Liturgia słowa

29 sierpnia 2014 (piątek)
- XXI Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Jr 1,17-19
Psalm responsoryjny:Ps 71
Ewangelia:Mk 6,17-29
Kolor szat liturgicznych:Czerwony

Wspomnienie obowiązkowe

Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

Patroni

św. Sabina z Rzymu, św. Edwold z Cerne, św. Medericus, św. Jan Chrzciciel (męczeństwo)*.


Pierwsze CZYTANIE
Jr 1,17-19

Pan skierował do mnie następujące słowa: „Przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym ci czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą, mówi Pan, by cię ochraniać”.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 71

Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6. 15ab i 17 (R.: por. 15a)

Usta me głoszą Twoją sprawiedliwość.

W Tobie, Panie, ucieczka moja, *
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości *
nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie.

Usta me głoszą Twoją sprawiedliwość.

Bądź dla mnie skałą schronienia *
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. *
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.

Usta me głoszą Twoją sprawiedliwość.

Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, *
Panie, Tobie ufam od młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, †
od łona matki moim opiekunem, *
Ciebie zawsze wysławiałem.

Usta me głoszą Twoją sprawiedliwość.

Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość *
i przez cały dzień Twoją pomoc.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości *
i do tej chwili głoszę Twoje cuda.

Usta me głoszą Twoją sprawiedliwość.


EWANGELIA
Mk 6,17-29

Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę.
Jan bowiem wypominał Herodowi: „Nie wolno ci mieć żony twego brata”. A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał.
Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei.
Gdy córka Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: „Proś mnie, o co chcesz, a dam ci”. Nawet jej przysiągł: „Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa”.
Ona wyszła i zapytała swą matkę: „O co mam prosić?”
Ta odpowiedziała: „O głowę Jana Chrzciciela”.
Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: „Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela”.
A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce.
Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Zbigniewa Kapłańskiego
Temat: Dramat pychy, która pociąga za sobą śmierć
Co zauważyłem w dzisiejszym Słowie?

To od Pana Boga pochodzi siła. Jeremiasz „po swojemu” pisze o lęku: jeśli człowiek dopuści do serca nieufność wobec Boga, to jego lęk wzrośnie nieproporcjonalnie, inaczej mówiąc wierność wobec Tego, Który jest Wierny to źródło siły nie do przezwyciężenia.
Można by powiedzieć, że słowa ewangelisty są rodzajem polemiki z myślą proroka: ostatecznie król był wierny danemu nieroztropnie słowu. Ale – nie ma wątpliwości – jest to wołanie o pokorę: przysięga złożona w pysze musi zostać odwołana, nawet, jeśli to przyniesie wstyd. Wierność dla pychy niesie śmierć.

Zaduma nad Słowem:

Mściwość kobiety, której zdanie podważono prowadzi do zabójstwa. Czy można by tego uniknąć? Grzechy następują łańcuchowo: pycha króla, który przecież nie jest panem życia, popychana przez jego poruszoną pożądliwość jeszcze pomnożona przez zawiść Herodiady niosą zagładę. A wystarczyło pokornie odwołać przysięgę. Może któryś z gości powinien podsunąć ten pomysł Herodowi?

Od zaraz (do zastosowania):
Każdemu z grzechów trzeba jak najszybciej sprzeciwić się nawet za cenę ośmieszenia się. Może na przyszłość warto postanowić odwagę podsunięcia dobrej rady komuś, kto „zagalopował się” w dawanych obietnicach, wsparcia kogoś, kto musi się ośmieszyć, aby uratować dobro


Zobacz także medytacje SMSowe ks. Zbigniewa

Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

29 sierpnia 2014 r.

Ważne fakty

1998 Katastrofa Kubańskiego samolotu w Ekwadorze (80 osób zabitych)
1953 ZSRR dokonało wybuchu bomby wodorowej.
1842 Między Wielką Brytanią i Chinami podpisany został Traktat z Nanking, kończąc Wojnę Opiumową. Hong Kong wydzierżawiony został Wielkiej Brytanii.
1799 Papież Pius VII, uwięziony przez Napoleona, zmarł w Walencji
1526 Węgrzy ponoszą druzgocączą klęskę od Turków w Bitwie pod Mohaczem (pierwszej). W bitwie tej zginął także Ludwik II węgierski (z dynastii Jagiellonów)
1484 Innocenty VIII wybrany został na papieża.
1201 Urban IV wybrany został na papieża.

Urodzili się

1920 Charlie "Bird" Parker, jazzman
1915 Ingrid Bergman, aktorka szwedz.
1862 Maurice Maeterlinck, poeta belg. (Nobel 1911)
1792 Charles G. Finney, amerykański wychowawca i rewiwalista
1780 Jean Auguste Dominique Ingres, malarz franc.
1755 Jan Henryk Dąbrowski, generał (legiony polskie we Włoszech)
1632 John Locke, filozof angielski
1619 Jean Baptiste Colbert, ekonomista i polityk franc. (m.in. powiernik finansowy kard. Mazarina i Ludwika XIV)

Jan Paweł II:

Pot i trud, jaki w obecnych warunkach ludzkości związany jest nieodzownie z pracą, dają chrześcijaninowi i każdemu człowiekowi, który jest wezwany do naśladowania Chrystusa, możliwość uczestniczenia z miłością w dziele, które Chrystus przyszedł wypełnić (por. J 17, 4). To dzieło zbawienia dokonało się przez cierpienie i śmierć krzyżową. Znosząc trud pracy w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym za nas, człowiek współpracuje w pewien sposób z Synem Bożym w odkupieniu ludzkości. Okazuje się prawdziwym uczniem Jezusa, kiedy na każdy dzień bierze krzyż (por. Łk 9, 23) działalności, do której został powołany.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: