Liturgia słowa

22 sierpnia 2014 (piątek)
- XX Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Iz 9,1-3
9,5-6
Psalm responsoryjny:Ps 113
Ewangelia:Łk 1,26-38
Kolor szat liturgicznych:Biały

Wspomnienie obowiązkowe

Najświętszej Maryi Panny, Królowej

Patroni

NMP Królowa*, św. Symforian m. (Augustodunum, Francja), św. Tymoteusz m. (Rzym), św. Filip Benizi (Tuderti, Włochy), bł. Jakub Bianconi (Mevania, Włochy), bł. Tymoteusz z Minticulo, bł. Tomasz Percy m. (York), bł. Wilhelm Lacey i Ryszard Kirkman m. (York), św. Jan Wall OFM m. (Worcester, Anglia), św. Jan Kemble m. (Hereford, Anglia), bł. Bernard Peroni OFMCap (Piceno, Włochy), bł. Eliasz Leymaria z Laroche m., bł. Szymon Lukacz m. (Stanisławów)


Pierwsze CZYTANIE
Iz 9,1-3
9,5-6

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo jak w dniu porażki Madianitów złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy.
Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: «Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju».
Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 113

Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2a)

Niech imię Pana będzie pochwalone.
lub Alleluja.

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione *
teraz i na wieki.

Niech imię Pana będzie pochwalone.
lub Alleluja.

Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.

Niech imię Pana będzie pochwalone.
lub Alleluja.

Kto jest jak nasz Pan Bóg, *
co ma siedzibę w górze,
co w dół spogląda *
na niebo i ziemię?

Niech imię Pana będzie pochwalone.
lub Alleluja.

Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.

Niech imię Pana będzie pochwalone.
lub Alleluja.


EWANGELIA
Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro męża nie znam?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Servire Deo regnare est

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Jeśli zgodnie z łacińską sentencją służba Bogu jest królowaniem, to Maryja bardziej niż ktokolwiek inny zasługuje na tytuł Królowej. Pomimo tego, że nigdy nie nosiła królewskiej korony ani też nie była poślubiona żadnemu ziemskiemu monarsze, sposób, w jaki odpowiadała całym swoim życiem na wezwanie Króla Świata, daje jej uprzywilejowane, zaszczytne miejsce pośród całego ludzkiego rodzaju. To właśnie ją wybrał Bóg, zachowując ją od wszelkiego grzechu zarówno pierworodnego jak i uczynkowego. Do niej skierował Swojego posłańca, aby w Imieniu Najwyższego zapytał ją, czy zechce podjąć się zadania, którego przed nią ani po niej nikt na tym świecie nie pełnił.

Jak wielkie musiało być więc zawierzenie Maryi, aby przyjęła nie tylko pod swoje serce, ale całym swoim sercem i do swojego serca Bożego Syna? Służba Bogu w wykonaniu Maryi to przecież nie tylko jednorazowy akt woli. To nawet nie tylko podjęcie się roli bycia matką Zbawiciela. Służba Bogu, to w jej przypadku także miłość, jaką miała i ma do ludzi. O jej postawie świadczy prośba i wiara, z jaką zwróciła się do Jezusa podczas wesela w Kanie Galilejskiej. To jej pokora w sytuacji, kiedy czekała na spotkanie ze swoim Synem, podczas gdy On uczył, że każdy, kto spełnia jego wolę jest mu jak matka.

O postawie Maryi względem Boga i ludzi świadczyć może także to, jak wraz z apostołami oczekiwała zesłania Ducha Świętego. Czy stojąc pod krzyżem na Golgocie i patrząc na mękę swojego Syna, nie miałaby prawa tak zwyczajnie, po ludzku mieć żalu do uczniów, którzy odstąpili Mistrza w godzinie próby? Tymczasem jej obecność na Golgocie i w Wieczerniku podczas zesłania Ducha Świętego świadczy raczej o jej miłości do Boga i Kościoła, Obecność w miejscach, gdzie rodził się i zaczynał swoją działalność Kościół, oddany pod jej opiekę przez Jezusa od początku jego istnienia, wyznacza więc prawdziwą władzę pośród ludu Nowego Przymierza, dla którego jest i Matką i Królową.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Każdy, kto zna Ewangelię wie, że Jezus wyraźnie mówił, iż jeśli ktoś chce być pierwszym, niech stanie się sługą wszystkich. Wielu ludziom nieobca jest także dewiza mówiąca o tym, że służba Bogu jest królowaniem. Gdybyśmy jednak potrafili choć w części naśladować Maryję w jej posłuszeństwie Bogu i miłości jaką ma dla nas, jej poddanych, nie tylko rządy panujące w różnych częściach świata, ale także nasze, zwykłe relacje międzyludzkie byłyby namacalnym dowodem tego, że królestwo Boże jest pośród nas.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy stać nas na to, aby przynajmniej spróbować naśladować Maryję w jej służbie dla Boga i ludzi?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

22 sierpnia 2014 r.

Ważne fakty

1968 Papież Paul VI przybył do Kolumbii (pierwsza w historii wizyta papieska w Ameryce Pd.)
1962 Zamach na gen. De Gaulle'a (nieudany)
1910 Korea została zajęta przez Japonię.
1864 Konwencja Genewska zatwierdziła istnienie Międzynarodowego Czerwonego Krzyża dla ratowania rannych i jeńców wojennych.
1846 Nowy Meksyk został zajęty przez Stany Zjednoczone.
1788 Założono brytyjską kolonię Sierra Leone, w której umieszczano wyzwolonych z imperium brytyjskiego niewolników.
1642 Rozpoczęła się angielska Wojna Domowa (między zwolennikami Karola I a zwolennikami parlamentu).
1584 W Lublinie zmarł Jan Kochanowski
1485 Ryszard III angielski (ostatni Plantagenet na tronie ang.) zabity pod Bosworth

Urodzili się

1928 Karlheinz Stockhausen, kompozytor niemiecki
1908 Henri Cartier-Bresson, fotograf franc.
1893 Dorothy Parker, humorysta i pisarz ameryk.
1891 Jacques Lipchitz, rzeźbiarz i malarz ameryk.
1874 Max Scheler, filozof niemiecki (fenomenologia)
1862 Claude Debussy, kompozytor franc.
1831 William H. Cummings, muzykolog angielski
1800 Edward B. Pusey, angielski biblista i teolog

Jan Paweł II:

Zarzuca się Kościołowi katolickiemu, że w rzeczywistości sprzyja rozpowszechnieniu się przerywania ciąży, ponieważ uparcie obstaje przy swojej nauce o moralnej niegodziwości antykoncepcji. Taka argumentacja okazuje się w rzeczywistości zwodnicza. Być może wielu ludzi rzeczywiście stosuje środki antykoncepcyjne po to, aby nie narażać się później na pokusę aborcji. Jednakże antywartości wszczepione w „mentalność antykoncepcyjną” (...) sprawiają, że ta właśnie pokusa staje się jeszcze silniejsza, jeżeli dojdzie do poczęcia „nie chcianego” życia. W istocie, kultura proaborcyjna jest najbardziej rozpowszechniona właśnie w środowiskach, które odrzucają nauczanie Kościoła o antykoncepcji.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: