Liturgia słowa

2 lipca 2015 (czwartek)
- XIII Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Rdz 22, 1-19
Psalm responsoryjny:Ps 116
Ewangelia:Mt 9, 1-8
Kolor szat liturgicznych:Zielony

dzień powszedni

Patroni

święci Processus i Martynian, św. Monegundis, św. Otton z Bambergu, biskup (lub 1.07), NMP Kodeńska (*diec. siedlecka), NMP Tuchowska (* diec. tarnowska)


Pierwsze CZYTANIE
Rdz 22, 1-19

A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: "Abrahamie!" A gdy on odpowiedział: "Oto jestem" - powiedział: "Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę". Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość. I wtedy rzekł do swych sług: "Zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was". Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: "Ojcze mój!" A gdy ten rzekł: "Oto jestem, mój synu" - zapytał: "Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie?" Abraham odpowiedział: "Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój". I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: "Abrahamie, Abrahamie!" A on rzekł: "Oto jestem". [Anioł] powiedział mu: "Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna". Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę "Pan widzi". Stąd to mówi się dzisiaj: "Na wzgórzu Pan się ukazuje". Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: "Przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie jest udziałem] twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu". Abraham wrócił do swych sług i wyruszywszy razem z nimi w drogę, poszedł do Beer-Szeby. I mieszkał Abraham nadal w Beer-Szebie.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 116

Ps 116A (114), 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 9)

W krainie życia będę widział Boga.

Miłuję Pana, albowiem usłyszał *
głos mego błagania,
bo skłonił ku mnie swe ucho *
w dniu, w którym wołałem.

W krainie życia będę widział Boga.

Oplotły mnie więzy śmierci, †
dosięgły mnie pęta otchłani, *
ogarnął mnie strach i udręka.
Ale wezwałem imienia Pana: *
«O Panie, ratuj me życie!»

W krainie życia będę widział Boga.

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, *
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca: *
byłem w niewoli, a On mnie wybawił.

W krainie życia będę widział Boga.

Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, *
oczy od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana *
w krainie żyjących.

W krainie życia będę widział Boga.


EWANGELIA
Mt 9, 1-8

On wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: "Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy". Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: "Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: "Odpuszczają ci się twoje grzechy", czy też powiedzieć: "Wstań i chodź!" Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!" On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Nieludzka próba

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Czy Bogu wolno wszystko? Z niepokojem i zakłopotaniem czytamy na kartach Starego Testamentu o wojnach i przelanej krwi w imieniu Boga Izraela. Wielu gorszy się tym i używa jako argumentu przeciw naszej wierze właśnie tego, że Bóg nakazywał prowadzenie wojen, zabijanie ludzi, wręcz całych narodów, których miejsce zajęli Izraelici obejmując w posiadanie Ziemię Obiecaną. Nie dalej jak wczoraj czytaliśmy w Słowie Bożym, jak to Abraham wypędza Hagar – matkę swego syna wraz z nim, zdając sobie sprawę, jaki los czeka obojga. O zgrozo, Bóg zdaje się popierać tę decyzję, a wręcz ją nakazuje. Kim więc jest Bóg Izraela, Stworzyciel Świata, o Którym mówmy, że jest naszym Ojcem najlepszym, że kocha wszystkich ludzi i los każdego człowieka nie jest mu obojętny? Czy jest to ten sam Bóg, Który w Swoim Synu zbawił świat?

Stawiając tak daleko idące pytania, warto przypomnieć sobie, że Bóg przemawia do człowieka na sposób ludzki, i wkracza w historię człowieka taką, jaka ona jest. Stąd też u początków dziejów ludzkich, kiedy grzech zniweczył pierwotny plan Boga, Stwórca świata podjąć próbę wychowania człowieka, aby kiedyś, gdy nadejdzie ów dzień, ludzkość była gotowa na spotkanie z Bogiem, który stał się człowiekiem. Podobnym do nas we wszystkim, oprócz grzechu.

Zanim jednak nadszedł ten moment, Bóg nie tracąc czasu zaczął uczyć człowieka, czym jest dobro i zło na tyle, na ile ludzkość zdołała to pojąć. Owe pierwsze lekcje były więc bardzo proste, dziś powiedzielibyśmy wręcz dziwne i patrząc z naszego punktu widzenia, niezrozumiałe. Wygrana bitwa, druzgocące zwycięstwo na wojnie, usunięcie pretendenta do dziedziczenia. Wszystko to wygląda z dzisiejszego punktu widzenia, jak gdyby Pan Bóg stawał po stronie swoich, nie bacząc na racje i obiektywizm.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Jednak kiedy weźmie się pod uwagę, że oprócz tego życia doczesnego jest jeszcze wieczność, sprawa wygląda zupełnie inaczej. Po pierwsze dlatego, że historię każdego z tych ludzi, którzy ginęli od miecza Izraelitów, Bóg dopisał na sposób jedynie sobie wiadomy w wieczności. Po drugie, człowiek musiał uczyć się miłości nadprzyrodzonej przez całe wieki, dokonując pierwotnie kalkulacji jedynie w oparciu o doczesne straty i zyski. Do życia z uwzględnianiem perspektywy wieczności, ludzie doszli z czasem, widząc, że wszystko, co doczesne przemija. Po trzecie zaś, każda historia opisana w Biblii prowadzi w ostateczności do Chrystusa, który w pełni objawił nam Boga i Jego miłość względem każdego człowieka.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy na co dzień pamiętam o wieczności?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

2 lipca 2015 r.

Ważne fakty

1990 Ponad tysiąc pielgrzymów muzułmańskich zginęło w panice, która ogarnęła tłum w tunelu prowadzącym do Mekki.
1985 Wystrzelono w kosmos sondę, mającą zbadać kometę Halleya
1964 Prezydent Johnson podpisał amerykańską ustawę o Prawach Cywilnych, zabraniającą dyskryminacji rasowej.
1963 40-minutowa rozmowa telef. między J.F. Kennedym a papieżem Pawłem VI
1940 We Francji utworzono rząd w Vichy pod przewodnictwem Henri Pétaina.
1937 Podróżniczka Amelia Earhart zaginęła nad Pacyfikiem
1900 Pierwszy przelot sterowcem (Zeppelin 1)
1865 Na spotkaniu w Whitechapel w Londynie, Wilhelm Booth utworzył Armię Zbawienia.
1858 Oczynszowanie chłopów w imperium rosyjskim
1752 W Bostonie wydana została pierwsza w Nowym Świecie Biblia w języku angielskim
311 św. Milcjades (lub Melchiades) wybrany został na papieża.

Urodzili się

1925 Patrice Lumumba, rewolucjonista kongijski
1899 Ernest Hemingway, pisarz amerykański
1877 Hermann Hesse, poeta i powieściopisarz szwajc.-niemiecki
1714 Christoph Willibald Gluck, kompozytor
1489 Thomas Cranmer, pierwszy protestancki arcybiskup Canterbury
419 Walentynian III, cesarz rzymski

Jan Paweł II:

Niech po waszych uczynkach poznają, że Chrystus jest obecny między wami. Niech zobaczą to bracia w wierze, którzy należą do innych wyznań chrześcijańskich. Niech rozpoznają to ci, którzy wyznają inną religię lub uważają się za niewierzących. Bądźcie dla każdego świadkami miłości, która przygarnia, przyczyniając się do szerzenia równości i prawdy, zgody i współpracy, miłości braterskiej i jedności. Jako pierwsi wejdźcie na drogę porozumienia i wzajemnego poznania, tak by powoli zostały przezwyciężone przeszkody nieufności i uprzedzeń.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: