Liturgia słowa

1 września 2014 (poniedziałek)
- XXII Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:1 Kor 2,1-5
Psalm responsoryjny:
Ewangelia:Łk 4,16-30
Kolor szat liturgicznych:Biały

Patroni

bł. Bronisława dz.*, św. Fiacre, św. Giles lub Aegidiu, św. Drithelm, św. Lupus lub Leu z Sens, św. Sebe, św. Priscus z Capui, św. Werena, NMP Królowa Pokoju (* diec. warmińska)


Pierwsze CZYTANIE
1 Kor 2,1-5

Tak też i ja przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

EWANGELIA
Łk 4,16-30

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: "Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli". A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: "Czy nie jest to syn Józefa?" Wtedy rzekł do nich: "Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum". I dodał: "Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej . I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman". Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Jezus Chrystus i to ukrzyżowany. I nic więcej!

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Jakże nienowocześnie brzmią słowa dzisiejszego pierwszego czytania. Nie znajdujemy tam nic z popularnych, choć fałszywych twierdzeń, że każda religia jest tak samo prawdziwa i tak samo dobra. Co więcej, otwarte postawienie sprawy przez Apostoła Narodów, że wszystko postawił na Chrystusa, i postanowił nie znać niczego więcej, jak tylko Ukrzyżowanego wielu dziś by się nie spodobało. W dobie pomijania meritum treści i skupiania się na formie, jasne stwierdzenie, że tylko Chrystus i to ukrzyżowany niektórym może wydawać się trudne do przyjęcia, a co za tym idzie do zaakceptowania, jako reguły życia.

Współcześni Jezusowi, Jego rodacy, znający pochodzenie Zbawiciela i spodziewający się spektakularnego pokazu sztuczek, musieli poczuć się mocno zdegustowani Jego słowami, czemu zresztą dali wyraz. Mieli swoją wizję Rabbiego z Nazaretu. Wystarczyło im, że ładnie przemawiał. Mniejsza o treść. Przynajmniej do pewnego momentu. Kiedy owa wizja upadła, nie było dłużej pośród nich miejsca dla słynnego Rodaka.

Ilekroć człowiek w swoich relacjach z Bogiem jest przekonany, że wie lepiej, czego potrzebuje i jak należy rządzić światem, niż jego Stwórca, tyle razy powtarza się scenariusz opisany w dzisiejszej perykopie Ewangelii. Człowiek zdenerwowany, zawiedziony, obrażony na Boga pozbywa się Go ze swojego życia. Czasem resztkami swojej porzuconej wiary obserwuje jak Zbawiciel odchodzi od niego, będąc wyrzuconym z jego życia.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Nie znać niczego więcej, jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego, to uwierzyć, że tam, na Golgocie objawia się potęga miłości, wobec której nikt nie powinien pozostać obojętny. Krzyż Chrystusa pokazuje, że miłość Boga do człowieka nie miała granic. Przynajmniej w naszym postrzeganiu świata. Dlatego też nie sposób nie przyznać racji Apostołowi Narodów, że Chrystus Pan nie ma sobie równych pośród ludzi. Żaden mędrzec, żaden prorok obcej religii, nie może dać człowiekowi nawet namiastki tego, co dał i daje nam Chrystus. Zredukowanie więc Zbawiciela do jednego z wielu mędrców lub założycieli religii w imię tzw. polityczne poprawności oznaczać może tylko jedno – że zgoła nic nie zrozumieliśmy z tego, co wydarzyło się na Golgocie a później w Wielkanocny Poranek.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy stać nas na to, aby postawić Chrystusa ponad wszystkich i wszystko?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

1 września 2014 r.

Ważne fakty

1995 Prezydent Białorusi Łukaszenko wydał dekret znoszący immunitet posłów, zawieszający niezależne związki zawodowe i zapowiadający rozwiązanie wszelkich opozycyjnych partii politycznych.
1994 Terrorysta, nazywający siebie Gumisiem podłożył ładunek wybuchowy na dworcu w Krakowie i zażądał 500 tys. marek okupu, grożąc podłożeniem ładunków bez ostrzeżenia.
1969 Pułkownik Khaddhafi, obaliwszy króla Idrisa I, objął władzę w Libii.
1939 Niemcy najechały Polskę, rozpoczynając 2 wojnę świat.
1928 Albania ogłoszona królestwem, Zog I został jej królem.
1923 Niemal 200.000 ludzi zginęło w trzęsieniu ziemi w Tokyo i Yokohamie.
1920 Francja utworzyła państwo Liban, pozostające pod jej protektoratem do 1946.
1870 Rozpoczęło się oblężenie Metz (wojna francusko-niemiecka).
1666 Początek Wielkiego Pożaru w Londynie
1271 Bł. Grzegorz X wybrany został na papieża.
1181 Lucjusz III wybrany został na papieża.
70 Zniszczenie Jerozolimy przez Tytusa.

Urodzili się

1877 Francis Aston, fizyk angielski
1875 Edgar Rice Burroughs, powieściopisarz amer.
1854 Engelbert Humperdinck, kompozytor niemiecki
1791 Lydia Sigourney, amer. pisarka relig.

Jan Paweł II:

Poza granicami wspólnoty katolickiej nie rozciąga się próżnia eklezjalna. Liczne elementy wielkiej wartości (eximia), które w Kościele katolickim są integralnie włączone w pełnię środków zbawienia i darów łaski tworzących Kościół, znajdują się także w innych Wspólnotach chrześcijańskich. Wszystkie te elementy zawierają w sobie wezwanie do jedności i w niej odnajdują swoją pełnię.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: