Liturgia słowa

4 lipca 2015 (sobota)
- XIII Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Rdz 27, 1-5
15-29
Psalm responsoryjny:Ps 135
Ewangelia:Mt 9,14-17
Kolor szat liturgicznych:Zielony

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej

Patroni

Męczennicy z Dorchester, św. Andrzej z Krety, św. Elżbieta z Portugali*, św. Ulric z Augsburg, św. Bertha z Blangy, św. Odo z Canterbury.


Pierwsze CZYTANIE
Rdz 27, 1-5
15-29

Gdy Izaak zestarzał się i jego oczy stały się tak słabe, że już nie mógł widzieć, zawołał na Ezawa, swego starszego syna: "Synu mój!" A kiedy ten odezwał się: "Jestem", Izaak rzekł: "Oto zestarzałem się i nie znam dnia mojej śmierci. Weź więc teraz przybory myśliwskie, twój kołczan i łuk, idź na łowy i upoluj coś dla mnie. Potem przyrządź mi smaczną potrawę, jaką lubię, podaj mi ją, abym jadł i abym ci pobłogosławił, zanim umrę". Rebeka słyszała to, co Izaak mówił do swego syna Ezawa. Gdy więc Ezaw poszedł już na łowy, aby przynieść coś z upolowanej zwierzyny, Potem Rebeka wzięła szaty Ezawa, swego starszego syna, najlepsze, jakie miała u siebie, ubrała w nie Jakuba, swojego młodszego syna, i skórkami koźląt owinęła mu ręce i nieowłosioną szyję. Po czym dała Jakubowi ową smaczną potrawę, którą przygotowała, i chleb. Jakub, wszedłszy do swego ojca, rzekł: "Ojcze mój!" A Izaak: "Słyszę; któryś ty jest, synu mój?" Odpowiedział Jakub ojcu: "Jestem Ezaw, twój syn pierworodny. Uczyniłem, jak mi poleciłeś. Podnieś się, siądź i zjedz potrawę z upolowanej przeze mnie zwierzyny, i pobłogosław mi!" Izaak rzekł do syna: "Jakże tak szybko mogłeś coś upolować, synu mój?" A Jakub na to: "Pan, Bóg twój, sprawił, że tak mi się właśnie zdarzyło". Wtedy Izaak rzekł do Jakuba: "Zbliż się, abym dotknąwszy ciebie mógł się upewnić, czy to mój syn Ezaw, czy nie". Jakub przybliżył się do swego ojca Izaaka, a ten dotknąwszy go rzekł: "Głos jest głosem Jakuba, ale ręce - rękami Ezawa!" Nie rozpoznał jednak Jakuba, gdyż jego ręce były owłosione jak ręce Ezawa. A mając udzielić mu błogosławieństwa, zapytał go jeszcze: "Ty jesteś syn mój Ezaw?" Jakub odpowiedział: "Ja jestem". Rzekł więc: "Podaj mi, abym zjadł to, co upolowałeś, synu mój, i abym ci sam pobłogosławił". Jakub podał mu i on jadł. Przyniósł mu też i wina, a on pił. A potem jego ojciec Izaak rzekł do niego: "Zbliż się i pocałuj mnie, mój synu!" Jakub zbliżył się i pocałował go. Gdy Izaak poczuł woń jego szat, dając mu błogosławieństwo mówił: "Oto woń mego syna jak woń pola, które pobłogosławił Pan! Niechaj tobie Bóg użycza rosy z niebios i żyzności ziemi, obfitości zboża i moszczu winnego. Niechaj ci służą ludy i niech ci pokłon oddają narody. Bądź panem twoich braci i niech ci pokłon oddają synowie twej matki! Każdy, kto będzie ci złorzeczył, niech będzie przeklęty. Każdy, kto będzie cię błogosławił, niech będzie błogosławiony!"


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 135

Ps 135 (134), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 3)

Śpiewajcie Panu, bo nasz Pan jest dobry.
lub Alleluja.

Chwalcie imię Pana, *
chwalcie Pańscy słudzy,
wy, którzy stoicie w domu Pana, *
na dziedzińcach domu Boga naszego.

Śpiewajcie Panu, bo nasz Pan jest dobry.
lub Alleluja.

Chwalcie Pana, bo Pan jest dobry, *
śpiewajcie Jego imieniu, bo jest łaskawy.
Pan bowiem wybrał sobie Jakuba, *
wybrał Izraela na wyłączną własność.

Śpiewajcie Panu, bo nasz Pan jest dobry.
lub Alleluja.

Wiem, że Pan jest wielki, *
że nasz Pan jest nad wszystkimi bogami.
Cokolwiek spodoba się Panu, † uczyni na niebie i na ziemi, *
na morzu i we wszystkich głębinach.

Śpiewajcie Panu, bo nasz Pan jest dobry.
lub Alleluja.


EWANGELIA
Mt 9,14-17

Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: "Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?" Jezus im rzekł: "Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie, i gorsze robi się przedarcie. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje".


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Stare i nowe

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Czasy, w których żyjemy, cechuje kult młodości. Wszystko, co nowe, młode, modne, staje się przedmiotem pożądania, czasami wręcz swoistego kultu. Starość zaś uchodzi jakże często za coś, czego czasy już przeminęły, co nie nadąża za nowoczesnością i nie warte jest większej uwagi. Aż trudno sobie wyobrazić, że w czasach Pana Jezusa starość była rozumiana jako tradycja i doświadczenie. Do tego stopnia, że Zbawiciel, Który przyszedł z orędziem Dobrej Nowiny musiał wręcz przekonywać słuchaczy do tego, by nie odrzucali z góry Jego nauki, traktując ją jako co nowego.

Fragment Ewangelii, który daje nam dziś Kościół do rozważania, stawia nam przed oczy dylemat, jaki mieli współcześni Jezusowi. Oto już nie tylko mamy do rozstrzygnięcia spór na linii starenowe,, ale dodatkowo różnicę w podejściu do praktyk pokutnych pomiędzy uczniami św. Jana Chrzciciela a uczniami Pana Jezusa. Jak słuszne zauważono, jedni umartwiali się postem, inni byli dalecy od uprawiania ascezy. Kto więc miał rację?

Sam Pan Jezus kiedyś zauważył, że tak naprawdę owego pokolenia, które miało szczęście widzieć na własne oczy Tego, Którego Abraham chciał zobaczyć, na Którego czekali królowie i prorocy, nie przekonywała tak naprawdę ani postawa Jezusa, ani Jana Chrzciciela. Odrzucali jedną i drugą, znajdując zawsze jakieś uzasadnienie dla swego niezadowolenia.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Tymczasem Pan Jezus wyraźnie dzisiaj mówi nam na kartach Ewangelii, że na tym świecie, zarówno to, co stare, jak i to, co nowe, zarówno postawa Jana Chrzciciela, jak i apostołów Jezusa są dobre, jeśli przychodzą w odpowiednim czasie i miejscu. Jan miał przygotować drogę Panu. Kiedy jednak nadszedł Zbawiciel, trudno było nie radować się i nie cieszyć z Jego obecności pośród nas. Tak też i w życiu Kościoła mamy dziś czas zarówno Wielkiego Postu, jak i radości Paschalnej, oczekiwania adwentowego, jak i klimat Bożego Narodzenia. Ważne, aby one spełniały swoje zadanie i prowadziły nas do Tego, Który jest wypełnieniem czasu. Nauczyć się zaś rozpoznawać znaki czasu, to mieć pewność, że nie zbłądzi się idąc drogą własnego życia do Boga.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy umiem rozpoznawać znaki czasu?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

4 lipca 2015 r.

Ważne fakty

1973 Paweł VI na spotkaniu z włoskimi rowerzystami wyraża uznanie dla dbałości o tężyznę fizyczną i zdrowie
1946 Pogrom Żydów w Kielcach
1946 Filipiny zyskały niepodległość od USA.
1903 Uruchomiono kabel tel. pod Pacyfikiem
1862 Lewis Carroll opublikował "Alicję w krainie czarów"
1848 Karl Marx i Friedrich Engels wydali Manifest Komunistyczny.
1776 Przyjęto amerykańską Deklarację Niepodległości.

Urodzili się

1900 Louis Armstrong, muzyk jazzowy
1855 Louis B. Mayer, jeden z hollywoodzkich potentatów
1807 Giuseppe Garibaldi, włoski żołnierz i patriota
1804 Nathaniel Hawthorne, pisarz amerykański
1715 Christian Gellert, pisarz niem.

Jan Paweł II:

Wierzący czerpie z wiary skuteczną motywację kształtującą jego relację ze środowiskiem oraz pobudzającą go, by starał się zachować jego integralność dla dobra człowieka współczesnego i człowieka jutra. Dlatego zwracam się szczególnie do chrześcijan, aby turystykę traktowali również jako okazję do kontemplacji i do spotkania z Bogiem, Stwórcą i Ojcem wszystkich, i w ten sposób umocnieni, służyli sprawiedliwości i pokojowi, wierni Temu, który obiecał nowe niebo i nową ziemię

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: