Liturgia słowa

24 października 2014 (piątek)
- XXIX Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Ef 4,1-6
Psalm responsoryjny:Ps 24
Ewangelia:Łk 12,54-59
Kolor szat liturgicznych:Zielony

dzień powszedni

Patroni

św. Marcin lub Marek, św. Marcin z Vertou, św. Elesbaan, św. Feliks z Thibiuca, św. Antoni Maria Claret*, św. Evergislus, św. Aretas, św. Senoch, św. Magloriusz lub Maelor, św. Proclus z Konstantynopola, Męczennicy z Najran, bł. Tadhg MacCarthy


Pierwsze CZYTANIE
Ef 4,1-6

A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 24

Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6)

Oto lud wierny, szukający Boga.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.

Oto lud wierny, szukający Boga.

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, *
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

Oto lud wierny, szukający Boga.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Oto lud wierny, szukający Boga.


EWANGELIA
Łk 12,54-59

Mówił także do tłumów: "Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: "Deszcze idzie". I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: "Będzie upał". I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka"


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Jedność w drodze do nieba

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Zaledwie zdążyliśmy usłyszeć w Słowie Bożym, że Chrystus Pan przyszedł ogień rzucić na ziemię i że z Jego powodu będzie rozłam nawet w jednym domu i jednej rodzinie, a dziś czytamy w Słowie Bożym, aby zachować jedność Ducha. Czy nie ma tu oby sprzeczności? Jeśli wczytamy się dobrze w słowa, jakie kieruje do nas Pan z kart Pisma Świętego, zobaczymy, że nie ma tu nawet cienia sprzeczności. Zarówno, kiedy jest mowa o rozłamie, jak i o jedności Ducha, w centrum należy postawić Boga i Jego Prawo. Żaden ludzki kompromis zawarty wbrew Bogu i Jego Ewangelii, żadne działania mające przynieść spokój i pokój z pominięciem woli Najwyższego nie dadzą na dłuższą metę spodziewanego efektu. Tam, gdzie w imię jedności pomija się prawdę, dobro i piękno, jedynie odracza się w czasie wielki upadek tak konstruowanego pokoju. Tam natomiast, gdzie nawet pośród poświęceń i wyrzeczeń, w trudzie, doświadczając odrzucenia przez bliskich człowiek trwa przy Bogu, wcześniej czy później doświadczy prawdziwego pokoju.

Pokój, jaki daje nam Chrystus, jest bowiem czymś zupełnie innym, niż pokój oferowany przez świat. Pokój według nauki Chrystusa, to zarazem miłosierdzie, ale i sprawiedliwość. Ocalenie od potępienia w piekle, ale zadośćuczynienie za grzechy już tu na ziemi, lub odpokutowanie w czyśćcu. Dzisiejsza Ewangelia wzywa nas do pogodzenia się z przeciwnikiem, póki jesteśmy w drodze. Interpretujemy ten fragment, jako zapowiedź konieczności wyrównania długów w życiu przyszłym, nim trafimy na ucztę niebieską. Słusznie więc należy rozumieć, że miłosierdzie w żaden sposób nie wyklucza sprawiedliwości. Co więcej, miłosierdzie, choć według nauczania św. Jana Pawła II wiedzie prymat nad sprawiedliwością, bez niej tak naprawdę nie istnieje.

Oto Bóg przebacza nam grzechy i daje nam swoje zbawienie. Ocalenie od kary wiecznej, na jaką człowiek zasługuje grzesząc śmiertelnie. Jeśli jednak zapomnimy o zadośćuczynieniu, będziemy musieli spłacić ten dług w życiu przyszłym.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Prawdziwa jedność jest więc możliwa, jeśli najpierw wszyscy będziemy jedno z Bogiem. Wówczas nawrócenie będzie popychało nas, podobnie jak Zacheusza do wynagrodzenia wszystkim, których skrzywdziliśmy, czyli do stanięcia w prawdzie i podporządkowaniu się prawdzie. Jeśli zrozumiemy, że jesteśmy sługami a nie właścicielami prawdy, wówczas droga do jedności, choćby wiodła przez rozłam i odrzucenie, wcześniej czy później stanie przed nami otworem.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy stać nas na to, aby dążyć do jedności poprzez podporządkowanie się prawdzie, a nie kosztem prawdy?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

24 października 2014 r.

Ważne fakty

1989 Amerykański kaznodzieja telewizyjny Jim Bakker został skazany na 45 lat więzienia i 500000 dol. grzywny za oszustwa finansowe.
1945 Weszła w życie karta Narodów Zjednoczonych.
1648 Podpisano traktat Westfalski, kończący Wojnę Trzydziestoletnią.
1648 Koniec Wojny Trzydziestoletniej.

Urodzili się

1632 Anton van Leeuwenhoek, wynalazca mikroskopu

Jan Paweł II:

Między katechezą a ewangelizacją nie ma ani rozdziału, ani przeciwstawności, ani też całkowitej tożsamości, ale jakąś wewnętrzną więzią łączą się one ze sobą i wzajemnie uzupełniają.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: