Menu Główna

Liturgia słowa

14 lutego 2016 (niedziela)
- I Tydzień Wielkiego Postu


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Pwt 26, 4-10
Drugie czytanie:Rz 10, 8-13
Psalm responsoryjny:Ps 91
Ewangelia:Łk 4, 1-13
Kolor szat liturgicznych:Fioletowy

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

Patroni

św. Jan Chrzciciel z Conception, św. Antoninus z Sorrento, św. Maro, św. Abraham z Carrhae, św. Adolf z Osnabrück, św. Auxencjusz, święci Cyryl i Methody*, św. Conran.


Pierwsze CZYTANIE
Pwt 26, 4-10

Mojżesz powiedział do ludu:
«Kapłan weźmie z twoich rąk koszyk i położy go przed ołtarzem Pana Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana Boga swego:
„Ojciec mój, Aramejczyk błądzący, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny.
Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy myśmy wołali do Pana, Boga przodków naszych. Usłyszał Pan nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Zaprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód.
Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie”.
Rozłożysz je przed Panem Bogiem swoim i oddasz pokłon Panu Bogu swemu».


Drugie CZYTANIE
Rz 10, 8-13

Bracia:
Cóż mówi Pismo? «Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim.» A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawienia. Wszak mówi Pismo: «Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony».
Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. «Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony».


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 91

Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 15b)

Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
i mieszka w cieniu Wszechmocnego,
mówi do Pana: «Tyś moją ucieczką i twierdzą, *
Boże mój, któremu ufam.»

Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

Nie przystąpi do ciebie niedola, *
a cios nie dosięgnie twego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, *
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

Będą cię nosili na rękach, *
abyś nie uraził stopy o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, *
a lwa i smoka podepczesz.

Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

«Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *
osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham †
i będę z nim w utrapieniu, *
wyzwolę go i sławą obdarzę».

Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 4, 4b

Chwała Tobie, Słowo Boże

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Chwała Tobie, Słowo Boże


EWANGELIA
Łk 4, 1-13

Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem».
Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”».
Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje».
Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».
Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli”, i „na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».
Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».
Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.


HOMILIE

Propozycja 1
Propozycja 2
Propozycja 3
Propozycja 4
Propozycja 5
Propozycja 6
Propozycja 7
Propozycja 8


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Pokusa

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

To zadziwiające, że potępiony anioł ciemności odważył się kusić Zbawiciela. Cóż za tupet, ale i co za zawziętość, która powinna nam dać wiele do myślenia. Jeśli bowiem demon śmiał rzucić wyzwanie Temu, Który wszystko może, cóż dopiero może w stosunku do nas, którzy słabi jesteśmy i bez pomocy Bożej łaski upadamy w grzech, proch i pył. Niekiedy wydaje nam się, że to, co robimy jest jedynie kwestią naszego wyboru. Ot, zrobiliśmy coś dobrego lub złego, bo zwyczajnie tak chcieliśmy. Tymczasem Zły nie próżnuje, i na każdym kroku podsuwa nam pokusy, które mają zwieść nas z drogi wiodącej ku Bogu.

Pokusy, jakie przedstawił szatan Jezusowi zaczynały się bardzo niewinnie. Przemienić kamień w chleb. Wszak podczas publicznej działalności Zbawiciela miały dziać się nie takie cuda. Cóż wielkiego w tym, że Pan Świata postanowiłby posilić się używając ku temu swojej Boskiej mocy. Tymczasem perfidia pokusy miała uderzyć w istotę Boskiego posłannictwa Jezusa. Podporządkować Jego Boskość człowieczeństwu. Pragnienia Władcy Świata, pragnieniom zmęczonego postem ciała. Gdy to nie wyszło, druga z pokus miała okazać się jeszcze większą bezczelną prowokacją. Oto Zbawiciel, Który przyszedł odzyskać, to, co zginęło, zbawić każdego człowieka i nie utracić nic z tego, co dał Mu Ojciec, zostaje postawiony w sytuacji, gdy Szatan proponuje oddanie mu bez walki całego wszechświata, ale za cenę …uznania jego zwierzchnictwa. Ta pokusa, to nie tyle propozycja drogi na skróty, co drogi donikąd. Trzecia zaś z pokus uderza w pokorę Syna Bożego. Nie tylko prowokuje do zaryzykowania swoim życiem, ale znów zmierza do posłuchania nie Ojca, ale demona.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Pokusy stają na drodze każdego człowieka. Czasem mają charakter niewinnych detali, innymi razy wdzierają się w nasze życie poprzedzone procesją pretensji do Pana Boga i Kościoła, jeszcze kiedy indziej łechcą naszą pychę, odwracając nas od Boga, Który jest źródłem Prawdy, Dobra, Piękna i Miłości. Zwalczać możemy je tylko z pomocą łaski Bożej, wszak sami jesteśmy zbyt słabi i jakże często naiwni wobec zła, a zbyt mało ufni wobec dobra, jakie daje nam Bóg.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy staram się pokonywać pokusy z pomocą łaski Bożej?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Jan Paweł II:

Nawrócenie jest najbardziej konkretnym wyrazem działania miłości i obecności miłosierdzia w ludzkim świecie. Właściwym i pełnym znaczeniem miłosierdzia nie jest samo choćby najbardziej przenikliwe i najbardziej współczujące spojrzenie na zło moralne, fizyczne czy materialne. W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Wsparcie
modlitewne:

Newslettery:

Partner
technologiczny: