Liturgia słowa

25 kwietnia 2015 (sobota)
- III Tydzień Wielkanocny


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:1P 5,5-14
Psalm responsoryjny:Ps 89
Ewangelia:Mk 16,15-20
Kolor szat liturgicznych:Czerwony

Święto

Św. Marka, Ewangelisty

Patroni

św. Marek Ewangelista*, św. Heribald, św. Anianus z Aleksandrii.


Pierwsze CZYTANIE
1P 5,5-14

Tak samo wy, młodzieńcy, bądźcie poddani starszym! Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. Krótko, jak mi się wydaje, wam napisałem przy pomocy Sylwana, wiernego brata, upominając i stwierdzając, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w której trwajcie. Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, oraz Marek, mój syn. Pozdrówcie się wzajemnym pocałunkiem miłości! Pokój wam wszystkim, którzy trwacie w Chrystusie.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 89

Ps 89 (88), 2-3. 6-7. 16-17 (R.: por. 2a)

Będę na wieki sławił łaski Pana.

Będę na wieki śpiewał o łasce Pana, *
moimi ustami Twą wierność będę głosił przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: «Na wieki ugruntowana jest łaska», *
utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach.

Będę na wieki sławił łaski Pana.

Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie, *
i Twoją wierność w zgromadzeniu świętych.
Bo któż na obłokach będzie równy Panu, *
kto z synów Bożych będzie doń podobny?

Będę na wieki sławił łaski Pana.

Błogosławiony lud, który umie się cieszyć *
i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.
Cieszą się zawsze Twym imieniem, *
wywyższa ich Twoja sprawiedliwość.

Będę na wieki sławił łaski Pana.


EWANGELIA
Mk 16,15-20

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie". Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Posłani na świat

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Misja Jezusa na świecie, jaką apostołowie znali z publicznego nauczania, dobiegła końca. Zbawianie stało się faktem. Zmartwychwstanie oznajmione zostało tym, którzy będą mieli świadczyć o tym największym z cudów. Teraz, tuż przed wstąpieniem do nieba, Pan daje im ostatnie, ale najważniejsze polecenie. Zleca im misję, którą oni sami i ich następcy będą wypełniać aż do końca świata. Dopóki na ziemi będą żyli ludzie, dokąd zło będzie starało się wyrwać każdą ludzką duszę z objęć Odwiecznej Miłości, dopóty posługa sakramentalna i głoszenie Słowa będą areną walki o życie, które nigdy się nie kończy. Walki o wieczność pełną szczęścia, spełnienia i przebywania w obecności Tego, Który poświęcił Swoje własne życie, abyśmy naszego nie zmarnowali.

Cóż więc dziś, po dwóch tysiącach lat oznacza czynić sobie uczniów? Na czym polega nasza misja głoszenia Słowa w świecie, gdzie wielu jest przekonanych, że je zna, i świadomie odrzuca, wielu innych, że zna je lepiej, niż Sam Zbawiciel, Który polecił nam je głosić, a spora część ludzkości, gotowa jest za sam fakt przynależności do Jezusa pościnać głowy tym, co się do Niego przyznają? Czy nie grozi nam kult świętego spokoju w świecie, który sam wyznaczył granice dobra i zła, rewidując dogłębnie te pojęcia zdefiniowane ongiś na Synaju?

Zawsze będzie tysiące powodów, aby uznać, że świat poznał już Dobrą Nowinę, a poznawszy uznał za nie tak dobrą, jak swoją własną koncepcję na życie. Znajdzie się w każdej chwili naszego życia setki przesłanek i pokus, aby wytłumaczyć sobie, że nie czas i miejsce, że trzeba jeszcze poczekać, że może inni zrobią to za nas, zwalniając nas z nałożonego przez Zbawiciela obowiązku. Tyle, że On jak kiedyś dwunastu apostołom, tak nam dzisiaj powtarza to samo polecenie: Idźcie na świat i głoście Ewangelię,.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Wypełnić polecenie Pana, to być gotowym cierpieć za Chrystusa. I to nie tylko gdzieś hen daleko, gdzie ścina się głowy za słowo Alleluja. Dziś, w świcie, który ma pełne usta wolności i praw człowieka, Słowa Mistrza z Nazaretu wciąż są cenzurowane. Spychane na margines wielkiej polityki, wyrzucane z miejsc, uznanych za przestrzeń boskiej władzy człowieka. Tym bardziej więc ważne jest świadectwo wierzących, tym mocniej musimy nastawać w porę i nie w porę. Bo może się okazać, że czasu mamy mniej, niż mogło by się nam wydawać, a Pan nas kiedyś zapyta, jak spełniliśmy Jego polecenie.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy gotów jestem do głoszenia orędzia Ewangelii?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

25 kwietnia 2015 r.

Ważne fakty

1975 Pierwsze wolne wybory od 50 lat w Portugalii.
1925 Paul von Hindenburg wybrany prezydentem Niemiec.
1859 Rozpoczęły się prace nad kanałem Sueskim.
1792 W Paryżu po raz pierwszy zastosowano gilotynę.
1333 Koronacja Kazimierza Wielkiego w Katedrze Wawelskiej

Urodzili się

1918 Ella Fitzgerald, wokalistka jazzowa
1874 Guglielmo Marconi, włoski wynalazca i pionier radia
1599 Oliver Cromwell, przywódca purytanów w angielskiej Wojnie Domowej
1214 Ludwik IX Francuski, który przewodził 7 krucjacie do Ziemi Świętej

Jan Paweł II:

Wobec upadku nadziei ludzkich, które, opierając się na ideologiach materialistycznych, immanentystycznych i ekonomistycznych, chcą mierzyć wszystko w kategoriach skuteczności oraz układów sił i rynku, Ojcowie synodalni potwierdzili swoje przekonanie, że jedynie światło Zmartwychwstałego i natchnienie Ducha Świętego pomagają człowiekowi oprzeć własne oczekiwania na nadziei, która nie zawodzi.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: