Liturgia słowa

22 września 2014 (poniedziałek)
- XXV Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Prz 3,27-35
Psalm responsoryjny:Ps 15
Ewangelia:Łk 8,16-18
Kolor szat liturgicznych:Zielony

dzień powszedni

Patroni

św. Feliks II, papież, św. Landus lub Lô, św. Bodo, św. Emmeramus, św. Maurice z Agaunum, św. Tomasz z Villanova, św. Phocas the Gardener, św. Salaberga.


Pierwsze CZYTANIE
Prz 3,27-35

Pracownikom nie odmawiaj zapłaty, gdy masz możność działania. Nie mów bliźniemu: "Idź sobie, przyjdź później, dam jutro" - gdy możesz dać zaraz. Nie spiskuj przeciw bliźniemu, gdy mieszka przy tobie beztrosko. Niesłusznie nie sprzeczaj się z nikim, o ile ci zła nie wyrządził. Nie zazdrość krzywdzicielowi, nie skłaniaj się ku jego drogom, bo Pan się brzydzi przewrotnym, a z wiernymi obcuje przyjaźnie. Przekleństwo Pańskie na domu występnego, On błogosławi mieszkanie uczciwych; On się naśmiewa z szyderców, a pokornym udziela swej łaski. Mądrzy dostąpią chwały, udziałem głupich jest hańba.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 15

Ps 15 (14), 1-2. 3-4. 5 (R.: por. 1b)

Prawy zamieszka na Twej górze świętej.

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, *
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie *
i mówi prawdę w swym sercu.

Prawy zamieszka na Twej górze świętej.

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, †
kto nie czyni bliźniemu nic złego, *
nie ubliża swoim sąsiadom,
kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *
ale szanuje tego, który cześć Bogu oddaje.

Prawy zamieszka na Twej górze świętej.

Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej, *
kto nie daje pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. *
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

Prawy zamieszka na Twej górze świętej.


EWANGELIA
Łk 8,16-18

Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma".


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Lampa dla świata

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Jakże aktualne wydają się rady z Księgi Przysłów, które odnajdujemy podczas lektury dzisiejszego pierwszego czytania. Autor natchniony nie ma wątpliwości, jak nazwać wykorzystywanie bezbronnych i niewinnych. Pan się tym brzydzi. Zatem owe czyny są obrzydliwością w oczach Bożych.

Zatem szydercy, ludzie przewrotni, ci wszyscy, którzy uważają się za sprytnych krzywdząc niczego niespodziewających się bliźnich popełniają rzecz godną potępienia. Co więcej, działanie takie z góry skazane jest na skazana na niepowodzenie u Boga. Pan bowiem śmieje się z grzeszników, którzy zadufani w sobie myślą, że taki sposób postępowania zapewni im powodzenie i sukces w życiu. Bowiem w Przybytku Pańskim i na Świętej Górze Bożej zamieszka nie ten, kto knuje zasadzki przeciw bliźniemu, lecz „Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu. Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, kto nie czyni bliźniemu nic złego, nie ubliża swoim sąsiadom. Psalmista wymienia jeszcze kilka innych cech tych, którzy mogą liczyć na względy Boga, ale zawsze są to ludzie, którzy oddają cześć Bogu i przestrzegają Jego Prawa.

Ten sam wątek kontynuuje dzisiejsza Ewangelia. Pan Jezus napomina swoich uczniów a co za tym idzie także nas, abyśmy byli lampą, która świeci. Oto prawdziwe zadanie dla wyznawców Słowa Wcielonego. Świecić przed ludźmi nie przewrotnością, sprytem w oszukiwaniu ludzi prawych, lecz przykładem wierności Bogu i Jego przykazaniom.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Współczesny świat próbuje przekonać nas, że religia jest prywatną sprawą człowieka. Tymczasem ukrywanie Dobrej Nowiny, zatrzymywanie jej jedynie dla siebie jest jak chowanie zapalonego światła. Ten, kto chce prawdziwie mieni się uczniem Zbawiciela pozowany jest do dawania świadectwa. Zarówno słowem jak i czynem. Dopiero wówczas bowiem wypełnimy zadanie zlecone nam przez Mistrza, kiedy nasze słowa i czyny będą rozjaśniały innym drogi ich życia. Ewangelia bowiem nie jest jedynie zbiorem zasad do prywatnego użytku. Jest orędziem, które my, uczniowie Jezusa mamy zanieść aż na krańce świata. Dziś można by dodać zarówno tego realnego, jak i wirtualnego.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy stać nas na to, aby żyć tak, by ludzie widząc nasze czyny i słuchając naszych słów rozumieli sens pójścia za Chrystusem?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

22 września 2014 r.

Ważne fakty

1998 Parlament hiszpański niewielką większością głosów odrzucił ustawę próbującą zliberalizować przepisy antyaborcyjne z 1985
1985 Silne trzęsienie ziemi nawiedziło Meksyk, zabijając 2.000 ludzi.
1980 Oficjalne powstanie Solidarności.
1980 Pierwsze potyczki graniczne, zapowiadające początek wojny iracko-irańskiej
1955 Przywódca argentyński Juan Perón został odsunięty od urzędu w przewrocie wojskowym
1949 Pierwsza eksplozja atomowa dokonana przez ZSRR
1792 Francja została ogłoszona republiką
1601 Pierwsze święcenia katolickich kapłanów w Japonii (Nagasaki) -- Sebastian Chimura i Aloysius Niabara
1503 Pius III wybrany został na papieża
530 Bonifacy II wybrany został na papieża.

Urodzili się

1918 Henryk Szeryng, polski skrzypek (m.in. referencyjne nagranie Partit i Sonat Bacha)
1791 Michael Faraday, chemik i fizyk angielski

Jan Paweł II:

Ogromnymi przeszkodami dla misyjności Kościoła są dawne i obecne podziały między chrześcijanami, dechrystianizacja krajów niegdyś chrześcijańskich, spadek liczby powołań do apostolstwa, anty-świadectwo dawane przez wiernych i wspólnoty chrześcijańskie, którzy nie idą w swym życiu za wzorem Chrystusa. Jedną z najpoważniejszych jednak przyczyn słabego angażowania się w sprawy misji jest postawa obojętności, szeroko rozpowszechniona, niestety, także wśród chrześcijan, często zakorzeniona w niewłaściwych poglądach teologicznych i nacechowana relatywizmem religijnym, który prowadzi do przekonania, że „jedna religia ma taką samą wartość, jak druga”.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: