Liturgia słowa

26 października 2014 (niedziela)
- XXX Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Wj 22,20-26
Drugie czytanie:1Tes 1,5-10
Psalm responsoryjny:Ps 18
Ewangelia:Mt 22,34-40
Kolor szat liturgicznych:Zielony

Trzydziesta Niedziela zwykła

Patroni

święci Lucian i Marcian, św. Bean, św. Rusticus z Narbonne, św. Eata, św. Cedd.


Pierwsze CZYTANIE
Wj 22,20-26

Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój, i wygubię was mieczem i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami. Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie karzesz mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy.


Drugie CZYTANIE
1Tes 1,5-10

Wiecie, jacy byliśmy dla was, przebywając pośród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai.
Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 18

Ps 18 (17), 2-3a. 3bc-4. 47 i 51ab (R.: 2)

Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.

Miłuję Cię, Panie, *
Panie, mocy moja,
Panie, opoko moja i twierdzo, *
mój wybawicielu.

Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.

Boże, skało moja, na którą się chronię, *
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.
Wzywani Pana, godnego chwały, *
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.

Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka. *
Niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.
Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi *
i okazujesz łaskę Twemu pomazańcowi.

Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.


EWANGELIA
Mt 22,34-40

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: "Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?" On mu odpowiedział: "Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy".


HOMILIE

Propozycja 1
Propozycja 2
Propozycja 3
Propozycja 4

KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Boży pielgrzymi

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Jakże wymowne są nakazy, zawarte w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Oto lud wybrany, kiedy dotrze do ziemi obiecanej ma pamiętać, że był pielgrzymem, tułaczem i cudzoziemcem w obcym kraju i na obcej ziemi. Nie ma bowiem chyba bardziej zapadającego w pamięć doświadczenia, jak poczuć się tułaczem na obcej ziemi. Odwołanie się więc do doświadczeń z historii ludu Izraela i nakaz, aby zatroszczyć się szczególnie o cudzoziemców, ubogich, sieroty i wdowy jest tak naprawdę nakazem odpłacenia bliźnim tym, czym Bóg służył wędrującym przez pustynię Izraelitom. Opieką, choćby namiastką poczucia bezpieczeństwa, zwykłą ludzką życzliwością.

Miłość Boga i bliźniego, ostatnio tak często odmieniane przez wszystkie przypadki słowo miłosierdzie, stanowią esencję nauki Jezusa Chrystusa. Bóg, który pierwszy nas umiłował i wydał za nas Swojego Syna Jezusa Chrystusa, pragnie abyśmy i my się wzajemnie miłowali. Miłość natomiast wówczas jest najbardziej bezinteresowna, kiedy okazywana jest najbiedniejszym z biednych, tym, którzy choćby chcieli, nie mają czym nam odpłacić. Ubodzy zajmują szczególne miejsce w całej Biblii. Zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie. Dlatego też miłość miłosierna pozostaje w chrześcijaństwie najwznioślejszą formą miłości względem bliźniego.

Nie zmienia to jednak faktu, że pierwszym przykazaniem, poprzedzającym przykazanie miłości bliźniego, jest przykazanie miłości Boga. Co więcej, Boga należy miłować nade wszystko. Nic nie może nam przesłonić Jego samego, i niczym nie możemy usprawiedliwić niewywiązania się z tego przykazania.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

My ludzie, póki jesteśmy pielgrzymami na ziemi, zmierzającymi do Ojczyzny niebieskiej, właśnie w imię miłości bliźniego zapominamy często o miłości Boga. Bardzo szybko popadamy wówczas w pokusę, jaką szatan zwiódł Pierwszych Rodziców. Będziecie jak bogowie. Oto człowiek zaczyna wierzyć, że normy i nakazy dane nam przez Boga są niemiłosierne, albo że my sami możemy być bardziej miłosierni od Boga. Wówczas zaczynamy zmieniać naukę Jezusa Chrystusa, łudząc się, że jesteśmy w stanie bardziej pokochać człowieka, którego mamy obok siebie, niż kocha nas wszystkich Bóg.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy stać nas na to, aby pamiętać, że Boga miłujemy nade wszystko, zaś bliźniego jak siebie samego?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

26 października 2014 r.

Ważne fakty

1995 Wywiad izraelski zamordował szefa radykalnej palestyńskiej organizacji bojowej Dżihad, Fathi Shkakiego.
1956 Uwolnienie prymasa Wyszyńskiego z więzienia.
1956 Utworzono Międzynarodową Agencję Atomową ONZ.
1905 Szwecja i Norwegia zakończyły swą unię równocześnie z abdykacją Oscara II.
1860 Włoski przywódca Giuseppe Garibaldi ogłosił Wiktora Emmanuela królem Włoch.
1825 Otwarto dla ruchu Kanał Erie, łączący rzekę Niagara z rzeką Hudsona.
1550 W Krakowie zmarł bp. Samuel Maciejowski, humanista, kanclerz wielki koronny, mecenas

Urodzili się

1919 Mohammed Reza Pahlavi, ostatni szach Iranu
1916 François Mitterand, polityk franc.
1879 Leon Trocki, komunista ros. (lub 11.07)
1833 Celina Borzęcka, założycielka Zmartwychwstanek
1759 Georges Danton, rewolucjonista przywódca franc.
1466/9 Desiderius Erasmus, flamandzki pisarz, humanista i reformator (data ur. niepewna)

Jan Paweł II:

Ponieważ katecheza jest częścią lub aspektem ewangelizacji, jej treść nie może być inna aniżeli ta, która jest właściwa całej i integralnej ewangelizacji: to samo orędzie — Dobra Nowina zbawienia — raz, a nawet sto razy usłyszane i przyjęte całym sercem, jest w katechezie bezustannie odkrywane przez rozważanie i systematyczne badanie, przez coraz bardziej wiążącą, odnowioną świadomość jego wpływu na osobiste życie każdego, jak i przez włączenie w organiczną i harmonijną całość, jaką stanowi życie chrześcijańskie w społeczeństwie i w świecie.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: