słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Jan Paweł II

Umacniajcie waszą wiarę — dziedzictwo narodu

14 II 2004 — Do uczestników narodowej pielgrzymki SłowakówW święto Cyryla i Metodego, współpatronów Europy, Jan Paweł II przyjął w Auli Pawła VI ponad 2 tys. pielgrzymów ze Słowacji, którzy przybyli do Rzymu z duszpasterzami i biskupami, aby podziękować za ubiegłoroczną podróż apostolską do ich kraju (11-14 września 2003 r.). W audiencji uczestniczyli także: kardynałowie Ján Chryzostom Korec i Jozef Tomko, nuncjusz apostolski w Słowacji abp Henryk Nowacki, liczna delegacja najwyższych władz państwowych z prezydentem Rudolfem Schusterem, przedstawiciele Ekumenicznej Rady Kościołów, Kościoła prawosławnego, Kościoła husyckiego i dwóch Wspólnot protestanckich. W imieniu zgromadzonych Papieża powitali przewodniczący Konferencji Episkopatu bp František Tondra oraz prezydent Słowacji. W przemówieniu Jan Paweł II wezwał pielgrzymów, by strzegli skarbu wiary, wyznawali ją w życiu osobistym i społecznym oraz przekazywali innym. «Wy, drodzy Słowacy — powiedział Ojciec Święty — możecie wnieść cenny wkład w budowanie jedności europejskiej, jeśli będziecie wcielać w życie ogólnoludzkie i duchowe wartości, które nadawały sens waszym dziejom. Trzeba, aby te ideały, którymi żyjecie, nieustannie przyświecały budowie Europy wolnej i solidarnej, łączącej harmonijnie różne tradycje kulturowe i religijne».

Czcigodni Bracia w biskupstwie, szanowni Państwo, drodzy Bracia i Siostry!

1. Z radością witam i serdecznie pozdrawiam was wszystkich, a przede wszystkim członków Konferencji Episkopatu Słowacji, którym dziękuję za zorganizowanie tej narodowej pielgrzymki. W sposób szczególny pozdrawiam księży kardynałów: Jána Chryzostoma Koreca i Jozefa Tomkę, oraz ks. bpa Františka Tondrę i dziękuję mu za życzliwe słowa, w których wyraził uczucia was wszystkich. Dziękuję też panu prezydentowi Republiki za obecność i serdeczne słowa powitania.

2. Podczas mojego pontyfikatu Boża Opatrzność pozwoliła mi trzy razy odwiedzić Słowację: w 1990 r., zaraz po upadku reżimu komunistycznego, w 1995 r. oraz w ubiegłym roku, w 10. rocznicę powstania Republiki Słowackiej i ustanowienia Konferencji Episkopatu Słowacji.

Dziś wy przybyliście do Rzymu, przede wszystkim po to, aby odwzajemnić moją wizytę, która odbyła się przed pięcioma miesiącami i głęboko zapadła w moją pamięć. Chcieliście być w Rzymie w święto Świętych Cyryla i Metodego, patronów Słowacji i współpatronów Europy. Ten szczególny kontekst liturgiczny pozwala nam uwydatnić pradawne więzy komunii łączące biskupa Rzymu z Kościołem w waszym kraju. Świadectwo tych dwóch wielkich apostołów Słowian pobudza też do przypomnienia europejskich korzeni waszego narodu, które łączą was z innymi narodami Europy.

3. Cieszę się, że mogę was powitać tu, w pobliżu grobu św. Piotra, do którego przybyliście, aby wyznać i umocnić swoją wiarę, będącą największym i najtrwalszym dziedzictwem waszego narodu.

Wzywam was, abyście strzegli integralności tej wiary, ożywiali ją modlitwą, odpowiednią katechezą i formacją stałą. Nie należy jej ukrywać, lecz ją głosić i odważnie dawać o niej świadectwo, z misyjnym i ekumenicznym zapałem. Tego uczą nas bracia Cyryl i Metody, których na przestrzeni wielu wieków waszych dziejów naśladowała wielka rzesza świętych. Wpatrzeni w krzyż Chrystusa, żyli według tego, czego uczył Boski Mistrz od początku swego przepowiadania: «Wy jesteście solą ziemi. (...) Wy jesteście światłem świata» (Mt 5, 13. 14).

4. Bycie «solą» i «światłem» w waszym przypadku oznacza, że w wyborach osobistych i społecznych, jakich dokonujecie każdego dnia musi się odzwierciedlać światło Ewangelii. Oznacza, że dziedzictwo świętych Cyryla i Metodego musi pozostać nienaruszone, nawet jeśli jest to sprzeczne z szeroko rozpowszechnioną tendencją do przyjmowania standardowych i jednolitych wzorców zachowań. W trzecim tysiącleciu Słowacja i Europa wzbogacają się wzajemnie w różnych dziedzinach. Szkodliwe byłoby jednak zapominanie, że to chrześcijaństwo w sposób decydujący przyczyniło się do kształtowania kontynentu. Wy, drodzy Słowacy, możecie wnieść cenny wkład w budowanie jedności europejskiej, jeśli będziecie wcielać w życie ogólnoludzkie i duchowe wartości, które nadawały sens waszym dziejom. Trzeba, aby te ideały, którymi żyjecie, nieustannie przyświecały budowie Europy wolnej i solidarnej, łączącej harmonijnie różne tradycje kulturowe i religijne.

Drodzy bracia i siostry, raz jeszcze dziękuję wam za wizytę. Pozwólcie, że pożegnam was wezwaniem, które Chrystus skierował do Szymona Piotra: «Duc in altum — Wypłyń na głębię» (Łk 5, 4). Wezwanie to nieustannie rozbrzmiewa w moim sercu. Teraz kieruję je do was.

5. Pielgrzymujący Ludu Boży w Słowacji, wypłyń na głębię i przemierzaj ocean tego nowego tysiąclecia, wpatrując się w oblicze Chrystusa. Gwiazdą w tej podróży niech ci będzie Najświętsza Maryja Panna, Matka Odkupiciela. Niech cię chronią twoi patroni Cyryl i Metody, czczeni z tak wieloma świadkami wiary, z których wielu zapłaciło własną krwią za wierność Ewangelii.

Tego wam życzę i z serca udzielam wam, waszym bliskim i całemu słowackiemu narodowi specjalnego Apostolskiego Błogosławieństwa.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Damian Wojciechowski SJ, Zawrotna kariera populizmu
Marek Gancarczyk, Nasz styl życia
L'Osservatore Romano, Z oczami skierowanymi na Jezusa
Papież Franciszek, Uczmy się od siebie nawzajem
Andrzej Podraza, Kinga Ochnio, Dążyć do partnerskich relacji
Włodzimierz Rędzioch, Angelo Bagnasco, Zaduma nad losem Europy
Marek Gancarczyk, Dwa światy
GMV, W obliczu historii
Marek Gancarczyk, Młodzi bogowie
GMV, Przesłanie dla Europy
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła