Menu Główna

Liturgia słowa

6 maja 2016 (piątek)
- VI Tydzień Wielkanocny


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:1 Kor 15,1-8
Psalm responsoryjny:Ps 19
Ewangelia:J 14,6-14
Kolor szat liturgicznych:Czerwony

Święto

Świętych Apostołów Filipa i Jakuba

Patroni

św. Edbert, święci Filip i Jakub, apostołowie*, św. Evodiusz z Antiochii, św. Petronax, św. Jan Sprzed Bramy Łacińskiej.


Pierwsze CZYTANIE
1 Kor 15,1-8

Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba żebyście uwierzyli na próżno.
Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19

Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a)

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
lub Alleluja.

Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
lub Alleluja.

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano;
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce ziemi.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
lub Alleluja.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 14, 6b i 9c

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ja jestem drogą, prawdą i życiem;
Filipie, kto Mnie widzi, widzi i Ojca.

Alleluja, Alleluja, Alleluja


EWANGELIA
J 14,6-14

Jezus powiedział do Tomasza:
«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».
Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?” Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Zobaczyć Boga

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Człowiek na różne sposoby wyobrażał sobie Boga. Spoglądając na religie niechrześcijańskie, widzimy przeróżne wyobrażenia, fałszujące obraz Jedynego Boga, jakiego czcimy. Aby nie popadać w owe błędy i nie dopuszczać się fałszerstw, w Starym Testamencie obowiązywał całkowity zakaz robienia jakichkolwiek rzeźb, obrazów, czy innych podobizn Pana Nieba i Ziemi. Tym właśnie Żydzi między innymi Żydzi różnili się od ludów pogańskich, że nie było pośród nich przynajmniej teoretycznie dyskusji, co do wyobrażeń Boga. Przykazanie dane Mojżeszowi na Synaju tego zabraniało i koniec. Z tym się nie dyskutowało. Czy jednak to powstrzymało ludzką ciekawość przed wyobrażeniem sobie Boga? Bynajmniej…

Dialog, jaki odnajdujemy w dzisiejszej Ewangelii, dowodzi właśnie owego pragnienia zobaczenia Boga. Stwierdzenie, że Bóg jest Duchem, jakoś człowieka nie przekonuje. Pragnie on zobaczyć, dotknąć, poznać tak, jak poznaje cały otaczający go świat. Stąd też objawienie Boga, jakie zostało nam dane w Jezusie Chrystusie sprawia, że Bóg stał się w pełni Bogiem z nami. Zamieszkał pośród nas i stał się do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu. Dlatego też w czasach Nowego Testamentu, gdy Syn Boży przyjął konkretne kształty ludzkie, nie podkreślamy i nie przejmujemy od Żydów przykazania, zabraniającego ludzkich wyobrażeń Boga.

Wciąż obowiązuje nas wszystkich zakaz czynienia sobie bożków, obowiązują inne przykazania chroniące naszą relację z Bogiem, ale owo jedno jedyne przykazanie zdaje się być bezprzedmiotowe. Kto zobaczył mnie, zobaczył i Ojca. Zatem skoro sam Bóg tak daleko wyszedł na spotkanie z człowiekiem, czyż my nie powinniśmy radować się z tego i cieszyć?

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

W Jezusie Chrystusie Bóg jest jednym z nas. Po zmartwychwstaniu nie mówi już nawet o swoich uczniach jedynie jak o przyjaciołach. Mówi o nich jak o braciach. Staje się obecny w sakramentach Kościoła, a wszystko po to, aby nas przyprowadzić do Siebie, aby odszukać i ocalić, czyli zbawić wszystko, co dał Mu Ojciec.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy doceniam bliskość Boga?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Oficjalny Partner Wizyty Ojca Świętego w Polsce 2016

  • partner
  • partner
  • partner
  • partner
  • partner
  • partner

Jan Paweł II:

Pan nie przestaje powoływać do kapłańskiej posługi wielu młodych ludzi. Jego głos jest jednak często zagłuszany przez inne «wezwania», które niestety wprowadzają zamęt w umysłach młodych ludzi, a także przez poglądy na kapłaństwo i posługę kapłańską, niezgodne z wiarą i tradycją Kościoła. Wobec tego rodzi się potrzeba prowadzenia działalności duszpasterskiej, zdolnej ukazywać to powołanie w całej jego pełni oraz służyć właściwą pomocą tym, których Pan zaprasza: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi».

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Wsparcie
modlitewne:

Newslettery:

Partner
technologiczny: