Menu Główna

Liturgia słowa

2 lipca 2016 (sobota)
- XIII Tydzień Zwykły


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Am 9,11-15
Psalm responsoryjny:Ps 85
Ewangelia:Mt 9,14-17
Kolor szat liturgicznych:Różowy

dzień powszedni

Patroni

święci Processus i Martynian, św. Monegundis, św. Otton z Bambergu, biskup (lub 1.07), NMP Kodeńska (*diec. siedlecka), NMP Tuchowska (* diec. tarnowska)


Pierwsze CZYTANIE
Am 9,11-15

To mówi Pan:
«W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, co upada, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia, mówi Pan, który to uczyni.
Oto nadejdą dni, mówi Pan, że będzie postępował żniwiarz tuż za oraczem, a depczący winogrona za siejącym ziarno; z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą nim opływać. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski, odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i pić będą wino; założą ogrody i będą jeść z nich owoce. Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem, mówi Pan, twój Bóg».


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 85

Ps 85 (84), 9. 11-12. 13-14 (R.: por. 9)

Pan głosi pokój swojemu ludowi.

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: *
oto ogłasza pokój
ludowi i świętym swoim, *
którzy zwracają się ku Niemu swym sercem.

Pan głosi pokój swojemu ludowi.

Spotkają się ze sobą łaska i wierność, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Pan głosi pokój swojemu ludowi.

Pan sam obdarzy szczęściem, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, *
a śladami Jego kroków zbawienie.

Pan głosi pokój swojemu ludowi.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Jk 1, 18

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy,
abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

Alleluja, Alleluja, Alleluja


EWANGELIA
Mt 9,14-17

Uczniowie Jana podeszli do Jezusa i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?». Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.
Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze robi się przedarcie. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje».


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Stare i nowe

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Któż by się spodziewał, że proste pytanie skierowane do Pana Jezusa na temat różnego podejścia apostołów i uczniów Jana Chrzciciela do praktyk ascetycznych stanie się okazją do krótkiej lekcji na temat relacji tego co naznaczone tradycją a tego, co przychodzi do nas nowego. Gdybyśmy chcieli jednak ów spór rozstrzygnąć w oparciu o Ewangelię, ze zdziwieniem stwierdzilibyśmy, że trwa on do dziś w Chrystusowym Kościele. Wciąż wielu ludzi uważa, że wszystko, co stare i sprawdzone, powinno wciąż obowiązywać i jakiekolwiek zakusy na reformowanie Kościoła od razu trącą modernizmem i nowinkarstwem. Inni, odwołując się do tego, że praktyka zwykle wyprzedzała wiele rzeczy w Kościele w ciągu minionych wieków, argumentują, że potrzebne są zmiany, bo zmienia się chociażby sposób przekazu tych samych treści, co sprawia, że aby pozostały one wciąż żywe i zrozumiałe, nie mogą być ciągle przekazywane w sposób, jaki był dobry kiedyś, ale dziś nie trafia już do wielu słuchaczy.

Na początku swojego pontyfikatu także Papież Franciszek wyraźnie stwierdził, że argument iż zawsze tak było nie może być uznany za wystarczający w życiu i posłudze Kościoła. Zatem, jak rozumieć ową ewangeliczną naukę na temat tego, co stare i nowe? Z usta samego Zbawiciela padały przecież także słowa, że wielką wartością jest bycie tym, kto ze swego skarbca wydobywa rzeczy stare i nowe. Zatem z jednej strony odrzucanie tradycji i sprawdzonych w przeszłości form jak i nieustanne, kurczowe trzymanie się jedynie tego, co minione, bez jakiejkolwiek pozbawionej refleksji zdają się być skrajnościami, które należy potraktować z odpowiednią rezerwą.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Kościół naucza ciągle tych samych prawd. Święta teologia mówi, że dogmaty nie zmieniają się, ale ewoluują, czyli rozwijają i odsłaniają nam coraz więcej prawdy zawartej w naszej wierze. Niezmienną więc zostaje i pozostać musi nauka Jezusa Chrystusa, który objawił nam wolę Ojca. Warto jednak nieustannie rozmyślać, jak to piękno wiary ukazywać współczesnemu człowiekowi, aby pociągnięty nią ocalił własną duszę i mógł rozkoszować się szczęściem, które trwać będzie bez końca.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy umiem odpowiednio korzystać z tego co stare i nowe w Kościele?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Oficjalny Partner Wizyty Ojca Świętego w Polsce 2016

  • partner
  • partner
  • partner
  • partner
  • partner
  • partner
  • partner
  • partner
  • partner

Jan Paweł II:

Niech po waszych uczynkach poznają, że Chrystus jest obecny między wami. Niech zobaczą to bracia w wierze, którzy należą do innych wyznań chrześcijańskich. Niech rozpoznają to ci, którzy wyznają inną religię lub uważają się za niewierzących. Bądźcie dla każdego świadkami miłości, która przygarnia, przyczyniając się do szerzenia równości i prawdy, zgody i współpracy, miłości braterskiej i jedności. Jako pierwsi wejdźcie na drogę porozumienia i wzajemnego poznania, tak by powoli zostały przezwyciężone przeszkody nieufności i uprzedzeń.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Sonda

Czy będziesz osobiście uczestniczył w ŚDM?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Wsparcie
modlitewne:

Newslettery:

Partner
technologiczny: