słodki cukiereczek

Drodzy Czytelnicy,

Każdego dnia miliony ludzi szukają Tego, który zaspokoi tęsknotę ich serc. Sam do nich nie dotrzesz, lecz z Opoką przemówisz do 4 mln osób! Wyraź swoją troskę o dzieło ewangelizacji i twórz z nami jeden z największych portali katolickich.

Potrzebujemy zebrać deklaracje regularnych, comiesięcznych wpłat po 10zł (lub więcej) od 4000 osób. Mała kwota ma ogromne znaczenie, jeśli dodasz ją do kilku tysięcy innych!

Ustaw stały przelew na konto: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, z tytułem "Wspieram Opokę regularnie". Powiadom nas o tym pisząc na wspieram_regularnie@opoka.org.pl - będziemy w kontakcie!

Kliknij tutaj i zobacz siebie oraz swoich przyjaciół na liście Darczyńców.

Dziękujemy
Zespół Fundacji "OPOKA"

Dołącz do grona Darczyńców!

kwota
Wpłacając zgadzasz się na przetwarzanie danych w celu obsługi darowizny
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkachW trosce o pełnię wiary

W TROSCE O PEŁNIĘ WIARY

Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, ks. Janusz Królikowski, ks. Zygmunt Zimowski (opr. i tłum.), Wyd. Biblos, Tarnów 1997Spis treści

TOM 1

Instrukcja o małżeństwach mieszanych
- Matrimonii sacramentum (18.03.1966)

Informacja w sprawie Indeksu
- Post Litteras Apostolicas (14.06.1966)

List do Przewielebnych Biskupów Konferencji Episkopatu o interpretacji Dokumentów Soboru Watykańskiego II
- Cum Oecumenicum Concilium (25.07.1966)

Dekret po Informacji w sprawie Indeksu
- Post editam "Notificationem" (15.11.1966)

Instrukcja o Komisjach Doktrynalnych
- Litteris Apostolicis (23.02.1967)

Formuła obowiązującego na przyszłość Wyznania Wiary zamiast dotychczasowej formuły trydenckiej i przysięgi antymodernistycznej
- Professio fidei (1967)

List do Ordynariuszy Miejsca i do Przełożonych Generalnych Zakonnych
- Litteris Encyclicis (13.01.1971)

Normy określające sposób przygotowania w Kuriach Diecezjalnych i Zakonnych spraw dotyczących przeniesienia kapłana do stanu świeckiego z dyspensą od obowiązków wynikających ze Święceń Wyższych
- Antequam causam reductionis (13.01.1971)

Nowy sposób postępowania w badaniu prawowierności nauki
- Sacra Congregatio (15.01.1971)

Deklaracja dotycząca wiary w Misteria Wcielenia i Trójcy Świętej wobec niektórych współczesnych błędów
- Mysterium Filii Dei (21.02.1972)

Deklaracja o cząsteczkach eucharystycznych
- Cum de fragmentis (2.05.1972)

Normy duszpasterskie dotyczące udzielania sakramentalnego rozgrzeszenia ogólnego
- Sacramentum Paenitentiae (16.06.1972)

Deklaracja o interpretacji niektórych Norm z 13 stycznia 1971 r.
- Die XIII Ianuarii 1971 (26.06.1972)

Deklaracja o obronie godności Sakramentu Pokuty
- Sacra Congregatio (23.03.1973)

List o nierozerwalności Małżeństwa
- Haec Sacra Congregatio (11.04.1973)

List o pogrzebie kościelnym
- Complures Conferentiae (29.05.1973)

Deklaracja o katolickiej doktrynie o Kościele przeciw niektórym współczesnym błędom
- Mysterium Ecclesiae (24.06.1973)

Dekret o pogrzebie kościelnym
- Patres Sacrae Congregationis (20.09.1973)

Instrukcja o rozwiązaniu Małżeństwa na mocy przywileju wiary
- Ut notum est

Normy proceduralne prowadzenia procesu o rozwiązanie węzła małżeńskiego na mocy przywileju wiary
- Processum

Deklaracja o znaczeniu potwierdzania przekładów formuł sakramentalnych
- Instauratio liturgica (25.01.1974)

Informacja w sprawie rzekomych ukazywań się i objawień "Pani wszystkich narodów"
- In merito (25.05.1974)

Deklaracja o przerywaniu ciąży
- Qaestio de abortu (18.11.1974)

Deklaracja w sprawie dwóch książek Profesora Hansa Künga
- Sacra Congregatio (15.02.1975)

Odpowiedź na pytania Konferencji Episkopatu Ameryki Północnej dotyczące sterylizacji w szpitalach katolickich
- Quaecumque sterilizatio (13.03.1975)

Dekret o trosce Pasterzy Kościoła w sprawie książek
- Ecclesiae Pastorum (19.03.1975)

Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej
- Persona humana (29.12.1975)

Dekret o celebracji Mszy św. w Kościele katolickim za innych zmarłych chrześcijan
- Accidit in diversis (11.06.1976)

Dekret o bezprawnym udzielaniu Święceń kapłańskich i Konsekracji biskupiej
- Exc. mus et Rev. mus (17.09.1976)

Deklaracja o dopuszczeniu kobiet do kapłaństwa urzędowego
- Inter insigniores (15.10.1976)

Dekret o impotencji, która powoduje nieważność Małżeństwa
- Sacra Congregatio (Utrum impotentia) (13.05.1977)

Odpowiedź na pytanie dotyczące udzielania rozgrzeszenia ogólnego
- In the case (1978)

Informacja o czci Miłosierdzia Bożego w formie zaproponowanej przez Siostrę Faustynę Kowalską
- Da diverse parti (15.04.1978)

Deklaracja w sprawie książki O. Jacques'a Pohier'a Quand je dis Dieu
- Inter errores manifestiores (3.04.1979)

List do Biskupów o niektórych zagadnieniach dotyczących eschatologii
- Retentiores Episcoporum Synodi (17.05.1979)

List w sprawie książki Human Sexuality
- The book "Human Sexuality" (13.07.1979)

Deklaracja o niektórych aspektach nauczania teologicznego Profesora Hansa Künga
- Christi Ecclesia (15.12.1975)

Deklaracja o eutanazji
- Iura et bona (5.05.1980)

Odpowiedź na wątpliwości dotyczące dekretu Ecclesiae Pastorum
- Patres Sacrae Congregationis (25.06.1980)

List do wszystkich Ordynariuszy miejsca i Zakonnych Przełożonych Generalnych o dyspensie od celibatu kapłańskiego
- Per Litteras ad universos (14.10.1980)

Normy dyspensowania od celibatu kapłańskiego
- Praeterquam aliis (14.10.1980)

Instrukcja o Chrzcie dzieci
- Pastoralis actio (20.10.1980)

List do O. Edwarda Schillebeeckx'a
- Depuis un certain temps (20.11.1980)

Deklaracja o ekskomunice, której podlegają katolicy należący do sekt masońskich lub podobnych stowarzyszeń
- S. Congregatio pro Doctrina Fidei (17.02.1981)

Deklaracja w sprawie duchownych episkopalnych
- Nel giugno 1980 (1.04.1981)

TOM II

List do Biskupa Alana C. Clarka
- After twelve years (27.03.1982)

Uwagi o Raporcie Końcowym "ARCIC I"
- The Co-Chairmen (27.03.1982)

Odpowiedź na przedłożone wątpliwości
- Patres Sacrae Congregationis (29.11.1982)

Informacja o karach kanonicznych, którym podlegają biskupi konsekrujący bez zezwolenia biskupów
- Exc. mus Dominus (12.03.1983)

Informacja w sprawie Ks. Georgesa de Nantes
- Monsieur l'abbé Georges de Nantes (13.05.1983)

Odpowiedź na przedłożone wątpliwości dotyczące interpretacji Dekretu Ecclesiae Pastorum
- Con lettera in data 2 luglio 1982 (7.07.1983)

List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych zagadnieniach dotyczących szafarza Eucharystii
- Sacerdotium ministeriale (6.08.1983)

List do Kardynała Josepha Höffnera, Arcybiskupa Kolonii, o przeprowadzonym badaniu dotyczącym "Opus Angelorum"
- Litteris diei 1 Dicembris 1977 (24.09.1983)

Deklaracja o stowarzyszeniach masońskich
- Quaesitum est (26.11.1983)

Tłumaczenie artykułu "Carnis resurrectionem" w Symbolu Apostolskim
- L'articolo "Carnis resurrectionem" (2.12.1983)

List do O. Edwarda Schillebeeckx'a OP
- La Congrégation pour la Doctrine (13.11.1984)

Instrukcja o niektórych aspektach "Teologii wyzwolenia"
- Libertatis nuntius (6.08.1984)

Informacja o książce O. Leonardo Boffa OFM Chiesa: Carisma e Potere. Saggio di Ecclesiologia militante
- Il 12 febbraio 1982 (11.03.1985)

List do Ordynariuszów miejsca przypominający niektóre normy dotyczące egzorcyzmów
- Inde ab aliquot annis (29.09.1985)

Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu
- Libertatis conscientia (22.03.1986)

List do O. Charlesa Currana
- Questa Congregazione (25.05.1986)

Informacja o książce O. Edwarda Schillebeeckx'a OP Pleidooi voor mensen in der Kerk
- Il Professor Edward Schillebeeckx (15.09.1986)

List do Biskupów Kościoła katolickiego na temat duszpasterstwa osób homoseksualnych
- Homosexualitatis problema (1.10.1986)

Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia i o godności jego przekazywania
- Donum vitae (22.02.1987)

Dekret o ekskomunice, której podlegają ujawniający treść Spowiedzi
- Congregatio (23.09.1988)

Uwagi i komentarz do dokumentu Zbawienie i Kościół "ARCIC II"
- The following observations (20.11.1988)

"Wyznanie wiary" i "Przysięga wierności"
- Professio fidei et Iusiurandum fidelitatis (9.01.1989)

Reskrypt z audiencji dotyczącej "Wyznania wiary" i "Przysięgi wierności"
- In audientia (19.09.1989)

List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej
- Orationis formas (15.10.1989)

Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele
- Donum veritatis (24.05.1990)

Informacja na temat ważności Chrztu udzielanego przez "Christian Community"
- Quaesitum est (9.03.1991)

Informacja o książce O.A. Guindona OMI The Sexual Creators. An ethical proposal for concerned Christisans
- The Congregation (31.01.1992)

Instrukcja o niektórych aspektach wykorzystywania środków społecznego przekazu w promowaniu nauki wiary (30.03.1992)

List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako Komunia
- Communionis notio (28.05.1992)

Dekret dotyczący "Opus Angelorum"
- Litteris diei 1 Decembris 1977 (6.06.1992)

Uwagi dotyczące odpowiedzi na propozycje ustaw o niedyskryminacji osób homoseksualnych
- Omosessualit (24.07.1992)

 


opr. mg/jw
Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - Cegiełka na Opokę."

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | PDA | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła