Liturgia słowa

1 lipca 2015 (środa)
- XIII Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Rdz 21, 5
8-20
Psalm responsoryjny:Ps 34
Ewangelia:Mt 8, 28-34
Kolor szat liturgicznych:Zielony

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Ottona, biskupa.

Patroni

św. Gall z Clermont, święci Aaron i Juliusz, św. Eparchiusz lub Cybard, św. Oliver Plunket, św. Thierry lub Teodoryk z Mont d'Or, św. Symeon Salus, św. Shenute, św. Otton z Bambergu, biskup (lub 2.07)*.


Pierwsze CZYTANIE
Rdz 21, 5
8-20

Abraham miał sto lat, gdy mu się urodził syn jego Izaak. Dziecko podrosło i zostało odłączone od piersi. Abraham wyprawił wielką ucztę w tym dniu, w którym Izaak został odłączony od piersi. Sara widząc, że syn Egipcjanki Hagar, którego ta urodziła Abrahamowi, naśmiewa się z Izaaka, rzekła do Abrahama: "Wypędź tę niewolnicę wraz z jej synem, bo syn tej niewolnicy nie będzie współdziedzicem z synem moim Izaakiem". To powiedzenie Abraham uznał za bardzo złe - ze względu na swego syna. A wtedy Bóg rzekł do Abrahama: "Niechaj ci się nie wydaje złe to, co Sara powiedziała o tym chłopcu i o twojej niewolnicy. Posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka będzie nazwane twoje potomstwo. Syna zaś tej niewolnicy uczynię również wielkim narodem, bo jest on twoim potomkiem". Nazajutrz rano wziął Abraham chleb oraz bukłak z wodą i dał Hagar, wkładając jej na barki, i wydalił ją wraz z dzieckiem. Ona zaś poszła i błąkała się po pustyni Beer-Szeby. A gdy zabrakło wody w bukłaku, ułożyła dziecko pod jednym krzewem, po czym odeszła i usiadła opodal tak daleko, jak łuk doniesie, mówiąc: "Nie będę patrzała na śmierć dziecka". I tak siedząc opodal, zaczęła głośno płakać. Ale Bóg usłyszał jęk chłopca i Anioł Boży zawołał na Hagar z nieba: "Cóż ci to, Hagar? Nie lękaj się, bo usłyszał Bóg jęk chłopca tam leżącego. Wstań, podnieś chłopca i weź go za rękę, bo uczynię go wielkim narodem". Po czym Bóg otworzył jej oczy i ujrzała studnię z wodą; a ona poszła, napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić. Bóg otaczał chłopca opieką, gdy dorósł. Mieszkał on na pustyni i stał się łucznikiem.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34

Ps 34 (33), 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 7a)

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

Bójcie się Pana wszyscy Jego święci, *
ci, co się Go boją, nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
szukającym Pana niczego nie zbraknie.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, *
będę was uczył bojaźni Pańskiej.
Kim jest ten człowiek, co pożąda życia *
i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.


EWANGELIA
Mt 8, 28-34

Gdy przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wybiegli Mu naprzeciw dwaj opętani, którzy wyszli z grobów, bardzo dzicy, tak że nikt nie mógł przejść tą drogą. Zaczęli krzyczeć: "Czego chcesz od nas, , Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?" A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy prosiły Go: "Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń!" Rzekł do nich: "Idźcie!" Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w falach. Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa; a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby odszedł z ich granic


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Oddawać chwałę Bogu

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Są pochwały, które wprawiają w zażenowanie i są obelgi milsze niż jakakolwiek pochwała. Otóż jak to w życiu bywa, jeśli chwali nas nieprzyjaciel, zazwyczaj odnosimy się do takich słów z rezerwą, zastanawiając się, czy oby nie popełniliśmy jakiegoś błędu. Może nas dziwić, że Pan Jezus nie pozwalał złym duchom mówić, aby nie ujawniały, kim On jest. Przecież przyszedł na świat, aby zbawić ludzi, by wszyscy przez Niego na nowo odnaleźli drogę do Boga. Warto jednak pomyśleć, jaką wartość ma świadectwo z ust opętanego? Czy nie lepiej, aby o wielkości Zbawiciela i jego Mesjańskim posłannictwie świadczyły dokonywane cuda, głoszona przez Niego nauka, czy też spełnianie się proroctw?

Cud, jaki dokonał się wówczas, gdy złe duchy zostały wypędzone z opętanego człowieka, a weszły w stado świń, nie wzbudził jednak entuzjazmu pośród mieszkańców owej krainy. Łatwo domyśle się, że za straty, jakie wyniknęły z utopienia się świń obwinili Jezusa. Poza tym, zapewne zwykły, ludzki strach przed Kimś, kto potrafi dokonywać takich rzeczy musiał dopełnić miary i postanowili zawczasu prosić Zbawiciela, aby odszedł z ich granic.

W ten sposób patrząc jedynie na sposób ludzki, utracili możliwość spotkania z Kimś, Kto ma moc nie tylko uwolnić człowieka od złego ducha, który go opętał, ale także obdarzyć nas wszystkich wolnością dzieci Bożych. Taką wolnością, która zapewnia nam bezpieczeństwo wobec najbardziej zdradzieckich i podstępnych pokus. Wolnością, która pozwala spojrzeć na świat i upatrywać prawdziwego szczęścia oraz spełnienia nie w uleganiu pokusom, ale w złożeniu nadziei w Bogu.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Bóg jest Tym, Który pragnie naszego dobra i szczęścia. Nawet, gdyby okazało się, iż wywiódł nas na pustynię naszego życia, gdyby groziła nam śmierć z pragnienia i wycieńczenia, On ma dla nas plan i chętnie go zrealizuje, jeśli tylko nie odprawimy Go z niczym z granic naszego serca.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy gotów jestem na spotkanie z Chrystusem?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

1 lipca 2015 r.

Ważne fakty

1997 Hong-Kong powrócił do Chin
1991 Układ Warszawski został formalnie rozwiązany.
1968 Traktat o Nierozprzestrzenianiu Broni Nuklearnej
1960 Ghana ogłoszona została republiką; tego dnia niepodległość odzyskała także Somalia
1946 Testy jądrowe na Atolu Bikini
1916 Rozpoczęła się pierwsza Bitwa pod Sommą. Ponad 21.000 ludzi zginęło pierwszego dnia walki.
1881 Pierwsza międzynarodowa rozmowa telefoniczna
1863 Rozpoczęła się bitwa pod Gettysburgiem, w amerykańskiej Wojnie Domowej.
1862 Kongres USA zakazał poligamii
1847 Pierwsze znaczki poczty USA
1838 Karol Darwin przedstawił swą teorię o pochodzeniu gatunków Towarzystwu Linneusza w Londynie.
1751 Pierwszy tom Encyklopedii Diderota został wydany w Paryżu.
1690 Zwycięstwo Wilhelma III Orańskiego nad katolikami w bitwie pod Boyne w Irlandii
1643 Pierwsze Zgromadzenie Westminsterskie (anglikańskie wyznanie wiary)

Urodzili się

1961 Księżna Bryt. Diana
1961 Carl Lewis, lekkoatleta amer.
1941 Twyla Harp, wybitny choreograf
1872 Louis Blériot, lotnik franc.
1804 George Sand, powieściopisarka franc.
1788 Jean-Victor Poncelet, matematyk franc.
1646 Gottfried Wilhelm Leibniz, filozof i matematyk

Jan Paweł II:

Kanonizacja Jana Sarkandra nie powinna w żaden sposób otwierać na nowo bolesnych ran, które w przeszłości zostały na tych ziemiach zadane Ciału Chrystusa. Więcej nawet, dziś ja, Papież Kościoła rzymskiego, w imieniu wszystkich katolików proszę o przebaczenie wszystkich krzywd wyrządzonych niekatolikom w ciągu burzliwej historii tych ludów; i jednocześnie zapewniam o przebaczeniu ze strony Kościoła katolickiego wszelkiego zła, które wycierpieli jego synowie. Oby ten dzień stał się początkiem nowego rozdziału w dziejach naszych wspólnych wysiłków naśladowania Chrystusa.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: