Liturgia słowa

23 listopada 2014 (niedziela)
- XXXIV Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Ez 34,11-12
15-17
Drugie czytanie:1 Kor 15,20-26
28
Psalm responsoryjny:Ps 23
Ewangelia:Mt 25,31-46
Kolor szat liturgicznych:Biały

Święto

Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Patroni

św. Klemens I, papież i męcz.*, św. Aleksander, książę, św. Kolumban, opat*, św. Amfiloch, św. Trudo, św. Grzegorz z Girgenti, św. Felicyta z Rzymu męcz.*


Pierwsze CZYTANIE
Ez 34,11-12
15-17

Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko - wyrocznia Pana Boga. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie. Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły.


Drugie CZYTANIE
1 Kor 15,20-26
28

Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23

Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 5. 6 (R.: por. 1)

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem: *
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć *
na zielonych pastwiskach.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.


EWANGELIA
Mt 25,31-46

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie." Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego"


HOMILIE

Propozycja 1
Propozycja 2
Propozycja 3
Propozycja 4
Propozycja 5

KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Króluj nam Chryste

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Panie, daj nam króla, wołał lud Izraela. Spełniona obietnica ziemi obiecanej rodziła kolejne pragnienia. Mieć swojego przywódcę, tak jak inne narody. Nieważne, że Pan ustami swojego proroka przestrzegał, że jakikolwiek ziemski monarcha nigdy nie będzie tak idealny, prawy i sprawiedliwy, jak Pan, Który zawsze dotrzymuje słowa, jak Władca Izraela, który mocną ręką i wyciągniętym ramieniem sam wybrał sobie naród i wywiódł go z niewoli, obdarzył go wolnością i nadając prawo na Górze Przymierza, sam się zobowiązał, że będzie miał pieczę i troszczył się i lud swój. Różne więc były dzieje monarchii Izraela. Naznaczona na przemian zaufaniem Panu, to znowu grzechem, pożądliwością, pokutą i nawróceniem, wzlotami i upadkami. Zwycięstwami w Imię Boga Zastępów, to znów klęskami, podziałem królestwa, aż po ostateczny upadek i wielką niewolę.

Trzeba było przejść przez te historyczne dzieje, aby lepiej zrozumieć, że tu na tej Bożej ziemi, nigdy nie doczekamy ziemi mlekiem i miodem płynącej, która obfituje we wszelkie bogactwa, a której nikt jej nie zagrozi, złodziej się nie włamie a wróg nie spustoszy. Król idealny był więc na wygnaniu marzeniem tych co przeżyli, i nie stracili wiary. Stąd też, kiedy przyszedł Zbawiciel, zaczął uzdrawiać, dawać chleb do sytości i wypędzać złe duchy, szybko się rozeszła wśród ludu wieść, że Rabbi z Nazaretu to ktoś, kto naucza z mocą, nie tak jak ich uczeni w Piśmie i faryzeusze. Jego słowa zarazem proste i sięgające głębi serc ludzkich sprawiły, że musiało rozbrzmieć z mocą hosanna Synowi Dawidowemu. Błogosławiony, który przychodzi w Imię Pańskie.

Stąd też nieuniknioną stała się konfrontacja Mesjasza, który ogłosił nowy porządek świata, oparty na miłości Boga i bliźniego, i namiestnika Cesarza, który choć otrzymawszy przestrogę by nie mieć do czynienia z Tym Sprawiedliwym, ugiął się pod naciskiem przekupnego ludu, bojąc się bardziej władzy, która szybko przemija, a ignorując tę, Która trwa od wieków. Choć najprawdziwszy król całego wszechświata przegrał pierwsze powszechne wybory, kiedy tłum krzyczący chcemy Barabasza odrzucił Tego, który miast ziemskich dostatków obiecał ludziom, życie, które trwa na wieki. Dom Ojca w niebie, nie ręką ludzką zbudowany do dziś wielu zamienia na ziemskie błyskotki, wybierając zamiast Króla Wszechświata, rzeczy i ludzi zatrzymujących wzrok, na tym, co przemija.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Ludzkie serce w ten sposób staje się wyspą w bezkresnym wszechświecie. Tylko w nim bowiem ten, który panuje nad światem - Chrystus nie zakróluje bez zaproszenia ze strony człowieka. Tylko ludzie serce może przeżywać dramat trwający na wieki, odrzucając miłość do brata i siostry, którego widzimy, i skazując się wówczas na odrzucenie Boga, którego ujrzeć nie będzie nam dane, póki z naszych oczu nie opadnie zasłona doczesności, odgradzająca nas ową cienką linią nazywaną życiem, od tego, co wieczne i co nie przemija.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy stać nas na to, aby dokonać wyboru Jezusa Chrystusa na króla swego serca i oddać mu we władanie swoje własne życie?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

23 listopada 2014 r.

Ważne fakty

1980 Gwałtowne trzęsienie ziemi dotknęło południe Włoch, zabijając ponad 4.000 ludzi.
1963 Podczas Soboru Watykańskiego uchwalone zostało stosowanie języków narodowych w liturgii (Konstytucję o Liturgii ogłoszono 4.12)
1700 Klemens XI wybrany został na papieża.
1670 Mieszczanin szlachcicem Moliera został wykonany po raz pierwszy w Paryżu.

Urodzili się

1919 Peter F. Strawson, filozof ang. (logika, fil. języka)
1876 Manuel de Falla, kompozytor hiszp.

Jan Paweł II:

Mówiłem już (..), że komórki macierzyste wykorzystywane dla celów doświadczalnych bądź w leczeniu nie mogą pochodzić z tkanek ludzkich embrionów. Zachęcałem natomiast do badań nad tkanką osób dorosłych bądź zbędną tkanką tworzącą się podczas normalnego rozwoju płodu. Każda forma terapii mająca za cel ratowanie życia ludzkiego, lecz oparta na unicestwianiu życia człowieka w fazie embrionalnej, jest sprzeczna z logiką i moralnością, podobnie jak uzyskiwanie ludzkich embrionów, przeznaczonych — pośrednio bądź bezpośrednio — do eksperymentów czy ewentualnego uśmiercenia.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: