Liturgia słowa

28 listopada 2014 (piątek)
- XXXIV Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Ap 20, 1-4
20, 11- 21, 2
Psalm responsoryjny:Ps 84
Ewangelia:Łk 21, 29-33
Kolor szat liturgicznych:Zielony

dzień powszedni

Patroni

św. Stefan mł., św. Katarzyna Labouré, św. Symeon Metaphrastes, św. Jakub z Marchii, św. Józef Pignatelli.


Pierwsze CZYTANIE
Ap 20, 1-4
20, 11- 21, 2

Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony. I ujrzałem trony - a na nich zasiedli /sędziowie/, i dano im władzę sądzenia - i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło swe ani na Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 84

Ps 84 (83), 3-4. 5-6a i 8a (R.: por. Ap 21, 3b)

Oto przybytek Pana Boga z ludźmi.

Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich. *
Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, †
gdzie złoży swe pisklęta: *
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, królu mój i Boże.

Oto przybytek Pana Boga z ludźmi.

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, *
nieustannie Ciebie wielbiąc.
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie; *
mocy im będzie przybywać.

Oto przybytek Pana Boga z ludźmi.


EWANGELIA
Łk 21, 29-33

I powiedział im przypowieść: "Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Dojrzeć do spotkania z Mistrzem

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Przykłady ze świata przyrody, były dla Pana Jezusa naturalnym sposobem obrazowania tego, co najważniejszego chciał przekazać. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że z wydarzeniami, o których czytaliśmy Ewangelii w minionych dniach, będzie podobnie jak z kwitnącym drzewem. Najpierw nieśmiało wypuszcza pąki, później liście i kwiaty. Dopiero z czasem zawiązują się owoce, które muszą dojrzeć. Ileż to razy słuchając słów o końcu świata odkładamy Pismo Święte na bok i wracamy do codziennych zajęć tłumacząc sobie, że przecież każda epoka ma swoje lęki, a wydarzenia zapowiadane przez Chrystusa działy się zawsze i będą się działy aż …do końca świata.

Myliłby się ten, kto by się spodziewał, że w ciągu jednej chwili, bądź nawet jednego pokolenia zaczną się dziać te wszystkie rzeczy, a potem jak w typowym kinie akcji znajdzie się ktoś, kto odszyfruje zawarty w Biblii kod i uchroni ludzkość przed najgorszym. Tak, jak drzewo rośnie powoli, jak owoce potrzebują czasu, żeby dojrzeć i nadawać się do konsumpcji, tak też i świat podarowany człowiekowi obdarowanemu wolnością i rozumem zmierza do momentu, kiedy Pan zechce zebrać z niego dojrzałe owoce. Kiedy natomiast nadejdzie ów moment, będzie jak za dni Noego. Trzeba będzie być przyjacielem Boga, by w porę dostrzec ów właściwy moment. Trzeba nim być także teraz, aby umieć odróżnić dobro od zła, by pośród przeciwności nie stracić wiary i nie pójść za głosem światowych próżności.

Z jednej strony, owoce jaki widzimy na co dzień wydawać by się mogły przerażające. Szerząca się na świecie nieprawość, propaganda zła, narzucająca retorykę charakterystyczną dla mieszkańców Sodomy i Gomory, wojny, prześladowania uczniów Jezusa w różnych zakątkach ziemskiego globu. To wszystko sprawia, że coraz bardziej widać gołym okiem, iż świat zmierza w niewłaściwym kierunku. Z drugiej zaś sam Zbawiciel zapowiadając te rzeczy nie ukrywał, że dla Jego uczniów będzie to okazja do dawania świadectwa.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

W całej historii ludu wybranego, Bóg kierował swoje Słowo, posyłał proroków do wszystkich. Niestety zwykle wierni, którzy nieskalani się kultem pogańskich bożków byli w mniejszości. Samo Pismo Święte nazywa ich Świętą Resztą Izraela. Owoce, jakie wydaje skażony grzechem świat na pewno nie satysfakcjonują Pana. Jednak te, które nawet w tych trudnych czasach może wydać każdy z nas, mogą być Mu bardzo miłe. Każdy bowiem z nas, w owym dniu, sam o sobie zda sprawę przed Bogiem.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy stać nas na to, aby żyjąc w świecie takim, jakim on jest przekształcać go na chwałę Bożą?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

28 listopada 2014 r.

Ważne fakty

1978 Wśród wzmagających się wystąpień fundamentalistów muzułmańskich rząd Iranu zakazał manifestacji religijnych.
1960 Mauretania uzyskała niepodległość.
1909 We Francji uchwalono prawo zezwalające kobietom na 8-tygodniowy urlop macierzyński.
1660 W Londynie utworzono The Royal Society (Towarzystwo Królewskie).
1520 Portugalski podróżnik Ferdynand Magellan przepłynął przez cieśninę u południowych krańców Ameryki Południowej i znalazł się na oceanie, który nazwał Pacyfikiem.

Urodzili się

1908 Claude Lévi-Strauss, filozof i antropolog franc.
1907 Alberto Moravia, włoski pisarz
1820 Friedrich Engels, socialista niemiecki
1757 William Blake, poeta i artysta angielski
1632 Jean Baptiste Lully, kompozytor włosko-franc.

Jan Paweł II:

Tak jak nowa Europa nie może się rozwijać, jeżeli nie czerpie z własnych korzeni, podobnie i uniwersytet. Jest on bowiem par excellence miejscem poszukiwania prawdy, sumiennej analizy zjawisk, w nieustannym dążeniu do coraz pełniejszych i owocniejszych syntez. I podobnie jak Europy nie można sprowadzać jedynie do stosunków rynkowych, tak również uniwersytet, jakkolwiek powinien być dobrze osadzony w rzeczywistości społecznej i ekonomicznej, nie może być podporządkowany jej wymogom, gdyż to groziłoby mu zatraceniem własnej natury, której głównym wymiarem jest kultura.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: