Liturgia słowa

17 września 2014 (środa)
- XXIV Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:1 Kor 12,31
13,1-13
Psalm responsoryjny:Ps 33
Ewangelia:Łk 7,31-35
Kolor szat liturgicznych:Zielony

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła

Patroni

św. Franciszek z Camporosso, św. Hildegarda, św. Columba z Kordoby, święci Socrates i Stefan, św. Satyrus z Mediolanu, św. Teodora, św. Lambert z Maastricht, św. Robert Bellarmin*, św. Piotr Arbues.


Pierwsze CZYTANIE
1 Kor 12,31
13,1-13

Lecz wy starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 33

Ps 33 (32), 2-3. 4-5. 12 i 22 (R.: por. 12b)

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Sławcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
Śpiewajcie Mu pieśń nową, *
pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.


EWANGELIA
Łk 7,31-35

"Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają jedne drugim: "Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie płakali". Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: "Zły duch go opętał". Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: "Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników". A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność".


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Oblicza miłości

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Miłość to słowo odmieniane dziś przez wszystkie możliwe przypadki. Używane przez wszystkich, którzy zdążyli je w życiu choć raz już usłyszeć. Niestety, to także chyba najbardziej nadużywane i zafałszowane słowo, jakie znają wszystkie języki świata. Spośród całej gamy przepięknych określeń, jakie występują u św. Pawła w Liście do Koryntian na temat miłości, w rozważaniach nad dzisiejszą liturgią słowa warto podkreślić przynajmniej trzy.

Pierwsze, miłość jest cierpliwa. Cierpliwość jednak nie jest drugim imieniem współczesnego świata. Ludzie przecież z dnia na dzień stają się coraz bardziej niecierpliwi. Chcieliby wielu rzeczy od razu, bez czekania, bez zastanowienia, bez chwili wysiłku. Tymczasem cierpliwość pomaga dobrze przemyśleć to, co prawdziwie służy miłości. Zastanowić się, czy nasze pragnienia i motywacje prawdziwie wynikają z dążenia do obdarowania ukochanej osoby, czy też stanowią zafałszowany i podstępny sposób ucieleśnienia własnych pożądliwości. Prawdziwa miłość domaga się cierpliwości

Po drugie, miłość nie dopuszcza się bezwstydu. Tymczasem współczesny świat powoli zapomina o wstydzie. Staje się coraz bardziej bezwstydny. Co więcej, współczesne trendy eksponują to, co bezwstydne, spychają zaś do kąta cnotę wstydliwości. Wpajają ludziom przekonanie, że miłość usprawiedliwia wszystko. Daje legitymację większą, niż małżeństwo. Ten, kto nie stracił jeszcze marzeń o prawdziwej miłości, musi uznać wstydliwość za wartość. Opanować swoje żądze i zapamiętać, że prawdziwa miłość nie dopuszcza się bezwstydu.

Po trzecie, miłość wszystko przetrzyma. Tak też twierdzą prawie wszyscy ludzie, którzy wyznają sobie miłość. Niestety, jakże często zapominają, że prawdziwa miłość jest na dobre i na złe. W chwilach kryzysów owa wiara w miłość, która wszystko przetrzyma zdaje się odchodzić w niepamięć. Tymczasem właśnie w chwilach doświadczeń i kryzysów potrzeba jest przywołania na pamięć tych chwil, kiedy człowiek zdawał się nie mieć nawet cienia wątpliwości, że miłość wszystko przetrzyma.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Skąd więc współcześnie tak wiele mitów i zwyczajnych fałszerstw pod pozorem miłości? Otóż człowiek, który zwątpił w miłość do końca, w miłość, która poprowadziła Zbawiciela na krzyż, nie ma już więcej punktu odniesienia do miłości, która wszystko przetrzyma. Miłości cierpliwej i łaskawej. Miłości, której wstydliwość jest sojusznikiem a nie wrogiem.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy stać nas na to, aby na nowo zdefiniować słowo miłość w naszym życiu, biorąc za punkt odniesienia miłość, która objawiała się na Golgocie?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

17 września 2014 r.

Ważne fakty

1991 Estonia, Łotwa, Litwa, Korea Płn. i Płd., Wyspy Marszala i Micronezja zostały przyjęte do ONZ.
1980 Początek "Solidarności"
1978 Prezydenci Begin, Sadat i Carter podpisali porozumienie z Camp David
1972 Premiera "M*A*S*H", serialu telewizyjnego
1944 Rozpoczęła się powietrzna inwazja brytyjczyków na Arnhem w Holandii
1939 ZSRR najechał na Polskę
1900 W Australii ogłoszono federację sześciu kolonii, tworzącą jedno państwo.
1863 Encyklika papieża Piusa IX "O prześladowaniach w Nowej Grenadzie"
1787 Podpisana została Konstytucja USA

Urodzili się

1906 Frederick Ashton, choreograf brytyjski
1857 Konstantin Ciołkowski, pionier aeronautyki
1743 Marquis de Condorcet, franc. filozof oświeceniowy
1580 Francisco Gomez de Quevado y Villegas, poeta hiszp.
1271 Wacław II, król polski (1300-1305) i czeski

Jan Paweł II:

Umiłowanie prawdy jest najgłębszym wymiarem autentycznego dążenia do pełnej komunii między chrześcijanami. Bez tej miłości nie można by stawić czoła obiektywnym trudnościom teologicznym, kulturowym, psychologicznym i społecznym, jakie się napotyka przy omawianiu istniejących różnic. Z tym wymiarem wewnętrznym i osobowym musi się zawsze łączyć duch miłości i pokory. Miłości do rozmówcy i pokory wobec prawdy, którą się odkrywa i która może się domagać zmiany poglądów i postaw.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: