Liturgia słowa

31 sierpnia 2014 (niedziela)
- XXII Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Jr 20,7-9
Drugie czytanie:Rz 12,1-2
Psalm responsoryjny:Ps 63
Ewangelia:Mt 16,21-27
Kolor szat liturgicznych:Zielony

Dwudziesta druga Niedziela zwykła

Patroni

św. Paulinus z Trier, św. Aidan z Lindisfarne, św. Raymond Nonnatus, i Serwiccy Męczennicy z Pragi.


Pierwsze CZYTANIE
Jr 20,7-9

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: "Gwałt i ruina!" Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie: Nie będę Go już wspominał ani mówił w Jego imię! Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.


Drugie CZYTANIE
Rz 12,1-2

A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 63

Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2ab)

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Boże mój, Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
A Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.


EWANGELIA
Mt 16,21-27

Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: "Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie". Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: "Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki". Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi , i wtedy odda każdemu według jego postępowania.


HOMILIE

Propozycja 1
Propozycja 2
Propozycja 3
Propozycja 4
Propozycja 5
Propozycja 6

KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Wybraniec Boży czy wcielenie szatana?

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Zdarzenie opisane w dzisiejszej Ewangelii, to ciąg dalszy epizodu spod Cezarei Filipowej, gdzie Pan Jezus pytał uczniów, za kogo uważają go ludzie. Mając w pamięci, że Piotr jako pierwszy odpowiada Panu na pytanie skierowane już bezpośrednio do Apostołów, za kogo oni Go uważają, słowa jakie padają chwilę po wyznaniu Piotra, że Jezus jest Mesjaszem i Synem Bożym, oraz zapewnieniu Zbawiciela, że owo wyznanie inspirowane jest objawieniem danym przez Ojca, nazwanie Piotra szatanem może dziwić. Przecież Piotr, który tak jak chwilę wcześniej przemawia z natchnienia Bożego, tak teraz kieruje się empatią i zwykłym ludzkim odruchem, chcąc oddalić myśli Nauczyciela od czekającej Go męki.

Jednak taki sposób postępowania nie zawsze idzie w parze z zamysłami Najwyższego. Rozpoznać wolę Bożą, starać się ją zrozumieć i przyjąć, znaczy bowiem więcej, niż odpychać od siebie myśl, lub nawet pocieszać bliźniego, że żadne nieszczęście, żadne cierpienie nas nie spotka. Zważając na fakt, że czekająca Zbawiciela męka nie była jedynie przypadkowym wydarzeniem niosącym ze sobą zmasowany atak sił zła na Pana, lecz dobrowolnie przyjęta, stała się ofiarą złożoną przez samego Chrystusa Pana – Kapłana i Ofiarę, trudno nie odnieść wrażenia, że o ile wyznanie Piotra o mesjańskim posłannictwie Jezusa inspirowane było objawieniem z nieba, o tyle owe słowa współczucia i zaprzeczenia odnośnie Jego męki, z całą pewnością mówiąc eufemistycznie, nie pochodziły z tego samego źródła.

Drogi ludzkie i ludzki sposób myślenia, mimo faktu stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boże, jakże często nie są drogami Bożymi. Istota ludzka miotająca się często pomiędzy tym, co duchowe, co wieczne a tym, co doczesne, przemijające, choć silnie wabiące żyjących na świecie ludzi, gubi się w swoich uczuciach, decyzjach, nawet życiowych wyborach. Ludzkie pragnienia od czasów grzechu pierworodnego sytuują się bowiem pomiędzy pragnieniem zagarnięcia świata a pragnieniem osiągnięcia duchowych szczytów doskonałości.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? pyta Zbawiciel w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Konfrontacja ze złem, które zadaje cierpienie niewinnym i sprawiedliwym wymaga absolutnego zdania się na wiarę. Przykład Piotra pokazuje, że myśląc kategoriami tylko ludzkimi, będąc inspirowanym jedynie przez ludzkie, choć nawet najszlachetniejsze pobudki, człowiek nie pojmie woli Bożej i nie odniesie zwycięstwa nad atakującym złem. Tylko bezwarunkowe pójście za Chrystusem, złączenie własnego krzyża z krzyżem Zbawiciela sprawia, że w godzinie ciemności, człowiek może dostrzec światło bijące od Tronu Tego, Który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy stać nas na to, aby w najtrudniejszych chwilach naszego życia zachować Boży sposób myślenia i podejmowania decyzji?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

31 sierpnia 2014 r.

Ważne fakty

1997 Księżna Brytyjska Diana zginęła w wypadku samochodowym w Paryżu
1983 ZSRR zestrzeliło samolot pasażerski Korei Południowej, zabijając 269 ludzi na pokładzie.
1957 Malaje, później Malezja, stały się niepodległe.
1942 Niemiecka ofensywa w Afryce Północnej została zatrzymana w Bitwie pod Alam al-Halfa.
1928 Pierwsze wykonanie "Opery za trzy grosze" B. Brechta, w Berlinie.

Urodzili się

1913 Bernard Lovell, astronom brytyjski
1896 Felix-Antoine Savard, ksiądz, poeta i folklorysta kanad.
1880 Królowa holend. Wilhelmina (1890-1948)
1870 Maria Montessori, pedagog wł.
1834 Amilcare Ponchielli, kompozytor wł.
1811 Theophile Gautier, pisarz/poeta franc.
12 Kaligula, cesarz rzymski

Jan Paweł II:

Kościół katolicki z nadzieją podejmuje dzieło ekumeniczne jako imperatyw chrześcijańskiego sumienia oświeconego wiarą i kierowanego miłością. (...) Sam Jezus w godzinie swej męki modlił się, „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21). Ta jedność, którą Pan dał swemu Kościołowi i którą pragnie ogarnąć wszystkich, nie jest czymś mało istotnym, ale stanowi centralny element Jego dzieła. Nie jest też drugorzędnym przymiotem wspólnoty Jego uczniów, lecz należy do jej najgłębszej istoty

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: