Menu Główna

Liturgia słowa

29 maja 2017 (poniedziałek)
- VII Tydzień Wielkanocny


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Dz 19, 1-8
Psalm responsoryjny:Ps 68
Ewangelia:J 16, 29-33
Kolor szat liturgicznych:Biały

Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

Patroni

św. Cyryl z Cezarei, św. Bernard z Montjoux, św. Theodozja z Konstantynopola, św. Maximinus z Trieru, święci Sisinnius, Martyriusz, i Aleksander, i święci Wilhelm, Stefan, Raymund, i ich Towarzysze, św. Urszula Ledóchowska dz.*


Pierwsze CZYTANIE
Dz 19, 1-8

Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: «Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?» A oni do niego: «Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty». «Jaki więc chrzest przyjęliście?» – zapytał. A oni odpowiedzieli: «Chrzest Janowy». «Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa» – powiedział Paweł.

Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł nałożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn.

Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące, rozprawiając i przekonując o królestwie Bożym.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 68

Psalm (Ps 68 (67), 2-3. 4 i 5ac. 6-7b. (R.: por. 33a))

Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi
Albo: Alleluja

Bóg wstaje i rozpraszają się Jego wrogowie, *
pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą.
Jak dym przez wiatr rozwiany, †
jak wosk, co rozpływa się przy ogniu, *
tak giną przed Bogiem grzesznicy.

Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi
Albo: Alleluja

A sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, *
i rozkoszują radością.
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, *
bo Pan Mu na imię.

Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi
Albo: Alleluja

Ojcem dla sierot i wdów opiekunem *
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
Bóg dom gotuje dla opuszczonych, *
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi
Albo: Alleluja


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze,
gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga.

Alleluja, alleluja, alleluja


EWANGELIA
J 16, 29-33

Uczniowie rzekli do Jezusa: «Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś».

Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną.

To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat».


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Wiara i chrzest

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Człowiek wierzący powinien nieustannie wzbogacać swoją wiarę. Przybliżać sobie sprawy Pana Boga i utwierdzać w sobie to przekonanie, że Jezus jest Mesjaszem, a królestwo Boże jest już pośród nas. Bardzo ciekawą historię przybliża nam dziś liturgia słowa. Oto apostołowie odnajdują w czasie podróży apostolskiej uczniów, którzy wcześniej przyjęli chrzest janowy. Jednak nie tylko, że nie zostali umocnieni w wierze i napełnieni Duchem Świętym, ale w ogóle nie mieli świadomości, że istnieje Duch Święty. Kiedy więc zostali pouczeni o prawdach naszej wiary, otrzymali w Darze niestworzony Dar i zostali napełnieni Duchem Świętym.

Dziś też, mimo tego, że mamy katolickie środki masowego przekazu, pomimo obecności kapłanów w szkołach, szpitalach i prowadzenia duszpasterstw specjalistycznych, znaleźlibyśmy wielu ludzki, którzy mają poważne braki w wierze. Jest to dla nas zadanie, aby dawać świadectwo o prawdach naszej wiary, aby słowem i przykładem zachęcać ich do poznawania tajemnic Bożych, które ukazują wielkość potęgi dzieł naszego Mistrza i Pana. Wiele razy może wydawać się i nam, że to, co wiemy i jak wierzymy wystarczy nam do chrześcijańskiego życia, jednak w momentach próby przychodzi zwątpienie, a czasem nawet pokusa, aby jak apostołowie uciec i uniknąć próby krzyża.

Dlatego nieustannie musimy nie tylko pogłębiać wiedzę na temat spraw Bożych, ale także trzeba nam umacniania się w wierze, potrzeba darów Ducha Świętego, aby iść za Tym, Który zwyciężył świat.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Wiara jest rzeczą piękną, nadającą sens naszemu życiu, ale musimy się o nią modlić i troszczyć. Jest ona przecież darem, który winniśmy pielęgnować przy wsparciu Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania, aby prowadził nas ku pełni wiary, by wiódł nas drogą zbawienia.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy pogłębiam moją wiarę?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

29 maja 2017 r.

Ważne fakty

1953 E. Hillary i N. Tenzing zdobyli Mount Everest
1940 Pierwsze brytyjskie oddziały zostały ewakuowane z Dunkierki.
1939 W Rzymie zmarła Julia Urszula Ledóchowska, założycielka urszulanek (szarych)
1861 Zmarł Joachim Lelewel, historyk i patriota
1734 Wojska rosyjskie zdobyły Gdańsk, ostatni punkt oporu stronników króla Stanisława Leszczyńskiego
1724 Benedykt XIII wybrany został na papieża.
1453 Mohammed II, założyciel imperium Otomańskiego, zajął Konstantynopol; zabity został cesarz Konstantyn XI i ostatecznie przestało istnieć Wschodnie Cesarstwo Rzymskie.
1218 Piąta Krucjata wylądowała pod Damiettą, (brał w niej udział św. Franciszek).
862 Rurykowie (z Jutlandii) utworzyli pierwszą dynastię książęcą na Rusi w Nowogrodzie.
757 św. Paweł I wybrany został na papieża.

Urodzili się

1917 John Fitzgerald Kennedy, jedyny katolicki prezydent USA.
1874 Gilbert Keith Chesterton, powieściopisarz i krytyk angielski
1851 Léon Bourgeois, polityk franc.
1736 Patrick Henry, polityk amer.

Jan Paweł II:

Trud ludzkiego serca, trud sumienia, pośród którego dokonuje się owa „metanoia”, nawrócenie, jest zarazem odzwierciedleniem tego procesu, w którym wyrzut przemienia się w zbawczą miłość, która umie cierpieć. Utajonym szafarzem tej zbawczej siły jest Duch Święty: On, którego Kościół nazywa „Światłością sumień”, przenika i zarazem wypełnia „głębię serc” ludzkich. Przez takie nawrócenie w Duchu Świętym człowiek otwiera się w stronę przebaczenia, w stronę odpuszczenia grzechów.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Sonda

Czy przyjmujesz odwiedziny duszpasterskie?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: