Liturgia słowa

25 października 2014 (sobota)
- XXIX Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Ef 4, 7 - 16
Psalm responsoryjny:Ps 122
Ewangelia:Łk 13, 1 - 9
Kolor szat liturgicznych:Zielony

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa

Patroni

święci Kryspin i Kryspinian, święci Fronto i Jerzy, Czterdziestu Męczenników z Anglii i Walii, święci Chrysanthus i Daria, św. Ryszard Gwyn, św. Gaudenty z Brescii.


Pierwsze CZYTANIE
Ef 4, 7 - 16

Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego Dlatego mówi Pismo: Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary Słowo zaś "wstąpił" cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. [Chodzi o to], abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową - ku Chrystusowi . Z Niego całe Ciało - zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego miary - przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 122

Ps 122 (121), 1-2. 4-5 (R.: por. 1)

Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.

Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.

Idźmy z radością na spotkanie Pana.


EWANGELIA
Łk 13, 1 - 9

W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: "Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie". I opowiedział im następującą przypowieść: "Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: "Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?" Lecz on mu odpowiedział: "Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć"".


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Profanacja!

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Medialny news! Piłat zmieszał krew Galilejczyków z krwią ich ofiar. Mimo, że w tamtych czasach nie było środków masowego przekazu, takie informacje jak świat światem, zawsze rozchodziły się lotem błyskawicy. Co więcej, nie jest też wynalazkiem naszych czasów, że wiadomość im gorsza, tym szybciej się rozchodziła. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje niezwykle interesującą reakcję Pana Jezusa na owo oburzające zdarzenie. Chrystus Pan nie tylko zachowuje pełen spokój, lecz pomaga rozmówcom dostrzec, że to, co teraz tak bardzo ich przeraża, to wcale nie jest jakaś kara Boża, nie jest to też czymś, czego tak naprawdę powinni się lękać. Jeśli przeraża ich owo wydarzenie, tym bardziej powinni się lękać wiecznego potępienia.

Człowiek niestety bardzo często daje sobą manipulować. To zaś jedni robią celowo, innym zwyczajnie tak wyszło. Tymczasem pierwsze czytanie zachęca nas po podążania za prawdziwymi pasterzami, ustanowionymi w Imię Chrystusa, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Trzeba bowiem postępować tak, aby żyjąc prawdziwie w miłości, wszystko rosło ku Temu, który jest Głową - ku Chrystusowi.

On to w dzisiejszej Ewangelii opowiada przypowieść, w której sam skrywa się pod postacią Ogrodnika, który troszczy się i pielęgnuje drzewo niewydające owoców. Czymże jest więc owo obłożenie nawozem? Zdrojem dodatkowych łask, zsyłanych nam co dnia przez Boga? Owszem, ale ów nawóz, wydający przykrą woń i odrażający w widoku, może być również serią trudnych doświadczeń, może nawet cierpienia, na które pozwala Bóg, aby spróbować skłonić nas do przemyślenia swojego postępowania i wydania owoców godnych nawrócenia.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Zanim więc zgorszymy się tym, co przeżyjemy w życiu, nim zarzucimy Chrystusa serią zażaleń, na brak jego interwencji, kiedy po ludzku działa nam się krzywda, pomyślmy, czy oby On sam nie próbuje nam przez to powiedzieć tego, co powiedział swoim rozmówcom, donoszących mu profanacji, jakiej dopuścił się Piłat.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy stać nas na to, aby słysząc o życiowych tragediach dziejących się obok nas, pamiętać o słowach „Chrystusa: Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

25 października 2014 r.

Ważne fakty

1994 Stolica Apostolska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Organizacją Wyzwolenia Palestyny.
1971 Taiwan został usunięty z ONZ, dla umożliwienia przyjęcia Chinskiej RL.
1962 Apel Jana XXIII o pokój i wrażliwość sumienia, w czasie trwania kryzysu kubańskiego.
1824 Adam Mickiewicz wywieziony wraz z innymi filomatami z Litwy
1415 Angielska armia pod wodzą Henryka V pobiła francuską w Bitwie pod Agincourt, podczas Wojny Stuletniej.
1241 Celestyn IV wybrany został na papieża.

Urodzili się

1888 Richard Evelyn Byrd, lotnik i odkrywca ameryk.
1881 Pablo Picasso, artysta hiszp.
1838 Georges Bizet, kompozytor franc.
1825 Johann Strauss mł., kompozytor austriacki
1800 Thomas Babington Macaulay, historyk i eseista angielski

Jan Paweł II:

Katecheza musi liczyć się z faktem, że często pierwsza ewangelizacja nie miała miejsca. Pewna liczba dzieci, ochrzczonych w okresie niemowlęctwa, przystępuje do katechizacji parafialnej bez żadnego wprowadzenia w wiarę, nie kierowana jeszcze żadnym wyraźnym i osobistym związkiem z Jezusem Chrystusem, obdarzona jedynie zdolnością do wierzenia, daną im przez chrzest i obecność Ducha Świętego; uprzedzenia środowiska rodzinnego, niezbyt chrześcijańskiego, lub wychowanie w duchu tzw. pozytywizmu, szybko prowadzą do powstania licznych oporów. Dołączyć także trzeba tu dzieci nie ochrzczone, których rodzice godzą się dopiero późno na wychowanie religijne. Stąd zdarza się, że z powodów wyżej podanych ich katechumenat w dużej mierze odbywa się w czasie normalnej katechizacji.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: