Liturgia słowa

6 lipca 2015 (poniedziałek)
- XIV Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Rdz 28, 10-22
Psalm responsoryjny:Ps 91
Ewangelia:Mt 9, 18-26
Kolor szat liturgicznych:Biały

Wspomnienie dowolne

bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

Patroni

św. Romulus z Fiesole, św. Dominika, św. Maria Goretti, św. Goar, św. Modwenna, św. Godeleva, św. Sexburga, św. Sisoes, bł. Maria Teresa Ledóchowska, dz.*


Pierwsze CZYTANIE
Rdz 28, 10-22

Kiedy Jakub wyszedłszy z Beer-Szeby wędrował do Charanu, trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocleg, gdy słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień i podłożył go sobie pod głowę, układając się do snu na tym właśnie miejscu. We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. A oto Pan stał na jej szczycie i mówił: "Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie i twemu potomstwu. A potomstwo twe będzie tak liczne jak proch ziemi, ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe; wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i przez twych potomków. Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz; a potem sprowadzę cię do tego kraju. Bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję". A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: "Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem". I zdjęty trwogą rzekł: "O, jakże miejsce to przejmuje grozą! Prawdziwie jest to dom Boga i brama nieba!" Wstawszy więc rano, wziął ów kamień, który podłożył sobie pod głowę, postawił go jako stelę i rozlał na jego wierzchu oliwę. I dał temu miejscu nazwę Betel . - Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca była Luz. - Po czym złożył taki ślub: "Jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się i jeżeli wrócę szczęśliwie do domu ojca mojego, Pan będzie moim Bogiem. Ten zaś kamień, który postawiłem jako stelę, będzie domem Boga. Z wszystkiego, co mi dasz, będę Ci składał w ofierze dziesięcinę".


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 91

Ps 91 (90), 1-2. 3-4. 14-15ab (R.: por. 2b)

Tobie, mój Boże, ufam całym sercem.

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
i mieszka w cieniu Wszechmocnego,
mówi do Pana: «Tyś moją ucieczką i twierdzą, *
Boże mój, któremu ufam».

Tobie, mój Boże, ufam całym sercem.

Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego *
i od słowa niosącego zgubę.
Okryje cię swoimi piórami, *
pod Jego skrzydła się schronisz.

Tobie, mój Boże, ufam całym sercem.

«Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *
osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham *
i będę z nim w utrapieniu».

Tobie, mój Boże, ufam całym sercem.


EWANGELIA
Mt 9, 18-26

Gdy to mówił do nich, pewien zwierzchnik [synagogi] przyszedł do Niego i, oddając pokłon, prosił: "Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie". Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Bo sobie mówiła: Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Jezus obrócił się, i widząc ją, rzekł: "Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła". I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: "Usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi". A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Droga do nieba

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Pismo święte opisuje różne sposoby, jakimi ludzie chcieli osiągnąć szczęście. Jedni poprzez zaufanie Bogu, dochowywanie wierności Jego przymierzom, jakie zawierał z ludźmi, inni jak budowniczowie wieży Babel, chcąc samodzielnie sięgnąć szczytów nieba, nie zważając na Tego, Który jako jedyny może uczynić człowieka szczęśliwym na wieki. Szczególne miejsce pośród tych, których drogę do szczęścia opisuje Pismo Święte jest Jakub. Ten, który podstępem wyłudził błogosławieństwo należne bratu, miał przecież powody do obaw. Nie trudno było przewidzieć, co stanie się, jeśli wpadnie w ręce rozgniewanego brata. Tymczasem ów sen, gdzie jawi mu się drabina do nieba napawa go spokojem i dodaje otuchy. Wie, że w odwiecznych Boskich planach nic nie dzieje się bez przyczyny.

Ofiara, jaką składa, postanowienie jakie podejmuje, pokazują, że na nic przydadzą się podstęp i przebiegłość, jeśli Bóg prawdziwie nie pobłogosławi naszym poczynaniom. Dlatego chcąc zaznać spokoju na tym świecie, oddaje się w opiekę Panu. Jego dalsze losy będą jednym, ustawicznym dowodem na to, że Bóg jest wierny Swoim postanowieniom. Nawet, jeśli czasem dzieją się rzeczy bolesne i niezrozumiałe, jeżeli wydawać by się mogło, że człowiekowi pozostaje już tylko w boleści zakończyć swój ziemski żywot, Bóg ukazuje Swoje ojcowskie oblicze i obdarowuje nas w pełni Swoją miłością.

Kolejnym potwierdzeniem prawidłowości Bożej ekonomii zbawienia jest uzdrowienie córeczki Jaira. Jezus wysłuchuje prośby ojca dziecka, dokonuje spektakularnego cudu, ale dzięki temu darowi, jawi się także nam, jako Pan życia i śmierci, jedyny władca, Który ma moc dać nam życie, nie tylko doczesne, ale także wieczne.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Tobie mój Boże ufam całym sercem, wyśpiewaliśmy w refrenie dzisiejszego psalmu. Zaufanie Temu, Który jest Dobry wymaga od nas niewątpliwie nieustannego uczenia się spoglądania na świat po Bożemu, z uwzględnieniem wieczności, z zaakceptowaniem faktu, że Pan Nieba i Ziemi ma wiedzę, Której my mieć nie będziemy a zarazem darzy nas taką miłością i tak nam błogosławi, jak nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy pamiętam, że bez Boga droga do szczęścia okazuje się ostatecznie drogą do nikąd?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

6 lipca 2015 r.

Ważne fakty

1988 Wybuch na platformie wiertniczej Piper Alpha na Morzu Północnym spowodował śmierć 166 osób.
1945 Nikaragua jako pierwszy kraj przyjmuje Kartę ONZ
1885 Pierwszy raz zastosowano szczepionkę (przeciw wściekliznie, Louis Pasteur)
1758 Klemens XIII wybrany został na papieża.
1687 Newton opublikował swe "Principia"
1535 Sir Thomas More został ścięty w Londyńskim Tower jako zdrajca z powodu swej wierności katolicyzmowi.
1415 Zamordowano w Konstancji Jana Husa, pomimo posiadanego przez niego "żelaznego listu" cesarskiego

Urodzili się

1946 Silvester Stallone, aktor
1937 Władimir Aszkenazy, pianista ros.
1935 Dalai Lama, duchowy przywódca Tybetu
1796 Mikołaj I, car Rosji (lub 25.06)

Jan Paweł II:

Ze zmierzchem ideologii łączy się kryzys formacji partyjnych, to zaś każe spojrzeć w nowy sposób na kwestię reprezentacji politycznej i na rolę instytucji. Należy na nowo odkryć wartość czynnego uczestnictwa obywateli, angażując ich w coraz większej mierze w poszukiwanie stosownych dróg wiodących do pełniejszej realizacji dobra wspólnego.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: