Liturgia słowa

1 sierpnia 2014 (piątek)
- XVII Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Jr 26,1-9
Psalm responsoryjny:Ps 69
Ewangelia:Mt 13,54-58
Kolor szat liturgicznych:Biały

Wspomnienie obowiązkowe

św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

Patroni

św. Piotr Juliani Eymard (lub 2.08), św. Ethelwold z Winchester, św. Almedha lub Aled, św. Alfons Liguori bp i dr Kościoła*


Pierwsze CZYTANIE
Jr 26,1-9

Na początku panowania Jojakima , syna Jozjasza, króla judzkiego, Pan skierował następujące słowo do Jeremiasza: To mówi Pan: "Stań na dziedzińcu domu Pańskiego i mów do [mieszkańców] wszystkich miast judzkich, którzy przychodzą do domu Pańskiego oddać pokłon, wszystkie słowa, jakie poleciłem ci im oznajmić; nie ujmuj ani słowa! Może posłuchają i zawróci każdy ze swej złej drogi, wtenczas Ja powstrzymam nieszczęście, jakie zamyślam przeciw nim za ich przewrotne postępki. Powiesz im: To mówi Pan: Jeżeli nie będziecie Mi posłuszni, postępując według mojego Prawa, które wam ustanowiłem, [i jeśli nie] będziecie słuchać słów moich sług, proroków, których nieustannie do was posyłam, mimo że jesteście nieposłuszni, zrobię z tym domem podobnie jak z Szilo, a z miasta tego uczynię przekleństwo dla wszystkich narodów ziemi". Kapłani, prorocy i cały lud słyszeli Jeremiasza mówiącego te słowa w domu Pańskim. Gdy zaś Jeremiasz skończył mówić wszystko to, co mu Pan nakazał głosić całemu ludowi, prorocy pochwycili go, mówiąc: "Musisz umrzeć! Dlaczego prorokowałeś w imię Pana, że się z tym domem stanie to, co z Szilo, a miasto to ulegnie zniszczeniu i pozostanie niezamieszkałe?" Cały lud zgromadził się dokoła Jeremiasza w domu Pańskim.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 69

Ps 69 (68), 5. 8-10. 14 (R.: por. 14c)

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

Liczniejsi od włosów na mej głowie *
są ci, którzy mnie nienawidzą bez powodu.
Silni są moi prześladowcy, wrogowie zakłamani, *
czy mam oddać to, czego nie zabrałem?

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa. †
Dla braci moich stałem się obcym *
i cudzoziemcem dla synów mej matki.
Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera *
i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie.

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

Lecz ja, o Panie, modlę się do Ciebie, *
w czas łaski, o Boże;
wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, *
w Twojej zbawczej wierności.

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.


EWANGELIA
Mt 13,54-58

Przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: "Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam , a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko?" I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich: "Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony". I niewiele zdziałał tam cudów, z powodu ich niedowiarstwa


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Zlekceważony Zbawiciel

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Zdarza się nawet w dzisiejszych czasach, że ludzie w obliczu jakiejś niewyobrażalnej tragedii, dramatu, jaki wydarzył się na ich oczach pytają w oskarżycielski sposób Pana Boga: gdzie Byłeś Boże? Człowiek, który wątpi, któremu wydaje się, że Bóg go opuścił, że już więcej nie towarzyszy mu w życiu Jego łaska i błogosławieństwo postrzega Tego, Który Jest, jako istotę bardzo odległą, niejako wręcz mityczną, lub zupełnie niezainteresowaną losami człowieka. Postrzeganie Boga, jako bytu odległego, znacznie wykracza poza deistyczne koncepcje w filozofii. Jest bardzo bliskie znacznej liczbie ludzi, którzy z jednej strony nie chcą popaść w ateizm, z drugiej z wielu powodów odczuwają nieobecność Boga w swoim życiu. Jedni chcą, aby tak było, by Bóg trzymał się z dala od ludzkich spraw i wyborów, inni zaś zbłądziwszy w swoich życiowych wyborach zapomnieli, że to nie Bóg ich opuścił, lecz oni porzucili Boga.

Bóg wychodząc naprzeciw oczekiwaniom człowieka objawił nam Siebie w Swoim Synu Jezusie Chrystusie. Przyszedł do swoich, lecz swoi Go nie przyjęli. Dlaczego? Daje na to poniekąd odpowiedź dzisiejsza Ewangelia. Bóg, który stał się jednym z nas, by nas przemienić w Siebie, okazuje się znów dla człowieka Bogiem zbyt bliskim. Kimś, kogo korzenie są powszechnie znane, czyi bliscy mieszkają obok i na pierwszy rzut oka nie odróżniają się niczym od reszty ludzkości. Jak więc ktoś taki może dokonywać cudów? Jak mógłby być obiecanym Mesjaszem, którego współcześni Jezusowi wyobrażali sobie na swój własny sposób?

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Mając swoje wyobrażenie Boga i zapominając o tym, że On przychodzi do nas tak jak chce i kiedy chce, ulegamy jednej z dwóch wyżej przywołanych pokus. Traktowania Boga, jako wielkiego nieobecnego, kogoś, kto stworzył świat, ale jest zupełnie nieobecny w naszym życiu, lub przeciwnie, takiego przyzwyczajenia się do Odwiecznego Majestatu, że Jego obecność, znaki jakie daje nam codziennie w naszym życiu, łaski, którymi nieustannie nas obdarza bywają lekceważone do tego stopnia, że żyjemy tak, jakby Boga nie było.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy stać nas na to, aby dostrzegać pełną miłości obecność Boga w naszym życiu?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"


Kalendarium

1 sierpnia 2014 r.

Ważne fakty

1975 35 krajów podpisało Układ Helsiński określający współpracę w dziedzinie praw człowieka i innych kwestii o charakterze ogólnoświatowym.
1960 Dahomej uzyskał niepodległość
1950 Abdykacja króla Leopolda Belgijskiego
1944 Wybuch Powstania Warszawskiego
1936 Otwarcie przez Hitlera igrzysk olimpijskich w Berlinie
1914 Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji (I Wojna Świat.)
1834 Niewolnictwo zostało zniesione w całym imperium brytyjskim.
1793 We Francji wprowadzono jednostkę kilograma, jako pierwszą metryczną jednostkę wagi.
1774 Angielski chemik Joseph Priestley odkrył tlen.
1498 Krzysztof Kolumb dotarł do stałego lądu Ameryki i, uważając go za wyspę, nazwał go Santa Isla.
1291 Powstanie Wiecznej Ligi (Szwajcaria)
768 Stefan III (IV) wybrany został na papieża.

Urodzili się

1936 Yves Saint-Laurent, franc. projektant mody
1924 Georges Charpak, franc. fizyk polskiego pochodzenia (Nobel 1992)
1889 Dr John F Mahoney, biolog/lekarz (terapia penicylinowa)
1890 Walther Eichrodt, biblista niem.
1819 Herman Melville, powieściopisarz amer.
1744 Jean Baptiste de Lamarck, zoolog franc.
1520 Zygmunt August, król Polski (1548-70)
-10 Klaudiusz, cesarz rzymski

Jan Paweł II:

Jedność jest wielkim darem — darem, który przechowujemy jednak w naczyniach glinianych, nietrwałych i kruchych. Jak bardzo realistyczne jest to stwierdzenie, pokazują dzieje wspólnoty chrześcijańskiej na przestrzeni wieków. Jednakże na mocy wiary, która nas łączy, my chrześcijanie jesteśmy wszyscy zobowiązani, każdy zgodnie ze swoim powołaniem, do przywracania pełnej komunii, drogocennego «skarbu», który pozostawił nam Chrystus. Z sercem czystym i szczerym powinniśmy niestrudzenie podejmować to zadanie ewangeliczne.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne: