Liturgia słowa

27 maja 2015 (środa)
- VIII Tydzień Zwykły


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Syr 36, 1
4-5
10-17
Psalm responsoryjny:Ps 79
Ewangelia:Mk 10,32-45
Kolor szat liturgicznych:Zielony

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Augustyna z Canterbury, biskupa

Patroni

św. Juliusz Stary, św. Eutropiusz z Orange, św. Restituta z Sora, św. Melangel, św. Augustyn z Canterbury*


Pierwsze CZYTANIE
Syr 36, 1
4-5
10-17

Bracia:
Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.
A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane: „Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki”.
Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Wzbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 79

Ps 79 (78), 8 i 9. 11 i 13 (R.: por. Syr 36, 1b)

Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.

Nie pamiętaj nam win przodków naszych, †
niech szybko nas spotka Twoje miłosierdzie, *
bo bardzo jesteśmy słabi.
Wspomóż nas, Boże nasz, Zbawco, †
dla chwały Twojego imienia nas wyzwól *
i odpuść nam grzechy przez wzgląd na swoje imię.

Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.

Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie *
i mocą Twojego ramienia ocal na śmierć skazanych.
My zaś, lud Twój i owce Twojej trzody,
będziemy wielbić Ciebie na wieki *
i przez pokolenia głosić Twoją chwałę.

Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.


EWANGELIA
Mk 10,32-45

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Hojność według Bożego serca

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Cóż tak naprawdę oznacza, bycie radosnym dawcą? Wszak owa radość może płynąć także z faktu, kogo obdarowujemy. Jeśli dajemy coś osobie, która jest nam bliska, nawet jeśli jest to dar w pełni bezinteresowny, owa radość wypełnia nam serce. Kiedy to samo, w sposób równie bezinteresowny mamy podarować osobie nam obojętnej, tej radości zdaje się być mniej, a niekiedy może okazać się, że taki podarunek przyszedłby nam nawet z niemałym trudem.

Dzisiejsza Ewangelia przestrzega nas zaś przed czynieniem dobra na pokaz. W czasach Pana Jezusa to właśnie faryzeusze słynęli z wykonywania dobrych uczynków w tym celu, aby inni dostrzegali to i ich chwalili. Dziś takie postępowanie nazywamy obłudą, lub właśnie faryzeizmem. Oto bowiem dobro wyższego rzędu, zostaje wykorzystane jako środek do uzyskania dobra niższego rzędu, podczas, kiedy w życiu powinno być odwrotnie.

Jaki więc jest związek pomiędzy czynieniem dobra na pokaz a radością płynącą z obdarowania kogoś? Jeśli dar jest autentyczny, jeżeli modlitwa jest szczera, jeżeli post zostaje pomiędzy pokutującym a Panem Bogiem, owa radość przepełnia serce człowieka. Owszem, bywają sytuacje, gdzie najpierw jest ofiara, radość zaś przychodzi później. Tak jest, gdy matka wydaje dziecko na świat. Najpierw przychodzą bóle rodzenia, później radość, że oto nowy człowiek przyszedł na świat. Tak też było w przypadku ofiary Chrystusa, który poświęcił się za nas i dla naszego zbawienia.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Pismo święte mówi, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Taką więc miłością zostaliśmy obdarowani przez Boga. Jeśli więc zdecydujemy się odpowiedzieć Panu nieba i ziemi, niech to będzie odpowiedź pełna radości. Wszak my pierwsi zostaliśmy obdarowani, zaś dzielą się z bliźnimi tym, co mamy, jedynie spłacamy część tego, co sami otrzymaliśmy od Boga.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy umiem dzielić się tym, co mam z radością?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

27 maja 2015 r.

Ważne fakty

1994 Po 20 latach wygnania A. Sołżenicyn (autor Archipelagu Gułag) powrócił do Rosji.
1982 Film A. Wajdy "Człowiek z żelaza" otrzymał Złotą Palmę w Cannes
1941 Niemiecki okręt wojenny Bismarck został zatopiony na zachód od Brestu.
1917 Promulgacja pierwszego Kodeksu Prawa Kanonicznego.
1855 Car Aleksander II podczas pobytu w Warszawie odmówił pro bom polskim o amnestię dla wię niów polit. i przywrócenie urzędowego jęz. polskiego
1299 Wynegocjowany został pokój między Genuą a Wenecją, kończący wojnę o handel z imperium bizantyjskim, trwającą od 1261.
1199 Zmarł Minamoto Yoritomo, pierwszy Szogun Japonii.
1199 Papież Innocenty III nałożył pierwsze bezpośrednie opodatkowanie na duchowieństwo.
308 św. Marceli I wybrany został na papieża.

Urodzili się

1923 Henry Kissinger, polityk amer.
1911 Hubert Humphrey, polityk amer.
1897 John Cockcroft, fizyk angielski
1867 Arnold Bennett, powieściopisarz angielski

Jan Paweł II:

Wydarzenie Zielonych Świąt stanowi definitywne ujawnienie tego, co dokonało się w tymże samym Wieczerniku już w niedzielę wielkanocną. Chrystus zmartwychwstały przyszedł i „przyniósł” Apostołom Ducha Świętego. Dał im Go, mówiąc: „Weźmijcie Ducha Świętego!”. To, co wówczas zostało dokonane w ukryciu Wieczernika „przy drzwiach zamkniętych” — to z kolei, w dniu Pięćdziesiątnicy, zostaje objawione na zewnątrz, wobec ludzi. Drzwi Wieczernika otwierają się i Apostołowie wychodzą do mieszkańców i pielgrzymów zgromadzonych w Jerozolimie z okazji święta, aby dawać świadectwo o Chrystusie w mocy Ducha Świętego. W ten sposób wypełnia się zapowiedź: „On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku”

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: