Liturgia słowa

18 kwietnia 2015 (sobota)
- II Tydzień Wielkanocny


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Dz 6, 1-7
Psalm responsoryjny:Ps 33
Ewangelia:J 6,16-21
Kolor szat liturgicznych:Biały

dzień powszedni

Patroni

św. Laserian, św. Galdinus, św. Idesbald, św. Apolloniusz, i święci Eleutheriusz i Anthia.


Pierwsze CZYTANIE
Dz 6, 1-7

Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły - powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce. A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 33

Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19 (R.: por. 22)

Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
lub Alleluja.

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *
prawym przystoi pieśń chwały.
Sławcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
lub Alleluja.

Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
lub Alleluja.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
lub Alleluja.


EWANGELIA
J 6,16-21

Po rozmnożeniu chlebów, o zmierzchu uczniowie Jego zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi przeprawili się przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł; jezioro burzyło się od silnego wichru. Gdy upłynęli około dwudziestu pięciu lub trzydziestu stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: "To Ja jestem, nie bójcie się!" Chcieli Go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Słowo i chleb

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Dylemat, jaki mieli apostołowie, i sposób, w jaki został rozwiązany, może i powinien być wyznacznikiem także w naszych czasach. Niewątpliwie miłosierdzie jest rzeczą ważną. Posługa dla najbardziej pokrzywdzonych, wykluczonych, biednych znajduje odpowiednie miejsce w tzw. preferencyjnej opcji na rzecz ubogich. Wszystko to jednak nie zmienia faktu, iż Kościół nie był i nie jest jedynie organizacją dobroczynną, mającą pomagać i organizować akcje charytatywne. Ustanawiając diakonów, apostołowie z jednej strony nie chcieli rezygnować z prowadzonych dzieł miłosierdzia, z drugiej zaś nie mogli pozwolić sobie na zaniedbywanie posługi głoszenia słowa Bożego.

Czynienie sobie uczniów, jest jedną z najważniejszych misji Kościoła. Zadanie to zlecił apostołom sam Zbawiciel, wyznaczając cały świat, aż po krańce ziemi na miejsce realizacji owego zadania. Tymczasem niejednokrotnie próbuje się odwracać ową hierarchię ważności, ustaloną w niezwykle trafny sposób przez Apostołów. Uczynki miłosierdzia, może także w imieniu Kościoła wykonywać każdy. Ne trzeba być nawet diakonem, aby brać udział, organizować czy nawet inicjować akcje dobroczynne. Aby jednak nauczać prawd wiary, by głosić Chrystusa, nie wystarczą nawet święcenia kapłańskie. Trzeba być prawdziwym świadkiem Zmartwychwstałego.

Zarówno kiedyś, jak i dziś słuchacz niezwykle szybko wyczuje, czy treści jakie są mu głoszone, pochodzą od prawdziwego świadka, czy jedynie biegłego w słowie rzemieślnika. Zwłaszcza współczesny człowiek, tak bardzo manipulowany i oszukiwany, będzie wyjątkowo ostrożny, zwłaszcza w tematach wymagających od niego całkowitego zaangażowania, poświęcenia życia i odnalezienia w nim swojego miejsca.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Posługa apostolska jest szczególnym powołaniem i wyborem. Chrystus powołując tych, których sam wyznaczył do obwieszczenia światu Dobrej Nowiny, przeznaczył ich do zadania prowadzenia ludzi do zbawienia. Szczęście wieczne ma więc pierwszeństwo, nawet przed dziełami miłosierdzia, czynionymi w imię Pana. Stąd też warto zauważyć, że choć troska o ubogich zawsze będzie priorytetem Kościoła, o tyle świadomość, z czego ona wynika będzie zawsze mobilizowała nas do głoszenia Ewangelii i prowadzenia ludzi ku Chrystusowi.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy troszczę się wystarczająco o sprawy zbawienia?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

18 kwietnia 2015 r.

Ważne fakty

1949 Irlandia ogłoszona republiką Irlandii.
1922 Uroczyste wcielenie Ziemi Litewskiej do Polski
1906 Trzęsienie ziemi i wielki pożar w San Francisco, które przyczyniły się do śmierci ponad 450 osób.
1845 Zmarł Józef Elsner, kompozytor i pedagog
309 św. Euzebiusz wybrany został na papieża.

Urodzili się

1882 Leopold Stokowski, dyrygent i kompozytor ameryk.
1480 Lukrecja Borgia, księżna Ferrary

Jan Paweł II:

Dzisiejsze społeczeństwo jest dramatycznie podzielone i zwaśnione. I właśnie dlatego tak bardzo sfrustrowane. Chrześcijanin jednak nie poddaje się zmęczeniu i bezczynności. Bądźcie ludem nadziei! Bądźcie ludem, który się modli: «Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i tchnij na tych pobitych, aby ożyli» (Ez 37, 9). Bądźcie ludem wierzącym w słowo, które zostało do nas powiedziane przez Boga i wypełniło się w Chrystusie: «Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» (Ez 37, 14).

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: