Liturgia słowa

1 kwietnia 2015 (środa)
- VI Tydzień Wielkiego Postu


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Iz 50,4-9
Psalm responsoryjny:Ps 69
Ewangelia:Mt 26,14-25
Kolor szat liturgicznych:Fioletowy

Wielka Środa

Patroni

św. Agilbert, św. Gilbert z Caithness, św. Tewdric, św. Walaric, św. Katarzyna z Palma, św. Meliton, św. Walery, św. Hugo z Bonnevaux, św. Hugo z Grenoble.


Pierwsze CZYTANIE
Iz 50,4-9

Pan Bóg Mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu, przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który Mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze Mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do Mnie! Oto Pan Bóg Mnie wspomaga. Któż Mnie potępi? Wszyscy razem pójdą w strzępy jak odzież, mól ich zgryzie.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 69

Ps 69 (68), 8-10. 21-22. 31 i 33-34 (R.: por. 14c)

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie *
i hańba twarz mi okrywa.
Dla braci moich stałem się obcym *
i cudzoziemcem dla synów mej matki.
Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera *
i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie.

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

Hańba złamała moje serce i sił mi zabrakło, †
czekałem na współczucie, lecz nikt się nie zjawił, *
i na pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem.
Domieszali trucizny do mego pokarmu, *
a gdy byłem spragniony, poili mnie octem.

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

Pieśnią chcę chwalić imię Boga *
i wielbić Go z dziękczynieniem.
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, *
niech ożyje serce szukających Boga.
Bo Pan wysłuchuje biednych *
i swoimi więźniami nie gardzi.

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.


EWANGELIA
Mt 26,14-25

Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: "Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam". A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: "Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?" On odrzekł: "Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: "Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami"". Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu . A gdy jedli, rzekł: "Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi". Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: "Chyba nie ja, Panie?" On zaś odpowiedział: "Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził". Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: "Czy nie ja, Rabbi?" Odpowiedział mu: "Tak jest, ty".


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Trzydzieści srebrników

Ta cena stała się symbolem najpodlejszej zdrady. Co takiego mogło się stać w międzyczasie, od dołączenia przez Judasza do grona apostołów, aż do tego momentu, aby Mistrza i Pana, przyjaciela i uosobienie dobroci sprzedać, jak sprzedawano wówczas niewolników? Czy Judasz od samego początku nie wierzył w naukę głoszoną przez Jezusa? Może zaś piecza, jaką sprawował nad trzosem i nieuczciwości, jakich się dopuszczał wypaczyły jego sumienie, tak, iż zdrada Mistrza była możliwa? Doszukując się przeróżnych teorii, można również zapytać, co Judasz chciał osiągnąć, wystawiając Jezusa wrogom?

Może maił swój plan i był przekonany, że Ten, który w cudowny sposób przywraca ludziom nie tylko zdrowie, ale i życie, nie pozwoli się wydać na śmierć, a jeśli dojdzie do konfrontacji pomiędzy nim a przywódcami ludu, może liczył na to, że ci ostatni uznają w Nim Mesjasza? Na cokolwiek nie liczył, epilog tej zdrady wydaje się być wyjątkowo tragiczny. Nie na darmo Pan powiedział swojego czasu, że lepiej by było temu człowiekowi, żeby się na świat nie narodził. Najpierw próba oddania zwrócenia srebrników, a następnie samobójstwo Judasza pokazują, że nie tylko nie takiego końca oczekiwał udasz, ale że ów błąd, grzech zdrady wiele go kosztował. Niestety, spotkania z Jedynym, Który mógł ów grzech mu wybaczyć, a nawet puścić w zapomnienie Judasz już nie doczekał na tym świecie.

Motywy ludzkich zdrad bywają przeróżne, ale człowiek, który zaczyna knuć intrygi i wystawia przyjaźń na sprzedaż, nie wróży sobie niczego dobrego. Jest bowiem różnica pomiędzy chwilą ludzkiej słabości, a czynieniem zła z premedytacją, trwaniem w nim, podejmowanie prób wplątania Pana Boga w nasze małe nieuczciwości. Im bardziej bowiem człowiek przedmiotowo zaczyna traktować Pana Boga, tym nawrócenie staje się coraz trudniejsze i bardziej odległe.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Nawrócić się, to nie tylko żałować, żałować, to nie tylko być gotowym przyjąć odpowiedzialność i karę za dokonaną zdradę Boga. Żałować i nawrócić się, to powrócić do pierwotnej miłości i zdać się na Tego, którego zdradziliśmy popełniając grzech.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy umiem wracać do Jezusa po grzechu?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

1 kwietnia 2015 r.

Ważne fakty

1982 Na Wawelu w ko ciele katedralnym premiera "Mordu w katedrze", sztuki Eliota, spolszczonej przez Jerzego Szaniawskiego
1979 Iran, pod przywództwem fundamentalistycznego przywódcy ajatollaha Homeiniego ogłoszony republiką islamską - klęska demokratycznej i prozachodniej polityki rodu Pahlavich.
1960 Amerykanie wystrzelili pierwszego satelitę meteorologicznego, Tiros I.
1948 ZSRR rozpoczął blokadę Berlina.
1656 We Lwowie, w katedrze " luby Jana Kazimierza"
1605 Leon XI wybrany został na papieża.
1548 r. Zmarł w Krakowie król Zygmunt Stary w samo więto Wielkanocy

Urodzili się

1873 Sergiej Rachmaninow, kompozytor rosyjski.
1868 Edmond Rostand, francuski dramatopisarz
1815 Otto von Bismarck, pierwszy kanclerz Rzeszy Niemieckiej
1750 ks. Hugo Kołłątaj; jeden z głównych twórców KEN
1578 William Harvey, brytyjski lekarz który wyjaśnił krążenie krwi

Jan Paweł II:

Być prawdziwie wolnym oznacza mieć siłę, by wybrać Tego, dla którego zostaliśmy stworzeni, i zaakceptować Jego panowanie w naszym życiu. Odczuwacie w głębi waszych serc, że wszystkie dobra ziemskie, wszystkie sukcesy zawodowe, sama miłość ludzka, o jakiej marzycie, nie zdołają nigdy spełnić do końca waszych najskrytszych i najgłębszych oczekiwań. Jedynie spotkanie z Jezusem będzie mogło nadać pełny sens waszemu życiu: «Stworzyłeś nas bowiem dla siebie, i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie» — napisał św. Augustyn.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: