Liturgia słowa

3 sierpnia 2015 (poniedziałek)
- XVIII Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Lb 11,4-15
Psalm responsoryjny:Ps 81
Ewangelia:Mt 14,13-21
Kolor szat liturgicznych:Zielony

dzień powszedni albo wspomnienie św. Lidii.

Patroni

św. Walthen lub Waltheof, św. Germanus z Auxerre, św. Tomasz z Hales lub Dover.


Pierwsze CZYTANIE
Lb 11,4-15

Tłum pospolitego ludu , który był wśród nich, ogarnęła żądza. Izraelici również zaczęli płakać, mówiąc: "Któż nam da mięsa, abyśmy jedli? Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie, ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek. Tymczasem tu giniemy, pozbawieni tego wszystkiego. Oczy nasze nie widzą nic poza manną". Manna zaś była podobna do nasion kolendra i miała wygląd bdelium. Ludzie wychodzili i zbierali ją, potem mełli w ręcznych młynkach albo tłukli w moździerzach. Gotowali ją w garnkach lub robili z niej podpłomyki; smak miała taki jak ciasto na oleju. Gdy nocą opadała rosa na obóz, opadała równocześnie i manna. Mojżesz usłyszał, że lud narzeka rodzinami - każda u wejścia do swego namiotu. Wtedy rozpalił się potężnie gniew Pana, a także wydało się to złe Mojżeszowi. Rzekł więc Mojżesz do Pana: "Czemu tak źle się obchodzisz ze sługą swoim, czemu nie darzysz mnie życzliwością i złożyłeś na mnie cały ciężar tego ludu? Czy to ja począłem ten lud w łonie albo ja go zrodziłem, żeś mi powiedział: "Noś go na łonie swoim, jak nosi piastunka dziecię, i zanieś go do ziemi, którą poprzysiągłem dać ich przodkom?" Skądże wezmę mięsa, aby dać temu całemu ludowi? A przecież przeciw mnie podnoszą skargę i wołają: Daj nam mięsa do jedzenia! Nie mogę już sam dłużej udźwignąć troski o ten lud, już mi nazbyt ciąży. Skoro tak ze mną postępujesz, to raczej mnie zabij, jeśli darzysz mnie życzliwością, abym nie patrzył na swoje nieszczęście".


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 81

Ps 81 (80),12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 2a)

Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy.

Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu: *
nie był Mi posłuszny Izrael.
Zostawiłem ich przeto twardym ich sercom, *
niech postępują według zamysłów swoich.

Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy.

Gdyby mój lud Mnie posłuchał, *
a Izrael kroczył moimi drogami:
natychmiast zgniótłbym ich wrogów *
i obróciłbym rękę na ich przeciwników.

Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy.

Schlebialiby Panu ci, którzy Go nienawidzą, *
a kara ich trwałby na wieki.
A jego bym karmił wyborną pszenicą *
i sycił miodem z opoki.

Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy.


EWANGELIA
Mt 14,13-21

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: "Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności!" Lecz Jezus im odpowiedział: "Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!" Odpowiedzieli Mu: "Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb". On rzekł: "Przynieście Mi je tutaj!" Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom . Jedli wszyscy do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Manna i przepiórki

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Gdyby nie cudem, jakim była manna z nieba, można by jeszcze próbować jakoś usprawiedliwiać narzekania Ludu Wybranego. Cóż jednak powiedzieć, kiedy wydawać by się mogło, że owym narzekaniom nie było końca. Do tego stopnia, że zdawała się wyczerpywać nie tylko cierpliwość Mojżesza, ale nawet Samego Pana Boga. Jednak w odwiecznych Bożych planach nie ma miejsca na jakiekolwiek przypadki. Wszystko, co dzieje się na tym świecie, w jakiś tajemniczy sposób wkalkulowane jest w Boży plan zbawiania. Podczas czterdziestu lat wędrówki po pustyni Bóg przygotowywał sobie nowy lud, który miał posiąść Ziemię Obiecaną.

Doświadczenia tych, którzy opuścili Egipt, a okazali się niezdolni do zagospodarowania ofiarowanej im wolności stanowiły nie tylko cenną lekcję dla ich dzieci i wnuków, ale po dziś dzień są inspiracją dla tych, którzy pragną wolności i niejednokrotnie mają wrażenie, że kiedy ją osiągają, nie bardzo potrafią się w niej odnaleźć.

Pan Jezus podczas publicznej działalności również stopniowo ukazywał swoją potęgę i moc. Zdawał się przygotowywać nie tylko Swoich słuchaczy, ale przede wszystkim uczniów na przyjęcie orędzia Dobrej Nowiny. Kolejne cuda, zapowiedzi męki i zmartwychwstania, miały ułatwić zrozumienie, z Kim mają do czynienia. Podobnie cud rozmnożenia chleba stanowił zapowiedź ustanowienia Eucharystii. Ci, którzy jedli chleb do sytości, winni byli łatwiej zrozumieć, że zarówno manna na pustyni, jak i cud, którego byli świadkami, to jeszcze nie koniec możliwości Tego, dla Którego nie ma rzeczy niemożliwych.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Warto pamiętać o tym także dzisiaj, zwłaszcza, kiedy uczestniczymy we mszy świętej. Bóg, który przychodzi do nas pod postacią chleba, pragnie uświadomić nam, że także w naszym życiu może uczynić rzeczy wielkie. Przecież poprzez sakrament chrztu już wywiódł nas z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych, więc Jego opieka i opatrzność, która prowadzi nas do zbawienia, na pewno są w stanie uczynić co najmniej użytecznym to wszystko, cos potyka nas w życiu. Możemy więc śmiało Go prosić o wszystko, a kiedy wydawać by nam się mogło, że nas nie usłyszał, prosić dalej, tym razem o łaskę zrozumienia tego, co przeżywamy w naszym życiu.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy pamiętam, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

3 sierpnia 2015 r.

Ważne fakty

1960 Niger uzyskał niepodległość od Francji
1940 Litwa została wcielona do ZSRR jako kolejna republika.
1914 Niemcy wkroczyli do Belgii i wypowiedzieli wojnę Francji.
1904 Brytyjska ekspedycja, pod kierownictwem Francisa Younghusbanda, jako pierwsza z Europy weszła do Zakazanego Miasta Lhasa w Tybecie.
1858 Jezioro Wiktoria, źródło Nilu, odkryte zostało przez Johna Speke'a.
1778 La Scala otwarta została w Mediolanie.
1492 Krzysztof Kolumb wyjechał z Palos de la Frontera w Andaluzji w swą pierwszą podróż.
1057 Stefan IX (X) wybrany został na papieża.

Urodzili się

1902 Martin Noth, niemiecki biblista
1901 Stefan kard. Wyszyński, prymas tysiąclecia
1884 Louis Gruenberg, kompozytor
1867 Stanley Baldwin, polityk i premier brytyjski
1811 Elisha Graves Otis, wynalazca (bezpieczna winda)

Jan Paweł II:

Polityka przyszłości będzie wymagała, aby kobieta coraz bardziej uczestniczyła w rozwiązywaniu głównych problemów, takich jak: czas wolny, jakość życia, migracje, usługi socjalne, eutanazja, narkotyki, służba zdrowia i opieka zdrowotna, ekologia itd. We wszystkich tych dziedzinach obecność kobiety będzie bardzo cenna, ponieważ przyczyni się do ukazania sprzeczności społeczeństwa rządzącego się wyłącznie kryteriami wydajności i produktywności oraz każe zmienić te systemy, poddając je procesowi „humanizacji”, która charakteryzuje „cywilizację miłości”.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: