Liturgia słowa

31 lipca 2014 (czwartek)
- XVII Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Jr 18, 1-6
Psalm responsoryjny:Ps 146
Ewangelia:Mt 13, 47-53
Kolor szat liturgicznych:Biały

Wspomnienie obowiązkowe

św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

Patroni

św. Ignacy Loyola*, św. Justin de Jacobis, św. Neot, św. Helena ze Skövde.


Pierwsze CZYTANIE
Jr 18, 1-6

Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi: «Wstań i zejdź do domu garncarza; tam usłyszysz moje słowa».
Zstąpiłem do domu garncarza, on zaś pracował właśnie przy kole. Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, wyrabiał z niego inne naczynie, jak tylko podobało się garncarzowi.
Wtedy Pan skierował do mnie następujące słowo: «Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz? – rzekł Pan. Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domuIzraela, w moim ręku».


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 146

Ps 146 (145), 1-2. 3-4. 5-6ab (R.: 5a)

Szczęśliwy, kogo wspiera Bóg Jakuba.
lub Alleluja.

Chwal, duszo moja, Pana. *
Będę chwalił Pana do końca swego życia,
będę śpiewał mojemu Bogu, *
dopóki istnieję.

Szczęśliwy, kogo wspiera Bóg Jakuba.
lub Alleluja.

Nie pokładajcie ufności w książętach *
ani w człowieku, który zbawić nie może.
Gdy duch go opuści, znowu w proch się obraca *
i przepadają wszystkie jego zamiary.

Szczęśliwy, kogo wspiera Bóg Jakuba.
lub Alleluja.

Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, *
kto pokłada nadzieję w Panu Bogu.
On stworzył niebo i ziemię, i morze *
ze wszystkim, co w nich istnieje.

Szczęśliwy, kogo wspiera Bóg Jakuba.
lub Alleluja.


EWANGELIA
Mt 13, 47-53

Jezus powiedział do tłumów:
«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną, drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Bóg garncarz

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Przykład przywołany przez proroka Jeremiasza sięga pierwszych rozdziałów księgi Rodzaju. Oto przecież na początku Bóg lepi człowieka z gliny i dopiero później tchnie w niego tchnienie życia, dzięki czemu człowiek stanie się istotą żywą. Praca garncarza ukazywała bowiem geniusz zamysłu tego, który swobodnie kształtuje materiał, nadając mu taki wygląd, jaki tylko zechce mu nadać. Bóg mogąc więc ukształtować człowieka w dowolny sposób, kształtuje go na swój obraz i podobieństwo. Powierza mu stworzony świat nie opuszcza nawet po grzechu. Choć kształtowanie człowieka czyli stworzenie go na obraz i podobieństwo Boże odzwierciedlało w pełni Boży zamysł względem nas, o tyle wychowywanie upadłej ludzkości i przygotowywanie jej na nadejście pełni czasów będzie się odbywało na przestrzeni wieków nieco inaczej.

Bóg poprzez proroka Jeremiasza przypomina ludziom, że dla Stwórcy i Pana Niebios nie ma nic niemożliwego. Jest on dalej władny kształtować świat, jak garncarz kształtuje naczynie glinianie. Jednak obdarzywszy człowieka rozumem i wolnością na początku czasów, Bóg będzie nieustannie odwoływał się sumienia, wolności i rozumu istot ludzkich. Poprzez posłannictwo proroków, przez dopuszczanie do klęsk ludu i interpretowanie ich jako zasłużonej kary za popełnione grzechy, zwłaszcza zaś przez okazywanie miłosierdzia i powrót do łask zbłąkanego ludu, który postanowił wrócić do Pana Ten, Który wszystko może będzie przez całe wieki, aż do dnia dzisiejszego kształtował wnętrze człowieka, jak garncarz kształtuje naczynie gliniane.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Nie na darmo z jednej strony Biblia ukazuje Boga, jako Tego, który na wzór garncarza stwarza człowieka, i prowadzi go do doskonałości, z drugiej zaś postawę człowieka, w której ten odrzuca nieustannie okazywaną mu przez Boga miłość, nazywa zatwardziałością serca. Pozwolić kształtować się Boskiemu Garncarzowi, być podatnym na kierowane przez Niego słowo, podążać ścieżką Jego Prawa i znajdować rozkosz w Jego przykazaniach to dać się ukształtować jako naczynie wybrane, które przez całe swe doczesny życie będzie nosiło w sobie skarb niestworzony – Boga, Który zechciał zamieszkać w ludzkim sercu.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy stać nas na to, aby pozwolić kształtować się Panu Nieba i Ziemi?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"


Kalendarium

31 lipca 2014 r.

Ważne fakty

1991 Na szczycie w Moskwie prezydenci Bush i Gorbaczow podpisali układ rozbrojeniowy START.
1962 Utworzona została Federacja Malezji
1954 Mount Godwin-Austin (K2) w Himalajach został zdobyty po raz pierwszy, przez ekspedycję włoską pod kierownictwem Ardito Desio.
1919 W Niemczech powstała Republika Weimarska.
1790 Przyznano 1 amerykański patent (Samuel Hopkins)
1498 Kolumb przybył na Trinidad podczas swej trzeciej podróży.
1009 Sergiusz IV wybrany został na papieża.
432 św. Sykstus III wybrany został na papieża.

Urodzili się

1944 Geraldine Chaplin, aktorka amerykańska.
1912 Milton Friedman, ekonomista amerykański.
1841 George Melville, podróżnik
1248 Julia Capulet (pierwowzór postaci Shakespeare'a)

Jan Paweł II:

Piąta podróż apostolska do Hiszpanii ugruntowała we mnie głębokie przekonanie, że dawne narody Europy zachowały duszę chrześcijańską, która łączy się z «geniuszem» i historią każdego z nich. Niestety, sekularyzacja stanowi zagrożenie dla jej fundamentalnych wartości. Kościół jednak będzie się starał pracować, aby ta tradycja duchowa i kulturowa pozostała zawsze żywa.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne: