Liturgia słowa

26 kwietnia 2015 (niedziela)
- IV Tydzień Wielkanocny


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Dz 4,8-12
Drugie czytanie:1 J 3,1-2
Psalm responsoryjny:Ps 118
Ewangelia:J 10,11-18
Kolor szat liturgicznych:Biały

Czwarta Niedziela Wielkanocna

Patroni

św. Klet, św. Riquier, św. Stefan z Perm, św. Piotr z Bragi, św. Franka z Piacenzy, św. Paschazjusz Radbert.


Pierwsze CZYTANIE
Dz 4,8-12

Wtedy Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział do nich: Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka - którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.


Drugie CZYTANIE
1 J 3,1-2

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118

Ps 118 (117), 1 i 8. 9 i 21. 22-23. 26 i 28cd (R.: por. 22)

Kamień wzgardzony stał się fundamentem.
lub Alleluja.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Lepiej się uciekać do Pana, *
niż pokładać ufność w człowieku.

Kamień wzgardzony stał się fundamentem.
lub Alleluja.

Lepiej się uciekać do Pana, *
niż pokładać ufność w książętach.
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał *
i stałeś się moim Zbawcą.

Kamień wzgardzony stał się fundamentem.
lub Alleluja.

Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.

Kamień wzgardzony stał się fundamentem.
lub Alleluja.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, *
błogosławimy was z Pańskiego domu.
Jesteś moim Bogiem, chcę Ci podziękować: *
Boże mój, pragnę Cię wielbić.

Kamień wzgardzony stał się fundamentem.
lub Alleluja.


EWANGELIA
J 10,11-18

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je [potem] znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca".


HOMILIE

Propozycja 1
Propozycja 2
Propozycja 3
Propozycja 4
Propozycja 5
Propozycja 6
Propozycja 7

KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Pasterz

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Czyż nie jest kimś zupełnie innym od wodza i króla? Dalekie są mu zaszczyty i nie wydaje rozkazów. Nie ma takiej potrzeby. On mówi, a owce znają głos jego i podążają za nim. Znają go, i wiedzą, że mogą mu zaufać. On przecież spędza całe dnie pilnując swoich stad, a jego ubranie przesiąknięte zapachem całego stada, budzi zaufanie i przypomina, że nie jest to zwykły najemnik, który wziąłby nogi za pas w przypadku zagrożenia.

On przecież prowadzi swe stada ku zielonym pastwiskom, nad wody, gdzie mogą owce zaczerpnąć życiodajnej ochłody. Kiedy zaś pod osłoną nocy trzeba pilnować ogniska, nasłuchiwać, czy nie skrada się jakiś groźny drapieżnik, gdy trzeba czuwać kosztem snu i wypoczynku, on pasterz jest tam, gdzie potrzeba, bo temu poświęcił swe życie.

Dam wam pasterzy według mego serca, obiecywał kiedyś prorok w imieniu samego Boga. Jakże zastanawiające i jak bardzo wymowne, że w chwili, kiedy lud myślał o królu i przywódcy, prorok w Imieniu Boga mówił o pasterzach. Może więc to jest także podpowiedź na czasy dzisiejsze? Myśl, którą warto wcielić w życie, chcąc doczekać się wreszcie jakichś lepszych czasów. Święty Jan Paweł II pisał o pasterzach, jakich Pan daje nam w dzisiejszych czasach: Bóg obiecuje swemu ludowi, że nie pozostawi go nigdy bez pasterzy, którzy zawsze będą go gromadzili i prowadzili: Ustanowię zaś nad nimi (czyli nad moimi owcami) pasterzy, by je paśli; i nie będą się już więcej lękać ani trwożyć.

W tych niespokojnych czasach tak bardzo potrzebujemy pasterzy, którzy będą nas prowadzili, stając zdecydowanie, na przedzie. Dając tę pewność, jaką obiecał Zbawiciel, że pasterz nas nie opuści, ani nie porzuci, on bowiem jest powołany, aby nawet wobec napaści zawsze bronić stada, aby nawet jak trzeba, dać życie swoje za owce. Pasterz to przecież ten, który zagubioną odnajdzie, chorą będzie leczył, a mocną ochraniał.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Panie, daj nam takich pasterzy! Spraw, by w tych trudnych czasach, nie miotały nami już więcej zwątpienia! Boże, który nam obiecałeś, że będzie nas miał kto prowadzić, oszczędź niepewności swojemu ludowi. Wszak bez pasterzy, daleko nie zajdziemy, bez przewodników stada czeka nas straszna przyszłość. Prosimy Cię Wszechmogący, niech będzie jak uczy Franciszek – pasterz z ludu wzięty, niech zawsze będzie z owcami. Niech jego postrzępiony ubiór bardziej będzie pachniał stadem, niż wonią drogich perfum, niech nic nie będzie dla niego ważniejsze, niż dobro powierzonego stada.

Takim pasterzem jest Chrystus. Nasz Pan i Zbawiciel świata. Ten, który sam będąc królem wszystkiego, zszedł z tronu, porzucił majestat i stał się sługą wszystkich. Będąc jednak pomiędzy tymi, co byli jak owce, które nie mają pasterza, jasno, wyraźnie i z mocą nauczał Słowa Bożego. W Jego słowach nie było tak i nie jednocześnie, w jego wyrokach sprawiedliwość zawsze szła w parze z miłosierdziem.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy gotów jestem być dobrym pasterzem dla tych, których Bóg powierzył mojej pieczy


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

26 kwietnia 2015 r.

Ważne fakty

1986 Radioaktywny wyciek z reaktora w Czernobylu.
1964 Tanganyika i Zanzibar połączyły się, tworząc republikę Tanzanii.
1943 W Warszawie ogłoszono karę mierci dla ludno ci polskiej za jakąkolwiek próbę pomocy Żydom
1937 Hiszpańskie miasto Guernica zostało całkiem niemal zniszczone przez bombowce niemieckie, wspierające generała Franco.
1920 Wojska polskie wkroczyły na Ukrainę
1886 Wilhelm, ces. pruski ogłosił ustawę mającą na celu wykup ziemi z rąk polskich
1848 Wiosna Ludów w Krakowie, walki uliczne
1831 Pierwszy raz od piewano Warszawiankę (Teatr Narodowy)

Urodzili się

1889 Ludwig Wittgenstein, filozof austriacki
1880 Michaił (Michel) Fokine, tancerz balet. i choreograf ros.
1798 Ferdinand Delacroix, malarz franc.
1785 John James Audubon, biolog i malarz ameryk.
1711 David Hume, filozof ang. (empiryzm, sceptycyzm)
1710 Thomas Reid, filozof ang. (filozofia zdrowego rozumu)

Jan Paweł II:

Środki techniczne, którymi dysponuje współczesna cywilizacja, nie tylko kryją w sobie możliwości samozniszczenia na drodze konfliktu militarnego, ale także możliwości "pokojowego" ujarzmienia jednostek, środowisk, całych społeczności i narodów, które z jakiegokolwiek powodu mogą uchodzić za niewygodne (...) Trzeba także pamiętać, że istnieją wciąż jeszcze na świecie tortury, bezkarnie stosowane, którymi systematycznie posługują się władze jako narzędziem panowania lub politycznego ucisku.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: