Menu Główna

Liturgia słowa

27 lutego 2017 (poniedziałek)
- VIII Niedziela Zwykła


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Syr 17, 24-29
Psalm responsoryjny:Ps 32
Ewangelia:Mk 10, 17-27
Kolor szat liturgicznych:Zielony

Patroni

św. Alnoth, św. Herefrith z Louth, św. Leander z Sevilli.


Pierwsze CZYTANIE
Syr 17, 24-29

Tym, którzy się nawracają, Bóg daje drogę powrotu i pociesza tych, którym zabrakło wytrwałości.

Nawróć się do Pana, porzuć grzechy, błagaj przed obliczem Jego, pomniejsz zgorszenie!

Wróć do Najwyższego, a odwróć się od niesprawiedliwości i miej w wielkiej nienawiści to, co obrzydliwe!

Któż w Otchłani wielbić będzie Najwyższego, zamiast żyjących, którzy mogą Mu dzięki czynić?

Zmarły, jako ten, którego nie ma, nie może składać dziękczynienia, żyjący i zdrowy wielbić będzie Pana.

Jakże wielkie jest miłosierdzie Pana i przebaczenie dla tych, którzy się do Niego nawracają.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 32

Psalm (Ps 32 (31), 1b-2. 5. 6-7 (R.: por. 11a))

Cieszcie się w Panu, wszyscy sprawiedliwi

Szczęśliwy człowiek, †
któremu nieprawość została odpuszczona, *
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, *
a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Cieszcie się w Panu, wszyscy sprawiedliwi

Grzech wyznałem Tobie *
i nie skryłem mej winy.
Rzekłem: «Wyznaję mą nieprawość Panu», *
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.

Cieszcie się w Panu, wszyscy sprawiedliwi

Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny, †
gdy znajdzie się w potrzebie. *
Choćby nawet wezbrały wody, fale go nie dosięgną.
Ty jesteś moją ucieczką, †
wyrwiesz mnie z ucisku *
i dasz mi radość mego ocalenia.

Cieszcie się w Panu, wszyscy sprawiedliwi


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim,
aby was ubóstwem swoim ubogacić.

Alleluja, alleluja, alleluja


EWANGELIA
Mk 10, 17-27

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»

Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę».

On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości».

Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego».

A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być zbawiony?»

Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

27 lutego 2017 r.

Ważne fakty

1994 Zamach na maronicki kościół koło Bejrutu (10 ofiar)
1991 Zakończyła się Wojna w Zatoce Perskiej.
1973 Papież Paul VI wydał motu proprio "Quo aptius"
1967 Dominica uzyskuje niepodległość
1948 Partia Komunistyczna przejęła władzę w Czechosłowacji.
1933 Pożar Reichstagu (budynek parlamentu) w Berlinie - prawdopodobnie spowodowany przez nazistów, którzy oskarżyli o to komunistów.
1879 Odkrycie sacharyny
1861 Rosjanie strzelają do protestującego w Warszawie tłumu, zabijając i raniąc wiele osób
1670 Edyktem Leopolda I Żydzi zostali wygnani z Austrii
1563 William Byrd (wybitny kompozytor) został organistą w katedrze w Lincoln
1531 Powstanie Unii Szmalklandzkiej (związek księstw i miast ewangelickich)

Urodzili się

1945 Daniel Olbrychski, aktor
1913 Irwin Shaw, pisarz
1912 Lawrence Durrell, poeta i powieściopisarz angielski
1902 John Steinbeck, pisarz (Nobel 1962)
1898 Bronisław Rutkowski, kompozytor
1897 Bernard F Lyot, francuski astronom
1861 Rudolf Steiner, filozof austriacki, twórca potępianej przez Kościół antropozofii
1823 Ernest Renan, twórca teorii usiłującej sprowadzić Jezusa do mitu
1807 Henry Wadsworth Longfellow, poeta amer.
1784 Elias Annes Borger, holenderski teolog i poeta
274 Konstantyn, cesarz rzymski

Jan Paweł II:

Liczne i tragiczne konflikty dręczące ludzkość, powstałe niekiedy również z powodu źle zrozumianych motywów religijnych, utworzyły obszary nienawiści i przemocy między ludźmi i narodami. Niekiedy dzieje się to także między grupami i stronnictwami wewnątrz tego samego narodu. Niestety, obserwuje się czasem, z bolesnym poczuciem bezsilności, nasilenie walk, które wydawały się definitywnie zakończone. Ma się wrażenie, że niektóre narody są uwikłane w proces niekończącej się przemocy, która sieje nieustanne ofiary, bez konkretnej perspektywy rozwiązania. Życzenia zaś pokoju płynące ze wszystkich stron świata wydają się bezskuteczne: konieczny wysiłek zdążający do upragnionej zgody nie przynosi spodziewanych owoców. Chrześcijanie nie mogą pozostawać obojętni wobec tak niepokojącej sytuacji.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Sonda

Czy przyjmujesz odwiedziny duszpasterskie?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: