Liturgia słowa

30 lipca 2015 (czwartek)
- XVII Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Wj 40, 16-21
34-38
Psalm responsoryjny:Ps 84
Ewangelia:Mt 13,47-53
Kolor szat liturgicznych:Zielony

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła

Patroni

św. Julitta z Cezarei, św. Tatwin, arcybiskup Canterbury, święci Abdon i Sennen, św. Piotr Chryzolog bp i dr Kościoła*


Pierwsze CZYTANIE
Wj 40, 16-21
34-38

Mojżesz wykonał wszystko tak, jak mu to Pan nakazał uczynić. Tak wykonał. Wzniesiono przybytek dnia pierwszego miesiąca pierwszego roku drugiego. Postawił Mojżesz przybytek, założył podstawy, ustawił dach, umieścił poprzeczki oraz ustawił słupy. I rozciągnął namiot nad przybytkiem i nakrył go przykryciem namiotu z góry, jak to Pan nakazał Mojżeszowi. Następnie wziął Świadectwo i położył je w arce, włożył też drążki do pierścieni arki i przykrył ją z wierzchu przebłagalnią. Wniósł następnie arkę do przybytku i zawiesił zasłonę zakrywającą i okrył nią Arkę Świadectwa, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Wtedy to obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek. I nie mógł Mojżesz wejść do Namiotu Spotkania, bo spoczywał na nim obłok i chwała Pana wypełniała przybytek. Ile razy obłok wznosił się nad przybytkiem, Izraelici wyruszali w drogę, a jeśli obłok nie wznosił się, nie ruszali w drogę aż do dnia uniesienia się obłoku. Obłok bowiem Pana za dnia zakrywał przybytek, a w nocy błyszczał jak ogień na oczach całego domu izraelskiego w czasie całej ich wędrówki.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 84

Ps 84 (83), 3-4. 5-6a i 8a. 11 (R.: por. 2)

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.

Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich. *
Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, †
gdzie złoży swe pisklęta: *
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże!

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, *
nieustannie Cię wielbiąc.
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie. *
Mocy im będzie przybywać.

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.

Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich *
lepszy jest niż innych tysiące:
wolę stać u progu mojego Boga, *
niż mieszkać w namiotach grzeszników.

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.


EWANGELIA
Mt 13,47-53

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?" Odpowiedzieli Mu: "Tak jest". A On rzekł do nich: "Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare". Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Złapani w sieci

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Cześć i szacunek, jakim Izraelici otaczali Arkę Przymierza przewyższa o wiele bardziej największe formy pobożności, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni w dzisiejszych czasach. Zresztą wiele razy na kartach Pisma Świętego czytamy, jak Bóg w widoczny sposób domagał się takiej formy pobożności, przestrzegając przed dotykaniem nawet Arki Przymierza. Jej istnienie napawało wrogów Ludu Wybranego lękiem i przerażeniem. Wszystko to po to, aby chwała Boga Izraela rozniosła się wszędzie. Lęk zresztą nie był jedynym motywem, jaki skłaniał do refleksji i zastanowienia wszystkich, którzy mieliby stanąć na drodze Izraelitom. Opieka jaką Bóg otaczał lud Swój, Jego obecność w sposób prawie widoczny poprzez słup obłoku, jaki towarzyszył w czasie wędrówki ludowi, to wszystko odróżniało Tego Który Jest, od pogańskich bożków ze srebra i złota.

Bóg w Swoich nieskończonych planach, na różnym etapie dziejów ludzkości, objawiał i manifestował Swoją obecność. Arka Przymierza była objawieniem potęgo Boga, ale także Jego miłości oraz wierności zawartemu przymierzu. Kiedy jednak czas się wypełnił, Bóg postanowił przemówić do nas w Swoim Synu Jezusie Chrystusie. On nas pouczył o Bogu, i zapowiedział nam rzeczy przyszłe. Wszystko po to, abyśmy nie pobłądzili i bezpiecznie dotarli do tego momentu, kiedy staniemy przed Nim Samym, aby zdać sprawę ze swojego życia.

Ludzi wierzących od wieków zastanawiał ów moment stanięcia przed Bogiem. Izraelici lękali się Boga, wiedząc, w jaki sposób manifestował Swoją obecność i jakim przerażeniem napawał wrogów Izraela. Jednak Jezus Chrystus pokazał, że Bóg oprócz tego, że jest potężny, jest też, a właściwie przede wszystkim Miłością.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

To właśnie dlatego, cała publiczna działalność Zbawiciela była zarzucaniem owej sieci miłości na ludzi nie tylko tych, którzy żyli w tamtych czasach, ale wszystkich ludzi wszelkich czasów i pokoleń. Owa przypowieść o sieci jest bardzo wymowna. Bóg bowiem pragnie, abyśmy dorastali nieustannie do tej chwili, kiedy przyjdzie nam stanąć przed Odwieczną Miłością. Czyż więc pozostaje nam coś innego, niż dać się złowić w ową sieć miłości?

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy gotów jestem na spotkanie z Bogiem?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

30 lipca 2015 r.

Ważne fakty

1995 Rosja i Czeczenia podpisały rozejm, kończący ostatecznie interwencję wojsk rosyjskich w Czeczenii.
1976 Zmarł Rudolf Bultmann, niemiecki biblista
1971 Lądowanie US Apollo 15 na Mare Imbrium na Księżycu
1963 Kim Philby, podwójny szpieg (brytyjski od 1940 i radziecki od 1933), zbiegł do ZSRR.
1932 Otwarcie 10 igrzysk olimpijskich w Los Angeles
1793 Toronto (York do 1834) zostało założone przez Generała John Simcoe.
1733 Pierwsza amerykańska loża masońska otwarta w Bostonie
657 św. Witalian wybrany został na papieża.

Urodzili się

1909 Cyril Northcote Parkinson, historyk i pisarz ang.
1898 Henry Moore, rzeźbiarz angielski
1863 Henry Ford, amerykański producent samochodów
1818 Emily Brontë, powieściopisarka angielska
1511 Giorgio Vasari, włoski malarz, architekt, i pisarz

Jan Paweł II:

Trzeba odkryć na nowo prawdę, dobro i piękno instytucji małżeństwa, które będąc dziełem samego Boga, realizującym się za pośrednictwem ludzkiej natury i dobrowolnej zgody małżonków, pozostaje nierozerwalną rzeczywistością osobową, węzłem sprawiedliwości i miłości, od zawsze zespolonym z zamysłem zbawienia, a w pełni czasu wyniesionym do godności chrześcijańskiego sakramentu. Oto rzeczywistość, którą Kościół i świat muszą wspierać!

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: