słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Jan Paweł II

Eucharystia darem i tajemnicą

16 XI 2004 — Do członków X Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu BiskupówW dniach 16-17 listopada 2004 r. zebrała się w Rzymie po raz ósmy X Rada Zwyczajna Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów, aby przestudiować nadesłane przez Konferencje Episkopatów, synody Kościołów wschodnich «sui iuris», dykasterie Kurii Rzymskiej, różne instytucje kościelne oraz poszczególnych pasterzy i wiernych odpowiedzi na kwestionariusz zawarty w dokumencie wstępnym («Lineamenta»), przygotowanym na najbliższe zwyczajne zgromadzenie ogólne poświęcone Eucharystii, które odbędzie się w październiku 2005 r. Dostarczone materiały zostaną wykorzystane do opracowania dokumentu roboczego Synodu («Instrumentum laboris»). 16 listopada Jan Paweł II przyjął na audiencji w swojej bibliotece prywatnej uczestników zebrania wraz z sekretarzem generalnym Synodu Biskupów abpem Nikolą Eteroviciem i wygłosił do nich przemówienie.

Czcigodni Bracia w biskupstwie!

1. Z serca pozdrawiam was wszystkich i każdego z osobna na tym spotkaniu odbywającym się w atmosferze radości, jaką rodzi przeżywane na nowo doświadczenie komunii w biskupstwie oraz wspólnej troski o wszystkie Kościoły (por. 2 Kor 11, 28). Przyjmijcie mój uścisk pokoju i braterstwa w duchu komunii, dzięki której czujemy, że ożywiają nas jeden duch i jedno serce (por. Dz 4, 32). Pozdrawiam zwłaszcza sekretarza generalnego abpa Eterovicia i dziękuję mu za miłe słowa, które do mnie skierował.

Jako członkowie X Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów żyjecie i działacie nadal w duchu, będącym owocem Synodu Biskupów, czyli w komunii. Kiedy w 1965 r. czcigodnej pamięci papież Paweł VI ustanowił tę opatrznościową instytucję, Kościół żył jeszcze w klimacie Soboru Watykańskiego II, w którym z głęboką i przekonującą siłą odradzała się nauka o komunii i duchowość komunii.

Źródło życia Kościoła

2. Najbliższe, XI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, które już od dłuższego czasu przygotowujecie, będzie poświęcone kluczowemu zagadnieniu w życiu Kościoła: Eucharystii. Temat Synodu w istocie brzmi: «Eucharystia źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła». Kościół czerpie z Eucharystii życiowe energie, by istnieć i działać w dziejach ludzi. W Eucharystii znajdujemy wzór i zapowiedź komunii między wiernymi i ich pasterzami oraz kolegialności pasterzy Kościołów partykularnych z Pasterzem Kościoła powszechnego. To z pewnością Eucharystia nadaje ducha i kształt temu pierwotnemu, niezbywalnemu i rozpowszechniającemu się charakterowi Kościoła, organicznie zespolonego ciała, które rozwija się, aż osiągnie dojrzałość w Chrystusie (por. Ef 4, 13. 16).

Najbliższy Synod stanowić będzie kolejną okazję sprzyjającą temu, by w Kościele umacniała się wiara w przedziwną tajemnicę Eucharystii, odnawiała komunia kolegialna i hierarchiczna oraz szerzyła braterska miłość.

Szczególne zadanie pasterzy

3. Umiłowani bracia, najbliższy etap przygotowań XI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów jest związany, nie tylko pod względem chronologicznym, z Rokiem Eucharystii. Jest to szczególny przypadek łączności Kościoła powszechnego z Synodem. W tym roku Kościół i Synod ukierunkowane są na ten sam cel: jest nim Pan Jezus, żywy i dający życie w sakramencie Eucharystii.

Encyklika Ecclesia de Eucharistia oraz List apostolski Mane nobiscum Domine zostały powierzone Kościołowi, aby nauka i praktyka eucharystyczna przygotowywały wszędzie serca do komunii z Panem i z braćmi zgodnie z przykazaniem miłości. Głównym zadaniem pasterzy Kościoła jest być autentycznymi nauczycielami komunii (por. Pastores gregis, 22, 44), aby cała owczarnia Pana wzrastała w jedności jednego ciała (por. Ef 4, 3 nn.), zwiększały się obszary miłości pasterskiej (por. św. Augustyn, PL 5, 440), a kolegialność i komunia hierarchiczna rozkwitały dzięki świętym owocom Ducha (por. Ga 5, 22).

Oby Kościół, odnowiony przez odkrycie na nowo daru i tajemnicy Eucharystii, mógł obdarzyć tym niewyczerpanym bogactwem życia ludzi bliskich i dalekich, podejmując niezwłocznie dzieło nowej ewangelizacji.

Wraz z wami proszę o opiekę nad tymi przedsięwzięciami, a zwłaszcza nad przygotowaniem Synodu, Najświętszą Dziewicę, Matkę Bożą i Matkę Kościoła, świętego apostoła Piotra oraz wszystkich świętych pasterzy, natomiast wam i waszym umiłowanym Kościołom partykularnym udzielam z serca Apostolskiego Błogosławieństwa.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Jan Sochoń, Homo festivus
Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, List o Instytutach Świeckich
Fundacja "Opoka", Wspólnoty, stowarzyszenia, ruchy katolickie
Fundacja "Opoka", O sakramentach świętych
Fundacja "Opoka", V Modlitwa Eucharystyczna
Fundacja "Opoka", IV Modlitwa Eucharystyczna
Fundacja "Opoka", III Modlitwa Eucharystyczna
Fundacja "Opoka", Obrzędy Mszy św.
Fundacja "Opoka", Wprowadzenie do Eucharystii
Emil Parafiniuk, ŚDM - to, co przeżyliśmy, musimy przekuć na codzienność
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła