Liturgia słowa

5 maja 2015 (wtorek)
- V Tydzień Wielkanocny


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Dz 14, 19-28
Psalm responsoryjny:Ps 145
Ewangelia:J 14, 27-31
Kolor szat liturgicznych:Biały

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera.

Patroni

św. Hilary z Arles, św. Hilary z Galeata, św. Angelo, św. Jutta, św. Avertinus, św. Mauruncjusz, bł. Stanisław Kazimierczyk*


Pierwsze CZYTANIE
Dz 14, 19-28

Tymczasem nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, Umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali [miejscowy] Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. I dość długi czas spędzili wśród uczniów.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 145

Ps 145 (144), 10-11. 12-13ab. 13cd i 21 (R.: por. 12a)

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo.
lub Alleluja.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo.
lub Alleluja.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo.
lub Alleluja.

Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach *
i we wszystkich dziełach swoich święty.
Niech usta moje głoszą chwałą Pana, *
a Jego święte imię niech wielbi wszystko, co żyje.

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo.
lub Alleluja.


EWANGELIA
J 14, 27-31

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka! Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie . A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał. Wstańcie, idźmy stąd.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Niech się nie trwoży serce Wasze.

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Gdyby nie były to słowa samego Zbawiciela, zapewne skwitowalibyśmy to znanym nam wszystkim powiedzeniem – łatwo powiedzieć. Kiedy jednak w ten sposób pociesza nas Zbawiciel, należy gruntownie zastanowić się nad słowami, które do nas kieruje. Przychodzi nam w tym z pomocą pierwsze czytanie, które ukazuje nam, jak zmienne bywają nastroje ludzi i jak niespodziewanie potrafią toczyć się ludzkie losy. Jednego dnia św. Paweł zostaje uznany za greckiego boga, niewiele później ukamienowany. Wszak uczeń nie przewyższa Mistrza. Uprzedzał nas o tym Pan Jezus. My zaś w swoich ziemskich dylematach, spoglądając na przykłady świętych z trudem przyjmujemy i uświadamiamy sobie, że skoro im nie został oszczędzony los pełen trudów doświadczeń, a nawet prześladowań, to mytym samym powinniśmy być przygotowani na trudny i wymagający szlak, jaki prowadzi nas do nieba.

Jezus zapowiedział nam, że daje nam pokój. Zupełnie inny od tego, jaki daje świat. Ów pokój również wiele razy prowadzi przez niewyobrażalne cierpienie, doświadczenie, czasem nawet przez swoiste żebranie Bożego zmiłowania. Jednak pokój ten uzyskujemy nie przez zadawanie innym bólu i eliminację swoich przeciwników, ale przez bezgraniczne zawierzenie Chrystusowi Panu, przez ofiarowanie dotykającego nas cierpienia jako przebłagania za grzechy świata. Wtedy, nawet wobec ogromu zła, z jakim przychodzi nam się niejednokrotnie konfrontować, ów pokój serca, obiecany nam przez Chrystusa, w zupełnie niezrozumiały dla świata zewnętrznego sposób, staje się faktem.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo, głosi refren dzisiejszego psalmu. Dzieje się tak w zupełnie naturalny sposób, gdy człowiek zawierzy Bogu, i w sposób pewny idzie przez świat, krocząc drogą wiary. Wówczas, każde doświadczenie, które w powoduje u człowieka lęk i trwogę, przeżyte razem z Jezusem Chrystusem, nie tylko nie osłabi naszej wiary, ale sprawi, że zahartuje się ona, jak stal hartuje się w ogniu.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy gotów jestem budować pokój według nauki Jezusa Chrystusa?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

5 maja 2015 r.

Ważne fakty

1927 Rozpoczęto budowę zakładów azotowych Mo cice
1865 Bunt w San Domingo zmusił Hiszpanię do uznania niepodległości Dominikany (później popadła ona jeszcze w zależność od Kuby).
1821 Zmarł Napoleon Bonaparte
1762 Traktat między Rosją a Prusami podpisany został w Sankt Petersburgu.
1751 Portugalski sekretarz spraw zagranicznych Sebastião Pombal ograniczył władzę inkwizycji w Hiszpanii, nakładając obowiązek uzyskania zgody rządu przed jakimkolwiek auto da fe.
1609 Zmarł Szymon Szymonowic, poeta
1525 Stłumiono w Niemczech Bunt Chłopski, a kaznodzieja anabaptystyczny, Thomas Münzer został kilka dni później (15.05) powieszony.
1045 Grzegorz VI wybrany został na papieża.

Urodzili się

1852 Friedrich von Hugel, brytyjski teolog i filozof katol.
1819 Stanisław Moniuszko, kompozytor
1818 Karl Marx, niemiecki filozof
1813 Søren Kierkegaard, duński filozof
1747 Leopold III, cesarz świętego cesarstwa rzymskiego
1512 Gerardus Mercator (Gerhard Kremer), kartograf niemiecki
1504 Stanisław kard. Hozjusz, wybitny mąż stanu i teolog
1061 Godfrey de Bouillon, normański krzyżowiec, pierwszy król Jerozolimy

Jan Paweł II:

U progu trzeciego tysiąclecia my wszyscy, dzieci Kościoła, jesteśmy zachęcani do podjęcia z odnowionym zapałem drogi życia chrześcijańskiego. Jak napisałem w Liście apostolskim Novo millennio ineunte: «Nie trzeba (...) wyszukiwać „nowego programu”. Program już istnieje: ten sam co zawsze, zawarty w Ewangelii i w żywej Tradycji. Jest on skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować, aby żyć w Nim życiem trynitarnym i z Nim przemieniać historię, aż osiągnie swą pełnię w niebieskim Jeruzalem»

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: