słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Jan Paweł II

Eucharystia światłem i życiem nowego tysiąclecia

17 X 2004 — Bazylika Watykańska. Przemówienie Ojca Świętego podczas uroczystej inauguracji Roku Eucharystii1. «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28, 20).

Zgromadzeni przed Najświętszym Sakramentem, w sposób szczególny doświadczamy w tym momencie prawdy zawartej w Chrystusowej obietnicy: On jest z nami!

Pozdrawiam was wszystkich, zgromadzonych w Guadalajarze, aby uczestniczyć w zakończeniu Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Szczególnie pozdrawiam kard. Jozefa Tomko, mojego legata, kard. Juana Sandovala Ińigueza, arcybiskupa Guadalajary, kardynałów, arcybiskupów i biskupów oraz obecnych tam kapłanów z Meksyku i wielu innych krajów.

Pozdrawiam także wszystkich wiernych z Guadalajary, z Meksyku i z innych zakątków świata, złączonych z nami w adoracji tajemnicy eucharystycznej.

2. Telewizyjna łączność między Bazyliką św. Piotra, sercem chrześcijaństwa, i Guadalajarą, stolicą kongresu, jest jakby pomostem między kontynentami, nadającym naszemu modlitewnemu spotkaniu charakter duchowej Statio Orbis, w której jednoczą się wierni całego świata. Celem, do którego wszyscy zmierzają, jest sam Jezus, rzeczywiście obecny w Najświętszej Eucharystii w tajemnicy swej śmierci i zmartwychwstania. W niej łączą się niebo i ziemia oraz spotykają się różne narody i kultury. Chrystus jest «naszym pokojem, On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością» (Ef 2, 14).

3. «Eucharystia światłem i życiem nowego tysiąclecia». Temat kongresu zachęca nas nie tylko do rozważania tajemnicy eucharystycznej jako takiej, ale również w odniesieniu do problemów naszych czasów.

Tajemnica światła! Światła potrzebuje serce człowieka obciążone przez grzech, niejednokrotnie zdezorientowane i znużone, nękane wszelkim cierpieniem. Światła potrzebuje świat w trudnym dążeniu do pokoju, który wydaje się odległy, na początku tysiąclecia wstrząsanego i upokarzanego przez przemoc, terroryzm i wojnę.

Eucharystia jest światłem! W nieustannie głoszonym słowie Bożym, w chlebie i winie przemienionym w Ciało i Krew Chrystusa jest właśnie On, zmartwychwstały Pan, otwierający umysły i serca oraz pozwalający się rozpoznać «przy łamaniu chleba» (por. Łk 24, 35). W tym biesiadnym znaku przeżywamy na nowo ofiarę Krzyża, doświadczamy nieskończonej miłości Boga i czujemy się wezwani, by nieść Chrystusowe światło pośród ludzi naszych czasów.

4. Tajemnica życia! Czy można pragnąć czegoś bardziej niż życia? A jednak ta powszechna ludzka tęsknota spychana jest w cień przez kulturę odmawiającą szacunku życiu we wszystkich jego stadiach, przez obojętność skazującą tak wielu ludzi na głód i zacofanie, przez badania naukowe, które niekiedy prowadzone są w służbie egoizmu silniejszego.

Drodzy bracia i siostry, potrzeby tylu naszych braci powinny pobudzić nas do odpowiedzialności. Nasze serca nie mogą być głuche na ich prośby o pomoc. I nie możemy również zapominać, że «nie samym chlebem żyje człowiek» (por. Mt 4, 4). Potrzebujemy «chleba żywego, który zstąpił z nieba» (por. J 6, 51). Tym chlebem jest Jezus. Żywić się nim oznacza przyjąć życie Boga (por. J 10, 10), otwierając się na logikę miłości i dzielenia się.

5. Chciałem, by ten rok był poświęcony w sposób szczególny Eucharystii. W rzeczywistości na co dzień, a zwłaszcza w niedzielę, będącą dniem zmartwychwstania Chrystusa, Kościół żyje tą tajemnicą. Jednakże w Roku Eucharystii wspólnota chrześcijańska wezwana jest do pogłębienia świadomości tej tajemnicy przez jej szczególnie staranne sprawowanie, długą i żarliwą adorację oraz większe i braterskie zaangażowanie w służbę najbardziej potrzebującym. Eucharystia jest źródłem i epifanią komunii. Jest początkiem i programem misji (por. Mane nobiscum Domine, rozdz. III i IV).

Wspólnota chrześcijańska powinna żyć tą tajemnicą naśladując Maryję, «Niewiastę Eucharystii» (Ecclesia de Eucharistia, rozdz. VI). Umocniona «chlebem życia wiecznego», powinna uobecniać światło i życie, być zaczynem ewangelizacji i solidarności.

6. Mane nobiscum, Domine! Podobnie jak dwaj uczniowie z Ewangelii, prosimy Cię, Panie Jezu: zostań z nami.

Ty, Boży Wędrowcu, który znasz nasze drogi i nasze serca, nie dozwól, byśmy pozostali więźniami wieczornych cieni.

Wspieraj nas, gdy jesteśmy strudzeni, przebacz nasze grzechy, kieruj naszymi krokami na drogach dobra.

Błogosław dzieciom, młodzieży, starszym, rodzinom, a zwłaszcza chorym. Błogosław kapłanom oraz osobom konsekrowanym. Błogosław całej ludzkości.

W Eucharystii jesteś «lekarstwem na nieśmiertelność»: obdarz nas pragnieniem pełni życia, które nam pomoże iść po tej ziemi jako ufni i radośni pielgrzymi, wpatrzeni zawsze w cel życia bez końca.

Zostań z nami, Panie! Zostań z nami! Amen.

Na zakończenie Ojciec Święty powiedział:

Z radością ogłaszam teraz, że następny Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbędzie się w mieście Quebecu w 2008 r.

Niech ta perspektywa zachęca wiernych do bardziej wielkodusznego i głębokiego przeżywania obecnego Roku Eucharystii!


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Papież Franciszek, Miejsce dla dobra w naszym życiu
Włodzimierz Rędzioch, Bernard Brien, Jestem "bliźniakiem" księdza Jerzego
Papież Franciszek, Dwie pokusy
GMV, Niewolnicy pokoju
GMV, Poza słowami
Jan Sochoń, Homo festivus
Jan Hadalski SChr, Żywa Korona Maryi
Marek Gancarczyk, Bierni i potulni
Suzanne Giuseppi Testut, Franciszek z Asyżu. Prorok ekstremalny
Andrzej Cichoń, Uwiodłeś mnie
Komentarze internautów:

niemacie zdieńć (Sylwester Zimka, 2006-04-01 11:43:29)
 nie macie żadnych...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła