Menu Główna

Liturgia słowa

13 października 2015 (wtorek)
- XXVIII Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Rz 1, 16-25
Psalm responsoryjny:Ps 19
Ewangelia:Łk 11,37-41
Kolor szat liturgicznych:Biały

Wspomnienie dowolne

bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

Patroni

bł. Honorat Koźmiński, kapł.*


Pierwsze CZYTANIE
Rz 1, 16-25

Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy. Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych stali się głupimi. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19

Ps 19 (18), 2-3. 4-5ab (R.: 2a)

Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga.

Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.

Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga.

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano:
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce świata.

Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Hbr 4, 12

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Alleluja, Alleluja, Alleluja


EWANGELIA
Łk 11,37-41

Gdy jeszcze mówił, zaprosił Go pewien faryzeusz do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to rzekł Pan do niego: "Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Poznanie Boga i ludzkie wnętrze

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Skąd wiemy, że Pan Bóg jest? Jeśli jest to czy w ogóle Go obchodzimy i skąd wiemy, jaka jest Jego wola? Czyż sami nie stawialiśmy takich pytań? Refleksję na ten temat snuje dzisiejsze pierwsze czytanie. Czy Pan Bóg jest? Wystarczy spojrzeć na świat, aby dostrzec Jego obecność, wszak niemożliwym jest, aby wszystko, co nas otacza wzięło się samo z siebie. Harmonia panująca w świecie, potęga dzieł Najwyższego, jakiś odwieczny plan, według którego wszystko zmierza do określonego celu, kierują nasze myślenie w stronę Boga. Jeśli więc człowiek przy pomocy swojego rozumu jest w stanie dojść do tego, że wszystko stworzenie mówi nam, że Bóg istnieje, to dlaczego nie pójść dalej i nie spróbować odszukać Jego woli w naszym życiu?

Właśnie za zatrzymanie się na etapie odkrycia Bożych śladów w świecie i potraktowanie stworzenia jako bóstwa krytykuje List do Rzymian pogan, którzy nie uznali prawdziwego Boga. Czytając te słowa, a następnie zagłębiając się w naukę Ewangelii dostrzegamy, że człowiek nawet wierzący zamiast kontemplować tajemnicę Boga ma raczej tendencję do wtłaczania Pana Stworzenia w swoje ramy postrzegania rzeczywistości.

Pan Jezus dokonuje solidnej krytyki powierzchowności zachowań tych, którzy uważali, że doskonale wiedzą, jak być blisko Boga. Chrystus Pan zwraca uwagę na wnętrze człowieka. Postawa zewnętrzna ma być odzwierciedleniem nastawiania dycha. Cześć oddawana Bogu nie może być jedynie kompilacją niezrozumiałych gestów lub pustych rytów nieodzwierciedlających postawy ducha. Bóg bowiem stworzył nas z miłości i tylko miłością możemy odpowiedzieć na wszystko, co od Niego otrzymaliśmy.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Jak więc poznawać Boga i jak oddawać Mu chwałę? Trzeba chyba sporo pokory i ustawicznego wsłuchiwania się w Jego słowo. Poszukiwania Jego woli i podążania drogami wskazanymi przez Niego. Inaczej grozi nam to, co zagubiło faryzeuszy i uczonych w Piśmie, a mianowicie powoływanie się na Boga, ale zupełne pominięcie spotkania z Nim we własnym sercu.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy szukam w życiu woli Bożej?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

13 października 2015 r.

Ważne fakty

1817 W Wilnie założone zostało Towarzystwo Filomatów, z udziałem Adama Mickiewicza
1534 Paweł III wybrany został na papieża.
1307 Żołnierze króla Filipa Pięknego aresztowali wszystkich francuskich templariuszy.

Urodzili się

1941 Paul Simon, piosenkarz amer.
1925 Margaret Thatcher, polityk i premier Wielkiej Brytanii
1921 Yves Montand, piosenkarz francuski

Jan Paweł II:

W obliczu współczesnych form ubóstwa, których jak wiem nie brakuje w naszym kraju, potrzebna jest dziś — jak to określiłem w liście Novo millennio ineunte — «wyobraźnia miłosierdzia» w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie «świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr». Niech tej «wyobraźni» nie zabraknie mieszkańcom (...) całej naszej Ojczyzny. Niech wyznacza duszpasterski program Kościoła w Polsce. Niech orędzie o Bożym miłosierdziu zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia ludzi.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: