słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości
W trosce o pełnię wiary

W TROSCE O PEŁNIĘ WIARY

Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, ks. Janusz Królikowski, ks. Zygmunt Zimowski (opr. i tłum.), Wyd. Biblos, Tarnów 1997Spis treści

TOM 1

Instrukcja o małżeństwach mieszanych
- Matrimonii sacramentum (18.03.1966)

Informacja w sprawie Indeksu
- Post Litteras Apostolicas (14.06.1966)

List do Przewielebnych Biskupów Konferencji Episkopatu o interpretacji Dokumentów Soboru Watykańskiego II
- Cum Oecumenicum Concilium (25.07.1966)

Dekret po Informacji w sprawie Indeksu
- Post editam "Notificationem" (15.11.1966)

Instrukcja o Komisjach Doktrynalnych
- Litteris Apostolicis (23.02.1967)

Formuła obowiązującego na przyszłość Wyznania Wiary zamiast dotychczasowej formuły trydenckiej i przysięgi antymodernistycznej
- Professio fidei (1967)

List do Ordynariuszy Miejsca i do Przełożonych Generalnych Zakonnych
- Litteris Encyclicis (13.01.1971)

Normy określające sposób przygotowania w Kuriach Diecezjalnych i Zakonnych spraw dotyczących przeniesienia kapłana do stanu świeckiego z dyspensą od obowiązków wynikających ze Święceń Wyższych
- Antequam causam reductionis (13.01.1971)

Nowy sposób postępowania w badaniu prawowierności nauki
- Sacra Congregatio (15.01.1971)

Deklaracja dotycząca wiary w Misteria Wcielenia i Trójcy Świętej wobec niektórych współczesnych błędów
- Mysterium Filii Dei (21.02.1972)

Deklaracja o cząsteczkach eucharystycznych
- Cum de fragmentis (2.05.1972)

Normy duszpasterskie dotyczące udzielania sakramentalnego rozgrzeszenia ogólnego
- Sacramentum Paenitentiae (16.06.1972)

Deklaracja o interpretacji niektórych Norm z 13 stycznia 1971 r.
- Die XIII Ianuarii 1971 (26.06.1972)

Deklaracja o obronie godności Sakramentu Pokuty
- Sacra Congregatio (23.03.1973)

List o nierozerwalności Małżeństwa
- Haec Sacra Congregatio (11.04.1973)

List o pogrzebie kościelnym
- Complures Conferentiae (29.05.1973)

Deklaracja o katolickiej doktrynie o Kościele przeciw niektórym współczesnym błędom
- Mysterium Ecclesiae (24.06.1973)

Dekret o pogrzebie kościelnym
- Patres Sacrae Congregationis (20.09.1973)

Instrukcja o rozwiązaniu Małżeństwa na mocy przywileju wiary
- Ut notum est

Normy proceduralne prowadzenia procesu o rozwiązanie węzła małżeńskiego na mocy przywileju wiary
- Processum

Deklaracja o znaczeniu potwierdzania przekładów formuł sakramentalnych
- Instauratio liturgica (25.01.1974)

Informacja w sprawie rzekomych ukazywań się i objawień "Pani wszystkich narodów"
- In merito (25.05.1974)

Deklaracja o przerywaniu ciąży
- Qaestio de abortu (18.11.1974)

Deklaracja w sprawie dwóch książek Profesora Hansa Künga
- Sacra Congregatio (15.02.1975)

Odpowiedź na pytania Konferencji Episkopatu Ameryki Północnej dotyczące sterylizacji w szpitalach katolickich
- Quaecumque sterilizatio (13.03.1975)

Dekret o trosce Pasterzy Kościoła w sprawie książek
- Ecclesiae Pastorum (19.03.1975)

Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej
- Persona humana (29.12.1975)

Dekret o celebracji Mszy św. w Kościele katolickim za innych zmarłych chrześcijan
- Accidit in diversis (11.06.1976)

Dekret o bezprawnym udzielaniu Święceń kapłańskich i Konsekracji biskupiej
- Exc. mus et Rev. mus (17.09.1976)

Deklaracja o dopuszczeniu kobiet do kapłaństwa urzędowego
- Inter insigniores (15.10.1976)

Dekret o impotencji, która powoduje nieważność Małżeństwa
- Sacra Congregatio (Utrum impotentia) (13.05.1977)

Odpowiedź na pytanie dotyczące udzielania rozgrzeszenia ogólnego
- In the case (1978)

Informacja o czci Miłosierdzia Bożego w formie zaproponowanej przez Siostrę Faustynę Kowalską
- Da diverse parti (15.04.1978)

Deklaracja w sprawie książki O. Jacques'a Pohier'a Quand je dis Dieu
- Inter errores manifestiores (3.04.1979)

List do Biskupów o niektórych zagadnieniach dotyczących eschatologii
- Retentiores Episcoporum Synodi (17.05.1979)

List w sprawie książki Human Sexuality
- The book "Human Sexuality" (13.07.1979)

Deklaracja o niektórych aspektach nauczania teologicznego Profesora Hansa Künga
- Christi Ecclesia (15.12.1975)

Deklaracja o eutanazji
- Iura et bona (5.05.1980)

Odpowiedź na wątpliwości dotyczące dekretu Ecclesiae Pastorum
- Patres Sacrae Congregationis (25.06.1980)

List do wszystkich Ordynariuszy miejsca i Zakonnych Przełożonych Generalnych o dyspensie od celibatu kapłańskiego
- Per Litteras ad universos (14.10.1980)

Normy dyspensowania od celibatu kapłańskiego
- Praeterquam aliis (14.10.1980)

Instrukcja o Chrzcie dzieci
- Pastoralis actio (20.10.1980)

List do O. Edwarda Schillebeeckx'a
- Depuis un certain temps (20.11.1980)

Deklaracja o ekskomunice, której podlegają katolicy należący do sekt masońskich lub podobnych stowarzyszeń
- S. Congregatio pro Doctrina Fidei (17.02.1981)

Deklaracja w sprawie duchownych episkopalnych
- Nel giugno 1980 (1.04.1981)

TOM II

List do Biskupa Alana C. Clarka
- After twelve years (27.03.1982)

Uwagi o Raporcie Końcowym "ARCIC I"
- The Co-Chairmen (27.03.1982)

Odpowiedź na przedłożone wątpliwości
- Patres Sacrae Congregationis (29.11.1982)

Informacja o karach kanonicznych, którym podlegają biskupi konsekrujący bez zezwolenia biskupów
- Exc. mus Dominus (12.03.1983)

Informacja w sprawie Ks. Georgesa de Nantes
- Monsieur l'abbé Georges de Nantes (13.05.1983)

Odpowiedź na przedłożone wątpliwości dotyczące interpretacji Dekretu Ecclesiae Pastorum
- Con lettera in data 2 luglio 1982 (7.07.1983)

List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych zagadnieniach dotyczących szafarza Eucharystii
- Sacerdotium ministeriale (6.08.1983)

List do Kardynała Josepha Höffnera, Arcybiskupa Kolonii, o przeprowadzonym badaniu dotyczącym "Opus Angelorum"
- Litteris diei 1 Dicembris 1977 (24.09.1983)

Deklaracja o stowarzyszeniach masońskich
- Quaesitum est (26.11.1983)

Tłumaczenie artykułu "Carnis resurrectionem" w Symbolu Apostolskim
- L'articolo "Carnis resurrectionem" (2.12.1983)

List do O. Edwarda Schillebeeckx'a OP
- La Congrégation pour la Doctrine (13.11.1984)

Instrukcja o niektórych aspektach "Teologii wyzwolenia"
- Libertatis nuntius (6.08.1984)

Informacja o książce O. Leonardo Boffa OFM Chiesa: Carisma e Potere. Saggio di Ecclesiologia militante
- Il 12 febbraio 1982 (11.03.1985)

List do Ordynariuszów miejsca przypominający niektóre normy dotyczące egzorcyzmów
- Inde ab aliquot annis (29.09.1985)

Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu
- Libertatis conscientia (22.03.1986)

List do O. Charlesa Currana
- Questa Congregazione (25.05.1986)

Informacja o książce O. Edwarda Schillebeeckx'a OP Pleidooi voor mensen in der Kerk
- Il Professor Edward Schillebeeckx (15.09.1986)

List do Biskupów Kościoła katolickiego na temat duszpasterstwa osób homoseksualnych
- Homosexualitatis problema (1.10.1986)

Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia i o godności jego przekazywania
- Donum vitae (22.02.1987)

Dekret o ekskomunice, której podlegają ujawniający treść Spowiedzi
- Congregatio (23.09.1988)

Uwagi i komentarz do dokumentu Zbawienie i Kościół "ARCIC II"
- The following observations (20.11.1988)

"Wyznanie wiary" i "Przysięga wierności"
- Professio fidei et Iusiurandum fidelitatis (9.01.1989)

Reskrypt z audiencji dotyczącej "Wyznania wiary" i "Przysięgi wierności"
- In audientia (19.09.1989)

List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej
- Orationis formas (15.10.1989)

Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele
- Donum veritatis (24.05.1990)

Informacja na temat ważności Chrztu udzielanego przez "Christian Community"
- Quaesitum est (9.03.1991)

Informacja o książce O.A. Guindona OMI The Sexual Creators. An ethical proposal for concerned Christisans
- The Congregation (31.01.1992)

Instrukcja o niektórych aspektach wykorzystywania środków społecznego przekazu w promowaniu nauki wiary (30.03.1992)

List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako Komunia
- Communionis notio (28.05.1992)

Dekret dotyczący "Opus Angelorum"
- Litteris diei 1 Decembris 1977 (6.06.1992)

Uwagi dotyczące odpowiedzi na propozycje ustaw o niedyskryminacji osób homoseksualnych
- Omosessualit (24.07.1992)

 


opr. mg/jw

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła