Liturgia słowa

28 marca 2015 (sobota)
- V Tydzień Wielkiego Postu


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Ez 37, 21-28
Psalm responsoryjny:Jr 31
Ewangelia:J 11, 45 - 57
Kolor szat liturgicznych:Fioletowy

dzień powszedni

Patroni

św. Alkelda z Middleham, św. Gontran, św. Tutilo.


Pierwsze CZYTANIE
Ez 37, 21-28

Wtedy powiedz do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów, i już nie będą podzieleni na dwa królestwa. I już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami, i wszelkimi odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich ich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, Ja zaś będę ich Bogiem. Sługa mój, Dawid, będzie królem nad nimi i wszyscy oni będą mieć jedynego Pasterza, i żyć będą według moich praw, i moje przykazania zachowywać będą i wypełniać. Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu, Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie. Mieszkać w nim będą, oni i synowie, i wnuki ich na zawsze, a mój sługa, Dawid, będzie na zawsze ich władcą. I zawrę z nimi przymierze pokoju: będzie to wiekuiste przymierze z nimi. , a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. Mieszkanie moje będzie pośród nich, a Ja będę ich Bogiem, oni zaś będą moim ludem. Ludy zaś pogańskie poznają, że Ja jestem Pan, który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze".


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Jr 31

Jr 31, 10. 11-12ab. 13 (R.: por. 10d)

Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.

Słuchajcie, narody, słowa Pana, *
głoście na dalekich wyspach i mówcie:
«Ten, co rozproszył, zgromadzi Izraela *
i będzie czuwał nad nim jak pasterz nad swą trzodą».

Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.

Pan bowiem uwolni Jakuba, *
wybawi go z rąk silniejszego od niego.
Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu *
i rozradują się błogosławieństwem Pana.

Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.

Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańca *
i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami.
Zamienię bowiem ich smutek w radość, *
pocieszę ich i rozweselę po ich troskach.

Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.


EWANGELIA
J 11, 45 - 57

Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali Wysoką Radę i rzekli: "Cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, i przyjdą Rzymianie, i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród" . Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: "Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród". Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili Go zabić. Odtąd Jezus już nie występował wśród Żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka, zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami. A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: "Cóż wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto?" Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, aby Go można było pojmać.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Pan nas obroni…?

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Wiara w Boską opiekę na wzór troski pasterza o swe owce, jest jednym z fundamentalnych prawd naszej wiary. Jakie ona ma jednak praktyczne konsekwencje w naszym życiu? Jak wygląda rola pasterza pasącego swe stado? Otóż pasterz zna swoje owce, a one jego znają. Prowadzi je na zielone pastwiska i nad wody, aby mogły się posilić, napoić i odpocząć. Kiedy trzeba, zostawia dziewięćdziesiąt dziewięć spośród stu, aby szukać tej jednej jedynej, która się zagubiła. Dobry pasterz wreszcie życie za owce, wszak nie jest najemnikiem, który ucieka wobec nadchodzącego niebezpieczeństwa.

Tyle, jeśli chodzi o pasterza. Co natomiast to oznacza dla owiec? Otóż mając takiego Pasterza, którym dla nas jest Jezus Chrystus, pierwszą cechą nad doskonaleniem której powinniśmy pracować jest zaufanie. Ktoś, kto jest zwycięzcą śmierci, piekła i szatana godzien jest, aby Mu wierzono. Jest On bowiem Tym, Który nigdy nas nie opuszcza w żadnej potrzebie naszej, a jedynie wsłuchując się w głos naszych modlitw daje nam to, co najlepsze, choć nie zawsze spełnia nasze życzenia wyrażone w modlitwach.

Drugą cechą, jaką warto abyśmy się wyróżniali jako wyznawcy Chrystusa, jest wdzięczność. Wszak Pan, Który poświęcił się za nas, umarł w czasie, gdy byliśmy nieprzyjaciółmi Boga czyli grzesznikami. Wreszcie trzeba nam wyeksponować w naszym codziennym życiu tę cnotę, którą jest miłość. Wszak to w czasach pierwszych chrześcijan poganie z podziwem mawiali patrzcie jak oni się miłują.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Wyposażeni w cnoty i zalety, które sprawiają, że życie nasze wkracza na tory Ewangelii, możemy raz jeszcze spojrzeć na Chrystusa i zastanowić się, jak ma wyglądać w praktyce owa pomoc, jaką Bóg zapowiedział tym, którzy są Mu posłuszni. Otóż kiedy wznosimy nasze oczy ku górom wypatrując pomocy, jaka ma dla nas nadejść, wierzymy, że Boska Opatrzność prowadzi nas nieustannie drogą zbawienia, zaś w naszych smutnych i radosnych chwilach, Bóg idzie pośród nas, abyśmy nie opadli z sił i się nie zniechęcili. Oto tajemnica opieki i ochrony pochodzącej wprost z nieba.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy ufam Bożej Opatrzności?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

28 marca 2015 r.

Ważne fakty

1999 Początek bombardowań NATO w Serbii (Kosovo)
1972 J. Cyrankiewicz ustąpił z urzędu Przewodniczącego Rady Państwa
1960 Papież Jan XXIII nominował pierwszych w historii kardynałów z Japonii, Afryki i Filipin
1939 Zakończyła się Hiszpańska Wojna Domowa - Madryt poddał się generałowi Franco.
1930 Miasta Angora i Konstantynopol zmieniły nazwy na Ankara i Istambuł.
1920 Tomas Masaryk wybrany prezydentem Czechosłowacji
1845 Meksyk zerwał stosunki dyplomatyczne z USA
1799 Papież Pius VI deportowany został przez wojska napoleońskie do Francji

Urodzili się

1942 Neil Kinnock, polityk brytyjski
1928 Zbigniew Brzeziński, doradca prez. Cartera
1915 Kurt Aland, biblista
1914 Bohumil Hrabal, pisarz
1868 Wojciech Gawroński, kompozytor
1868 Maksym Gorki [Aleksei Peshikov], pisarz
1853 Rudolf Kittel, niemiecki teolog
1592 Jan Amos Komensky [Comenius], morawski pedagog i reformator edukacji
1515 św. Teresa z Avila, odnowicielka Karmelu, mistyk, doktor Kościoła
1483 Rafael, malarz włoski

Jan Paweł II:

Rozpowszechniona kultura rzeczy ulotnych, która wartościuje to, co się podoba i wydaje piękne chciałaby, abyście uwierzyli, że aby być szczęśliwym należy usunąć krzyż. Jako ideał przedstawiony bywa łatwy sukces, szybka kariera, płciowość oderwana od poczucia odpowiedzialności, wreszcie egzystencja nastawiona na własną afirmację, częstokroć bez poszanowania innych. Otwórzcie więc szeroko oczy, drodzy młodzi: to nie jest droga, która prowadzi do życia, lecz ścieżka, która grzęźnie w śmierci.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: