Liturgia słowa

28 lutego 2015 (sobota)
- I Tydzień Wielkiego Postu


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Pwt 26, 16-19
Psalm responsoryjny:Ps 119
Ewangelia:Mt 5, 43-48
Kolor szat liturgicznych:Fioletowy

dzień powszedni

Patroni

św. Oswald z Worcester, św. Lupicinus, św. Hilary, papież, św. Proteriusz, św. Romanus.


Pierwsze CZYTANIE
Pwt 26, 16-19

Dziś Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Strzeż ich, pełnij z całego swego serca i z całej duszy. Dziś uzyskałeś to, że Pan ci powiedział, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, strzegł Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu. A Pan uzyskał to, żeś ty dziś obiecał być ludem stanowiącym szczególną Jego własność, jak ci powiedział, abyś zachowywał Jego wszystkie polecenia. On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana, Boga twego, jak sam powiedział.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119

Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8 (R.: por. 1)

Błogosławieni słuchający Pana.

Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego upomnienia *
i szukają Go całym sercem.

Błogosławieni słuchający Pana.

Ty po to dałeś swoje przykazania, *
by przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały me drogi *
ku przestrzeganiu Twych ustaw.

Błogosławieni słuchający Pana.

Będę Cię wysławiał prawym sercem, *
gdy nauczę się Twych sprawiedliwych wyroków.
Przestrzegać będę Twoich ustaw, *
abyś mnie nigdy nie opuścił.

Błogosławieni słuchający Pana.


EWANGELIA
Mt 5, 43-48

Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził . A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Miłość i nienawiść

W potocznym języku używamy czasem sformułowania człowiek bez zasad. Tymczasem okazuje się, że każda grupa, nawet przestępcza ma jakieś zasady. Co więcej, zdarza się iż nawet ludzie wyzuci z moralności, czyniący bez większych skrupułów krzywdę innym respektują jakieś normy względem członków grupy. Nie okradają swoich, nie wchodzą sobie w teren, nie kłamią itd. Co więc wyróżnia ludzi świętych od pospolitych nicponi? Otóż im człowiek bardziej szlachetny, tym zasady, jakie wyznaje będzie stosował nie tylko względem swoich przyjaciół, sąsiadów czy znajomych. Będzie traktował z należytym szacunkiem także obcych, nieznajomych, przypadkowo napotykanych ludzi.

Wiele religii i społeczności głosi zasadę, w myśl której należy być szlachetnym i prawym człowiekiem względem swoich, współwyznawców, czy współobywateli. Tymczasem Pan Jezus zdaje się burzyć doszczętnie ten sposób myślenia. Demaskuje wprost małość postępowania w sposób moralny względem własnej tylko społeczności. Jak by tego jednak było za mało, nie wzywa jedynie do jakiejś specyficznej formy tolerancji. On wprost głosi przykazanie miłości nieprzyjaciół. To właśnie wyróżnia nauki Mistrza z Nazaretu, od jakichkolwiek innych przywódców religijnych.

Jedyny problem, jakie zdajemy się mieć z dewizą głoszącą miłość nieprzyjaciół, jest jej zastosowanie w praktyce. Ten, kto potrafi żyć według tej zasady, uważany jest często za świętego za życia. Miłować nieprzyjaciół, to przecież o wiele więcej, niż tylko przebaczyć winowajcom ich przewinienia.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Miłować nieprzyjaciół, to pragnąć ich prawdziwego dobra. Owo dobro nie może oznaczać naiwnego przyzwolenia na czynienie sobie zła. Prawdziwa miłość nieprzyjaciół, poprzez swój przykład, dzięki heroicznemu świadectwu często ma moc przemiany wielu ludzkich serc. Znane są nam przecież przypadki świętych, którzy przykładem swej niezłomności, ale także brakiem złorzeczenia względem prześladowców, modlitwą o ich nawrócenie sprawiali, że Bóg udzielał innym ludziom łaski nawrócenia. Jeśli bowiem możemy mówić o potędze miłości, posuniętej aż do miłości nieprzyjaciół, to trzeba od razu dodać, że prawdziwym jej celem, jest nawrócenie grzesznika, a nie utwierdzenie go na drodze jego grzechu.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy w moim życiu jest miejsce na miłość nieprzyjaciół?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

28 lutego 2015 r.

Ważne fakty

1993 Strzelanina w Waco (Texas, sekta Branch Davidians)
1988 Anty-ormiańskie zamieszki w Azerbejdżanie (30 ofiar śmiertelnych)
1986 Szwedzki premier Olaf Palme zastrzelony na ulicy w Sztokholmie.
1948 Ostatni brytyjski oddział wyjechał z Indii.
1926 Encyklika "Rerum Ecclesiae" Piusa XI, zajmująca się misjami i zalecająca większą podmiotowość kleru tubylczego.
1912 Wykonano pierwszy skok spadochronowy z samolotu (nad Missouri, USA).
1933 Niemiecki prezydent Von Hindenburg zniósł prawo wolności wypowiedzi
1917 Rosyjska Duma ustanowiła Komitet Tymczasowy
1784 John Wesley, angielski założyciel metodystów podpisał swoje wyznanie wiary.
1759 papież Klemens XIII zezwolił na tłumaczenia narodowe Biblii
1692 Rozpoczęło się polowanie na czarownice w Salem
870 8. Sobór Ekumeniczny zakończył się w Konstantynopolu

Urodzili się

1915 Peter Medawar, immunolog angielski
1913 Vincente Minelli, reżyser filmowy ameryk.
1910 Roman Maciejewski, kompozytor
1909 Stephen Spender, poeta i krytyk angielski
1901 Linus Pauling, chemik i działacz pokojowy (Nobel 1954, 1962)
1890 Wacław Niżynski, tancerz baletowy
1854 Juliusz Zarębski, kompozytor
1850 Hermann Schell niemiecki teolog i filozof
1799 Johann von Döllinger niemiecki teolog i history k
1750 Ignacy Potocki, współautor Konstytucji 3 Maja i członek KEN
1683 René-Antoine de Réaumur, biolog i inżynier
1632 Jean-Baptiste Lully, kompozytor
1533 Michel de Montaigne, filozof

Jan Paweł II:

W niedawno zakończonym Roku Jubileuszowym, prosiłem Boga o przebaczenie grzechów dla synów Kościoła. Jesteśmy świadomi, że winy chrześcijan przyciemniły niestety jasność Jego niepokalanego oblicza, ale z nadzieją możemy nieustannie rozpoczynać naszą drogę życiową, ufni w miłosierną miłość Boga, który nie pamięta złego widząc skruchę człowieka: Miłość Boga znajduje swój najwyższy wyraz właśnie wtedy, gdy człowiek, grzeszny i niewdzięczny, zostaje ponownie przyjęty do pełnej komunii z Nim. W tej perspektywie «oczyszczenie pamięci» stanowi przede wszystkim ponowne uznanie Bożego miłosierdzia, które Kościół w różnych aspektach swego życia i działania jest wezwany głosić z odnowionym przekonaniem.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: