Liturgia słowa

1 lutego 2015 (niedziela)
- IV Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Pwt 18,15-20
Drugie czytanie:1 Kor 7,32-35
Psalm responsoryjny:Ps 95
Ewangelia:Mk 1,21-28
Kolor szat liturgicznych:Zielony

Czwarta Niedziela zwykła

Patroni

św. Jan z Grating, św. Henryk Morse, św. Pioniusz, św. Bride lub Brigid z Kildare, św. Seiriol, św. Sigebert III z Austrii.


Pierwsze CZYTANIE
Pwt 18,15-20

Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego, na Horebie, w dniu zgromadzenia: "Niech więcej nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł". I odrzekł mi Pan: "Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę. Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych - taki prorok musi ponieść śmierć".


Drugie CZYTANIE
1 Kor 7,32-35

Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 95

Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 8)

Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem, *
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
«Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła».

Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie.


EWANGELIA
Mk 1,21-28

Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: "Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży ". Lecz Jezus rozkazał mu surowo: "Milcz i wyjdź z niego!". Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: "Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne". I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.


HOMILIE

Propozycja 1
Propozycja 2
Propozycja 3
Propozycja 4
Propozycja 5
Propozycja 6
Propozycja 7

KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Pochwała singielstwa?

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Apostoł Narodów pisze w liście do Koryntian o utrapieniach związanych z troską o sprawy tego świata, oraz radości, jaką daje całkowite poświęcenie się Panu i zabieganie o Jego Królestwo. Bóg bowiem stworzył człowieka do szczęścia. Wpisał w ludzkie serce jego pragnienie, rozpalił w duszach ludzkich ten pęd ku własnemu spełnieniu, jednocześnie zostawiając jak w dziecięcej zabawie po drodze szereg znaków, które podpowiadają nam, że owszem, są na tym świecie cudowne chwile, za które warto czekać całymi latami, są dni, za którymi się tęskni i lata, dla których można by poświęcić resztę życia. Prawdziwe jednak szczęście i spełnienie będzie dopiero tam, gdzie przestaną liczyć się już dni.

Dlatego też Bóg powołując człowieka czy to do kapłaństwa, czy do małżeństwa czy do zakonu, powołuje go przede wszystkim do miłości. Do wzajemnego dawania siebie w darze i przyjmowania innych jako daru. Owo wzajemne obdarowanie Bóg czyni naszą drogą życia prowadzącą nas prosto do Odwiecznej Miłości, oczyszczonej od ludzkiej niedoskonałości i ułomności. Dlatego też niemożliwa jest prawdziwa miłość bez poświęcenia i odpowiedzialności. Niemożliwe jest prawdziwe szczęście i spełnienie, bez daru i ofiary. Owo singielstwo, Czy to wyrażające się w pozostaniu w stanie bezżennym w celu egoistycznego jak to mawiają korzystania z życia, czy też singielstwo w małżeństwie, wyrażające się w praktycznym życiu tak, jakby rodzina była jedynie uciążliwym dodatkiem do prawdziwego życia, czy też singielstwo w kapłaństwie, polegające na traktowaniu swojego powołania jedynie jako pracy zarobkowej mającej przy minimalnym wysiłku dać maksimum zabezpieczenia socjalnego i niezależności jest zdradą Prawdziwej Odwiecznej Miłości. Jest zdradą Chrystusa, bez względu na faktyczne złamanie bądź nie szóstego przykazania, która przedkłada swoje ja, swoją wygodę nad misję powierzoną nam wszystkim przez Boga.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

To my, ochrzczeni w Imię Trójcy Świętej, powołani przez Boga, czy to świeccy czy duchowni jesteśmy i mamy być wobec świata prorokami Boga najwyższego. To my jesteśmy powołani do dawania świadectwa, o miłości mającej moc, aby przemienić świat. Świadkami nauki z mocą, wobec której ustępują nawet duchy nieczyste. Nie dokona się bowiem żadna przemiana świata, nie stanie się nagle żaden cud, jeśli nie oddamy, nie poświęcimy Bogu naszych rąk, umysłów i serc, aby poprzez nie mógł dalej błogosławić, nieść pokój i pocieszenie od rodzin poczynając, na wielkim świecie kończąc.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czyż Pan, który może wszystko nie odpłaci nam miłością ponad miarę, nawet już w tym życiu?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

1 lutego 2015 r.

Ważne fakty

1979 Ajatollah Homeini powrócił do Iranu po 16 latach wygnania.
1958 Egipt i Syria zjednoczyły się w Zjednoczoną Republikę Arabską (rozpadła się w 1961).
1949 Państwo Izrael zajęło oficjalnie Jerozolimę Zachodnią
1948 Powstaje Federacja Malezji
1948 List Piusa XII do biskupów niemieckich, wyrażający współczucie dla wysiedlonych z Polski Niemców i kwestionujący słuszność tego wysiedlenia.
1946 Trygve Lie został 1. Sekretarzem Generalnym ONZ
1940 Rosja rozpoczęła nową ofensywę przeciw Finlandii
1934 Kanclerz Austrii Dollfuss rozwiązał wszystkie partie polityczne z wyjątkiem własnej
1933 Holenderscy biskupi zakazali uczestnictwa w niekatolickich związkach zaw.
1924 Wprowadzono w Polsce nową walutę: złoty polski
1918 Rosja przyjęła kalendarz gregoriański (opuszczono 13 dni)
1914 Otwarto kolej Tanganika
1793 Francja wypowiedziała wojnę Anglii i Niderlandom
1587 angielska królowa Elżbieta I podpisała wyrok śmierci Mary Stuart
1539 Cesarz Karol i król Franciszek I podpisali traktat antyangielski
772 Hadrian I wybrany został na papieża.

Urodzili się

1966 Księżniczka Stefania z Monako
1922 Bogumił Andrzejewski, językoznawca
1922 Renata Tebaldi, włoski sopran operowy
1918 abp Ignacy Tokarczuk, abp senior przemyski
1895 John Ford, reżyser filmowy ameryk.
1873 św. Teresa z Lisieux, karmelitanka, doktor Kościoła
1844 Eduard Adolf Strasburger, niemiecki botanik
1827 Alphonse de Rothschild, francuski bankier
1791 Charles J Sax, konstruktor saksofonu
1763 Thomas Campbell, założyciel Kościoła Uczniów

Jan Paweł II:

Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne, naukowe...

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: