Liturgia słowa

30 września 2014 (wtorek)
- XXVI Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Hi 3,1-3
11-17
20-23
Psalm responsoryjny:Ps 88
Ewangelia:Łk 9,51-56
Kolor szat liturgicznych:Biały

Wspomnienie dowolne

św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

Patroni

św. Hieronim, kapłan i dr Kościoła*, św. Szymon z Crépy, św. Grzegorz Oświeciciel, św. Honoriusz z Canterbury.


Pierwsze CZYTANIE
Hi 3,1-3
11-17
20-23

Wreszcie Hiob otworzył usta i przeklinał swój dzień. Hiob zabrał głos i tak mówił: Niech przepadnie dzień mego urodzenia i noc, gdy powiedziano: Poczęty mężczyzna. Dlaczego nie umarłem po wyjściu z łona, nie wyszedłem z wnętrzności, by skonać? Po cóż mnie przyjęły kolana a piersi podały mi pokarm? Teraz bym spał, wypoczywał, odetchnąłbym w śnie pogrążony z królami, ziemskimi władcami, co sobie stawiali grobowce, wśród wodzów w złoto zasobnych, których domy pełne są srebra. Nie żyłbym jak płód poroniony, jak dziecię, co światła nie znało. Tam niegodziwcy nie krzyczą, spokojni, zużyli już siły. Po co się daje życie strapionym, istnienie złamanym na duchu, co śmierci czekają na próżno, szukają jej bardziej niż skarbu w roli; cieszą się, skaczą z radości, weselą się, że doszli do grobu. Człowiek swej drogi jest nieświadomy, Bóg sam ją przed nim zamyka.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 88

Ps 88 (87), 2-3. 4-5. 6. 7-8 (R.: 3a)

Moja modlitwa niech dotrze do Ciebie.

Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, *
żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, *
nakłoń ucha na moje wołanie.

Moja modlitwa niech dotrze do Ciebie.

Bo przepełniona jest moja dusza nieszczęściem, *
a życie moje zbliża się do Otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu, *
stałem się jak mąż pozbawiony siły.

Moja modlitwa niech dotrze do Ciebie.

Między zmarłymi jest moje posłanie, *
tak jak poległych, którzy leżą w grobach,
o których Ty już więcej nie pamiętasz, *
nad którymi nie roztaczasz już opieki.

Moja modlitwa niech dotrze do Ciebie.

Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, *
w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, *
spiętrzyły się nade mną jego fale.

Moja modlitwa niech dotrze do Ciebie.


EWANGELIA
Łk 9,51-56

Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata], postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: "Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?" Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Piorunujący temperament

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Jakże skorzy jesteśmy niekiedy w wyręczaniu Pana Boga. Podobnie jak Jakub i Jan, którzy widząc zlekceważenie Jezusa przez Samarytan, zapałali chęcią zniszczenia niegościnnego miasta i to mocą nie pochodzą od człowieka. Aż trudno niekiedy zrozumieć skąd w nas – grzesznikach tyle zapału do spraszania kary Bożej na innych ludzi, byle mieć satysfakcję, że dokonało się pomsty w Imię Boże. Tymczasem Pan Jezus ukazuje nam na kartach Ewangelii zupełnie inną drogę do rozwiązywania problemów, na jakie napotykają głosiciele Słowa. Co więcej, bardzo często przychodzi nam również zbyt łatwo utożsamianie różnych złych wydarzeń z życia innych ludzi, jako rzekomej kary Bożej. Czasem wręcz aż strach pomyśleć, jak wyglądałby świat, gdyby to nam Pan Bóg pozostawił odpłacanie innym za popełnione w ciągu życia grzechy.

Wystarczy spojrzeć chociażby na przykład sprawiedliwego Hioba. Oto utraciwszy wszystko, co miał, złamany boleścią nie tylko sam zastanawia się nad swoim ciężkim losem, ale zmuszony jest do wysłuchiwania insynuacji przyjaciół, którzy dopatrują się zła i nieprawości w jego postępowaniu. Tak, jakby przyjaźń miała polegać na pogrążaniu bliźnich w ich utrapieniach i doświadczeniach życiowych.

Moja modlitwa niech dotrze do Ciebie, głosi refren dzisiejszego psalmu. Czyż więc Bóg nie jest raczej Bogiem bogatym w miłosierdzie? Skłonnym do przebaczania, ilekroć człowiek szczerze żałuje popełnionego zła i prosi o przebaczenie?

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Porywczość, jaką wykazali się apostołowie może stanowić pokusę także dla nas. Dysponować mocą, która może zgładzi całe miasto, jeśli nie posłucha ono wezwania do zmiany swojego postępowania, dla wielu stanowi wciąż bardzo kuszącą perspektywę. Gdybyśmy jednak chcieli działać nie we własnym imieniu, lecz prawdziwie w Imię Boże, przyłączylibyśmy się do psalmu wołającego o zmiłowanie do Boga i zamiast prosić o pozwolenie na zniszczenie miasta, błagać Pana nieba i ziemi o łaskę nawrócenia dla tych, którzy zagubili się w życiu.

.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy stać nas na to, aby pragnąć nawrócenia grzeszników a nie pomsty Bożej nad nimi?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

30 września 2014 r.

Ważne fakty

1991 Odsunięcie od władzy prezydenta Haiti Jean-Bertand Aristide
1962 Zamieszki rasowe na Uniwersytecie Mississippi
1960 Premiera filmu animowanego "Flintstonowie"
1943 Encyklika Divino Afflante Spiritu, określająca nowe zasady studiów biblijnych
1928 Aleksander Fleming ogłosił odkrycie penicyliny.
1895 Francja oznajmiła objęcie protektoratu nad Madagaskarem
1791 Premiera "Magicznego fletu" Mozarta w Wiedniu
1452 Wydano pierwszą książkę drukowaną (Biblia Guttenberga)
430 Zmarł św. Hieronim, biblista, tłumacz "Wulgaty"

Urodzili się

1959 Basia Trzetrzelewska, piosenkarka
1931 Truman Capote, autor amerykański
1917 Jurij "Petrovicz" Liubimow, ros. reżyser film.
1908 Dawid Fiodorowich Ojstrach, skrzypek ros.
1715 Francois Condillac, filozof franc. (empiryzm)
1700 Stanisław Konarski, kapłan; jeden z twórców reformy Edukacji Narodowej

Jan Paweł II:

Sumienie każdego człowieka, który ma odwagę postawić sobie najistotniejsze pytania dotyczące ludzkiej egzystencji, a przede wszystkim pytać o sens życia, cierpienia i śmierci, musi odpowiedzieć okrzykiem prawdy wyrażonym przez św. Augustyna: „Stworzyłeś nas, Panie, dla siebie i niespokojne jest nasze serce dopóki nie spocznie w Tobie”. Toteż i świat współczesny daje coraz szersze i żywsze świadectwo otwartości na duchową i transcendentną wizję życia, powrotu do poszukiwań religijnych, odnowionego poczucia sacrum i wartości modlitwy, potrzeby wolności wyznawania imienia Pańskiego.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: