Liturgia słowa

31 lipca 2015 (piątek)
- XVII Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Kpl 23,1
4-11
15-16
27
34-37
Psalm responsoryjny:Ps 81
Ewangelia:Mt 13,54-58
Kolor szat liturgicznych:Biały

Wspomnienie dowolne

św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

Patroni

św. Ignacy Loyola*, św. Justin de Jacobis, św. Neot, św. Helena ze Skövde.


Pierwsze CZYTANIE
Kpl 23,1
4-11
15-16
27
34-37

Dalej Pan powiedział do Mojżesza: Oto czasy święte dla Pana, zwołanie święte, na które wzywać ich będziecie w określonym czasie. W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha dla Pana. A piętnastego dnia tego miesiąca jest Święto Przaśników dla Pana - przez siedem dni będziecie jedli tylko przaśne chleby. Pierwszego dnia będzie dla was zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez siedem dni będziecie składali w ofierze dla Pana ofiarę spalaną, siódmego dnia będzie święte zwołanie, nie będziecie [w tym dniu] wykonywać żadnej pracy". Potem Pan powiedział do Mojżesza: "Mów do Izraelitów i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, którą Ja wam dam, i zbierzecie plon, przyniesiecie kapłanowi snop jako pierwociny waszego plonu. On dokona gestu kołysania snopa przed Panem, aby był przez Niego łaskawie przyjęty. Dokona nim gestu kołysania w następnym dniu po szabacie. I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w którym przyniesiecie snopy do wykonania nimi gestu kołysania, siedem tygodni pełnych, aż do dnia po siódmym szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla Pana. "Dziesiątego dnia siódmego miesiąca jest Dzień Przebłagania. Będzie to dla was zwołanie święte. Będziecie pościć i będziecie składać Panu ofiary spalane. "Powiedz Izraelitom: Piętnastego dnia tego siódmego miesiąca jest Święto Namiotów przez siedem dni dla Pana. Pierwszego dnia jest zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez siedem dni będziecie składać ofiary spalane dla Pana. Ósmego dnia będzie dla was zwołanie święte i złożycie ofiarę spalaną dla Pana. To jest uroczyste zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać [w tym dniu] żadnej pracy. To są czasy święte dla Pana, na które będziecie dokonywać świętego zwołania, aby składać ofiarę spalaną dla Pana: ofiarę całopalną, ofiarę pokarmową, ofiarę krwawą i ofiarę płynną, każdego dnia to, co jest na ten dzień przeznaczone.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 81

Ps 81 (80), 3-4. 5-6ab. 10-11ab (R.: por. 2a)

Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy.

Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie, *
w cytrę słodko dźwięczącą i lirę.
Zadmijcie w róg w czas nowiu, *
w czas pełni, w nasz dzień uroczysty.

Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy.

Bo tak ustanowiono w Izraelu, *
według przykazania Boga Jakuba.
Ustanowił to prawo dla Józefa, *
gdy wyruszał przeciw ziemi egipskiej.

Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy.

Nie będziesz miał obcego boga, *
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
Jam jest Pan, Bóg twój, *
który cię wywiódł z ziemi egipskiej.

Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy.


EWANGELIA
Mt 13,54-58

Przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: "Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam , a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko?" I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich: "Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony". I niewiele zdziałał tam cudów, z powodu ich niedowiarstwa


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Skąd u Niego ta mądrość?

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, nie do końca rozumiemy owo rozczarowanie i dystans względem osoby Jezusa, jaki cechował mieszkańców rodzinnego miasta Zbawiciela. Teoretycznie powinni być dumni i szczycić się, że spośród nich wyszedł na sposób ludzki Ten, na Którego czekały całe pokolenia, Którego pragnęli ujrzeć patriarchowie i prorocy. Problem jednak w tym, że z jednej strony pragnienie przyjścia mesjasza było wielkie, że przyjęcie do wiadomości, że jest nim ktoś, kogo znają od dziecka, przerastało możliwości rodaków Pana. Spodziewając się kogoś, o kim nie będą wiedzieli skąd przyszedł i kto dokona prawdziwego sądu nad okupantem, nie dostrzegli tego wszystkiego, co uwiarygodniało Mistrza z Nazaretu w oczach tych, którzy znali Go nieco mniej.

Po upływie prawie dwóch tysięcy lat od tamtych czasów, sytuacja zdaje się w pewien sposób powtarzać. My katolicy, którzy znamy Jezusa z codziennego życia, coniedzielnej mszy świętej, zdajemy się niejednokrotnie tak bardzo przyzwyczaić do prawd naszej wiary, że …przestajemy nimi żyć i dostrzegać siłę Jego nauki. Tymczasem warto zastanowić się, dlaczego w tak wielu częściach świata chrześcijaństwo jest wciąż wielkim znakiem sprzeciwu. Zwłaszcza tam, gdzie wyznawcy Mistrza z Nazaretu są w mniejszości. Czy nie jest może tak, że wyróżniając się w sposób zdecydowany od innych ludzi, wnoszą w życie lokalnych wspólnot w sposób autentyczny to, co przez wieki było siłą ludzi wierzących.

My żyjąc w katolickim kraju wcale nie jesteśmy pozbawieni możliwości takiego samego przeżywania wiary. Zapewne nie grozi nam za to męczeństwo, jak w wielu krajach świata, gdzie w sposób krwawy walczy się z wyznawcami Jezusa, ale narażenie się na nieprzyjemne komentarze, swojego rodzaju odrzucenie w pewnych środowiskach, być może szykany w pewnych zawodach lub miejscach pracy już tak. Wielu decyduje się na otwarte przyznawanie się do Boga, inni wybierają tzw. święty spokój.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Dostrzeżenie nowości, jaką wciąż niesie ze sobą prawdziwe uznanie w Jezusie Zbawiciela i Mesjasza powinno wciąż inspirować nas do twórczego przeżywania naszej wiary. Odczytywanie znaków czasu, umiejętność stosowania przykazania miłości Boga i bliźniego w zmieniających się okolicznościach życia codziennego, i nieustanne dziękczynienie Temu, Który jest miłością czyż nie powinno na całym świecie być czymś na wzór znaku rozpoznawczego chrześcijan?

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy umiem żyć wiarą?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

31 lipca 2015 r.

Ważne fakty

1991 Na szczycie w Moskwie prezydenci Bush i Gorbaczow podpisali układ rozbrojeniowy START.
1962 Utworzona została Federacja Malezji
1954 Mount Godwin-Austin (K2) w Himalajach został zdobyty po raz pierwszy, przez ekspedycję włoską pod kierownictwem Ardito Desio.
1919 W Niemczech powstała Republika Weimarska.
1790 Przyznano 1 amerykański patent (Samuel Hopkins)
1498 Kolumb przybył na Trinidad podczas swej trzeciej podróży.
1009 Sergiusz IV wybrany został na papieża.
432 św. Sykstus III wybrany został na papieża.

Urodzili się

1944 Geraldine Chaplin, aktorka amerykańska.
1912 Milton Friedman, ekonomista amerykański.
1841 George Melville, podróżnik
1248 Julia Capulet (pierwowzór postaci Shakespeare'a)

Jan Paweł II:

Piąta podróż apostolska do Hiszpanii ugruntowała we mnie głębokie przekonanie, że dawne narody Europy zachowały duszę chrześcijańską, która łączy się z «geniuszem» i historią każdego z nich. Niestety, sekularyzacja stanowi zagrożenie dla jej fundamentalnych wartości. Kościół jednak będzie się starał pracować, aby ta tradycja duchowa i kulturowa pozostała zawsze żywa.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: