Liturgia słowa

18 września 2014 (czwartek)
- XXIV Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Mdr 4,7-15
Psalm responsoryjny:Ps 148
Ewangelia:Łk 2,41-52
Kolor szat liturgicznych:Biały

Święto

Św. Stanisława Kostki, zakonnika

Patroni

św. Jan Massias, św. Józef z Cupertino, św. Ferreolus z Limoges, św. Ferreolus z Wienne, św. Metody z Olimpu, św. Stanisław Kostka (*w Polsce)


Pierwsze CZYTANIE
Mdr 4,7-15

Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy: sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane.
Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość, i żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony. Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli albo ułuda nie uwiodła duszy: bo urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł.
Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pospiesznie wyszedł spośród nieprawości.
A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi i nad świętymi Jego opatrzność.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 148

Chłopcy i dziewczęta, sławcie imię Pana.

Chwalcie Pana z niebios, *
chwalcie Go na wysokościach.
Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie, *
chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy.

Chłopcy i dziewczęta, sławcie imię Pana.

Królowie ziemscy i wszystkie narody, *
władcy i wszyscy sędziowie na ziemi,
Młodzieńcy i dziewczęta, †
starcy i dzieci *
niech imię Pana wychwalają.

Chłopcy i dziewczęta, sławcie imię Pana.

Majestat Jego ponad ziemią i niebem *
i On pomnaża potęgę swego ludu.
Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych, *
synów Izraela, ludu, który jest Mu bliski.

Chłopcy i dziewczęta, sławcie imię Pana.


EWANGELIA
Łk 2,41-52

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście , udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: "Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie". Lecz On im odpowiedział: "Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?" Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Pomiędzy starością a doskonałością

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Kiedy żyje się we współczesnym świecie, w środku Europy, można mieć wrażenie, że współczesny świat dokonał zupełnego przewartościowania postrzegania starości i młodości. Konflikt pokoleń, który przecież istniał w pewnej formie od dawien dawna, zdaje się dziś wyznaczać zupełnie inne rozumienie starości, niż był to w czasach biblijnych. Starzec, starszy na kartach Pisma Świętego to ktoś doświadczony. Człowiek ze wszech miar godny szacunku, wart zapytania o radę, niemalże ekspert w dziedzinie życiowego doświadczenia. Innymi słowy zupełnie inaczej, niż głosi współczesna obiegowa opinia. Gigantyczny postęp techniki, nowe technologie udostępniania, przesyłania i zarządzania informacją sprawiają, że ludzie nie tylko starsi, ale wręcz w sile wieku, niejednokrotnie nie nadążają za tym, co zdaje się być oczywiste dla młodzieńców, a niekiedy nawet dzieci. O ile w czasach biblijnych możemy więc mówić do dowartościowaniu starości, o tyle dzisiejsze czasy charakteryzuje kult młodości i pogarda dla starości.

Dzisiejsze pierwsze czytanie odchodzi poniekąd zarówno od dawnego jak i współczesnego postrzegania młodości i starości. Podkreśla niezmiernie istotną cechę, której posiadanie czyni człowieka godnym szacunku. Ową cechą jest mądrość i życie nieskalane. Oczywiście, mądrość to dużo więcej niż tylko zdobyta wiedza. Mądrością jest bowiem umiejętne korzystanie ze zdobytej wiedzy i przyjmowanie takiej postawy życiowej, która sprawia, że człowiek jest postrzegany jako czcigodny.

Patron dzisiejszego dnia to świetlany przykład młodzieńca, który zapałał miłością do Boga i wbrew wszystkiemu i wszystkim postanowił pójść za Jego wezwaniem, pokonując niewyobrażalne dla współczesnego człowieka trudności na drodze do służby Bogu w Towarzystwie Jezusowym. Jego postawa, umiłowanie Boga i Jego Prawa skłaniały do refleksji nawet starszych od niego, pozwalając na nowo zrozumieć słowa z Księgi Mądrości: Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pospiesznie wyszedł spośród nieprawości.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Nasze drogi zdobywania życiowego doświadczenia, mądrości i szlachetności postępowania również prowadzą przez okresy prób, trudności i chwile podejmowania decyzji, które w tym samym czasie bywają zaoszczędzone innym. Prawdziwą dojrzałość wykazujemy wówczas, kiedy we wszechobecnym kulcie młodości i deprecjonowania starości potrafimy być jak ów człowiek z przypowieści Pana, który ze swego skarbca potrafi wydobywać rzeczy stare i nowe.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy stać nas na to, aby będąc młodym dojrzeć duchowo i stać się człowiekiem mądrym i szlachetnym?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

18 września 2014 r.

Ważne fakty

1981 Francja zniosła karę śmierci przez zgilotynowanie.
1962 Rwanda, Burundi, Jamaica & Trinidad przyjęte do ONZ
1934 ZSRR został przyjęty do Ligi Narodów
1931 Japonia zajęła Mandżurię i utworzyła marionetkowe państwo Manchukuo.
1918 Rozpoczęła się bitwa pod Megiddo, w Palestynie.
1914 Koniec bitwy pod Aisne (I Wojna Świat., klęska Francuzów)
1910 Rozpoczęła się rewolta Chile przeciwko władzy Hiszpanii
1739 Traktat w Belgradzie, przekazujący to miasto Turkom

Urodzili się

1933 Roman Polański, reżyser
1905 Greta Garbo, aktorka szwedzka
1819 Jean Bernard Léon Foucault, fizyk franc.
1709 Dr Samuel Johnson, pisarz i leksykograf angielski
1684 Johann Gottfried Walther, kompozytor, muzykolog niem.

Jan Paweł II:

Nie można odłączać Królestwa [Bożego] od Kościoła. Niewątpliwie Kościół nie jest celem samym w sobie, będąc przyporządkowany Królestwu Bożemu, którego jest zalążkiem, znakiem i narzędziem. Jednakże, odróżniając się od Chrystusa i od Królestwa, Kościół jest nierozerwalnie z nimi złączony. Chrystus obdarzył Kościół, swe ciało, pełnią dóbr i środków zbawienia; Duch Święty mieszka w nim, ożywia go swymi darami i charyzmatami, uświęca go, prowadzi i stale odnawia. Stąd szczególna i jedyna w swoim rodzaju relacja, która nie wykluczając wprawdzie działania Chrystusa i Ducha poza widzialnymi granicami Kościoła, nadaje mu rolę specyficzną i konieczną.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: