Liturgia słowa

25 stycznia 2015 (niedziela)
- III Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Jon 3, 1-5
10
Drugie czytanie:1 Kor 7, 29-31
Psalm responsoryjny:Ps 25
Ewangelia:Mk 1, 14-20
Kolor szat liturgicznych:Zielony

Trzecia Niedziela zwykła

Patroni

święci Juventinus i Maksyminimus, św. Apollo, św. Artemas, św. Publiusz, św. Dwynwen, św. Poppo, św. Praejectus (Prix), św. Paweł*


Pierwsze CZYTANIE
Jon 3, 1-5
10

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak Pan powiedział.
Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona».
I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego.
Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.


Drugie CZYTANIE
1 Kor 7, 29-31

Mówię wam, bracia, czas jest krótki.
Trzeba więc, aby ci, co mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, co płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali; ci, co nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, co używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali.
Przemija bowiem postać tego świata.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 25

Ps 25 (24), 4-5. 6-7bc. 8-9 (R.: por. 4b)

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścierkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu *
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Dobry jest Pan i prawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy pokornych dróg swoich.

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.


EWANGELIA
Mk 1, 14-20

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię».
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.


HOMILIE

Propozycja 1
Propozycja 2
Propozycja 3
Propozycja 4
Propozycja 5
Propozycja 6
Propozycja 7
Propozycja 8
Propozycja 9

KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Prorok zagłady

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Kiedy śledzimy całą historię zbawienia, postać Jonasza wydaje się wyróżniać na tle innych głosicieli woli Najwyższego. Byli bowiem prorocy twardo zwiastujący wolę Bożą, ryzykujący własnym życiem, nieustępliwi i prawi. Ostatnim z nich, opisanym na kartach Pisma Świętego jest Jan Chrzciciel, który swoim narodzeniem, życiem i śmiercią poprzedził Zbawiciela Świata. Bywali też prorocy fałszywi, przyjmujący podarki, zabiegający o to, aby przypodobać się rządzącym, sprowadzający na manowce lud i utrzymujących ich władców. Jonasz jednak zdaje się nie pasować do żadnej z tych grup. Z jednej strony zdaje się być bezpośredni i szczery, ale jego postawa daleka jest od posłuszeństwa Bogu, Który go wybrał i powołał.

Jonasz to zbuntowany prorok, który najpierw ucieka przed Bogiem, następnie zaś nie mając praktycznie innego wyboru, idzie przez miasto i stając się prorokiem zagłady, obwieszcza tragedię, nie wskazując nawet mieszkańcom Niniwy możliwości uniknięcia zbliżającej się kary. To grzesznicy z Niniwy z ich władcą na czele, ogłaszają post, który ma objąć wszystko, co żyje. Od zwierząt po władcę. Jonasz tymczasem znajduje sobie dogodne miejsce do obserwacji katastrofy, której jest pewien. Jakież jest jego zaskoczenie, kiedy na skutek podjętej pokuty, Bóg powstrzymuje zagładę miasta. Jego bunt się wzmaga, gdy krzew pod którym leży pragnąc obserwować kataklizm, usycha.

Bóg jednak miał inne plany. Miłe było Mu nawrócenie mieszkańców Niniwy, nie zaś ich śmierć. Tak też zostało do dzisiaj. We wszystkim co dzieje się w naszym życiu, dobrym czy złym, jest obecny Chrystus. Próbuje przekonać nas, abyśmy weszli na drogę nawrócenia, wytrwali w dobrym, kroczyli drogą Ewangelii. Choć wielu ludziom wydaje się, że Bóg jest jak zbuntowany Jonasz, który z dogodnego miejsca obserwuje wszelkie kataklizmy i zło całego świata, to tak naprawdę Bóg w Chrystusie jest obecny w samym środku tych wydarzeń.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Podobnie, jak obecny był w Niniwie posyłając tam zbuntowanego proroka, bądź co bądź dzięki któremu mieszkańcy miasta się nawrócili. Także w naszym życiu być może nie raz składamy do Pana Boga zażalenia na rzetelność i świętość proroków, których do nas posyła, ale nie zapominajmy przy tym, że tu chodzi o nasze ocalenie. Bóg ma swoje sposoby, aby napomnieć i zdyscyplinować głosicieli Słowa, co jednak powiemy Mu kiedyś, w ów dzień, gdy staniemy przed Nim, aby zdać sprawę z całego naszego życia, i spotkamy radujących się w niebie mieszkańców Niniwy? Jak będzie wyglądała nasza próba, tłumaczenia się Panu Bogu, że nie nawróciliśmy się, bo posłani do nas prorocy byli za mało święci i oddani sprawie?

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy pamiętam, że w mojej wierności Bożemu Prawu, chodzi o nasze własne zbawienie?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

25 stycznia 2015 r.

Ważne fakty

1998 Zakończyła się podróż Jana Pawła II na Kubę
1983 Ogłoszenie aktualnego Kodeksu Prawa Kanonicznego.
1979 Pierwsza podróż Jana Pawła II - do Meksyku (do 1 lutego).
1959 Papież Jan XXIII ogłosił zamiar zwołania II Soboru Watykańskiego
1939 Trzęsienie ziemi w Chillán (Czile, 10.000 ofiar)
1924 Rozpoczęły się pierwsze Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Chamonix
1918 Rosja ogłoszona została Republiką Rad
1916 Czarnogóra poddała się Austro-Węgrom
1858 Pierwsze wykonanie marsza weselnego Mendelssohna (ślub córki Królowej Victorii)
1841 John Newman wygłasza swój Traktat 90 (punkt szczytowy Ruchu Oxfordzkiego)
1802 Napoleon wybrany prezydentem Republiki Włoskiej (Cisalpina)
1327 Edward III został królem Anglii
817 św. Paschalis I wybrany został na papieża.

Urodzili się

1933 Corazón Aquino, prezydent Filipin
1928 Edvard Szevardnadze, polityk ros.
1913 Witold Lutoslawski, kompozytor
1927 Antonio Carlos Jobim, kompozytor
1886 Wilhelm Furtwängler, dyrygent niemiecki
1882 Virginia Woolf, autor angielski
1874 William Somerset Maugham, autor angielski
1759 Robert Burns, poeta szkocki
1627 Robert Boyle, fizyk i chemik irlandzki
1615 Govert Flinck, holenderski malarz
1540 Bł. Edmund Campion, męczennik angielski

Jan Paweł II:

Módlmy się, ażeby Duch Święty wzbudził «tęsknotę i działanie, aby wszyscy, w sposób ustanowiony przez Chrystusa, w jednej trzodzie i pod jednym Pasterzem, zjednoczyli się w pokoju» (Lumen gentium, 15). Błagajmy Ducha, aby pomógł nam wzrastać w świętości, jedność bowiem nie może być trwała, jeśli nie jest budowana na fundamencie pokory, nawrócenia i przebaczenia, to znaczy na wyrzeczeniu.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: