Menu Główna

Liturgia słowa

26 maja 2016 (czwartek)
- VIII Tydzień Zwykły


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Rdz 14, 18-20
Drugie czytanie:1 Kor 11, 23-26
Psalm responsoryjny:Ps 110
Ewangelia:Łk 9, 11-17
Kolor szat liturgicznych:Biały

Uroczystość

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Patroni

św. Priscus, św. Augustyn z Canterbury (lub 27.05), św. Filip Neri (Nereusz)*, św. Lambert z Wenecji, św. Quadratus z Aten, św. Marianna z Quito.


Pierwsze CZYTANIE
Rdz 14, 18-20

W owych dniach:
Melchizedek, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: «Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów». Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego.


Drugie CZYTANIE
1 Kor 11, 23-26

Bracia:
Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moja pamiątkę».
Podobnie skończywszy wieczerzę wziął kielich, mówiąc: «Ten Kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę».
Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 110

Ps 110 (109), 1-2. 3-4 (R.: por. 4b)

Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.

Rzekł Pan do Pana mego: «Siądź po mojej prawicy, *
aż uczynię Twych wrogów podnóżkiem stóp Twoich».
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu: *
«Panuj wśród Twych nieprzyjaciół.

Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.

Przy Tobie panowanie w dniu Twojego triumfu †
w blasku świętości *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę».
Pan przysiągł i nie będzie żałował: *
«Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka».

Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 6, 51

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Alleluja, Alleluja, Alleluja


EWANGELIA
Łk 9, 11-17

Jezus opowiadał rzeszom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrowił. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu mówiąc: «Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich: «Wy dajcie im jeść». Oni odpowiedzieli: «Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi».
Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu». Uczynili tak i rozmieścili wszystkich.
A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały.


HOMILIE

Propozycja 1
Propozycja 2
Propozycja 3


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Boże Ciało

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Sama nazwa dzisiejszej uroczystości p[obudza nas do refleksji. Wszak Bóg jest jak wierzymy Duchem nieskończenie doskonałym. Duch więc nie może mieć ciała. Jak zatem rozumieć istotę dzisiejszego dnia? Sięgając do Ewangelii czytamy, że Słowo stało się ciałem. Najpierw, poprzez sam fakt wcielenia, gdyż przyjmując ludzkie ciało i poprzez to ludzką naturę, sam Syn Boży stał się do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu. Stał się jednym z nas, a więc będąc w pełni Bogiem, stał się także w pełni człowiekiem. Z duszą i ciałem. Po wtóre, realizując swoją, złożoną przed wiekami obietnicę, Bóg sprawił, że słowo ciałem się stało. Jakby to wszystko jeszcze nie wystarczyło, Syn Boży w Wielki Czwartek ustanawiając sakrament Eucharystii, dał nam swoje ciało na pokarm.

Owszem, został z nami obecny pod postaciami eucharystycznymi, czyli chleba i wina, ale owa obecność, jest obecnością realną. Obecny w najmniejszej kruszynie konsekrowanego chleba, w najmniejszej kropli wina, które stało się w momencie przeistoczenia Jego drogocenną krwią przychodzi do nas, abyśmy posileni pokarmem na życie wieczne ucieleśniali słowa Dobrej Nowiny, czynili świat lepszym, niż ten, który sami zastaliśmy.

Uroczystość, jaką przeżywamy dzisiaj, uznawana jest za jedną z najważniejszych w ciągu roku liturgicznego. Zdarza się wielokrotnie, że ludzie, którzy na co dzień niekoniecznie wypełniają gorliwie swoje obowiązki względem Pana Boga, w Boże Ciało przychodzą na procesję i na mszę świętą.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Człowiek niekiedy czuje, że wielkość obchodów powinna skłaniać go do dziękczynienia Bogu i uznania w pokorze własnego uniżenia wobec Boskiego majestatu. Niestety, owo poczucie wielokrotnie nie idzie w parze z przemianą własnego życia. Jeśli bowiem wierzę, że Słowo stało się ciałem i że Najwyższy zechciał zostać z nami pod postaciami eucharystycznymi, i świętuję pamiątkę tego wydarzenia, to jak mogę nie uczcić Jego obecności każdej niedzieli, gdy Kościół wypełnia słowa Zbawiciela, aby czynić to na Jego pamiątkę?

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy w moim sercu jest zawsze miejsce dla Zbawiciela?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Oficjalny Partner Wizyty Ojca Świętego w Polsce 2016

  • partner
  • partner
  • partner
  • partner
  • partner
  • partner

Jan Paweł II:

Pomiędzy Duchem Świętym a Chrystusem zachodzi zatem w ekonomii zbawienia najściślejsza więź, gdyż On, Duch Prawdy działa w dziejach człowieka jako „inny Pocieszyciel”, zabezpieczając trwale przekaz i promieniowanie Dobrej Nowiny objawionej przez Jezusa z Nazaretu. Dzięki temu, w Duchu Świętym-Paraklecie, który w tajemnicy i działalności Kościoła stale kontynuuje historyczną obecność Odkupiciela na ziemi i Jego zbawcze dzieło, jaśnieje chwała Chrystusa (...) Najwyższe i najpełniejsze samo objawienie się Boga, jakie dokonało się w Chrystusie i zostało poświadczone przepowiadaniem Apostołów, będzie dokonywało się nadal poprzez misję niewidzialnego Pocieszyciela: Ducha Prawdy.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Wsparcie
modlitewne:

Newslettery:

Partner
technologiczny: