjaciół, ale zmuszeni jesteśmy dokonywać wyboru wbrew nim. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien, powiada Zbawiciel. W innym zaś miejscu, napomina człowieka, których chciał się zająć pogrzebem własnego ojca przed pójściem za Chrystusem, aby zostawił umarłym grzebanie ich umarłych

Można by więc zapytać. Dlaczego Jezus zmusza nas do tak dramatycznych wyborów? Wszak więzi rodzinne są przecież szczególnie nam bliskie. Czy wolą Bożą może być, aby wiara, religia, Chrystus, stały się powodem kłótni i waśni?

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Podchodząc w ten właśnie sposób zapominamy o jednej niezwykle ważnej rzeczy. Kogokolwiek nie kochalibyśmy na tym świecie, Jezus kocha go jeszcze bardziej. Jego miłość jest tak wielka, że my w największych uniesieniach nawet nie zbliżymy się do ogromu tej miłości, jaką darzy Chrystus nawet tych, którzy Go odrzucili. Rezygnując więc z wiary i pójścia za Chrystusem na korzyść utrzymania dobrych relacji z bliskimi, tracimy jedno i drugie. Jedynie trwanie w nadziei wbrew nadziei, wybór miłości Chrystusowej mogą sprawić, damy przykład naszej niezłomności wątpiącym i może kiedyś wyprosimy im łaskę nawrócenia.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy stać nas na to, aby zawsze wybierać Chrystusa i Jego miłość?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

23 października 2014 r.

Ważne fakty

1983 Zamach bombowy w Bejrucie - zginęło 241 żołnierzy amer.
1958 Borys Pasternak uzyskał literacką Nagrodę Nobla
1956 Początek węgierskiego powstania przeciw władzy sowieckiej.
1954 . Brytania, Anglia, Francja i ZSRR zgodziły się zakończyć okupację Niemiec
1946 Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Yorku.
1942 Rozpoczęła się bitwa pod El Alamein w Egipcie.
1385 Założono Uniwersytet w Heidelbergu (pod protektoratem pp. Urbana VI)

Urodzili się

1905 Felix Bloch, fizyk amer. (Nobel 1952)
1817 Pierre Larousse, leksykograf franc.
1752 Nicolas Appert, wynalazca (m.in. konserwy żywnościowe, kostka bulionowa)
1677 Stanisław Leszczyński, król Polski

Jan Paweł II:

Kościół przy końcu XX wieku, wzywany jest przez Boga i przez same dziejowe wydarzenia, które są również wezwaniami Bożymi, aby odnowił nadzieję, pokładaną w działalności katechetycznej jako w szczególnie ważnym zadaniu całego swego posługiwania. Kościół jest przynaglany, aby zachował dla katechezy największe swe bogactwa, a mianowicie ludzi i siły, nie szczędząc żadnych starań, trudów i środków materialnych, aby lepiej ją organizować i kształcić tych, którzy będą jej odpowiednio służyć. Nie jest to ludzkie wyrachowanie, ale postawa wiary.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: