Menu Główna

Liturgia słowa

19 stycznia 2017 (czwartek)
- II Tydzień Zwykły


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Hbr 7, 25 -28
8,1- 6
Psalm responsoryjny:Ps 40
Ewangelia:Mk 3, 7-12
Kolor szat liturgicznych:Biały

Wspomnienie dowolne

Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

Patroni

św. Canute IV z Danii, święci Abachum i Audifax, św. Fillan lub Foelan, św. Albert z Cashel, św. Karol z Sezze, św. Germanicus ze Smyrny, święci Mariusz i Marta, św. Messalina, św. Henryk z Uppsali, św. Nathalan, św. Wulfstan, św. Sebastian Pelczar*, bł. Bernard Corleone OFM Cap, św. Małgorzata Bourgeoys.


Pierwsze CZYTANIE
Hbr 7, 25 -28
8,1- 6

Bracia:

Jezus może całkowicie zbawiać na wieki tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za nimi.

Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest zobowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie.

Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, ustanawia arcykapłanem Syna doskonałego na wieki.

Sedno zaś wywodów stanowi prawda: takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu Majestatu w niebiosach, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka. Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest do składania darów i ofiar, przeto trzeba, aby Ten także miał coś, co by ofiarował. Gdyby więc był na ziemi, to nawet nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni, którzy składają ofiary według postanowień Prawa. Usługują oni obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich. Gdy bowiem Mojżesz miał zbudować przybytek, został w ten sposób pouczony przez Boga: «Bacz, abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci został ukazany na górze».

Teraz zaś Chrystus otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile też stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 40

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
lecz otwarłeś mi uszy;
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

W zwoju księgi jest o mnie napisane: †
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu».
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu †
i nie powściągałem warg moich, *
o czym Ty wiesz, Panie.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Niech się radują i weselą w Tobie *
wszyscy, którzy Ciebie szukają,
a ci, którzy pragną Twojej pomocy, *
niech zawsze mówią: «Pan jest wielki».

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Alleluja, alleluja, alleluja


EWANGELIA
Mk 3, 7-12

Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na Niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: «Ty jesteś Syn Boży». Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Uzdrowiciel i pogromca szatana

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Gdybyśmy w dzisiejszych czasach wyobrazili sobie takie rzeczy, o których mów dzisiejszy fragment Ewangelii, zapewne ludzie zjeżdżaliby się z najdalszych zakątków świata. Pośród widzów i słuchaczy nauk Jezusa byliby zarówno chorzy, potrzebujący rady, pomocy i pociechy, jak też różnego rodzaju łowcy sensacji i amatorzy przygód. Pozostaje otwartym pytanie, ilu tak naprawdę chciałoby przyjąć to, co Jezus najcenniejszego ma do zaoferowania, czyli zbawienie.

Podobnie był w czasach publicznej działalności Zbawiciela. Ludzie poszukiwali lekarza ciał, cudotwórcy, który uwolniłby ich od dolegliwości, jakie ich trapią, ale tylko nieliczni wgłębiali się w to, czego byli świadkami. Jezus w poszczególnych cudach odsłaniał krok po kroku tajemnice swojego boskiego i mesjańskiego posłannictwa. Dlatego właśnie złe duchy tak wyraźnie i dobitnie oznajmiały, kim On jest. Jednak wiedzieć kim jest Jezus, a uznać w Nim Zbawiciela, to dwie zupełnie odrębne rzeczy.

Ilu to ludzi powiada, że wierzy w Boga, ale w ich życiu nic nie wskazuje na to, aby chcieli postępować według wskazań Ewangelii. Samo przekonanie o istnieniu Boga, czy nawet wiara w to, że Jezus Chrystus przyszedł na wiat, aby zbawić każdego człowieka, jeszcze nie sprawia, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Wszak nawet złe duchy w czasach publicznej działalności Pana wykrzykiwały prawdę o Nim, ale przecież trudno uznać szatana za kogoś wierzącego.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Pan rzeczywiście przyszedł, aby nas zbawić. Stał się zarazem ofiarą i kapłanem. Pokonał zło a nam dał możliwość przyjęcia w darze życia wiecznego. Jednak Bóg nikogo nie zbawia na siłę. On wysłużył dla nas życie wieczne. Otwarł bramy raju, ale to my sami musimy chcieć przez nie wejść, a najpierw otworzyć drzwi swojego serca przed Jezusem i głoszoną przez Niego Dobrą Nowiną.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy wierszę w Boga, czy tylko jestem przekonany, że On istnieje?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

19 stycznia 2017 r.

Ważne fakty

1969 W proteście przeciw radzieckiej akcji zbrojnej z 1968, czeski student Jan Palach dokonał samospalenia w Pradze.
1966 Indira Gandhi została premierem Indii.
1942 Titus Brandsma (karmelita) aresztowany przez okupantów niemieckich za przemowy przeciwko faszyzmowi jako "kłamstwu i pogaństwu"
1941 Brytyjska ofensywa w Erytrei
1903 Ogłoszono pierwsze "Tour de France"
1863 General Mierosławski wyznaczony na dyktatora (Powst. Styczniowe)
1797 We Włoszech powstały Legiony Polskie gen. J.H. Dąbrowskiego.
1793 Król Ludwik XVI został uznany przez Konwencję francuską za winnego zdrady i skazany na gilotynę.
1668 Król Ludwik XIV i Cesarz Leopold I podpisali traktat dzielący Hiszpanię
1563 Opublikowano Katechizm z Heidelberg
1419 francuskie miasto Rouen poddało się Henrykowi V in wojnie stuletniej
973 Benedykt VI wybrany został na papieża.

Urodzili się

1943 Janis Joplin, piosenkarka
1920 Javier Pérez de Cuéllar Lima Perú, 5 Sekretarz Generalny ONZ
1912 Leonid V Kantorovicz, ekonomista
1839 Paul Cézanne, malarz franc.
1809 Edgar Allan Poe, autor amerykański i poeta
1798 Auguste Comte filozof
1736 James Watt, wynalazca szkocki
1679 Girolamo Chiti kompozytor
1639 Noël Alexandre francuski teolog/historyk

Jan Paweł II:

Chrystus wytykał swoim słuchaczom, wiernym nauce Starego Testamentu, ową postawę "oko za oko i ząb za ząb". Była to ówczesna forma wypaczenia sprawiedliwości. Formy współczesne kształtują się na jej przedłużeniu. Doświadczenie przeszłości i współczesności wskazuje na to, że sprawiedliwość sama nie wystarcza, że — co więcej — może doprowadzić do zaprzeczenia i zniweczenia siebie samej jeśli nie dopuści się do kształtowania życia ludzkiego w różnych jego wymiarach owej głębszej mocy, jaką jest miłość.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Sonda

Czy przyjmujesz odwiedziny duszpasterskie?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: