Drodzy Czytelnicy,

Każdego dnia miliony ludzi szukają Tego, który zaspokoi tęsknotę ich serc. Sam do nich nie dotrzesz, lecz z Opoką przemówisz do 4 mln osób! Wyraź swoją troskę o dzieło ewangelizacji i twórz z nami jeden z największych portali katolickich.

Potrzebujemy zebrać deklaracje regularnych, comiesięcznych wpłat po 10zł (lub więcej) od 4000 osób. Mała kwota ma ogromne znaczenie, jeśli dodasz ją do kilku tysięcy innych!

Ustaw stały przelew na konto: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, z tytułem "Wspieram Opokę regularnie". Powiadom nas o tym pisząc na wspieram_regularnie@opoka.org.pl - będziemy w kontakcie!

Kliknij tutaj i zobacz siebie oraz swoich przyjaciół na liście Darczyńców.

Dziękujemy
Zespół Fundacji "OPOKA"

Dołącz do grona Darczyńców!

kwota
Wpłacając zgadzasz się na przetwarzanie danych w celu obsługi darowizny

Liturgia słowa

25 lipca 2014 (piątek)
- XVI Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:2 Kor 4,7-15
Psalm responsoryjny:Ps 126
Ewangelia:Mt 20,20-28
Kolor szat liturgicznych:Czerwony

Święto

Św. Jakuba, Apostoła

Patroni

św. Jakub Apostoł (st.)*, św. Krzysztof, Walentina i Pawe, św. Magnericus.


Pierwsze CZYTANIE
2 Kor 4,7-15

Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was - życie. Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 126

Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5)

Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.

Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało nam się, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.

Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.

Mówiono wtedy między narodami: *
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i ogarnęła nas radość.

Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.

Odmień znowu nasz los, Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.

Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.

Idą i płaczą *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością *
niosąc swoje snopy.

Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.


EWANGELIA
Mt 20,20-28

Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: "Czego pragniesz?" Rzekła Mu: "Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie". Odpowiadając Jezus rzekł: "Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich , który Ja mam pić?" Odpowiedzieli Mu: "Możemy". On rzekł do nich: "Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował". Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: "Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu".


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Radość przez łzy

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Kiedy mamy do czynienia z sytuacją, gdy po policzku spływa łza, a serce mimo wszystko się doświadcza radości? Najczęściej wówczas, Kiedy sukces, jaki jawi się już naszym oczom został okupiony wyjątkowym trudem i cierpieniem lub też wówczas, gdy mimo sukcesu jaki staje się naszym udziałem wiemy, ów koszt jaki ponieśliśmy sprawia, że czujemy się ludźmi o rozdartym sercu.

Podobnie można by rzec czuli się pierwsi wyznawcy Chrystusa. Mając wiarę tak mocną, że mimo doświadczanych prześladowań i cierpienia, wzrokiem swojej duszy widzieli już chwałę nieba. Doświadczali radości wiedząc, że spotkanie z Tym, dla Którego zostawili wszystko i poszli za Nim jest już bliskie a jednocześnie wiedzieli, że męka, na jaką zostaną wydani, mówiąc eufemistycznie nie będzie łatwym przeżyciem.

Scena, jaką przedstawia dzisiejsza Ewangelia pokazuje, jak wiele razy trzeba nam dorosnąć do wydarzeń, jakie Bóg dopuszcza w naszym życiu. Oto dwaj uczniowie, Jakub – patron dnia dzisiejszego i Jan – umiłowany uczeń Pana, stają się tematem rozmowy ich matki ze Zbawicielem. Zostali powołani do grona apostołów jako jedni z pierwszych. Jan był umiłowanym uczniem Pana. Być może te fakty popchnęły ich matkę do owej rozmowy, poprzez którą chciała wpłynąć na Mistrza, by był bardziej hojny dla jej synów niż innych apostołów, kiedy nadejdzie już Królestwo niebieskie i kiedy Odwieczny Pan, Książę Pokoju spojrzy na ziemię z wysokości. Nie zdawała sobie sprawy ani ona ani jej synowie, że najpierw Jezus zakróluje z wysokości krzyża, a zamiast szczerozłotej korony Potomka Dawidowego, jego głowę zdobiła będzie korona cierniowa.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Ile to razy prosimy i my Pana o coś, co gdyby się spełniło, miałoby tragiczne skutki, o których aktualnie nie mamy pojęcia. Ile razy żyjemy w przekonaniu, że to, iż chodzimy do kościoła, modlimy się powinno dawać nam jakieś przywileje u Boga w życiu doczesnym. Nie zdajemy sobie sprawy, że wiele razy Bóg właśnie obdarowuje nas swoimi łaskami nie zgadzając się na to, o co go prosimy. Dowiemy się o tym zapewne dopiero wówczas, gdy spotkamy go w chwale nieba.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy stać nas na to, aby nie domagać się od Boga przywilejów za naszą pobożność i uczynki miłosierdzia?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"


Kalendarium

25 lipca 2014 r.

Ważne fakty

1968 Podpisanie przez pp. Pawła VI encykliki "Humanae Vitae" (publikacja 29 lipca).
1967 Wizyta ekumeniczna Pawła VI w Fanarze
1943 Benito Mussolini zmuszony do rezygnacji z dyktatury nad Włochami, kończąc tym samym trwanie reżimu faszystowskiego.
1917 Magarethe Zelle, szpieg niemiecki znany jako Mata Hari, została skazana na śmierć.
1909 Francuski lotnik Ludwik Blériot po raz pierwszy przeleciał samolotem nad Kanałem La Manche.
1581 Konfederacja północnych prowincji Niderlandów ogłosiła niepodległość od Hiszpanii.
1360 Wypędzenie Żydów z Wrocławia
1139 Alfons I portugalski zwyciężył Maurów na Ourique
325 Zamknięcie Soboru w Nicei

Urodzili się

1937 Colin Renfrew, archeolog brytyjski
1575 Christoph Scheiner, astronom niem.
975 Thietmar, biskup Merseburga, kronikarz niem.

Jan Paweł II:

Poprzez wieki i pokolenia stwierdzono, że w cierpieniu kryje się szczególna moc przybliżająca człowieka wewnętrznie do Chrystusa, jakaś szczególna łaska. Tej łasce zawdzięcza swoje głębokie nawrócenie wielu świętych, jak choćby św. Franciszek z Asyżu, św. Ignacy Loyola i wielu innych. Owocem owego nawrócenia jest nie tylko to, że człowiek odkrywa zbawczy sens cierpienia, ale nade wszystko to, że w cierpieniu staje się całkowicie nowym człowiekiem. Znajduje jakby nową miarę całego swojego życia i powołania. Odkrycie to jest szczególnym potwierdzeniem wielkości duchowej, która w człowieku całkiem niewspółmiernie przerasta ciało.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne: