Liturgia słowa

23 maja 2015 (sobota)
- VII Tydzień Wielkanocny


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Dz 28,16-20
30-31
Psalm responsoryjny:Ps 11
Ewangelia:J 21, 20-25
Kolor szat liturgicznych:Biały

dzień powszedni

Patroni

święci Montanus i Lucius, św. Wilhelm z Rochester, św. Aldhelm, św. Eufrozyna z Połocka, św. Iwo z Chartres, św. Leoncjusz z Rostowa, św. Dezyderiusz z Vienne, św. Jan Chrzciciel dei Rossi.


Pierwsze CZYTANIE
Dz 28,16-20
30-31

Gdyśmy weszli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował. Po trzech dniach poprosił on do siebie najznakomitszych Żydów. A kiedy się zeszli, mówił do nich: Nie uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany zostałem jako więzień w ręce Rzymian, którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie ma we mnie winy zasługującej na śmierć. Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, musiałem odwołać się do Cezara - bynajmniej nie w zamiarze oskarżenia w czymkolwiek mojego narodu. Dlatego też zaprosiłem was, aby się z wami zobaczyć i rozmówić, bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany. Przez całe dwa lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 11

Ps 11 (10), 4. 5 i 7 (R.: por. 7b)

Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi.
lub Alleluja.

Pan w świętym swoim przybytku, *
na niebiosach tron Pana.
Oczy Jego patrzą, *
a powieki śledzą synów ludzkich.

Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi.
lub Alleluja.

Bada Pan sprawiedliwego i występnego, *
nie cierpi Jego dusza miłujących nieprawość.
Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha, *
ludzie prawi ujrzą Jego oblicze.

Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi.
lub Alleluja.


EWANGELIA
J 21, 20-25

Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: "Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi?" Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: "Panie, a co z tym będzie?" Odpowiedział mu Jezus: "Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną!" Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: "Jeśli Ja chcę, aby pozostał aż przyjdę, co tobie do tego?" Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Apelacja

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Losy świętego Pawła Apostoła to nie tylko jedno pasmo podróży apostolskich i niesienia Ewangelii aż na krańce świata, ale także szereg jak powiedzielibyśmy zwrotów akcji, w których Pan pisze proste historie na skomplikowanych liniach ludzkich losów. Wystarczy wspomnieć sam moment nawrócenia Szawła z Tarsu, podróże apostolskie, aż wreszcie owo oskarżenie, które miało zakończyć się apelacją przed cesarzem. Ileż to razy w ciągu swojego życia ów wykształcony, niezwykle gorliwy uczeń Gamaliela był niezwykle pewien swoich czynów, życiowych planów i tego, że sumiennie służy Bogu.

Najpierw trzeba było spotkać Zmartwychwstałego na drodze swojego życia, być powalonym na ziemię, utracić wzrok i na nowo przejrzeć na oczy, aby otworzyły się także oczy ducha. Od tego momentu zaczyna się w życiu Apostoła okres jeszcze większej gorliwości, ale tym razem w służbie Jezusowi, a nie przeciwko Niemu. Gorliwość i pewność własnej racji każe mu zwrócić braterską uwagę nawet pierwszemu spośród apostołów, wyruszyć w podróże, aby nieść Ewangelię tam, gdzie do tej pory królowały pogańskie bóstwa, zaplanować podróż do serca imperium, aby także w stolicy ówczesnego świata stać się wszystkim dla wszystkich, aby spróbować ocalić przynajmniej niektórych.

Tymczasem okazuje się, że Bóg ma inne plany. Akceptuje marzenia Pawła o wizycie w Rzymie, ale do udręk jakie spotykają Apostoła dokłada jeszcze kajdany. Ludzka życzliwość bywa zaś rzeczą zmienną. Tak, jak w przypadku Pana najpierw było hosanna, by niedługo potem zabrzmiało złowrogie ukrzyżuj, tak apelacja do cesarza, która początkowo dawała Pawłowi o wiele większe szanse ocalenia życia, niż konfrontacja z władzą sprawowaną przez rodaków, teraz, za czasów krwawego Nerona staje się przypieczętowaniem wyroku śmierci.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Pan jednak jest uwielbiony nie tylko w życiu Swoich świętych, ale także w ich męczeńskiej śmierci. Choć Paweł umiera jak Rzymianin, obdarzony łaską szybkiej śmierci poprzez ścięcie mieczem, dziś przyciąga do Rzymu niezliczone tłumy pielgrzymów, które u jego grobu dziękują za dar wiary zaniesiony Narodom aż na krańce świata. Bóg ma swoje plany względem każdego z nas. Czy dopuszczając męczeńską śmierć, czy zachowując w długowieczności, jak w przypadku Jana. Ważne, aby doczesne życie dla nas samych stanowiło przepustkę do nieba, zaś dla tych, co będą wspominać nasze losy, było czytelnym znakiem Bożej łaski i mocy.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy dziękuję Bogu za dar wiary?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

23 maja 2015 r.

Ważne fakty

1926 Francja ogłosiła Liban republiką.
1883 Zmarł Cyprian Kamil Norwid
1865 W Sokołowie powieszono ostatnich przywódców powstania styczniowego, ks. Stanisława Brzóskę i Franciszka Wilczyńskiego
1771 Klęska czę ci wojsk konfederacji barskiej pod Lanckoroną
1618 Defenestracja praska, która rozpoczęła Wojnę Trzydziestoletnią.
1568 Wilhelm Orański z niemieckimi najemnikami zwyciężył siły hiszpańskie pod Heiligerlee, co zapoczątkowało bunt Niderlandów przeciw zależności od Hiszpanii.
1555 Paweł IV wybrany został na papieża.
1430 Oddziały Burgundzkie ujęły Joannę d'Arc i wydały ją Anglikom.

Urodzili się

1848 Otto Lilienthal, lotnik niemiecki
1733 Friedrich Mesmer, lekarz austriacki
1707 Carl von Linné (Linneusz), szwedzki botanik
1335 Tamerlan Wlk., wódz Mongołów

Jan Paweł II:

Postęp rzeczywistej emancypacji kobiet jest nakazem sprawiedliwości, którego nie można dłużej lekceważyć; jest też warunkiem dobrobytu społeczeństwa. Na szczęście coraz powszechniejsza jest świadomość, że należy umożliwić kobiecie udział w rozwiązywaniu poważnych problemów społeczeństwa i jego przyszłości.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: