Liturgia słowa

30 maja 2015 (sobota)
- VIII Tydzień Zwykły


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie: Syr 51, 12-20
Psalm responsoryjny:Ps 19
Ewangelia:Mk 11,27-33
Kolor szat liturgicznych:Zielony

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika, albo św. Zdzisławy

Patroni

św. Hubert, św. Joanna d'Arc, św. Ferdynand, św. Exuperiancjusz z Rawenny, św. Izaak z Konstantynopola, św. Łukasz Kirby, św. Madelgisilus, św. Walstan, św. Jan Sarkander*.


Pierwsze CZYTANIE
Syr 51, 12-20

Jeżeli trzeba się chlubić, choć co prawda nie wypada, przejdę do widzeń i objawień Pańskich. Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty (czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem, Bóg to wie) został porwany aż do trzeciego nieba. I wiem, że człowiek ten (czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem, Bóg to wie) został porwany do raju i słyszał tajemne słowa, których się nie godzi człowiekowi powtarzać.
Z tego więc będę się chlubił, a z siebie samego nie będę się chlubił, chyba że z moich słabości. Zresztą choćbym i chciał się chlubić, nie byłbym szaleńcem; powiedziałbym tylko prawdę. Powstrzymuję się jednak, aby mnie nikt nie oceniał ponad to, co widzi we mnie lub co ode mnie słyszy.
Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”.
Najchętniej więc będę się chełpił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19

Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 9a)

Nakazy Pana są radością serca.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Nakazy Pana są radością serca.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne,
cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
słodsze od miodu płynącego z plastra.

Nakazy Pana są radością serca.


EWANGELIA
Mk 11,27-33

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.
Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?
Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?
A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary?
Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkie potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.
Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy”.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Moc w słabości się doskonali

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Ten znany cytat przypominamy sobie, gdy przechodzimy przez jakąś życiową próbę. Dobrze jest wtedy pamiętać, że każda chwila słabości, porażki, czy nawet życiowej klęski dopuszczona przez Pana Boga może mimo wszystko odnieść także pozytywny wpływ na nasze życie. Z jednej strony, życiowe próby uczą nas rozwiązywania problemów, pokonywania trudności, ujawniają nasze mocne strony, kiedy tak ważne jest, aby przeczekać życiowe burze i huragany. Z drugiej jednak, aby owa moc, która ma doskonalić się w słabości pochodzi przede wszystkim od Boga.

To On podtrzymuje nas w naszym utrapieniu, On podnosi z upadku, On stawia na naszej drodze ludzi, którzy okazują się prawdziwymi przyjaciółmi, na których zawsze możemy liczyć. Jeśli więc nic nie dzieje się bez dopustu Bożego, więc zarówno słabości, jakim podlegamy, jak też Boża pomoc, jakiej wówczas doświadczamy, mają na celu przybliżyć nas do Tego, Który jest Dobry.

Jaką jednak powinniśmy zająć postawę wówczas, kiedy po ludzku jesteśmy słabi, aby mogła w nas wydoskonalić się nie tylko ta moc na sposób ziemski, ale także ta duchowa, pochodząca od Boga? Zdaje się, że przede wszystkim ważne jest zaufanie Bogu. Choć w chwilach doświadczeń i trudności wydaje się to niezwykle trudne, to jednak bez spełnienia tego warunku, wszystko zdaje się być ulotne i nietrwałe. Po drugie, aby doskonaliła się w nas moc Chrystusa, trzeba dać jej szansę. Trzeba otworzyć swoje serce na Boga i na działanie Jego łaski poprzez modlitwę, sakramenty święte, rozważanie Słowa Bożego.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Kiedy już otworzymy się na Boga, On sam zdecyduje, w jakich postawić nas sytuacjach, jak pokierować naszą życiową próbą, jakich ludzi dobrej woli i szczerego serca nam zesłać, aby wszystko, co nas spotyka wzmocnił w nas siłę wewnętrznego człowieka.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy gotów jestem na doskonalenie mocy w słabości?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

30 maja 2015 r.

Ważne fakty

1995 Papież Jan Paweł II wydał encyklikę Ut unum sint, zajmującą się kwestią jedności Kościoła i ekumenizmu.
1994 Papież Jan Paweł II wydał List Apostolski Ordinatio Sacerdotalis, potwierdzający niemożność udzielania kobietom święceń kapłańskich.
1980 Podróż Jana Pawła II do Francji
1942 Masowe wywiezienie Żydów z Krakowa do obozu mierci w Bełzcu
1913 W Londynie podpisano traktat pokojowy między Turcją a państwami bałkańskimi.
1431 Bł. Joanna z Arc jako heretyk spalona na stosie w Rouen we Francji.
1159 Na wygnaniu zmarł Władysław II, najstarszy syn Bolesława Krzywoustego

Urodzili się

1846 Peter Carl Fabergé, jubiler rosyjski
1672 Piotr Wlk., car Rosji

Jan Paweł II:

Gdy pod wpływem Ducha Świętego - Parakleta ludzie — czy to jako osoby, czy wspólnoty — odkrywają Boski wymiar swego istnienia i życia, zdolni są wyzwalać się od różnorakich determinizmów, zrodzonych nade wszystko z materialistycznych podstaw myślenia (...) W naszej epoce elementy te zdołały wtargnąć do wnętrza ludzkiego, do owego sanktuarium sumienia, gdzie Duch Święty nieustannie daje światło i moc do nowego życia wedle „wolności dzieci Bożych”. Dojrzewanie człowieka w tym życiu jest utrudnione przez uwarunkowania i naciski otwierane przez układy i mechanizmy panujące w różnych strukturach społecznych.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: