słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Jan Paweł II

Eucharystia darem i tajemnicą

16 XI 2004 — Do członków X Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu BiskupówW dniach 16-17 listopada 2004 r. zebrała się w Rzymie po raz ósmy X Rada Zwyczajna Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów, aby przestudiować nadesłane przez Konferencje Episkopatów, synody Kościołów wschodnich «sui iuris», dykasterie Kurii Rzymskiej, różne instytucje kościelne oraz poszczególnych pasterzy i wiernych odpowiedzi na kwestionariusz zawarty w dokumencie wstępnym («Lineamenta»), przygotowanym na najbliższe zwyczajne zgromadzenie ogólne poświęcone Eucharystii, które odbędzie się w październiku 2005 r. Dostarczone materiały zostaną wykorzystane do opracowania dokumentu roboczego Synodu («Instrumentum laboris»). 16 listopada Jan Paweł II przyjął na audiencji w swojej bibliotece prywatnej uczestników zebrania wraz z sekretarzem generalnym Synodu Biskupów abpem Nikolą Eteroviciem i wygłosił do nich przemówienie.

Czcigodni Bracia w biskupstwie!

1. Z serca pozdrawiam was wszystkich i każdego z osobna na tym spotkaniu odbywającym się w atmosferze radości, jaką rodzi przeżywane na nowo doświadczenie komunii w biskupstwie oraz wspólnej troski o wszystkie Kościoły (por. 2 Kor 11, 28). Przyjmijcie mój uścisk pokoju i braterstwa w duchu komunii, dzięki której czujemy, że ożywiają nas jeden duch i jedno serce (por. Dz 4, 32). Pozdrawiam zwłaszcza sekretarza generalnego abpa Eterovicia i dziękuję mu za miłe słowa, które do mnie skierował.

Jako członkowie X Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów żyjecie i działacie nadal w duchu, będącym owocem Synodu Biskupów, czyli w komunii. Kiedy w 1965 r. czcigodnej pamięci papież Paweł VI ustanowił tę opatrznościową instytucję, Kościół żył jeszcze w klimacie Soboru Watykańskiego II, w którym z głęboką i przekonującą siłą odradzała się nauka o komunii i duchowość komunii.

Źródło życia Kościoła

2. Najbliższe, XI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, które już od dłuższego czasu przygotowujecie, będzie poświęcone kluczowemu zagadnieniu w życiu Kościoła: Eucharystii. Temat Synodu w istocie brzmi: «Eucharystia źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła». Kościół czerpie z Eucharystii życiowe energie, by istnieć i działać w dziejach ludzi. W Eucharystii znajdujemy wzór i zapowiedź komunii między wiernymi i ich pasterzami oraz kolegialności pasterzy Kościołów partykularnych z Pasterzem Kościoła powszechnego. To z pewnością Eucharystia nadaje ducha i kształt temu pierwotnemu, niezbywalnemu i rozpowszechniającemu się charakterowi Kościoła, organicznie zespolonego ciała, które rozwija się, aż osiągnie dojrzałość w Chrystusie (por. Ef 4, 13. 16).

Najbliższy Synod stanowić będzie kolejną okazję sprzyjającą temu, by w Kościele umacniała się wiara w przedziwną tajemnicę Eucharystii, odnawiała komunia kolegialna i hierarchiczna oraz szerzyła braterska miłość.

Szczególne zadanie pasterzy

3. Umiłowani bracia, najbliższy etap przygotowań XI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów jest związany, nie tylko pod względem chronologicznym, z Rokiem Eucharystii. Jest to szczególny przypadek łączności Kościoła powszechnego z Synodem. W tym roku Kościół i Synod ukierunkowane są na ten sam cel: jest nim Pan Jezus, żywy i dający życie w sakramencie Eucharystii.

Encyklika Ecclesia de Eucharistia oraz List apostolski Mane nobiscum Domine zostały powierzone Kościołowi, aby nauka i praktyka eucharystyczna przygotowywały wszędzie serca do komunii z Panem i z braćmi zgodnie z przykazaniem miłości. Głównym zadaniem pasterzy Kościoła jest być autentycznymi nauczycielami komunii (por. Pastores gregis, 22, 44), aby cała owczarnia Pana wzrastała w jedności jednego ciała (por. Ef 4, 3 nn.), zwiększały się obszary miłości pasterskiej (por. św. Augustyn, PL 5, 440), a kolegialność i komunia hierarchiczna rozkwitały dzięki świętym owocom Ducha (por. Ga 5, 22).

Oby Kościół, odnowiony przez odkrycie na nowo daru i tajemnicy Eucharystii, mógł obdarzyć tym niewyczerpanym bogactwem życia ludzi bliskich i dalekich, podejmując niezwłocznie dzieło nowej ewangelizacji.

Wraz z wami proszę o opiekę nad tymi przedsięwzięciami, a zwłaszcza nad przygotowaniem Synodu, Najświętszą Dziewicę, Matkę Bożą i Matkę Kościoła, świętego apostoła Piotra oraz wszystkich świętych pasterzy, natomiast wam i waszym umiłowanym Kościołom partykularnym udzielam z serca Apostolskiego Błogosławieństwa.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Papież Franciszek, Inna gospodarka jest możliwa
Paweł Siedlanowski, Bogu, co boskie
Papież Franciszek, Bóg niespodzianek
Emil Cichy, Niegrzeczne dzieci nie są dla nas problemem
Andrzej Cichoń, Emaus
Agnieszka Czylok, Liturgiczne piękno
Kazimierz Matwiejuk, Monika Lipińska, Transmisja Mszy św. - duchowy „stymulator”
Lucetta Scaraffia, Młodzież i kwestia seksualności
Gualtiero Bassetti, Dostosowując krok do najsłabszego
Słowo wśród nas, Ja jestem Chlebem Życia
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła