Liturgia słowa

30 marca 2015 (poniedziałek)
- VI Tydzień Wielkiego Postu


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Iz 42, 1-7
Psalm responsoryjny:Ps 27
Ewangelia:J 12, 1-11
Kolor szat liturgicznych:Fioletowy

Wielki Poniedziałek

Patroni

św. Osburga, św. Jan Klimak, św. Zozym z Syracuse, św. Ludolf, św. Leonard Murialdo, św. Rieul.


Pierwsze CZYTANIE
Iz 42, 1-7

Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo, rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej chodzą. "Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 27

Ps 27 (26), 1. 2. 3. 13-14 (R.: 1a)

Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Pan światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?

Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Gdy mnie osaczają złoczyńcy, *
którzy chcą mnie pożreć,
oni sami, moi wrogowie i nieprzyjaciele *
chwieją się i padają.

Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem, *
moje serce nie poczuje strachu.
Choćby napadnięto mnie zbrojnie, *
nawet wtedy zachowam swą ufność.

Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Pan moim światłem i zbawieniem moim.


EWANGELIA
J 12, 1-11

Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który miał Go wydać: "Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?" Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano. Na to Jezus powiedział: "Zostaw ją! Przechowała to, aby [Mnie namaścić] na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie". Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Troska Judasza

Wielki poniedziałek obfituje w teksty liturgiczne, wprowadzające nas w bezpośredni okres przygotowania do świąt Paschy. Pieśń Sługi Pańskiego, Który przyniesie Prawo, przypomina nam o najwyższym prawie chrześcijan, jakim powinniśmy się kierować. Miłować Boga nade wszystko, zaś bliźniego swego jak siebie samego oznacza o wiele więcej, niż całe Starotestamentalne Prawo i Prorocy. Miłość jaką zostaliśmy obdarowani przez Boga przynagla nas, abyśmy kochali się jak dzieci jednego Ojca, jak bracia i siostry, którzy podzielają tę samą nadzieję, że nie ma piękniejszej drogi życia, niż w przyjaźni z Chrystusem, nie ma donioślejszego prawa, niż dwa przykazania miłości, nie ma głębszej, a zarazem bardziej uzasadnionej i zgodnej z ludzką naturą nadziei, niż nadzieja życia wiecznego.

Miłość, także ta miłosierna nie jedno zdaje się mieć imię. Z dzisiejszego punktu widzenia, kiedy doskonale wiemy, kim był Judasz, jednoznacznie oceniamy jego czyny, i także jednoznacznie odbieramy owo zdanie z dzisiejszej Ewangelii, kiedy pod pozorem troski o ubogich krytykuje Marię, siostrę Łazarza. Niestety, kiedy w dzisiejszych czasach mówimy o dwóch przykazaniach miłości, wielu zdaje się odwracać hierarchię ważności i zdecydowanie przedkłada miłość bliźniego nad miłość Boga. Tyle, że zapominamy wówczas, że nikt nie kocha tak bardzo człowieka jak Bóg.

Próby lekceważenia grzechu, wszystkie grzechy cudze, bywają jakże często uzasadniane fałszywie rozumianym miłosierdziem. Tak, jakby trzeba było Panu Bogu po cichu, w tajemnicy przed Nim samym podkradać owego miłosierdzia i radośnie obdarowywać nim bliźnich.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Prawdziwe miłosierdzie zawsze będzie oznaczało przyprowadzenie człowieka do Boga, pomoc w wypełnieniu warunków sakramentu pokuty, aby móc pojednać się z dawcą wszelkiej miłości. Trzeba dziś mieć oczy szeroko otwarte, aby nie ulec pokusie fałszywej troski o człowieka wbrew Boskiemu planowi zbawienia. Choćbyśmy bowiem cały świat zdobyli, nigdy nie okażemy większej miłości bliźnim, niż wówczas, kiedy przyprowadzimy ich do Chrystusa, Który spojrzawszy na grzesznika powtórzy słowa, jakie darował cudzołożnicy. Nikt Cię nie potępił? I Ja cię nie potępiam, idź, ale od tej pory już nie grzesz!

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy nie ulegam pokusie przedkładania człowieka nad Boga?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

30 marca 2015 r.

Ważne fakty

1981 Zamach na prezydenta USA Ronalda Reagana (doznał poważnego zranienia).
1968 Władze UW usunęły studentów odpowiedzialnych za marcowe protesty
1911 Zakończono budowę tunelu Lötschberg w Szwajcarii (13 km)
1867 Stany Zjednoczone odkupiły Alaskę od Rosji za 7,2 milionów dolarów.
1856 Traktatem Paryskim zakończono Wojnę Krymską.
1842 Po raz pierwszy użyto eteru jako środka znieczulającego (dr Crawford Long, USA).
1533 Henryk VIII rozwiódł się ze swą 1. żoną
1191 Celestyn III wybrany został na papieża.

Urodzili się

1940 Astrud Gilberto, piosenkarka (Girl From Ipanema)
1886 Stanislaw Le niewski, logik i matematyk
1882 Melanie Klein, psycholog austro-brytyjski
1880 Sean O'Casey, dramatopisarz irlandzki
1853 Vincent Van Gogh, malarz holenderski
1844 Paul Verlaine, poeta franc.
1746 Francisco de Goya, malarz hiszp.
1672 Piotr Wielki, car Rosji (1682-1725)
1135 Majmonides [Mojżesz Ben Maimon], filozof i lekarz

Jan Paweł II:

We współczesnym zlaicyzowanym świecie, w którym wielu żyje tak, jakby Bóg nie istniał, albo skłania się ku irracjonalnym formom religijności, właśnie wy, młodzi, musicie na nowo ukazać, że wiara to decyzja osobista, przenikająca całe życie. Niech Ewangelia będzie najwyższym kryterium, kształtującym wasze decyzje i nadającym kierunek waszemu życiu!

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: